Voorlichtingsavond voor reumapatiënten EIIAtlDBn-tllEUWS Jacob Hendrik HENK Leo de (Bonte Corrie de 'Bonte-'Dooge ADRIAANTJE MAATJE CORNELIA HUIZER mej. A. M. C. HUIZER FAMILIEBERICHTEN BEVALT BETER JACOMUNTJE VAN WIJK Mientje TANTE MIENTJE MIENTJE VAN WIJK MIENTJE VAN WIJK MIENTJE VAN WIJK SUZE OSSEWEIJER Suzanna Osseweijer-Tanis Suze LIEVE OMA SUZE OSSEWEIJER-TANIS SUZE OSSEWEUER SUZE OSSEWEIJER-TANIS SUZE OSSEWEIJER ROB KLAASEN HUIBERTJE KEUZER-VAN DRIEL ROB KLAASEN ROBERT LEENDERT KLAASEN ~Rob~ ROB KLAASEN R.L. KLAASEN ROB KLAASEN DANKBETUIGING HESTER VAN HEEMST-GEBRAAD ROB KLAASEN ROB KLAASEN ROB KLAASEN SUZE OSSEWEUER lieve SUZE (Ma) SUZE OSSEWEIJER PAGINA 3 VRIJDAG 12 NOVEMBER 2004 'M In stille verwondering en met grote blijdschap ontvingen wij uit &ods hand een zoon 9 november ZOOf Henk Koppelaar Petra Koppelaar-van tAoort Weistraat ZZ 3ZW fyV/ Nieuwe-Tonge Tel. 0181-65IHHl 1974 2004 Op D.V. 15 november zijn onze vaderen moeder, opa en oma en 30 jaar getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd! Linda en Michael Bart, Wessel, Inez Mirjam en Johan Joost, Jelle, Jasper Rianne en Leo Femke, Annelot Evelien en Erik Jos en Nicole Wim I Molenweg 20, 3255 AP Oude Tonga .;i;.;;j.;:;_;i-..;t;.,;;:.ï;;..;iJJi'.;; Na een ernstige ziekte is door de Heere uit ons midden weggenomen onze geliefde zuster, schoonzuster en tante in de leeftijd van 64 jaar. Zij werd de laatste tijd liefdevol verzorgd in ver pleeghuis 'De Samaritaan Herkingen: J. C. Huizer N. H. L. Huizer-van der Maas Hoofddorp: M. C. Huizer (in liefdevolle herinnering) R. G. Huizer-Visser Herkingen: C. Huizer G. A. Huizer-Sieling en kinderen Sommelsdijk, 11 november 2004 Correspondentie-adres: J. C. Huizer, Krammerstraat 13, 3249 AM Herkingen Gelegenheid tot condoleren zaterdag 13 november van 20.30 tot 21.30 uur in de grote zaal van het ver pleeghuis 'De Samaritaan', Kon. Julianaweg 59 te Sommelsdijk. De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden D.V. maandag 15 november om 13.15 uur in de Herv. Kerk, Scharloodijk te Her kingen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Her kingen. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot con doleren in verenigingsgebouw 'De Fontein', Scharloodijk 35 te Herkingen. Geen bloemen Mochten wij vergeten zijn u een rouwbrief te stu ren, dan kunt u deze advertentie als zodanig be schouwen. Mijn tijden zijn in Uw hand. (Psalm 31:16a) De Heere heeft uit ons midden weggenomen ons trouw en meelevend lid, in de leeftijd van 64 jaar. Bestuur en leden van de Herv. Vrouwenvereniging 'Niet in eigen kracht' uit Herkingen 11 november 2004 [de Waarden bevalt beter Schrijf nu in voor kraamzorg... en ontvang een handig fotomapje! Voor meer mformatte en inschrijvingen; Telefoon: (0900) 572 26 46 Knamzor^ de Wavden Regio Hoeladie Waard eJt. BX E-mail: infoPkraamzorg.ot^ A. /S\ AA ^yv www.ttraamzorgdewaartien.n( twc-^ ^tt -ffis" »fc Weetje dat de Vader je kent? Weetje datje van waarde bent? Weetje datje een parel bent - een parel in Gods hand. Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij de strijd niet kunnen winnen. Erg bedroefd, maar met een onuitwisbare herinne ring aan haar leven, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve zus, schoonzus en tante in de leeftijd van 55 jaar. Thijs en Joke Joyce Claudia Richard Piet en Ada Petra en Marius Anne, Mark Martin en Marjan Jacqueline en Ton Leni en Kees Edwin Mariëlle Dirksland, 10 november 2004 Hospice 'Calando' Oosterweg 4, 3253 BT Ouddorp Gelegenheid tot condoleren vrijdag 12 november van 15.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur in de Gereformeerde kerk, Dorpstienden 15 te Ouddorp. De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal gehouden worden D.V. zaterdag 13 november om 10.30 uur in bovengenoemde kerk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Dorpsweg te Oud dorp, omstreeks 11.30 uur. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot con doleren in de kerk. Geen bloemen Geen bezoek aan huis Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, worden verzocht deze advertentie als zodanig te beschou wen. Verdrietig, maar vol fijne herinneringen, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve Joyce Claudia Richard Petra en Marius Anne Mark Martin en Marjan Esmee Y Jacqueline en Ton Edwin Mariëlle Ouddorp, 10 november 2004 Tot onze diepe droefheid is na langdurig ziek zijn van ons weggenomen onze collega Medewerkers 'Hotel Akershoek' Ouddorp, 10 november 2004 Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat zij ons gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van onze zeer goede vriendin Leen en Riet Tanis Willy en Aat Pikaart Arend en Nel Klepper Na een moedige strijd is onze buurvrouw over leden We wensen de familie veel sterkte toe. L. Temmink S. J. Hoefman Dirk en Margriet Ouddorp, november 2004 Suze blijft geborgen in onze herinnering Geworteld in ons bestaan We zijn ontzettend dankbaar Om wie ze was en wat ze voor ons heeft gedaan. Vol verdriet zijn wij, dat de Heere van ons heeft weggenomen onze lieve vriendin Wij wensen de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte nu er zo"n lege plaats in hun midden is gekomen. Bram en Pie Klijn Jaap en Konimy Nicole, Dorien en Bart Els en Peter Jasmijn, Bemd, Dieuwertje Ouddorp, 11 november 2004 Een mengeling van pijn en tranen slechts af en toe een sprankje hoop gedreven door een sterke wilskracht hoewel het onheil nader sloop je gedachtenis zal altijd blijven te vroeg ben je van ons heengegaan wij houden van je en zijn dankbaar voor alles watje hebt gedaan. Na een leven vol liefde en hartelijkheid voor allen die zij kende, is heden van ons heengegaan onze lieve moeder en oma sinds 8 mei iggi weduwe van Pieter Osseweijer in de Ueftijd van ^g jaar. jaap en Arja Patrick, Sacha Peter en Bea Maikel, Iris Sandrina II november 200^ Geleedststraat ^8 5255 Ouddorp Onze moeder en oma is thuis opgebaard. Gelegenheid tot condoleren zaterdag i^ november van 1^.00 tot 16.^0 uuren van ig.oo tot 20.30 uur in de kerk van de Doopsgezinde Gemeente, Dorps tienden 5 te Ouddorp. De herdenkingsdienst zal gehouden worden maan dag 75 november in bovengenoemde kerk, aanvang IJ.30 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de algemene begraafplaats te Ouddorp. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condole ren in de kerk. Suze hield van rozen - Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, worden ver zocht deze advertentie als zodanig te beschouwen. We zullen altijd aan je blijven denken en willen je bedanken voor alles watje voor ons hebt gedaan. Oma waar je nu ook bent, je blijft in ons hartje bestaan. Vaarwel lieve oma, we houden van je. Kusjes, Maikel, Patrick, Iris en Sacha Intens verdrietig, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat na een zorgzaam leven, door de Heere uit ons midden is weggenomen mijn lieve zus en schoonzus en onze tante Klaas Tanis Miep Tanis-van Dam Jaap en Junita Rianne en Joan Nienke Margrita en Jaap Pieter Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toe om dit verlies te dragen. Ouddorp, 11 november 2004 Tot ons groot verdriet overleed na een ernstige ziekte, toch nog onverwacht, onze schoonzus en tante Aren en Nel Klepper-Osseweijer Eduard en Carina Klepper Patrick Jomé Fabiënne Petra en Peter Klink Angela Ouddorp, 11 november 2004 Heel bijzonder, heel gewoon. Gewoon een héél bijzondere vrouw. Bedroefd zijn wij door het overlijden van onze buurvrouw fara. Immerzeel fam. Meijer fam. Dragt fara. Kievit Mevr. Van Ginneken Mhr. Zandburg Broers Tieleman Mevr. Grinwis Mevr. Van der Vlist en kinderen Ouddorp, 11 november 2004 Met diepe droefheid namen wij kennis dat, na een ernstige ziekte, is overieden onze dierbare collega Wij wensen de kinderen en verdere familie heel veel sterkte toe. Wim en Jo Woorden komen wij tekort. In de jaren datje werkzaam was voor ons. deed je dit vol over gave. Mede ook door jou is ons bedrijf geworden wal hel nu is. Je blijft aliijd in onze herinnering. Uit ons midden is weggenomen onze medewerker in de leeftijd van 57 jaar. Wij wensen Riet, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit grote verlies. Tom, Nancy Danny Vroegindeweij Middelhamis, 9 november 2004 Door een droevig ongeval heeft de Heere uit ons midden weggenomen onze geliefde tante en onze geliefde nicht JEANETTE VAN LOON-KEUZER Wij wensen de kinderen en kleinkinderen. Steef en de kinderen en de verdere familie heel veel sterkte toe en Gods troost en nabijheid om dit zware ver lies te dragen. Elly en Hans Melaard-Keijzer Jaco, Martijn en Wouter Petra en Rudi Koers-Keijzer Robert, Carolien, Marije en Maurits .Middelhamis. 6 november 2004 Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno men van het overlijden van onze collega in de leeftijd van 57 jaar. Wij wensen Riet, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies. Collega's Boekhandel Vroegindeweij Middelhamis Collega's Boekhandel Vroegindeweij Ouddorp Middelhamis, 9 november 2004 Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van echtgenoot van Riet Klaasen-Loots Zijn brede inzet voor de stichting en het karakte ristieke stemgeluid in diverse programma's zullen wij missen. Wij wensen zijn vrouw Riet, de kinderen en klein kinderen de komende tijd veel sterkte toe. Het bestuur en de medewerkers van Radio Flakkee (S.L.O.F.) Dirkslajid Dirksland. november 2004 Diep geschokt hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van in de leeftijd van 57 jaar. Wij wensen zijn echtgenote Riet, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om dit zware verlies te dragen. Harmina en Leen Vroegindeweij Sommelsdijk, 9 november 2004 Met leedwezen en verslagenheid namen wij kennis van het plotseling overiijden van onze oud-mede- werker en oud-collega, de heer Vanaf 1989 tot 2000 was hij bij ons werkzaam in verpleeghuis De Samaritaan. Met gevoelens van waardering en dankbaarheid denken wij aan hetgeen hij voor ons verpleeghuis heeft betekend. Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote, kin deren, kleinkinderen en verdere fainilie. Wij wensen dat de Heere hen kracht en troost zal geven in deze moeilijke tijd. Directie, management team, medewerkers en vrijwilligers van de Stichting HDG Sommelsdijk, 10 november 2004 'Wij kunnen het niet geloven Plotseling is uit ons midden weggenomen onze fijne collega in de leeftijd van 57 jaar. Wij wensen Riet, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies. Collega 's van de Zernikeweg: Johan Michael Leen Stoffel Liesbeth Middelhamis, 9 november 2004 Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor het medeleven na het overlijden van onze lie ve moeder en oma Onze bijzondere blijk van waardering en dank baarheid gaat uit naar het 'Verzorgingsteam Haringvliet" in 'De Goede Ree'. Ds. J. C. den Toom hartelijk bedankt voor het lei den van de rouwdienst. Fam. Van Heemst Veel te vroeg, in de leeftijd van 57 jaar, is over leden onze zeer geachte medewerker Directie Medewerkers All-Office Vroegindeweij Thuiskantoor Vroegindeweij Boekhandel Vroegindeweij Middelhamis, 9 november 2004 Wij waren geschokt toen we dinsdag hoorden van het overiijden van onze ouderiing We bidden om de kracht van God voor zijn familie om dit plotselinge verlies te kunnen dragen. Rob, de kerkenraad en de gemeente zullen je missen! Namens de kerkenraad van de Hervormde Exodusgemeente A. P. Comelissen, praeses. R. W. Vader, scriba. DIRKSLAND - De Reumapatiëntenvereniging Goeree-Overflakkee e.o. organiseert op 22 november a.s. een voorlichtingsavond, waarop de heer Jordens, apotheker te Middelhamis, meer vertelt over reumamedicijnen en wat de apotheek kan betekenen voor reumapatiënlen. Leden en belangstellenden zijn hartelijk welkom. Plaats: Personeelsrestaurant Van Weel-Bethesda- ziekenhuis. Stationsweg 22 te Dirksland. Aan vang: 19.45 uur. Diep geschokt zijn wij door het plotseling over lijden van onze ex-collega Wij wensen Riet, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met het verwerken van dit grote ver lies. Medewerkers Interne Dienst, Technische/Agrarische dienst en Voedingsdienst Verpleeghuis De Samaritaan. Sommelsdijk, 10 november 2004 Diepbedroefd hebben wij kennis genomen van het overiijden van onze gewaardeerde medewerkster en collega Ons medeleven gaat uit naar de kinderen, kleinkin deren en verdere familie. Familie Breen en personeel 't Wapen van Stellendam j 'Zo gewoon maar toch heel bijzonder' Is gisteren morgen overleden onze Je wilde nog zoveel, maar had niet meer de kracht. Je ziekte had je volkomen in zijn macht. Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden.-. Wij wensen Sandrina, familie en vrienden heel veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies. Rockanje: Aat, Corine, Alex en Kelly Arkenbout-van der Velde Intens verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van onze vriendin Ze blijft in onze herinnering! Wij wensen de kinderen, de kleinkinderen en verdere familie alle sterkte bij het dragen van dit grote verUes. Adriaan en Haimie Jeroen en Mariska Amold en Ilona

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 3