oncertagenda mm is iw^iaïïiyMisiiii m immi UITVERKOOP «ENCHIJT Zomerconcert Consortio Vocalys Advertentien. EIIAtiDEH-niEUWS Leen Tijl uit Nieuwe Tonge wint nationale duivenwedstrijd vanuit Bergerac PV De Reisduif Sommeisdiji( Zangdienst in de Gereformeerde Kerlt Ouddorp Oud papier ophalen Goedereede Extra ruimte.., ,ga voor een Honda! Autobedrijf Jan van Dfjk 90 jaar geleden 22 Juli tot 5 Augustus 1915 Antirevolutionair IN HOC SIGNO VINCES Orgaan SNIPPERS. BURGERLIJKE STAND. LAATSTE BERICHTEN. PLAATSELIJK NIEUWS. JONGE HENNEN Spoeiligfi liezorgiDg. -o- BillijtoD prlis, H. H. LANDBOUWERS! Publikatie van de Vereniging Streekmuseum, Kerkstraat, Sommelsdijlc. E.B1. PAGINA 7 VRIJDAG 5 AUGUSTUS 2005 Ooi 2005/2006 Woensdag 10 aaugustus Hervormde Kerk - Goedereede. De derde zomerzangdienst. Aanvang: 19.30 uur. Zaterdag 3 september Hervormde Kerk - Middelhamis. Paul Kieviet geeft het 33e Bachconcert, onder het thema 'Bach en Buxtehude' ter gele genheid van het bezoek van Johann Se bastian Bach aan Dietrich Buxtehude (in 1705). Aanvang: 20.00 uur. Zaterdag 24 september Hervormde Kerk - Sommelsdijk. Het 34e Bachconcert. Paul Kieviet geeft een com plete uitvoering van het 'Orgelbüchlein' van Johann Sebastian Bach (BWV 599- 644) in twee concerten. Hieraan werkt mee het Vocaal ensemble 'Lovez de Dieu' o.l.v. Kees Villerius. Aanvang: 20.00 uur Zaterdag 1 oktober Hervormde Kerk - Dirksland. Uitvoering van de Jubileum Cantate, gecomponeerd door Arie J. Keijzer i.v.m. het 75-jarig ju bileum van 'Sursus Corda'Uitvoerenden: het Chr. Gemengd Koor 'Sursum Corda' uit Dirksland o.l.v. Johan van Broekhoven en het Chr. Gemengd Koor 'Hart en Stem' uit Ouddorp o.l.v. Jan Bezuijen. Solisten zijn Marijke Nieuwenweg, sopraan; Iris Bulthuis, dwarsfluit; Ron Braber, trompet. Orgel: Jan Bezuijen en Anton Weenink. Algehele leiding: Johan van Broekhoven. Aanvang: 20.00 uur Zaterdag 8 oktober Hervormde Kerk - Sommelsdijk. Orgel concert door de (volwassen) leerlingen van Paul Kieviet. Aanvang: 20.00 uur. Zaterdag 19 oktober Hervormde Kerk - Sommelsdijk. Het 35e Bachconcert. Uitvoering van het tweede deel en laatste van de complete uitvoe ring van het 'Orgelbüchlein' van Johann Sebastian Bach BWV 599-644) door Paul Kieviet. Hieraan werkt mee het Vocaal en semble 'Lovez de Dieu' onder leiding van Kees Villerius. Aanvang: 20.00 uur Zaterdag 29 oktober Exoduskerk - Sommelsdijk. Jubileum concert van het dameskoor 'Toonkunst' uit Middelhamis, het dameskoor 'Tres Animé 'uit Hellevoetsluis en de koper blazers 'Sempre Crescendo'. Organist: Andries Stam. Algehele leiding: W.Chr. Meyboom. Aanvang: 20.00 uur. Zaterdag 12 november R.K. kerk - Middelhamis. Het Opera- en Oratoriumkoor Zuid-West Nederland (Middelhamis) en het Vocaalensemble Basiliek (Schiedam) o.l.v. Bas van Houte voeren werken uit van Mendelssohn. Or ganist: Hans Houtman. Aanvang: 20.00 uur. Zaterdag 12 november Hervormde Kerk - Dirksland. Jubileum concert van 'Ons Koor'. Het mannenkoor 'Ons koor' wordt begeleid door het orkest 'Continuo' uit Rotterdam. Organist: An dries Stam.. Aanvang: 20.00 uur Zaterdag 19 november Hervormde Kerk - Goedereede. Concert door Jan Bezuijen: orgel en Jacco Groenen dijk: trompet. Aanvang: 20.00 uur Zaterdag 19 november Hervormde Kerk - Dirksland. Uitvoering van het Vocaal Ensemble 'Magnificat'. Organist: Wim Diepenhorst. Aanvang: 20.00 uur Zaterdag 3 december Hervormde Kerk - Stellendam. Jubileum concert van de Chr. Gem. Zangvereniging 'Soü Deo Gloria' te Stellendam met vier solisten. Organist: Arjan de Vos. Aanvang: 20.00 uur Vrijdag 16 december Dorpstienden - Ouddorp. Volkskerstzang- avond door de Chr. Gemengde Zangver eniging 'Hart en Stem' en het Kinderkoor 'Jong begonnen' o.l.v. Jan Bezuijen. Or ganist: Johan van Broekhoven. Aanvang: 19.30 uur Op de foto de trotse eigenaar Leen Tijl uit Nieuwe Tonge met zijn 89-jarige vader Bram die ook volop genoot van de fantastische overwinning. Vader Bram is trouwens nog steeds actief duivenmelker. NIEUWE TONGE - 's Middags om 13.00 uur werden meer dan 4.000 duiven gelost in de Zuidfranse wijnstad Bergerac. De duiven vlogen tot het bijna vdonker was geworden en zochten toen een beschutte plaats om te overnachten. Normaliter gaan ze dan pas de andere ochtend als het licht begint te worden weer op de vleugels op weg naar huis. Een duif van Leen Tijl uit Nieuwe Tonge was echter alle andere te snel af; toen de andere duiven nog zaten uit te rusten, is deze duif in hoog tempo doorgevlogen en nog voor zonsopgang in Nieuwe Tonge geland. De tweede snelste duif van Nederland viel ook op Goeree Overflakkee en wel bij Aart Jan de Leeuw van Weenen uit Melissant. De aankomsttijd van de duiven wordt gere gistreerd met een chip, zoals die ook op een bankpas zit. De verdere verwerking van de aankomstgegevens vindt elektronisch plaats. Op de uitslaglijst staan de duiven dan geklas seerd op snelheid; in het rekenprogramma is de afstand van de losplaats tot het hok al vastgelegd. Dus weer een groot succes voor de duiven melkers van Flakkee. Half juni won Jan Pol der uit Middelhamis ook al een nationale wedstrijd. Van de drie nationale wedstrijden zijn er dit jaar twee door flakkeeënaars ge wonnen. Eind augustus is de laatste nationale wedstrijd van dit jaar, U begrijpt dat de Flak- keese duivenmelkers alles uit de kast zul len halen om ook op deze vlucht vooraan te eindigen. Dit is een vlucht voor duiven die begin dit jaar geboren zijn. Ze worden 's och tends midden in Frankrijk gelost en komen dan in de loop van de middag weer thuis. Wij houden U op de hoogte. Zaterdag 17 december Hervormde Kerk - Goedereede. *Ad- vent-zangdienst m.m.v. het chr. Stadskoor 'Goeree'. Orgel: Henk Tebrugge. Aan vang: 19.30 uur Zaterdag 17 december Hervormde Kerk - Sommelsdijk. Kerst zangavond van 'het Ridderkerks Mannen koor' o.l.v. Henry Adema ten bate van de bouw van de Gereformeerde Gemeente te Middelhamis, Koororganist: Bert Roest; organist samenzang: Jan-Kees Troost. Aanvang: 19.30 uur Zaterdag 17 december Hervormde Kerk - Dirksland. Kerst concert m.m.v. het Chr. Gemengd Koor 'Sursum Corda' uit Dirksland o.l.v. Johan van Broekhoven en de muziekvereniging Amicitia' o.l.v. Ivo Kouwenhoven. Orgel: Anton Weenink. Aanvang: 20.00 uur. Maandag 19 december Exoduskerk- Sommelsdijk. Kerstcon cert van het mannenkoor 'Ons Koor' uit Sommelsdijk, begeleid door het ensemble 'Sempre Crescendo'. Organist: Andries Stam. Aanvang; 20.00 uur. Woensdag 21 december Hervormde Kerk - Stellendam. Kerstsa menkomst met de Chr. Gem. Zangvereni ging 'Soh Deo Gloria' van Stellendam. Organist: Arjan de Vos. Aanvang: 20.00 uur. Zaterdag 24 december Hervormde Kerk - Goedereede. *Kerst- zangdienst. Aanvang: 21.00 uur Zaterdag 24 december Hervormde Kerk - Middelhamis. Kerst zangavond met het Chr. Gemengd Koor 'Jeduthun' uit Middelhamis o.l.v. Jan Wisse. Organist: Bart Jaap de Bakker Aanvang: 19.30 uur. Zaterdag 14 januari 2006 Hervormde Kerk - Dirksland. Uitvoering van Weihnachtsoratorium van J.S. Bach BWV 248, cantate 4, 5 en 6 en Magnifi cat in D-dur van J.S. Bach BWV 243 door de Chr. Oratorium Vereniging 'Laudando' o.l.v. Rinus Verhage met medewerking van het Randstedelijk Begeleidingsorkest. Aanvang: 19.30 uur Zaterdag 20 mei Hervormde Kerk - Dirksland. Koor en samenzangconcert t.b.v. de \\^reld Wij de Zending (WWZ) met medewerking van het Jong Urker Mannenkoor 'Soli Deo Gloria' o.l.v. J. Kramer en het Jon gerenkoor 'Con Amore' o.l.v. L. Knöps. Dwarsfluit: Kees Alers; organisten: Mar co den Toom en Ron van Ommen. Aan vang: 19.30 uur met meditatie Deze mbriek - uitsluitend bedoeld voor kerk- concerten op Goeree en Overflakkee - be oogt een spreiding van de concertavonden te bewerk-stelUgen. Verenigingen kunnen zich bij het vaststellen van hun programma op bovenstaande informatie richten. Komen er onverhoopt toch meerdere concerten op een en dezelfde avond voor, dan worden ze ge plaatst in volgorde van binnenkomst. Stuurt u tijdig uw gegevens toe en niet enkele we ken voordat het concert plaatsvindt. We hopen deze rubriek elke eerste vrijdag van de maand te plaatsen. Concerten tot een jaar na datum worden opgenomen. Concerten waarbij een meditatie wordt ge houden, zijn voorzien van een sterretje. Aanmeldingen voor deze mbriek vindt plaats door middel van formulieren, die kunnen worden aangevraagd via tel. 482560. Ook is het mogelijk een e-mail te sturen aan: jvanhoom@wxs.nl die inhoudelijk over eenkomt met de vragen van het formulier Duiven Uitslag Wedvlucht Inkorfcentrum 1621: Bergerac 31-07-2005; gelost: 13.00 uur; deelnemers: 25;: 290; weer: zuid west. Kleijn C, jr (13/39), 1, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33,42,43,44,47,58; Boogert R van den (5/18) 2, 19, 22, 36, 59; Appel Vis van Heemst, (8/32), 3, 8, 9, 10, 21, 49, 53, 69; Noort D.J. van (3/11), 4, 37, 52; Nimwegen, M. A. van, (3/5), 5, 13, 67; Jong R de (4/7), 6, 60, 61, 62; Linde, A. van der, (2/4), 7, 38; Maliepaard, D. (1/10), 11; Moort P van sr (1/3), 12; Pijl-Verhage Comb., (4/4), 14, 20, 48, 56; Breen K. (3/7), 15, 16, 55; Alphen, A. van (1/9), 17; Comb.Koese-Witte, (2/6), 18, 54; Spuy Ary, (3/8), 24, 41, 73; Visser J.M.(4/11), 25, 27, 35, 71; Grinwis Comb. (3/14), 29, 50, 63; Mierop R (5/14), 34, 51, 66, 68, 70; Rosmolen, H. (4/36), 39, 40, 64, 72; Kameriing H. (1/5), 45; Kievit, K. (2/15), 46, 57; Hameeteman, W.H., (1/4), 65. Bergerac 31-07-2005; gelost: 13.00 uur; deelnemers: 12; duiven: 174; weer: zuid- C.Kleijn jr (13/ 39), 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 37; Rvan den Boo gert, (5/18), 2, 15, 17, 25, 38; Appel Vis van Heemst (8/32), 3, 8, 9, 10, 16, 34, 36, 44; D.J.van Noort, (3/11), 4, 26, 35; M.A.van Nimwegen, (3/5), 5, 13,43; Rde Jong, (4/ 7), 6, 39, 40, 41; A.v d Linde (2/3), 7, 27; D.Maliepaard (1/10), 11; R van Moort (1/3), 12; A. van Alphen (1/9), 14; H.Rosmolen (3/36), 28, 29,42. Op zondag 7 augustus wordt in de Gerefor meerde Kerk aan de Dorpstienden in Oud dorp een zangdienst gehouden. Voorganger is ds. L. Krüger uit Rotterdam. In het thema van de dienst draait het om geestehjk even wicht en standvastigheid, die ons in staat stel len om staande te blijven, ook in crisistijden. Er Wordt in deze dienst veel gezongen. Door de praiseband eXalt worden enkele hederen gezongen en gespeeld. De dienst begint om 18.30 uur Iedereen is van harte welkom. Morgen, zaterdag 6 augustus, haalt de Stich ting Koninklijke Fanfare Apollo te Goederee de weer oud papier op. Het wordt opgehaald in Goedereede en Goedereede-Havenhoofd. Huishoudelijk karton kan er ook bijgezet worden. Graag het papier goed gebundeld voor 8.30 uur buiten zetten. KONDA. The Power of Dreams Seggelant-Zuid 8,3237 ME BRIELLE. Telefoon (0181) 41 37 77 Herenkwartet Consotio Vocalys. RENESSE - Op donderdagavond 25 augustus houdt het herenkwartet Consortio Vocalys samen met Liesbeth Franken en Dik de Koning een zomerconcert in de Hervormde kerk in Renesse. Consortio Vocalys legt zich toe op het zingen van laat-Middeleeuwse muziek, stukken uit de Renaissance en de barok. Het meren deel van het repertoire zingt Consortio a capella. Consortio Vocalys werd opgericht in het voorjaar van 2002 en was daarmee meteen al een weinig voorkomende ensemblevorm: een herenkwartet met een counter-tenor, een 1^ en 2^ tenor en een bas. Deze samenstelling bepaalde voor een goed deel de repertoirekeuze van het ensemble. In hun prille bestaan was Consortio Vocalys echter al te horen bij verschillende gelegenheden. De artistiek leider van Consortio Vocalys is zangpedagoge Liesbeth Franken. Zij zal bij dit concert enkele Franse psalmen zingen, begeleid door Dik de Koning op gitaar. Dik de Koning zal ook solo te horen zijn met luitmuziek. Jan van Seters (counter-tenor). Aren Grootenboer (1^ tenor), Hans van Heemst (2^ tenor) en Kees Zwaan (bas) brengen tijdens dit concert enkele Franse psalmen, enkele hymns uit de Engelse kerkmuziektraditie en twee schitterende stukken van H. Schütz completeren het programma voor dit concert. Organist en Consortiolid Hans van Heemst is bij dit zomerconcert ook op het orgel te beluis teren. Het concert in de Hervormde kerk in Renesse is vrij toegankelijk en de aanvang is om 20.00 uur. VOOR HART EN LEVEN; Nijd en toorn verkorten de dagen. Gierigheid ia liaar eigen stiefdochter. Er zijn heel wat leugens noodig om de waarheid te verhelen. SOMMELSDIJK. GeborenIJsbrand en Aiarinus, zoons van Cornelis Nelis en Cornelia de Leeuw. OndertrouwdAdrianus van der Wekise, oud 21 jaren, wonende alhier en Maatje Franke, oud 21 jaren, wonende te Middel hamis. MiDDELHARNiS. Geboren: Jannetje Aagje, d. v. Roeland Smit en Louwrensje HollemanJannetje, d. v. Leendert Wittekoek en Trijntje Korteweg; Sara Klazjna, d. v. Laurens Korteweg en Adriaantje VroegindeweijPieter, z.v. Jacob Verolme en Willemtje Faasse. OverledenTona van der Linden, weduwe van Jan van Neuzen 82 j. Gerrit Buurveld 40 j. (beiden Ie Bergen op Zoom), DEN BOMMEL. GeborenAdriana d. v. Abr. v. Lenten en van J. B. Quist. Marinus z. v. J, Pipping en J. Kievit. Cornelia d. v. A. J. D. v/d Welle en St. van Eek. Adrianus z. v. P. Fokker en van L. i\lei|er. Maria Catharina Petronella d. V. Th, J. Segêfs en van M. L. Ltóijks. Overleden; Maria Johanna oud vijf maain dun d. V. R, Tielcman en A, v. d. üijzc. - MELISSANT GeborenIda d. van Cornelis Oorbeek en Maria Vin Oudenaren; Aren z. van Hugo Knops en Willcmpje Dubbeld; Jan Leenden z. van Daniel Leendert Kastelein enWillem- pje Stolk. Adriana JoJL^inna d. van Jofiannis Dingenus van Ast en Maatje Otte. SOMMELSDIJK. Dat het opkomende ge slacht leert fietsen is geen zeldzaamheid, doch dat oude menschen het nog leeren, kan wel als een curiositeit beschouwd worden. i Onje 65 jarige dorpsgenoot J. N. is er de- 'ze week nog in geslaagd. Dezer dagen kwam bij het bestuur der Prins Hendrikschool mef [nternaai voor Schip perskinderen, te Vreeswijk, het heugelijke bericht in, dat het Hare Majesteit onze Ko ningin behaagd had een gift van 200 gld. beschikbaar te stellen, als bijdrage in de kos ten van oprichting dezer school, als blijk van Hoogstderzelver belangstelling in deze nuttige stichting. SOMMELSDIJK. De winkelbediende' D. H. had 't ongeluk zijn hand open te stooten, waar door deze opzwol en geneeskundige hulp moest worden ingeroepen, die bloedvergifti ging constateerde. Door den heer Commissaris der Konin gin in deze provincie is aan B. v. d. Stad vergunning verleend om een motorrijwiel te berijden. Onder het verrichten van haar werk zaamheden had de huisvrouw van A. R. het ongeluk te struikelen en haar enkel te breken. DIRKSLAND. Verleden week werd hier op gericht een Afdeeling van de.i Volksbond tegen Drankmisbruik. Het doel van deze vereeniging is een cursus op te richten voor huisvlijt. Er hebben zich reeds 20 leden aan gesloten. Het is te hopen dat er nog velen als lid zullen toetreden, opdat de ciirciis nog dezen winter een aanvang kan nemen. De contributie is z(-n laag mogelijk ge steld en bedraagt minsK.is 50 cenl per ja.ir lot f 5.00 en honger. Zij die hiervan lid wenschen te worden kunnen zich aanmelden bij het Bestuur, Me vrouw E. Boschloo-Schaanhuijser, Mej. M. P. Koenraad en den Heer H. M. Roodzand. MELISSANT. Door T. Hameete alhier is op het slik onder deze gemeente een zee hond gevangen waarvoor hem de Rijkspremie ad. f 3 is uitgekeerd. GOEDEREEDE. Door verschillende vis- schers werden de vorige weekwederom drij vende niijnoii waargenomen. Door den landbouwer C. J. L. alhier is een pracIitiK merriepaard aangekocht, naar men zegt voor den prijs van f 1400. De heeren Joh. Koeteeuw en L. v. d. Wende hebben hunne herbenoeming als le den vai! de.n gemeenteraad aangenomen. Zaterdag werden alhier de eerste eigenheimer aardappelen geladen, tegen f 4.- per 70 Kilo. HERKINGEN. Een krasse oude. Dezer da gen zag men alhier de 79-jarige St. v. d. V. nog heel kalm en gemakkelijk een wagen- vracht steenkolen afdragen. Voorwaar een niet tlledaagsch geval. L.l. week zijn bij de Wed. D. Gebuijs alhier, wegens het aldaar voorkomend Mond en Klauwzeer een en dertig stuks hoornvet en drie varkens afgemaakt waarvan 14 stuks onmiddelijk zijn begraven geworden. Mede eigenaren waren W. Gebuijs en E. Kievit. Alle door de wet voorschreven middelen tot ontsmetting zijn daarbij in acht genomen en gaf in onze omgeving een ongewone en on aangename vertooning. Bij den handel in aardappelen die de vorige weck bijzonderlevendig was en waar van f 4 de H.L. werd besteed werden nu reeds door den iaiidbouvrer C. W. ongeveer 150 H.L. per gemet gerooid. STAD AAN 'T HARINGVLIET. I'ene open bare vergadering van den Raad dezer ge meente is belegd tegen Donderdag 29 Juli a.s. des nam. half twee. Woensdagavond ontstond op don Molen dijk alhier een ruzie tusschen de koopman in varkens J. K. van hier mei zijn collega joh. K. van Middelhamis. De oorzaak was dat eerstgenoemde zich het recht aanmatigde om zijn medekoopman het koopen van zieke varkens te verbieden. NIEUWE TONGE. De Heer L Kortsweg, varende als aspirant machinist op de Gorre- dijk van de Holland-Ajnerika Lijn, is aldaar bevorderd tot vierde machinist. De afgeloopen week was het hiervoor de arbeiders buitengewoon druk met het aardappelendelven die voor zeer hooge prij zen per H.L. of zoogenaamd bij de roest werden verkocht. Zondagmiddag zag de gemeente veld wachter zich genoodzaakt om aan een vruch- tendief nog hulp te verleenen. Terwijl hij voor toezicht langs de tuinen liep was er weer een bezig aan 'f stelen. Met zijn vlucht bleef hij zoodanig aan het prikkeldraad han gen dat hij door de gemeente veldwachter moest geholpen worden. Wegens opheffing der zaak finale van Manufacturen enz. tegen zeer ia;re prijzen bij 9297 T. LANGP]JAN SOMMELSDIJK. Al wie nog voorzien wil zijn van 9298 gelieve spoedig opgaaf te doen aan W. MA.LTEPAARD-OUDE TÜNGE. te S T E L L EN D A M een ïwart- bon<e JA;%RLI!%i<>ii WAAR!», (witkop). Terug te bekoraen_ bij den Gremeepteveldwacbter J. GUËRAND. l'.r bastnat bij W. P. Vngflaar te M«iissant vpcder gelegeniieid fot het (J(j Ir.icteeren van Kooirapenzaad voor den prijs van 30 Gld. per 100 Kilo. f)it zijn niet de ilert'strapen van andere jaren, üe koolrapen geven meer boscliot en zijn standvastiger tegen den winter. Aanbevelend 9292 W. P VÜGEUAR

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2005 | | pagina 7