Rijkswaterstaat District Haringvliet ontmoette klanten op informatiemiddag STRU K \>A" ITIE 0900-8844 STRUMK Zzz-h a-(b Lot of toeval? ''Uw stem, onze stem, samen één koor'' Veel huiswerk voor het District En dat is l'ipiP I Spongebob in 'Sloffie' Opgave voor reünie MAVO 'Het Spectrum' Ingebruiliname nieuw orgel in Exoduskerk Schoentje zetten bij Albert Heijn Zondag Jeugdkerk (/M i n n aa rd sponsort Anniecrèche in Paramaribo jCST Visser Visser SGP Spreekuur verzet Karels Autoschade u Dirksland Vroonweg 8 KEES DÖRR Verkeerscontrole Waarschuwing voor oplichtings- truc met bankpas arA \ECeeei5ti^ (automatische) L toegangspoorten (0187)68 47 21 Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? actief in beeld en geluid ERA BARENDRECHT «TEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL. 0187-617 300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVELD* TEL 0342-405 140 www.karels.com Ook voor Caravan schadeherstel en onderhoud www.caravanschadeherstel.nl wvm.cormelissant.nl MILjmiTACJNIRUIVL Nijverheidsweg 4, Dirksland Eén vertrouwd adres j voor al uw rijplezier! f Autobedrijf Cor Melissant f 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor Melissant Tweewielers 0187-6017 06 Vrijdag 19 november 2004 77e jaargang nr. 7358 0 Gelegen op een unieke locatie vindt u deze halfvrijstaande, karakteristieke en ruime woning met garage. De woning heeft een inhoud van ca. 525 m^ en is ge bouwd in 1953. Het karakter van die tijd is behouden gebleven. De woning zal moeten worden verbouwd c.q. gemoderniseerd om aan de eisen van deze tijd te voldoen. Bouwkundig inspectierapport aanwezig. Vraagprijs 295.000,- k.k. Zandpad 126, Middelharnis Telefoon 0187-486343 info@kdmakelaardij.nl www.kdmakelaardij.nl n MAKEL/URDM r- Nó onder eigen naam, dé zekerheid voor optimale aandacht. Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee MIDDELHARNIS/SOMMELSDIJK Dinsdagavond hielden surveillerende poli tiemensen van het district De Eilanden een fietsverlichtingscontrole in Middelharnis en Sommelsdijk. Tussen half negen en half tien werden 24 fietsers gecontroleerd, waarna drie van hen op de bon werden geslingerd omdat zij geen, defecte of onjuiste verlich ting voerden. MIDDELHARNIS - Dinsdagmorgen om half elf werd een 63-jarige vrouw bij haar woning in de Johan W. Frisostraat aange sproken door een haar onbekende ongeveer dertigjarige man, lengte 1.90 meter, donker grijs haar, die zich bekendmaakte als verte genwoordiger van een bank. De man vertel de de vrouw dat haar bankrekening moest worden aangepast en dat zij daarbij ook een nieuwe pincode kreeg, maar ook haar oude pincode kon behouden. Om dat laatste te verzorgen had de man haar bankpasje nodig. De vrouw gaf haar bankpasje met pincode af en zag de man, samen met een iets verderop staande man naar een bestelauto lopen, waarin beiden wegreden. Omdat de vrouw een en ander toch niet vertrouwde alarmeer de zij de politie en belde ook haar bank om het bankpasje te laten blokkeren. Een onder zoek in en rond Middelharnis door de politie naar de beide mannen leverde niets op. De politie waarschuwt om bij confrontatie met de man hen te bellen en niet in te gaan op het verhaal en zeker niet een bankpasje met bijbehorende pincode af te geven. Na een terroristische aanslag, zoals op een trein in Spanje, zijn er dodelijke slachtoffers en mensen die het hebben overleefd. Som mige overlevenden voelden zich op een spe ciale wijze beschermd. Anderen zijn niet getroffen omdat zij net de fatale trein misten. Is dit toeval of had het zo moeten zijn? Velen op Flakkee worstelen met dit soort vragen. Worden wij getroffen of gespaard door het toeval of het lot? Dit onderwerp wordt op maandag 22 november om 21.00 uur behan deld in het programma 'Ontwaakt Radio' op Radio Flakkee. De presentatie is in handen van Nick Ehbel. Dinsdag om 16.00 uur wordt het programma herhaald. Op Radio Flakkee wordt iedere zaterdag morgen tussen 9 en 10 uur een programma uitgezonden voor alle kinderen. Het heet 'Sloffie!' Een gezellig programma met leuke nieuwtjes, vrolijke muziek en De Boeken hoek. Nog niet zo lang geleden waren de makers van Sloffie bij Spongebob bij de Carwash van Garage Knops in Sommels dijk. Daar zijn opnames gemaakt van kinde ren die aan het spelen waren in de Kinder- truuk of die op de foto gingen met Sponge bob of winnaar waren van de Kleurwed- strijd. De opnames zijn a.s. zaterdag in 'Sloffie' te horen! Ook kan je nog tot a.s. zaterdag je foto opsturen van jou met Spon gebob. Daarmee maak je kans op leuke Spongebob prijzen. Stuur je foto naar: Radio Flakkee, t.a.v. Sloffie, Postbus 191, 3240 AD Middelharnis. Of naar: sloffie l@zon- net.nl. Ook kan je je foto tijdens de uitzen ding van 'Sloffie' in de studio komen bren gen. Natuurlijk krijg je je foto weer terug. Als de wedstrijd afgelopen is, zijn de foto's op te halen bij Tankstation de Ronde Boom. Het programma 'Sloffie' wordt gemaakt door: Nick, Sanne, Emiel en Dick. In verband met de sluiting van de nevenves tiging en de verhuizing van de leerlingen en inventaris naar het gebouw van de Christe lijke Scholengemeenschap 'Prins Maurits' zal op zaterdag 18 december een reünie wor den georganiseerd in het schoolgebouw in Stellendam, van 13.00 tot 17.00 uur. Alle (oud) leerlingen en docenten zijn van harte welkom! Belangstellenden kunnen zich opgeven voor de reünie door storting van 5,00 voor 1 dec. op rekeningnummer: 34.20.04.190, t.n.v. C.S.G. 'Prins Maurits', o.v.v. 'Reünie Stellendam'. U bewijst de organisatie een grote dienst door het voor 1 december toe sturen van (van uw adres voorzien) fotoma teriaal uit uw >:ch' (iperiode. Dit wordt z.s.m. geretourneerd. Balkon (sier)- hekwerk Eigen ontwerpen SOMMELSDIJK - Op vrijdagavond 26 november a.s. om 20.00 uur wordt in de Exoduskerk aan de Dorpsweg in Sommels dijk een nieuw pijporgel in gebruik geno men. Op deze avond, die geopend wordt door de predikant ds.Hoffenkamp, zal orgel bouwer Pels van Leeuwen, in samenwer king met adviseur Piet Westhoeve uitleg over het orgel geven. Laatstgenoemde zal ook een korte bespeling van het orgel ver zorgen. Het Pels-orgel, gebouwd in 1966 voor een ziekenhuiskapel in 's-Hertogen- bosch, heeft 14 stemmen, verdeeld over twee klavieren en pedaal. Een ieder is van harte welkom deze feestelijke ingebruikna me bij te wonen. Sinterklaas nodigt ook dit jaar alle kinderen uit om bij de Albert Heijn filialen op Goe ree-Overflakkee hun schoentje te zetten. Vorig jaar hebben in Nederland meer dan 200.000 kinderen hun schoen gezet bij Albert Heijn. Het is zo langzamerhand een traditie gewor den: schoentje zetten bij Albert Heijn. "Sin terklaas heeft ook dit jaar weer een hoop lek kers in petto voor de kinderen, zegt super marktmanager Peter Grinwis uit Ouddorp. "Wij nodigen alle kinderen tot en met 8 jaar uit om hun schoentje te komen zetten in één van onze winkels. Ook voor de ouders heb ben we een leuke verrassing, want vanaf zaterdag 13 november hebben we weer meer dan 2000 bekende merkartikelen in prijs ver laagd. Het heerlijke avondje begint dus bij Albert Heijn. De schoentjes kunnen bij onze filialen in Middelharnis en Oude Tonge op woensdag middag 1 december worden afgehaald. Bij Albert Heijn Ouddorp kan dat op zaterdag 4 december. Op deze middagen zullen er diverse zwarte Pieten aanwezig zijn." Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-476555 Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen COMBI OUDDOIt^ WeittlriMt 3S hL (Olir 61161: fu bJ37M Zondag 21 november is er weer jeugdkerk in het Prieel van de Staver. Joost van den Oever zal dan spreken. De muziek word verzorgd door de band "Band of Brothers" uit Helle- voetsluis. De organisatie nodigt iedereen uit om deze zondag aanwezig te zijn, vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en 20.00 uur wordt er begonnen met de dienst. MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van t/iv woning Doetinchemsesfraat 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187)482606 BADCULTUUR 6. INSTALLATIETECHNIEK ^3' STATIONSWEG 4 3255 BIOUDETONCE 01'TEL. (0187) 641426 'Xl FAX (0187) M2110 Zie artikel elders in deze krant NVM REGISTERACCOUNTANTS GOEDEREEDE - In de rubriek fractiege- wijs heeft de SGP-fractie te Goedereede gewezen op de mogelijkheid om met de frac tie van gedachten te wisselen over diverse gemeentelijke zaken. Omdat de SGP-fractie op maandag 22 november een andere bijeen komst bijwoont wordt het SGP-Spreekuur verzet naar maandag 20 december van 19.00-20.00 uur in 'De Rank' aan de Bos- schieterstraat 6 te Stellendam. Iedereen is van harte welkom! Uiteraard kunt u de frac tie ook bellen of mailen, tel.: 0187-491343, e-mail: fractie@sgp-goedereede.nl. Langeweg 38, 3244 BH Nieuwe Tonge Tel. (0187) 65 13 96 CARAVAN- EN CAIVIPERSERVICE BlROSAIWinEBEDRIJF Maak tijdig een afspraal<. Voor meer informatie zie onze website: Rijkswaterstaat is voornemens om wat meer publiekgericht te gaan wer ken. Tot voor kort leek deze over heidsdienst voor de gebruikers van hun producten niet gemakkelijk te benaderen en daar wil de organisatie nu wat verandering in te gaan bren gen. Om er achter te komen wat er onder hun 'klanten' leeft werd er door het District Haringvliet dinsdagmid dag een informatiemiddag georgani seerd in het gebouw van de visafslag aan de Stellendamse buitenhaven. Velen gaven gehoor aan de uitnodiging van Rijkswaterstaat District Haringvliet voor een nadere kennismaking. Tijdens deze informatiemiddag waren afvaardigingen van de eilandelijke colleges aanwezig, evenals vertegenwoordigers van visserij, bedrijven, jachthavens en natuurbeschermingsorgani saties. Districtshoofd ir. M.J.J. Kerkhofs stelde het District Haringvliet voor aan de aanwezigen. Hij wees zijn toehoorders erop dat binnen Rijkswaterstaat steeds meer publiekgerich- ter gewerkt zal gaan worden, maar daar heeft zijn organisatie wel een publiek nodig dat gelegenheid krijgt om zijn wensen en gevoe lens ten aanzien van deze overheidsinstel ling te kunnen ventileren. En dit laatste was de hoofdreden voor Rijkswaterstaat om een informatiemiddag te organiseren. Kerkhofs weet dat er wel eens klachten zijn over zijn organisatie en hij riep daarom het publiek om "Rijkswaterstaat te helpen het beter te doen", met als motto 'Uw Stem, onze stem, samen één koor' Het blijkt dat Rijkswaterstaat veel taken heeft, zo heeft zij onder andere het beheer over de Goereese Sluis, de Volkeraksluizen, de spuisluizen aan het Haringvliet en de Stellendamse vissershaven. Ook dient de dienst er voor te zorgen dat er een veilig gebruik kan worden gemaakt van zowel de waterwegen als de rijkswegen, zoals de N57 en de N59 op Goeree-Overflakkee. Uit de opsomming van de taken blijkt dat veel bewoners van de regio 'klant' zijn van Rijks waterstaat. Wensen Op verschillende manieren konden de aan wezigen hun wensen aan Rijkswaterstaat bekendmaken. Er bleek toch nog wel wat kri tiek onder de genodigden te zijn op het soms wat trage functioneren van Rijkswaterstaat. .•\llereerst was het de beurt aan de 'gastheer' an deze middag, de heer Joh. van Nieuwen- huyzen, de directeur van de UFA, waarvan onder meer de "Visafslag van Stellendam deel uit maakt. Hij had een wensenlijstje voor Rijkswaterstaat. Allereerst gaf Van Nieu- vvenhuyzen uitleg over zijn bedrijf. Hij schet ste het belang van de vissershaven voor zijn bedrijf en voor de hele regio. Naast de zorgen die er zijn over de visserij verklaarde "Van N'ieuwenhuyzen ook zorgen te hebben over het onderhoud van de havens, die door Rijks waterstaat beheerd worden. Hij wees de functionarissen van Rijkswaterstaat erop dat de havens het visitekaartje zijn van Goeree- Overflakkee als de toeristen via de weg over de Haringvlietsluizen op het eiland arriveren. Graag zag hij dat Rijkswaterstaat de havens een flinke opknapbeurt gaven. \'an Nieuwenhuyzen verklaarde het verder spijtig te vinden dat Rijkswaterstaat geen (.oncurrentie heeft, want volgens hem zou er dan zeker wel alerter gereageerd worden op bepaalde zaken. Ook stelde de 'vismijndi recteur' de situatie van het Noordereiland aan de orde. Dit stuk grond wat tegenover de isafslag ligt zou goed gebruikt kunnen wor den voor de aanleg van viskwekerijen. Er Mijken al twee bedrijven interesse te hebben voor deze grond. Maar volgens Van Nieu- wenhuyzen houdt Rijkswaterstaat dit gebied in eigen hand om er een zanddepot aan te leggen, maar dit schijnt maar niet te lukken: "ledere ochtend kijk ik van uit mijn kantoor op het terrein en ik zie geen activiteiten", aldus Van Nieuwenhuyzen. Hij raadde Rijkswaterstaat aan om toch de kandidaten voor een viskwekerij tegemoet te komen, zeker nu het in de visserij wat minder gaat. De kritiek of anders gezegd: de wenslijst van Van Nieuwenhuyzen was nog niet af. Hij roerde ook het op diepte houden van het Slijkgat aan. Deze vaargeul is van levensbe lang voor de aanvoer van de vis naar Stel lendam. Rijkswaterstaat blijkt geen geld meer te hebben om de peilingen in het Slijk gat uit te voeren, dus ook van het op diepte houden van het gat kan geen sprake zijn. Hij gaf Rijkwaterstaat het advies mee om toch maar tijdig te peilen, zo kan er vlugger een aanvang worden gemaakt met het op diepte houden van het Slijkgat, en daardoor lagere kosten. Tenslotte gaf hij Rijkswaterstaat de raad mee om goede contacten te onderhou den met de vissers. Rapportcijfers Vervolgens konden de aanwezigen in de zaal rapportcijfers uitdelen aan het functio neren van Rijkswaterstaat. Een acht, het hoogste cijfer kreeg Rijkswaterstaat van een vertegenwoordigers van de Dienst Domei nen voor de goede samenwerking. Een 'klein zesje' had wethouder Van Oosterom van Goedereede over voor Rijkswaterstaat. Ook zijn kritiek gold de condities van de havens "deze liggen er soms niet bij" vol gens de wethouder. Ook het onderhoud van de bermen langs de rijkswegen kon niet de goedkeuring van Van Oosterom wegdragen. "Als gemeente doen wij er alles aan om het er keurig uit te laten zien, maar Rijkswaters taat laat het afweten en daar worden wij als gemeente door de toeristen op aangespro ken", zo verzuchtte de Goereese wethouder. "Rijkswaterstaat pakje taak op!" aldus Van Oosterom. Hij wees ook nog op het slecht onderhouden van de verlichting langs de wegen. Nog onlangs was hem ter ore geko men dat er wel 33 lantaarnpalen dienst wei geren. Hem was beloofd dat dit vóór 1 december zou zijn opgelost, maar hij betwij felde of die datum gehaald zou worden. Ook bij de bekostiging van de nog aan te leggen rotonde op het gevaarlijke kruispunt Zuider diepstraat Meester Snijderweg haakte Rijkswaterstaat af en "was er niets meer bespreekbaar", ondanks de samenwerking met de gemeente en het Waterschap. Ook bleek het verlenen van vergunningen door Rijkswaterstaat nogal eens irritaties op te roepen omdat van verschillende afdelin gen bij de Dienst aparte vergunningen nodig zijn. Eén loket zou veel beter en duidelijker werken, zo was de gedacht van een groot deel van de aanwezigen. Later tijdens de bijeenkomst bleek dat ook de watersporters en de beroepsvaart nogal wat wensen hadden over Rijkswaterstaat. Zo was de klacht dat de pleziervaarders weinig terugzien van hun betaalde liggelden. Rijks waterstaat werd aangeraden om meer zicht baar te werk te gaan. Onderhoud kunstwerken De voorzitter van de Ondernemersvereni ging Goedereede, de heer Wissenkerke, hekelde het slechte onderhoud van de kunst werken door Rijkswaterstaat, hiermee doel de hij op de bruggen, sluizen en viaducten. Volgens hem gaat het achterstallig onder houd van die kunstwerken zich later wreken. Ook was het hem een doom in het oog, dat Directeur Joh. van Nieuwenhuyzen van de UFA spoorde Rijkswaterstaat aan tot meer daadkracht. Rijkswaterstaat, hoewel gevestigd in Goede reede, zich nog niet had aangemeld als lid van genoemde Ondernemersvereniging. En juist dit was een van de 'verbeterpunten' die Rijkswaterstaat tijdens de bijeenkomsten nog kon oplossen, want de dienst meldde zich tijdens de bijeenkomst nog aan als lid van de Ondernemersvereniging. Toch was Wissenkerke niet alleen maar negatief in zijn oordeel over Rijkswaterstaat. Hij prees de medewerking van dienst bij het saneren van de oude haven van Ouddorp. Concrete antwoorden op de punten die van uit het publiek werden aangedragen bleven vanuit de directie van Rijkswaterstaat ach terwege. Wel hebben de vele aanwezige medewerkers van Rijkswaterstaat een portie huiswerk meegekregen, waar mee aan de slag gegaan zal worden op de weg naar publieksvriendelijker werken. Een voorbeeld van dat publieksvriendelijk werken gaf mevrouw ing. W.M. Kamp in haar presentatie over het Kustbeheer, waarin zij verduidelijkte dat het opspuiten van het zand bij het Flaauwe Werk in goed overleg met alle betrokkenen is gebeurd en dat Rijkswaterstaat niet alleen maar heeft geke ken naar de belangen van de kustverdedi ging maar ook naar het belang van de recre anten daarom wordt er momenteel een bete re kwaliteit zand op het strand gespoten dan in voorgaande jaren. Gezien het aantal van de aangedragen verbe terpunten zal het nog even duren voor Rijks waterstaat en haar klanten in één koor zin gen, maar de eerste stap is in ieder geval gezet! f LISSANT

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1