ING Bank prominent aanwezig op Diekdagen MEDISCHE DIENSTEN Gemeentelijke waterplannen afhankelijk van Europese Kaderrichtlijn Water Cursus 'Omgaan met Kanker' Europa Lokaal (4): Verenigingen op Goeree-Overflakkee kunnen hun clubkas spekken! ir» A Mi P.V. De Combinatie Is uw voedsel veilig? Waar koopt de Wereldwinkel van Midelharnis in? Luisteren naar een nieuw gemeentehuis EIIAI1DB1-I1IEUWS te Middelharnis Nieuws van de Wereldwinkel van vrijdag 13 augustus 2004 t/m zondag 15 augustus 2004 c« *r« *r« 4* 4* «1^ 4* .A •f* 4*. •i m;. K* K* K' K* K> K' K' K' K* K* Kinderspel Ruzie met Europa Albert Heijn Goeree-Overflakkee start sponsoractie Hoe werkt het? PAGINA? VRUDAG 13 AUGUSTUS 2004 Het weer tijdens de 'Diekdagen' was zeer gunstig gestemd. Onder een heerlijk zonne tje en in een ontspannen sfeer passeerden vele voorbijgangers de ING kraam tegen over het kantoor aan het Zandpad. De kraam stond bol van de activiteiten voor groot en klein. Voor de kinderen werd er een ballon wedstrijd georganiseerd. Er zijn in totaal 2 x 250 ballonnen opgelaten en inmiddels kan worden vermeld dat al diverse kaarten zijn teruggekomen vanuit onder andere de pro vincie Gelderland. Tevens was er de moge lijkheid om met de ING Bank Leeuw op de foto te gaan. Er zijn 160 foto's gemaakt van kinderen (en volwassenen...) die zich met de sympathieke leeuw wilden laten fotogra feren, wat mooie plaatjes heeft opgeleverd. De foto's hangen in de hal van de ING-ves tiging in Middelharnis en zijn gratis af te halen. En natuurlijk was er ook een kleur- wedstrijd voor kinderen in de basisschool leeftijd. De kleurplaten kunnen uiterlijk vrij dag 20 augustus worden ingeleverd. De 'groten' werden vanachter de kraam van harte uitgenodigd om mee te doen aan de AEX prijsvraag, waarbij de slotkoers per 1 september a.s. moest worden voorspeld. Dat leverde leuke gesprekken op over beleggen, maar ook over sparen. Dan was er ook nog het pincodespel, en alsof dat nog niet genoeg was, kon men zijn/haar irritaties botvieren op het spiraalspel. Alle prijswinnaars krijgen automatisch bericht. Kortom, de medewerkers van de ING Bank hebben, naast zich op deze wijze te hebben geprofileerd, zeer genoten van het publiek, de sfeer en de ambiance, en vinden dit zeker voor herhaling vatbaar. Indien u naar aanlei ding van de door u meegenomen informatie over de ING bankproducten nog vragen heeft, is men uiteraard graag bereid een en ander in een persoonlijk gesprek toe te hch- ten. Daartoe kunt u gerust eens binnen lopen. Het kantoor aan het Zandpad 70 in Middel harnis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, ook tus sen de middag! Uitslag wedvlucht Perpignan 07-08-2004. Lo.s: 09.00. Deelnemers: 5. Duiven: 28. Weer: zuid-oosten wind. S. D. Grootenboer IP. A. de Vogel 2, 5, 6, 7; J. C. Polder 3, 4. Uitslag wedvlucht Pont St. Maxence 07- 08-2004. Los: 07.30. Deelnemers: 17. Dui ven: 383. Weer: oost-zuid-oost. I. Koeseen Zn. 1,4,5,16,18,31,58,68,74, 76, 93; Mevr. C. Dubbeld 2, 70, 78, 84, 85, 87, 89; J. Groenendijk 3, 6, 13, 25, 39, 47, 54, 62, 75, 77, 82, 90, 92; A. Bestraan 7, 14, 19, 23, 26, 34, 48, 52, 69; C. van de Weide 8, 28, 32, 33, 53, 65; D. Vroegindeweij Zn. 9, 12, 17, 42, 43, 44, 72, 80, 94; L. Barendrecht 10, 11, 21, 22, 24, 2, 35,40,41, 51, 59, 61, 81, 88, 69; C. van den Bos Zn. 15; G. V. d. Berg 20, 36, 49, 55, 86, 91, 95; Cor en Eric van 't Veer 27, 56, 71; Polder- Vroegindeweij 30, 45; L. v. d. Baan 37, 50, 60, 63, 64, 83; J. Horseling 38, 57, 67; Comb. Van Driel 46, 79; A. de Blok 66, 73. Hoe komen we aan ons dagelijks voedsel? Laten we het op de natuurlijke wijze groei en? Nee, we gebruiken hormonen, antibio tica, doorstraling en genetische manipula tie om ons voedsel te veranderen en de groei te versnellen. Is dat allemaal wel vei lig en wat kunnen we zelf doen om ons voedsel veiliger te maken? Hoe vaak komen door voedsel overgebrachte ziekten tegenwoordig voor? Dit onderwerp wordt op maandag 16 augustus om 21.00 uur besproken in het programma 'Ontwaakt Radio' op Radio Flakkee. De presentatie is in handen van Yvonne Caka. Dinsdag om 16.00 uur wordt het programma herhaald. GOEREÊ- OVERFUKKEE Deze week: Tito de alencar. Deze stich ting importeert met de hand vervaardigde producten, gemaakt door de jongerencoö- peratie in Juazeira do Norte. Tassen en onderzetters van gevlochten maisblad, kaarten van bananenblad en restjes textiel, e.d. Door de gegarandeerde afname van deze producten helpt stichting Tito de alencar deze jongeren hun toekomstkan sen te vergroten. In december 2003 is één van hun medewerkers wederom bij deze organisatie geweest om nieuwe producten te bekijken. Deze zijn te zien op hun web site. Naast deze jongeren ondersteunt de stichting nog andere kleinschalige projec ten in het noordoosten van Brazilië: schooltjes in de sloppenwijken van Reci fe, de beweging van landloze boeren (MST) en de Trememba-indianen. Meer informatie vindt u op H'ifPERLINK "http://www.titodealencar.net" www.tito- dealencar.net. De Wereldwinkel te Mid delharnis vindt u op het Spuiplein (achter de Winkeldiek). Openingstijden: woens dag van 13.00 tot 17.00 uur, vrijdag van 14.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. WEEKEND-DIENSTEN ARTSEN Van vrijdagmiddag vijf uur tot maandag morgen acht uur heeft voor heel Goeree- Overflakkee dienst de Centrale hulsartsen- post Goeree-Overflakkee, Langeweg 70, Middelharnis, tel. (0187) 480447. TANDARTSEN Spreekuur uitsluitend voor spoedgevallen van 11.00 tot 11.30 uur. Op 14 en 15 augustus tan darts V. d. Pol te Stellendam, tel. 491050. Voor spoedgevallen bulten het spreekuur telefonisch contact opnemen. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK 'NATALIA' Paviljoen Ziekenhuis, Stationsweg 22 di., WO., do, spreekuur volgens afspraak 9.00-12.00 uur tel. spreekuur. Tel. (0187)60 07 92 APOTHEKEN APOTHEEK DIRKSIAND Voorstraat 25, Dirksland Telefoon 6015 80 Geopend op werkdagen: 8.30-12.30 uur en vani 3.30-17.30 uur. Op zaterdag van 10.00-12.00 uur. APOTHEEK 'OUDDORP' Boompjes 3-5, tel. 68 37 89 Geopend op werkdagen: 8.30-17.30 uur. Op zaterdag van 12.00-13.00 uur. Apotheek Menheetse Voorstraat 16, Middelharnis, 48 36 66 Geopend op werkdagen: 8.30-12.30 en 13.00-17.30 uur. Apotheek St. Joris* St. Joris Doelstraat 34-36, Sommelsdijk, Tel. 48 72 77. Geopend op werkdagen: 8.30-12.30 en 13.00-18.00 uur. Op zaterdag van 10.30-11.30 uur. Buiten openingstijden van de apotliel<en i<unt u tei len voor dringende spoedrecepten met het centraie dienstnummer apotheken Goeree- Overfiai<i<ee: 689X7. U wordt dan doorverbonden met de dienstdoende apottieeii. De dienstdoende apotlieel< is op zon- en feestdagen extra geopend van 11.30-12.00 uur en 17.00-17.30 uur DIERENARTSEN De weekenddienst wordt opgegeven via de antwoordapparaten bij: P. R. J. IVI. Schilder, Oude Tonge, 64 24 41L. Tjebbes, Middelharnis, 48 29 66; Dierenkliniek Goeree-Overflakkee, 48 28 97. ZORG EN WELZIJN GROEP Voor verpleging, verzorging en huishoudelijke hulp, ouder- en kindzorg, voedingsvooriichting en dieet-advi- sering, maatschappelijk werk, Gezondheid Sen/ice en uitleen van verpleeg- en hulpmiddelen: bereikbaar vla Zorglijn ZHE, tel. (0181) 62 62 26 (alleen bij spoedgevallen 24 uur per dag). Thulszorgwinkel, Goudenregenplein 9, Spijkenisse: ma.-vr. 9.00-17.00 uur en za 10.00-12.00 uur, tel.(0181)67 97 00 Lotgenotencontact, voor vrouwen die borstkanker of gynaecologische kanker hebben (gehad) en voor vrou wen die een miskraam of vroeggeboorte hebben gehad: Bel de Zorglijn ZHE vla (018162 62 26; u wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld door een lotgenote. ALARMERING Brandweer, Politie, Ambulance 1-1-2 THUISZORG EN MAATSCHAPPELIJK WERK 'De Dillenburg', Jul. v. Stolljerglaan 19, Middelharnis Tel. Thuiszorg 488 080 Tel. Maatschappelijk werk 488 070 telefonische hulpüienst, tel. (0181) 62 59 52. KRAAMZORG DE WAARDEN regio Hoeksche Waard Bezoel<adres: De Vriesstraat 2,3261 PC Oud-Beijeriand Postadres: Postbus 1202,3260 AE Oud-Beijeriand. Tel. (0186) 61 20 55 Fax (0186) 62 09 68 Email: kzhw@planet.nl Website: www.kraamzorg.org Is dag en nacht bereikbaar onder telefoonnummer (0186) 612055. Kraamzorg De Waarden geeft diverse vormen van zorg, variërend van enkele uren tot 8 dagen. Informatiebijeenkomsten over kraamzorg en bevalling worden regelmatig gegeven in Oud-Beijeriand. Inlichtingen en informatie verkrijgbaar op werkdagen via bovenstaand tel.nummer. KRAAMZORG DE EILANDEN Vliet 8, Hellevoetsluis. Tel, (0181) 391440 Fax (0181) 325898 Bevallingslijn (0181) 31000 (24 uur per dag bereikbaar) www.kraameiland.nl info@kraameiland.nl Al meer dan 50 jaar één van de grootste aanbieders in de regio. Kraamzorg de Eilanden, de eerste ISO 9002/HKZ gecertificeerde kwaliteitskraamzorg-organi satie van Nederiand, staat bekend om garantie van zorg en hoge kwaliteit. Stichting Bejaardenwerk 'MIDDELHARNIS' Tel. 48 33 66 STICHTING WELZIJNSWERK 'OOSTFLAKKEE'. Tel. 64 13 44 BURO SUGHTOFFERHULP Tel. 48 4916; fax (010)436 94 09 e-mail: buro.rotterdam@slachtofferhulp.nl Geopend: dinsdag 9-12 uuren 14-16 uur. Slachtofferhulp biedt praktische, juridische en emotionele ondersteuning (kostenloos) aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. NED. M.S. VERENIGING afd. G-Overflakkee K. M. Schippers-Berghuis, 49 90 00. ALZHEIMER VERENIGING ZUIDH. EILANDEN Heeft u vragen? Bel dan van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur Locaal Ouderenwerk Middelharnis, telefoon 48 33 66. Landelijke Telefonische Hulpdienst: (dag en nacht bereikbaar) (030) 65 67 511 TEL. HULPDIENST VOOR DIABETEN (033)4725083 VERTROUWENSTELEFOON NED. PATIËNTEN VER. •7» Graag willen we iedere dierenbezitter erop wijzen dat tijdens hitte alle dieren veel moeten drinken. Ook konijnen en cavia's. Veel men sen denken dat konijnen niet hoeven te drinken, maar niet is minder waar. Ook deze dieren hebben behoefte aan drinkwater. Bij de die renzaken kun je van die handige flesjes kopen die in het hok gehan gen kunnen worden. En laat u tijdens hete dagen uw hond niet hard naast de fiets rennen, pas uw tempo aan, of ga liever s avonds fiet sen met uw dier, als het een beetje afgekoeld is. Verder vragen we nog eens uw aandacht voor Snoopy, een mooie kruising husky. De hond is ruim drie jaar oud, een teefje, grijs/wit. Snoopy is hef voor kinderen, maar kan beslist niet bij katten en heeft er een hekel aan om alleen thuis te zijn; dan gaat ze slo pen. Verder kunt u haar niet alleen loslaten, want ze gaat achter allee katten, kippen, konijnen, etc,, aan. Heeft u belangstelling voor Snoopy, zij wacht op u in kennel 11. Ook Xena, de vondeling, wacht nog op een nieuwe baas. Het is een lieve hond. Maar HOEKSCHE één ding is zeker: ze is niet gesteld op kat- WAARD ten. STICHTING DIERENBELANG Teddy is een zwart-witte hond, achttien maanden, een reutje. Volgens de beheersters is het een kruising boerenfok/spa- niel. Teddy is gewend aan kinderen vanaf acht jaar. Hij heeft een hekel aan katten, kan alleen thuisblijven, gaat graag mee in de auto en is goed waaks. U vindt deze honden in De Dierenstee, Groene Kruisweg 14-a te Numansdorp, tel. 0186-655150. De openingstijden zijn maandag t/m zaterdag van 11.00-16.00 uur ;*,aWs.'3 Wat 'Europa' besluit, bepaalt het leven van alledag. In het gemeente huis of op het politiebureau spelen Europese regels steeds nadrukkelij ker een rol. Voor deze krant onder zoekt Koos van Houdt wat wij merken van de besluiten uit Brussel en Straatsburg. Deze serie 'Europa Lokaal' komt tot stand in samenwer king met het Haags Bureau van het Europees Parlement. Op alle gemeentehuizen worden tegenwoor dig waterplannen gemaakt. Het werk van waterschappen wordt daarmee overigens niet overbodig. Wel zie je dat waterschappen steeds meer een hele provincie of een belangrijk onderdeel daarvan gaan bestrij ken. Kleine waterschappen fuseren tot grote re eenheden. Zelfs verkiezingen voor water schappen trekken langzamerhand steeds meer belangstelling van gewone burgers. Het draait allemaal om de vraag hoe wij, Nederlanders, droge voeten houden. Die vraag klemt, na de regelmatige overstromin gen van de Maas in Limburg, de verzakking van de veendijk bij Wilnis, de gevolgen van de droogte tijdens de zomer van 2003 en de mogelijke stijging van de waterspiegel als gevolg van de klimaatverandering. Je kunt je afvragen of het wel zo'n goede ingreep van het kabinet was om de subsidie op de aanschaf van zonnecollectoren af te schaffen. Immers, hoe zuiniger we zijn met energie, hoe beter we het beheer van het water in de hand kunnen houden. In de gemeentelijke waterplannen wordt aangegeven hoe we droge voeten kunnen houden. Eén van de aandachtspunten daarbij is de riolering. Kan overstroming van het riool worden voorkomen. Jawel, zeggen de deskundigen. Dan moetje werken met over- stortingen. Maar helaas, de Europese Unie grijpt in. Kij kend naar het grote geheel is voor de hele Europese Unie de zogenaamde Kaderricht lijn Water vastgesteld. Die richtlijn zal grote gevolgen hebben voor het waterbeheer in ons land. Belangrijk is dat de Europese Unie nu het beheer organiseert per stroomgebied van belangrijke rivieren. Zo zijn er bij voorbeeld voor Jiet helieer van de Maas, van de Rijn en van de Eems Europese regels opgesteld. Het gevolg is onder meer dat Nederland niet meer het afvalputje van Europa wordt. Vroe ger waren de problemen rond de zoutpro- ductie in de Franse Elzas berucht. De troep kwam via de Rijn afzakken en werd afge voerd naar de Noordzee. En de Maas over stroomt bij Borgharen en Ittersum mede omdat Frankrijk en België hun eigen water beheer hadden, zonder te letten op de gevol gen voor Nederland. Dergelijke problemen worden door overleg op Europees niveau voortaan beter aangepakt. Maar de Kaderrichtlijn Water stelt ook aller lei eisen aan de kwaliteit van het oppervlak tewater. Daarom is het de vraag of gemeen ten nog wel zo maar 'overstortingen' mogen opnemen in hun plannen om de riolering goed te laten functioneren. Bovendien blijkt uit een recent onderzoek van het bureau Alterra in Wageningen dat de Kaderrichtlijn Water ingrijpende gevolgen voor de Neder landse landbouw zou kunnen hebben. Het hangt er nog vanaf hoe streng de eisen zullen worden. Maar mogelijk zou de hele Neder landse landbouw bedreigd worden door de strenge eisen die de Europese Unie aan de kwaliteit van ons water gaat verbinden. Niet alles ligt vast. Het gaat nog om grote lij nen. En de Europese lidstaten hebben tot 2015 genomen om het waterbeheer bij de nieuwe eisen aan te passen. En over veel Waterbeheer is kinderspel. Rijkswaters taat en de publiekscampagne Nederland leeft met Water hebben samen een spel ontwikkeld waarbij kinderen in vier stap pen ervaren hoe belangrijk het is dat er veel aandacht voor het beheer van het water is. Die vier stappen gaan over het bestrijden van hoog, laag en vies water, het verbinden van waterbekkens, het laten meanderen van rivieren en het bedienen van sluizen. Het bezorgde kinderen tij dens het Vroege Vogelsfestival in septem ber vorig jaar in Apeldoorn veel hoofd brekens, natte voeten en vooral veel lol. Voor deelnemende kinderen is er de Waterwijzer. Rijkswaterstaat zoekt naar nieuwe bestemmingen voor het spel. Annemarie de Visser (advisser@hkw.rws.minvenw.nl) is daarvoor de contactpersoon. onderdelen wordt nog nader onderhandeld. Daar is ook het Europees Parlement direct bij betrokken. Europese richtlijnen moeten worden omgezet in nationale wetgeving. Dat geldt ook voor de Kaderrichtlijn Water. De ministers van de Europese lidstaten hadden afgesproken dat die omzetting voor 22 december 2003 gereed zou zijn. Maar toen eind november vorig jaar het alarmerende rapport van Alterra over de gevolgen voor de Nederlandse landbouw ver scheen haalde de Tweede Kamer prompt de behandeling op 2 december van de kader richtlijn van de agenda. Nederiand heeft daar nu ruzie over met de Europese Conunissie. Dat staat niet fraai, omdat ons land op 1 juli voor een halfjaar voorzitter is van de Europese Unie. In Den Haag wordt er nu alles aan gedaan om nog voor die datum de Kaderrichtlijn Water door het parlement te laten behandelen. Veel keus heeft Den Haag niet: Men kan eenvoudig geen 'nee' meer zeggen tegen Euro pese richüijnen. Dat kon drie jaar geleden nog wel toen de Europese ministers over de kaderrichtlijn onderhandelden. Maar eenmaal vastgesteld en goedgekeurd door het Euro pees Parlement, rest ons land niets anders dan de Nederlandse wetgeving daarbij aanpas sen. Intussen doen gemeenten, provincies en waterschappen al veel om zich aan te passen aan de nieuwe tijd. Wij, gewone mensen, zien daarom op de televisie regelmatig Peter Timo- feeff in zijn mooie bruine kostuum in een badkuip stappen. Hoe dan ook: Nederland leeft met water. En die campagne kan iedereen via advertenties, STER-spotjes en op internet volgen. 683149/482411. VER, REUMAPATIËNTEN Goeree-Overflakkee e.o. J. van Loon, Oranjelaan 36,3247 AM Dirksland, tel.(0187)6516 61. NED. LEVERPATIËNTEN VER. Regio-I(ontal(tpersoon: H.G.Snauw-vd.Krol,6318 21 NEDERUNDSE PATIËNTEN VERENIGING Consultatiepunt voor mediscli-ettiisctie vragen rondom het levenseinde: tel. (0318) 54 78 78 WERKGROEP V.B.O.K. OP GOEREE-OVERFLAKKEE Ongewenst zwanger? Bel voor hulp aan moeder èn kind (0900) 20210 88 Landelijk dienstencentrum VBOK te Amersfoort, tel. (033) 460 50 70 HULP EN INFORMATIE BIJ BORSTVOEDING Borstvoedingsorganisatie LLL, tel. 68 44 33 Voor klachten omtrent de behandeling in de Gezondheids zorg en Maatschappelijke dienstverlening: INFORMATIE- EN KUCHTENBUREAU GEZONDHEIDSZORG (IKG) Tel. (0181) 626445 's ochtends (beh. woensdag) van 9.30 tot 12.00 uur. MOEDERS VOOR MOEDERS Aanmelden vanaf 'overlijd' tot 11e week zwangerschap (deelname t/m 16e week), 0800-0228070 (gratis). REGIONAAL INDICATIE ORGAAN is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar voor aan vragen voor thuiszorg en verzorging- en verpleeghuis: tijdens spreekuur van 13.00-14.00 uur. Of tijdens kantooruren via de zorglijn: tel.(0181)626226. VRIJWILLIGE THUISHULPCENTRALE verieent hulp en ondersteuning aan thuiswonende men sen met dementie, aan mensen met handicap en/of chronische ziekte, tel. (078) 6483730 STEUNPUNT MANTELZORG regio Zuid-Holland Zuid Ondersteuning voor mantelzorgers Tel. SPD Telezorg 0900-2020672 0,10 p/m) MEE ZUID-HOLLAND ZUID Kuipershaven 112, Postbus 780,3300 AT Dordrecht Tel. 0900-2020672 0,10 p/m). Fax 078-6483776 www.mee-zuidhollandzuid.nl. sen/iceDunt@meezhz.nl MEE is er voor iedereen met een beperking. MEE adviseert, ondersteunt en wijst de weg. ROPARUN-HOSPICE CALANDO Tel. nr. 0187-609147 Faxnr. 0187-609148 VRIJWILLIGE THUISZORG CENTRALE CALANDO Tel. nr. 0187-609147 HET STEUNPUNT voor slachtoffers van seksueel geweld, 24 uur per dag gratis telefonisch bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek en informatie: 0800-2358774. YPSILON: Vereniging van familieleden van mensen met schizofrenie of een psychose. Inl.: N. Bemouw, tel. (0181) 661978. Landelijke help desk: (010) 4045166 (op werkdagen) of Intemet: www.ypsilon.org. E-mail: ypsilon@ypsilon.org. Jeugdhulpverlening Jeugdzorg ZHE Hulpveriening aan kinderen/jongeren en/of ouders. Tel. (0181) 625022 (tijdens kantooruren) voor een afspraak op het eiland. ASTMAFONDS AFD. GOEREE-OVERFLAKKEE Overdag bereikbaar via tel. (0187) 632554 DIABETES INFORMATIE POST Hans Pijl, Azaleastraat 39,3251 CA Stellendam Telefonisch spreekuur dagelijks van 20.00 tot 21.00 uur via telefoonnummer (0187) 491830. Via e-mail: iohapiil@prettel.nl. Op vrijdag 13 augustus vindt de officiële opening plaats van het vernieuwde gemeentehuis in Oude Tonge. Zaterdag 14 augustus kan het publiek het gemeentehuis bezichtigen. De programma's 'Uit-je-slof' en 'Aan de draaitafel' van Radio Flakkee worden zaterdag tussen 10.00 uur en 14.00 uur rechtstreeks vanuit het gemeentehuis uitgezonden. DIRKSLAND - Gezondheid Service, een afdeling van de Zorg en Welzijn Groep, organiseert voor (ex-)patiën- ten weer een cursus 'Omgaan met kanker'. Ook de partner, een direct betrokken familielid of betrokken vriend(in) is welkom om mee te doen. De cursus vindt plaats in Dirksland in het wijkgebouw van de Zorg en Wel zijn Groep, aan de Oranjelaan. De startdatum is 22 september, aanvang 19.30 uur. De oncologieverpleegkun- digen van het van Weel Bethesdazie- kenhuis staan achter deze cursus. Waarom deze cursus Kanker is een ziekte die ingrijpende veran deringen in iemands leven kan brengen. Kanker tast niet alleen het lichaam aan, maar ook het zelfvertrouwen en de vanzelfspre kendheid van het leven. Het krijgen van kan ker betekent, met andere woorden, leren omgaan met ingrijpende lichamelijke veran deringen, angst en onzekerheid. Normaal gesproken kunnen mensen wel een 'stootje' verdragen, maar met kanker wordt je leven zo veranderd en geeft het zoveel spanning datje het soms niet meer aankan. Bovendien zijn mensen die ziek zijn vaak extra kwets baar en hebben ze meestal minder kracht om zich door de situatie heen te slaan. Het is een kunst om een ziekte als kanker en alle gevol gen die het heeft een plaats in het leven te geven. De cursus 'Omgaan met kanker' kan daarbij helpen. Inhoud en opzet De cursus bestaat uit 11 bijeenkomsten van elk 2 uur. De eerste 10 bijeenkomsten zijn één keer in de een of twee weken. De elfde bijeenkomst is twee maanden later. In de cursus krijgen deelnemers informatie over kanker en de gevolgen daarvan en is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. U leert wat u zelf kunt doen om kanker een plaats in uw leven te geven met behulp van diverse oefeningen, zoals geestelijk en licha melijk ontspannen, anders leren denken, of steun vragen en weigeren. Reacties van personen die de cursus al gevolgd hebben zijn o.a.: "Ik heb er erg veel aan gehad en ga dit ook aan anderen vertel len", en: "Heel waardevol om samen deze cursus te doen en ervaringen te delen", of: "Goed voor mijn persoonlijke verwerking", of: "Ik durf nu de confrontatie met zijn ziek te aan te gaan", en: "Ik dacht altijd dat praten niets voor mij is, maar daar heb ik me behoorlijk in vergist, en het was nog gezellig ook". Voor wie De cursus is bedoeld voor mensen die kan kerhebben of hebben gehad, met (mag, maar hoeft niet) hun partner, familielid of een bij de ziekte betrokken vriend(in). Deze naaste moet intensief betrokken zijn (geweest) bij de ziekte van de (ex-)patiënt. Elke (e\ patiënt beslist zelf of hij/zij iemand mee neemt en zo ja, wie. Het moet gedurende de cursus wel steeds dezelfde persoon zijn. Voor naasten die zonder (ex-)patiënt willen deelnemen wordt, bij voldoende deelne mers, een andere cursus georganiseerd. Informatie en aanmelding U kunt voor meer informatie en/of aanmel ding op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur terecht bij Gezondheid Service, tel.: 0181-626226, of mailen naar gezondheids- ervice@zwg.nl. Wanneer u twijfelt of deze cursus iets voor u kan betekenen, dan wordt u de mogelijkheid geboden om hierover met de docent van gedachten te wisselen. De supermarkten van Albert Heijn in Oude Tonge, Middelharnis en Ouddorp starten in september een unieke sponsoractie. ledere officieel geregistreerde club, vereniging, kerk of school kan in de periode van 8 september tot en met 29 november op een simpele manier de clubkas behoorlijk aanvullen! Ieder verenigingslid, die in de genoemde periode zijn of haar boodschappen koopt bij AH Oude Tonge, Middelharnis, Ouddorp of Gall&Gall Ouddorp ontvangt bij iedere beste ding van 10 één sponsorpunt ter waarde van 0,10. Wordt er voor 20,- aan bood schappen gedaan, dan ontvangt hij/zij twee spaarpunten.Tien spaarpunten zijn goed voor 1. Honderd spaarpunten levert de clubkas 10 op, duizend punten 100, enz. Deze spaarpunten dient men aan het einde van iedere week tijdens de actieperiode bij de penningmeester van de betreffende vereniging in te leveren. De penningmeester levert de verzamelde punten wekelijks in bij de supermarkt, waar op een groot scorebord de stand wordt bijgehouden van de deelnemende organisaties. In december worden alle spaar punten van de verenigingen bij elkaar opgeteld en ontvangt iedere penningmeester het nettobedrag keurig in de clubkas! Heeft uw vereniging zich al aangemeld? Neem snel contact op met uw Albert Heijn w inkel. Meer informatie en het deelnameformulier vindt u op de websites van AH Goeree-Over flakkee: www.ah-ouddorp.nl, www.ah-middeLhamis.nl of www.ah-oudetonge.nl.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 7