STRUïiK Wethouder uit Rotterdam opent rotonde bij de Klepperstee in Ouddorp 0900-8844 Volgende week één krant En dat Is^5' r En dat is STRUÜK ■(/Minnaard Oi mp/lOBILITEITSCENTRUM I^PJ Karels Y^i^ Autoschade Kerstconcert met brassband Concordia Kerst Creamiddag in de Victoriahal Kerst^angdienst in Goedereede Kerstconcert met Reinata Heemskerk De makelaar die weet wat er te koop is Wijziging standplaatstijden Bibiiobus Herkingen ^'2S-^ a-6 chr. streekblad op gerejormèemë^^rcmdslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden www.caravanschadeherstel.nl Auto slaat meerdere malen over de kop; geen gewonden Woninginbraak éfS^ 2 beëdigde/gecertificeerde PS V makelaars/taxateurs —j^^atie nodig? Bel ons!. (0187) 47 02 72 of (0187) 88 45 45 Jan van Dop in gesprek met directeur Binneniiof/Webego In verband met de Kerstdagen zal er volgende week alleen op woensdag 22 december een krant verschijnen. Voor deze uitgave gelden gewijzigde sluitingstijden voor de familieberich ten. Deze kunnen dinsdag 21 decem ber tot 16.00 uur ingeleverd worden. Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? www.opelnieuws.nl actief in beeld en geluid www.dereusvastgoed.nl al^^_.e\s OoM°°>e,' 'Wi www.cormelissant.nl Nijverheidsweg 4, Dirksland Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! Autobedrijf Cor l^elissant 0187-6015 98 f/a/ftee Caravans 0187-60 5191 Cor Melissant Tweewielers 0187-6017 06 Eerste onderdeel leefbaarheidsproject Vrijheidsweg geopend Compensatie voor aanleg Tweede Maasvlakte Het zal in de geschiedenis nog niet zoveel zijn voorgekomen dat een Rot terdams collegelid zich naar Goeree- Overflakkee begeeft om daar een offi ciële handeling te verrichten, toch was woensdag de eer aan wethouder S. Hulman van Rotterdam om de stek ker in de kerstboom op de nieuwe rotonde bij Recreatiepark De Klep perstee te steken. Het eerste onderdeel van het leefbaarheidsproject Vrij heidsweg was daarmee geopend. Burgemeester Sommelsdijk Tureluur 19 KEES DöRR Goedereede Beresteyn 66 KEES DÖRR Kerstboom 1(0187)68 47 21 VL j^S Visser Visser BARENDRECHT «TEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL 0187-617 300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVEID* TEL 0342-405 140 Vrijdag 17 december 2004 77e jaargang nr. 7366 Langeweg 38, 3244 BH Nieuwe Tonge Tel. (0187) 65 13 96 www.karels.com Ook voor Caravan schadeherstel en onderhoud ÊT CARAVAN-EN CAMPERSERVICE EunOGARAmiEBEDflUF Maak tijdig een afspraak. Voor meer informatie zie onze website: Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee SOMMELSDIJK - Woensdagavond omstreeks kwart voor acht ontstond op de Oudelandsedijk een ongeval. Een 21-jarige automobiliste uit Dirksland reed in de rich ting van Dirksland en verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. De auto ging meerdere malen over de kop en belandde vervolgens in een sloot. De auto mobiliste is voor controle naar de huisarts gegaan waar werd geconstateerd dat ze geen verwondingen had opgelopen. OUDDORP - Woensdagavond constateerde bij thuiskomst een 72-jarige bewoner van de Kelderweg dat in zijn woning was ingebro ken. Onbekenden hadden een slot van de achterdeur verbroken, waarna het huis werd doorzocht. Uit de woning werden onder meer een geldkistje en een horloge wegge nomen. Op zaterdag 18 dec. is de directeur van Bin nenhof/Webego, dhr. Henk Stel, te gast in de studio van Radio Superstar. In het actualitei tenprogramma Koffie Radio Plus praat Jan van Dop met dhr. Stel. De uitzending begint om 10.00 uur. Radio Superstar is te beluiste ren op 105.9 (kabel gem. Middelhamis), 107.3 (ether) en via www.radiosuperstar.nl OUDDORP - In samenwerking met Gere formeerd Kerkkoor 'Canticum' organiseert brassband 'Concordia" op zaterdag 18 december a.s. een kerstconcert in m.f.g. 'Dorpstienden" te Ouddorp. Concordia nodigt u graag uit om deze sfeervolle, muzi kale avond bij te wonen. Uiteraard is er deze avond ook gelegenheid tot samenzang en zal een kerstverhaal niet ontbreken. Dit laatste zal worden verzorgd door ds. C.G. Kant. De avond begint om 19.30 uur, de zaal gaat open om 19.00 uur en de toegang is gratis. Op woensdag 22 december organiseert de jeugdafdeling van Stichting Verenigd In Kracht een Kerst Creamiddag voor de jeugd van 3 jaar tot en met 12 jaar. Op deze mid dag gaan alle kinderen een kerststukje en een raanïhanger maken. Voor het kerststukje moeten jullie zelf insteekschuim, een bloem pot en een kaars meenemen. Vanaf 13.30 uur is de Victoriahal open en ben ja van harte welkom. De middag zal rond 16.00 uur zijn afgelopen. Leden van SVIK betalen 1 entree, niet-leden 2. Kom je ook? De Hersteld Hervormde gemeente van Goe dereede organiseert op zaterdagavond 18 december om 19.30 uur een kerstzangdienst in de gymzaal, Jongkoenstraat 1-a te Goede reede. Naast samenzang zal medewerking worden verleend door het kinderkoor 'Kadosj', de meditatie zal worden verzorgd door ds. J.W. van Estrik. De entree is gratis. Wel zal er een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten. Iedereen is har telijk welkom. SOMMELSDOK - Het Christelijk gemengd koor 'Song of Praise' uit Rotterdam en de 'Exodus Cantory' uit Sommelsdijk geven morgen, zaterdag 18 december, o.l.v. Reina ta Heemskerk een Kerstconcert in de Exo- duskerk aan de Dorpsweg te Sommelsdijk. Solisten zijn: Veronique Streevelaar (dwars fluit), Janny van der Velde (sopraan) en Est her van Dijke (alt). De begeleiding wordt verzorgd door Jacques Wildemans (piano). Jan Teeuw (orgel), Ron Braber en Marieke Koppenaal (trompet). De koren zullen samen één groot koor vormen en zingen onder andere 'Engelkoren zingen van Gods glorie' van Purcell, 'Glory, glory, halleluja' van Wilhousky, 'Hark, Hark my soul' van H.R.Shelley en diverse andere bekende kerstliederen, afgewisseld met samenzang, zodat de bezoeker eveneens zijn steentje bij kan dragen aan dit concert. Ook instrumen taal zal de Kerst worden uitgebeeld. Het belooft een afwisselend geheel te worden, waarvoor iedereen wordt uitgenodigd om dit mee te beleven. Aanvang: 20.00 uur. Ter bestrijding van de kosten zal een collecte worden gehouden. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-476555 Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel. At 3b joor de meest geliefde outo von Nederland. www.opelnieuws.nl MAKELAARDL Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187) 482606 COMBI II X OUDDORP-WcjhtToat 35 U (0117) ttI6ll (w 613734 aïDROlf iHIOBElNHVl OVDt-TDUt ÜtlltüDIkH [<nEïllE-n*(t. Kijk wor het müetli^e aanbod op: 3^ iSW ykséfp^d, I I ISMeiüi-s'VAH i^vme-'i J TEL. 0187 - 688500 BAPCULTUUH INSTALLATIETECHNIEK >Nai STATIONSWEG 4 32SS BLOUPETONCE TEL. (0187) 642426 FAX (0187)642210 ELISSANT Burgemeester De Prieëlle bevestigt de laatste versiering in de kerstboom op de nieuwe rotonde. De voorbereidingen voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte door de gemeente Rot terdam zijn in volle gang. Als dit nieuwe industriegebied zal zijn gerealiseerd, zal de gemeente Goedereede hier behoorlijk wat hinder van ondervinden. De aanleg zal gevolgen hebben voor de visserij, de recre atie en de natuur en daar zijn de Goereese bestuurders niet zo blij mee. Ook de initia tiefnemers van de aanleg van de Tweede Maasvlakte hebben deze bezwaren onder kend en verschillende gemeenten zullen worden voor het verlies van kwaliteit wor den gecompenseerd. De gemeente Goede reede heeft ondermeer het leefbaarheidspro ject Vrijheidsweg ingediend. Op de Vrij heidsweg zijn en worden verschillende rotondes aangebracht en fietspaden aange legd, die door de gemeente Rotterdam (via het Havenbedrijf) worden betaald. Namens het samenwerkingsverband ROM- Rijnmond heette de heer J. Laan de aanwe zigen welkom. Hij dankte de ambtenaren en bestuurders voor het vele werk wat er is ver richt om het project in Ouddorp tot stand te brengen. Laan wees erop dat van begin af aan het beleid niet alleen is gericht op de economische aspecten van de aanleg van de Tweede Maasvlakte, maar ook op behoud van natuur en kwaliteitsverbetering van de omgeving. En daar is leefbaarheidsproject in de gemeente Goedereede een voorbeeld van. Namens de gemeente Goedereede sprak bur gemeester J. de Prieëlle. Hij heette het gezel schap welkom in 'de mooiste gemeente van Nederland'. Goerees eerste burger noemde de aanleg van de Tweede Maasvlakte 'ver velend' voor de gemeente Goedereede. En met dat gegeven in het achterhoofd heeft de gemeente Goedereede, volgens de burge meester, geen kans onbenut gelaten om de belangen van de gemeente al vroeg onder de aandacht van de planvormers te brengen. Want de gemeente heeft verschillende belangen bij de aanleg van de Tweede Maas vlakte en ze vreest een viertal negatieve gevolgen van die aanleg. Een heel belangrijk punt voor Goedereede is het bevaarbaar houden van het Slijkgat, dit is de toegangsgeul tot de Stellendamse vissers- haven en het Haringvliet. "Wat de maasgeul is voor Rotterdam is het Slijkgat voor de gemeente Goedereede en het Haringvliet", zo hiel De Prieëlle zijn toehoorders voor. Goedereede vrees dat met de aanleg van de Tweede Maasvlakte het Slijkgat sneller zal gaan verzanden. Ook komen er door de aan leg vele hectares visserijgronden in gevaar. Door dat 'zee land wordt' verwacht Goede reede dat binnen een straal van 30 kilometer de visgronden voor lange tijd verwoest zul len worden in verband met zandwinning. Ook de vorming van een zeereservaat voor de kust van Goeree zal nadelige effecten hebben op de zeevisserij. Verder worden er ook nadelige effecten voor de recreatie verwacht, want in plaats van de horizon zullen de recreanten nu zicht hebben op een industriegebied, met mogelijk geluid- Schitterende vrijstaande villa met grote garage en een royale fraai aangelegde siertuin, gelegen op 798 m' eigen grond. De woning is o.a. voorzien van een luxe keuken, 2 luxe badkamers, 3 slaapkamers en royale zolder. De gehele beg. grond heeft een moderne plavui zen vloer met vloerverwarming. Het geheel is zeer degelijk gebouwd, luxe afgewerkt, recent gemoderniseerd en heeft een uit muntende staat van onderhoud. Vraagprijs 745.000,- k.k. Zandpad 126, Middelhamis Telefoon 0187-486343 info@kdmakelaardij.nl www.kdmakelaardij.nl 1 MAKELAARDl.l r" Splinternieuwe royale hoek- woning met aangebouwde garage, op 238 m' eigen grond. Prima locatie aan de rand van een nieuwbouwwijk. De woning is na oplevering voorzien van vele luxe extra's. Op de woning is overdraagbare G.I.W.-garantie van toepassing. Koper dient inwoner dan wel economisch ge bonden te zijn aan de gemeente Goedereede. Uitgebreide kieurenbrochure beschikbaar. Taxatieprijs 310.000,- k.k. Zandpad 126, Middelharnis Telefoon 0187-486343 info@kdmakelaardij.nl www.kdmakelaardij.nl MAKEL.A..ARDI.I r Nü onder eigen naann, dé zekerheid voor opfinwle aandacht. NO onder eigen naam, dé zekerheid voor optimale aandacht. stof- lichthinder en stank. En ook zouden de stranden kunnen verslijken. Verder moet er volgens De Prieëlle rekening worden gehouden met de achteruitgang van de natuur, als voorbeeld noemde hij het natuur gebied De Kwade Hoek, waar planten zullen verdwijnen. Dubbeldoelstelling In het kader van de ontwikkeling van het Rotterdamse havengebied wordt een dubbel- doelstelhng nagestreefd: aan de ene kant moet de haven worden uitgebreid en aan de andere kant moet de ruimtelijke kwaliteit van natuur en recreatie en van de milieu kwaliteit versterkt worden. Hierin is een evenwicht gevonden, door dat natuurgebie den zullen worden aangelegd ter compensa tie in verschillende delen van het Rijnmond gebied. Een van de onderdelen waar de betrokkenen het over eens zijn geworden is het pakket leefbaarheidsmaatregelen Goe ree, waar de werkzaamheden rondom de Vrijheidsweg deel van uitmaken. Zo worden er in die omgeving drie rotondes aangelegd en de kruisingen worden verbeterd. Ook komt er ter hoogte van de stoplichten op de Vrijheidsweg een ontsluiting naar de Oude Nieuwlandseweg. Al deze maatregelen beogen de verkeersveiligheid te bevorderen en de kwaliteit van de wegen in de recreatie gebieden te verbeteren. Verder zal ook de Oude Nieuwlandseweg worden heringericht en zal er een uitzichtpunt worden gereali seerd. Deze werken zullen volgens De Prieëlle in 2005 worden uitgevoerd. De Prieëlle prees de voortvarendheid van de betrokkenen waarmee de werkzaamheden zijn uitgevoerd en daarom was hij ook posi tief over het gebaar om in het kader van de aanleg van de Tweede Maasvlakte iets voor Goedereede terug te doen. Was er nu maar alleen enthousiasme bij de Goereese burgemeester'.' Nee, integendeel, want De Prieëlle concludeerde dat het geheel van de ontwikkelingen in het Rotter damse havengebied geen positief saldo ople vert voor de gemeente Goedereede. Hij doelde hiermee op de schade die de visserij - "een van onze belangrijkste economische pijlers" - door het project zal oplopen, de gevolgen hiervan zijn voor de visserij 'desastreus', aldus de burgemeester. Wethouder Hulman van Rotterdam prees ook de samenwerking die er toe heeft geleid dat de verschillende projecten kunnen wor den gerealiseerd. Het is er een voorbeeld van dat regionale samenwerking verder gaat dan de stadsregio. Vervolgens werd de rotonde geopend, door dat burgemeester De Prieëlle een kerstver siering boven in de kerstboom op de rotonde met behulp van een hoogwerker van de aan nemer Heijmans plaatste. Wethouder Hul man ontstak vervolgens de kerstboom. Waarna het glas werd geheven Wethouder Hulman van Rotterdam en burgemeester De Prieëlle brengen een toast uit op de eerste rotonde in het leefbaarheidsproject Vrijheidsweg. ëim)m werzinKen etptaastuiitae W Kt 1 frf T Poedercoaten 1 Per 1 januari van elk jaar wordt de dienst RVS orodukten regeling van de bibiiobus vastgesteld. Voor het komende jaar leidt dit binnen de gemeente Dirksland tot een wijziging van de standplaatstijden in Herkingen. Met ingang van 1 januari 2005 geldt de volgende standplaatstijd: woensdag van 15.00-16.30 uur (was donderdag van 1 REGISTERACCOUNTANTS 14.15-15.45 uur). Ook de contributietarieven zijn gewijzigd. Per 1 januari 2005 gelden de volgende tarieven: volwassenen 23. jongeren van 18 t/m 20 jaar en 65-plussers 15 en kin deren tot 18 jaar gratis.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1