Nieuw kantoor voor Rabobank in Dirksland Meditatie De Zonnebloem houdt ker stbij eenkomst Vervolg verhaal DAAD werk 4You Beroepings- Oudjaar 2007 Nieuwjaar 2008 Trots op de nieuwe locatie Boomvliet EN U Ineke Snoek bij 'Uit de kunst' EIIAflD^HlIElJWS Onze trots OÜDERDSUGV SDEISTENEN VAUENOESTER WDENÜE HEILIGEN Automobilist onder invloed met openstaande boete Sjpoor i PAGINA 5 VRIJDAG 28 DECEMBER 2007 DIRKSLAND - "De bouw van ons nieuwe kantoor bij de Cl000 en slagerij Van Zuidland in Dirksland is bijna afgerond", vertelt Jan Verboom, manager van het kantoor in Dirks land. Op vrijdag 11 janu ari 2008 verhuizen we van de Burg. C. Zaaijerlaan naar de Boomvliet. We verlaten op dat moment ons pand aan de Burg. C. Zaaijerlaan waar we 40 jaar ons kantoor hebben gevestigd. Toch wel een bijzonder moment." "Als dichtbijbank willen we ons graag letterlijk tussen onze klanten vestigen. Kn waar kan dat nu beter dan op de plek waar u dagelijks uw bood schappen doet", vertelt Jan Verboom. "U kunt het halen van uw brood en het verse gehakt nu combineren met een bezoekje aan uw adviseur of aan de geldautomaat. Wel zo makkelijk!" jan Verboom, kanloormanager Üirhtaml. "De Rabobank staat al 40 jaar aan de Burg. C. Zaaijerlaan in Dirksland. In de loop der Jaren is het kantoor echter te groot geworden voor het aantal mensen dat er werkt en het aantal klanten dat de bankhal bezoekt. Het was dus tijd voor iets nieuws. Op 1 1 januari 2008 is het zover Dan verhuizen we naar een nieuw kantoor bij de Cl000 en slage rij Van Zuidland. Een locatie waar we erg trots op zijn! Alle vertrouwde gezichten van het kantoor aan de Burg. C Zaaij erlaan verhuizen natuurlijk mee." "Behalve de locatie bij de sla ger en de Cl000 is ook ons kantoor aan de Boomvliet iets waar we trots op zijn. Het is een modern kantoor dat van alle gemakken is voorzien. Er is een ruimte voor het opne men en storten van uw geld. U kunt er zelfstandig uw bankzaken regelen, maar als u liever geholpen wordt door een medewerker dan kan dat natuurlijk ook. Uiteraard kunt u ook voor advies in ons kantoor in Dirksland terecht. Zowel particulier als zakelijk. Wilt u een zakelijk advies, maak dan wel even van te voren een afspraak. Vanaf 14 Januari 2008 bent u van harte welkom. Ik hoop u dan te ont moeten!". Deze vraag- en aniwoordrubriek staal geheel ten dienste van de lezer die er kostenloos gebruik van kan maken. Uiu vragen op velerlei gebied kunt u sturen aan: Redactie Eilanden-Nieuws, Postbus 8, 3240 AA Middelhamis, met in de linkerbovenhoek 'Vrngenruhriekvermeld. De vragen zoorden door deskundigen beantwoord en zullen binnen enkele weken na de inzending compleet met antwoord in deze rubriek ivorden gepubliceerd. ANIJS Wordt anijs gemaakt in fabrieken of groeit het? Antwoord: De anijskorrels met sleeltje, waarover u .schrijft, zijn de zaden van de anij.splant, die bekend is onder de Latijnse naam Pimpinella anisimi. Ze stamt uil de landen rondom de oostzijde van de Middelland se Zee en is door de eeuwen heen veel gebruikt in Egypte en Criekenland. De nationale Ciriekse drank, ouzo, wordt ermee beleid. De zaden war den geoogst zodra ze rijp van de planten vallen. Ze zijn dan ongeveer 8 nmi lang, bruin- zwart en lancetvormig. Ze moe ten droog worden bewaard en ze moeten worden gestampt voor men er anijsmelk of andere dianken mee bereidt. Ze worden ook gebruikt voor anisette en dgl. likeuren. Ze bevatten etherische olie, die als anijsdruppels wordt verkocht. In bos of veld zult u de plant vergeefs zoeken. Ze groeit niet meer in hel wild. Toen ik kind xuas, liingen er twee schilderijtjes in mijn kamertje met de afbeeldingen van een vader en een moeder. Op het ene stond: "Wat vadernaam tol kind'ren zegt, xuie kan ons dal beschrij ven". Die tekst heb ik nog, maar de plaat iian de moeder is ver dwenen. Weet u hoe dal luidde en van wie die gedichten u'aren? Antwoord: Beide gedichtjes zijn van A.J. de Buil, die leefde van 1823-1888 en deze regels schieef voor een gezin dat geleid werd door de oudste ZU.S, omdat beide ouders kort na elkaar gestorven waren. Het schilderwerk werd uitge voerd door de Haagse portret schilder H.J. Tietscher. Hel gedicht over de moeder luidt; 'Het moederhart zal nooit haar liefde en trouw vermind'ren Het klopt bij dag en nacht voor echtvriend en voor kind'ren. Een moeder zoekt hun heil en nooil haar eigen baten En 't enig kwaad dat zij ooit doet is stervend ons verlaten". Waar komen de robijnen en saj- fieren toch vandaan? Antwoord: Op jilaatsen waar ahuninium zich met ziuustof verbond tot AL.,0,, ofwel alu- miniumchloride, en deze zeer sterk verhit werd. Daaruit is héél lang geleden korund gevormd, eeti gesteente dat bijna zo hard is als diamant met een smeltpinit van 2050 graden C. In cle natuiu' komt kleurloze korund voor, maar ook gekleurde, door geringe hoeveelheden andere metaal- oxiden. De blauwe variëteit noemt men nu safiier en de rode robijn. De kleurloze, gele, groenachtige en vio lette hebben minder waarde. De korund wordt gevonden DIRKSLAND - Als kind kon ze mooi tekenen en na haar mid delbare schoolopleiding wilde ze graag naar de kunstacade mie. IVlaar dat mocht niet; ze werd kleuterleidster. Tijdens haar werk volgde ze allerlei cursussen om beter portretten te leren tekenen. Momenteel werkt ze in Middelharnis en ze tekent of schildert niet meer. Nu maakt ze prachtige, licht voetige en meestal humoristi sche beelden of beeldengroe pen. Over haar carrière en haar leven praat ze met Cees Briek in een nieuwe afleve ring van het programma 'Uit de kunst', dat wordt uitgezon den op Radio Flakkee op don derdag 3 januari tussen 20.00 en 21.00 uur. De herhaling is op donderdag 17 januari om 21.00 uur. in Australië, Birma, Ceylon, India, Montana, Tanzania en Thailand. Waarom, vallen bij mijn Ster van Bethlehem de bloemen ajl Antwoord: Deze plant is erg gevoelig. Een kleine verande ring in licht of luchtvochtigheid maakt al, dat bloemen afvallen of helemaal niet komen. Waar schijnlijk hebt u deze ster van Bethlehem verplaatst. Hebt u centrale verwarming, dan zijn luchtbevochtigers nodig. Con troleer de hygrometer en ver stuif anders wat vocht als het er te droog is. In een verhaal las ik een opmer king over rijdende heiligen hij de R.K.-kerk. Wal luordl daarmee bedoeld? Antwoord: Dat zijn de heiligen die gewoonlijk te paard wor den afgebeeld, zoals Sint Nico- laas, Sint Maarten, Sint Jacob en Sint Joris. Zij komen in veel wapens voor PROTESTANTSE KERKlS NEDERL4ND Beroepen te Barendrecht (geref Zuid-West Bethelkerk). ds. RJ. van Ainstel te Rotter- dam-LombardiJen; te Driewe- gen-EllewoutsdiJk-Ovezaiide (prot. gem. i.w.), ds. JH. de Koe te Vlissingen (wijkgem- De Open Hof), die dit beroep heeft aangenomen; te Mid- delstum (geref), ds. M.H. Lan- genburg te Crijpskerk, die dit beroep heeft aangenomen. Aangenomen naar Ridder kerk (hervormd Goede Her derkerk), ds. G.J. van Beek te Puttershoek; naar Ridderkerk (hervormd wijk Drievliet-Oost- endam), ds. J.H. Lammers te Krimpen aan den IJssel; naar Waddinxveen (prot. gem. i.w.; wijk Immanuëlkerk), ds. M.M.M. Leydens te Burgh. Bedankt voor Besoyen (her vormd Waalwijk-West), ds. D. van de Streek te Voorthuizen; voor Klundert (herv.), ds. J. Alma te Eethen en Drongelen; voor Strijen (herv. Wijk I), ds. A. Goedvree te Arnemuiden. GEREE KERKEN (VRIJG.) Beroepen te Barendrecht, ds. H.D. Bondt te Nunspeet (pt) en Heerde (pt); te Ede-Zuid, ds. J.M. van Leeuwen te Spaken burg-Zuid (miss. dienst Con go); te Langerak (ZH) i.s.m. Hardinxveld-Giessendam, ds. H.J. Lopers te Nieuwegein; te Lemele-Lemelerveld, kandi daat A.M. Postma te Alkmaar, die dit beroep heeft aangeno- GHR. GEREE KERKEN Beroepen te Hihersum-Oost, ds. E.B. Renkema te Haarlem. GEREE GEMEENTEN Beroepen te Aalst, ds. AJ. Gunst te Nieuwerkerk; te Berkenwoude, ds. B. van der Heiden te Alblasserdam, die bedankte voor Poortugaal; te Elspeet, ds. M. Karens te Wer kendam; te Naaldwijk, ds. C. van Krimpen te Oud-Beijei- land, die bedankte vfjor West- kapelle en voor Wblphaarts- dijk; te Ooltgensplaat, ds. P Melis te Veen. Bedankt voor Katwijk aan Zee, ds. B.J. van Boven te De Valk- Wekerom; voor Ridderkerk- Slikkerveer, ds. J.S. van der Net te Houten; voor Rotter dam- Alexanderpolder, ds. W. Visscher te Amersfoort; voor Vlaardingen, ds. C. de Jongste te Tholen. DIRKSIAND - De politie heeft een man aangehouden die achter het dronken stuur zat. De meldkamer kreeg deze informatie van een politieman in zijn vrije tijd die achter de man aan was blijven rijden. CJewaarschuwde agenten zagen de bestuurder zaterdag avond rond zeven uur rijden op de Oudelandsedijk en con troleerden hem. Hij bleek een alcoholpromillage van 2,3 in zijn bloed te hebben. Aange zien dit niet de eerste keer was, namen politiemensen na over leg met de officier van Justitie de auto van de 31-Jarige man uit Ooltgensplaat in beslag. Verder bleek dat de man nog een openstaande boete had in Den Haag voor 858,- euro. De man is ingesloten voor nader onderzoek. Daarna zal hel einde zijn. (1 Kor 15;24a) Want Hij inuel als Koning heersen. (1 Kor 15;23b) Oudjaar 2007 Hei einde! Of het einde? 'ii'l nndeü Wanneer wij het zo schrijven, wijst dit op 'iets wat voorbij is. Het is onherroepe- "jk. Het is gebeurd. Dat kun nen wij zeggen van het jaar dat voorbij is. Het is het laatste. \eel is voorbij en komt niet meer terug. Een Jaar is voorbij met veel herinneringen. Een ,j'Wr dat vele vastigheden van 'let leven teniet maakte. Veel Wat werd ervaren heeft diepe sporen getrokken in gezinnen, families en bedrijven. Als wij daarop terugzien, is het een "onder dat wij er doorgeko men zijn, hoewel de littekens zijn gebleven en de gevolgen iiog steeds worden ervaren. De ontwikkelingen in en bui ten Nederland doen ervaren dat de afval \an God en Zijn uiensl nog geen einde heeft genomen. De mens der zonde maakt zich rijp voor nadere gerichten en oordelen. Hel einde?? Wanneer wij het zo schrijven, wijst het op een einde met veel vraagtekens. Hoe was het einde? Hoe zal hel einde zijn? Wanneer een mensenleven met vraagtekens eindigt, gaat de mens cle eeu wigheid in zonder verwachting of wellicht met een ijdele hoop. Wanneer wij zo het einde van dit Jaar moeten eindigen, roept het op tot bezinning. Ja, om de waarheid \an ons leven te onderzoeken. Dan mocht er een haasten en spoeden om ons levenswil worden verwekt. Dan zal het einde zijnl Dat wijst op wal daarna zal geschieden. Hel wijst op hel einde van alles. Dan zal Christus verschijnen op de wolken des heinels. Dan zal de scheiding komen tussen de schapen en de bokken, tussen de tarwe en het kaf Dan zal het einde zijn van de bediening. Geen gebed 7.al meer opklim men tot God. De prediking zal niet meer worden beluisterd. Geen waarschuwing zal ivor den gehoord. Gelukkig is de mens, die tussen de wieg en hel graf aan hel einde van alles wordt gebracht om het nieuwe leven uit God vandaan te leren kennen. O HEER', ontdek mijn levenseind aan mij Mijn dagen zijn bij U geleld Ai, leer mij, hoe vergankelijk ik zij Een handbreed is mijn lijd gesteld fa, die is niets, wanl, schoon de mens zich vleit De sterkst' is enkel ijdelheid. (Psalm 39 vers 3) Nieuwjaar 2008 Wij beginnen hel nieuwe Jaar met veel onzekeiheden. De wereld zucht onder de druk van terreur, de gemeenie Gods onder de druk van ver nieuwing in leer en leven. De mens leeft zijn val uit en rijpt zich voor de totale afval. Toch is dit slechts een voorspel van hetgeen komen zal. Al is het dat wordt beluisterd: "Laat ons Hun banden verscheu ren en Hun touwen van ons werpen." Maar luistert naar Gods Woord: "Want Hij moet als Koning heersen." Het ant woord Gods is duidelijk. "Die in de hemel woont, zal lachen; de Heere zal hen bespotten." Het is waar: "De koningen der aarde stellen zich op. en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde." Maar ook daar geeft God een antwoord op. "Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion de berg Mijner hei ligheid." "Want Hij moei als Koning heersen." Het is de eeu wige Vader, Die deze woorden spreekt. Ze zijn tot afschrik king en beschaming voor allen, die Göd haten. Hel is tot troost en bemoediging van allen, die de Heere hebben leren vrezen en dienen. Dal geeft verwach ting voor het nieuwe jaar Dan verwachten wij het niet meer van de grootmachten op de aarde. Ook niet van de inspan ning van mensen. Dan heffen wij op 1 januari 2008 het hoofd naar boven. In heilig geloofs vertrouwen op de maclit, de kracht, de genade en de liefde van Hem, Die de eeuwige en onveranderlijke Verbondsgod is. De zaak van Gods koninkrijk is betrouwd aan Sions gezalfde Koning. En welgelukzalig zijn allen die op Hem betrouwen. Dat is de vastigheid van het geloof, die niet beschaamd zal uitkomen. Zijn heerschappij zal openbaar komen, nu in de tijd en straks in de eeuwigheid. Zijn heerschappij zal al de vij anden onder Zijn voeten leg gen. Waai' zijn dan al de aardse machten en krachten? Bij de vele onzekerheden, blijfl deze zekerheid: Hij is Sions Koning! Getrouw aan Zijn X'ader en Zijn volk. Uw koninkrijk koot/i' luc/i. o Heer'! Ai, werp den troon des .salons neer Regeer ons door Uw Geesl en Woord Uu< lof word' eens alom gehoord En d' aarde mei Uw vrees venndd loldal G' Uw rijk volmaken zuil. (Hel gebed des Heerenj Dirksland, ds. P. Blok Oe BeJUtfeJijn, «aj is daar vee] over gesprol^enl 5aren geleden al kreeg ik nie( Aardrijkskunde heel 'J&t s(encilpakketten daarover (e versfou^ea. Vragen op (oe(sen, noeni maar op! iTa al die sten cils en vragen ^as ik So ongeveer «el een beefje experf gevjorden als h^-t over de BztU'Jzlïyi ging. I^og denk ik er veel over na. Va( Jieef^ flederland aan ion roufe? 2ijn er zchl v/el meer voordelen als nadelen? ik ben nie( de enige. £r is al ioveel gedebatteerd en gediscussieerd over die rou(e. In de beginfase alleen al. Üe één vond dat de roufe er cch( iBoeSJ komen ornd&t Bofferdai» er dan een befere achterlandverbinding bij had en >o befer kon concurreren met Ant werpen. £en ander, die sijn land en/of huis kvrijfraakf omdat de Betüv/elijn daar langs rwtt koxnen, vond dat dese lijn de kostbare natuur van I^ederland {•■r&t er nog van over was) verpestte en ver stoorde. £n ja, voor allebei is v^el «af te peggen! yet gaat er maar om «at je liever •Jik: dat S"ederland ^coaom'isch achteruit gaat door slechte achterlandverbindingen (even h^^i sterk uitgedrukt), of dat de Jlederlandse natuur voor iover daar nog van te spreken is behou den «ordt! Oe projectorganisatie van de Betuweroute verwoordt hef io: iJederland bereikbaar.' Daar werkt de Nederlandse overheid aan rrxit een samenhangend pakket maatregelen, ^odat bijvoorbeeld de groeiende Sfroom goederen uit wereldhaven Rotterdam Snel jn hu £uropese achterland kan aankomen ionder dat hef nóg veel druk ker wordt op de wegen. £n over d-e Betuweroute Jelf: Als er voldoende spoorcapaciteit is. kan h^t marktaandeel van goederenvervoer per trein op buitenlandse bestemmingen in ^015 verdrievoudigen. Om die capaciteit te bieden en de groei aan te kunnen, investeert Neder- land onder andere in de Betuweroute. Haar de tegenstanders van de Betuweroute denken daar anders over: üe milieugroepering Groen front.' heeft de eersfe trein over de Betuweroute geblokkeerd. Op h^-t ISO kilometer lange tracé, ^jjn op verschillende locaties in totaal ies blokkades opgeworpen. Groenfronf! heeft in het verleden een felle strijd tegen de Betuweroute gevoerd- Koningin Beatrijs ion vandaag de Betuweroute 'feestelijk' openen. 'Het deSe opening proberen de "Projectorganisatie Betuweroute en het ministerie van Verkeer Waterstaat h^( imago van hun mislukte prestigeproject alsnog op te poetsen', meldt Bertje Spoor van Groenfront!, dat de Betuweroute bij uitstek het symbool van een megalomaan vindt, 'een doelloos en natuurvernietigend prestigeproject." Ach ja, dan houd ik lae maar gewoon bij de vogels. Oie sitten vrolijk te fluiten op de bovenleiding van de Betuwelijn. 2e bouwen er nog een nest op ooi;,' Lin Donderdag voor Kerst werd de traditionele kerst bijeenkomst gehouden van De Zonnebloem. Deze organisatie is een vereni ging die opkomt voor de ouderen, jongeren, zieken en verder een ieder in de samenleving die hulp kan gebruiken. De afdeling Westflakee van De Zonnebloem heeft een hon derdtal contacten waarvan een groot gedeelte huisbezoek ontvangt van vrijwilligers "die een zonnetjes willen zijn voor de mensen die dat Jiodig heb ben". Daarnaast wordt een aantal keren per Jaar een bijeenkomst georganiseerd. Zo ook de kerstbijeenkomst donderdagmiddag, waar met ongeveer 90 gasten een kersl- Ijijeenkomst werd gehouden. Dit alles vond plaats in Restau rant De Grevelingcn in Brui- nisse. De middag is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Goeree Jazz festival van september, en een gift van de Rotary club Goeree Over- llakkee. Omdat het vervoer van de gasten voor en gedeel te met speciaal vervoer gaat, zijn er vrijwilligers nodig om een groot aantal van de gasten op te halen en weer thuis te brengen. De Rabobank Goeree-Over- tlakkee heelt besloten om als vrijwilliger een grof)t gedeel te van cle gasten met auto's geheel kosteloos op te halen en weer thuis te brengen, en er voor te zorgen dat we onze gasten een geweldige middag bezorgen. [■ota: l^fvshuro Flakkee -47- Daii keert hij zijn hoofd om en begraaft z.ijii gezicht in moeders schort. Hij perst zijn ogen zo stijf dicht, dat hij gele en rode lichtvlekken ziet, maar ciat baat al weinig, want aldoor blijft hij datgene zien, wat hem met zulk een weerzin vervuld heeft. Een ril ling gaat door zijn lendenen bij de gedachte dat dit ding hem straks niet brutale intimiteit zal omvangen - dat ding met die stijve gulp, waarvan de drie grote glinunencie knopen hem als even zovele ogen vrijpostig aan staren; dat ding met die grote lompe zakken, die niet, net als in zijn oude broek, recht naar beneden staan, maar .schuin overdwars, net als in de werkbroeken van de grote jongens; dat ding, dat zo stijf is dat het wel alleen overeind kan staan zonder dat iemand het aan heeft! En opeens weet Fransje heel zeker dat hij die broek niet zal dragen. Hij heeft er gewoon een lichamelijke aflceer van, en voor zijn besef is het opeens een bezield wezen, dat er op uit is zijn schaam tegevoel aan te randen, en dat zich nauwelijks bedwingen kan om hem aan te raken op plaatsen die hij zelf alleen maar in de uiterste noodzaak aanraakt. Zijn beker van geluk, die vanmorgen nog dreigde over te zul len lopen, ligt opeens in scherven aan zijn voeten. Er heerst een loodzware stilte rond om hem, die hem onder zijn gewicht dreigt te verpletteren. Het tikken van de klok klinkt als mokerslagen door die dreigende stilte heen. Vaag vraagt hij zich af hoe lang, of hoe kort, het nog zal duren eer het onweer los zal barsten. Dan verbreekt La Bruyère de loodzware spanning door te zeg gen: Allee, broei; steekje biènen der es in! Moeder keert hem hardhandig om en grijpt een van zijn benen. Ze wringt het in de richting van de gapende broek en de puilende zakken en zegt kort: Veruit, doet dien broek an! Fransje weet dat de storm begonnen is, en hij hijgt naar het ogenblik dat die uitgewoed zal zijn. Maar hij staat er nog voor Hij heeft geen andere keus dan die op leven en dood te trot seren. Hij rukt zijn been los uit moe ders greep en roept met overslaande stem: Ik mö dien broek nie aen! Ik m<) 'n nie aen! Ik bin der vies van, ik bin der vies van...! Moeder tracht de situatie alsnog te redden door nogmaals ruw zijn been te grijpen, maar daarmee heeft ze de strijd verloren. Fransje is opeens in een wild dier veranderd. Gierend klauwt hij inet beide handen aan moeders hand en rukt zijn lichaam in allerlei bochten om vantussen haar armen en uit haar greep te komen. Het schuim staat op zijn mond, en brullend stoot hij allerlei onverstaan bare klanken uit. Moeder probeert voor de laatste inaal haar eer en gezag te redden en wil hem een geducht pak slaag toedie nen. Maar dan springt vader opeens tussenbeide. Hij neemt een paar gro te stappen en bijt moeder toe; Wat ist er ier toch gaende! - ofschoon de toon voor La Bruyère bedoeld is. Hij rukt het broekje uit de handen van de beduusde kleermaker en slingert het in de richting van de bedsteedeuren. Ie oeft dat dienk nie an t'aen, at 'n der dan zó'n afschuw van eit! voegt hij er op toornige toon aan toe. Da's noe ok nog a wat! protesteert moeder. M'aen 'n toch zeker besteld! Dat kan me niks verschillen! Ie is oinnies vee te kleine om a in zè'n eikenout kammenet te lopen. Bi je noe toch nie wiesder! La Bruyère heeft dit gesprek heel goed kunnen volgen, daar het op zijn toonhoogte gevoerd is. Zenuw achtig ploft hij terug op zijn stoel en zegt sussend tegen moeder: Dat geef niks mens! Ik za dat broeksje wee wè mee terugnemen. Ik mö der toch nog ièntje maeken voe een aar jonksje van urn z'n leeftied. Dat geef glad niks! Hij grijpt al naar het lange stuk papier om de laatste bedragen door te schrappen. Ariaan en Kees, die met bonzende harten en onder vreselijke hoogspan ning dit schouwspel gadegeslagen hebben, slaken een zucht van verlich ting dat de storm geluwd is. In een zenuwachtige uitbundigheid steken ze de koppen bij elkaar en Arjaan mompelt halfluid: Zie je wè at 'n een lappedief is. Oe kan noe een broek die at 'n voe Fransje emaekt eit ok voe 'n aar jonksje passen! Fransje is nog steeds aan het snikken. Hij verbaast er zich over dat alles al voorbij is, en nog meer, dat vader het zo geheel onverwachts voor hem opgenomen heeft. Moeder heeft hem losgelaten en maakt helemaal geen aanstalten tot enige toenadering. Naar vader durft hij niet, bang dat die hem althans voor zijn brutale mond en ongemanierd optreden zal straf fen. Besluiteloos en verloren staat hij tussen La Bruyère en moeder in. Maar dan ontfermt Maria zich over hem. Ze dringt zich tussen het drietal in, tilt Fransje op, en draagt hem op haar armen naar het achterhuis. Daar laat ze hem een beetje water drinken en wast zijn gezicht en polsen met de koude wasdoek. Ei je m'n kaarte vanochend ekregen van de post? vraagt ze. Fransje knikt heftig, terwijl droge snikken nog steeds uil zijn borst opwellen. Dank baar kijkt hij zijn grote zuster aan, en als hij wat gekalmeerd is, vraagt hij: Gaejie m'n jas en m'n musse es aelen in den uze? En m'n broek en in'n bloes, voegt hij er aan toe, als hij zich herinnert nog in zijn onderkleren te staan. Ik gae nae buten spelen. Maar Maria doet het niet. Ze tilt hem van de tafel en draagt hem weer terug in den uze. Daar trekt ze hem kalm en behoedzaam zijn kleren aan en zegt op luide toon, Fransje, gae toch een steutje nae buten spelen, 't Is zokken moaie'n weertje vandaege! Zonder naar de kleermaker te kijken, loopt Fransje achter diens stoel langs naar het gangetje. Uit de hoeken van zijn ogen ziet hij het vormloze hoopje van de broek op de mat voor Maria's bedstee liggen. Maar hij dwingt zich zelf er niet openlijk naar te kijken. Hij wil die smerige gulp en die vieze knopen en die gapende zakken niet meer zien. Buiten loopt hij te bedenken dat zijn nieuwe galgen nu waardeloos zijn. Die kan hij niet dragen inet een lijf- jesbroek. Dan maar geen galgen tot hij wat groter is en in Kees zijn half versleten en dus veel soepeler broek gegroeid is. (wordt venmigd)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2007 | | pagina 5