Schoolkamp niet in het water gevallen! Echtpaar Knöps-van der Veer zestig jaar getrouwd Kerk diensten Het weer van volgende week... P^jLITIE Redelijk weekendweer op Flakkee l 0900-8844 ^é^l John Bunyan: zijn betekenis voor vandaag EIIMlD&utiEUWS Abonneert U op Eilanden-Nieuws Aanriiding met letsel Jongens aangehouden na vernieling EIIAIIDBI-tllEUWS Zondag 1 juli 2007 (slot) Horeca rookvrij. Ook hier heeft het Astma Fonds in 2006 hard aan gewerkt. PAGINA 2 Geweldig hadden ze het eetrofTen met het weer. Groep 7 en 8 van de Prins Johan Friso school uit Herkingen mocht vorige week woensdag tot en met vrijdag de Zeeuw se wateren gaan verkennen. Onder leiding van schipper Jaap Klok konden ze de zei len hijsen van de 'Scaldis'. Bij de eerste tussenstop bij de Veerse dam kwamen er heel wat ouders om de kinderen te trakteren op een ijsje. De tweede dag gingen ze zelfs slapen bij een onbewoond eilandl De kinderen mogen terugkijken op een paar fan tastische dagen waarin ze veel mochten leren over het zei len met zo'n prachtige boot. Graag willen ze ook via de krant de schipper nogmaals hartelijk bedanken. s Rotterdam-Rijnmond Wijkteam Goeree^Overflakkee ST.^-^^N' TTL\R1NGVL1ET - Op de kruising Lieve \'rou- wepoldersedijk en \Youwtjes- weg ontstond dinsdagmiddag een aanrijding waarbij een fietsster gewond raakte. Een 20-jarige vrouw uit Melissant reed met haar bromfiets op het fietspad van de Lieve \rouwe- poldersedijk toen een 47-jarige automobilist uit Ooltgensplaat rechtsaf de Wouwtjesweg insloeg. De automobilist zag de vrouw vermoedelijk over het hoofd, met een aanrijding als gevolg. Door de kracht van de aanrijding kwam de vrouw uit Melissant enkele meters ver derop op het wegdek terecht. Naast de ambulance kwam ook Je Traumaheh ter plaatse. De \rouw werd met onbekende en\ ondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Dirks- land. STELLEN D.-Ul - Politiemen sen hielden woensdagavond twee jongens aan voor vernie ling. De twee. Stellendammers van 16 jaar oud, hadden met een spuitbus doelpalen en ver schillende letters gespoten op de muur van het Haegse Huus aan de Haagsestraat. Rond half acht werd het tweetal aan gehouden en overgebracht naar een poliüebureau, waar hun ouders in kennis werden gesteld. De jongens zijn later met een HALT-proces-verbaal heengezonden. De zomer van 2007 heeft z'n (voorlopige) dieptepunt wei bereikt dezer dagen, waarna er dit weekeinde een voor zichtig herstel plaatsheeft. Het wordt dan enige tijd droger en de temperatuur komt weer eens iets boven cie 20 gra den uit in het zuidwesten van Nederland. Afgelopen dinsdag (met een 'KNMI-storm' die eigenlijk niet kwam), woensdag en donderdag zaten we weliswaar in tamelijk 'onderkoelde sferen' met een povere 13 graden dinsdag in de namiddag, hoewel de buienactiviteit steeds meeviel. Wel kwam het zeewater akelig hoog op en soms tot aan de strandtenten toe. Maar er treedt dus tijdelijk een herstel op zonder dat we kunnen gaan spreken van een structurele weersverbete ring. De meeste daggedeelten zullen wel droog verlopen komende tijd. Deze vrijdag geeft overigens nog een periode met meer aaneengesloten regen, als warmere en vochtiger lucht komt instromen, maar later op de dag en in het weekeinde wordt het dus iets beter. Met 15-16 graden is het vrijdagmiddag weer behoorlijk koel buiten. Zaterdag, waarschijnlijk de beste dag van het weekeinde, zou het al 20 graden kunnen worden en zon dag wordt waarschijnlijk de minst koele dag met 22 gra den, maar dan juist ook weer een wat grotere regenkans. Desalniettemin - met wat geluk - ook dan een goed dag deel droog weer op de eilanden, maar de regen zit ons dus op de hielen. Hoogstwaarschijnlijk blijft de zomer de komende (bijna) tien dagen nog min of meer buiten spel, maar herstel is zeker aanstaande in juli, alhoewel het steeds wordt uitge steld. De zo kenmerkende 'wester' lijkt een langere adem te hebben dan het zich aanvankelijk liet aanzien en zo'n luchtdrukpatroon is niet zomaar te doorbreken. Onder deze omstandigheden moeten we het hebben van de zwakke hogedrukbruggeties die zich opwerpen tussen de storingen door en hooguit 48 uur leuk weer geven. Het zou trouwens goed kunnen dat we medio juli met een warmtegolf zitten en men met enige weemoed terugdenkt aan de heerlijke koele zomersferen van dit moment, als de slaapkamertemperatuur met moeite onder de 24 graden is te krijgen. Twee maanden zomer - op de kalender - resten ons nog, waarin het makkelijk zinderend warm kan gaan worden gedurende twee, misschien wel drie weken. Deze zomer nu al opgeven is erg prematuur! Weerman Mare Putto Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag uitgave: uitgeversmij. Eilanden Nieuws b.v. Verschijning: dinsdag huis-aan-huis vrijdag abonnementen uitgave Tei. (0187) 471020. Fax (0187) 485736 Postbus 8, 3240 AA Mlddelharnis, l.3ngeweg 13, Sommelsdijl< ADVERTENTIES EN ADMINSTRATIE Tel. (0187)471020 E-mail:algemeen@gebr-dewaal.com Tarief per mm 0,35. Contracttarieven op aanvraag Slultingstermljn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 14.00 uur Slultingstermljn overlijdensberichten: dinsdag en vrijdag 7.30 uur Voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentieopdrachten kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. Advertentie-acquisitie: A.J. van der Velden, 06-50448359 REDACTIE hoofdredacteur: J. Villerius, tel. (0187) 471022 e-mail: j.villerius@gebr-dewaal .com Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. ABONNEMENTEN: Abonnementen (vrijdageditie) zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vóór 30 november. Wijzigingen graag twee weken voor ingaan doorgeven. REKENINGNUMMERS: Postbank 167930 Rabobank Mlddelharnis 342001108 Lid NNP Van toepassing zijn de Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA). OUDE-TONGE-Zestigjaar getrouwd waren ze afgelo pen woensdag, het echtpaar Dirk en Betje Knöps-van der Veer uit Oude-Tonge. In alle rust hebben ze deze dag bij dit heug'lijke feit stilgestaan, om morgen met de kinderen en kleinkinde ren ergens uit eten te gaan. Wel ploften woensdag heel wat felicitatiekaarten op de voordeurmat van hun woning aan de Juliana- straat. En boven de voor deur van hun woning hing een sierlijkbord 'Hulde aan het echtpaar', terwijl een feesttoog met bloemen de entree van de voortuin sierde. Door Hans Villerius Beide hebben ze de leeftijd der zeer sterken al ruimschoots bereikt. De heer Knöps hoopt in augustus 85 jaar te worden en zijn vrouw een maand later 84. En wat hun gezondheid betreft, weten ze ook allebei wel wat 't is om ouder-te wor den. Al menigmaal moesten ze in het ziekenhuis worden behandeld, ook toen ze nog wat jaartjes jonger waren. Niettemin houdt Knöps er de moed in: "Ik voel me nog net 'n vent van twintig...!" En ook z'n vrouw hoor je niet klagen: "M'n kenne nog aerdig uut de voeten en m'n doewe alles nog". Terugkijkend op al die voor bij jaren, moet Knöps 't wel bekennen: "M'n kenne meka- ore al 67 jaer, mar 't is azzof 't nog mar tien jaer geleje is..." En veel is er in die achterlig gende tijd gebeurd. Hij is geboren in het buitenge bied, in de polder tussen Den Bommel, Achthuizen en Oude- Tonge. Hij was de jongste uit een gezin met veertien kinde ren. En aan den lijve heeft hij ondervonden wat armoe in die tijd betekende: "M'n gienge dik- wels zoender eten naer bed..." Vader was boerenknecht en zoon Dirk ging in diens voet sporen. Eerst enkele jaren als koeienwachter, voor tien boe ren tegelijk, van 's morgens vijf tot 's avonds negen uur. Na een jaar of twee, drie ging hij in cfe bonenfabriek op Zuid zijde werken. "As je daer niet hard genog waarkende, kreeg je 'n klap voor je kop en mit 'n stok op je koent", weet hij nog. Tot de oorlogsjaren heeft hij er gewerkt. Toen is hij onderge doken, in de Noordoostpolder. Daar heeft hij ook bij een boer gewerkt, alhoewel hij er eigen lijk te boek stond als 'postbo- e', compleet met postbode pet op 't hoofd. Na de oorlog werd Dirk weer boerenknecht. "Paerdeknecht", laat hij weten, "in laeter kwam de trekker". Maar de liefde voor paarden zou hem altijd bijblijven. Niet zonder enige trots doet. hij van een kast in de huiskamer de klep open en toont hij de bekers, bokalen en trofeeën die hij in de paardensport gewon nen heeft... "In a'k nóe nog 's 'n ton zou winne, kocht ik wéér 'n paerd!" Bij twee boeren heeft hij aanvankelijk gewerkt. "D'n eanen was 'n boer, in d'n aoren m'n maot, daer was 'k eige baes." Toch is hij later nog bij andere 'heren' gaan dienen. Eerst bij Pulleman, toen bij de Bosbouw. "Er zou in de Kram mer bos aangelegd worden, wat wij zouden moeten onder houden, maar daar is nooit wat van gekomen". Uiteindelijk is hij toen in de metaal werk zaam geworden, bij Rumpt- stad, tot hij afgekeurd werd. Maar zoals gezegd, hij heeft zich altijd goed bezig weten te houden. En niet alleen in het al genoemde vrijwilligerswerk, maar ook heeft hij nog 'n flink aantal jaren de dirigeerstok gezwaaid voor een gemengd koor in Langstraat en voor een meisjeskoor in Oude-Tonge. Van stilzitten heeft Knöps nooit gehouden. Vele jaren heeft hij vrijwilligerswerk gedaan: Op Hernesseroord heeft hij 23 jaar lang paardgereden met de kinderen, 23 jaar was hij ook bij de reservepolitie, geduren de 26 jaar heeft hij zich ingezet voor de SWO en 12 jaar heeft hij in De Samaritaan geholpen zondags bewoners naar de kerkdiensten te brengen. En ook nü is hij nog actief, want dagelijks zit hij nog tussen de wielen om voor Auperlé bloe men te bezorgen. "Ik brienge liever blommen weg as da'k erachter gae zitte", laat hij veel betekenend weten. Bovendien bezoekt hij in Mlddelharnis nog elke week trouw de koor repetities van de gemengde zangvereniging Jeduthun'. Zij is in Langstraat geboren. Als meisje is ze bij een boer dienst bode geweest. Voor zestig gul den in een winter, weet ze nog. Ook zij heeft in de oorlogsjaren nog uit moeten wijken, naar het Groningse Grijpskerk waar ze ook bij een enkele boer heeft gewerkt. Ze weet zich nog te herinneren hoe ze in dat hoge Noorden op 't laatst van de oorlog een NSB-onderwijzer uit Oude-Tonge met zijn gezin tegenkwam. Op de vlucht zo bleek, want enkele uren later was de bevrijder er. En allebei weten ze 't nog hóe ze aan elkaar zijn 'geraakt': door de zaterdagavondse rond jes om 't dorp, in Oude-Tonge. 't Zal zo in 1940 zijn geweest dat ze verkering kregen, want na zeven jaar hebben ze elkaar in 1947 het jawoord gegeven. Dirk en Betje hebben zich in hun liefde dus niet door de Duitsers laten weerhouden. Uit hun huwelijk werden een dochter en een zoon geboren. En inmiddels hebben ze vier kleinkinderen en zes achter kleinkinderen. Het jubilerende echtpaar Knöps onder de feesttoog in hun voortuin, mét een trouwfoto van 60 jaar geleden. Foto: Hans yillerim OUDDORP - Hersteld Her»-. Gem. Dorpskerk: 9.30 uur ds. G. Meuleman en 18.30 uur de heer L. Stuurman. Rotter dam. Eben-Haëzer: 9.30 uur leesdienst en 18.30 uur ds. G. Meuleman - Herv. Gem. Locatie mfg Dorpstienden: 9.45 uur ds. J. Blom, Ridderkerk en 18.00 uur ds. C. Hooger- werf. Blauwkapel-Groene- kan - Geref. Kerk 10.00 uur ds. C. G. Kant en 18.30 uur ds. G. J. Mink - Oer. Gem. 9.30 en 18.30 uur leesdienst - Doopsgeziiide Gem .9.30 uur(H..A.)ds.J.Smink. 11.15 uur (Duitstalige dienst) Pft-. M. Rohlfing en 18.30 uur ds. P. F. Thimm. GOEDEREEDE - Herv. Gem. 10.00 en 18.30uurds. e. de Mots, v.m. bediening Hei lige Doop - Hersteld Herv. Gem. 9.00 en 10.45 uur ds. J. W'. van Estrik, bediening Heihge Doop en 17.00 en 18.45 uur ds. C. Gielen, Poortvliet. STELLENDAM - Her\'. Gem. 10.00 uur ds. C. Doorne- weerd en 17.00 uur ds. W. Meijer, Yerseke - Geref. Kerk 10.00 uur ds. G. J. Mink en 18.30 uur ds. C. G. Kant - Hersteld Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. M. B. V. d. Palm, Nieuw en Sint Joosland. MELISS.ANT - Hersteld Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. P. Korteweg - Geref. Kerk 9.30 uur da. 'an deN Hout- Slagmolen-Ger.Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst - Gen Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. DIRKSLAND - Herv. Gem. 10.00, 15.00 en 18.00 uur ds. G. van Meijeren, v.m. viering Heilig .Avondmaal en nam. dankzegging Hei lig .Avondmaal - Gen Gem. 10.00 en 18.00 uur lees dienst - Ziekenhuis: 14.30 uur de heer J. de Bruijne. HERKINGEN - Hersteld Herv. Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. A. van Wijk - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. P Blok. SOMMELSDIJK - Herv. Gem. 10.00 uur ds. K. Groenen dijk, Bruchem en 18.00 uur ds. R. W. van Mourik - Lukaskapel HDG 10.30 uur ds. T. \V. van Benne- kom - Exodus 10.00 uur ds. T. \'erduijn - Remon strantse Gem. 10.00 uur ds. J. E Klijnsma - CAMA Gem. 10.00 uur de heer J. de Gans - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur preeklezen en 15.30 uur ds. P Korteweg, bedie ning Heihge Doop. MIDDELHARNIS - Herv. Gem. 10.00 uur ds. R. W. van Mourik en 18.00 uur ds. H. Harkema - Geref. Kerk 9.30 uur ds. L. J. Lingen en 17.00 uur ds. J. T Baart - Gen Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. G. van Manen - Chr. Geref. Kerk 9.30 uur (H.A.) en 18.00 uur ds. A. A. Egas - Geref. Kerk (Vrijgemaakt) 9.30 uur leesdienst en 17.00 uur ds. D. J. van Diggele. NIEUWE TONGE - Herv. Gem. 9.30 uur kand. E. Kroon, Veenendaal en 18.00 uur ds. C. van Schoonhoven, Hardinxveld-Giessendam - Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. Kot, Borssele en 18.00 uur kand. G. J. Blan- kers. Kerkwijk - Gen Gem. 10.00 en 18.00 uur student B. Bredeweg. OUDE TONGE- Herv. Gem. lO.OOuurds.J. Prins, Rand wijk en 18.00 uur ds. L. de Wit - Gen Gem. 10.00 uur leesdienst en 15.00 uur stu dent G. Bredeweg - Beréa Gem. 10.00 uur de heer H. Scheermeijer STAD a/h HARINGVLIET - Herv. Gem. 10.00 uur ds. H.J. Catsburgen 18.00 uur ds. J. Vis, Meerkerk - Geref. Kerk 10.00 uur ds. J. Schep en 18.00 uur ds. W. A. Boer - Gen Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. DEN BOMMEL - Herv. Gem. 10.00 uur ds. L. J. .Geluk, Rotterdam en 18.00 uur ds. C. Doorneweerd - Geref. Kerk 10.00 uur de heer J. Knoppert en 18.00 uur ds. G. den Hartogh. OOLTGENSPLAAT - Herv. Gem. 9.30 uur ds. J. B. ten Hove, Katwijk aan Zee en 18.00 uur ds. A. Vos, Wijk en Aalburg. Zaterdag 7, juli: 16.00 uur ds. D. van Vreeswijk, Poeldijk, huwe lijksbevestiging Peet Tiele- man en Anna van Straalen - Geref. Kerk 9.30 uur de heer anninga en 18.00 uur ds. L. J. Lingen - Gen Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur leesdienst en 18.00 uur ds. P C. Hoek, Sint Anna- land. LANGSTRAAT - Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. Belder. Bun\an was niet alleen een theoloog van de rechtvaar diging maar ook van de hei liging. Degenen die bekleed worden met de gerechügheid van Christus ontvangen tegelij kertijd de Geest der aanneming tot kinderen. Hun begeerte wordt om heilig voor God te leven. Veelzeggend is de titel van een van Bunyans werken Hoh Ufe the Beauty of Christia- nit-i (Een heilig lei<en het sieraad des Christendoms). Ware heilig heid werd door Bunyan bij voorkeur evangelie-heiligheid ("gospel-holiness") genoemd. Ze is namelijk een vrucht van het rechtvaardigend geloof Zolang een mens weigert de gerechtigheid van Christus toe te eigenen, of anders gezegd: op Christus alleen te steunen, kan er van heiligheid en van goede werken geen sprake zijn. Het verband tussen rechtvaar diging en heiliging heeft Buny an prachtig ver^voord in de titel van een van zijn werken: Een verdediging van het Dogirm van de Reclitvaardiging door het Geloof in Jezus Christus, Tonende dat de Ware Heiligheid daaruit IToeit. Een punt dat steeds weer in Bun\ans werken terugkeert is de noodzaak van zelfonder zoek. .Allereerst zelfonderzoek of we het ware geloof bezitten en daarnaast zelfonderzoek of we dit geloof ook beoefenen. Daarbij moeten we niet vergeten dat Bunyan hen die het geloof belijden tot zelfonderzoek oproept. We hoeven onszelf niet te onderzoeken of we wel tot Christus mogen komen. In Come and Welcome to Jesus Christ merkt Bunyan op dat toen de stokbewaarder aan Paulus vroeg wat hij moest doen om zalig te worden, Paulus niet reageerde met: "Wal is uw doel van deze vraag? Hebt u de roem van God op het oog door de redding van uw ziel?" Het heeft alleen zin deze vragen te stellen aan iemand die belijdt tot Christus gevlucht te zijn. Heeft iemand namelijk een levende relatie tot Chris tus, dan blijkt dat namelijk. In het zo juist genoemde boekje kunnen we ook lezen: "Hij die tot God is gekomen, heeft in Hem een fontein van geruide gevoruien, niet alleen voldoende om de zonde Ie vergeven, maar ook om de ziel te heiligen en hem ervoor te behoeden in deze boze wereld te vallen." Bunyan beleed het evangelie van vrije genade. Eén van de wezenlijke bestanddelen van de leer van vrije genade is de volharding der heiligen. In The Pilgrim's Progress komt dit leer stuk heel schitterend tot uiting en ook de betekenis ervan voor de praktijk van het geestelijk leven. Wie de enge poort door gaat, mag ook zeker eenmaal de hemelpoort dooi^aan. Het is onmogelijk dat één van Gods kinderen verloren gaat. De vastheid van de zaligheid en de zekerheid van de volharding der heiligen is geen zekerheid die onaangevochten blijft. Aan vechting en strijd zijn wezenlijk voor het christenleven. Na zijn bezoek aan Paleis Liefelijkheid moet Christen niet alleen een VRIJDAG 29 JUNI 2007 gevecht leveren met Appolyon, maar gaat hij ook door de val lei van de schaduwen van de dood. Daar rest hem slechts één wapen, namelijk aanhoudend gebed. Het is opmerkelijk dat hij zich niet staande kan hou den met vorige bevindingen. Met Hoop komt Christen in het kasteel van reus Wanhoop terecht. Deze plaats mag hij verlaten door gebruik te maken %an de sleutel belofte. Opnieuw zien we dat een christen in aan vechting niet terug\a]t op zijn bevindingen maar op Gods trouw. Nog in de doodsjordaan wordt Christen zwaar aange vochten, maar uiteindelijk mag hij triomferen. Bunyan was niet alleen een groot theoloog, maar ook een groot psycholoog. Hij heeft veel aandacht gehad voor de verscheidenheid van het gees telijke leven. Dat blijkt al in het eerste deel van The Pilgrim's Pro gress. De leidingen van Christen en Getrouw waren verschillend. Hoop kende minder de zeker heid van het geloof dan Chris ten. Echter in de doodsjordaan mag hij Christen terzijde staan en moed hebben waar Chris ten wordt aangevallen. In het eerste deel van 77;^ Pügnm's Progress komen we Kleinge- loof tegen die van zijn geld was beroofd, maar zijn juwelen nog had. Deze juwelen zijn een beeld voor Gods genade. Klein- geloof leefde er te weinig bij dat hij zijn juwelen nog gehad. De aandacht voor de kleinen in de genade vinden we heel sterk in het tweede deel van The Pilgrim's Progress. Er is wel eens gezegd in het eerste deel van The Pügrim's Progress kijken we in het hart van Bunyan aJs christen en in het tweede deel als prediker. Ik denk aan Vre zende die we daar tegenkomen. Van hem wordt gezegd: "Mijn heer Vrezende was nu iemand die op de bas moest spelen; hij en zijn makkers blazen de bazuin, waarvan de tonen droe viger zijn, dan de tonen van andere muziekinstrumenten, ofschoon sommigen naar waar heid zeggen, dat de bazuin de grondtoon van de muziek geeft. En ik voor mij geef hoe genaamd niets om een belijde nis, die niet met een bedrukte geest begint. De eerste snaar, die de muzikant gewoonlijk aanslaat is de bas, wanneer hij alle instrumenten stemmen wil. Zo ook God; Hij speelt eerst op deze snaar, als Hij een ziel in overeenstemming wil brengen met Zichzelf. Slechts hierin lag de onvolmaaktheid van mijn heer Vrezende: hij kon op geen andere dan deze snaar spelen, tot aan zijn laatste dag toe." In het tweede deel van The Pil grims' Progress komen we ook de heer Grootmoedig tegen. Hij is het beeld van de dienaar van het Evangelie. Hij zegt van Vrezende: "Ik kon hem goed verdragen, want lieden van mijn beroep worden er dikwijls mee belast, om mensen als hij te geleiden." Bunyan was een bewogen pre diker. In Grace Abounding heeft hij het doel van zijn' predi king als volgt venvoord: "Het behaagde me geenszins mensen meningen te zien verkondigen indien zij onwetend schenen van Jezus Christus en de waarde van hun eigen redding. Vaste overtui ging van zonde, vooral voor onge loof, en een vurig hart om te wor den gered door Christus, met een sterk verlangen naar een waarlijk feheiligde ziel, dat was wat me ver- eugde, dat waren de zielen die ik gezegend achtte." Hierin ligt het geheim van Bunyans optreden. Niet alleen in zijn gaven, maar vooral in zijn bewogenheid. Dat verklaart ook de zeggingskracht van zijn geschriften. Dn P. de Vries i Wilt u meer resultaten weten? Lees het jaarverslag op www.astmafonds.nl ^d

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2007 | | pagina 2