i^AG f4 AUGUSTUS Spectaculaire - magazijnverkoop 40%"70% óe^^'So^sr^sr^ uHintey t^ I O) I All-round slager Medewerk(st)er inpakafdeling 10% KoimNG po-stoel PASFOTO'S van 9.00 tot Kik bedrijfshygiëne www.autowisse.com H. van der Veer Aardbeien Bramen en Frambozen Rode bessen Pruimen Ongetwijfeld J.I^E.IJC;i)MAN bV j.klR.U(:;'6MAN e>\/ bij Vivante Meinster in Den Bommel Met kortingen van (echte korting!) Er worden o.a. de volgende artikelen aangeboden: Div. modellen EETKAMERTAFELS en STOELEN Div. FAUTEUILS, een BANKJE, KASTJES en vele KLEINMEUBELEN. Div. KEUKEN EETHOEKEN, losse KEUKENTAFELS. Een paar SLAAPKAMERS 2-pers. en TIENERLEDIKANTEN. Restantpartijen MATRASSEN 80 en 90 cm breed. Restanten LATTENBODEMS electr. en handbediening. OVERTREKS. Een aantal COUPONNEN TAPIJT, 25 KARPETTEN. COUPONNEN GORDIJNSTOF en VITRAGE. Heel veel leuke ACCESSOIRES. TUINACCESSOIRES, BLOEMENBAKKEN, TUINSETS en vele andere leuke artikelen die allemaal voor bodemprijzen weggaan! Restanten ROLHORREN en ROLGORDIJNEN enz. Voor de snelle beslissers hebben we nog een paar KNIKARMSCHERMEN op voorraad liggen die voor zeer aantrekkelijke prijzen weggaan! o.a. schermen van 4.50 m met o.w.wNU voor NU voor blvi" NU voor D93i" 5.00 m met 3.00 m. uitval met motorNU SISIwi" Wees er dus snel bij, op op. Als u dat wenst binnen een week gemonteerd! 5.00 m met o.w.w. 5.50 m met o.w.w. voorradige accessoires en meubeltjes Ingang Voorstraat - winkel en achterzijde magazijn- stoofhof Komt u beslist even kijken, want er is altijd wat voor u bij! LidLMV N. A. van Kempen Marius Swemmer Straatdijk 10 - Dirksland - (0187) 605999 Heftruck Centrale Bestrijding van alle plaagdieren een Tel. 63 13 31 Kapperscursus Woongoecj ^P'^l Flakkee OPENBARE EXECUTIEVEILING EXECUTORIALE VERKOOP Bouw- en Timmerwerken Klaar PerwJJI (f wacht Ze zijn er weer: Ook jams e.d van Fam. B. den Baars Tel. (0187) 60 15 23 (06) 28 56 67 65 Extra kerkdienst Gereformeerde Gemeenten Geboortekaarten Jubileumkaarten Trouwkaarten Visitekaartjes Enveloppen Briefpapier Brochures Fakturen Boeken Folders Posters Gebr. de Waal Drukkerij Potchrysanten, Sierkalebassen, Bramen en Aardappelen V.o.E Van Prooyen Adverteren in Eilanden Nieuws betekent dat uw advertentie ook buiten de bebouwde kom wordt gelezen. Bladrammenas Gele mosterd Graszaad Weidemengsels Gazonzaad Okker's Zaden VLEESHANDEL [ATaREL (40 uur per week) Vleeshandel J. Krijgsman B.V. Zorg Oproepkrachten Verzorgenden Adverteren - VLEESHANDEL Wegens uitbreiding zoeken wij op korte termijn een (36 uur per week) Vleeshandel J. Krijgsman B.V. Op al onze overige MEINSTER Voorstraat 3-5, Den Bommel. Tel. (0187) 61 13 84 makelaar o.z., beëdigd taxateur Gespecialiseerd in: woning- en bedrijfstaxaties Agrarische taxaties en bemiddeling Onteigening en advies Ter bemiddeling gezocht: agrarische bedrijven en losse percelen op Goeree-Overflakkee Noorddijk 12a, Postbus 7, 3248 ZG Melissant Tel. (0187) 60 26 14/ Fax (0187) 60 39 04 Goudsmid Juwelier Briljantzetter immmimmmmmsm,ammM»êx-mmiaimmêi,m:n W^êii^sM zaken doen Verkoop Verhuur Reparatie 1,5 - 8 ion Spuikolk14a 3247 LK Dirksland Telefoon 0187 605952 Telefax 0187 605663 Mobiel 0651 423097 spedatist DEUTZ motoren (wespen, muizen) Houtwormbestrijding Tel. (0187) 64 26 52 (06) 51 70 61 32 TE KOOP dreadlocks vlechten Tel. (0187) 60 19 84 (06) 30 44 94 91 Ons kantoor in Oude Tonge is gesloten van 16 augustus t/m 6 september 2004. Het spreekuur van de woonconsulent op dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur gaat gev/oon door. ex artikel 268 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek Ter Braak Schuring Benschop Netwerk Notarissen te Middelharnis zijn voornemens in het openbaar te ver kopen: het woonhuis met verdere aanhorigheden, onder- en omliggende grond, staande en gele gen te 3249 AS Herkingen, aan de Nieuwstraat 28, kadastraal bekend gemeente Dirksland, sectie F, nummer 356, groot een are en zesen twintig centiare (1 a en 26 ca); met de roerende zaken als bedoeld In artikel 254 van Boek 3 van het Burgerlijk V\/etboek op maandag 30 augustus 2004 bij inzet en op maan dag 6 september 2004 bij afslag, telkens om 19.00 uur in Café-Snackbar K. van Dongen-Zaaijer, Koningin Julianaweg 38 te Middelharnis. Voorwaarden Van toepassing zijn de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 1993, voor zover daarvan niet is afgeweken in de eveneens van toepassing zijnde bij zondere veilingvoorwaarden van de opdrachtgever. Koper zal zichzelf en op zijn kosten de ontruimde ople vering dienen te verschaffen. Gegadigden dienen een geldig legitimatiebewijs te overleggen en een verklaring van hun bankrelatie betreffende hun financiële gegoedheid. Schriftelijke biedingen Conform artikel 268 van Boek 3 van het Burgerlijk Wet boek en artikel 547 Tweede Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan tot en met vrijdag 13 augustus 2004 (17.00 uur) ten kantore van Ter Braak Schuring Benschop Netwerk Notarissen een onder hands schriftelijk en onvoorwaardelijk bod worden uit gebracht. Overige informatie te verkrijgen ten kantore van Ter Braak Schuring Benschop Netwerk Notarissen fe 3241 CP Middelharnis, Raadhuisstraat 3-5, tel. (0187) 47 61 23, en op www.veilinabiliet.nl AUTO WISSE spuikolk 14, _.^K^ 3247 LK Dirksland, (0187) 60 92 60 2 jaar internationale garantie op een reparatie (krachtens artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek, juncto artikel 548 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) Ten overstaan van een van de notarissen van Ter Braak Schuring Benschop Netwerk Notarissen dan wel een waarnemer, zal, in samenwerking met CMS Derks Star Busmann notarissen te Utrecht, op 30 augustus 2004 om 19.30 uur in Café-Snackbar Van Dongen-Zaaijer aan de Koningin Julianaweg 38 te Middelharnis bij opbod; en op 6 september 2004 om 19.30 uur in Café-Snack bar Van Dongen-Zaaijer aan de Koningin Julianaweg 38 te Middelharnis bij afslag; In het openbaar worden verkocht: de bakkerij met winkel, aan- en toebehoren, plaatselijk bekend als Molendijk 2-4 te Oolt- gensplaat, kadastraal bekend gemeente Ooitgensplaat, sectie A, nummer 1366 en 1365 respectievelijk groot tachtig centiare en één are twintig centiare, welke percelen zijn belast met een plicht tot onderhoud of vertDodsbepaling krachtens waterschapskeur. Daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek. Voor zover bekend is het pand in gebruik bij de eige naar. Bezichtigingen (indien mogelijk) in overleg met onder staand notariskantoor. Op de veiling zijn van toepassing de Algemene Veiling voorwaarden voor Executieveilingen 1993 (AWE 1993), opgenomen in een akte verleden voor mr. H.R. Okkens, notaris te Rotterdam op 3 december 1992, en gedeponeerd bij de Rechtbank te 's Gravenhage die zelfde dag onder nummer 238/1992, voorzover daar van niet wordt afgeweken in de nog vast te stellen bij zondere veilingvoorwaarden. De Veilingvoorwaarden zullen ter inzage liggen bij onderstaand notariskantoor. Voor rekening van koper komen buitengerechtelijke incassokosten ad 1.000,00, de royements- en exe cutiekosten verschuldigd conform de AWE 1993, als mede eventuele achterstallige lasten. Bieders dienen zich bij de openbare verkoop te legiti meren en een verklaring van hun bankrelatie over te leggen waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient de koper uiterlijk 7 september 2004 om 14.00 uur aan onderstaande notaris ter hand te stellen een bankga rantie c.q. bij onderstaande notaris te storten een bedrag voor de betaling van de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 van de van toepassing zijnde AWE 1993. Gegadigden kunnen tot en met 13 augustus 2004, 17.00 uur onderhands een schriftelijk onvoorwaardelijk bod uitbrengen bij het kantoor van Ter Braak Schuring Benschop Netwerk Notarissen, t.a.v. mw J.S. van Doorn-Bos. Nadere inlichtingen: mw J.S. van Doorn-Bos, telefoon: (0187) 476123, fax (0187) 486376 en www.veilinabiliet.nl Tel. (0187) 6837 59 De heerlijke (suikervrije jam op voorraad) Open: ma t/m vr 1-5 uur, za 8-12 uur. Let op: Noorddijk 4, Melissant OUDDORP - Dins dagavond 17 augus tus, 19.30 uur, ds. J. Driessen slaagt U beter met uw inkopen als U eerst de advertenties leest! Langeweg 13 3245 KE Sommelsdijk Postbus 27 3240 AA Middelharnis Tel. (0187) 47 10 20 Fax (0187) 48 57 35 TE KOOP Boonivliet 9, Dirksland Tel. 60 23 76 Voor: Stoofstraat 26 OOLTGENSPU\AT Tel. 63 16 92 Wegens uitbreiding zoeken wij op korte termijn een Voor onze vestiging in Middelfiarnis Voor bovenstaande functie wordt geboden: - Een salaris volgens de CAO voor de Vleessector. - Prima secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. 8% vakantietoeslag, 2% eindejaarsuitl<ering, 24 vakantiedagen per jaar). Voor informatie of sollicitatie kunt u contact opnemen met de heer Bosman, tel. (0187) 48 46 00, tussen 09.00 en 17.00 uur. Eventuele schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan: Postbus 238, 3240 AE Middelharnis if% RST Zorgverleners is een professionele instetli ng voor thuiszorg. De doelgroep is de reformatorische gezinttte. ïn de verschillende soor ten van zorg houdt RST Zorgverleners een hoog kwaliteitsniveau aan. De instelling draagt het kwaliteitskeurmerk van de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg. Identiteit en kwaliteit is de leus. RST Zorgverleners wil graag helpen in situaties waar zorg nodig is. De Bijbel is de maatstaf bij alle werkzaamheden. Binnen de instelling wer ken uitsluitend mensen die zelf een reformatori sche achtergrond hebben en daarnaar wensen te leven. Daar waar mogelijk en noodzakelijk wordt samengewerkt met gelijk gezinde instellingen, zoals bijvoorbeeld met verzor- gingshuizen en instellingen voor thuis zorg. RST Zorgverleners werkt landelijk met teams in 3 regio's. Daar verlenen wij kraam- en thuiszorg (gezinszorg en gespecialiseerde verzor ging) in omgeving: Opheusden t/m Zwolle; de Randstad t/m de Bommelerwaard; Goeree- Overflakkee t/m Zeeuws Vlaanderen. Wijkverpleging verlenen wij in Zeeland en op de Veluwe (omgeving Barneveld}. Kraamzorg: naast bovengenoemde regio's ook in Rijssen. Wegens groei in de zorgverlening zijn wij dringend op zoek naar: in de omgeving van: Goeree-Overflakkee, Tholen en Schouwen-Duivenland Het gaat hierbij om een afwisslende functie met een grote mate van zelfstandigheid. Tot de taken behoren onder meer wond verzorging, het uitzetten en verzorgen van medicatie, en het toe dienen van injecties. Ook worden verzorgenden ingezet in situa ties waar voortdurend toezicht noodzakelijk is. Voor deze functie is een diploma ziekenverzorging, verzorgende IG of MDGO-vp vereist. Voor de vacatures geldt: - salariëring volgens CAO Thuiszorg - bezit van rijbewijs en auto is noodzakelijk Voor informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw M. Kalle, leidinggevende. Wilt u graag bij ons komen werken, maar woont u elders in Zeeland? Vraag naar de mogelijkheden! Solliciteren kan door een sollicitatieformulier op te vragen bij de afdeling Personeelszaken (tel. 0342-405465) en dit voor 27 augustus a.s. op te sturen naar RST Zorgverleners, t.a.v Personeelszaken, Postbus 154,3770 AD Barneveld. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Burg. Kuntzelaan 27-a Postbus 154 3770 AD Barneveld Tel (0342) 42 23 24 Fax (0342) 42 25 50 www.rstzorg.nl E-mail: info@rstzorg.nl Voor onze vestiging in Middelharnis Voor bovenstaande functie wordt geboden: - Een salaris volgens de CAO voor de Vleessector. - Prima secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. 8% vakantietoeslag, 2% eindejaarsuitkering, 24 vakantiedagen per jaar). Voor informatie of sollicitatie kunt u contact opnemen met de heer Bosman, tel. (0187) 48 46 00, tussen 09.00 en 17.00 uur. Eventuele schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan: Postbus 238, 3240 AE Middelharnis

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 10