perfect GESLOTEN 37 miljoen mensen op de vlucht •i Huisartsenpraktijk Goedereede Apotheek Ouddorp Noer TieJTi^emete Porsche omgesmeed tot trouwkoets EIIAiffiB^-^IEUWa Bedankt! Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie Word VRIEND VAN een vluchteling Mriaan Tieter Sander 1966 2006 L.C. 'Kie.vmt M. "Kteviet-Jongejan AMERENSJE TROMMEL AMERENSJE VAN PELT-TROMMEL CORALIEN MUS CORALIEN MUS CORALIEN MUS CORALIEN MUS gaat de afscheidsreceptie op woensdag 5 juli a.s. niet door Fam. Boot KLAASJE HEERSCHAP KLAASJE LOKKER-HEERSCHAP K. LOKKER-HEERSCHAP U wilt uw complete huisstijl gedrukt hebben? www.drukkerijdewaal.nl JOHANNES LAURENS THEODORUS HUIJSEN Wegens vakantie is de huisartsenpraktijk en de uitdeelpost van de apotheek te Goedereede van 14 t/m 28 juli Huisartsenpraktijk te Stellendam Huisartsenpost Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Moortje van Mdissant In landen als Soedan, Congo of Colombia lijkt een hoopvolle toe komst ver weg. Mensen worden beroofd, bedreigd, ontvoerd, ver kracht en vermoord. Het is de kei harde realiteit van alledag. Toch houden zij vast aan hun dromen over een voor ons normaal be staan. Helpt u vluchtelingen dromen waar maken in de nachtmerrie die hun realiteit is? Word donateur Word donateur van Stichting Vluchteling en ontvang gratis het nieuwe boek van Lydia Rood De ogen van de Condor, zojuist ver schenen in de serie Schrijvers en Vluchtelingen. GIRO 999 PAGINA 3 DINSDAG 4 FAMILIEBERICHTEN In verwondering en met blijdschap ontvingen wij uit Gods hand een zoon en broertje 2 juli 2006 Johan en Jeanet Lamper Emily Dorpsweg 11 3245 VA Sommelsdijk De Heere, Die leven gaf en leven spaarde, verblijdde ons met de geboorte van een zoon en broertje 1 juli 2006 Teunis Aleman Karoline Aleman-Sperling Pouline Westerweg 21 3253 LX Ouddorp Hebr. J2: lb-2a Dankbaar delen wij u mee dat onze ouders op 1 juli 2006 40 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Wij wensen hen Gods onmisbare Zegen toe en nog vele jaren in goede gezondheid. Reinier en Petra Marie-Rose, Luuk Trude en Pieter Anne-Lotte, Rachel, Thomas Cees-Jan en Corina Lennart, Renate Zonnebloempad 12 325/ CX Stellendam Want wij weten, dat, indien de aardste tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. 2Korinthe5:l In vertrouwen op haar Heer en Heiland is uit dit aardse leven van ons heengegaan, onze lieve moe der, schoonmoeder en oma gehuwd geweest met Bastiaan Hendrik van Pelt Geboren: 29 oktober 1916 Overleden: 2 juli 2006 Willy Bakelaar-van Pelt Piet Bakelaar André Henk Remko en Marijke Verpleeghuis 'De Samaritaan', Sommelsdijk U wordt uitgenodigd voor de dienst van Woord en Gebed, welke zal worden gehouden D.V. vrijdag 7 juli om 14.00 uur in de Gereformeerde Kerk, Kerkstraat 2 te Stad aan 't Haringvliet. Aanslui tend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Stad aan 't Haringvliet. Na atloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de kerk. Geen bloemen Correspondentie-adres: Fam. P. J. Bakelaar Jan van Halfwassenaerstraat 6 3243 AS Stad aan 't Haringvliet 'Hij is een God van liefde en genade Na een lang en bewogen leven is na een moeilijk levenseinde overleden een kostbaar mens, onze geliefde zus, schoonzus en tante Wij vertrouwen dat God haar bij de hand heeft genomen om haar. over zorg en dood heen, op te nemen in zijn heerlijkheid. Zij zal ons in dierbare herinnering blijven. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van hun verlies. Sommelsdijk: A. A. Trommel-Maliepaard A. van Rumpt-Trommel Stad aan't Haringvliet: E. Trommel-van Biert neven en nichten Stad aan't Haringvliet, 1 juli 2006 Luister, Ik klop op de deur Als iemand Mij hoort en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnenkomen. Dan zullen wij samen eten; hij met Mij en Ik met hem. Openbaring 3:20 Bedroefd, maar ook dankbaar voor de vele goede herinneringen, hebben wij op de zeer jonge leeftijd van 11 jaar afscheid moeten nemen van onze innig geliefde, altijd vrolijke en dappere dochter, zusje en kleindochter Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij de strijd niet kunnen winnen. Den Bommel: Dé en Gobi Mijs-den Bakker Jacolien J. Mijs-Mijs Stavenisse: J. den Bakker N. A. den Bakker-Langerveld 1 juli 2006 Tilsedijk 39, 3258 LT Den Bommel Gelegenheid tot condoleren dinsdag 4 juli van 19.00 tot 20.30 uur in 'Bij de Bron', Voorstraat te Den Bommel en in de kerk na de begrafenis. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden woensdag 5 juli om 14.30 uur op de algemene begraafplaats te Den Bommel. Voorafgaande aan de begrafenis zal een rouwdienst worden gehouden in de Hervormde kerk aan de Voorstraat, welke aanvangt om 13.30 uur. Zij die geen rouwbrief ontvangen hebben, mogen deze advertentie als zodanig beschouwen. Laat de kinderen tot Mij komen, Heere, dit is onze hoop; U bent met ons alle dagen U hebt verzekerd in de doop; Zij is nu met U verbonden Nooit hebt U Uw Woord geschonden. Heel verdrietig zijn wij om het heengaan van ons lieve, dappere nichtje We wensen haar ouders Dé en Gobi en haar zus Jacolien heel veel sterkte en bidden hen kracht toe om dit grote verlies te dragen. CA. van Putten E. van Putten-Mijs Arjo en Sandra Eelco en Annegreet Elias Dirksland, 1 juli 2006 Jezus is de goede Herder Jezus, Hij is overal. Jezus is de goede Herder, brengt mij veilig naar de stal. Na een periode van ziek zijn hebben we toch afscheid moeten nemen van ons vriendinnetje, klasgenootje en leerlinge Ze was altijd vrolijk en opgewekt. We zijn heel verdrietig en zullen haar erg missen! CBS 't Kompas Jarco Jelle Coriëlle Jorien Milou Nicky Siebren Anne Den Bommel, 1 juli 2006 Remco Lisanne Diana Harmke Pieter Riaan Juf Wilma Juf Jolanda Jezus is mijn Goede Herder Wij zijn verdrietig dat na een periode van ernstig ziek zijn, wij afscheid moeten nemen van onze leerlinge We herinneren Coralien als een blijmoedig, vrolijk meisje met doorzettingsvermogen, waar we veel bewondering voor hadden. Wij wensen haar ouders en zus Jacolien veel sterk te en vragen Gods nabijheid en kracht voor allen, bij het verwerken van dit verlies. Leerlingen Directie en personeel Bestuur Medezeggenschapsraad Ouderraad Christelijke Basisschool 't Kompas Den Bommel, 1 juli 2006 In verband met het overlijden van Coralien van juffrouw Marianne van den Tol-Kommers Bestuur CBS 't Kompas, Den Bommel Alle leerlingen en oud-leerlingen, alle collega's en oud-collega's, alle dirigenten en organisatoren en verder ieder die een bijdrage geleverd heeft aan de ontspannen nnuziek- en presentatieavond ter gelegenheid van mijn afscheid op vrijdag 30 juni jl. Wij hebben genoten! "Laudate Dominum, Omnes gentes" En nu, wat vernacht ik, o Heere! Mijn hoop, die is op U. Psalm 39:8 Na een leven van toewijding en zorg voor allen die haar lief en dierbaar waren, is door de Heere plotseling van onze zijde weggenomen onze lieve moeder en oma sinds 6 mei 1972 weduwe van Dirk Lokker in de leeftijd van 86 jaar. J. Klijn-Lokker T Klijn Carolien en Rudolf Gabriëlla, Joel Diana en Tom Martijn, Jolisa André en Jolanda Sander K. Bechtum-Lokker J. H. Bechtum Patrick en Sandra Monika en Vincent Laura Ouddorp, 1 juli 2006 Zorgcentrum 'De Vliedberg', kamer 122 Correspondentie-adres: Molenweg 9a 3253 AM Ouddorp Gelegenheid tot condoleren dinsdag 4 juli van 19.00 tot 20.30 uur in 'De Vliedberg', Hoge Pad 2 te Ouddorp. De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal D.V. woensdag 5 juli om 13.30 uur gehouden worden in 'De Vliedberg'. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de algemene begraafplaats aan de Mariadijk te Goe- dereede, omstreeks 14.45 uur. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot con doleren in 'De Vliedberg'. Geen bloemen Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden van onze geliefde zuster en schoonzuster Ouddorp: A. Roos-Heerschap Stellendam: A. Krijger neven en nichten Ouddorp, 1 juli 2006 Met droefheid geven wij u kennis dat de Heere uit ons midden heeft weggenomen ons trouw en mee levend lid mevrouw in de leeftijd van 86 jaar Bestuur en leden van de Herv. vrouwenver. i.h.v. 'Tabitha' Goedereede, 1 juli 2006 Gebr. de Waal bv Drukkerij Sommelsdijk (0187)47 10 20 Het is waar, de dood kunnen wij niet ontgaan. Dat is ook niet erg. Dan begint de grote logeerpartij bij een Gastheer. die zo boeiend is, dat de tijd volledig stil staat en eeuwig wordt. Godfried Bonians Na een lang, intens en arbeidzaam leven is op 91- jarige leeftijd van ons heengegaan onze lieve, blij moedige vader, schoonvader en opa weduwnaar van Francina Leentje Klapmuts sinds 13 april 1964 Drager van de medaille in goud in de Orde van Oranje Nassau Geboren 17 april 1915 Overleden 3 j ui i 2006 Coos en Lank Leo en Jany Maarten en Ma Lijgje en Alex Lenie en Koos Plonia en Livinus Marianne en Henk Diny en Jan Marita en Chris Wim (in liefdevolle herinnering) klein- en achterkleinkinderen Verzorgingshuis 'Ebbe en Vloed", Oude Tonge Correspondentie-adres Bastionstraat 30, 4553 BH Philippine De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op donderdag 6 juli 2006 om 10.30 uur in 'Ons Dorpshuis', Korteweegje 14, Nieuwe Tonge. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Nieuwe Tonge. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in 'Ons Dorpshuis'. Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, dan verzoeken wij u deze advertentie als zodanig te beschouwen. De huisartsenpraktijk wordt waargenomen van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur door de Voorstraat 141tel. (0187) 49 83 33 Tijdens avond/nacht en weekend diensten door de Tel. (0187)48 04 47 Wilt u uw herhalingsmedicatie tijdig aanvullen? De apotheek in Ouddorp is normaal geopend. Mw. E. de Jong Leverancier therapeutisch elastische kousen Leverancier borstprothesen Jongkoenstraat 1b Kon. Julianaweg 16 3252 AV Goedereede 3241 XC Middeiharnis Tel. (0187)49 37 80 Soestdijk, dat was allicht ht beetje haog gegrepe Mar Tiejngemete, jae, dat is nog niet zo gek Meschien Korendiek wat minder toegenepe in ko?nt daer de kollek.ye aok wat meer in trek Ze hao d'r hier op 't eiland niet zo mee gezete 't Musetnn van Rien Poortvliejt hao ze laete gae 'f Verhtmst noe, naar het schient, naer heiland Tiejngemete Dat hao ze dan van Poortvliejt niet verkeerd gedae 't Museum in M'nhêêrse dee al pasjes pünpe want in de leste jaeren liejp et ommers nie Bezoekers zagj' in antaljaerleks zvmar krimpe in van gemeentewege most er kitteg bie Deur 'n M'nhêêrsenaer is d'r nog opgerope tot 'n ve^'êhiegieng van vriejnden voor bebouwd Mar as die heit bestae, dan is die mitgeslope 't Museum, op Flakkee? Dat laet ze hierzo kouwd Ik dienke dat verhuze 'n succes zalblieke Ik zieje betire, ee, dat wiek mit de bóSt op Tiejngemete wel 'n daegje daer gae kieke Wat duchtebie is, kiekje dichte over 't hood! stichting Vluchteling 070 346 89 46 www.vluchteling.org GOEDEREEDE - Wat een verrassing was het voor Janet van Wijk toen /e na de fotosessie met haar bruitiegom Gerco Pape op de 'Markt' in Goedereede kwam. Haar ouders hadden samen met de bruidegom een plannetje 'gesmeed": voor de oude smederij, waar veel familie herinneringen liggen, moest de luxe Porsche verruild worden voor de fraaie koets. Een niet alledaags tafereeltje wat veel bekijks trok. (Tekii en Foto: Elza Feller)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2006 | | pagina 3