POLITIE Koperen jubileum Rien Poortvliet museum gevierd met tentoonstelling streekschilders Na 38 jaar klinkt het ja-woord weer in Ouddorps oude raadhuis 0900-8844 Open repetitie Mannenicoor te Stellendam Verkoping Handwerkkring Den Bommel Eilanden-Nieuws De streek die hen inspireerde Museum heeft eigen website Sloffie Spongebob Fotowedstrijd i PI i^^^s'H IB 3' Herdenking bevrijding Sint Pliilipsland Prinses Margriet in de weer voor visbootjes chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Inbraak woning Inzittenden auto gewond na ongeval Auto uit de bocht, geen gewonden Bedrijfsinbraak Automobilist met drank achter het stuur Uw woning of bedrijfspand verlcopen? een krant die G-É-L-E-Z-E-N wordt! I 'X, Dinsdag 2 november 2004 77e jaargang nr. 7353 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflal<l<ee OUDDORP - Zondagavond omstreeks kwart voor acht ontdekten de bewoners van een woning aan De Gracht dat bij hen was ingebroken. Onbekenden waren door een keukenraam te verbreken naar binnen geko men en doorzochten de woning. Uit de woning werden vervolgens onder meer sie raden en een digitale camera weggenomen. STELLENDAM - Zondagavond omstreeks kwart over zes verloor een 39-jarige auto mobilist uit Dirksland op de Scharrezeeweg, door nog onbekende oorzaak, de macht over het stuur. De auto kwam tot stilstand in een nabij de weg gelegen sloot. Een 39-jarige inzittende uit Capelle aan den IJssel werd met vermoedelijk een zware hersenschud ding overgebracht naar het Bethesda van Weelziekenhuis in Dirksland. De automobi list werd in het ziekenhuis gehecht aan een hoofdwond. De Technische OngevallenDienst van de Verkeerspolitie stelde een nader onderzoek naar de toedracht van het ongeval in. GOEDEREEDE - Een 24-jarige automobi list uit Goedereede reed zaterdagmiddag op de Zuid-Havendijk. Hij reed langs de haven en wilde naar rechts richting Visserweg rij den. In die bocht ging het echter fout, ver moedelijk als gevolg van een te hoge snel heid. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt van zijn auto, reed rechtdoor, langs een lantaarnpaal, maakte vervolgens een rare duidelijk en kwam op de linkerzij kant in de sloot tot stilstand. De bestuurder liep geen verwondingen op, de auto is totall- loss. Ieder zaterdagmorgen tussen 9 en 10 uur kun je luisteren naar Sloffie: een programma speciaal voor kinderen op Radio Flakkee. Zaterdag 6 november kun je ons vinden bij de Carwash van garage Knöps. Om opnames te maken voor een hele leuke reportage die je dan weer in een nieuwe aflevering van Slof fie kan horen. Maar bij Sloffie maak je dan ook kans op Spongebob prijzen. Want als je vader en moeder een fototoestel meenemen en van jou een leuke foto maken, dan maak je kans op leuke Spongebob prijzen. Dat kan door je foto van jou met Spongebob op te sturen naar Radio Flakkee, ter attentie van Sloffie, Postbus 191, 3240 AD in Middel- hamis. Digitale foto's kan je opsturen naar sloffie 1 @zonnet.nl. Als de wedstrijd voorbij is, kan je je foto terugkrijgen bij Tankstation De Ronde Boom. De foto's moeten voor 20 november binnen zijn. Dus Klik en win bij de Sloffie Spongebob fotowedstrijd! Sloffie is iedere zaterdagmorgen op Radio Flakkee met Dick, Sanne en Nick tussen 9 en 10. Deze prijzen worden beschikbaar gesteld door Knöps Carwash Middelhamis. OUDE TONGE - Bij een bandenhandel aan de Stationsweg is zaterdag ingebroken door een raam open te breken. De kantine en de kantoorruimte is doorzocht. Voor zover nu na te gaan is er uit de fooienpot ruim 100 eurcj ontvreemd. MIDDELHARNIS - De politie van het dis trict De Eilanden controleerde in de nacht van vrijdag op zaterdag, omstreeks één uur, een 20-jarige automobilist uit Achthuizen. Dit gebeurde op het Beneden Zandpad. De bestuurder had teveel gedronken en kreeg een proces-verbaal en een rijverbod. Nadat hij was heengezonden hield hij zich niet aan het rijverbod en werd wederom aangehou den. Zijn rijbewijs is nu ingevorderd. Büit^it^SS^SSS^ Jarenlang heeft in het voomialige raad- en polderhuis aan de ring rond de dorpskerk in Oud- dorp het ja-woord niet meer geklonken, nadat ten gevolge van de gemeentelijke herindeling in 1966 dit fraaie gebouw zijn functie als raadhuis verloor. Maar nu, 38 jaar later, is daar toch verandering in gekomen. De gemeente Goedereede heeft het oude raadhuis, thans Museum 'Ouddorps Raad- en Polderhuis', aangewezen als derde locatie waar voor de bur gerlijke stand van Goedereede huwelijken mogen worden gesloten. En afgelopen zaterdag gebeurde dit er (weer) voor het eerst, toen het huwelijk werd voltrokken tussen de 33-jari- ge Teun Mierop en de 34-jarige Mima Bogert. Teun werkt in het bekende Ouddorpse hotel Akershoek en Mima is hoofdinformatrice bij VVV Ouddorp aan Zee, in 't Blaeuwe Huus. Beide waren al woonachtig te Ouddorp. En als dan de mogelijkheid wordt geboden om in de eigen woonplaats op een bijzonder plekje je voor het leven aan elkaar te verbinden, voor Teun en Mima was de keus toen gauw gemaakt.(foio Persburo Fiakkeo. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-476555 Op 4 november 1944 werd Sint Philipsland door de geallieerden bevrijd van de macht van de Duitse bezetter. Nu, in 2004, is het zestig jaar geleden dat deze gedenkwaardige gebeurtenis te Sint Philipsland plaatsvond. Om dit te gedenken organiseert Heemkunde- kring 'Philippuslandt' op zaterdagavond 6 november een herdenkingsavond in dorps huis 'De Wimpel' te Sint Philipsland. Na de bevrijding werd het tot de capitulatie op 5 mei 1945 pas echt oorlog voor de Fluplan- ders. Dit omdat het kleine eiland Sint Phi lipsland, ook wel de schildpadkop van Noord-Brabant genoemd, zich bevond in de frontlinie met slechts het smalle vaarwater Zijpe als buffer tussen de geallieerden en de Duitse bezetter. Op de herdenkingsavond zal als eerste de burgemeester van Tholen, de heer W. Nuis, spreken over 'Vijfjaar oorlog, 60 jaar vrede'. Als tweede zal de heer Alie Allewijn uit Goes vertellen over zijn werk in de Tweede Wereldoorlog in dienst van de ondergrondse verzetsgroep, in de functie van ordonnans/mnner. Als laatste zal de heer H. Uil, streekarchivaris van de gemeente Schouwen-Duiveland, iets vertellen over de beschietingen van en naar de buureilanden Schouwen en Sint Philipsland. Afwisselend is er samenzang, declamatie door E. van der Vlies-Van Dijke, en medewerking van het gemengd koor V.Z.O.S. o.l.v. Jan Wesdorp. Zij luisteren deze avond op met het zingen van toepasselijke liederen. De samenzang zal begeleidt worden door de heer Leen Heijboer. Terugkijkend op de vele jonge mannen die toen hun leven gaven om ons te ontrukken aan de macht van de Duitse bezet ter en ook het niet geringe aantal inwoners, dat het leven liet, wordt u uitgenodigd om deze avond aanwezig te zijn. De avond begint om half acht. Het is al weer enige tijd geleden dat u een berichtje hebt gelezen over een actie van één van de Stellendamse reddingboten. Nu ech ter kunnen we weer iets melden. Afgelopen week heeft de pieper de opstappers van de Prinses Margriet weer twee keer, kort na elkaar, opgeroepen. De eerste keer was op vrijdagavond 29 oktober. Het visbootje D 236 met twee personen aan boord, afkomstig uit Moergestel, kreeg bij de Buitenbanken te maken met motorstoring. Via de Kustwacht- post Ouddorp werd om 18.20 uur de hulp ingeroepen van de reddingboot. De Prinses Margriet voer naar de opgegeven locatie, nam het bootje op sleeptouw en leverde het af bij de Brouwersdam. Daarna kon de red dingboot weer terug naar het eigen station, waar ze ongeveer 22.00 uur paraat lag voor de volgende klus. Die deed zich de volgende morgen voor, om 10.30 uur, toen de Kustwachtpost de beman ning weer oppiepte. Nu voor het visbootje Luts-B, met als thuishaven Maassluis. Ook hier waren twee personen aan boord en ook zij kregen te maken met motorstoring. Ze bevonden zich toen bij het lichteiland Goe- ree. Het verhaal van de vorige dag herhaalde zich. De reddingboot nam het onfortuinlijke vaartuigje op sleeptouw en bracht het deze keer naar de buitenhaven van Stellendam. De Prinses Margriet was daar ongeveer 14.00 uur weer paraat bij het boothuis. Op zaterdag 6 november houdt het Christelijk Mannenkoor 'Door Een dracht Verbonden' van 17.45 tot 19.15 uur een open repetitie in 'de Rank' te Stellendam. Op deze wijze wil het mannenkoor u de gelegenheid geven de aangename sfeer te proeven. In koorverband zingen heeft veel voordelen. U leert er onder leiding van diri gent Come de Geus de ademhaling te rege len en de stem te gebruiken. Het is enorm ontspannend en daarnaast is het heel goed en gezond voor lichaam en longen om te zingen. Al snel zult u merken dat u veel beter kunt zingen dan u zelf dacht. Het koor zingt voornamelijk geestelijke Nederlands talige liederen. Al met al zijn er redenen genoeg genoemd waardoor u mogelijk nieuwsgierig bent geworden. Kom eens kennis maken met het koor! U bent van harte welkom. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met John de Deugd (0187-496847) of Jaap van Oostenbmgge (0187-492691). Vorige week vrijdag 28 oktober was het twaalf en een halfjaar geleden dat Z.K.H. Prins Bernhard het Rien Poortvliet Museum in Middelharnis ojjende. Het bestuur van het museum vond het koperen jubileum aanleiding geven om een tentoonstelling te orga niseren met werken van schilders die evenals Poortvliet geïnspireerd wer den en worden door het landschap en de bewoners van Goeree-Overflak- kee. In overleg en met medewerking van de weduwe van Rien Poortvliet, mevrouw Poortvliet-Bouman werd in het museum een tentoonstelling ingericht waarin werk van eilandelijke schilders een plaatsje heeft gevonden. Burgemeester mevrouw De Vries-Hommes van Middelhamis kon een groot gezelschap genodigden welkom heten in het museum. Onder de aanwezigen waren mevrouw Poortvliet en andere familieleden van de schilder. De Vries was blij dat het Rien Poortvliet museum ook na twaalf en een halfjaar nog in een behoefte blijkt te voorzien. Het muse um trekt volgens de burgemeester nog eerl behoorlijk aantal bezoekers en dat is voor deze tijd wel bijzonder, nu veel kleine musea maar moeilijk het hoofd boven water kunnen houden. Verheugd was mevrouw De Vries met de waardering die alom gehoord werd over het museum. Bij haar feUcitaties bedankte mevrouw De Vries de vele vrijwilligers die er voor heb ben gezorgd dat het museum steeds de bezoekers een goede ontvangst hebben geboden. Mevrouw Van Sliedrecht werd door de burgemeester in het zonnetje gezet, want zij heeft zich in de afgelopen twaalf en een half jaar zich bijzonder verdienstelijk gemaakt biruien het Rien Poortvliet Muse um. Voor haar was er een bloemetje, evenals voor mevrouw Poortvliet. Zaterdag 6 november 2004 houdt de Hand werkkring van de Ned. Herv. Gem. te Den Bommel weer haar jaarlijkse verkoping. Tussen 10.00 en 14.30 uur is iedereen van harte welkom in het verenigingsgebouw 'Bij de Bron'Er is weer van alles te koop, zoals: .\dvocaat, Kruukplaetjes, appeUcoeken, olie- hollen, vers gebakken vis, enz. In de cadeauhoek zijn er weer leuke handge maakte spullen en bij de enveloppenstand is het altijd prijs. Verder zijn er diverse raadspelletjes met mooie prijzen. Daarnaast kan er met elkaar gezellig koffie en thee gedronken worden met eigengebakken cake. De opbrengst is ditmaal voor de rente en aflossing gebouw 'Bij de Bron". De hand werkkring hoopt veel belangstellenden te zien en te begroeten. Cees van der Sliiijs aan het woord tijdens de opening van de expositie 'De streeli die hen inspireerde streekschilders Niet alleen Rien Poortvliet, maar ook andere schilders hebben zich voor hun werk laten inspireren door het 'land van hun vaderen', het eiland Goeree-Overflakkee. En van die schilders is in het Rien Poortvliet Museum een expositie samengesteld. Er zijn werken te bewonderen van de schilders Ras, Razen- berg. Vogelaar en Wuite. Ter opening van de expositie gaf de eilande lijke kunstkenner Cees van der Sluijs in een toespraak uitleg bij deze schilders. Op humoristische wijze hij haalde hij wat bij zonderheden van de schilders voor het voet licht. Van der Sluijs verhaalde van de schilder Razenberg, die verdienstelijk schilderde. Razenberg "een zachtmoedig mens" kwam eens een keer langs een vuilnisbak, waar hij een van zijn kunstwerken zag staan. "Van kunst ha ze hier gêên verstand", zo sprak hij en nam het schilderij mee. De schilder Vogelaar begon op de ambachts- school al te schilderen en deed dit naar wer ken van de 'Haagse School'. Volgens Van der Sluijs was Vogelaar "een stil iemand". "Samen met een vriend heeft hij alle dijken rond de dorpen geïnventariseerd waarin alle beestjes en plantjes die er voorkwamen wer den vermeld". Het was een echt natuurmens. Nadat hij gepensioneerd was is hij pas "echt geëxplodeerd als kunstenaar". Hij maakte volgens Van der Sluijs vanaf toen aquarellen die de toets der kritiek kon doorstaan. "Hij was een zelfde persoon als Rien Poortvliet deze zei altijd "'t is altijd zo'n gedoe" en Vogelaar: "mot ik daer noe oak weer na toe kan joe niet voor mien gae?" Van de schilder Ras is bekend dat hij een 'dmk baasje was'In het begin schilderde hij alleen maar boerderijen, maar later veran derd dit en Ras ging zich meer toeleggen op het schilderen van stillevens, waarvan ook mooie voorbeelden zijn te bewonderen tij dens de expositie in het museum. Ras was er van overtuigd dat schilderijen van hem 'nooit af waren, want hij vond dat er ahijd wel wat te verbeteren was. Volgens Van der Sluijs is dit een goede houding voor een schilder, "want je moet altijd bezig blijven". Wuite De jongste schilder, waarvan werken in het Rien Poortvliet museum worden geëxpo seerd is de uit Goedereede afkomstige schil der Ruud Wuite. Deze is bekend van de prachtige wandschildering in 'De Samari taan'. Van der Sluijs noemde Wuite een 'volgeling in de motieven van Rien Poort vliet'. "Ook Wuite is een jachtliefhebber en dit is in zijn schilderijen te zien, zoals fazan ten en een apporterende hond". Van der Sluijs waardeerde het meest in Wuites werk de weergave van mensen en dieren. De spre ker verzekerde dat dit heel moeilijk is voor een schilder. De andere exposerende schil ders hadden nog al eens problemen om per sonen af te beelden, maar bij Wuite is dit anders: "Hij krijgt ze écht goed uit de verf'. Na de toespraak van Van der Sluijs kregen de aanwezigen de gelegenheid om de expo sitie, die tot 28 april 2005 duurt, te bewon deren. Uit de reacties van de bezoekers blijkt dat deze expositie een aanwinst is voor het museum. De tentoonstelling 'De streek die hen inspireerde' zal voor velen een aanspo ring zijn om het Rien Poortvliet museum (nog eens) met een bezoek te vereren, want ook het werk van de streekschilders is het bezichtigen meer dan waard. Website Tijdens de jubileumbijeenkomst werd ook de website van het Rien Poortvliet museum officieel in gebraik genomen. De heer Stmik van Websites Nederland uit Dirksland, die de website ontwierp, presenteerde de site aan de aanwezigen. De website heeft een duidelijke indeling, zodat er op eenvoudige wijze belangrijke informatie - in de stijl van Rien Poortvliet - kan worden verkregen over het zéér bijzondere museum in het voorma lige raadhuis van Middelhamis: www.rienpoortvlietmuseum.nl •ir Mevrouw Poortvliet en burgemeester De Vries bezichtigen de tentoonstelling.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1