STRUIK cia v IE Dertien scheepswrakken ontdekt bij Kop van Goeree 0900-8844 Dwangneurose En dat is ËL STRUÜK En dat is ■^yMinnaard ^T5i a _6 Aanslagen op polderend Nederland Dr station de Watertoren Kerstconcert Oude-Tonge Klassieke muziekavond in ^De Samaritaan' chr. stféëk!titöcïï^ëpgereforTneerde grondslag voor de zuid-hoüandse en zeeuwse eilanden KEES DöRR «WmV Bel ons! nvm Taxatie tiodtg. (0187) 47 02 72 of (0187) 68 45 45 Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? Spaap nu voor een gratis Viennetta ijstaapt of een gratis wasbeurt no 4! KEES DÖRR Verkeerscontrole Rond de Kop van Goeree, maximaal twaalf mijl uit de kust, blijken dertien scheepswrakken te liggen, zo is eerst nu bekend geworden. Verreweg de meeste zijn in archeologische zin 'jong', want de schepen zijn vergaan aan het eind van de 19de en in de loop van de 20ste eeuw. Hun exacte locaties zijn bekend bij de afdeling Maritiem Erfgoed van de Rijksdienst voor Oud heidkundig Bodemonderzoek (ROB) in Amersfoort. Vooralsnog blijven de vindplaatsen geheim, om nieuwsgie rige, onzorgvuldige duikers te kunnen weren. Het oudste scheepswrak dateert van de 18de eeuw. Het duik team van de ROB heeft de resten van dit handelsschip al onderzocht. Nog dit jaar wordt bepaald of het wrak, dat een grote hoeveelheid kanonnen en kanonskogels bevat, beschermd moet worden om behouden te blijven voor het nageslacht. door Gert van Engelen Precieze locaties blijven geheim Rijksdienst geeft Eilanden Nieuws globaal overzicht Reconstructie Rotterdamse haven I Eén vertrouwd adres I voor al uw rijplezier! 0187-6017 06 V^ Visser Visser BARENDRECHT «TEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL. 0187-617 300 GOUDA «TEL. 0182-358 235 BARNEVELD* TEL. 0342-405 140 Vrijdag 12 november 2004 77e jaargang nr. 7356 O Herkingen St. Elizabethstraat 34 Een perfect onderhouden woning met een landelijke/klassieke uit straling gesitueerd aan de buiten rand van het dorp, op 500 m^ eigen grond. De indeling is als volgt: beg.grond: entree/vide, toilet, living met openhaard en terrasdeuren, halfopen keuken, bijkeuken, hobbyruimte en een tuinkamer c.q. kantoor Ie verd.: overloop, 4 slaapkamers en een badkamer. Uitgebreide kleuren- brochure beschikbaar. Vraagprijs 338.000,- k.k. Zandpad 126, Middelharnis Telefoon 0187-486343 info@kdmakelaardij.nl www.kdmakelaardij.nl NO onder eigen naam, dé zekerheid voor optimale oandacht. -| MAKELAARDIJ rr Soms zegt een beeld meer dan tekst. In dit geval is het een sobere Info-grafic: de kaart van Nederland met daarin getekend 11 inci denten in 5 dagen. Incidenten die alles te maken hebben, zo lijkt het, met de plotselin ge spanning die door de moord op Theo van Gogh werd opgeroepen. Brandstichting, poging tot brandstichting, beplakken en bekladden, een bomaanslag. Doel; mos keeën, scholen, kerken, een enkel kantoor Symbolen geven aan dat het, buiten die twee kerken, gaat om Islamitische doelen. Neder land anno 2004. Wie zou niet huiveren? Nederland, polderland. In de dagen dat tegenstellingen tussen de partners op soci aal economisch terrein traditioneel werden gladgestreken, verhardt de stemming op straat. Dit kan niet door praten worden opge lost, omdat hier twee culturen, twee denkwij zen botsen. Hier is geen sprake van gegroei de geweldloze tactieken, van geven en nemen. Hier is sprake van radicaal (geen raciaal) zwart of wit. Er zijn geen tinten grijs Daarin is Nederland groot(s): in het aanbren gen van nuances grijs. Zeker de laatste hal ve eeuw hebben we niets anders gedaan dan wat afwijkt van het normale, wat tegen de wet is, relativeren - 'moet kunnen...', is daarvoor de gevleugelde uitdrukking, 'toler antie' de deftige. Het gaat om wat we dulden, verdragen, toelaten. Wie iets tolereert, gaat meestal verder dan zijn eigen grenzen. Hij viert de teugels. Iemand tolereert bijvoor beeld bij zijn kinderen wat hij zelf niet zal doen. Wie iets tolereert, verlegt weliswaar de grenzen, maar weet heel goed tot hoever hij wil gaan. Doet hij dat niet, dan kan tolerantie ontaarden in slapheid, onverschilligheid of het toestaan van volslagen individualisme. Zo bezien is tolerantie alleen maar wezenlijk als het gekoppeld is aan normen. Die zijn weer geënt op waarden. In een democratie zal gezocht worden naar zoveel mogelijk gemeenschappelijke normen. Daaromheen worden de grenzen van wat tolerabel is getrokken. Alleen in een eenheidsstaat is officieel sprake van eenduidige tolerantie. In een land als het onze heeft iedere politieke partij eigen waarden en normen, en stelt dus grenzen aan wat mag en kan. De reactie van anderen op die grensstelling is; respect of het verwijt van discriminatie. In het geval van respect is men bereid zich in te houden. Het is zelfs mogelijk wettelijke kaders te stellen. Zo kan men zich voorstellen dat de vrijheid van meningsuiting, in woord, beeld, geluid en wat niet al, toch een begrenzing krijgt. Het lijkt erop dat de tolerantie die doorsloeg naar 'moet kunnen...' het respect voor de ander doet afnemen. Gevolg; het verwijt van discriminatie, of eigen wegen gaan. Dat laat ste ontaardt dikwijls in eigen rechter zijn. Principiële politiek, laat staan bijbelgetrou- we, raakt taboe. We staan niet ergens voor. In feite leidt het tot collectieve zwakte. In feite is ons land verzeild geraakt in een zoektocht naar waarden en normen om de tolerantie handen en voeten te geven. Dat is het gevolg van het veriies aan religiositeit, van individualisme, het opgeven van het gezin als basiseenheid, van... De rij is lang. En in die zoektocht botsen we tegen steeds belangrijker wordende onderstromen in onze samenleving. De radicale islam is er één, neonazisme een andere. Daarnaast is er de onderwereld met eigen wetten en regels. Er moet er een lucifer bij een kruidvat worden gehouden om de zaak de lucht in te laten gaan. Zo heeft de moord in Amsterdam ook gefungeerd. Plotseling zijn we getuige van arrestaties, gewapend verzet. Terreurdrei ging in polderend Nederiand. Een goede gelegenheid om een minister het vuur na aan de schenen te leggen. Soms lijkt politiek echt een spel. Wat nu echter op straat speelt, is harde wer kelijkheid. Die werkelijkheid noopt tot maat regelen. In plaats van direct te reageren dat die niet intoleraii mogcr ttjn, kunnen we beter nagaan in hoeverre de tolerantie inge perkt moet worden. Het is geen nostalgie, maar realiteit als we daarbij een terugkeer naar bijbelse waarden en normen bepleiten, We moeten weer ergens voor staan. We moeten ergens voor gaan, In de politiek, maar ook als burgers. En niet te vergeten als kerken. Van Gogh bestreed vrijwel iedereen met het woord. Hij bestreed de Islam met het woord. Hij heeft er christenen, vrijdenkers, joden en islamieten mee gekwetst. We zijn verontwaardigd. Hebben we dat recht, ook als het Woord onder een koren maat werd gehouden? ^g^ 2 beëdigde/gecertificeerde FR? makelaars/taxateurs Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM ()187-476.>5.'ï Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel. AI 35;oar de meest geliefde outo van Nederland. WWW.OPELNiEUWS.NL www.opelnieuws.nl CARWASHCENTRUM Korteweege 75, Dirktland tel. 0187-601122 j In'een aantrekkelijk woonwijk gelegen tusseneengezinswoning met berging, op 127 m^ eigen grond. Deze woning Is bijna 10 jaar oud, maar verkeert absoluut in perfecte staat van onderhoud en is als volgt ingedeeld: beg.grond: entree, toilet, woon- katner, keuken en bijkeuken. Ie Verd.: overloop, 3 slaapkamers en badkamer en een royale zolder ruimte op de 2e verd. Uitgebreide kleurenbrochure beschikbaar. Vrafigprijs 194.000,- k.fc. Zandpad 126, Middelharnis Telefoon 0187-486343 info@kdmakelaardij.nl www.kdmakelaardij.nl Nü onder eigen naam, dé zekerheid voor optimale aandacht. -^ MAKELAARDIJ r MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsesfraat 32-34, 3241 M Middelharnis Tel. (0187) 482606 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakl<ee DEN BOMMEL - Maandagochtend hielden politiemensen van het district De Eilanden een verkeerscontrole op de Schaapsweg. Tussen half elf en twaalf uur werden 40 auto's gecontroleerd. Twee automobilisten werden bekeurd voor het niet dragen van de autogordel en het negeren van een stopteken Houdt u vrijdag 10 december alvast vrij in uw agenda! Want dan is er een prachtig kerstconcert in de Hervormde Kerk te Oude Tonga. Jongerenkoor 'Con Amore' onder leiding van Lennert Knops en gelegenheids- organist Bert Roest zullen verschillende mooie kerstliederen zingen. Ook zullen Maria Baas (harp) en Come van der Giessen (panfluit) aan deze avond meewerken en een gevarieerde programma van instrumentale intermezzo's ten gehore brengen. Natuurlijk staat er ook samenzang van verschillende kerstliederen op het programma. Kortom, een avond die u niet mag missen! De entree voor dit concert bedraagt 2 per persoon. Aanvang 20.00 uur. De opbrengst komt ten goede aan Gevangenenzorg Nederland. Een dwangneurose wordt wel beschreven als een gevolg van een kortsluiting in de herse nen, waarbij zintuiglijke waarnemingen niet worden geregistreerd en het programma steeds opnieuw wordt afgedraaid. Dit leidt ertoe dat mensen bijvoorbeeld hun handen buitensporig veel moeten wassen of dat zij bepaalde dingen blijven controleren. Gewoon tegen mensen met een dwangneu rose zeggen dat zij moeten ophouden met wassen of controleren, zal waarschijnlijk niet helpen. Zijn zij te helpen en hoe kunnen vrienden steun bieden? Dit onderwerp wordt op 15 november om 21.00 uur besproken in het prograiruna 'Ontwaakt Radio' op Radio Flakkee. De presentatie is in handen van Yvonne Caka. Dinsdag om 16.00 uur wordt het programma herhaald. SOMMELSDIJK - Op woensdag 17 november organiseert de welzijnszorg van het verpleeghuis 'De Samaritaan' een klas sieke muziekavond in de Lukaskapel. Deze avond zal er een programma gebracht wor den met muziek uit de baroktijd. De musici zijn Petra van Hees (sopraan), Martine Simonse (dwarsfluit) en Annelies Tanis (orgel). Zij spelen muziek van o.a. Bach, Telemann en Handel. Ook samenzang staat op het programma. Om 19.30 uur begint deze avond, die ongeveer een uur zal duren. Iedereen is hartelijk welkom. De toegang is gratis. Over scheepswrakken in de wateren rond Goeree-Overflakkee is tot dusverre vrijwel niets in de openbaarheid gekomen. Dat komt, zegt Martijn Manders, beleidsmede werker van de afdeling Maritiem Erfgoed, doordat deze regio een "onontgonnen, onontdekt gebied" is. Speciaal voor Eilan den Nieuws is echter een overzicht (zie kader) samengesteld van alle scheepswrak ken die in de afgelopen jaren zijn gemeld bij de afdeling. Opvallend is dat de locaties zich vrijwel alle bij de Kop van Goeree bevinden, twee zelfs op het strand bij Ouddorp. Over het Haringvliet en de Grevelingen ontbreekt elke informatie. "Die wateren vormen een hiaat", zegt Manders. "Wij weten niet wat zich daar in de bodem bevindt." Dit gebrek aan kennis laat zich volgens Manders eenvoudig verklaren. "In de wate ren rond Goeree-Overflakkee zijn nog niet zoveel infrastructurele werken uitgevoerd. Meestal komt bij dat soort projecten allerlei informatie letterlijk boven water. Verder wordt in die wateren nog niet zoveel gedo ken en gevist, en dan krijg je weinig meldin gen over scheepswrakken die zijn aangetrof fen. Daardoor is Goeree-Overflakkee voor ons lange tijd een volslagen onbekend gebied gebleven. Ik durf er niet zoveel over te zeggen." Meldingen Hoofdtaak van de afdeling Maritiem Erf goed is het beheer van het maritieme, cultu rele erfgoed, voornamelijk schepen. De afdeling inventariseert zoveel mogelijk gegevens over welke scheepswrakken waar liggen en wat hun inhoud is. Nadrukkelijk zoekt de afdeling niet zelf naar scheeps wrakken. Zij is afhankelijk van meldingen. "Wij zijn een meldpunt", zegt Manders, "voor vissers, duikers en medewerkers van Rijkswaterstaat." De afdeUng schakelt zo nodig het archeologisch duikteam in voor grondiger archeologisch onderzoek, maar dat gebeurt selectief. Manders: "Er zijn hon derden historisch waardevolle scheepswrak ken en wij hebben maar een klein duikteam. We moeten onze tijd verdelen." Het duikteam is onderdeel van het NISA (Nederlands Instituut voor S.cheeps- en onderwaterArcheologie), een ander onder deel van de ROB. Het brengt de situatie onder water in kaart en waardeert de wrak ken (de zogeheten waardestelling van schip, lading en inventaris). Het duikonderzoek duurt gemiddeld enkele dagen. Een duiker vindt op de Nnordzeebodem nabij de Goereese kust het wrak met oude kanonnen. Niet altijd is het overigens het duikteam van het NISA dat op wrakken wordt afgestuurd. Soms valt de afdeling ook terug op duikers die zich hebben verenigd in de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW; zie de website www.lwaow.nl). Deze instantie houdt zich specifiek bezig met het opsporen en onderzoeken van ^scheepswrakken. In het gebied rondom Goe ree-Overflakkee is dat de groep Delta. Man ders: "Zij voeren voor ons verkenningen uit. Die duikers zijn amateurs, maar ze vinden het leuk om te doen en zijn ook kundig." Met alle informatie die de afdeling vindt en krijgt, probeert zij "het varend bestaan" van een schip te achterhalen: wat was de bouw wijze en functie van het schip'? Wat was de herkomst, de bestemming en de datering'? Historische bronnen, zoals boeken, archie ven of documenten worden aangeboord, al is het volgens Manders "in veel gevallen onmogelijk om ergens definitief een scheepsnaam aan te hangen." Zodra alle onderzoeksresultaten zijn verza meld, volgt een selectie. Manders; "Een sta len schip uit 1960 is normaal gesproken niet van belang voor ons. Hiervan kennen we vaak de geschiedenis al en de originele bouwtekeningen zijn dikwijls ook nog te vinden. Maar een scheepswrak uit de 15de of 18de eeuw interesseert ons juist wel: het kan ons helpen het maritiem erfgoed te reconstrueren." Het historisch belang geeft een scheepswrak zijn prioriteit, dat bepaalt of het schip behou den moet blijven. Zo'n besluit hoeft trou wens niet meteen tot opgraven te leiden, legt Manders uit. "Een wrak beschermen kan ook betekenen dat het 'slechts' juridisch gebeurt. In dat geval wordt het als monument aange wezen." Een andere mogelijkheid is "fysie ke bescherming". Dan wordt het wraic ter plekke afgedekt, bijvoorbeeld met steiger- gaas, "zodat er een wrakbult ontstaat". Soms wordt al eerder ingegrepen, bijvoor beeld als duikers hebben vastgesteld dat het wrak acuut wordt bedreigd door uitspoeling. Dan worden er tijdelijke maatregelen getrof fen. Is er de zekerheid dat "alle archeologi sche informatie in het schip blijft zitten" - met andere woorden: het getij heeft er geen vat op, dan wordt het wrak met rust gelaten. Alle informatie over een wrak wordt ten slotte geregistreerd in ARCHIS, het Archeo logisch Informatie Systeem. Deze databank is, vertelt ARCHIS-medewerker Wendy van der Wens-Poulich, "een opslagplaats voor alle archeologische vondsten in Nederland". Uit ARCHIS is het kaartje afkomstig dat Van der Wens ter beschikking stelde aan Eilanden-Nieuws. "Met de opslag in ARCHIS én met het beschermen van bepaalde wrakken", zo vult Manders aan, "probeert de afdeling Maritiem Erfgoed een doorsnee te bewaren van onze maritieme geschiedenis voor de toekomstige genera ties". Over scheepswrakken rond Goeree-Over flakkee zijn bij de afdeling dertien meldin gen binnengekomen. Dit aantal zegt volgens Manders niets over wat zich daar werkelijk onder water bevindt. "Er kunnen wel hon derden scheepswrakken liggen, maar dat weten we dan niet." Het zou hem niet verba zen als het aantal de komende jaren toe neemt, "Rivieren en geulen worden uitge diept en andere gebieden worden weer opgespoten, denk aan de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Dan kan er van alles naar boven komen." Bovendien, zo voegt Wendy van der Wens toe, is het aantal sportduikers de afgelopen jaren "explosief gegroeid", dit kan meer meldingen teweeg brengen. Manders wijst nog op de nabijheid van de Rotterdamse haven. "Die haven is al eeuwen belangrijk. Dat er daarom veel scheepvaart rond Goeree heeft plaatsgebonden, is evident." Maar vooralsnog houdt hij zich bij de huidi ge feiten, en die wijzen op dertien locaties. Van die vindplaatsen is "ongeveer bekend" wat er is aangetroffen. Dat is dat de scheeps wrakken nogal jong zijn en dat zich er een haringlogger, een stoomschip en een Engels zeilend schip tussen bevinden. Vervolg op pagina 4 www.cormelissant.nl ELISSANT OBiUTEITSCENTRUS/L Nljverheidsweg 4, Dirksland Autobedrijf Cor Melissant 0187-6015 98 Flakicee Caravans 0187-60 5191 Cor Melissant Tweewielers REGISTERACCOUNTANTS Een foto van de kanonslopen, die op de zeebodem nabij Goeree-Overflakkee liggen

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1