Kees Dörr, Fraaie prestatie De Hoop in Ensciiecle de bekende makelaar, nu onder eigen naam... Good Luck ''Meer weten ovef toerisme in Zuid-Holland?" t begint bij www.zuid-holland.nl Sinterklaasbingo 'Ouders aanspreken op gedrag' verspeelt kans op punten! Dorpsraad Melissant: EIIAflDBI-IIIEUVa Schitterende bootvïsdag H.S.V. De Viscromte Zwarte Pion wint van Houten Paard met 5/2 - 2'/^ Verkoping Geref. Gemeente Herkingen provincie pjQj^LAND PAGINA 4 DINSDAG 23 NOVEMBER 2004 'De bekende makelaar nu onder eigen naam'. Met die slogan maakt NVM makelaar Kees Dörr op recla meborden langs de weg bekend dat hij per 1 november jl. weer geheel zelfstandig, dus ook weer onder eigen naam, opereert op de onroerend goedmarkt. Op Goeree-Overflakkee geniet hij al 19 jaar lang het vertrou wen van vele klanten. En het is deze maand ook al weer 10 jaar geleden dat hij officieel werd beëdigd als makelaar/taxateur onroerend goed,* dat moment herinnert Dörr zich als één van de belangrijkste mijlpalen in z'n leven. Maar sinds kort werkt hij dus geheel onder eigen vlag. Voorals nog houdt hij kantoor in het voorma lige pand van architectenbureau Gestel aan Zandpad 126 te Middel- harnis - zes dagen per week geopend. Makelaar Kees Dörr en zijn assistente Jolanda Riedijk in hun kantoor aan het Middelharnisse Zandpad. Eigen wijze Op zijn eigen wijze wil hij daar zijn klanten helpen. Geen poeha of allerlei drukte, maar gewoon - zoals Kees Dörr is: vriendelijk, rustig en voorkomend, gaan voor kwaliteit en dóen watje zegt. Werken vanuit een klein kantoor, waarin u alleen Dörr en zijn assis tente Jolanda Riedijk vindt, met persoonlijke aandacht van de makelaar zelf, en efficiënt klantgericht. Actief als geen ander 'Actief als geen ander'; ook dat is een slo gan, die Dörr al jaren bezigt en waarmee hij zich onderscheiden wil in zijn vakgebied. Onder andere door eenmaal per week con tact met zijn klanten te onderhouden over de stand van zaken met betrekking tot het zoe ken of vinden en kopen of verkopen van een woning. Maar ook door alle acties die hij voor zijn klanten onderneemt te registreren. "Die zwarte, die zijn van De Hoop uit Stellendam, daar moet je beslist naar gaan luisteren". "Hoe krijgen jullie het voor elkaar om zo'n moeilijk stuk zo fantastisch uit te voeren". "Hier komt zeker niemand meer aan", deze laatste volzin kwam uit de mond van een van de medewerkers van Muziek vereniging Excelsior uit Losser, de organiserende vereniging van het con cours, die tevens kwijt wilde ook niet anders verwacht te hebben: adel ver plicht nu eenmaal. Zo maar wat opmerkingen die te horen waren in de wandelgangen van "Muziekcentrum Enschede", waar afgelopen zaterdag 20 november KNFM-concourswed- strijden plaatsvonden. Het Fanfareorkest De Hoop uit Stellendam was een van de deelnemende verenigingen, waarbij het de derde keer was dat de Stellen- daimners Enschede hadden uitgekozen als plaats van handeling en dit voornamelijk op grond van de grote akoustische kwaliteiten van de concertzaal. Onder leiding van diri gent Arie Stolk speelden de Stellendammers weer een formidabel aantal punten bij elkaar: 90,50 pnt., hetgeen een eerste prijs met onderscheiding van de jury opleverde (alhoewel men volgens de nieuwe reglemen ten van de KNFM -de Koninklijke Neder landse Federatie van Muziekgezelschappen- tegenwoordig niet meer van prijzen, maar alleen nog van punten mag spreken). Leuke Zaterdag 20 november speelde Good Luck de tweede wedstrijd van de zaal competitie in de landelijke tweede klasse. Na de enigszins vertekende, maar kansloze nederlaag van vorige week tegen titelkandidaat VEO moes ten de korfballers uit Middelharnis het deze dag opnemen tegen Swift uit Middelburg, wederom een titelkandi daat. Swift kwam al vrij snel op voorsprong, maar de defensie van Good Luck zorgde vervolgens voor wat onrust in de Middel burgse aanval. Hierdoor kwam Good Luck zelfs op een 2-4 voorsprong. Swift had op dat moment het mindere van het spel en Good Luck was duidelijk de betere ploeg. Zo'n tien minuten voor rust stond de ploeg uit Middelharnis dan ook op een terechte 4 - 7 voorsprong. Vanaf dat moment leek het of men niet om kon gaan met de voor sprong. Onnodige domme fouten bij het uitverdedigen werden door Swift genade loos afgestraft. Hierdoor kwam Swift met nog 1 minuut op de klok in de eerste helft naast Good Luck te staan. In de laatste seconde prikte Swift zelfs de voorsprong binnen. bijkomstigheid was, dat men hiermee tevens de dagprijs in de wacht sleepte: geen enkele vereniging bleek in staat De Hoop te over treffen. Voorbereiding Het was deze keer niet zo heel moeilijk om twee geschikte werken te vinden voor deel name aan het concours: als keuzewerk zou den de Songs of Sorrow and Joy van de Nederlandse componist Micha Hamel uitge voerd gaan worden. Deze compositie werd vorig jaar in opdracht van de UNISONO (het voormalige Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek) geschreven en speciaal aan De Hoop en haar dirigent opgedragen. Dit op grond van de vele verdiensten en langdu rige muzikale prestaties van de Stellendam mers en hun muzikaal leider. Componist Hamel kwam enige malen naar Stellendam om tekst en uitleg te geven over zijn aanvan kelijk met enige Stellendamse scepsis ont vangen werk. Het stuk bestaat uit een reeks van afwisselend vrolijke en droevige melo dieën die op humoristische wijze in elkaar overlopen. Het carnavaleske slot wordt gevormd door een razendsnelle en wervelen de uitstorting van melodietjes, waarbij het uiterste wordt gevraagd van het technisch vermogen van de muzikanten. Extreme moeilijkheidsgraad De keuze voor het verplichte werk was even eens snel gemaakt. Componist Rob Goor- huis schreef enige jaren geleden Les quatre Moulins a roue, dat enigszins op de achter grond was geraakt vanwege de extreme moeilijkheidsgraad: niet veel verenigingen Toch pakte Good Luck de draad in de twee de helft weer goed op. Het kwam direct op 8 - 8 en liep verder uit naar 9-11. Good Luck pakte niet de rust in het spel, ging for ceren en had te snel en te veel balverlies. Wederom werden er onnodige fouten gemaakt en Swift profiteerde daar direct van. Daarnaast ging Good Luck zeer slor dig om met de grote opgelegde kansen van dichtbij. Deze werden niet verzilverd, had dit echter wel gebeurt, dan had men Swift kunnen breken en de wedstrijd naar zich toe kunnen trekken. Hierdoor kwam Swift weer in de wedstrijd, kreeg hoop en kwam op voorsprong. Good Luck kon geen vuist meer maken en de goed leidende arbiter Marinisse floot bij 15-13 voor het laatst. De formatie van coach De Leeuw speelde een klasse beter dan vorige week en maak te het Swift behoorUjk moeilijk. Doordat Good Luck onnodige fouten maakte en niet effectief genoeg met de kansen is omge sprongen kan toch wel gesteld worden dat er vandaag punten zijn verspeeld. Er had toch minimaal een gelijk spel in moeten zit ten. Toch een positief resultaat voor de nieuwkomer in de tweede klasse. Hopelijk kan de goede lijn aanstaande zaterdag in de wedstrijd tegen Fiks om 19.05 uur in de Staver doorgezet worden. Doelpunten Good Luck: Jan-Willem de Vos (3), Britt Abbas (2), Marcel Kievit (2), Liesbeth Los (2), Arjan Zondervan (2), Heidi Kamerling (1) en Marjon Soeteman (1). zodat te allen tijde terug kan worden gevon den wSnneer wat heeft plaatsgehad. En ver der door niet alleen een kantoor met etalage te hebben, of een mooie en klantvriendelijke website, maar ook door regelmatig present te zijn op beurzen en braderieën, etc. Boven dien heeft Kees Dörr Makelaardij per 1 december ook op Voome-Putten - op een strategische plek in Hellevoetsluis - een vitrine, waarin hij zijn complete woningaan bod presenteert. Website Datzelfde doet hij natuurlijk op zijn eigen website: www.kdmakelaardij.nl en via de website www.funda.nl. Via internet kunnen mensen op hun gemak een speurtocht maken door het land van woningaanbod; daardoor komen klanten tegenwoordig meer gericht bij de makelaar binnen dan voorheen. Op Dorr's eigen site - die klantvriendelijk is ingericht, snel werkt en zeer actueel is - staat zijn gehele woningaanbod vermeld, waarbij alle woningen uitgebreid worden gepromoot en omschreven. En woningen die 's morgens nog maar in verkoop zijn gegaan, staan er 's middags al op. Ook worden er dagelijks wis selende sfeerbeelden van het eiland Goeree- Overflakkee getoond, zodat klanten meteen een aardige indruk hebben van hoe hun (mogelijk) toekomstige woongebied eruit ziet. Verder kent de site een nieuwsgroep, met allerhande informatie over bijvoorbeeld nieuwe projecten, én een woningzoekenden systeem. Een bezoek aan Dorr's website is voor woningzoekenden dus alleszins de moeite waard en zal beslist niet tevergeefs zijn. Het eerste aantal woningen vanuit zijn nieu we werkplek heeft Dörr inmiddels al ver kocht. En trots is hij er ook op dat Woongoed 'Flakkee' hém benaderd heeft om de ver koop van de nieuwe Zweedse woningen aan de Julianastraat te Oude-Tonge voor zijn rekening te nemen. Voor geïnteresseerden ligt hierover een uitgebreide informatiemap gereed in Dorr's kantoor aan het Zandpad. En natuurlijk bent u voor alles wat te maken heeft met zoeken, vinden, kopen, verkopen, huren of verhuren van onroerend goed wel kom bij Kees Dörr Makelaardij. Het kantoor is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur en op zaterdag van 9.00- 13.00 uur, telefonisch te bereiken via 0187- 486343 en via e-mail: info@kdmakelaardij.nl. en dirigenten bleken bereid zich hieraan muzikaal te branden. Zelfs de meest doorge winterde muzikanten van De Hoop hadden hun twijfels over de "maakbaarheid" van dit stuk, dat wel bijzonder hoge muzikale eisen bleek te stellen. Zo niet Arie Stolk, die er een grote en nieuwe muzikale uitdaging in zag. Het thema van de compositie, die een extre me lengte heeft van ruim 20 minuten, is de Molenviergang nabij het Zuid-Hollandse dorp Aarlanderveen. Zachte en verstilde passages tonen de molens op windstille en zonnige dagen, als het goed toeven is in de polders. Als echter de wind opsteekt en het weer verslechtert, dan draaien de wieken van de molens rond als dollen, hetgeen de muzi kanten verplicht al hun technische kwalitei ten aan te spreken, waarbij ook het samen spel beslist geen sinecure blijkt te zijn. Allerlei extremiteiten in toonhoogten maken het overigens meer dan schitterende muziek stuk alleen nog maar moeihjker. Vele, voor muzikanten en dirigent zeer inspannende repetities zijn het gevolg, totdat uiteindelijk het geheel begint te "draaien", zoals het molens ook betaamt. Het muzikaal uitbeel den van het polderlandschap blijkt daarna een minder moeizame bezigheid te zijn, waarna tenslotte een prachtig muzikaal geheel tot stand blijkt te zijn gebracht. Uitslag Bij het bekend maken van de punten bleek, dat De Hoop weer hoog had gescoord: 90,50, landelijk gezien het hoogste aantal punten in de Ie divisie (Vaandelafdeling) tot nu toe. De cijfers logen er dan ook niet om: klankvorming, techniek, ritmiek en muzika le uitvoering/opvatting dirigent werden alle beloond met uitsluitend 9,5!! De jury, bestaande uit de heren Conjaerts, Adams en Jongen, bleek zeer onder de indruk te zijn gekomen van het Stellendam se orkest en haar dirigent. Zo schreef Conja erts: "Formidabel energiek in beweging en klank, bravo!!", Adams prees de zeer fraaie techniek, terwijl dhr. Jongen een mooie alt sax, tuba en trompet had gehoord en met veel plezier en bewondering had geluisterd. Hij prees het orkest om zijn grote technische kwaliteiten en prima solisten. De 60 muzi kanten en dirigent Stolk waren er heel blij mee. De uitslag van de Ie divisie (Yaandelafdeling) was als volgt: 1Fanfareorkest De Hoop - Stellendam 90,50 pnt. Ie prijs met onderscheiding 2. Muz.ver. KNA - Lunteren 90,00 pnt, Ie prijs met onderscheiding 3. Zaandijks Fanfareorkest - Zaandijk 85,00 pnt Ie prijs 4. Muz.ver. OBK - Westervoort 82,15 pnt. Ie prijs 5. Muz.ver. Kunst na Strijd - Woudrichem 81,83 pnt. Ie prijs Topconcours De Hoop heeft zich met deze prestatie vrij wel zeker geplaatst voor het ItNFM-topcon- cours, dat in maart 2005 zal worden gehou den. Hoewel slechts drie verenigingen hier voor worden uitgenodigd zullen de Stellendamse muzikanten dus waarschijnlijk hier weer opnieuw bij zijn, zeker gezien het feit dat men thans het klassement in de Vaandelafdeling aanvoert. Eenentwintig keer was men reeds aanwezig op het topcon cours en vijfmaal werd men landskampioen. Ook in maart 2005 zullen Arie StoUc en zijn orkest - indien plaatsing inderdaad een feit wordt - proberen weer iets groots tot stand te brengen. In Stellendam wordt er in ieder geval al naar uitgekeken! De Dirkslandse Kleindieren Vereniging organiseert op donderdag 2 december een grootste Sinterklaasbingo. De aanvang is 19.30 uur 9in het EHBO zaaltje aan de Philipshoofjesweg te Dirksland. Er worden 15 ronden gespeeld, met als hoofdprijs 10,- en een superronde met als hoofdprijs 50,-. Een boekje voor alle ronden kost 12,50 en kinderen tot 12 jaar spelen al voor 4,50. Sint brengt voor iedereen pakje mee en voor alle kinderen die meespelen heeft de Sint iets extra's bij zich. Graag doorgeven met hoeveel kinderen men komt voor de pakjes. Opgeven kan tot 30 november bij 0187 683811 of 0187 684473. Op zaterdag 20 november organiseerde de HSV de Viscromte haar jaarlijkse bootvis- dag. In de voorafgaande maanden was er door Kees Struik het nodige aan werk verzet om deze dag te organiseren zoals de inschrijving, het regelen van de boot, het inkopen van het aas, de prijzen voor de wed strijd en de loterij. In het begin van het jaar had men zich al op kunnen geven voor deze dag, maar de inschrijving stopt bij 30 deel nemers. Er hadden zich meer deelnemers aangediend die op een reservelijst kwamen te staan. Deze bootvisdag staat in het teken van het afsluiten van een hengelsportjaar, waarbij gekozen wordt voor twee wedstrijd tijden op de boot met daaraan gekoppeld een fantastische prijzentafel. Dit jaar was afgesproken dat de deelnemers op eigen gelegenheid naar de stompe toren in Burg-Haamstede zouden komen, waar de boot van de firma Moerland op hun lag te wachten om te gaan vissen op de Ooster- schelde. Om 08.00 uur bleek dat diversen al eerder waren gearriveerd en zich tegoed deden aan een ontbijt met spiegeleieren en brood. De vrees was gerechtvaardigd dat de weergoden zouden laten merken dat zeevis- sen een heftige hobby kan zijn. De verwach tingen waren veel wind en wisselende buien met hagel of natte sneeuw. Ondanks deze waarschuwing bleek toch dat alle deelne mers gekomen waren en de boot op de afge sproken tijd van de kant ging. Op de eerste vislocatie aangekomen werden twee wed strijdtijden afgesproken. De eerste van 09.00 tot 11.00 uur en de tweede van 13.00 tot 15.00 uur. Tussentijds kon wel worden door- gevist, maar werd de vis niet gemeten. Gedurende de wedstrijdjes bleek dat de vis behoorlijk aanwezig was bij sommige deel nemers. De nodige zeepieren, zagers en ander eetbaar aas werd aan het zilte nat toe vertrouwd en al spoedig kwamen de eerste vissen aan boord. Het bleek een dag met een grote verscheide nheid aan vissoorten zoals bot, schar, steen- bolk, knorhaan, wijting en schol. Tussen het vissen door werd er door de deelnemers zelf ook genoten van de beschikbare hapjes en drankjes, waarbij in dit geval ook de biefstuk met champignons zeker aandacht kreeg. Het verwachte slechte weer bleef gelukkig uit, want met een redelijke temperatuur, af en toe een zonnetje en een windkracht 5 was het toch voor November begrippen een mooie dag. Tot ieders verbazing kwam er ook geep boven water, maar de vraag was of die wer kelijk werd gevangen. Om 15.00 uur was het einde wedstrijd en ging de boot weer rich ting thuishaven. Voor Kees Struik het moment om de mooie prijzentafel te gaan verdelen onder de winnaars en te zorgen dat de loterij, die eveneens rijkelijk gevuld was, op rolletjes zou lopen. Na het optellen in lengte van de gevangen vissen in centime ters bleek dat Kees zelf de winnaar van de dag was, maar hij gaf aan dat hij dat niet het belangrijkste vond. Een boot vol tevreden en lachende deelnemers was belangrijker en daarin was hij, samen met zijn mede organi satoren, ook ten volle in geslaagd. De vraag kwam om het volgend jaar een keer extra te doen, dus daar wordt naai' gekeken. Samen gevat een schitterende bootvisdag die toch laat zien dat het verenigingsgevoel op zo'n dag ten volle zichtbaar wordt. Men zou dit moment van saamhorigheid over een heel jaar vast moeten kunnen houden want het verrijkt het hengelsport leven. Uitslag van de wedstrijd; 1. Kees Struik194 cm 6. Marius Knöps110 cm 2. Bram Abrahamjan 159 cm 7. Henk Korver102 cm 3. Ben Jordaan 149 cm 8. Hans Jordaan 90 cm 4. Dirk Saarloos 143 cm 9. Jan v.Broekhoven89 cm 5. Jan Bruggeman140 cm 10. Arco Schaaf 77 cm In totaal waren er 25 deelnemers met vis, waarbij sommigen zelfs tijdens het klaver jassen vis wisten te vangen en in de prijzen vielen, zowaar een hele prestatie. De eerstvolgende zeevis wedstrijd is op zaterdag 27 november in de Dintelhaven. Dan wordt er gevist van 10.00 tot 15.00 uur. Maandag 15 november trad het eerste team van Zwarte Pion aan tegen het team van het Houten Paard. Na een lange tijd gelijkop- gaande strijd, bleek de Zwarte Pion uiteinde lijk in de breedte sterker dan het Houten Paard uit Den Briel. Zo wonnen Wim vd Staaij en Wim Peeman aan borden 8 en 7 na langdurige strijd hun partij. Maart vd Waal speelde dit keer eens geen gambiet, maar een degelijke Konings indiër met een vlotte remise al resultaat. Martin Verolme aan bord 5 speelde een Wolga-gambiet tegen een oude bekende en behaalde eveneens een gelijkspel. Jan Moedt met wit aan bord 4 zorgde voor een heel punt. Ivo Lagendijk speelde met zwart en speelde weer eens hoog spel met de klok. Kreeg vervolgens ook nog te maken met een claim van zijn tegenstander over een verbo den zet, maar Ivo haalde de tijdcontrole en dwong met slechts twee minuten op de klok zijn tegenstander uiteindelijk wel op de knieën. Cesar van Prooijen aan bord 2 hield met wit Vrijdag 26 november hoopt de zendingsver eniging haar najaarsverkoping te houden, in de zaal achter onze kerk. Er zijn weer onze bekende artikelen te koop, zoals boeken, speelgoed, crea-artikelen,ondergoed, fruit, cake, appeltaart, koekjes enz. Ook is de stoffenkraam weer aanwezig. Openingstij den van 10.00 tot 16.00 uur. Allen van harte welkom! Tot ziens op on/e vprkoping. Het bestuur. de altijd gevaarlijke Ruud Bosch op remise, Bram Mourik aan bord 1 trad aan tegen de sterkste speler van de 2e klas. Jaap Amesz met 2135 Elo. Na goed uit de opening te zijn gekomen offerde Bram een pion voor loper- paar en activiteit. Hierna leek de partij op remise uit te lopen, maar in het eindspel opende Bram ten onrechte het spel en moest hij in een ongelijke lopers eindspel met twee pionnen minder, uiteindelijk toch het onder spit delven. Al met al een goed resultaat voor het team van de Zwarte Pion dat nu met twee maal winst en eenmaal verlies de derde plaats inneemt. Ma 15 nov De Zwarte Pion 1 (1778) - Het Houten Paard 1 (1772) 5?-2? l.A.L.Mourik(1885)- J.Amesz(2134) O - 1 2. T.C.van Prooyen (1816) - R.Bosch (1829)'A -'A 3.1.Lagendijk (1828)- V.Geerlings (1795) 1 - O 4. J.D.Moedt (1852)- A.I.Langendoen (1652) 1 - O 5. M.Verolme (1833) - A.C.van der Ree (1729) ..'A-'A 6.M.L.v/dWaal(1641)- A.Nederiof (1701) M - 7.W.I.Peeman (1729)- F.Timmers (1629) 1 -O 8. W.v/d Staaij (1636)- D.P.Kegge (1703) 1 - O De Dorpsraad Melissant hield don derdagavond 18 november, de tweede openbare vergadering. Hoewel de betrokkenheid van de inwoners van Melissant niet echt af te leiden was uit de opkomst van belangstellenden, was een gezellige en ongedwongen bijeen komst, waarin iedereen ruimschoots de gelegenheid kreeg zijn of haar zeg je te doen. Aan het begin van de vergadering werd door de leden teruggeblikt op de vorige bijeen komst, gehouden op 29 januari 2004. Naar aanleiding van deze vergadering zijn de dorpsraadleden hard aan de slag gegaan en zijn er vier adviezen uitgebracht aan de gemeenteraad, over heel verschillende onderwerpen: de inrichting van de speelwei de achter de Fabiusstraat, de verkeersveilig heid van de JuUanaweg, de inrichting van het bosperceel aan de Molenweg en het par keren in de Pieterstraat en de Bemhardstraat. Deze adviezen werden nog eens toegelicht en besproken. Het wachten is nu op het advies van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Wordt vervolgd dus, "Communicatie is belangrijk", zo reageerde dorpsraadüd Rinus Struik op het onderwerp "Verkeersveiligheid bij de basisscholen in Melissanf'Door dorpsraadlid Carola Mijn- ders waren diverse foto's gemaakt bij de scholen, die aan de aanwezigen werden getoond. Het blijkt dat het reuze meevalt met verkeersgevaarlijke situaties bij de scholen. Buurtagent Gerrit Boender had zijn huis werk gedaan en kon vertellen dat vanaf 2000 maar één aanrijding heeft plaats gevonden bij basisschool Roxenisse, waarbij alleen een geparkeerde auto en een bus van Con nexion waren betrokken. Tot nu toe zijn de kinderen uit Melissant steeds veilig van en naar school gegaan. Toch denken de dorps raadleden dat het goed is de ouders af en toe aan te spreken op hun eigen gedrag en dat van hun kinderen. Maar alleen, als dat echt nodig is. Want, zo verwoordde Rinus Struik de mening van de aanwezigen: "Het is in Melissant mooi wonen!" Contact De discussie over de verkeersveiligheid bij de scholen leverde geen advies van de dorps raad op. Mevrouw Krouwel merkte op, dat de dorps raadleden uit de in januari gehouden enquê te had begrepen dat de verkeersveiligheid bij de basisscholen een probleem is, maar dat blijkt gelukkig niet het geval te zijn. Zij gaf ook aan het jammer te vinden, dat er niet zoveel mensen op de vergadering aanwezig waren. Misschien ligt het aan de publiciteit De verkeersveiligheid bij de scholen was onder werp van gesprek tijdens de gehouden Dorps raadvergadering in Melissant. over de vergadering of aan de onderwerpen. Aan dat laatste is natuurlijk iets te doen, zeker als de inwoners van Melissant zelf zaken aandragen. Hiervoor kunnen ze altijd terecht bij één van de leden van de Dorps raad: Wim Bik, Tammo Hilgers, Jan Kop- pelman, Rinus Peekstok, Rinus Struik of Akkie Krouwel. Via r.struik@molagro- com.nl kunnen berichten aan de dorpsraad worden gestuurd. Afscheid De leden van de Dorpsraad moesten deze avond alweer afscheid nemen van Carola Mijnders, die om persoonlijke redenen geen kans meer zag langer lid te blijven van de dorpsraad. Zij kreeg daarvoor een bloemetje van de dorpsraad en een hartelijk applaus. Dorpsraad Herkingen De Dorpsraad Herkingen hoopt op woens dag 15 december a.s. de tweede openbare vergadering te houden in Ons Huis. Deze vergadering begint op 19.30 uur. Deze vergadering zal vooral in het teken staan van het werk van de brandweer, ook in het kader van de komende oud- en nieuw viering. Iedereen is van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Dorpsraad Dirksland De Dorpsraad Dirksland zal dit jaar geen openbare vergadering meer houden. Er zijn geen onderwerpen die zo belangrijk zijn dat een openbare vergadering noodzakelijk is. Oud en Nieuw Wel hebben de leden van de dorpsraad zich uitgesproken over een alternatief voor de brandstichtingen tijdens oud en nieuw, in de vorm van een feest in De Gooijer. Hiervoor is een aanvraag om vergunning ingediend. Hoewel nog niet bekend is of dit doorgaat en of er geld voor beschikbaar is, juichen de leden van de Dorpsraad dit alternatief toe. "Het is het proberen waard", reageerde dorpsraadlid Pieter Struik. Wel zijn de dorpsraadleden van mening dat er een plek moet worden aangewezen, waar gecontro leerd kan worden gestookt. Het advies van de dorpsraad is doorgegeven aan de burgemeester. Vacature Ook de Dorpsraad Dirksland heeft een vaca ture: Jan Arie Hogchem heeft te kennen gegeven dat hij zijn lidmaatschap opzegt. De dorpsraad is nu op zoek naar een nieuw lid, het liefst uit Molenzicht of Kralingen. Hier voor zal een oproep in de kranten worden geplaatst.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 4