1^ êM W^ Elisabeth Cornelia C,^ f Ons kantoor is gesloten EiiAnDEn-niEuws Loïse Gerrit Aren Wouter Frederick 1983 2008 Mart Struijk Elien Struijk-van Strien 1968 2008 Cornells Willem van der Boom Jasperdina Johanna van der Boom-Smelt 1938 18 maart 2008 Ineke Sperling-Vroegindeweij 50jaar TEUNIS VAN DEN OCHTEND Theo LIEVE OME THEO THEO VAN DEN OCHTEND THEO VAN DEN OCHTEND THEO VAN DEN OCHTEND THEO VAN DEN OCHTEND THEO VAN DEN OCHTEND ANDRIES JACOB HOBBEL HESTER NIEUWLAND THEO VAN DEN OCHTEND echtgenoot van onze collega Willeke de heer VAN DEN OCHTEND RIEN DE GEUS MARINUS DE GEUS Rien ARENDJE VAN DEN BERG- HOOGMOED W Rouwbegeleiding: J^. Woopgoed hlakkee op Goede vrijdag 21 maart en TWeede Paasdag 24 maart 2008. Voor spoedeisende zaken kunt u bellen met 0187-471071. Op dinsdag 25 maart 2008 zijn wij u graag weer van dienst. Verkoop/Verhuur/ Reparatie 1 -^^mmF'-WÊf ANNA DE LEEUW ALIE DEN OTTER-ACHTERBERG JAN NUIJ PAGINA 3 DINSDAG 18 MAART 12008 FAMILIEBERICHTEN Blij en dankbaar hebben wij uit Gods hand een dochter en zusje ontvangen is geboren op vrijdag 14 maart 2008 Sjaak en Nelleke de Waard Wilke, Anna, Femke, Ruth Amalia van Solmsweg 9 3241 XJ Mlddelharnis ^0 0187-489755 Heel erg gelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon en broertje We noemen hem Gerbefl 14 maan 2008 Hiiib, jacobina, Arvvin en Jorian Klink Hondsweg 5, 3252 IJl t;()edereede Telefoon (0187) 49 15 03 Kraamhezoek graag binnen 14 dagen. 'Soli Dfo aioriu' De grote God, Die leven geeft en onderhoudt, heeh ons geluk willen vergroten met de geboorte van Wij noemen hem Frank 14 maart 2008 Zoon van Mark en I.eonieke van der Wende Broertje van Bart Botter 17 3251 PB Stellendam "Vol hiertoe lieefi de Heere ons geholpen' Op 25 maart 2008 hopen onze ouders 25 Jaar g^etroiiwd te zijn. Wij willen hen hiermee van harte feliciteren en we hopen dat ze nog jaren voor ons en voor elkaar gespaard mogen blijven. Annemieke Pascal Arjan Jakob Dingena Julianaweg 32, 3248 AN Melissant De eeuwige God zij u een Woning; en van onder, eeuwige armen IX-ut. 33:27a D.V. 22 maart hopen onze geliefde ouders en grootouders te gedenken dat zij 40 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Wij wensen hen Gods oimiisbare zegen toe op hun \erclere levensweg. De kinderen en Ideinkinderen Binnenweg 50 3245 AB Sommelsdijk Van harte gefeliciteerd Klaas Leonard Coen en Linda Lieske Klasine en Matthé Beresteijn 3. Goedereecie Xnod was iets teveel. Je bezat zoveel liefde en lüij kregen allemaal ons deel. Er valt nu een groot gat op de plaats waar eens mijn lieve man en onze pappa zat. Je blijft altijd in onze gedachten voortbestaan ook al is het erg moeilijk zonder jou verder te gaan. Met grote verslagenheid en diepe droefheid geven wij u kennis dat plotseling van ons is heengegaan mijn lieve man, onze lieve zorg- zama pappa, mijn zoon, onze schoonzoon, broer, zwager en oom echtgenoot van Willeke Nieuwland in de leeftijd van 42 jaar Herkingen: Willeke van den Ochtend- Nieuwland Patrick Maikel H. van den Ochtend iiu tiyfdvvallf henilllfliu^) W. \an den Ochtend-Bestnian Dirksland: A. Nieuwland E. H. Nieuwland-van l-'rooijen Herkingen: Bert en Garla Marius en Marianne Sommelsdijk: Mariëlle en Jeroen Vlaardingen: Adrie en Marcel neven en nichten 13 maart 2008 Austinplein 46, 3249 BL Herkingen Gelegenheid tot condoleren dinsdag 18 maart van 19.30 tot 21.00 luu' in het veienigingsge- bouw 'Ons Huis', Kaaidijk 26 te Herkingen. De atscheidsbijeenkomst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op woens dag 19 maart om 14.00 uur in 'Ons Huis', Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Herkingen. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condoleren in 'Ons Huis'. Geeti bloemen Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, dan verzoeken wij u deze advertentie als zoda nig te beschoiuven. PloLseling hen je van ons lieengegaan De één begrijpt Iwt, de ander nog niet. De zon nam jou die avond nwe, en lüij hliwen achter mei een slenenïwmel vol herinneringetl. Elke avond staan wij voor cms raam op zoek ruiarjouw .'iter en eenmofd gevonden dan zwcuüen wij. Diep in ons hart weten wij dat je terug zwaait. Voorgoed uil ons midden, nuKtr voor altijd in ons hart. Angela en Rudy Natasja en Diego Dani en l.,isa Mariléne Lilly Herkingen, 13 maart 2008 De waarde van vriendschap kent men jxis goed, wanneer men hel verloren heeji. Verdrietig zijn wij door het plotseling over lijden \an onze goede vriend Wij wensen Willeke, Patrick. Maikel en ver dere familie veel liefde en kracht toe om dit grote verlies te dragen. Wini en Jaccjueline Tuinstra Vincent Melanie Herkingen, 13 maart 2008 Met grote verslagenheid ontvingen wij het bericht dat uit het leven is weggenomen \'ader van twee van onze leerlingen. Wij wen sen zijn vrouw \V'illeke, Patrick en Maikel en verdere familie kracht toe om dit grote verlies te dragen. Bestuur van de Prins Johan Frisoschool te Herkingen, J. Struijk, voorzitter T. Keizer, penningmeester Directie en schoolteam E.S.P. van Kranenburg: directeur a.i. Nood meer je bulderende lach. Nooit meer je sterke verhalen. Nooit meer je humor Nooit meer je niemoe ideeën. Nood meer 'begrijp je wat ik bedoel' Nooit meer. We willen Willeke, Patrick, Maikel en verdere familie veel sterkte toewensen om dit verdriet te kunnen dragen. Straatmakersbedrijf T. Stru\k en personeel Samen ple-ifr-^nmen op reis. Samen een eenheid, samen eigenwijs. Samen hwüfi en samen goed. Samen verdriet en samen weer moed. Nu verder zonder hm, dat doet pijn. Te weten nooit neer samen te zijn. We willen Willeke. Patrick. Maikel en \erdere familie veel sterkte toewensen om dit \erdriet te kunnen dragen. Ton, Nett\ Niels Tin us en .Marijke Hij liad nog zoveel plannen Hij li'ou nog zoveel doen Het is voorbij Het hoeft niet meer 't Is niet meer dan, maar toen Na jarenlange vriendschap is van ons heen gegaan in de leeftijd van 42jaai-. Wij wen,sen Willeke. Patrick en Maikel en de rest van de familie heel veel kracht en sterkte om dit verlies te kunnen dragen. Joost en Leoni Nieuwland Reniko Mark Herkingen, 13 maart 2008 THEO, we zullen je missen. Nu je nooit meer een biertje bij ons komt doen. Liefs, Je rienden eir vriendinnen uit de schuur Heden nain de Heere tot (jus groot verdriet, na een laatste moeilijke periode, uit ons mid den weg mijn lieve man, onze zorgzame vader, opa en broer echtgenoot van Willemtje Maria Oorbeek geboren 12-11-1929 overleden 15-3-2008 W. M. Hobbel-Oorbeek Arie en Hennie Hobbel-l'un Debbie Ingrid en Jeroen, Jara Wilma en Willem Bouman-Hobbel Randy Jennifer Ingrid en Gharles Molders-Liobbel Babette Rick Bas en Marjan Hobbel-Brinks Joshua André en Marleen Hobbel-van Balen Kimberley Rémon Mariëlle Havendijk 10-56, 3257 LH Ooltgeirsplaat Gelegenheid tot condoleren in 'Elthato', Zuid- Achterweg 27, dinsdag lÖ maart van 19.30 tot 20.30 uur De dienst \'an Woord en Gebed zal worden gehouden woensdag 19 maart om 14.00 uur in de Gereformeerde kerk, Zuid-Achterweg 17. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden o|] de algemene begraafplaats. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condoleren. (ieeii bloemen Zij die geen rouwbrief ontvangen hebben, mogen deze advertentie als zodanig beschou wen. Dan g(i ik op tot Gods altaren. Ps. 43 vers 4 Na een moedig en zeer geduldig gedragen ziekte, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve zus, schoonzus en tante echtgenote van Aart Zoeteman Wij bidden dat .A.an kracht en sterkte van God mag ontvangen om dit verlies te kun nen dragen. Stad aan 't Haringvliet: .Adrie Nieuwland- Tiggelman Sliedrecht: Brain en Sjanie Nieuwland-Visser Mlddelharnis: Han Nieuwland Sommelsdijk: Gerrit en Corrie Faasse-Vroegindeiveij neven en nichten 14 maart 2008 wat moet je zeggen wat moet je denken woorden .schieten Ie kort Met diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge o\erlijden van Wij wensen Willeke, Patrick, Maikel en de ver dere familie heel veel sterkte toe om dit grote xerlies te kunnen dragen. Gerie, Heleen. Nieske, .Wineke, Garia. Cobie, Janny, Antoinette, Bep, Rien Zuidwester, Hernesseroord Mlddelharnis, 13 maart 2008 Verdrietig delen wij u mee dat de ader van onze klasgenoten Patrick en Maikel on\ erwachts is overleden We ivensen Patrick, Maikel. bun moeder en verdere famdie veel troost en sterkte toe Prinsjohan Friso school. Herkingen. Miranda, Valentina, Joost, Henri, Harm. Marianne, Cliristine, Natascha, Erik, Reviko, Aron, Dinanda, Marco, Roel, Agelize, Mant, Corina, Lars, Corma, Carline, Evy. Rik. Sander de Vos, Henk-Jan, Corné, Mariëlle, jolene, Jessica, Sander v/d Velde, meester van Eist, meester Kiiöps en jitj Roozcminid Tot onze droefheid is door de Heere na een smartelijk ziekbed uit onze familiekring weg genomen onze neef in de leeftijd van 54 jaar. Sterke de Heeie zijn \'rouw en dochter, onze zuster en zwager en kiirderen. Namens de familie Kieviet 13 maart 2008 Met verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze collega Met grote toewijding heeft hij ruim 16 jaar zijir beste krachten aan ons bedrijf gegeven. Voor zijn inzet als Quality Manager zijn wij hem zeer veel dank verschuldigd. Wij hebben grote bewondering en diep res pect voor de wijze 5\ aarop Rien met zijn ziekte is omgegaan. Nadat zijn ziekte zich 3 jaar geleden open baarde, heeft Rien, na een zware operatie, zijn werkzaamheden alweer na enkele weken hervat, waarbij hij de werelcf rondreisde onr onze projecten te bezoeken. Toch was hij zich er steeds van bewust dat hij zijn ziekte niet zou overwinnen. Rien was eeir geliefde collega en vriend, die ons allen met zijn brede belangstelling op alle gebied steeds weer wist te Ijoeien. Wij zullen hem misseir. Ons medeleven gaat uit naar zijir vrouw Ada, zijn dochter Sanne, zijn ouders, schoonouders en verdere lamilie. Hadek Protective Systems b.\'. Rotlerdanr Albert Barbara Bashar Carola Catherine Gees Corine Erik Hermen Johan Marjan Nel Pieter Rishi Sevgi Steve Hadek Protective Systems, Inc. Pittsburgh, L'SA Asi Benjamin David H David M. Gary Mark Michael Neil Patrick Paul Pien Ruud Sandie DANKBETUIGING Een kaart Een gebaar Een handdruk Een woord Voor uw blijken van deelneming, in welke vorm dan ook, die wij mochten ontvangen na het heengaan van onze lieve moeder en oma willen wij u onze oprechte dank betuigen. Zij zijn ons tot grote steun en troost. Geert en Els van den Berg Anja (3ude Tonge. maart 2008 ^^^^^^^Praktijk voor ^^^^GestaltPsychotherapie stait lotgenotengroep donderdag 27 maart Liesbeth Bauer en Henk Catsburg www.gestaltnet.nl Tel. (0187)61 16 80 tfanwijkaanhangwagens.nl Langeweg 27 Sommelsdijk (0187)48 65 90 ^--------------------------------------------------------------------lï. Met dank aan de Hkerf, die alles heelt wel gemaakt. Hartverwarmend waren de vele blijken \an medeleven tijdens mijn verblijf in het zieken huis en thuiskomst. Ik wil iedereen bedanken voor: telefoontjes, kaarten, bloemen en attenties. Het heeft mij en mijn man erg goed gedaan dat zovelen met ons meeleefden. Ma Dourn-vati liieri Nieuwe Tonge, maart 2008 Ds. Wentinckstraat 9 DANKBETUIGING Wij danken u voor de belangstelling, bemoe digende woorden, kaarten en brieven die we mochten ontvangen tijdens haai' verblijf in hel ziekenhuis, in 'Geldershof' en na het o\erlij- den van Het heeft ons goed gedaan. Een bijzonder woord van dank willen richten aan allen die, in de periode \'ooraf- gaand aan het overlijden, voor haar hebben gezorgd. Familie De Leeuw Maart 2008 DANKBETUIGING Daar het ons niet mogelijk is een ieder per soonlijk te bedanken voor de vele blijken xan medeleven en deelnemiirg die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het over lijden xan mijn geliefde vroinv, onze iiioeder en oma willen wij u langs deze weg hartelijk dank zeggen. A. den Otter kinderen en kleinkinderen Den Bommel, maart 2008 DANKBETUIGING Daar het ons niet mogelijk is een ietler |.)er- soonlijk te bedanken voor de vele blijken \an medeleven en deelneming die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze lieve, zorgzame pa en allerliefste opa zeggen wij u langs deze weg hartelijk dank. In het bijzonder dank aan ds. Lassche en de kerkenraad voor de geestelijke begeleiding en het leiden \'an de rouwdienst. Dank aan de heer De Graaf, mevr De Ciooier en mevr Van de Kreeke, die adequaat hebben gehandeld en hebben gereanimeerd tot er hulp kwam, hierbij denken we aan dr. Scheij- grond en de medewerkers van de ambulan cedienst. Dank aan Arensman uitvaartverzorging, in het bijzonder Krijn Breen voor de correcte x'erzorging van de begrafenis. J. Nuij-Padmos Lenie en Piet Jolijn Jurjan Ouddorp, maart 2008

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2008 | | pagina 3