Wlïkslana bmc\ T2l. de Ruiter MARKWAT B.V. M prettige kerstdagen gelukkig 2008 gemengd koor 'EXCELSIOR' gezegende Kerstdagen gezond 2008 TON DE GRAAFF J. Koert Afbouw Dirksland Salon Silhouet M. D. Bestman-de Korte LEKKERE TREK...? Woningbouwvereniging 'Dirl(sland' ^BiRKSLANOS ^MANNENKOOR ^p E. van der Lede installatiebedrijf EIIAnDEn-tllELIws www.kapsalon-silhouet.nl Achterdorp 2a - Dirksland - (0187) 601486 Wij wensen iedereen en een LICHTTECHNIEK OIRKSLAND Prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar GARAGE prettige Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2008 'Excelsior ■prettige "Kerstdagen en eengetui<^ nieuwjaar MEUBEL- STOFFEERbERIJ Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 2008 Albert en Sander van tenten, Jan Pieter de Visser, Christian en Annelien Grootenhoer Bezorgers van het Eilanden Nieuws wensen ugezegende ']<grstdagen en een voorspoedig 2008 gezegende Jderstdagen en een ge[ul<fy niewwjaar Elly en Marius Swemmer gezellige Feestdagen Juriljant Vlieuwjaar Snackbar-Petit Restaurant Spetterend 2008 Raad van Commissarissen, directie en medeweri<ers van de Goede Kerstdagen en een Voorspoedig 2008 Brandstojfenhandel wenst cdlen-prettige feestdagen en eengetuk^ nieuwjaar en personeel wenst cliënten en bel<enden prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2008 gezegende Kerstdagen voorspoedig nieuwjaar Tegelwerk Stucwerk Metselwerk Gezegende Kerstdogen Voorspoedig 2008 Muziekvereniging 'AMICITIA' - Dirksland Trettige "Kerstdagen en eengeCuk^ nieuwjaar h\et bestuur van liet gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2008 toe GEZEGENDE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2008 Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar Mevr. Van Wageningen-de Jong ClOOOVanLuijk en medewerkers en een J. K. HOEKMAN Zn. b.v. Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar PAGINA 13 VRIJDAG 21 DECEMBER 2007 dames- en herenkapsalon kinderkapsalon zonnestudio Make-up Warerforen 53b 3247 CL Dirksland Tel.(0187-601955) Wenst u Noord Spuidijk 21, 3247 LB DIRKSLAND Tel. (0187) 60 27 67 wenst clientèle, vrienden en bekenden Het bestuur van het wenst hun dirigent, leden, donateurs en sponsors m^"" Watertoren 47e/f3247 CL Dirksland, (06) 50 21 21 09 Alle buren, vrienden en bekenden Irenelaan 30 Dirksland Mn Goudsmid Juwelier Briljantzetter wensen u en een Straatdijk 10, Dirksland, (0187) 605999 Alle medewerkers wensen u en een Voorstraat 48, 3247 CE Dirksland Tel./Fax(0187)60 37 83 wensen hun huurders en relaties Phiüpshoofjesvveg 3 DIRKSLAND X Watertoren 14 3247 CL Dirksland Tel. (0187) 602052 Fax (0187) 601340 Installatietechniek CV. - sanitair - water - gas Bitumineuze dakbedekkingen Elektrotechniek Tel. (0187)60 37 81 Mob. (06) 20 53 01 34 jkoert@hetnet.nl Maannezee 5, 3247 XN Dirksland wenst u en een Administratiekantoor A. Boekee v.o.f. EmmaJaan 4 .1247 AE Dirksland tel: (0187)60 91 09 mobiel: (06) 53 99 85 90 fax: (0187) 60 91 07 e-mail: boekce01@x.s4iül.lil wenst u en een administraties hypotheken verzekeringen belastingbiljetten het beste advies Het bestuur wenst dirigent en instrukteurs, leden, donateurs, begunstigers en zusterverenigingen wenst dirigent, organisten, leden en de trouwe achterban wenst u gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar Berberis 2 3247 DS Dirksland rel./hx(0187)60 38 82 Tel.mob. (06)53 65 15 21 E-mail: info@vanderlede.nl Centrale venwarmlng Loodgieterswerk Lood- en zinkwerken Dakbedekking Badkamers HOVENiEH-&y^B^jyn»EDRlJF TUINONDERHOUD TeL Q6 30385299 BESTRATING tckarduxlShotmail.com Wij wensen familie, vrienden en bekenden Berberis 7, 3247 DS Dirksland wenst u SYSTEEMPLAFONDS SCHEIDINGSWANDEN Julianalaan 1 3247 AH Dirksland Telefoon (0187) 602741 Fax (0187) 603549

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2007 | | pagina 13