1 50% korting n KIEVIT HisschemöUer i 40-60% 1 korting (0187)60 11 66 Stormloop- dagen ^9 in Dirksland Alle kerstartikelen Uitvaartverzorging GRAF lONUMENTEI VERHUISD éimons M. Grinwis en Zn. EiiAnDEn-niEijws Maaija ^ielemeUa Jaap Klijn Nellie Klijn-Grinwis Lieve opa Klepper gezegende Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar 1967 2007 Bas Rosmolen Gré Rosmolen-Korteweg 1967 22 december 2007 Jan Nijssen Jannie Nijssen-Tanis Dimmen Hameeteman JOOP 50 a Nelleke en Maarten Vijfliuize JOOP VAN GERDINGEN ADRIANUS LOKKER LEENDERT VAN DER KOOIJ echtgenoot van Gre van der Kooij-Smith LIJNTJE HAMEETEMAN- MASTENBROEK LIJNTJE MASTENBROEK LIJNTJE HAMEETEMAN- MASTENBROEK Maandag 24 december tukken Na 15 00 uur OP K«?;^ Voor een mooi kerstboeket gaat u naar: Bloemenhandel gezegende Kerstdagen gelukkig Ylieuwjaar J. Breen-Vlietland HAZINA HELENA FREEKE-PRONK ARENSMAN uitvaartverzoming TELEFOON 0187-491396 Predikant beroepen Vanaf januari uitverkoop monturen collectie 2007 Snelle levertijden Jarenlange ervaring waarborgt kwaliteit en desl<undig advies per 17 december 2007 O. Breen Vliedberglaan 38 3253 VT Ouddorp i .J PAGINA 3 .'X- ^VJSt 8l8LiOr/y^ 3EW. ËX-^^ft^^j^G 21 DECEMBER 2007 f-'A M I LI E BERICHTEN Jlcl blilfi altijd mi wonder, lüniw /cp«(, 20 bijzonder. Opnic'uw mochten wij dit wonder l)ek ven, CU)d hecr^ft om een dochter en zusje gegeten. Wij noemen haar lYlClTlt ■Keen (Il ■j\'(4la diven-MoiJHea .M(d.H .'/Innt ZO december 2007 Vogelmeet H :i2^:i fti Ouddorp (0IH7)0H4l 70 Op D.V. maandag 24 december 2007 is het 25 jaar geleden dat onze (scho<)n)ouders in liet huwelijk zijn getreden. We wensen hen samen nog vele goede en gezonde jaren toe. Danielle en Jeioen Michel Stefan (Japcllerij 1 1 32.'')2 (X; (,oedereede L' gaat nu met de VUT, maar zit daarover niet in de put. We houden u wel aan het werken, dat zult u straks wel merken, tr zijn nog vele karweitjes te doen, al krijgt u daarvoor geen poen. Maar laat u hierdoor niet hinderen, u krijgt veel dank van uw kleinkinderen. Rosanne en Emmalie Joanne en Marline Arjen en Marieke Levi, Ishuja en Naomi Langs deze weg wil ik, naast de Heere, ieder een hartelijk bedanken voor al het meeleven in de vorm van bezoeken, kaarten en attenties tij dens mijn verblijf in het ziekenhuis en na mijn thuiskomst. Dank aan ds. H. Lassche voor de bezoeken. Ook wil ik alle familie, kennissen en buren toewensen. (Jir. Grinwis-Tanis Diependorst 28 325.-5 VB Ouddorp JsT Op D.V. 21 december 2007 hopen onze lieve ouders en opa en oma 40 jaar getrouwd te zijn. Wij weirsen hen samen nog vele goede en gezonde jaren toe. Adriaan en Hennieta Bas en Tom Leo en Anneke Kick DANKBETUIGING Voor de vele kaarten, bloemen en cadeaus ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk willen wij u via deze weg heel hartelijk bedanken. Tevens wensen wij u Goede Kerstdagen en een Voorspoedig 2008. (iiel en Dit Hiivian-van der Sloi^ Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, bezoeken en attenties tijdens mijn verblijf in bet ziekenhuis, daarna in 'De Sama ritaan' en bij mijn thuiskoinst. Tevens wil ik iedereen fijne kerstdagen en een goed 2008 toewensen. MevK A. K. Hoek-van Dam Bernhardweg 5, Ouddorp Kraaierdijk 7 ,3248 I.C 'Mcli.s,sanl Zaterdag a.s. is het 40 jaar geleden dat onze (schoon)ouders, opa en oma en zijn getrouwd. Van harte gefeliciteerd. Ellen en Eric Eva /Vnnemiek en Rien Arjen Julian Hugo en Henny Kim (iroeneweg 35 3244 LJ Nieuwe Tonge Dit kleine kereltje van weleer, wordt al een echte 'ouwe' lieei'. Op zaterdag 29 december 2007 zal blijken of Abraham om een hoekje komt kijken. zit dan klaar. Want hij wordt Na een langdurig ziekbed is overleden onze gewiiiirdeerde niedewerk.srer en collega LENY VAN DIJK-GROENENDIJK Wij wensen Jan, de kindéren en de kleinkin deren veel sterkte toe bij dit verlies. Directie en personeel Vleeshandel j. Krijgsman B.V. DANKBETUIGING Voor alle brieven, kaarten, woorden en prach tige bloemen die we hebben ontvangen na het overlijden van willen we u hartelijk bedanken. De warme belangstelling heeft ons goed gedaan. Els Keuvelaar-Breur Jeroen, Bas, Xander en Selina Sommelsdijk, december 2007 namelijk )aar; Wilt u hem schriftelijk feliciteren of met een bezoekje vereren? Op Diependorst 119, 3253 VC Ouddorp is het vertier. Wij wensen hem deze dag \eel plezieri _SJ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ifi, 23 en 25 december worden allebei O jaar! We wensen jullie nog veel gelukkige jaren samen. jan-Pieter en Peta en Manli'ne Lenneke, .Annemarie en Philifi Zeebrekersweg 19, 3253 VS Ouddorp Troost... Wat simpele, lieve woorden; Zoveel warmte bij een kil verlies. L'w reacties, kaarten en brieven bij het over lijden van mijn lieve man, onze inspirerende vader, schoonvader, zoon, broer, zwager en oom waren vaak hartverwarmend en voor ons een grote steun. Het is fijn te weten dat zovelen van hem hiel den en hem waardeerden. Hiervoor onze hartelijke dank. Anneke van Gerdingen-de Lange Remko en llona Jolanda en Bart en verdere familie Sommelsdijk, december 2007 Heden is uit onze familiekring weggenomen onze geliefde zwager en oom echtgenoot van Aagje Bakelaar Middelburg: C. Bakelaar-HoUeman Den Bommel; N. Bakelaar-Wesdijk L. Temmink-Bakelaar neven en nichten 14 december 2007 Bedroefd, maar in dankbare herinnering aan hetgeen hij voor ons Heett betekend, hebben u ij plotseling afscheid moeten nemen van mijn lieve zoon, onze lieve broer, zwager en oom in de leeftijd van 69 jaar. Wij wensen Gie en de kinderen en kleinkin deren en Henk veel .sterkte toe. Middelharnis: D. van der Kooij-Knape C. Wolfert-van der Kooii j. Wolten ("1 liffdrvolle lierinnering) Oude Tonge: H. van der Kooij Stad a/h Haringvliet: A. Melaard-van der Kooij W. Meiaard Nieuwe Tonge: R- de Jong-van der Kooij K. de jong Middelharnis: C. van der Kooij 1. van der Kooij-Kooijman .Neven en nichten Met droefheid hebben wij kennis genomen, dat de Heere van ons heelt ueggenomen. na een korte ziekte, mijn zuster, schoonzuster en onze tante echtgenote van Cornelis Hameeteman Wij wensen (ome) Cees sterkte toe in deze moeilijke tijd. J. Tanis-Mastenbroek J. W. Tanis Dick {in liefdevolle herinnering) Piep Ceesje (in liejdevolle herinnering) Mineke en Jan Corrie en Pouw Klaas en Anja Ouddorp, 17 december 2007 Na een kortstondig ziekbed heeft de Heere van ons weggenomen mijn schoonzuster en onze tante echtgenote van Cornelis Hameeteman in de leeftijd van 82 jaar. Ouddorp; C. W. Hameeteman-Jonker Kamperland; Nellie en Ko Ouddorp; Jan en Anne Ouddorp, 17 december 2007 Toch nog onverwachts is overleden onze buur vrouw Wij wensen de biuirman veel sterkte toe met dit verlies. N. Pijl-van der Wende G. Meijer-Tanis J. Meijer Ouddorp, 17 november 2007 Dijkstelweg 28 OUDDORP Tel. (0187) 68 15 78 Ik wens familie, vrienden en bekenden en een Oostdijkseweg 21Goedereede Met droefheid geven wij u kennis dat het de Heere behaagd heeft uit ons midden weg te nemen onze lieve, zeer zorgzame moeder, schoonmoeder en oma weduwe van Cornelis Jan Freeke Scheveningen 2 februari 1910 Sommelsdijk 20 december 2007 Rijswijk; S. Freeke .Amsterdam: J. A. E. Freeke C. R. H. Freeke en H. S. van Trommel Sommelsdijk: J. A. van der Velde-Freeke, ill herinnering H. van der Velde-Freeke L. van der Velde Sommelsdijk: E. Freeke Nieuwlandsedijk 1 3245 LB Sommelsdijk De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgeno digd, zal gehouden worden op D.V. maandag 24'december om 11.00 uur in de Lukaskapel van 'l^e Samaritaan', Koningin Julianaweg 59 te Sommelsdijk. .Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Sommelsdijk. Clelegenheid tol condoleren na de begrafenis in de rouwkamer van 'De Samaritaan'. Geen bloemen VOOR UITVAARTVERZORGING OP GEHEEL GOEREE OVERFLAKKEE Alles goed geregeld??? Uitvaart codicil "Handreiking voor mijn nabestaanden"op aanvraag gratis te verkrijgen en eventueel te besprel<en. ADMINISTRATIE-ADRES POSTBUS 75 3253 ZH OUDDORP UITVAARTLEIDERS: A. BOSLAND K. BREEN M.G.VAN DEKREEKE LM. VAN DER WERF OOITGENSPL/VVr - De Gereformeerde Gemeente te Ooltgensplaat heeft op 19 decem ber jl. een beroep uitgebracht op ds. R Melis te Veen. RECTIFICATIE Beneden Zandpad 168, Middelharnis. Tel. (0187)489403 www.hlsschemoller-optiek.nl Garantiecertificaat van de Alg, Bond van Natuursteenbedrijven. PASCAL 6 INDUSTRIETERREIN OOSTPLAAT MIDDELHARNIS TEL. 0187-489088 FAX 0187-485088 www.corwagemaker.nl info@corwagemaker.nl van: Oudelandseweg 64, Ouddorp naar: s H Simons is dit seizoen nog drie dagen H geopend in Dirksland. Daarom vanaf W D.V. donderdag 27 december Op D.V. woensdag 13 februari W openen we de deuren weer! kleding 1^^ Nieuw-Lekkerlami ^H Kleijburgptein 29 1^ Dirksland - ■K Vissersdijk 3 HK' T 0183 66 14 37 s'- wwvv.simonsKleding.nl

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2007 | | pagina 3