l\ WW^BMM^ Kerstmarkt 2004 Bijzondere Bingo's in de Victoriaiial Kerstconcert Herv. Kerk Dirksland Kibbeiingenactie in Stellendam Ouddorp Herenkleding KORTING ANNETTE Ijdag Zaterdag ïcember decembei Heren opgelet! EIIMIDQI-tllEUWS FAMILIEBERICHTEN WILLEM WITTE WILLEM WITTE JOHANNIS SCHOL Hansje Raffel MARTINA MARIA TIELEMAN- VAN DER LINDE Marja LIEVE MAMA MARJA TIELEMAN OPA HANSJE HENDRIK DE KOK MARJA TIELEMAN DAG LIEVE TANTE MARJA LIEVE TANTE MARJA MARJA TIELEMAN Midwintermarkt één week uitgesteld Adverteren kost geld, niet adverteren kost meer Voor de inwoners van doen wij graag een stapje extra. Hollandse Delta Ontwerpbegroting 2005 Adventsconcert met drie mannenkoren De gehele voorraad Dorpsweg 5, OUDDORP Tel. (0187) 68 14 77 Fax (0187) 68 25 57 email: tuincentrunn-voogd@planet.nl Met muzikale omlijsting van StadSkOOr GOetee Zij zingen voor u op vrijdagavond om 20.00 uur. Winkelen bij l<aarslicht en gratis glühwein of koffie met kerststol. Ook veel fonkelende aanbiedingen: 0% g^ qe 125 195 895 RENDIER met slede slangverlichting H A9B Kortom, voor kerstsfeer moet u bij TUUiCefttnWV WOOad/ ZMH/! PAGINA 3 DINSDAG 7 DECEMBER 2004 Na een kortstondige ziekte heeft het de Heere behaagd uit ons midden weg te nemen onze ge liefde neef in de leeftijd van 80 jaar. Neven en nichten Ouddorp, 4 december 2004 Zorgcentmm 'De Vliedberg' Hoge Pad 2, kamer 120 Correspondentie-adres: K. Westhoeve Kelderweg 42 3253 TD Ouddorp Gelegenheid tot condoleren woensdag 8 december van 15.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur in 'De Vliedberg'. De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal D.V. donderdag 9 december om 13.30 uur worden gehouden in 'De Vliedberg'. Aansluitend zullen we per auto naar de begraaf plaats aan de Dorpsweg te Ouddorp gaan, waar de begrafenis omstreeks 14.30 uur zal plaatshebben. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot con doleren in 'De Vliedberg'. Geen bloemen 7a] die geen rouwbrief hebben ontvangen, worden verzocht deze advertentie als zodanig te beschou wen. Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze oud-buurman Heilige de Heere deze roepstem aan ons aller hart. Fam. Hameeteman Fam. C. Luime Fam. D. Luime P. Voogd C. Westhoeve Liset en Bastiaan Peter, Cornells Ouddorp, 4 december 2004 Als ik de dingen niet meer weet als ik de namen niet meer ken en wat ik weet meteen vergeet gedenk dan hoe ik voorheen was en niet wie ik geworden ben. Met diepedroefheid geven wij u kennis dat na een liefdevolle verpleging in 'De Samaritaan' van ons is heengegaan mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader en opa echtgenoot van Maggelina Groenendijk in de leeftijd van bijna 80 jaar. M. Schol-Groenendijk Leo Aad en Nelly Miranda en Alex Caressa en Wesley Christina Alice Betty en Joop Jeroen 6 december 2004 Verpleeghuis 'De Samaritaan', Sommelsdijk Correspondentie-adres: De Klaver 1, 3245 XT Sommelsdijk Gelegenheid tot condoleren: donderdag 9 decem ber van 20.30 tot 21.30 uur in de grote zaal van 'De Samaritaan', Kon. Julianaweg 59 te Sommelsdijk. De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op vrijdag 10 december om 12.00 uur in de Lukaskapel van 'De Samaritaan'. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Sommelsdijk. Geen bloemen Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, dan verzoeken wij u deze advertentie als zodanig te beschouwen. Stichting Verenigd In Kracht organiseert in de laatste weken van het jaar twee bijzondere bingo evenemen ten: op donderdag 23 december een kerstbingo, en op donderdag 30 december een inloop marathon bingo. Bij de kerstbingo is er voor iedere deelnemer een sfeer volle surprise, dus gaat u zeker met een prijs naar huis! Zaal open om 19.30 uur, de Bingo start om 20.00 uur. Als afsluiting van het jaar wordt op 30 december een bijzondere inloop marathon bingo gehouden. Hier kun nen liefhebbers van dit spelletje al om 17.00 uur star ten en door gaan tot in de late uurtjes! Om dit vol te kunnen houden, zal er wederom een heerlijk 'Victori aans' warm en koud buffet worden geserveerd, waaraan alle deelnemers gratis kunnen deelnemen. U kunt op elk moment van de avond aan deze bingo deelnemen, vandaar ook 'inloop bingo'. Aanmelding vooraf is ech ter wel gewenst, zodat de organisatie kan inschatten hoeveel personen zullen deelnemen aan het heerlijke buffet. Voor opgave of verdere inlichtingen kunt u terecht bij L. de Berg, tel.: 0187-601850. We hebben je nooit horen klagen, je hebt steeds zo je best gedaan je ziekte met heel veel moed gedragen, je zei: eens zal het beter gaan. Je hoopte zo op beterschap, maar 't werd steeds minder, stap voor stap. Het doet pijn, maar in gedachten zul je altijd bij ons zijn. Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij de strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met haar mochten be leven, hebben wij met veel verdriet afscheid moe ten nemen van mijn lieve vrouw, onze fantastische moeder en mijn schoondochter 15 april 1963 t 4 december 2004 Hans Tieleman Lianne Marieke en Arjan Han Tieleman Molentienden 68 3253 VG Ouddorp Marja is bij ons thuis. Gelegenheid tot condoleren donderdag 9 december van 19.00 tot 21.00 uur in m.f.g. 'Dorpstienden', Dorpstienden 4 te Ouddorp. De afscheidsdienst voor familie en vrienden zal vrijdag 10 december gehouden worden in 'Dorps tienden', aanvang 13.30 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de algemene begraafplaats aan de Dorpsweg te Oud dorp, omstreeks 14.30 uur. Marja hield van bloemen Ta] die geen rouwbrief hebben ontvangen, worden verzocht deze advertentie als zodanig te beschou wen. Zoveel dingen samen ondernomen. Nooit gedacht dat daar een einde aan zou komen. Tot het laatste moment zij aan zij. In mijn hart blijf je mijn moeder en een vriendin voor mij. Veel liefs, Lianne Vee) fijne herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart. Veel liefs, Marieke en Arjan De eeuwige glimlach op haar gelaat, wie zij ook ontmoette. Zij was een zon die nooit onder ging. Laten we proberen ook in de toekomst iets van haar warmte vast te houden. Tot ons groot verdriet overleed na een ernstige ziekte, toch nog onverwacht, onze dappere zus, schoonzus en tante Kees en Jannie Eelco en Miranda Piet en Willie Janneke en Jan Danielle Arie Bep en Huib Angela Corry en Gerrit Ricardo We wensen Hans, Lianne, Marieke en Arjan heel veel sterkte. We zullen er altijd voor juUie zijn. Ouddorp, 4 december 2004 Verdrietig ben ik om het heengaan van mijn Ueve Jeroen Christelijk gemengd koor 'Sursum Corda' o.l.v. Johan van Broekhoven geeft zaterdag 18 december haar jaarlijkse kerstconcert, met medewerking van organist Anton Weenink. Naast het zingen van de kerstcantate 'Osanna in Excelsis' van J.Nauta met deklamatie van Annehes en Jessica van Broekhoven en de solisten Petra Kieviet (sopraan) en Reinier Kieviet (tenor, worden eveneens uitgevoerd het 'Ave Verum Corpus' van Mozart en 'Panis Angeli- cus' van C.Franck. Ook instrumentaal zal de Kerst worden uitgebeeld door een dwarsfluitensemble o.l.v. Cecilia Mc.Coll, Harmke Grootenboer (saxo foon), Johan van Broekhoven (piano en klavecim bel), een Koperensemble van de muziekvere-niging Amicitia'. Het belooft een afwisselend geheel te worden. Iedereen is welkom om dit mee te beleven in de Herv. Kerk aan de Ring te Dirksland. Aanvang 20.00 uur, kerk open vanaf 19.30 uur.Ter bestrijding van de kosten zal een collecte worden gehouden. Deze ellendige riep, en Je Heere hoorde; en Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. iPsalm 34:7) Na een langdurige ziekte heeft de Heere tot Zich genomen mijn zeer geliefde man, onze onvergete lijke vader en opa in de leeftijd van 61 jaar echtgenoot van Catharina Neeltje Murre 21 maart 1943 7 december 2004 Melissant: C. N. de Kok-Murre Colijnsplaat: Frank de Kok Waarde: Katinka Duijnkerke-de Kok Kees Duinkerke Lydia. Cathy, Sico, Merel, Hedy Wolphaartsdijk: Lenny Melis-de Kok Johan Melis MeHssant: Mant de Kok Mark Lobbezoo Francien Mouris Bouwdijk 11, 3248 LA Melissant Gelegenheid tot condoleren donderdag 9 december 2004 van 15.00 tot 16.30 uur en van 19.30 tot 21.00 uur aan het woonhuis. De rouwdienst zal gehouden worden zaterdag 11 december 2004 om 10.00 uur in het kerkge bouw van de Gereformeerde Gemeente aan de Beatrixlaan 2 te Melissant. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan de Nieuweweg te Melissant. Indien u niet in de gelegenheid bent om vooraf te condoleren, dan is er na de begrafenis alsnog gele genheid. Geen bloemen Graag in gepaste kleding Geen toespraken. Als mens zijn wij klein, zo nietig. En jij, jij had een hart van goud. Wij, wij zijn zo droevig en verdrietig. Je was een mens, waar een ieder van houdt. Wij zijn dankbaar dat jij een deel was van ons leven. Je blijft in onze harten geschreven. Tot ons groot verdriet overleed na een ongelijke strijd mijn zeer geUefde schoondochter, onze lieve dappere schoonzus en tante J. Tieleman Ria en Harry Petra en John Richard, Michel en Kim Bram Martin Connie en Martin Martijn, Stephan Hennie en Richard Joey, Meivin Sjaak Joop Wilfi-ed We wensen Hans, Lianne, Marieke en Arjan heel veel sterkte. We zullen er altijd voor jullie zijn. Ouddorp, 4 december 2004 Het gemis zal altijd blijven. Die lege plek, dat doet zo'n pijn. Maar in onze gedachten zal je altijd bij ons zijn. Richard Michel en Kim Martijn Stephan Joey Meivin We vragen aan ome Hans: "Wanneer komt tante Marja terug"? Ome Hans zegt dat jij nu een sterretje bent, hoog in de lucht. "Zwaai maar naar boven zodat zij jullie ziet". We zwaaien, lieve tante Marja en vergeten je niet. Joey en Meivin Heden hebben wij kennis genomen van het overlij den van de moeder van onze vriendin Wij wensen Lianne en haar familie veel sterkte toe. Auke, JacqueUne, Jos, Diana, Eva, Patrick, Francis, Erik, Jolanda STELLENDAM - Nog even een geheugensteuntje: Weet u het nog? Vrouwenvereniging 'Onderzoekt de Schriften' te Stel lendam houdt een kibbeiingenactie. Bent u het bestel formulier kwijt? Geen probleem! U kunt tot en met 11 december kibbelingen (incl saus) bestellen. De prijs? Voor 300 gr. kibbelingen betaalt u 4,50. Uw bestellingen kunt u opaeven bij mevr. Moijses, tel. 491881, Voorstraat 83, mevr. Van Ours, tel. 492605, Julianastraat 19 en bij mevr. Smelt, 491209, Bosschie- terstraat 2. Op woensdag 15 december worden ze tussen 16.00 uur en 17.30 uur, in en rondom Stellendam, gratis bij u thuisbezorgd. MIDDELHARNIS - De Midwintermarkt, die zaterdag 11 december op en rond het Diekhuus- plein gehouden zou wor den, wordt een week uit gesteld tot 18 december. Dit in verband met het overlijden van Prins Bemhard. Het program ma blijft overigens onge wijzigd. OPENBARE BEKENDMAKING De modeilenboeken voor Huwelijkskaarten geboortekaartjes of jubileumkaarten worden bij u thuis gebracht, waar u in alle nist uw keus kunt maken. Gebr. de Waal Drukkerij Sommelsdijk Bei: (0187) 47 10 20 en vraag naar Plony I De Voorbereidingscommissie van waterscliap Hollandse Delta i.o, maakt bekend dat ingevolge artikel 100, tweede en derde lid van de Waterschapswet de ontwerpbegroting 2005, vanaf 8 december 2004 gedurende twee weken voor eenieder ter inzage ligt en (tegen betaling} verkrijgbaar is op het kantoor van waterschap Hollandse Delta i.o., Johan de Wittstraat 40 te Dordrecht. Tevens wordt aan de besturen van de binnen het beheersgebied van het waterschap gelegen gemeenten verzocht om deze stukken ter inzage te leggen op hun gemeentehuizen. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden bedenkingen inbrengen tegen de ontwerpbegroting bij de Voorbereidingscommissie waterschap Hollandse Delta i.o.. Postbus 33, 2995 ZC Heerjansdam. Eventuele bedenkingen zullen in de vergadering van 3 januari 2005 worden behandeld. Dordrecht, 8 december 2004 De Voorbereidingscommissie waterschap Hollandse Delta i.o. Per 1 januari 2005 fuseren de waterschappen De Brielse Dijkring, Goeree-Overflakkee, De Groote Waard, Usselmonde en (een deel van) het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden tot waterschap Hollandse Delta. Het nieuwe all-in waterschap houdt zich bezig met het beheer en het onderhoud van de waterkeringen ter bescherming van het land tegen het water Anderzijds zorgt het ervoor dat er voldoende water in het gebied aanwezig is om te kunnen wonen, werken en recreëren. Het bewaakt ook de waterkwaliteit in sloten, singels en plassen en zuivert het afvalwater. Met uitzondering van de provinciale wegen en rijkswegen is waterschap Hollandse Delta ook verantwoordelijk voor (vaarwegen en fietspaden buiten de bebouwde kom. Voor meer informatie: vmw.wshd.nl SOMMELSDIJK - Evenals vorig jaar wordt ook dit jaar in de adventsweken weer een bij zonder 'Adventsconcert' gegeven in de Her vormde kerk te Sommelsdijk, en wel op woens dagavond 8 december a.s. Aan dit Adventsconcert werken maar liefst drie man nenkoren mee: het 'Duivelands Mannenkoor" en het 'Korendijks Mannenkoor", beide onder leiding van dirigent Dinant Struik, en het Chr. Waddinxveens Man nenkoor 'De Gouwestem" onder leiding van dirigent Martin Mans. 'De Gouwestem" heeft ook een Mannen- ensemble, dat enkele optredens zal verzorgen. De koor- en samenzang wordt op het orgel begeleid door Stephan Folmer en op de piano door Arjan Breukhoven. Er is een luisterrijk en afwisselend programma samenge steld. De mannenkoren zullen ieder apart en ook geza menlijk de bekende aloude kerstliederen op indringen de wijze vertolken. De opening en sluiting van de avond zal worden verzorgd door emeritus predikant Ds. P. "Vermaat uit Veenendaal. Vorig jaar genoot het concert van deze drie mannenko ren een overweldigende belangstelling; op last van de brandweer moesten zelfs vele bezoekers naar huis, omdat de kerk anders te vol was. Daarom worden er dit Zandpad 90, Middelharnis Tel. (0187)48 24 31 bij: jaar entreebewijzen verkocht van 5,00 per persoon, voorafgaand aan het concert verkrijgbaar bij Boekhan del Van der Boom, Voorstraat 41, Sommelsdijk, tel. (0187) 482614 en bij Derk's Fietsen, Oudelandsedijk 101, Sommelsdijk, tel. (0187)470166. Het concert begint om 20.00 uur, de kerkdeuren gaan om 19.30 uur open. Iedereen is hartelijk welkom! De mannenkoren hopen op een goede opkomst. KUNSTKERSTBOOM 1.90 hoogvan 59.00 voor O^l van 17,95 voor maar P^'^ onderdeel

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 3