EIIAI1DEii.|1IEm/5 Oktober December ^- PAGINA 18 VRIJDAG 28 DECEMBER 2007 Bij een verkeersongeval op vrijdag 8 september kwam een 84-jarige fietsende vrouw uit Den Bommel om het leven. De Federatie van Woning bouwverenigingen Goeree- Overflakkee hield een druk bezochte thema-avond over Energiezuinig wonen. De bewoners en cliënten van Zuidwester en Hernes- seroord kregen deze maand weer alle ruimte voor het houden van kerkdiensten. Het gebouw De Meerpaal is hiervoor weer geschikt gemaakt. De vier eilandelijke gemeenten besloten om gezamenlijk het vandalisme aan te gaan pakken. Ver schillende posters worden op door jongeren drukbe zochte plaatsen gehangen. En het publiek wordt opge roepen om vooral melding te doen van geconstateerde vormen van vandalisme. Restaurant en Expo Haringvliet ontving hoog cijfers van de Stichting Vei- ligvoedsel.nl De MBO Scholen van het eiland hebben een Regio naal Arrangement onderte kend waarbij zij de samen werking tussen de scholen vastere vorm gaan geven. De gemeente Middelharnis gaat samen met de super markteigenaren de strijd aan tegen overmatig alco holgebruik onder jongeren. De heer H.R. de Kreij, die vanaf de oprichting aan Sja- loomzorg is verbonden, legt na veertig jaar zijn voorzit terschap van de Raad van Toezicht neer. Het District De Eilanden van de Politie Rijnmond stelt een biketeam in. Op de fiets zullen agenten gaan surveilleren en komen hier mee 'dichter bij de burger. De Christelijke Scholenge meenschap Prins Maurits nam de vernieuwde school kantine in gebruik. Men wil een 'gezond en verant woord' beleid gaan voeren voor wat betreft de voeding van de scholieren. Ook de leerlingen krijgen een taak bij het beheer van de gezonde kantine. Op Goederee-Havenhoofd nam de christelijke basis school Eben Haëzer haar vernieuwde en vergrootte school in gebruik. Wethou der Peter Feller 'sloeg' het nieuwe gedeelte open. \'ier .scholen kregen de Clroene Vlag en promoveer den tot Eco-Schools. Het waren de Daltonschool en de Bosseschool in Middel- iiarnis, De Bron in Oude- Ibnge en De Molenvliet in Stad aan 't Haringvliet. In het gemeentehuis van Middelharnis werd een overeenkomst getekend die er toe moet leiden dat de 'bomenbuurt' in die plaats grondig heringericht zal worden. X'oor de Sommelsdijker Kees Knijper was deze maand een bijzondere maand^ij debuteerde met zijn verhalenbundel 'De Zondebok'. Het boek werd gepresenteerd bij Boekhan del Van der Boom. Tijdens de raadsverga dering van Oostflakkee ontving VVD'er Piet van de Ree de zilveren gemeen tepenning vanwege zijn jarig raadslidmaatschap. Op het terrein 'De Lignie' in Herkingen werd officieel stilgestaan bij de start van de bouw van een woning- bouwcomplex. Op N59 bij de Hellegats- dam kwam een 34-jarige vrouw uit Numansdorp om het leven. Zij botste fron taal met haar auto op een vrachtauto, die vol geladen was met suikerbieten. In Melissant opende Bak kerij Van Harberden haar nieuwe bakkerij aan de rand van het nieuwbouw project Koningshof In Verzorgingshuis De Goe de Reed was er een klein feestje omdat de instelling in het bezit was gekomen van het 'Zilveren Keurmerk Zorg'. Voor het tv-programma Heel Holland Helpt was Sylvia Meyer uit Nieuwe- Tonge in actie. In een mum van tijd had zij genoeg sponsors voor een piano voor het koor Apollo. Vincent van Ham, de mana ger van het Shell pompsta tion in Middelharnis werd in de bloemetjes gezet, van wege zijn alertheid bij het opsporen van brandstich ters aan een sportzaal. November In Goedereede werd CDA- er Arend-Jan van der Vlugt als nieuwe wethouder beëdigd. Hij volgt Cornells Visser op die lid werd van het Europees Parlement. Chantal Breeman uit Stel- lendam wint een paarden- dressuur-wedstrijd in Ame rika. In de persoon van ds. L.M. Jongejan ontving de Her steld Hervormde gemeente van Middelharnis-Sommels- dijk haar eerste predikant. De besturen van de Bosse school in Middelharnis en Zomerland in Stellendam fuseerden deze maand. In het vervolg hebben beide scholen één bestuur. In Het Diekhuus werd het eerste cultureel ontbijt gehouden. Er werd volop gediscussieerd op deze goed bezochte bijeenkomst. In Melissant nam juf Keijzer afscheid van basis school De Regenboog na vijfendertig jaar voor de klas te hebben gestaan. Sociëteit Rethorica in Som- melsdijk begon met een nieuw project waarbij ver halen verzameld worden om te worden bewaard als 'cultuureel erfgoed'. Het Klederdrachtenensem ble Eeuwkant presenteerde haar eerste boek 'Kap en Keuvel'. De Kinderafdeling van het Ziekenhuis in Dirksland viert deze maand haar vijf tigste verjaardag, met een symposium en reünie. De ondernemers van bedrij venterrein Oostplaat in Middelharnis ontvingen het Keurmerk Veilig Onderne men. Op de Brouwersdam werd de Economische Visie Brou wersdam gepresenteerd. Vertegenwoordigers van de provincies en gemeenten namen kennis van deze rea listische toekomstvisie. In Restaurant Haringvliet Expo kwamen vele honder den betrokkenen bijeen in een conferentie om te dis cussiëren over 'zoet water en landbouw' in de Zui- derdieppolders. Onder de aanwezigen waren kamer leden, bestuurders en veel agrariërs. In het ISGO-gebouw wordt deze maand een tentoon stelling georganiseerd over de geschiedenis van de Zuid-Hollandse molens. De Woningbouwvereniging Dirksland reikt het eerste 'bedje' uit in het kader van de actie van 'Vrienden van Ziekenhuis Dirksland'. Gerda van den Boogert de directeur van de VVV Zuid- Hollandse Eilanden in Mid delharnis neemt afscheid. Na 25 jaar bij het werk betrokken te zijn geweest gaat zij met pensioen. Ook de boeren ten noorden van Middelharnis komen in het verweer tegen de aanleg van natuur op hun gebied langs het te graven zoetwa terkanaal. Voor de gemeente Middel harnis is het feest. Tijdens een drukbezochte bijeen komst werd het vernieuwde gemeentehuis officieel geopend. '->« Op 18 oktober bracht de KNRM haar 75.000^ geredde, aan wal. Een heuglijk feit dat de Kop van f eiland ten deel veel. De redders van Stellendam en Ouddorp hebben deze Mus op hun naam staan Voorzitter Cees Sinke van KNRM afdeling Ouddorp en de geredde opvarende (r.j brachten een toost uit op de goede afloop. Ar.h,«ff«o: H,n, ^i ''*i^i Een uniek boek, zoals nooit eerder werd uitgegeven, werd 12 november gepresenteerd in het gemeentehuis van Middelharnis- een fotoboek over de streekeigen klederdracht van Goeree-Overflakkee. Naar venvachting gaat het, volgende maand in de verkoop. Foto: Hans Villfniii

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2007 | | pagina 18