List MA I I éMRMKMmËM Aantal downloadwinkels neemt snel toe "Mensen met diabetes geen gevaar op de weg" Betaalt u te veel belasting? A. J.G. van Rossum ARENSMAN Zelfstandige woonruimte gezocht H. van der Veer Kik bedrijfshygiëne BEDRIJFSLOODS AGRARISCH MEDEWERKER Petra Veenswijk concerteert in Nieuwe Kerk Zierikzee PvdA Statenfractie: "Pak haltes OV aan!" FAMILIEBERICHTEN CATHARINA CORNELIA VAN SETERS-DORST MARTINA ROZENBEEK-VROEGINDEWEU CORNELIS VROEGINDEWEU uitvaartverzorging Telefoon (0187) 491396 Vakwerk en Scherpe Prijzen Vöor ^l KW iMfdoeicK BOEKEN EN MUZIEK VAN DER BOOM Bestrijding van alle plaagdieren Houtwormbestrijding Els van der Graaf Voor uw fruit: zo uit de boomgaard Agrarisch Loonbedrijf Ooitgensplaat Beter assortiment en makkelijker bestellen Muziekmarkt voorop Diabetes Fonds en de Diabetesvereniging Nederland: Schromelijk overdreven Liefste Ik zoek een woord een heel nieuw woord een woord dat niemand kent ik zoek een woord dat zeggen wil dat jij de liefste bent Lise Leentje Elizabeth is geboren op 30 juli 2005 om 16.00 uur. Ze weegt 3620 gram en is 52 cm lang. Anne-Marie en André Vermaas Oudelandsedijk 9 3241 LL Middelhamis Telefoon: 0187-487975 Wil je op bezoek komen? Graag eerst even bellen. Wij rasten tussen 13.00 en 15.30 uur. Die in Mij gelooft zal leven. (Johannes II vers 25) Bedroefd, maar in dankbare herinnering aan het geen zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat, na een liefdevolle verzorging in zorgcentrum 'Geldershof*, van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder sinds 4 november 1967 weduwe van Jan van Seters Herkingen, 13 augustus 1917 t Dirksland, 3 augustus 2005 Bergen op Zoom: Hugo en Tineke Mariska en Vincent Rob en Marjolein Sommelsdijk: Agnes Melissant: Hester en Hans Wim en Marijke Kimberley, William René en Miranda Linda, Laurens Johan en Miranda Melissant: Henk en Marijke Marjolein en Kris Caroline en Barry Marianne en Chris Goedereede: Leen en Janneke Eline en Jan-Willem Leander Irene Correspondentie-adres: A.J. van Seters Vink 35, 3245 TV Sommelsdijk Gelegenheid tot condoleren zaterdag 6 augustus 2005 van 16.00 tot 17.00 uur in de grote zaal van zorgcentrum 'Geldershof' aan het Poldersweegje 2 te Dirksland. De dienst van Woord en Gebed zal gehouden wor den D.V. maandag 8 augustus 2005 om 13.00 uur in Rouwcentrum aan de Nieuweweg 2 te Melis sant, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de oude begraafplaats te Melissant. Na de begrafenis is er nog gelegenheid tot condo leren in voornoemd Rouwcentrum. Liever geen bloemen Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. Zalig zijn de doden, die in de Heere sterven. Openbaring 14:13 Verdrietig, maar dankbaar voor alle zorg en hefde die zij ons heeft gegeven, delen wij u mede dat van ons is heengegaan onze moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder weduwe van A.D. Rozenheek 18 december 1902 2 augustus 2005 Zeist: M. Wensink-Rozenbeek Jarfalla (S.): A.J. Rozenheek G. Rozenbeek-Borg J.K. Rozenheek t Sittard: K. Rozenheek N. Rozenbeek-Dapon Santpoort-Zuid: K.F. Fijlstra-Rozenbeek H.J. Fijlstra klein- en achterkleinkinderen Ouderenzorg De Lichtenberg Utrechtseweg 299 (k. 253) Amersfoort Correspondentieadres: Arnhemse Bovenweg 16/24 3708 TA Zeist Geen bloemen Moeder is op haar kamer, gelegenheid tot afscheid nemen aldaar op zaterdag 6 augustus van 11.00 tot 11.20 uur waarna om 11.30 uur de rouwdienst zal worden gehouden in de Kerkzaal van de Lichten berg. De begrafenis zal aansluitend om 13.00 uur plaats vinden op de Algemene Begraa^laats aan de Wou- denbergseweg te Zeist. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van de begraafplaats. Tot mijn diepe droefheid overleed plotsehng mijn geUefde broer weduwnaar van Adrlaantje Troost in de leeftijd van 88 jaar. Nel Vroegindeweij 30juH2005 Willem Alexanderhof 17 3881 TL Putten Daar het niet mogelijk is voor ons u allen persoonlijk te bedanken, willen wij op deze wijze u allen dank zeggen voor uw harteUjke en warme belangstelling, die wij in verband met ons 50-jarig huwelijksjubi leum mochten ontvangen. De vele prachtige kaarten, bloemen en andere atten ties, het was geweldig! Daarvoor nogmaals hartelijk dank. Bovenal danken wij de Heere voor de zegeningen die we uit Zijn hand mochten ontvangen. Met hartelijke groeten, Jongkoenstraat 21, Goedereede fam. T. Soeteman Daar het niet mogelijk is voor ons u allen persoon lijk te bedanken, willen wij op deze wijze u allen hartelijk dankzeggen voor uw hanelijke en warme belangstelling, die wij in verband met ons 45-jarig huwelijksjubileum en met mijn verjaardag mochten ontvangen. De vele prachtige kaarten, bloemen en planten en andere attenties: het was geweldig! Bovenal danken wij de Here voor de rijke zegenin gen die we uit Zijn hand mochten ontvangen. Bert en Lina Grootenboer kinderen en kleinkinderen Voor uitvaartverzorging op geheel goeree-overflakkee Administratie-adres: Stoofweg 24 3253 MA OUDDORP Timmerwerk - Plafonds - Wanden Lichtarmaturen - Schulfdeurkasten Winkelbetimmering - Verbouwingen Herkingen Tel. (0187) 68 37 59 Voorstraat 41 3245 BG Sommelsdijk Tel. (0187)48 26 14 Fax (0187) 48 45 20 (wespen, muizen) Tel. (0187) 64 26 52 (06) 51 70 61 32 Onafhankelijk Herbalife Distributeur Afvallen ■f Aankomen -f Gezondheid verbeteren Energie verbeteren •f Persoonlijke begeleiding -f Nieuweweg 54 3248 BE MeUssant Tel. (0187)60 28 22 (06) 42 67 90 73 TE HUUR 280 m2 Tel. (0187) 60 37 40 VERHUISD: fam. E.R. van Putten Noorddij k 12 Melissant naar Forsythia 3 3247 GB Dirksland Tel. (0187) 601438 voor meisje van 19 jaar (06) 55370962 Van Es Korteweegje 40 Dirksland open op woensdag, vrijdag en zaterdag Belastingen hebben vaak weerstand opgeroepen en soms opstand uitge lokt. Regeringen beweren daarentegen dat belastingen een noodzakelijk kwaad zijn - de prijs voor een beschaafde samenleving. Wat gebeurt er met het belastinggeld? Waarom is het systeem vaak zo ingewikkeld? Is het raadzaam vanwege belastingdruk te verhuizen? Zijn christenen ver plicht aan de belastingwetten te voldoen? Deze en meer vragen zullen worden doorgenomen met een belastingadviseur in het programma "Ont waakt Radio" op Radio Flakkee op maandag 8 augustus tussen 21.00 en 22.00 uur. De presentatie is in handen van Marjan van Peperstraten. De herhaling is dinsdag om 16.00 uur. is een bedrijf dat gespecialiseerd Is in akkerbouw en grove tuinbouw. Wij zijn op zoek naar een die bereid is te werken in een klein enthousiast team, voor het verrichten van diverse werkzaamheden met zaal-, plant-, rooi- en spultmachines. Wij vragen: - technisch inzicht - een flexibele instelling - een grote mate van zelfstandigheid - goede contactuele eigenschappen Wij bieden: - een goed salaris - goede arbeidsvoonA/aarden - en een prettige werksfeer Telefonische inlichtingen kunt u Inwinnen bij: de heer A.J.G. van Rossum de heer J.M. van Rossum, tel.(0187)631800 en uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan het adres Noordzijdsedreef 1, 3257 LL Ooitgensplaat In de serie zomeravondconcerten op het Kam Van der Meulen-orgel in de Nieuwe kerk te Zierikzee concer teert op woensdag 10 augustus Petra Veenswijk, organiste te Delft. Op het programma staan werken van: César Franck, Jean Langlais, Felix Alexan dre Guilmant en Guy Bovet. Petra Veenswijk behaalde haar diploma Do cerend Musicus orgel (1985) en Clavecimbel (1990) en haar diploma Uitvoerend Musicus orgel (1989) aan het Rotterdams Conserva torium. Zij is leerling van André Verwoerd, Bernard Winsemius en David Collyer.In 1985 won zij het Nationaal orgelconcours te Leiden. In 1990 behaalde zij de derde prijs en de publieksprijs op het internationaal Rijnstreek Orgelconcours te Nijmegen. Na haar diplomering volgde zij een jaar lang interpretatielessen bij Daniël Roth te Parijs. Petra vervolgde haar studie in Parijs aan het Conservatoire National de Region Paris bij Marie-Louise Jaquet en Jean Langlais. Zij behoort tot de laatste leerMngen van de Franse organist/componist Jean Langlais. Deze studie bekroonde zij met de 'Prix d'Excellence' (1991). In de jaren 1989-1991 volgde zij diverse interpretatiecursussen aan de Schola Cantorum te Parijs. Haar reper toire omvat het gehele orgeloeuvre, van oude tot hedendaagse orgelliteramur. Zij treed op in heel Europa en in Japan. Ook is haar muziek regelmatig op de radio te beluiste ren. Zo sloot zij in december 2001 een Jean Langlais project af in samenwerking met EO - Radio voor Radio-4. Dit resulteerde in drie radio uitzendingen, gewijd aan Jean Langlais en opgenomen in Bretagne, Frank rijk. Daarnaast is Petra Veenswijk actief als juryhd voor orgel- en muziekconcoursen, ze geeft lezingen en is betrokken bij orgel- en muziekprojecten. Sinds 1987 is zij als diri- gente/organiste verbonden aan de Maria van Jessekerk te Delft waar zij een monumentaal MaarschaUcerweerd-orgel uit 1893 bespeelt. In 1992 en 1997 verschenen van haar CD's met Frans symfonisch orgehepertoire. In 1996 werd zij onderscheiden met de zilveren medaille van de Societé Academique 'Arts- Sciences Lettres' te Parijs. Het aantal downloadwinkels waar Nederlandse consumenten terecht kunnen voor legale downloads neemt razendsnel toe. Uit onderzoek van de site www.downloadwinkels.nl blijkt dat de toename zich op een breed gebied voordoet. Niet alleen muziek is steeds beter legaal online verkrijgbaar. Ook ringtones, films, games en software worden in grotere mate aangeboden door bekende bedrijven en webwin kels. Intemetproviders, warenhuizen en tv-zen- ders lanceren hun eigen downloadwinkels. Casema, de Bijenkorf en TMF, allemaal heb ben ze hun eigen muziekdownloadwinkel. En vaak kun je er ook voor de nieuwste beltonen voor je mobiel terecht. Iedereen probeert een graantje mee te pikken van deze snel groei ende markt. Tevens worden de sites steeds gebruiksvriendelijker. Op www.downloadwinkels.nl staan circa 50 downloadwinkels verdeelt over vijf catego rieën; muziek, films, mobiel, software en games. Ongeveer de helft hiervan is van Ne derlandse bodem. De andere zijn buitenland se sites die voor Nederlandse intemetshop- pers bereikbaar zijn of die zelf een Neder landse site hebben geopend, zoals iTunes en Jamba. Overigens is het werkelijke aantal downloadwinkels nog veel groter als ook de "wederverkopers" (affihates) worden mee gerekend. De muziekmarkt loopt qua ontwikkeling voorop, omdat deze content het makke lijkst online te distribueren bleek. Maar met het explosief toenemen van steeds snellere breedband internetverbindingen worden de mogeüjkheden voor het legaal downloaden van films ook snel groter. En dus staat ook de filmindustrie aan de vooravond van een revolutie. Ook de markt voor mobiele content is sterk in ontwikkeling. Bestond het aanbod zo'n jaar geleden nog slechts uit Simpele beltoontjes, tegenwoordig liggen de "virtuele etalages" vol met MP3 tones, realtones, wallpapers en java-games en veroveren ringtones zelfs een positie in de reguHere hitüjsten. Consumenten büjken best bereid om te be talen voor hun downloads als de kwaliteit van de downloads gegarandeerd wordt en de downloadwinkel laagdrempelig en gebruiks vriendelijk is. Een duidelijke uitleg en ruime keus uit betaalmogelijkheden doen de rest. Gratis downloaden via peer-to-peer netwer ken heeft daamaast steeds meer nadelen. Vooral het gevaar voor het binnenhalen van virussen is uitermate groot. De vaak slechte kwaUteit van de downloads en de harde aan pak door onder andere de stichting Brein en justitie van aanbieders van illegale muziek, films en software maken eveneens dat steeds meer mensen de stap zetten naar betaald downloaden. Later dit jaar organiseert www.downloadwin- kels.nl de "Downloadwinkel van het Jaar" verkiezing, waarbij internetters een stem uit kunnen brengen op hun favoriete download winkel. De prijs voor de stemmers laat zich makkelijk raden: gratis downloads bij hun fa voriete downloadwinkel. Dus gratis en legaal downloaden gaan soms toch hand-in-hand. DEN HAAG - De Statenfractie van de PvdA roept de provincie op haast te maken met plan voor de aanpak van haltes voor het openbaar vervoer. De fractie vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk ouderen, zieken en mensen met een unctiebeperking gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Vóór 2010 moeten alle bushaltes een hoogte hebben van 18 centime ter en een breedte van 1,5 meter. Daardoor wordt het voor minder-validen en gehandi capten beter mogelijk om van het openbaar vervoer gebruik te maken. Maar er zijn volgens de Statenfrachtie meer redenen om actie te ondernemen: De vergrijzing: Ouderen hebben veel baat bij een nagenoeg gelijkvloerse instap: ze kun nen zich dan langer zelfstandig verplaatsen en deelnemen aan het maatschappelijke le ven. De kosten van WVG- vervoer: de kosten van het vervoer dat plaats vindt in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten nemen snel toe, hierdoor zullen steeds meer mensen die doorgaans van dit vervoer gebruik maak ten zich met tram, bus en metro verplaatsen. Kwaliteit openbaar vervoer: het is niet alleen de beperkte groep gehandicapten en de veel grotere groep ouderen die zullen profiteren van een beter toegankelijk openbaar vervoer. Ook vaders en moeders met kinderwagens en reizigers met koffers. Bovendien zal de doorstroming beter zijn, dus alle reizigers zullen ervan profiteren. Het belang van toegankehjk openbaar ver voer wordt breed onderkend. De provincies en kaderwetgebieden worden door de Minis ter van Verkeer en Waterstaat aangemoedigd om hier actie op te ondernemen, maar het lijkt alsof er in Zuid-Holland op dit gebied nog weinig gedaan is. De PvdA heeft daarom aan het College van GS gevraagd wanneer men klaar derict te zijn met het ombouwen van bushaltes aan provinciale wegen. Woordvoerder Resul Özdemir: "Zeker in Zuid-Holland, waar mensen voor het deel nemen aan het sociale verkeer in belangrijke mate afhankelijk zijn van Openbaar Vervoer, moet dat juist voor deze kwetsbare groepen mogelijk zijn. Openbaar Vervoer moet open baar zijn!" In verschillende krantenberichten en radionieuwsuitzendingen van vandaag, wordt gesteld dat duizenden automobi listen met diabetes een gevaar zijn op de weg. Ze zouden hun aandoening ver- zvtijgen en klachten hebben als sufheid en wazig zien, als gevolg van een hypo (een te laag bloedglucosegehalte). Beide beweringen zijn niet waar. Mensen met diabetes verzwijgen niets, omdat ze niets hoeven te melden. Er is namelijk geen meldplicht. Ook is niet wetenschappe lijk aangetoond dat zij een gevaar op de weg zijn. Ondanks dat er geen meldplicht is, laten toch 20.000 mensen per jaar aan het CBR weten dat zij diabetes hebben. De Diabetesvereni ging Nederland (DVN) is voor de mogelijk in 2007 in te voeren meldpücht voor iedereen met een aandoening of ziekte (dus ook diabe tes) die de rijvaardigheid kan beïnvloeden. De Gezondheidsraad heeft de minister posi tief geadviseerd over het verlengen van de geldigheidsduur van het rijbewijs voor men sen met diabetes van vijf naar tien jaar. De minister heeft dat overgenomen en daarmee vorig jaar een eind gemaakt aan deze discri minatie. De Gezondheidsraad stelt dat er geen onder zoeksresultaten bekend zijn over mensen met diabetes die een hypo krijgen, een verlaagd bloedglucosegehalte. Wel is het zo dat men sen met diabetes iets vaker betrokken zijn bij ongevallen. Dat risico is echter zo gering verhoogd, dat de Gezondheidsraad en daar mee de minister geen enkele reden zag om mensen met diabetes te beperken aangaande hun rijbewijs. In de krantenartikelen wordt beweerd dat 25 procent van de mensen met diabetes type 1, een hypo niet voelt aankomen en daardoor een gevaar op de weg zijn. Dat getal van 25 procent is schromelijk over dreven. Er zijn zelfs geen cijfers bekend, maar waarscMjnlijker is dat het rond de 5 procent Ugt. Bij de veel grotere groep men sen met diabetes type 2 speelt het niet kun nen aan voelen komen van hypo's nog vele malen minder. Ruim 85% van alle mensen met diabetes heeft type 2 diabetes. Uit een recent onderzoek aan het UMC Utrecht blijkt dat een matige hypo het rij gedrag van mensen met type 1 diabetes niet beïnvloedt. Ook niet als de patiënt de hypo niet voelt aankomen.Volgens de onderzoe kers kan de bestuurder op het moment van een hypo maatregelen nemen zonder dat de rijprestaties verminderen. Ook patiënten met type 2 diabetes die een hypo voelen aan ko men, kunnen veilig autorijden met een matig verlaagd bloedglucosegehalte. Het onder zoek is gefinancierd door het Diabetes Fonds en is in 2004 afgerond. De DVN is het eens met het uitgangspunt van de minister, namelijk de eigen verant woordelijkheid voor de rijvaardigheid. Dat geldt niet alleen voor mensen met diabetes, maar voor iedereen. Je kunt ook niet dronken of oververmoeid achter het stuur gaan zitten. Joop Gillissen, directeur van de DVN: "Wat wij altijd advi seren aan mensen met diabetes, bijvoorbeeld tijdens educatiecursussen, is om je bloedglu- cosewaarde te controleren voordat je in de auto stapt. Dan weet je direct of het verant woord is om achter het stuur te kruipen of dat je even moet wachten of eerst iets moet eten. Wij stellen: nooit de deur uitgaan zonder de waarde van je bloedglucose te controleren. Als je dat doet, kun je ook niet zomaar een hypo achter het stuur krijgen", aldus Gillis sen.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2005 | | pagina 3