Overdenking uit de Heilige Schrift Vakantie Spel Week Goedereede Oud papier Ouddorp EIUUnDBI-tllEIJWS HET .H[JKVENSTER VOORHISTORISCHE VCRF ProefS Uitslag palingwedstrijd Kroon Hem met gouden kroon Cor Ardesch speelt in St. Catharijnekerk Wat is het belang van ontspanning en beweging voor f ibromyaigiepatiënten? AO-uitgave 'Rugzaklopen' Lasershow vervangt traditioneel vuurwerk •3?a.iga.-<rilogie - deel PAGINA 5 i^^Ma^»* VRIJDAG 5 AUGUSTUS 200S Blik op kerk en samenleving tj - Hoge rente - Schulden Een paar weken geleden is er in de verschil lende media een hele discussie over gevoerd. Maar we leven snel en we vergeten gauw. Andere belangrijke zaken vragen weer alle aandacht en daardoor zijn we misschien de hele kwestie alweer vergeten. Het ging over de vraag hoe hoog de rente mag zijn die eventueel wordt gevraagd. Die hoogte schijnt zo ongeveer de spuigaten uit te lopen. En nu heb ik natuurlijk niet op het oog de gewone rente die de banken uitkeren. Dat weet iedere spaarder wel, dat je in deze tijd blij mag zijn met een rente van ongeveer drie procent. En wil je dat halen dan moet het ingelegde bedrag nog vrij hoog zijn. Maar ik wil het nu hebben over de rente die gevraagd wordt voor een plotselinge lening. Mensen hebben om één of andere reden ineens geld nodig, maar ze hebben dat niet. Dan is er al tijd wel een mogelijkheid om op korte termijn dat bedrag te lenen. Uiteraard tegen een hoge rente! Bovendien neemt de lener de verplich ting op zich het bedrag met rente in zoveel termijnen terug te betalen. Een kind kan op z'n vingers uitrekenen dat dat vaak een on mogelijkheid is. Het spreekwoord zegt: Pluk maar eens veren van een kikker! Of: waar niet is, daar verUest de keizer z'n recht. Het komt er dan vaak op neer dat wel jaarlijks een hoog bedrag aan rente wordt betaald, ter wijl de aflossing op zich laat wachten! Nu zijn er stemmen opgegaan die zeggen: Kan die hoge rente niet een beetje aan ban den worden gelegd? Als er sprake is van woekerrente (dat woord mag trouwens niet gebruikt worden!), moet de regering dan niet zeggen: dat is te hoog? De wil me nu niet vastleggen op percentages, maar veertien procent zou te veel zijn, zes of acht procent zou bespreekbaar moeten worden. Maar zij die geld uitlenen, brengen daar tegenin dat ze dan te weinig verdienen! Bovendien, heeft een regering de bevoegdheid om hier in te grijpen? Enfin, de discussie zal zo nog wel even doorgaan. De heb geen ervaring, maar het blijkt vóór te komen dat mensen ineens tot de conclu sie komen dat ze dit jaar geen geld hebben om met vakantie te gaan. Of ze hebben het oog laten vallen op een nieuw bankstel of een nieuwe kleurentelevisie. Geen nood, ze lenen dat bedrag tijdelijk. Maar zo halen ze zich een schuld op de hals die ze in jaren niet meer kunnen aflossen. De weet niet direct een oplossing voor dit probleem, ik geloof wél dat de mentaliteit niet deugt. Het is al vrij lang geleden, maar als kind heb ik al geleerd, datje pas iets moet kopen wanneer je er het geld voor hebt. En als je ergens zin in had, ging je ervoor spa ren. Dat deed je dan van je zakgeld en dat waren in die tijd niet zóveel guldens... Maar je had dan wél de voldoening: ik mag het nu mijn eigendom noemen, want ik heb er lang voor gespaard. Ouderwets?Datzalwel,maarzouhetnietbeter zijn dan zichzelf diep in de schulden steken? WAARNEMER •h, «o i Deze vraag- en antwoordrubriek staat geheel ten dienste van de lezer die er kostenloos gebruik van kan maken. Uvf vragen op velerlei gebied kunt u sturen aan: Redactie Eilanden-Nieuws, Postbus 8, 3240 AA Middelharnis, met in de linkerbovenhoek 'Vragenrubriek' vermeld. De vragen worden door deskundigen beantwoord en zullen binnen enkele weken na de inzen ding compleet met antwoord in deze rubriek worden gepubliceerd. Als ik over oude schilderkunst, teruggevon den fresco 's en iconen lees, vraag ik me af uit welke eeuw de verven dateren, waarmee die prachtige kleuren konden worden uitge beeld. Antwoord: Verf bestaat al vele duizenden jaren. Er zijn wandschilderingen gevonden in grotten, die - eeuwen voor Christus - door kunstzinnige voorouders werden bewoond. De verf die zij gebruikten, bestond uit ijzer en mangaanoxiden, gebonden door vet of eiwit of slijm. De kleuren werden eerst met de hand aangebracht, later met stukjes bont, een kwastje gemaakt van uitgekauwd hout, of door een hol pijpje uit een beendergestel geblazen. De uitvinding van de spuitbus is dus bijna net zo oud! Schouderbladen dien den de eerste(?) schilders tot palet. En wie weet, wat de aarde nog aan eerdere kunst stukken uit vroeger tijdperken voor ons ver bergt. In het graf van Toet-Anch-Amon uit 1335 voor Chr. zijn o.m. ivoren paletten met penseelhouder en droge blokjes verf opge- dolven. In het oude Egypte werden 42 eeu wen geleden rode, gele en bruine kleurstof fen verkregen uit oker, groene uit malachiet, blauwe uit azuursteen en men kon er witte verf fabriceren uit wit lood, kalk en gips. Fresco's, met waterverf aangebracht op natte kalk, werden al aangebracht op wanden van huizen op Kreta. De door u bedoelde olieverf gemaakt met lijnzaadolie, is bekend sinds de zesde eeuw na Christus. Altijd ging iedere kunstenaar zelf experimenteren en vaak zijn eigen verven bereiden, want de nu bekende verffabrieken ontstonden pas door, of na, de industriële revolutie. OUDi-MANNENKWAAlTJS Kunt u mij uitleggen, waarom uitsluitend oudere mannen last krijgen met hun pros taat? Kan dat genezen zonder bestraling? Antwoord: Dit kwaaltje treedt op, als bij de man het hormonenevenwicht in de over gangsjaren verstoord is en zijn prostaat gro ter wordt. Dat is de zgn. voorstanderklier die de blaashals en het begin van de urinebuis omgrijpt en een deel van de vloeistof levert, waarmee zaadcellen uit de teelballen worden uitgestuwd. Vergroting van die klier houdt in, dat de urinebuis langzamerhand wordt toegeknepen, zodat de vochtlozing wordt verstoord. Daardoor kunnen zich vervelende afwijkingen voordoen bij het plassen. Wordt het plassen te moeilijk, dan kan er met een kleine operatieve ingreep iets aan de bin nenzijde van de prostaat worden afgeschild, zodat de doorstroming door de luinebuis niet verder wordt belet. Bestraling is in dgl. ge vallen niet nodig. WEG WAAS Ik had teakhouten tuinmeubelen buiten laten staan. Nu is er een soort waas op gekomen. Hoe kan ik te weer netjes opknappen voor gebruik? Antwoord: Teakhout is uitstekend geschikt voor meubelen, maar buiten heeft het veel te lijden van regen en wind. Wilt u zo'n ver- weringslaagje voorkomen, dan moet u ze 's zomers geregeld met teakolie behandelen en ze bij regen schuin zetten en afdekken en 's winters binnenhalen. Die waas kunt u er afhalen door het hout eventjes en heel Ucht met fijn schuurpapier op te schuren en daarna met teakolie te behandelen, teneinde verdere De betere woninginrichting sinds 1920 Zandpad 36, Middelharnis, Tel. (0187) 48 27 84 GOEDEREEDE - Ook dit jaar wordt er weer een Vakantie Spel Week voor alle kinderen in Goedereede georga niseerd. Het thema is: 'Waar zit je veilig?' Alle kinderen die naar groep 2-7 van de lagere school gaan zijn van harte welkom. De Vakantie Spel Week wordt op de volgende dagen en tijden gehouden: dinsdag 9 augus tus van 9.30-12.00 uur; woensdag 10 augus tus van 9.30-12.30 uur, dan worden er tassen de middag pannenkoeken gegeten; Donder dag II augustas van 9.30 - 12,00 uur. Alle kinderen vanaf groep 8 zijn 's avonds van harte welkom in de tent. Dinsdagavond van 19.00-21.00 uur; woensdagavond van 18.30-21.30 uur; donderdag van 14.00-19.00 uur. Wat er gedaan wordt is nog een verras sing! Donderdagavond is er een afsluitavond van 19.00-20.30 uur Dan zijn ook ouders en an dere belangstellenden van harte welkom!I De tent staat dit jaar weer op het basketbal veld in de "pit". Breng gerust je vriendjes/ vriendinnetjes mee en vergeet vooral niet je schaar, beker en viltstiften. We hopen jullie allemaal te zien in de tent. Het VSW-team: Jolanda Schol, Lieske Sper ling, Aimet Tanis en Machelien van Wijk. Vrijdag 29 juli organiseerde H.S.V De Vis- cromte alweer de vierde palingwedstrijd van het seizoen, deze werd gehouden aan de Ha ringvliet blokken. Er waren 18 deelnemers. 13 deelnemers wisten 1 of meerder pahngen te vangen. Er zijn in totaal 29 palingen ge vangen met een totale lengte van 10 meter en 48 cm. Het weer viel erg mee tot 00:10 toen barstte de regen onweer los. Onder diverse plaplu's en hulpmiddelen gemeten en de prijzen uit- gerijkt. Dit zijn de echte liefhebbers, puur op karakter vissen. De volgende wedstrijd wordt - vandaag - vrijdag 5 augustus wordt weer bij de blokken van Stellendam gevist. Let Op! Alles is een half uur eerder Dus in schrijven van van half 8 tot half 9 en vissen van 9 tot 12:00 uur. Uitslag: 1: R. Rijke 260 cm. 2: B.Jordaan 198 cm. 3: J. Wolfert 87 cm. 4: G. V. Zielst 75 cm. 5: Dorsman 69 cm. 6: W. Kant 62 cm. 7: J. Jansse 60 cm. 8: H. Netten 46 cm. 9: K. Stniik 44 cm. 10: L. Wiegel 41 cm. aantasting te voorkomen. Het hout moet wel kurkdroog zijn voor u gaat schuren. ONTHARING Hoe kun je ongewenste haren op bepaalde plekken kwijtraken? Antwoord: Niet door knippen, scheren, ont- haringscrèmes of -harsen, want in vrijwel aUe gevallen blijft dan de haarwortel achter en daaruit groeit na verloop van tijd toch weer haar. Ook uittrekken met een pincet voorkomt geen nieuwe groei. Wij raden u aan zo'n plekje elektrisch te laten epileren. Als een vakkundige (schoonheids)specialist (e) de haarwortels met een dun naaldje elek trisch vernietigt, bent u er wel van af. Raad pleeg evenwel eerst uw huisarts. Gaat uit, en aanschouwt, gij, doch ters van Sion! de koning Salomo, met de kroon, waarmee Hem Zijn moeder kroonde op de dag Zijner bruiloft, en op de dag der vreug de Zijns harten. (Hooglied 3:11) Even naar een zondagmorgen. Bij u in de gemeente misschien. De witgedekte tafels wachten op hun gasten. Het Woord wordt gelezen en bediend. De gelijkenis van het Hooglied is aan de orde. De liefde van Sa lomo voor z'n bruid dat eenvoudige meisje van het land - staat voor de liefde van Chris- tas voor Zijn bruid. En Zijn bruid dat is naar Nieuw Testamentisch spraakgebruik: Zijn kerk. Uit Israël en de heidenen. Die bruid heeft Hij hefgehad. Hij heeft zich voor haar 'overgegeven', schrijft de apostel. Aan het kruis. Zo hoog en diep is Zijn hefde. En de kerk heeft zich in de slapende, dwalende bruid met schaamte herkend. En ze heeft zich de eeuwen door verwonderd over de on verdiende hefde van haar Bruidegom. In hoofdstuk 3 van deze 'gelijkenis' zien we de bruiloftsstoet naderen. Salomo komt. Met z'n verworven bruid. Uit het vrije veld wor den ze in een rijk bewaakte draagstoel naar Sion gebracht. Daar klinkt de roep, de oproep. 'Gaat uit, en aanschouwt, gij, dochters van Sion! De ko ning Salomo, met de kroon.Bij ons gaat de belangstelling bij een trouwpaar het meest uit naar de bruid. Maar hier wordt aandacht ge vraagd voor de bruidegom. Let op hem. In het ornaat van bruidegom. Met de sierlijke brui- loftskrans die hij van zijn moeder Bathseba kreeg. Hij is bruidegom. Hij is koning. Trekken we de lijn van de gelijkenis door. Onze ogen blijven zo gemakkelijk hangen aan de zonde; ons geloven struikelt over de twijfel. Kijk naar Hem! De grote Salomo. Zie Hem in zijn heerlijkheid. Hij is koning. Hij heeft zijn gouden kroon afgelegd; de door nenkroon verdragen. Zich vernederd tot in de vloek over de zonde. Om God en mens te verzoenen. Om... zijn bruid te werven. Dat is Zijn hefde. Zijn liefde die wij niet heb ben wakker gemaakt. Integendeel. Weerbar stig en tegendraads als we zijn. Het is Zijn liefde die overwint. En die inwint. Dat ook. Of niet soms? Zie brood en wijn. Tekenen en zegels van zijn liefde. 'Gaat uit en aanschouwt...' Zo gaat Hij rond. Als de bruidegom die Zijn hef de betuigt en uitdeelt. Hij had zijn gemeente lief. In het uur van Zijn sterven aan het kruis. Hij heeft haar nog hef. We worden er bij geroepen. Uit onze vragen, strijd en oppervlakkigheid. Tot Hem. Wie proefde ooit Zijn liefde? Wat wordt juist te genover Zijn hefde ons leven leeg, arm en schuldig. Daar zijn we bij het bedenken van onze zonde en vervloeking. Dat maakt ons Zijn hefde zo onwaardig. Tegelijk, wat wor den we in de oproep naar Hem toe getrokken. 'Gaat uit...' En schouwt de bruidegom. Trekt zijn liefde niet? Toetreden dan! Door Woord en sacrament blaast Hij het vuur van de liefde aan. En Hem zó zien, als de Koning; de Bruidegom in Zijn liefde; dat doet Hem aanbidden. Hem eren. Hem kronen met lof uit onze harten en monden. Omdat Hij het is! Ligt de glans van Zijn overwinning niet in de erkenning? Johan nes de doper zei tegen zijn discipelen (Joh. 3): Die Zijn getuigenis (van de Bruidegom) aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Ja dat val ik bij. God is waarachtig. Dan is er de onderwerping en de eer en het verlangen. Om door Hem bediend te worden. En Zijn gemeenschap te zoeken. Kroont Hem met gouden kroon. De kroon van de erkenning en van de liefde. Dat is Hem eren en erkennen wanneer we onwaardig en schuldig, maar daarom juist met verlangen, aan zijn tafel gaan. En daar is Zijn vreugde. Niets verblijdt Hem meer dan dat een zondaar eigen naam en heerlijkheid opgeeft om Hem te erkennen. En van Zijn diensten gebruik maakt. Zoals de goede herder zich verblijdt in dat ene verloren schaap dat hij in zijn armen neemt en thuisbrengt. Zo vieren we de tafel van de bruiloft. 'Gaat uit en schouwt...' Hem. En zie Zijn heerlijkheid vol van genade en waar heid. (Joh. 1:18). ds. G.C. Klok BRIELLE - Cor Ardesch is een 'oude' be kende in de jaarlijkse orgelconcertconcertse- ries in de St. Catharijnekerk. Maandagavond 8 augustas kunt u vanaf kwart over acht op nieuw genieten van deze Dordtse organist. Hij zal werken van Bach en Mendelssohn- Bartholdy ten gehore brengen. Cor Ardesch besluit zijn concert met een eigen improvisa tie. Cor Ardesch ontving zijn opleiding van Piet Kee aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Na het behalen van de di ploma's Docerend- en Uitvoerend Musicus volgde hij een post-conservatoriale opleiding Improvisatie bij Bert Matter aan het Konink- hjk Conservatorium in Den Haag. In 1989 won Cor Ardesch de Buma-prijs tijdens het Improvisatie Concours te Schwa- bisch Gmünd. Ook in Stockholm was hij succesvol tijdens de Internationale Orgelda gen voor Improvisatie. In 1990 was hij win naar van het Internationaal Improvisatie Concours van Knokke-Heist en in 1992 be hoorde hij tot de finaUsten van het Interna tionale Improvisatieconcours in Haarlem. Hij speelde concerten in binnen- en buiten land, onder andere in Duitsland, Oostenrijk, België en Scandinavië. Van zijn hand zijn bovendien composities voor orgel en koor verschenen in diverse bundels. Sinds 1998 is Cor Ardesch organist van de Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk in Dordrecht. De Culta- rele Commissie St. Catharijne nodigt u van harte uit voor dit conéert. De toegangsprijs is vijf euro, inclusief koffie of thee na afloop van het concert.Voorafgaand aan het orgel concert geeft Henk van Putten om zeven uur een concert op de beiaard van de kerktoren van de St. Catharijne. Dit concert is zoals ge bruikelijk onder het genot van een kopje kof fie of thee te beluisteren voor het voormalige Merula-weeshuis achter de kerktoren. De informatie over de verschillende concer ten kunt u nalezen op www.catharijnekerk. nl. OUDDORP - In de maand augustus zal er in verband met de vakanties geen papier opge haald worden. Indien het een maand langer opslaan van papier problemen oplevert wordt u in de gelegenheid gesteld het papier in de week van 8 augustus tot en met 12 augustas tussen 09.00 en 20.00 uur aan te leveren bij de container op het schoolplein bij de gym zaal. Karton van bedrijven zal volgens de gangbare regeling afgehandeld worden. Fibromyalgie is een chronische aandoening aan de spieren, gewrichtkapsels en peesaan hechtingen. Veel patiënten zijn (heel erg) moe. En toch is ontspanning en beweging van wezenlijk belang voor deze patiënten. Het levert een positieve bijdrage aan de gees telijke maar ook fysieke gezondheid van het lichaam en het zorgt voor ritme in het dage lijkse leven! Over het onderwerp fybromyalgie wordt een thema-avond gehouden in verpleeghuis Grootenhoek te Hellevoetsluis op donderdag 1 september 2005 van 19.30 tot 21.30 uur De avond is gratis toegankelijk voor leden van Gezondheid Service, niet-leden betalen 10,00 (waarvoor na aanmelding een ac ceptgirokaart wordt toegezonden).Om orga nisatorische redenen is aanmelding noodza kelijk. Dat kan tot 22 augustus a.s. bij Ge zondheid Service, bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur via telefoonnum mer 0181-626226. "Rugzaklopen is geweldig... dat wil zeg gen... kan geweldig zijn als je het op de juiste manier aanpakt. Een goede oriëntatie vooraf kan je een hoop (beginners) leed besparen", zo schrijft José Vercoulen in AO 2832 dat deze week verscheen. Vakantietijd. Mensen brengen hun tijd op alternatieve wijze door Daarbij zijn er uiter sten. Van bakken in de zon tot (bijvoorbeeld) rugzaklopen. Aan deze vrijetijdsbesteding of sport hangt een heel eigen jargon en begrip penwereld: "Wat je thuis laat is mooi mee genomen", "grammenjagen", thermo onder goed, comforttemperatuur en muimnieslaap- zak, die je ook beschermt tegen mieren. José Vercoulen is een enthousiaste ervaringsdes kundige en zij legt het in dit AO omvattend uit. Haar slotzin is mooi: Maak het "onderweg zijn" tot je doel, dan is de aankomst een ge schenk. Het AO 'Rugzaklopen' is te bestellen voor 3,25 euro excl. verzendkosten bij AO, via: 0320-286962, of via de website: www. actueleonderwerpen.nl. De uitgave is ook via de boekhandel te bestellen. Abonnee's van de AO-reeks krijgen de uitgave automatisch thuisgestaurd. OUDDORP - Het was al een lange traditie: het vuurwerk tijdens het toeristenseizoen aan het strand van Ouddorp. Vorige week zaterdag werd met de traditie gebroken en kregen de toeris ten een Lasershow gepresenteerd. Velen genoten van het geluid- en lichtspel. De organisatie koos voor deze moderne vorm van vuurwerk omdat de regelgeving rondom de organisatie van een vuurwerk steeds strenger wordt, waardoor ook de kosten stijgen. De show werd mogelijk gemaakt door Camping De Groene Weide, Recreatiepark De Klepperstee, Doe-het-zelf wa renhuis Van den Boogert en Strandpaviljoen De Zeester (Foto: Persburo Flakkee) ■78- 'Ik heb geleerd altijd voor mezelf te zorgen en weet me dan ook goed te redden, maar met vrouwen iets ondernemen, daar ben ik huiverig voor.' 'Jij kent Valeria nog niet, maar ze zal wel met je praten en dan zul je beslist je oordeel over haar her zien.' Karl schudt misnoegd zijn hoofd. 'Wat heb ik toch aangehaald om jou altijd uit de moeilijkheden te halen. Toen we krijgsgevangen werden gemaakt, had ik je gewoon moeten laten zitten. Nou ben ik met jou en met dat wij^e van je opgescheept, waarvan deze jongen natuurlijk geen kwaad woord mag zeggen.' 'Ze is een geweldige vrouw, Karl.' 'Hm?' 'Jazeker. Jammer dat jij zoiets niet kunt begrijpen.' 'Ik begrijp genoeg, alleen niet wat ik m jou zie. Ik mag je graag en waarom? Daar kan ik geen ant woord op vinden.' Er volgt een onsamenhangend gemompel waar mee Karl-Heinz zijn onmacht tegenover zijn vriend prijsgeeft. 'Wij geloven dat, zoals u ons de zaken hebt uiteen gezet, uw methode van werken inderdaad kans van slagen biedt.' Dat is de overtuiging van kapitein Stephan Bemerian op de maandelijkse werkbespre king, waarbij ook de Duitse ingenieur Franz Fischer tegenwoordig is. 'Hier kunt u tijdelijk gemist worden, zodat ik toe stemming verleen om met uw medewerkers het gehele landbouwproject ter hand te nemen. Het lijkt mij geschikt om, terwille van de goede gang van zaken uw werkruimte naar het project te ver plaatsen, zodra daarvoor een goede accomodatie aanwezig is. Het is goed dat uw medewerkers u zullen vergezellen, voorts een wachtdetachement', hier lacht de kapitein wrang, 'zoals gebruikelijk is. Het geheel komt onder militane leiding en ook de bevoorrading van u en uw mensen zal door ons wor den uitgevoerd. Verder lijkt het mij verstandig om per radio contact te houden, wat bijvoorbeeld eens per dag of indien nodig op elk willekeurig uur kan plaatsvinden. Als u kunt, stel ik het op prijs, dat de werkzaamheden zo spoedig mogelijk een aanvang nemen.' Daarmee heeft de kapitein het gesprek beëindigd en is de voorspelling die Valeria Zaitsev heeft gedaan, uitgekomen, namelijk dat er een tijd zal komen, dat ze maandenlang in afzondering van het kamp, in de taiga zullen moeten leven. 'Ik wens u veel succes met uw werk.' Voor het eerst krijgt Franz van een Rus de hand gedrukt, wat inhoudt dat hij niet meer als een plen- ny wordt beschouwd, hoewel hij in wezen even rech teloos is als voorheen. 'Dank u, kapitein.' Even twijfelt hij of kameraad hier beter op z'n plaats zou zijn geweest, maar de kapitein moet wel begrij pen dat zoiets niet gemeend kan zijn. In het gebouw waar de werkkamer van Franz is, vergaderen ze. Karl-Heinz als uitvoerder, Georgië Zwalba als commandant van hetwachtdetachement, Valeria Zaitsev en een jonge Russische ingenieur Leonid Prano Dargushes, die een vurig communist is. Aan de oever van het onbekende riviertje zal een nederzetting worden gebouwd. Enkele datsja's voor het personeel, dat bijna geheel uit Russen bestaat, enkele bedrijfsgebou wen en onderkomens voor de ambtenaren. Want wat zou Rusland zijn zonder zijn djaki, die soms alleen maar aanwezig zijn, omdat ze er nu eenmaal bijhoren. Karl-Heinz zal voorop gaan om de bouw van de woongelegenheden voor te bereiden. Karl heeft bewezen nergens voor te staan. De meest onmoge lijke dingen brengt hij tot een oplossing. Vandaar dat kapitein Bernerian hem en zijn onafscheide lijk geworden kameraad Georgië Zwalba met een ploeg Russen op weg zendt om met de bouw van de huizen te beginnen. Karl is de laatste tijd, nu hij weet dat zijn beste vriend het heeft aangelegd met een Russin, niet bijster te spreken. Voorts heeft het feit dat al hun kameraden uit krijgsgevangenschap zijn ontsla gen, toch meer indruk op hem gemaakt dan men van zo'n ruwe kerel zou mogen verwachten. Hij is in zichzelf gekeerd en voelt ten opzichte van Franz een zekere teleurstelling. Het gaat nu eenmaal zijn verstand te boven dat een man zich geheel door een vrouw laat beïnvloeden, want zo ziet hij de verhouding tussen Valeria en Franz. Nu is hij uitvoerder over honderd Russen, een paar Duit sers en andere nationaliteiten, die echter ver in de minderheid zijn. 'Ik sla jullie allemaal tot moes, als het werk niet over vier weken klaar is', heeft hij zijn ondergeschikten bezworen. Die hebben bedeesd geknikt dat ze hem hebben begrepen, temeer daar ze er al achter zijn gekomen met wie ze te doen hebben. De ongeloof lijke kracht die de Duitser bezit, heeft hen het nodi ge respect ingeboezemd. Zo trekt Karl met mannen en materiaal de taiga in, om in enkele weken tijds een klein dorp uit de grond te stampen. De nederzetting komt op drie dagreizen van het hoofdkamp te liggen, op een stuk grond, dat grotendeels nog van bossen ontdaan moet worden. Karl, die de beschikking heeft over het beste materi aal, jaagt de mannen aan tot grote spoed. Als enke le Russen onder leiding van commissaris Boetiloff na een week een kijkje komen nemen, verbaast het hen, hoeveel Karl in zo'n korte tijd heeft weten te presteren. Dankzij de door motoren aangedreven zaagmachines en kettingzagen, heeft hij al enkele houten huizen tot bijna aan de dakbedekking toe gebouwd. Waar hij komt vliegen de mensen voor hem, ze hebben respect voor de man die zijn spier bundels laat dansen als staaldraden. Bovendien vrezen ze hem. Heimelijk noemen ze hem: tsjort. De duivel. Toch let hij wel op dat de Russen niet tegen hem in het geweer komen. Onderdanig als ze zijn, aanvaar den ze de strengste leiding, maar onrechtvaardig heid wordt soms onopvallend gestraft. En daarvoor past Karl op. Ook als er onderlinge geschillen zijn helpt hij die oplossen, waardoor hij respect afdwingt. Een delegatie die hem aan het werk ziet, heeft dan ook alle waardering voor de Duitser. 'Jammer, dat het geen Rus is', zucht commissaris Boetiloff. 'Kameraad, hij wordt het; je zult het zien', grinnikt één van de officieren in het gezelschap. Karl leidt het gezelschap als een deskundige natsjal- nik rond en geeft de mannen de verzekering dat over twee weken de eerste gebouwen in gebruik genomen kunnen worden. Hij houdt woord. Veertien dagen later komt er een transport uit het hoofdkamp, dat materiaal en meu belen brengt. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2005 | | pagina 5