EIIAIIDEri-IIIEUWS OPGAVE: Als u de puzzel goed hebt ingevuld, vormt de balk onderaan het puzzeldiagram een spreuk. Deze oplossing kunt u vóór 15 januari 2008 sturen naar de redactie van Eilanden Nieuws, Postbus 8,3240 AA IVüddelharnis. Vermeld wel in de linkerbovenhoek van de envelop: 'Oplossing Mammoetkruisv\/oordpuzzel'. Natuurlijk kunt u ook een briefkaart gebruiken. Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken, die een boekenbon ter waarde van 12,50 euro tegemoet kan zien. TtT ÜT 1 h k PAGINA 20 VRIJDAG 28 DECEMBER 2007 Mammoetkruiswooirdpuzzel Er is in het diagram onder de puzzel na overbrenging van de gevraagde letters een spreuk te lezen. HORIZONTAAL: 1 warme drank; 5 gezondheid!; 10 beeldverhaal; 14 heilwens; 18 vleesgerecht; 24 Griekse wijn; 29 keur; 30 houten vloer; 32 boom; 34 tover- nimf; 36 wegens; 38 dorps weide; 40 beeldschriftteken; 41 vogel; 42 daar; 43 strijk instrument; 45 loot; 47 erw tensoep; 50 aldus; 51 zwaar; 53 wand; 54 vief; 55 dam; 56 mooi; 58 dame; 60 vor ming; 63 tijdsdeel; 65 per; 66 ontsmettingsmiddel; 68 soort opleiding; 69 schoeisel; 70 oudejaarsgebak; 72 land in Afrika; 73 maanstand; 75 lentemaand; 78 lichaams deel; 79 stapel; 81 marineof ficier; 83 gestoelte; 85 akelig; 87 afgemat; 89 soort compu ter; 91 zegevieren; 93 issue; 95 wortel; 96 roeispaan; 98 slee; 99 vis; 101 hoofddeksel; 102 wolpluisje; 104 kijken; 105 speelgoed; 107 plaats in Italië; 109 stier; 110 plaats in Noord-Holland; 112 loopvo- gel; 113 manspersoon; 116 vertrekken; 118 borstharnas; 120 spruit; 123 raadsel; 125 voorzetsel; 126 koraalbank; 127 speelgoed; 129 zintuig; 131 sleutelbloem; 133 hel dendicht; 134 afsluiting; 136 zeelt; 137 zie aldaar; 139 nakroost; 141 plaats in Limburg; 143 onderzeeër; 145 herbergier; 147 plaats in Utrecht; 149 leeg; 150 explosie; 152 zicht; 153 vor dering; 155 klein deeltje; 157 mok; 159 schaal; 160 uit roep; 162 op een keer; 163 beetpakken; 166 bliksemen; 168 steen; 170 Indonesisch njtuigie; 173 Europees land; 176 rivier in Spanje; 177 beschikking; 179 vrucht; 180 groente; 181 gast; 182 insect; 184 worm; 186 militair; 188 tantalium; 189 dichten; 191 vereist; 193 briefopschrift; 194 waaronder; 195 aan hitsing; 197 ruzie; 199 uit- gedorst graan; 201 gereed schap; 202 stadium; 204 hou ding; 205 gehaast; 207 rivier in Italië; 208 idem; 210 stuk vuurwerk; 211 vaartuig; 212 stonde; 214 vochtmaat; 216 omroep; 217 wedstrijdbeker; 219 dineren; 222 landelijk; 225 schapenhaar; 227 lid woord; 228 plaats in Noor wegen; 229 ijzer; 230 zang noot; 231 karaat; 232 Grieks voorvoegsel; 234 stuur; 236 legerafdeling; 238 kilogram; 240 tin; 242 inhoudsmaat; 244 groen; 246 roeipen; 247 langspeelplaat; 248 vruch tengelei; 250 hallo; 252 uit roep; 254 kathedraal; 255 Frans voegwoord; 256 ultra; 258 arbeidstijdverkorting; 260 sleepnet; 262 tinne; 265 neon; 266 insect; 268 uitroep; 269 tijdelijk; 271 handel; 273 afgemat; 274 schaaldier; 275 Europese munt; 276 koor; 278 plaats in Zuid-Holland; 281 insect; 283 Griekse let ter; 284 schouderdoek; 287 persoonlijk vnw.; 289 Euro pees land; 291 slaapplaats; 292 vogel; 294 toverkunst; 295 persoonlijk vnw.; 296 plaats in Noord-Brabant; 298 vogel; 299 bejaard; 301 plak- sel; 303 vervoersmaatschap pij; 304 hoofddeksel; 305 knol; 307 paardenkracht; 309 centiliter; 310 welaan; 312 rivier in Friesland; 313 soort sherry; 314 pulverig; 315 militair; 317 traagloper; 318 aan boord; 320 ont heemde; 321 masker; 322 sneeu wschaats; 323 steen vrucht; 326 ziener; 329 tong beweging; 331 kosten koper; 332 slang; 333 kluwen; 334 het Romeinse rijk; 337 ver tier; 340 huns inziens; 341 lage kant; 343 beroep; 345 hoofddeksel; 346 bloembe- ginsel; 348 boerenkiel; 349 plaats in Noord-Brabant; 351 berggeit; 352 bouwland; 353 vogelproduct; 354 gods dienst; 355 soort brood; 357 persoonlijk; 359 motorraces; 361 lidwoord; 362 alge; 364 waterkering; 367 bout; 368 kleiheuvel; 370 veldhoen; 372 vreemde maat; 373 en volgende; 375 gevangenbe waarder; 377 vrucht; 378 toverheks; 380 lidwoord; 381 sterke drank; 383 paard; 384 onvervalst; 386 boom; 388 ukkepuk; 390 waterpomp; 393 militaire opleiding; 394 gouverneur-generaal; 395 pluk; 397 kien; 398 kos tuum; 399 excommunicatie; 401 Latijns voorvoegsel; 402 drukte; 405 sneeuwhut; 407 snel; 410 Italiaans eiland; 413 poeder; 415 Italiaanse badplaats; 417 kolenemmer; 418 land in Azië; 420 een zekere; 421 opgeld; 423 ach ternaam; 425 plaats in Sibe rië; 427 kruik; 429 model; 430 gevangenis; 432 voorzet sel; 434 afsnijden; 437 zwem- vogel; 439 lol; 441 wensen; 444 Bijbeldeel; 445 mond; 447 kunstuiting; 448 licht en knaleffecten; 451 geluid van een paard; 454 soort metaal; 455 vochtig; 457 deel van een fiets; 459 de dato; 460 Romeins overkleed; 461 gebruikelijke; 463 kogelkus- sen; 465 in orde; 466 de naam dragen; 468 hemellichaam; 469 nachtvogel; 471 verrij zend; 474 kleur; 475 zuivel product; 477 kuip; 478 vrij; 480 handeling; 482 scheeps- vloer; 484 dwarshout; 485 kletser; 487 schaakterm; 488 plaats in Zeeland; 489 zuster; 490 kraan; 491 komaan; 492 snipper; 494 eindstrijd; 497 een en ander; 499 grasland; 500 gedurende; 502 spoor wegligger; 503 nachtrust; 504 rataplan; 505 steltloper; 506 rivier in Frankrijk; 507 dupe; 508 drietal. VERTICAAL: 1 hondenbot; 2 jaargetijde; 3 godin; 4 sele nium; 5 stap; 6 regerings reglement; 7 kleiaarde; 8 Europees gebergte; 9 heilige; 11 nakomeling; 12 plaats in Zuid-Amerika; 13 persoon lijk vnw.; 15 gereed; 16 plaats op Ameland; 17 vakantiever blijf; 19 zilver; 20 familie; 21 actieve zuurstof; 22 bolge was; 23 ogenblik; 25 voor de middag; 26 moeder (Fries); 27 gezamenlijk werk; 28 bek; 29 boerderijgrond; 30 klein kind; 31 ondergrondse; 33 wildebeest; 35 visbeen; 37 bijwoord; 39 open plek in het bos; 41 afstandsmaat; 43 war boel; 44 sluw; 45 Ierland; 46 kokertje; 48 op zekere plaats; 49 land in Azië; 52 stuf; 55 hond; 56 vis; 57 Engelse taxi; 58 vuurgloed; 59 gooi; 61 duin; 62 probleemloos; 64 mannelijk dier; 67 niets; 68 deel van het gezicht; 70 voorteken; 71 uitgekookt; 74 losplaats; 76 uitkering; 77 grootvader; 79 ter plaatse; 80 schrijfgerei; 82 zangorgaan; 84 doek van linnen; 85 speel kaart; 86 toespraak; 88 wreed; 90 kampeerterrein; 91 hond engeluid; 92 voortdurend; 94 orgaan; 96 kolk; 97 speer; 98 rivier in Zuid-Amerika; 100 Frans lidwoord; 101 wel zijn; 103 schouderstuk; 104 gewicht; 105 prooi; 106 half warm; 108 berg; 109 woud; 111 zacht; 112 emeritus; 114 nummer; 115 vraagwoord; 117 zoogdier; 118 gebogen; 119 weekdier; 121 kijker; 122 pausennaam; 124 persoon lijk vnw.; 125 evenzo; 127 teerproduct; 128 voor; 130 allen tegelijk; 131 badmin ton; 132 planeet; 133 nobele; 134 zaad in vis; 135 omroep; 138 indien; 140 vreemde; 141 drank; 142 ophaalbrug; 144 geluid van een koe; 146 gard; 147 Spaanse titel; 148 snavel; 149 legerschaar; 151 rol; 152 vogel; 154 baardje; 155 als het ware; 156 groot water; 158 tennisterm; 159 wagen; 161 boom; 162 bor steldier; 164 locatie; 165 vis- lijn; 167 civiel ingenieur; 168 kanaalpeil; 169 titel; 171 per soonlijk vnw.; 172 inhouds maat; 174 vrije verdediger; 175 knalvuurwerk; 177 stadsdeel; 178 Nederlandse rivier; 182 insecteneter; 183 venijn; 185 papegaai; 187 rivier in Polen; 189 kraak- Persbelangen 0802 147* 1 78 45^ 318 43 195 208 32 177 TÏÖ~ 265 10 Ï29~ 143 186 65 139 349 18 58 104 73 116 133 303 254 205 155 197 2: 441 112 181 276 407 162 255 120 ^H 163 83 457 386 430 447 149 123 405 250 1 176 444 62 45 100 22 135 273 357 359 373 315 1 317 98 381 a beenvis; 190 drinkbakje; 191 afgunst; 192 brandstof; 194 welke persoon; 196 up-to- date; 198 nevel; 200 warme wind; 201 drank; 203 vis- plekje; 204 overeenkomst; 206 lof; 209 knaagdier; 212 vliegende schotel; 213 hoofd telwoord; 214 Noorse god; 215 broodsoort; 218 mid dels; 220 kloosterhoofd; 221 eikenschors; 223 grafvaas; 224 et cetera; 225 speeltuig; 226 opdracht; 233 plaats in Gelderland; 235 wilde haver; 236 beignet; 237 ongeveer; 239 talent; 240 feestdrank; 241 hectare; 243 fijne drank; 245 atoomgroep; 247 traag; 248 de jongere; 249 moeder 250 titel; 251 Greenwichtijd: 253 enzovoort; 256 staart, 257 landbouwwerktuig; 259 wasteil; 261 reukwater; 263 rechterlijke organisatie; 264 reeks; 266 lor; 267 ongebon den; 270 walvis; 272 golf- term; 277 uitspansel; 279 haarpluk; 280 voorzetsel; 282 pronkziek; 283 planeet! 284 zangnoot; 285 oeverge was; 286 roofdiertje; 288 tijd rekening; 290 numero; 291 buiten dienst; 293 reeds; 294 millimeter; 295 stylingpro- duct; 297 vogel; 300 klein tje; 302 koude lekkernij; 304 verwanten; 306 voorgevel- 308 luchtvaartmaatschappij; 309 compagnie; 311 bloei- wijze; 312 Veluws dorp; 313 kluit; 316 ruitertje; 317 gra vin van Holland; 319 soort slee; 320 laagte; 323 plaats in Duitsland; 324 kloosterlinge; 325 insect; 326 balspel; 327 hulpzeil; 328 vervoermiddel; 330 vrucht; 331 amfibie; 335 damesschoen; 336 plaats in Zuid-Holland; 338 gesteente; 339 zeehond; 340 blinkend; 342 rivier in België; 343 mand; 344 slot; 347 amfibie; 348 persoonlijk vnw.; 350 bedremmeld; 351 erfelijk- heidsdrager; 354 sluiung; 356 bitter vocht; 358 dis- selwagentje; 360 tocht; 362 hartelijk; 363 vermogend; 365 glasgordijn; 366 gaatjes- pan; 368 vlecht; 369 stompje sigaret; 370 bedevaartgan ger; 371 zeepwater; 372 watering; 374 uitzicht; 375 rolkraag; 376 soort bonbon; 377 koopvaardijschip; 379 vogeleigenschap; 380 onder wijsinstelling; 382 eigenhan dig; 383 recht stuk water; 385 tentoonstellingsgebouw; 387 drinkgeld; 389 elders; 391 binnenvaartschip; 392 boerderij; 395 decimeter; 396 uitdrukking; 399 plaats in Zwitserland; 400 achter; 403 grondtoon; 404 advies; 405 rivier in Zwitserland; 406 onder andere; 407 uitkijk; 408 vergelden; 409 televisie; 410 voegwoord; 411 plaats in Overijssel; 412 slotwoord; 413 met kennisgeving; 414 beschut; 415 flinkheid; 416 de onbekende; 417 beroep; 419 voeg; 420 plaats in Dren the; 422 hotelleider; 424 spil; 426 rechercheur; 428 vlees- nat; 429 pluisje; 431 omroep; 433 gelofte; 435 kleurling; 436 halfbloed; 438 lekkernij; 439 drank; 440 soort brood; 442 energieloos; 443 in over vloed; 445 alledaags; 446 speelstok; 448 ton; 449 lan sier; 450 hechtmiddel; 451 orgaan; 452 lichtbron; 453 Bijbelse man; 455 lichaams deel; 456 cijferen; 457 bij voorbeeld; 458 deksel; 460 kerklied; 462 keer; 464 zuid- vruchtje; 466 beet; 467 rijs- hoofd; 468 Duitse omroep; 470 durf; 472 puree; 473 part; 475 teken; 476 regel maat; 477 zangstem; 479 sluis; 481 spoedig; 483 hori zon; 486 mannetjeshond; 488 afgelegen; 490 spring stof; 491 houding; 493 kin- dergroet; 495 nikkel; 496 en andere; 498 pijnkreet; 499 Wettelijke Aansprakelijkheid; 500 titanium; 501 Europese Unie; 502 dierengeluid.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2007 | | pagina 20