Eendracht maakt macht Nieuws De Tweede Wereldoorlog in zichtbare herinneringen Lichtjesfietstoer levert speeltuin 'De Fllpjes' duizend euro op Handelsonderneming Grinwis 'Nieuwe Parel in de Delta' eiiaudqm-iiieuws uit de kerken Zaterdag vissen in het Zuiderdiep Bevolkingsonderzoek borstkanker in de gemeente Middelliarnis Schotejlllers goed van start in nieuwe zwemseizoen De Hoop Magazine Radio over rolcen RV. De Rode Duif te Stad a/h Haringvliet RV. De Reisduif te Sommelsdijk Van verkoop vanuit de kofferbak tot riant pand in Delta Haven Ruime opzet Samen zingen in Ouddorp RV. De Snelpost te Dirksland Themanummer Ouwe Waerelt: Joden PAGINA 4 DINSDAG 13 SEPTEMBER 2005 OUDDORP - Jurgen Klapwijk van VVV Oudduip aan Zee heeil afgelopen zaterdagmorgen een cheque overhandigd aan voorzitter Gerard Quist van speeltuin De Flipjes te Ouddorp. Een cheque ter waarde van 1000. Dit bedrag was bijeen gebracht - eigenlijk bijeen gefietst - door de deelnemers van de Lichtjesfietstoer, die 12 augustus jl. in Ouddorp werd gehouden en waaraan ruim 1000 deelnemers meededen. De speeltuin zal dit bedrag besteden aan het plaatsen van nieuw hekwerk en het leggen van rubbertegels bij de speeltoestellen. Ook vorig jaar zou de opbrengst van de Lichtjesfietstoer bestemd zijn voor 'De Flipjes', maar vanwege de hevige regenval toen, waren er bijna geen deelnemers. Daarom werd besloten om ook de opbrengst van de Lichtjesfietstoer van dit jaar voor de speeltuin te bestemmen, met ditmaal dus een groter succes. Op de foto vertegenwoordigers van zowel de Ouddorpse VVV als van de speeltuin. (Foto: Pershum Flakkee) Uitslag wedvlucht HARCHIES 10-09- 2005. Los: 12.10. Deelnemers: 6. Duiven: 140. Weer: kalme oostenwind. IC. Wagner Zn, (16/38) 13 4 5 6 7 8 9 10 13 15 18 19 20 26 27; K. Klink 8/29) 2 22 23 24 28 32 33 34; J.M. Visser 4/20) 11 29 30 31; I.J. van Zanten 4/24) 12 17 25 35; Th. van Stralen 2/ 6) 14 21; B. Schuurman 1/23) 16. Uitslag Wedvlucht Harchies 10-09-2005. Los: 12.10. Deelnemers: 10. Duiven: 224. Weer: Noord Oosten Wind. A.v d Linde 8/13) 1 7 16 17 20 39 45 46;P.van Moort (11/38) 2 5 8 9 10 13 14 22 25 38 43; J.K.Hoekman (27/74) 3 4 6 11 12 15 18 19 21 23 6 27 30 33 34 36 37 40 41 42 48 50 51 52 53 54 55; Appel Vis van Heemst 4/32) 24 29 31 35;J.deBlok (3/14) 28 49 56; J.v.d. Slik 1/ 2) 32; P. van den Boogert 1/29) 44; A.van Alphen 1/13) 47. winkel nemen Willie en Klaas de ïatrijk^ jelicitdiics in ontvangst van de bezoekers (Foto Adri van der Laan). STELLENDAM - Zichtbaar trots waren Klaas en Willie Grinwis, toen ze vorige week hun nieuwe bedrijfspand op het Bedrijventerrein Delta Haven bij de Stellendamse binnenhaven aan het publiek konden tonen. Het bedrijf is in dertien jaar vanuit het niets uitge groeid tot het huidige prachtige pand. Door: Adri van der Laan Een groot aantal genodigden had aan de uit nodiging van de firma Grinwis gehoor gege ven en was present op de dag van de opening. Het bleek dat Grinwis vele goede en sterke banden heeft met ondernemers en familie leden. In de toespraak, die vooraf ging aan de 'officiële' opening, ging eigenaar Klaas Grinwis uitgebreid in op de geschiedenis van zijn bedrijf. Een geschiedenis die helemaal niet zo lang is. In 1992 begon Grinwis 'voor zichzelf', nadat hij voordien gewerkt had bij Keukencentrum Tieleman. Hij kwam op het idee om een groothandel voor diverse bedrij ven op te richten. Hij begon met de verkoop vanuit de kofferbak, vervolgens werd het de slaapkamer, maar de omvang van zijn han del groeide zo snel dat er spoedig naar een andere ruimte moest worden uitgekeken. Hij vond een pand aan de Marijkeweg, met winkel en magazijnruimte. Daar eenmaal gevestigd breidde zijn handel steeds verder uit. Met verve beschreef Grinwis ook veelal persoonlijke ervaringen tijdens de bloei van zijn bedrijf. Ook zijn 'vertrek' naar Stellen- dam en de vele hindernissen die moesten worden overwonnen bij de bouw werden door Grinwis genoemd. Hij was allen dank baar die voor de snelle realisering hebben meegewerkt. Voor de openingshandeling van het bedrijf, was wethouder economische zaken van de gemeente Goedereede, Teun Bakelaar, uitge nodigd. Hij verklaarde in zijn toespraak bUj te zijn dat hij voor de handeling was uitgeno digd. Hij wees op de nota Economisch Beleid Goedereede, die door de gemeente direct na zijn aantreden als wethouder was geschre ven. De titel is 'Ondernemen, dat doen we samen'. Hij vond deze slogan op de reaüse- ring van het bedrijf van Klaas Grinwis goed passen omdat er door de ondernemer en de gemeente goed is samengewerkt bij de tot standkoming van het bedrijf. Bij het bedrijf van Grinwis aan de Marijkeweg in Ouddorp was onvoldoende ruimte om uit te breiden. Het oog viel vervolgens op de huidige loca tie van het nieuwe gebouw op de plaats van de voormalige steenzetterschool. "Een top locatie", noemde Bakelaar de plaats van het pand. Het bleek dat het niet zo gemakkelijk was om juist op die plaats een bedrijf te ves tigen. "En toen de aanvraag kwam, besloot het college: die man moeten we helpen", aldus Bakelaar. "Eisen vanuit de gemeente werden bijgesteld, een ondernemer die alles op orde had en de gemeente die inspeelde op de wensen van de klant om de vestiging van het bedrijf te realiseren". Bakelaar noemde het een goed voorbeeld van 'Samen onderne men' Hij noemde de realisatie een voorbeeld voor de toekomst. Veel dank had Bakelaar dan ook voor de ambtenaren, die alles in het werk hebben gesteld om de procedure zo snel mogelijk te laten verlopen. Verder noemde hij tijdens zijn felicitatie het nieuwe pand "een nieuwe parel in de delta". Vervolgens was er gelegenheid om het prach tige ruim opgezette gebouw te bezichtigen. Ondernemers uit de bouw en de industrie kunnen voor heel veel dingen bij de han delsonderneming terecht. Van verschillende soorten gereedschap, ijzerwaren, deuren tot werkkleding toe. Vrijdag en zaterdag was er een open dag, waar de vele relaties het pand van de familie Grinwis konden bezoeken. Er vond ook een aantal demonstraties pla ats van toeleveran- MIDDELHARNIS - Zwemclub 'De Scho- tejil' te Middelhamis heeft afgelopen zater dag de eerste wedstrijd gezwommen in de competitie van de Zwembond Rotterdam en Omstreken (ZRO). De wedstrijd werd gezwommen in Zwijndrecht. Over het geheel bezien werd door de Scho tejlllers op deze competitiewedstrijd goed gepresteerd. Bij de heren zwommen Sebasti- aan Rosendaal (1991) en Leander Noordijk (1981) naar resp. de Ie en 2e plaats in 56.40 en 59.34. Later behaalde Sebastiaan Rosen daal op de 200m wisselslag opnieuw een gouden medaille in 2.28.91. Ook Mark Cos- teris (1992) behaalde twee gouden medailles en wel op de IGOm vrij in 1.02.53 en de lOOm schoolslag in 1.31.24. Deze laatste tijd van Mark Costeris betekend'e een p.r. verbetering met 10 seconden. Esmee Koedoot (1992) zwom op de lOOm wisselslag in 1.15.56 naar een 2e plaats. Mico Pavlovic (1996) wist op de 50m schoolslag de 3e plaats te behalen in 49.85. Een opmerkelijke tijdverbetering was er ook voor William Weedea (1990), die de 200m wisselslag in een p.r. van 2.44.69 met ca. 7 seconden verbeterde. Een aantal zwemmers van de Schotejil kwamen dit weekend eveneens uit op een Lange Afstand Circuit (LAG) Wedstrijd te Ridderkerk. Hier zwom Mark Costeris naar een Ie plaats op de 400m vrij in een p.r.-tijd van 4.53.44, terwijl Sebastiaan Rosendaal eveneeens Ie werd op de 800m vrij in een clubrecord van 9,27.05. Vorige week had de Schotejilploeg al een voorproefje op het nieuwe seizoen. Toen werd op zaterdag 3 september in Papendrecht tij dens een feestelijke jubileumwedstrijd ook al goed gepresteerd. Hier zwommen Mark Cos teris (1992) en Melanie van Gemert (1993) op de lOOm wisselslag naar eerste plaatsen in resp. 1.13.24 en 1.17.69. Op de 50m vrij zwom Melanie van Gemert andermaal naar de Ie plaats in 30.62. Sebastiaan Rosendaal (1991) vestigde eeen nieuw clubrecord op de 50m vlinderslag met een lOOm-splittijd van 30.61. Op de lOOm wisselslag zwom hij naar het goud in een clubrecord van 1.07.32. Op deze wedstrijd was William Weeda (1990) ook al goed op dreef, getuige een mooi p.r. op de lOOm wisselslag in 1.15.88. PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Beroepen te Heerlen (reform, kerkgemeen schap), ds. S.H.H. Bloemert te Uithoorn, die dit beroep heeft aangenomen; te Hoevela- ken-Stoutenburg, en te Woudenberg (herv. gem. wijk 2), ds. A.J. Mensink te Emst; te Honselersdijk (geref. Rehobothkerk), ds. M. Koster te Capelle aan den IJssel, die dit beroep heeft aangenomen; te Kampen (herv. pred.bijz. opdr.), kandidaat mw. W. de Boer te Leeuwarden; te Nieuwland en Oosterwijk, kandidaat C.H. Bijl te Ede; te Sebaldeburen i.c.m. Leek (herv.), kandidaat J. Hoekman te Genemuiden, de dit beroep heeft aange nomen. Bedankt voor Nieuwerkerk a/d IJssel (herv.), ds J.S. Heutink te Ede. HERSTELD HERVORMDE KERK Bedankt voor Sirjansland, ds. W. van Vlas- tuin te Katwijk aan Zee. CHR. GEREF. KERKEN Beroepen te Rotterdam Oost/Capelle a/d IJs sel, ds. D. Quant te Eindhoven. GEREE GEMEENTEN Beroepen te Berkenwoude, ds. B. van der Heiden te Alblasserdam; te Nieuw-Beijer- land en te Randburg (Zuid Afrika), ds. M. Karens te Werkendam. In de Doopsgezinde kerk aan de Dorpstien- den te Ouddorp is er zaterdagavond van half acht tot half negen weer 'Samen zingen'. Iedereen haitelijk welkom. OUDDORP - In de uitzending van woensdag 14 september van De Hoop Magazine Radio staat het onderwerp 'roken' centraal. Aan het woord komt een cliënte van De Hoop over haar rookverslaving. Verder wordt de heer Van Leeuwen, directeur van Stivoro, geïnterviewd. Hij vertelt over de oorzaken en gevolgen van het grote aantal mensen in Nederland dat is verslaafd aan roken. In de rubriek 'Uw mening' wordt aan mensen op straat gevraagd wat zij ervan vinden dat roken steeds meer aan banden wordt gelegd. De Hoop Magazine Radio is iedere woens dag tussen 21.00 en 22.00 uur te beluisteren op Radio Goeree Lokaal via 105.6 FM. Uitslag wedvlucht Marches 10-09-2005. Los: 12.10. Deelnemers: 19. Duiven: 449. Weer: Z.O. wind, onweerachtig. M. v. d. Baan 1, 2, 6, 8, 9, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 29; R C. van Alphen 3,4, 5,7, 13, 17, 27, 41, 46. 47, 50, 58, 59, 75, 115; J. C. Roodzant 10,11,12,14,18,19,31,44,49, 51, 52, 54, 57, 60, 61; L. Tijl 20, 48, 64, 77, 80, 87, 98, 101, 109, 121, 128, 139; A. Zoon 43, 45, 66, 89, 113, 143; Rien Doom 71, 88, 114, 123, 124, 125, 133; Mevr. N. Doom 72; A. de Leeuw van Weenen 81, 83, 92, 117 134, 136; P Kagchelland 94, 107. 119, 120 126, 142. OUDE TONGE - Ruim veertig mannen waren vorige week nodig om het zeil te leggen op de bodem van een nieuw regenwaterbassin bij het kassencomplex nabij Oude-Tonge. Het nieuwe bassin is goed voor het opvangen van 10.000 kuub regenwater, dat van de glazen daken van de kassen afkomt. Onder die daken, dus in de kassen, die zo'n 5 hectare oppervlakte beslaan, worden jaarlijks ruim 100 miljoen radijsjes gekweekt voor de supermarkt. Kennissen, buren, vrienden en familie staken vorige week de helpende hand toe bij het leggen van het zeil in het nieuwe bassin. (foto: Pershuro Flakkee) Hengelsportvereniging 'Krammer' hoopt komende zaterdag, 17 september, weer te vis sen in het Zuiderdiep. Wanneer de vangsten net zo zijn als de vorige wedstrijd in de bin nenhaven van Stellendam, dan valt er niets te klagen. Vanaf het begin was het goed raak. Veel grote voorn, zo nu en dan een baarsje, en bijna geen tijd om tussendoor een boter hammetje te eten. De winnaar lette daar niet zo op, de nummer twee nam tussendoor een korte pauze. En uiteindelijk bij het wegen, bleek dat het verschil ongeveer één visje was. Achteraf bekeken een dure boterham. Maar niet getreurd, want als je in een kleine vier uur raim 4 kg aan voornamelijk voom vangt, doe je het goed. Er volgen nog drie wedstrijden. Eerst zater dag in het Zuiderdiep, en op 1 en 15 oktober in het havenkanaal van Middelhamis. Vaak staan die laatste wedstrijden ook garant voor grote vangsten. Aanstaande zaterdag kan er van 7.45-8.15 uur worden ingeschreven in de Staver te Middelhamis. De inschrijfkosten bedragen 2,50. Vervolgens wordt naar de waterkant vertrokken, waar om 9.00 uur de wedstrijd begint. De wedstrijd duurt drie uren. Voor inlichtingen of andere vragen (geen vervoer misschien, of u wilt het hele wedstrijdrooster ontvangen) belt u naar (0187) 603051, of u mailt naar hvkrammer@hotmail.com. Deze maand start in de gemeente Middelhar- nis een nieuwe ronde van het bevolkingson derzoek naar borstkanker. Alle vrouwen van 50 tot 75 jaar, woonachtig in Middelhamis, Nieuwe Tonge, Sommelsdijk en Stad aan 't Haringvliet ontvangen deze maand een per soonlijke uitnodiging om röntgenfoto's van de borsten te laten maken. De uitnodigingen voor het onderzoek worden niet tegelijkertijd verstuurd, maar verspreid over een aantal weken. Vrouwen die al eerder hebben meegedaan aan eenzelfde onderzoek krijgen een brief waarin een datum en tijd voor de afspraak staat. De andere vrouwen kunnen telefonisch een afspraak maken voor het onderzoek. Het telefoonnummer hiervoor staat in de uitnodiging. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek is gratis. Het onderzoek wordt gehouden in een mobiel onderzoekscentrum te Som melsdijk. Dit mobiele onderzoekscen trum staat op de parkeerstrook voor het verpleeghuis 'De Goede Ree' aan de Prinsessenlaan. Het bevolkingsonderzoek borstkanker wordt georganiseerd door de Stichting Bevolkings onderzoek Borstkanker Zuidwest Nederland. Dit is een samenwerkingsverband van de GGD'en in de regio en het intergaal Kanker centrum Rotterdam. Het bevolkingsonderzoek wordt in alle Nederlandse gemeenten gehouden. Het doel ervan is borstkanker in een vroeg stadium op te sporen. Op röntgenfoto's kan een afwij king worden ontdekt die nog niet voelbaar is. Bij vroegtijdige ontdekking is de kans groter dat een vrouw geneest. Ook is soms een min der ingrijpende behandeling mogelijk. Vrouwen van 50 tot 75 krijgen eens per twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingson derzoek. Vrouwen uit de bovengenoemde doelgroep kunnen voor informatie contact opnemen met de Gezondheids wijzer van de GGD Zuidhol landse Eilanden via tel. (0181) 652404. Het nieuwste nummer van De Ouwe Waerelt, historisch tijdschrift voor Goeree-Overflakkee, is een thema nummer over de Tweede Wereldoor log. Beter gezegd; de zichtbare over blijfselen van de oorlog op het eiland. De Ouwe Waerelt is zojuist van de persen gerold en wordt deze week ver spreid. Eén van de drie nummers die jaarlijks van De Ouwe Waerelt verschijnen, is altijd een themanummer. Dit jaar heeft de redactie gekozen voor het thema Tweede Wereldoor log. Dit omdat het in mei zestig jaar geleden was dat het grootste deel van Nederland werd bevrijd. Over de oorlogshandelingen op Goe ree-Overflakkee is al veel gepubliceerd, des ondanks zijn er verscheidene zaken waarover niets of weinig bekend is. Die komen in het tijdschrift naar voren. De wederopbouw na de oorlog is zo'n onder werp. De Duitsers hadden diverse bouw werken gesloopt en andere panden waren vernield door bommen. Al vrij vlot na de bevrijding begon het herstel. Jan Both schetst in een overzicht, dat de wederopbouw soms problematischer verliep dan men zich aan vankelijk realiseerde. De vuurtoren van Ouddorp moest er in de laatste oorlogsnacht nog aan geloven. De bezetter blies de toren op. De Ouwe Waerelt heeft er zestig jaar later bijzondere foto's van en een artikel van Hans Klepper, waarin hij niet alleen ingaat op het lot van de vuurtoren, maar tevens beschrijft dat ook de Goereese kerktoren op de nominatie stond om neerge haald te worden. In de rubriek straatnaamgeving beschrijft De Ouwe Waerelt de achtergronden van drie namen die herinneren aan de oorlogstijd: de Verolmestraat in Nieuwe-Tonge, het Aus- tinplein in Herkingen en de Burgemeester Hermansweg in Ouddorp. Meer over de oor logsmonumenten en oorlogsgraven op Goe ree-Overflakkee staat in het overzichtsartikel 'Wij zullen gedenken'. Een themanummer over de Tweede Wereld oorlog is met compleet zonder aandacht voor de Joden, die massaal werden weggevoerd en niet veel meer achterlieten dan hun begraaf plaatsen in Middelhamis, Dirksland en Goe dereede. Ook daarover is een artikel opge nomen in De Ouwe Waerelt. Een tastbare herinnering aan de voormalige synagoge in Middelhamis is het parochet. Dat is een fraai geborduurd voorhangsel van de ark, de kast waarin de gewijde boekrollen werden opge borgen. Dit voorwerp, dat nu in de synagoge te Leiden bewaard wordt, zal komend najaar te bewonderen zijn in het Diekhuus. Over het parochet heeft Riet de Leeuw van Wee nen een artikel geschreven voor De Ouwe Waerelt. Zij heeft verscheidene publicaties op haar naam staan over het Joodse leven op Voome-Putten. Tot slot heeft Peter Heijkoop in het artikel 'Duitse bunkers op Goeree' een voorproefje geschreven van een boek over de Atlantik- wall op Goeree. Dit boek, dat hij met Jeroen Rijpsma heeft samengesteld, zal volgend jaar verschijnen. De Ouwe Waerelt, een uitgave van Historische Vereniging De Motte, verschijnt driemaal per jaar en kost in de boekhandel 4,50. Leden van De Motte (contributie €13,50 per jaar) ontvangen De Ouwe Waerelt gratis. Aanmel den kan via het secretariaat van de vereni ging: Molenblok 16,3253 AL Ouddorp, 0187 - 681005 of e-mail secretaris@demotte.nl. Een hond op straat die door z'n baas wordt uitgelaten, daar kijkt natuurlijk niemand van op. En een kind dat aandacht voor een poes heeft, is ook niet zo'n bijzonder tafe reel. Maar in Sommelsdijk kun je 't zien gebeuren dat een eend door z'n baasje wordt uitgelaten. Dapper vetert Pollie, de vier maanden jonge Kaapse eend, een keer of twee per dag op straat achter de elfjarige David Huisman aan. Het dieitje was nog niet zo lang uit 't ei, toen 'ie moedereend was kwijtgeraakt. En David was het die zich toen over 't arme 'weesje' heeft ontfermd en die 'em Pollie noemde. En sindsdien - want zo doen jonge eenden - beschouwt 'ie David als degene op wie hij is aangewezen. Gaat David links, dan Pollie ook; en gaat David rechts, Pollie ook. Binnenkort heeft David een vijvertje voor z'n gevleugelde vriendje, maar zwemmen leren, dat hoeft hij hem waarschijnlijk niet. (Teksl en/om: Ham Vnierius)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2006 | | pagina 10