RENAULT Top occasions Top occasions i I I Gemeenteraad Dirksland vraagt om heroverweging natuurvorming Renaultdealer Ramoco - Koese B.V. Afscheid politici 'Let op de in Dirksland «^«-.kosten na overdracht brandweer' i Personeel en directie Albert Heijn de Berg bedankt alle klanten voor net gestelde vertrouwen in 2007! Wij wensen u een voorspoedig 2008 - Profiteer ook In 2008 van het grote voordeel van Albert Heijnl J"ArniEti.fllEUW5 Algemeen belang Molendijk 85 Stad a/h Haringvliet Tel. 0187-611662 3 'hs* Tot 24 maanden garantie Service beurt voor aflevering APK lieuring Nationale Autopas Vervangend vervoer bij reparatie >24uur 14 dagen omruilgarantie Route service Europa Albert Heijn de Berg - Molenblok 6 - www.ah-ouddorp.nl Het alledaagse betaalbaar - Het bijzondere bereikbaar PAGINA 22 VRIJDAG 28 DECEMBER 2007 DIRKSLAND - Bijna de voltallige gemeenteraad van Dirksland heeft het college opdracht gegeven om bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Gedeputeerde Staten aan te dringen op een heroverweging van het besluit om de landbouw gronden in de Zuiderdiep- polders om te vormen tot zoute of brakke getijdenna- tuur. Alleen raadslid Huber liet een afwijkend geluid horen. Door Kees van Rixoort De raad vraagt om heroverwe ging omdat er nieuwe inzichten zijn op het gebied van inpol dering en ontpoldering. Een andere reden is dat er door de omvorming hoogwaardige landbouwgronden verloren zouden gaan. De motie meldt ook dat eerder de indruk is gewekt dat de gemeente slechts medewerking kan verlenen aan het uitvoeren van het beleid van LNV en de provincie, waarbij lokaal alleen nog ruimte zou zijn om te onderhandelen over de recreatieve aspecten in het nieuwe natuurgebied. De Zui- derdieppolders liggen deels binnen de gemeente Dirksland en deels binnen de gemeente Goedereede. In de motie vraagt de Dirks- landse raad het college al het mogelijke te doen om voor 1 april 2008 een met argumen ten onderbouwd antwoord te krijgen van de minister en Gedeputeerde Staten. De eventuele procedure tot wijzi ging van het bestemmingsplan, nodig om de natuurvorming mogelijk te maken, moet het college opschorten tot uiterlijk 24 april. Deze laatste datum lijkt de uiterste mogelijkheid voor de gemeente om nog invloed te kunnen uitoefenen. Niet lang daarna verandert de wet (Ruimtelijke Ordening) en komen de bevoegdheden bij de provincie te liggen. Wethouder Koningswoud (SC;P) meldde na een korte schorsing dat het college de motie zal uitvoeren. Hij gaf ook aan dat de discussie in de Tweede Kamer over Natura 2000, die plaatsvindt in febru ari 2008, invloed kan hebben op de toekomst van de Zuider- dieppolders. De enige die de motie niet ondersteunde, was raadslid Huber, ook niet na aandrin gen van zijn dorpsgenoot Kalle (SGP), die de motie toe lichtte. Volgens Huber heeft 'de landbouw' het Zuiderdiep ernsUg vervuild en is ontpolde ring daarom "in het algemeen belang". "Het Zuiderdiep is zes maanden per jaar zoet en zes maanden per jaar zout. De natuur krijgt steeds een geweldige opdonder. Er wordt heel veel kunstmest gebruikt." Huber richtte zijn peilen ook op het nationale en internationale landbouwbeleid, dat slecht zou zijn voor de Derde Wereld, en op de subsidies die richting de landbouw gaan. Hij noemde de landbouwers de grootste uitke ringsgerechtigden van Euro pa, een kwalificatie waarvan volgens collega-raadslid Struik (Christenunie) "geen hout klopt". Volgens Huber mag er in het dichtbevolkte Nederland best een stukje natuur wor den gecreëerd. Pogingen van Kalle om zijn dorpsgenoot op andere gedachten te brengen - de motie heeft het over een heroverweging, niet over voor of tegen natuurvorming-had den geen succes. "Ik accepteer en respecteer uw mening", was het laatste dat Kalle naar voren bracht. De gemeenteraad van Goe dereede nam dezelfde motie dezelfde dag (donderdag 20 december) aan, maar dan una- DIRKSLAND - De eemeen- teraad van Dirksland is don derdag 20 december zonder tegenstem akkoord gegaan met de overdracht van de brandweer aan de Veilig- heidsregio Rotterdam Rijn mond. Daarbij pleitten ver schillende fracties ervoor om alert te zijn op de kosten. "Naar ons gevoel moeten we veel betalen voor de brand weer", zei raadslid Wolfert van de ChristenUnie. Zijn collega Ju (SGP) zei een kwalitatief §oede brandweer erg belangrijk te vinden en daarom in te stemmen met de overdracht. "De discussie over de hoogte van de kosten is moeilijk te voeren", aldus Ju. "Niemand kan staven of ze hoger of lager zullen wor den. Wij zullen de hoogte van de kosten en de trend met argusogen volgen en vragen de portefeuillehouder dat ook te doen." Die portefeuillehouder, bur gemeester Stoop, zei daar geen moeite mee te hebben. Wel gaf hij direct aan dat lan delijke wet- en regelgeving een stijging van cle kosten min of meer onvermijdelijk maakt. "Ik zal het kritisch volgen. Dat mag u van mij verwachten, ook als lid van het algemeen bestuur van de Veüigheidsregio." Stoop zei er trots op te zijn dat de gemeente Dirksland een goed geoliede brandweer overdraagt, die voldoet aan alle kwaliteitseisen. FvdA-er Keuker meldde wel akkoord te gaan met de over dracht, maar met "kromme tenen". "Wij zouden graag verder willen met onze eigen brandweer, maar dat zal met het oog op de regelgeving helaas niet lukken." Tekst: Kees van Rixoort DIRKSLAND - Met ingang van I januari 2008 gaat politiek Dirksland anders vergaderen. In plaats van de commissiever gaderingen komt er elke maand een extra raadsvergadering. De eerste raadsvergadering is opiniërend en informatief, de tweede besluitvormend. De ver andering heeft tot gevolg dat er geen leden van de schaduwfrac- ties mee kunnen ver^deren. Dat kon tijdens commissiever gaderingen wel, maar tijdens de raadsvergaderingen kunnen alleen gekozen raadsleden ver gaderen en besluiten nemen. Door Kees van Rixoort Tijdens de laatste raadsverga dering in de oude constellatie, op 20 december, nam burge meester Stoop namens de raad afscheid van de commissieleden uit de schaduwfracties. Het ging om de dames Boelen, Krouwel en Speksnijder en de heren Breukel, Kievit, Tieks en Groo- tens. Stoop bedankte deze 'bur gercommissieleden' voor hun betrokkenheid bij de gemeen tepolitiek en had een attentie bij zich voor hen. Mevrouw Speksnijder, één van de afscheid nemende politici, liet een kri tisch geluid horen. Volgens haar zijn de veranderingen slecht vanuit het oogpunt van bur gerparticipatie en verwarrend voor de burger. Ze voorspelde dat de 'kweekvijver' voor raads leden nu zal opdrogen en dat de raadsvergaderingen vier tot vijf uur zullen gaan duren. "De eenmansfracties in de raad zul len onder grote druk komen te staan", aldus mevrouw Spek snijder. Burgemeester Stoop bedankte ook de raadsleden Kalle en Leenders, die de voor zittershamer hanteerden tijdens de commissievergaderingen. Hun taak zit er met het verdwij nen van de commissies op, maar zij blijven als raadslid wel actief in de Dirkslandse politiek. Audi A4 2.0 Pro Line Zilver, 19.07.04, 98400 l<m., Vraagprijs 19.750,- Renault Clio 1.2 16V Campus Vraagprijs 15.950,- Renault Megane Grand Tour 1.5 dCi 85 Businessline Vraagprijs 14.950,- Renault Scenic Businessline 1.6 16v Vraagprijs 9.950,- Vraagprijs 17.950,- Antraciet met, 21.04.06, 32000 l<m Vraagprijs 19.950.- Merk Modelnaam Kleur Datum Deel1 Kilometerstand Chrysler Neon 2.01-16VL£ Fiat'Punto 1.2S3D Ford Fiesta 1.25-16v Nissan Primera Estate 1.8 Sport Opel Meriva 1.4-16v Enjoy Peugeot 206 1.1 X-Design Renault Clio 1.2 16V 5dr Authentique comfort Renault Cllo 1.2-16V Authentique Renault Clio Community 5drs 1.4 16v Renault Clio Privilege 1.6 16v Automaat Renault Clio RN 1.4 5-DRS Renault Espace 2.0 16V Initiale Automaat Renault Espace Privilege 2.0 16v Turbo Renault Grand Espace 2.0 T Expression Renault Grand Espace 2.0 T Privilege Renault Grand Espace 2.2 DCI 16V Initiale Renault Kangoo Expr. Super Comf. Renault Laguna Grand To 1.6-16V Expression Renault Laguna Grand Tour 1.6-16V Expression Renault Laguna Grand Tour 2.0-16V Tech Line"' Renault Laguna Qrandtour Expression 1.8 16v Renault Laguna HB 2.0-16V Business line Renault Megane 1.5 dCi Businessline Renault Megane 3drs 2.0-16V Turbo RS Renault Megane 5-drs 1.4-16V Expression Comfort Renault Megane 5drs 1.5 dCi Businessline Renault Megane 5-drs 1.6 16V Expression Luxe Renault Megane 5-drs 2.0-16V Dynamique Luxe Renault Megane Break 1.6 16v RXE Renault Megane Cabriolet 1.6 16v Sportway Renault Megane Cabriolet 1.6-16V Dynamique Luxe Renault Megane Cabriolet 2.0-16V Dynamique Luxe Renault Megane Grand Tour 1.4-16VAuthentique.Comfort Renault Megane Grand Tour 1.5 dCi Businessline Renault Megane Grand Tour 1.6-16V Expression Comfort Renault Megane Grand Tour 1.6-16V Expression Luxe Renault Megane Qrandtour Businessline 1.5 Dei 85 Renault Modus Expression Luxe 1.4 16v Renault Scenic 1.6 16v Expression Renault Scenic 1.6 16v Expression Renault Scenic 1.6 16v Expression Renault Scenic 1.6 16vTechroad Renault Scenic 1.6-16V Dynamique Luxe Renault Scenic 1.6-16V Sport Way Renault Scenic Air 1.6 16v Renault Scenic Privilege 2.0 16v Renault Trafic 1.9 dCi 100 LI/Hl Renault Twingo 1.2 Renault Tw/ingo 1.2 Emotion Seat Cordoba Vario 1.4-16V Signo Suzuki Alto 1.0 Verkoopprijs Zilver 02.01.02 122300 5450.00 Zilver 04.06.02 88400 6950.00 Blauw 01.05.99 78500 4950.00 Zilver grijs 16.03.02 132500 8650.00 Rood 04.05.05 22803 15950.00 Rood 27.05.04 77400 8750.00 Rood 16.01.04 56000 8950.00 Zwart 01.04.06 37600 10950.00 Blauw met 23.06.05 36595 11750.00 Blauw met 31.01.02 55649 8950.00 Zwart 01.07.99 87900 5750.00 Groen met 23.04.02 109500 14950.00 Grijs met 14.04.03 88600 20950.00 Gris Hologramme 30.09.03 78700 19950.00 Blauw 17.02.03 58500 22950.00 Blauw met 23.03.04 92000 29950.00 Geel 13.01.04 111960 6950.00 Blauw 26.03.04 66253 14950.00 Grijs 01.10.05 57455 16950.00 Blauw met 25.07.05 505-10 - T995aU0 Grijs met 03.07.02 100098 9950.00 09.11.05 44963 21950.00 Beige 01.08.06 38500 16950.00 Oranje 28.05.04 23800 21950.00 Blauw met 07.03.03 65400 10450.00 Grijs 21.09.06 37500 16950.00 Beige 30.01.04 55254 13750.00 Rood 01.05.04 53000 15950.00 Grijs met 31.03.99 107944 5950.00 Zwart met 15.07.02 45000 12950.00 Rood met 28.03.05 39365 21950.00 Zilver 30.12.06 23500 25950.00 Gris Platine 17.08.04 51490 13950.00 Blauw met 01.08.06 33607 17950.00 Blauw 02.01.04 84300 14950.00 Grijs Al9 29.07.04 65100 14950.00 Blauw-grijs Met 21.09.06 26107 17950.00 Rood met 17.02.05 41939 12950.00 Beige 11.09.03 49700 15950.00 Paars-grijs met 01.12.03 56553 15750.00 Grjjs-paars met 27.02.04 90600 15950.00 Grijs met 20.07.06 45000 19950.00 Rood met 01.10.03 99343 15950.00 Groen 01.06.03 77000 13950.00 Grijs met 30.06.03 102000 12950.00 Grijs met 13.02.02 117000 12750.00 Wit 19.02.02 75000 11840.50 Oranje 22.02.99 61000 4950.00 Zilver 01.01.07 5200 8950.00 Blauw 04.04.03 74400 9750.00 Groen met 17.08.00 84697 3950.00

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2007 | | pagina 22