Van aankoop tot service! l 40% 50 O halve pr^i Kindermode Het nieuwe schooljaar straks vooral veilig!! Inkorfcentrum RV. De Reisduif Nieuwe subsidiërende voor duurzame energieprojecten DAMESMODE OI^GELETÜ! MANNENMODE nacht&ba<iitiiKi EIIArffi0^-l1IEUW5 -xg- Reka Service tot 40%ko Let Opl: uitzoeken in de bekende koo|>jeshoek 9,^^ 19f 29,^^ dat is tot wei 90 /O kortl Zomerconcert t.b.v. onderwijswerk Suzan van der Veer r I \Nassen, drogen en vaatwassen Heeft u vragen over uw Askomachine, reparatie nodig of heeft u interesse in een nieuwe macinine, wij komen bij u thuis voor vrijblijvend advies. Bel naar Reka Service, Askodealer voor West-Nederland. Jjb Maassluis Tel. (010) 591 63 44 of (06) 22 40 70 09 RV. De Luchtbode te Herkingen RV. De Trekvogels te Ouddorp te Sommelsdijk t/m 8 Jufi 150 kostuums nu voor I ^5# j" normaal van 293,-tot 499,- serie trouwkostuums ïiS^"* serie overliemden 29,^5 rtormaai tot 99,95 tommy hiifiger, riverwooits, gaastra, scapa, arrow grote serie ItaCMkIëclilig SH^ anafma 10 iuli^^^^^^l tot ^U%kor^Si; EN VELE ANDERE STERK AFGEPRIJSDE ARTIKELEN..... - g e 6kOrtlnQ Op S t d 11 Cl d d T d d Tt 1 k G 16 11- Zandpad 24- IVI llJ IJ C L^l^^fml^ I (0187 482052) maandagmiddag open vriidaa koopavond PAGINA DINSDAG 4 JULI 2006 HERKINGEN - Bovenstaande slogan is de wens van 3VO, die weer de naam Veilig Ver keer Nederland gaat dragen! Om dit onder de aandacht van hun doelgroep te brengen heeft de werkgroep op Goeree-Overflakkee de afgelopen maand opnieuw een tekenwed strijd georganiseerd voor de basisscholen. Een aantal groepen 8 heeft zich gebogen over het thema: 'Veilig naar school, veilig naar huis'. Trots is dan ook groep 8 van de Prins Johan Frisoschool in Herkingen op 'hun' Arianne van Wijk, die de eerste prijs binnenhaalde! Het zijn haar kleurige letters én de fiets die straks de posters zullen gaan sieren! Arianne gebruikte naast rode en oranje letters verschil lende technieken die samen een mooi resultaat opleverden. Feestelijk was het vrijdagmorgen in de groep, waar wethouder G. Robijn van de gemeente Dirksland de winnaar onthulde. Dhr. F. Molenaar lichtte de 'vertrouwde' naam VVN toe aan de jeugd. Als dank voor aller inspanning deelde dhr. I. van der Sluijs nog ij.sjes uit die gretig aftrek vonden. Wat betreft groep 7 en 8 van de Johan Friso is hiermee ook de eerste toon gezet voor de vakantie, want ze vinden mét dhr. Molenaar dat 'Veiligheid' steeds vóór alles geboden is! Op de foto staat de winnares op de achterste rij. DIRKSLAND - Op donderdag 6 juli wordt in de Hervormde Kerk te Dirksland een instru mentaal concert gegeven. De opbrengst van deze avond is bestemd voor Hollands Onderwijs in Centraal-Azie, waarvoor Suzan van der Veer uit Herkingen in augustus voor 10 maanden hoopt te vertrekken om les te gaan geven aan zendingskinderen. Medewerkenden van deze avond zijn Marien en Aleida Stouten, orgel en dwarsfluit, Blokfluitensemble 'Tibiarum Can- tus' en Panfluitensemble 'Cantabile'. Zij hopen Christelijke, Klassieke en Volksmuziek te laten horen. De aanvang van het concert is 19.00 uur. De entree bedraagt 2,50 voor volwas- .sen en 1,50 voor kinderen, terwijl een maximale gezinsprijs 7,50 bedraagt. In de pauze is er koffie, thee en limonade verkrijgbaar. aASKO ■>^- Uitslag wedvlucht Orleans Saran 01-07- 2006. Los: 06.30. Deelnemers: 7. Duiven: 61. Weer: oosten wind. A. Molenaar en Zn (5/9) 12 3 4 6; Comb. Coverde enZns( 7/17) 5 7 8 9 10 13 15; K. Kievit 4/13) 11 12 14 16. Uitslag wedvlucht Bordeaux (ook Int.) 30- 06-2006. Los: 13.00. Deelnemers: 7. Dui ven: 42. Weer: oosten wind. A.M. Volaart (5/10) 14 6 7 9; A. Molenaar en Zn (3/4) 2 3 8; B.v.d. Ochtend 2/ 5) 5 10; A. het Jonk (1/7) 11. Uitslag wedvlucht Bordeaux (ook Int.) 30-06-2006. Los: 13.00. Deelnemers: 7. Duiven: 45. Weer: mooi weer, oost. Comb. Grinwis 1, 6; A. Kievit 2,4.7, 8, U;A. Klyn 3, 10, 12;J. Kievitsr. 5, 9. Uitslag wedvlucht Orleans Saran 01-07- 2006. Los: 06.30. Deelnemers: 12. Duiven: 145. Weer: mooi weer, oost. A. Klyn 14, 6, 12, 16,21, 25, 29, 31; Grinwis Van Alphen 2, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 19, 23, 36; L. Tanis 3, 27, 33, 35, 37; A. Kievit 7, 17, 28; Comb. Grinwis 10, 22, 24; C. Kievit 14, 20; J. W. Nagtegaal 18, 26, 32; J. H. Ju 30. 34. Uitslag wedvlucht Bordeaux (ook Int.) 30- 06-2006. Los: 13.00. Deelnemers: 17. Dui ven: 111. Weer: noord oost gelost. GRINWIS COMB.,( C. JR 6/ 8) 2 4 J. DE 4/ 12) 3 PAARD, D. 2/ 3) M.A. VAN 2/ 2) VAN DEN 2/ 5) 2/ 6) 1 8; KLEYN 7 10 13 21; VRIES, 20 25 27;MALIE- 5 12;NIMWEGEN, 6 26; OCHTEND, B. 9 16;APPEL&VIS V HEEMST (4/11) II 14 23 24; W.J Hameeteman 1/ 5) 15; BOOGERT P VAN DEN, 1/ 9) 17; JONK A. HET 1/ 7) 18; ALPHEN, A. VAN (2/12) 19 28; KIEVIT, K. 1/ 6) 22. De strijd is weer gestreden het was weer zwaar de ereprijzen zijn gevallen op prijs nr 1 een baaivoer geschonken door P v/d Boo- gert en prijs nr 12 een cake geschonken door p.v de reisduif. De europot is gewonnen door comb grinwis op prijs nr Ihwh 2/3 A 14,00 gewonnen door comb grinwis op prijs nr 1hwh 1/3 A 7,00 gewonnen door c kleijn jr op prijs nr 2. DEN HAAG - Tussen 1 juli en I okto ber 2006 kan bij de Provincie opnieuw subsidie worden aangevraagd voor duurzame energieprojecten. Tot 2007 is het budget van deze subsidierege ling in totaal 3 miljoen euro. Voor deze laatste termijn is er 750.000 euro beschikbaar. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het project grootschalig en/of innova tief zijn. Daarnaast is een hoge CO,-reductie van belang en is de provincie op zoek naar voorbeeld- of demonstratieprojecten en pro jecten die een duidelijke uitstraling hebben naar de samenleving. Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen wordt meer dan in het verleden gelet op de diversiteit van de inge diende voorstellen. Hierbij wordt ook reke ning gehouden met projecten waaraan eerder subsidie is toegekend. Iedereen kan een subsidieaanvraag indienen, zoals woningbouwverenigingen die duur zaam gaan renoveren, een zwembad dat duur zaam wordt verbouwd, enzovoort. Het moet echter wel gaan om grootschalige projecten. De voorwaarden voor de subsidieverlening zijn vanaf 1 juli te vinden op de website van de provincie; www.zuid-holIand.nl Resultaten Voorbeelden van al gesubsidieerde projec ten zijn een aardwarmteproject bij een glas tuinbouwer, een biomassavergassingpro- ject, een grootschalig bedrijventerrein voor zien van koude-warmteopslag en een road energy system (asfaltcollector), nieuwbouw van de TH Rijswijk die wordt uitgerust met verschillende duurzame energie technieken, warmtewinning uit rioolwarmte voor wonin gen in de wijk Morgenstond in Den Haag, een demonstratieproject van verschillende gebouwgebonden windturbines, warmte- en koudeopslag bij sociale koopwoningen in Alphen aan den Rijn, warmtevoorziening uit zee voor woningen in het Scheveningse Duindorp en zonnecollectoren op daken van gerenoveerde flats van woningbouwcorpo raties. Ook zijn met subsidie zonnepanelen en een zogenoemde windwall aangebracht bij de entree van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. UITV o.a.Roy Robsorv, Gross, Desch, Jaquar, Dino Danielii tO l EN VEtE ANDERE STERK AFGEPRIJSDE ARTIKELEN..... 5 O

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2006 | | pagina 5