Einde van een tijdperk.. Wintermarkt STRU K Huurdersvereniging Middelliarnis wil alle huurders wakker schudden! V OSTRUüK En dat isU^ Actie om minister en kamerleden te benaderen ''Wij zijn zeer bezorgd over de toekomst van de huurders" 3752 Q-^ Verkoop kibbelingen in Stellendam: "Eet u en helpt u mee?" De zienswijze van de Bijbel Kerstzangavond in 'Dorpstienden' ■(yMinnaard ,„..W| Karels |\,J| Autoschade En dat is Kerstmarkt Grote Kerk Brouwershaven i^gmm^^mm^^ chr. streekblad op gereformeerde groH^ÊqtgLBO^^ voor de zuid-hoUandse en zeeuwse eilanden Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen www.opelnieuws.nl actief in beeld en geluid Taxatie tiodtg!' nei (0187) 47 02 72 of (0187)68 45 45 SMMÈi^ Portalen Liggers Lateien (0187)68 47 21 Het zal de lezers van deze krant niet ontgaan zijn dat, als de Tweede Kamer akkoord gaat, er voor de bewoners van huurwoningen grote veranderingen op stapel staan. Als minister Dekker van VROM haar zin krijgt met de plannen voor moderni sering van het huurbeleid zal een groot deel van de huurders dit in hun portemonnee gaan merken. In navol ging van de Woonbond luidt ook de Huurdersvereniging Middelharnis de noodklok en wil ze via een actie alle eilandelijke huurders mobiliseren. Huursubsidie FOCWS www.caravanschadeherstel.nl KEES DöRR KEES DÖRR Corporaties Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! i"^^" Visser Visser BARENDRECHT «TEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL 0187-617 300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVELD* TEL 0342-405 140 Vrijdag 3 december 2004 77e jaargang nr. 7362 r^ï'Jt*r^ï*"fe;^=ï.^-':r^:-:r:i.~-^'.< (Fiilii: RVD) De Prins der Nederlanden is overleden. Met de dood van Prins Bemhard is definitief een einde gekomen aan een tijdperk. Zijn leven omvatte de hele twintigste eeuw. Een eeuw van wereldoorlogen, van welvaart, van de Koude Oorlog, van de groei van de wereld bevolking en van groeiende aandacht voor het milieu. Toen bekend werd dat prinses Juliana zich had verloofd met een Duitser van adellijke komaf was niet iedereen direct enthousiast. Spoedig werd de prins populair en tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte hij zich geliefd door zijn onvoorwaardelijke inzet en liefde voor ons land. In Londen was hij dé vertrou wenspersoon van koningin Wilhelmina. Na de huldiging van Juliana veranderde zijn rol en positie niet noemenswaardig. Hij bleef de man naast de Koningin en nam samen met haar vele verplichtingen op zich. In februari 1953 bezocht hij de rampgebieden. Betrekkelijk nieuw was dat zij veel reizen maakten. Naast staats- en andere officiële bezoeken bezocht het koninklijk paar tal van landen. Hier ontwikkelde zich de sterke betrokkenheid van de Prins met de natuur. Hij werd voorzitter van het Wereldnatuur- fonds. Er zijn meer feiten. Zijn voorliefde voor snelle auto's, zijn passie voor vliegen en zijn afkeer van formaliteiten. Ook bekend is de zgn. Greet Hofmansaffaire, de gebedsgene- zeres kreeg veel invloed aan het hof, zij moest op last van de prins vertrekken. Diepte punt was het feit dat bij de zgn. Lockheed-affaire in 1976 zijn naam op een negatieve wijze naar buiten kwam. De prins-gemaal zou zich schuldig hebben gemaakt aan het aannemen van steekpenningen. Prins Bemhard ontkende, maar een Commissie van Drie stelde vast dat hij zich had begeven in situaties die niet aanvaardbaar zijn. Als reprimande mocht hij niet meer in militair tenue in het openbaar verschijnen. Na de troonsafstand in 1980 leefden hij en prinses Juliana een rustig bestaan op paleis Soestdijk. De Prins bleef nauw betrokken bij de veteranen van de Tweede Wereldoor log. Voorzover zijn gezondheid dat toeliet was hij ieder jaar aanwezig bij het traditio nele défilé van veteranen in Wageningen. Op 20 maart van dit jaar overleed zijn gelief de vrouw, prinses Juliana. De Prins was, tegen de verwachtingen in, aanwezig bij de uit vaart in Delft. Daarna werd het stil op paleis Soestdijk, alhoewel de prins regelmatig bezoek ontving. Zijn leven is voorbij. Prins Bemhard was een man van weinig woorden. Wij weten niet veel over wat hem ten diepste bezighield, alhoewel de prins zich in een open brief van februari 2004 verplicht achtte zijn moeder in bescherming te nemen tegen bepaalde aan tijgingen. De Prins der Nederlanden is niet meer. Heeft zijn dood ons iets te zeggen? Is er meer voorbij dan een tijdperk? Vrouwenvereniging 'Onderzoekt de Schrif ten' te Stellendam gaat weer een actie hou den voor de Hervormde Gemeente i.h.v. Deze keer is het de verkoop van kibbelingen, versgebakken van kabeljauw door viswinkel 'de Molen'. De verkoop wordt gehouden op woensdag 15 december. De kibbelingen, inclusief saus, zijn per 300 gr. verpakt en kosten 4,50. In en rondom Stellendam zullen de bestel- Ungen gratis thuis bezorgd worden tussen ongeveer 16.00 uur en 17.30 uur. De kibbelingen kunnen besteld worden bij onderstaande adressen, vóór 11 december: Mevr. Moijses, tel. 491881, Voorstraat 83 mevr. Van Ours, tel. 492605, Kon. Julianas- traat 19; mevr. Smelt, tel. 491209, Bosschie- terstraat 2. In een aflevering van 'Ontwaakt Radio' op Radio Flakkee komen drie verschillende onderwerpen ter sprake: propaganda, wetenschap en vriendschap. Propaganda wordt vaak misbmikt. Het stuurt mensen vaak in een richting die men eigenlijk niet wil. Hoe werkt propaganda?Hoe kunnen wij er ons tegen wapenen? Op maandag 6 december om 21.00 uur wordt dit bespro ken op Radio Flakkee. De presentatie is in handen van Nick Ehbel. Dinsdag om 16.00 uur wordt het programma herhaald. De wintermarkt die vrijdag 26 november werd gehouden bij de Herv. kerk van Mid- delhamis was een groot succes. De sfeer op de markt was gezellig en de belangstelling was overweldigend. De organisatie bedankt via deze weg alle vrijwilligers en bezoekers van de markt hartelijk. De markt bracht bru to ruim 6.000,op. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de gebou- OUDDORP - Op zaterdag 11 december hoopt de Chr. gem. zangver. 'Hart en Stem' en het Chr. jeugdkoor 'Van Knop tot Bloem' o.l.v. Jan Bezuijen en het Chr. kinderkoor 'Jong Begonnen" o.l.v. Siraone Voortman hun jaarlijkse kerstzangavond te houden. Ze zullen op de piano worden begeleid door Johan van Broekhoven, en ook de koperbla zers zullen niet ontbreken. Naast bekende kerstliederen en samenzang zullen deze avond o.a. werken van Bach, Dedekind, Pre- torius en Goss te beluisteren zijn. U zult ech ter niet alleen van zang genieten, maar ook van een dwarsfluitensemble o.l.v. Iris Bul thuis. Het belooft dus een mooie afwisselen de avond te worden, waarvoor u hartelijk wordt uitgenodigd om deze mee te beleven. De avond zal gehouden worden in zaal A/B van m.f g. 'Dorpstienden' te Ouddorp, aan vang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur. De toe gangsprijs bedraagt 3 per persoon, met een maximum van 11 per gezin. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-476555 Opel. Al 35 jaar de meest geliefde auTo van Nederlond www.opelnieuws.nl COMBI WnttrroDlU lOIiri Ulill hu MJ7U MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsesfraat 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187)48 26 06 BADCULTUUR INSTALLATIETECHNIEK >N»' STATIONSWEG 4 32» BLOUPETONCE TEL. (0187) 641426 FAX (0187)642210 beëdigde/gecertificeerde WfM makelaars/taxateurs eufflaiS Kapspanten [£iiijfc-«iUEïïaiaiiB'\ 3- Pita Kalle (links f en Wil Solchoom luiden ilc noodklok over de vom \teilen van minisier Dekker. Wil Noteboom en Piëta Kalle van de Huur dersvereniging Middelharnis verzekeren dat, als de plannen van de minister door zul len gaan, er veel huurders in de financiële problemen zullen komen. De Huurdersver eniging behartigt de belangen van hun leden die woningen huren van de woningbouwver eniging Woongoed Flakkee en Woning bouwvereniging Sommelsdijk. De woord voerders verklaren zich in de op stapel gezette actie niet alleen te richten op de woningbouwverenigingen waarvan zij de leden vertegenwoordigen, maar zij zouden graag zien dat alle huurders uit de regio hun bezwaren aan de kamerleden zouden laten horen. Zij willen dit doen door een 'e-mail bombardement" naar de woordvoerders van Volkshuisvesting in de Tweede Kamer en of naar de minister VROM mevrouw Dekker, ^natuurlijk kunnen de bezwaren ook per post gestuurd worden. Liberalisering huurbeleid De bezwaren van de Huurdersvereniging vinden hun oorsprong in het feit dat minister Dekker het huurbeleid wil liberaliseren en de Tweede Kamer dient hier binnenkort haar goedkeuring aan te geven. "Als de plannen van minister Dekker doorgaan zou het kun nen zijn dat de huren tot 2010 met wel 23% stijgen", zo waarschuwen de mensen van de Huurdersvereniging. Met het nieuwe beleid wil het kabinet berei ken dat verhuurders meer gaan investeren in woningen en de woningcorporaties krijgen meer ruimte om de huren te verhogen. Momenteel wordt de huurverhoging voor een groot deel van overheidswege geregeld. Wel is het de bedoeling dat de verhuurders straks niet zomaar de huur verhogen; ze die nen er wel iets tegenover te zetten en dat is het realiseren van extra woningen. Het kabi net wil de huurprijs meer marktconform laten worden, waardoor er een betere ver houding ontstaat tussen prijs en kwaliteit. Ook wil de minister de puntentelling herzien en een groot aantal punten toevoegen aan de woningen die in een gewilde woonomgeving staan. Volgens de Huurdersvereniging zal dit eveneens leiden tot forse huurverhogin gen voor verschillende woningen. Een andere tegenvaller voor de huurders is Langeweg 38, 3244 BH Nieuwe Tonge Tel. (0187)65 13 96 www.l<arels.com Ook voor Caravan schadeherstel en onderhoud CAmVm- EN CAMPERSERVICE EURQSAFIAmmCDflUF Maak tijdig een alspraak. Voor meer Informatie zie onze website: OuddorpBraamstove 40 Aantrekkelijke en keurig verzorgde tussenwoning (bouwjr. 1999) met berging, op 131 m^ eigen grond. De achtertuin is gesitueerd op het zuid-westen en grenst aan een speelveldje. Beg.grond: entreehal, toilet, woonkamer, keuken met inbouwapp. en bijkeuken. 1 e vevd.: overloop, 3 slaapkamers en bad kamer. 2e verd.: royale zolder (slaapkamer mogelijk). Uitgebreide kleurenbrochure beschikbaar. Vraagprijs 219.000,- k.k 1 MAKEL.URDI.J r Zandpad 126. Middelharnis Telefoon 0187-486343 info@kdmakelaardij.nl vvww.kdmakelaardij.nl Nü onder eigen naam, dé zekertieid voor optimale aandacht. O In het centrum gelegen, kleine kantoorruimte op de begane grond met een oppervlakte van ca. 20 m^. INDELING: begane grond: entree; pantry met plavuizen vloer; toilet met fonteintje en kantoorruimte. Het geheel is afgewerkt met een systeem plafond en lichtarmaturen. Oplevering: per direct Huurprijs 290,- per maand excl. BTW Zandpad 126, Middelharnis Telefoon 0187-486343 info@kdmakelaardij.nl www.kdmakelaardij.nl Ouddorp Molenweg 4e n MAI'CELAARDl.I n Nü onder eigen naam, dé zekerheid voor optimale aandacht. dat er bezuinigd wordt op de huursubsidie. Het ministerie wil 250 miljoen euro bezuini gen en daarom wordt er gekort op de huur subsidie, dit kan wel tot 18 euro per maand oplopen in 2007. "Als daar bovenop nog eens de jaarlijkse huurverhoging komt, ziet het er niet best uit", aldus de woordvoerders van de Huurdersvereniging Middelharnis. Door een overeenkomst te sluiten met de woningbouwcorporaties, verenigd in hun 'koepel' Aedes, waarin is bepaald dat voor de periode juli 2006 juli 2010 voor zo'n 800.000 huizen worden de huren worden vrijgelaten, wil de minister bereiken dat er een betere doorstroming komt op de huizen markt. De mensen met een hoog inkomen zullen dan ook een hogere huur moeten beta len. Huurders zouden vlugger doorstromen naar de koopsector of duurdere huurwoning en zodoende zal er aan de 'onderkant' van de woningmarkt meer woningen vrijkomen voor starters of huurders met een laag inko men. De Huurdersvereniging verwacht hier alleen maar nadeel van voor de minder kapi taalkrachtigen op de huurdersmarkt, "ook de lagere huren zullen in de toekomst gaan stij gen", zo verwachten de mensen van de Huurdersvereniging. De belangenorganisatie van huurders, 'De Woonbond' heeft aan de minister een zwart boek aangeboden. In dit zwartboek, met als titel 'Slapeloze nachten van de huren' is een inventarisatie van honderden reacties van huurders in Nederland gemaakt. De reacties zijn schrijnend. Er staan voorbeelden in van mensen die van een netto inkomen van 890 euro, ruim 300 euro kwijt zijn aan huur. Als hier de andere vaste lasten afgaan blijft er niets meer over voor andere uitgaven. "Ook onder onze leden horen we dezelfde verha len van mensen die met alleen een AOW-uit- kering, of met een klein pensioentje, hun huur maar nauwelijks op kunnen brengen. De grootste kerk van Schouwen-Duiveland, de Grote of Sint Nicolaaskerk te Brouwers haven, is op vrijdag 10 en zaterdag 11 december weer het toneel van een grootse Kerstmarkt. Bezoekers kunnen bij meer dan 40 kraampjes de meest uiteenlopende din gen kopen ter opvrolijking van de kerstda gen. Dit varieert van koek en zopie, een lek kere hap, schoenen, kleding, hobbyartike len, oorwarmers, kerstdecoratie tot workshops; voor ieder wat wils. Daartoe heeft een groot aantal detaillisten hun medewerking toegezegd. Op vrijdag is de Kerstmarkt geopend van 13.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Voor 1,00 zijn lootjes te koop waarmee men een aantrekkelijke prijs kan winnen. De opbrengst is bestemd voor dekking van de onderhoudskosten van de kerk. Voorts worden bezoekers tijdens die dagen bezig gehouden met diverse activiteiten door allerlei groepen en personen uit Brou wershaven en omgeving. Op vrijdag 10 december kan vanaf 15.45 uur luisteren naar het kinderkoor "Eigen-wijs" uit Zier- ikzee en het kinderkoor "Renesse" uit Renesse en om 18.30 uur het koor "Zeeuws Fef' uit Zierikzee. Om 20.00 treedt het bekende koor "Together" uit Nieuwerkerk voor het voetlicht om uit hun vertrouwde gospelrepertoire liederen ten beste te geven. Op zaterdag zal organist Prosper Sevestre om II .00 uur zijn best doen om met bewer kingen van kerstliederen de bezoekers te laten genieten van het prachtige orgel. Om 13.00 uur is er een kindermodeshow uit Ook voor eenoudergezinnen of mensen met een bijstandsuitkering blijkt het ook op Goe- ree-Overilakkee steeds moeilijker te worden voor mensen om rond te komen", zo wordt ons door de huurdersvereniging verzekerd. Noteboom en Kalle verwachten, dat als de Tweede Kamer met de voorstellen van de minister meegaan, ook in deze regio grote problemen. De woningbouwverenigingen op het eiland reageren, volgens de Huurdersvereniging, afwachtend op de komende maatregelen van VROM. De belangenvereniging wil nu juist niet afwachten en daarop roept ze alle huur ders van het eiland op om mee te doen aan een 'e-mailbombardement' waarin de woordvoerders van de verschillende partijen worden opgeroepen om tegen de plannen van minister Dekker te stemmen. De Huurdersvereniging Middelharnis roept iedereen die ongerust is geworden over de voornemens van het ministerie hun protest te laten horen naar de volgende adressen: De minister van VROM, mevr. S.M. Dekker is te bereiken via Postbus 30941, 2500 CX Den Haag. De e-mailadressen van de woord voerders volkshuisvesting van de politieke partijen zijn de volgende: B.vBochove@tweedekamer.nl CDA S.Depla@tweedekamer.nl PvdA P.H.Hofstra@tweedekamer.nl VVD W.vGent@tweedekamer.nl Groen Links KvanVelzen@sp.nl SP G.vAs@tweedekamer.nl LPF D66secretariaat@tweedekamer.nl D'66 t.a.v. F. Koster T.Huizinga@tweedekamer.nl ChristenUnie C.vdStaaij@tweedekamer.nl SGP www.cormelissant.nl ELLSSANT IMIUTEITSCENTRUM Nijverheldsweg 4, Dirksland Autobedrijf Car Melissant 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-605191 Cor Melissant Tweewielers 0187-6017 06 Nieuwerkerk. Om 14.00 uur laat Carta Sevestre een groep fluit- en gitaarbespelers diverse arrangementen van kerstliedjes horen. En als afsluiting van de Kerstmarkt zal om 15.00 uur de dweilband "de Noten- kluivers" uit Brouwershaven een vrolijke noot spelen. Met zoveel aanbod van aange name zaken zal het een groot plezier zijn deze Kerstmarkt te bezoeken. REGISTERACCOUNTANTS

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1