Nieuws Zeppelin doet Kop van Goeree aan Jaap Luijendijk Oud-inwoner van Oude Tonge exposeert in zijn geboorteplaats Lichtjesfietstoer Paniek op zeiljacht Vlooienmarkt in de Struytse Hoeck uit de kerken te gast tijdens demodag oldtimers en motoren 'Het geheim van Goeree-Overflakkee?' The Continentals komen naar Middelharnis! Noodlanding bij Ouddorp www.buijze.nl Van Ooitgensplaat tot aan... Chili Vierde palingwedstrijd 'de Viscromte' Kiteboard verloren Vierde Ouddorpse komt er weer aan... chr. streekblad op gereförrneéMe 0Órmsmg voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden RaboTopKid Rekening Uw woning of bedrijfspand verkopen? kievit warmte actief in beeld en geluid In augustus geen inzameling Oost Europa Werligroep IVliddeiliarnis Cursus acrylschilderen bij SWO Dinsdag 3 augustus 2004 77e jaargang nr. 7327 Afgelopen zaterdagavond om 18.20 uur alarmeerde de kustwachtpost Ouddorp de bemanning van de Stellendamse redding- boot Prinses Margriet. In de monding van het Slijkgat bevond zich een jacht, waar lich te paniek aan boord heerste. Het zou zinken de zijn en er waren twee personen aan boord. Zij waren op weg naar Stellendam. Eenmaal aan boord van de reddingboot vernam de bemanning dat het scheepje niet in de mon ding van het Slijkgat lag, maar bij de P5, vlakbij de buitenhaven van Stellendam. Bin nen 5 minuten was de Prinses Margriet ter plaatse en zette een opstapper over op het jacht. Alles bleek nog al mee te vallen, maar omdat de motor weigerde dienst te doen nam de reddingboot het jacht op sleeptouw en bracht het naar de buitenhaven van Stellen dam, waar het werd afgemeerd. HELLEVOETSLUIS - Op zaterdag 7 augustus wordt in het winkelcentrum De Struytse Hoeck op het plein bij de apotheek weer een buitenvlooienmarkt gehouden. Dat de Hellevoetse vlooienmarkt in een behoef te voorziet, blijkt elke keer weer uit de over weldigende belangstelling die bestaat, zowel bij de bezoekers als bij de deelnemers. Vele tientallen standhouders zien telkens weer hun overtollige goederen van eigenaar ver anderen. De vlooienmarkt, al jaren enorm populair, is geen markt zoals iedereen wel kent, maar een markt waar particulieren hun overtollige spulletjes aan de man brengen. Ook vereni gingen maken veelvuldig gebruik van dit soort markten om bijvoorbeeld restanten van hun eigen rommelmarkten, fancy fairs, etc, te slijten. Particulieren die vanuit hun hobby dingen vervaardigen of bijvoorbeeld een verzameling op willen ruimen, kunnen ook inschrijven voor een plaats op de vlooien- marJct, Daar kunnen overigens alleen parti culiere standhouders geplaatst worden, die hun overtollige goederen willen verkopen. Bedrijfsmatig mogen er dus geen goederen worden verkocht. De vlooienmarkt in Helle- voetsluis is voor het publiek geopend van 9.00 tot ca. 16.00 uur. De toegang is gratis. De daaropvolgende vlooienmarkt wordt gehouden op zaterdag 4 september, even eens in De Struytse Hoeck HERSTELD NED. HERV. KERK Aangenomen: naar Melissant, ds. P. Korte weg te IJzendoom; naar Sint Maartensdijk, ds. J. Joppe te Sirjansland. GEREF. GEMEENTEN Bedankt: voor Tricht-Geldermalsen, ds. D. de Wit te Nieuw Beijerland. Vorige week werd u bericht over de demo- dag van klassieke auto's en motoren tij dens de braderiedag van 6 augustus in Middelhamis. De organisatie had nog iets speciaals in petto, wat ze u thans graag laat weten. Want niet alleen zijn er die dag demorondes met klassieke auto's, motoren en karts, maar ook komt er een internatio naal startveld met Formule V, Formule 1600 en klassiek Formule 1 race-auto's. Daarbij zal Jaap Luijendijk - de vader van Arie Luijendijk, USA - aanwezig zijn en meerijden tijdens een demonstratie. De inmiddels 80-jarige zal in zijn geboorte dorp "eens laten zien wat rijden is", zo heeft hij laten weten. 's Avonds rijden zo'n 150 klassiekers een oldtimerrit door het dorp. Dit jaar langs een alternatieve route, die eerst naar Stad aan 't Haringvliet gaat, daarna door Mid delhamis (onder d'n Diek langs) en Som- melsdijk, om uiteindelijk weer onderaan d'n Diek te eindigen. Daar kan iedereen de oldtimers bewonderen. CD ,UM, cadeau! Httif tiid voor de Rabobank. Rabobank Henk van Oostenbrugge van de gemeente Dirksland en Iris Vertooren van de GGD Zuid Hollandse Eilanden zijn op dinsdag 3 augustus tussen 18.00 en 19.00 uur te gast in het programma 'Met Wie???' op Radio Flakkee. Zij vertellen' over de grote versla vingsproblematiek op ons eiland. Ons eiland, waar meer drugs gebruikt worden dan op Voome-Putten. In januari is het pro ject verslavingspreventie gestart. Het kreeg de titel 'Het geheim van Goeree-Overflak- kee'. Henk en Iris vertellen hoe nu de stand van zaken is met het project en wat er nog gaat gebeuren. De presentatie is in handen van Carla Hersbach. De herhaling is op woensdag 4 augustus van 18.00 uur tot 19.00 uur. Voor meer info: metwie ©zeelandnet.nl. Radio Flakkee is via de ether te ontvangen op 105.3 en 105.9 MHz en via de kabel op heel Goeree-Overflakkee op 107.1 MHz. Wethouder De Vries heeft zojuist de expositie van Hink Donkersloot (r) geopend. Afgelopen zaterdag heeft wethouder P. de Vries van de gemeente Oostflakkee in het Oude Tongse Verzorgingstehuis 'Ebbe en Vloed' de tentoonstelling geopend van ama teur-kunstenaar Henk Donkersloot. Wethouder de Vries zei het een eer te vinden om deze expositie van duidelijk herkenbare kunst te mogen openen en compUmenteerde de kun stenaar met het werk dat hij laat zien. Henk Donkersloot werd in 1940 in Oude-Tonge geboren, en vertrok op 18-jarige leeftijd naar het Brabantse land. Maar: zijn eerste grote expositie plaats van olieverfschilderijen vindt wel in Oude Tonge plaats! Donkersloot heeft lessen gevolgd op de school voor Realistische en Romantische schilderkunst van Peter Dillen te Veldhoven. De toeschouwer ziet in de kunstvorm - het realisme - duide lijk herkenbare zaken, zoals een stilleven, een portret of een landschap. De expositie is vanaf 1 augustus t/m eind oktober 2004 dagelijks tijdens kantooruren te bezichtigen in de expositiegang in 'Ebbe en Vloed'. Het verzorgingstehuis heeft deze gang speciaal voor amateur-kunstenaars van Goeree-Overflakkee beschikbaar gesteld. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-4765.'i5 Industrieweg 44 3241 MA Middelharnis Tel.: (0187) 482609 E-mail: info@kievitwarmte.nl www.kievitwarmte.nt COMBI OUDDOtP- Wunir»» M |Oiar> Ulil] hu &U7H Donderdag 5 augustus komen 'The Continentals' naar Middelharnis. Ze hopen dan een optreden te verzorgen in liet Het Prieel van recreatiecen trum 't)é Staver'. Het concert begint om 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 7,50 voor volwassenen en 3,50 voor kinderen t/m 12 jaar. Succesvol Het is nu 35 jaar geleden, dat The Continen tals begonnen met één christelijke jeugd groep, die eigentijdse christelijke en gospel muziek bracht. Daar ze dwars over hel Ame rikaanse continent reisden al concerten gevend, noemden zij zichzelf: The Conti nental Singers. Dit bijzondere concept sloeg enorm aan. Spoedig waren er 2 Continental Singers groepen, toen waren er 3, enz. Van daag aan de dag zijn er over de 70 Continen tal groepen wereldwijd op pad. Ze zingen in het Ainerikaans, Engels, Frans, Duits, Nederlands, Koreaans, Japans, Spaans, Por tugees, Italiaans, Roemeens, Slowaaks, Hongaars, enz. The Continentals hebben opgetreden op ieder continent (behalve Ant arctica), ze hebben opgetreden in 83 naties; ze hebben sinds het begin meer dan 1500 toemees gedaan, dat zijn meer dan 25.000 concerten en dat betekent dat over de 10 mil- joen(!) bezoekers in zalen en kerken naar The Continentals geluisterd hebben. Ze maakten over de 100 verschillende LP/CD producties. Liederen van The Continentals zijn in tenminste 25 talen vertaald. Ze heb ben zelfs een Award gekregen voor hun prestaties, ook waren ze in talloze nationale TV-uitzendingen te zien. Werken aan de toekomst The Continentals hebben zo'n gigantisch succes omdat zij ieder seizoen een fantas tisch concept aanbieden: een bijzonder the ma, ieder jaar de nieuwste eigentijdse chris telijk muziek, op reis gaan en zo bruggen bouwen tussen culturen, andere jeugd ont moeten, alle denominaties ondersteunen. The Continentals bieden zo persoonlijke ontwikkeling, karaktervorming, podiumer varing, inspiratie en zo een geweldig mooie ervaring. Na auditie, selectie, professionale training telt een groep Continentals ca.30 personen van 16-33 jaar, die klaar zijn om op toemee te gaan. Zo zijn The Continentals een uitdaging voor het nieuwe, het onbeken de en het innoverende. Speciale bijdragen om een topprogramma te maken, komen van specialisten als choreografen, producers, pedagogen, liedschrijvers, componisten, licht- en geluidsdeskundigen. Een toonaan gevend magazine beschreef The Continen tals eens als 'Pro Deo en Professioneel', want met alle professionaliteit blijft toch het doel van The Continentals om plaatseUjke groepen, kerken te inspireren. En voor velen blijkt dit dan ook zo te zijn. 'Reaching for a higher purpose' is het thema van The Continentals in 2004. Een CD met als titel 'Airborne' met de meeste liederen van dit programma kwam uit in Amerika, Europa en Azië. Voor meer informatie kunt u kijken op website www.continentalart.org. Voor reserveringen of meer informatie over het concert te Middelhamis kunt u bellen naar (0187) 480172 of 491537. Ook aan de zaal, die om 19.00 uur open gaat, zijn toe- gangskaarten verkrijgbaar. In verband met de vakantie zal er op de eer ste zaterdag Van de maand augustus GEEN inzameling zijn voor de Oost Europa Werk groep Middelhamis. Uiteraard zal op de eer ste zaterdag van de maand september de loods aan de Waterweg weer geopend zijn tussen 09.30 en 11.30 uur. 's Avonds tevoren was 'ie al boven Oud dorp gesignaleerd, en rond half acht afge lopen donderdagmorgen zette hij de lan ding in, langs de N57 tussen Ouddorp en Goedereede: een echte zeppelin. Op het eiland is dit geen- alledaags verschijnsel. Een attente voorbijganger, die het gevaar te zag aankomen, heeft een aantal plaatjes gemaakt van de landing en van hoe de kolos na de vlucht werd 'ingepakt' - dit laatste is op de tweede foto te zien, denkt u dus niet dat het om een neerstorting gaat... De buitenzijde van de zeppelin gaf de aanduiding WDR2 aan, wat erop zou kunnen duiden dat het vaartuig iets met de Duitse televisie uitstaande heeft. Direct na de landing verscheen ook een Duits busje, dat zich naar de gelande zeppelin spoedde om de luchtvaarders op te pikken. Omdat bij de gemeente Goedereede echter niets bekend is van een landingsvergunning, is het niet uitgesloten dat het donderdagmor gen om een noodlanding ging. (Foto 's Wim Smith) INKOMENS- EN VERMOGENSPLANNING Iedereen op Goeree-Overflakkee kent de zin 'Van Ooitgensplaat tot aan de zee, hoor je Radio Flakkee?' Dat gaat zeker op nu Radio Flakkee op heel Goeree-Overflaldcee weer via de kabel te ontvangen is. Maar tot Chili halen zelfs de radiozenders in Dirksland en Achthuizen niet. Toch is er via een program ma van Radio Flakkee even een lijn geweest naar Chili. Een land dat gelegen is in Zuid- Amerika. Dat begon een paar maanden gele den toen de makers van het progranmia (ontwaakt Radio' een uitzending verzorg den op Radio Flakkee over kmiker. Het onderwerp was van tevoren aangekondigd in alle kranten. Dat bericht werd gelezen door dokter Van der Velden, oncoloog in het zie kenhuis te Dirksland. Hij stemde die avond af op Radio Flakkee en complimenteerde de makers met hun voortreffelijke progranmia. In de uitzending vertelde een patiënte van dokter Van der Velden wat het is om met klinker te moeten leven. Juist kort daarna kwam een televisieploeg van de Chileense Staatstelevisie naar het ziekenhuis in Dirks land. Zij moesten een documentaire maken over euthanasie en stervensbegeleiding, een onderwerp waar men in Nederland heel anders mee omgaat dan in Chili. Ook wilden zij graag een interview opnemen met een patiënte en zij vroegen aan dokter van der \'elden of hij iemand wist die dat zou willen doen. De link naar het programma 'Ont waakt Radio' van Radio Flalckee was snel gelegd en even later zat de televisieploeg in de huiskamer van de vrouw en vertelde zij opnieuw haar verhaal. Het is de bedoeUng dat de opnamen in verschillende Zuid-Ame rikaanse landen worden uitgezonden. In Nederland worden de opnamen niet uitge zonden. Uit deze geschiedenis blijkt wel dat het voor de medewerkers van Radio Flakkee en vooral voor de makers van "Ontwaakt Radio' bijzonder is om te ervaren welke effecten en gevolgen een radioprogramma kan hebben. 'Ontwaakt Radio' wordt eUce maandag om 21.00 uur uitgezonden op Radio Flakkee. De herhaling is dinsdag om 16.00 uur. Vrijdag 30 juli organiseerde de hengelsport vereniging 'de Viscromte' voor de vierde achtereenvolgende maal een palingwedstrijd op vrijdag. Deze keer was het Zuiderdiep de wedstrijdlocatie. Met zo'n avondwedstrijd ben je erg afhankelijk van de weersomstan digheden, want vissen in donker met slecht weer is echt minder prettig. Maar deze avond was het prima in orde. Lekker zwoel en weinig wind, dus een mooie avond om een bengeltje uit te gooien of serieus aan een wedstrijd mee te doen. Er kwamen 22 deel nemers, die allemaal dachten deze wedstrijd wel een palinkje te kunnen verschalken. Toch bleek dat niet zo gemakkelijk, want de uiteindelijke vangsten waren zeer wisselend. Waar de één meerdere palingen op de kant kreeg, moest de ander genoegen nemen met een heerlijke zomeravond zonder vis. De uit eindelijke winnaar van de wedstrijd werd Teun Pijl met 261 cm, tweede werd Gerrit van Zielst met 215 cm en als derde bleek Kees Struik het goed te hebben gedaan, hij ving 207 cm. In totaal werd er 1579 cm paling gevangen door 14 deelnemers, dus 8 deelnemers hadden geen vis. Dit drukt de pret echter niet op zo'n avond van de hen gelsportvereniging: meedoen is belangrijker dan winnen. In elk geval gingen de winnaars tevreden naar huis met hun gewonnen prijs en de anderen waren ook goed te spreken over deze avond, waarvan de organisator zie dat het 'stik gezellig was'. De volgende wedstrijd wordt gehouden op vrijdag 6 augustus, ook aan het Zuiderdiep, verzamelen om 20.00 uur. Informatie over de tussenstand van de wedstrijden wordt verstrekt door de wedstrijdcommissie.Voor meer info kunt u bellen naar Kees Struik, tel.:(0187)601527. Tijdens het kitesurfen, afgelopen weekend, is de heer Koldeweid uit Haarlem ter hoogte van het autostrand/De Slufter zijn kiteboard verloren. Gezien de windrichting is het het meest waarschijnlijk dat de plank ergens ter hoogte van Goedereede Havenhoofd aange spoeld is. Wie het zilverkleurige 1,49 cm. lange kiteboard vindt, of misschien al gevonden heeft, wordt vriendelijk verzocht telefonisch contact op te nemen met de eige naar: 06-53356516. Op vrijdag 13 augustus blijft het weer wat langer licht, de lichtjesfietstoer zorgt dan voor een sfeervol gezicht. Met alles wat de inwoners van Ouddorp in hun huizen kunnen vinden, zullen zij de passerende fietsers met de schoonheid van hun verhchte tuin verblinden. Voor een route, lichtje, appel en een avond vol plezier, betaalt u slechts twee euro, geen geld voor zoveel vertier. Vanaf 22.30 uur is de route verkrijgbaar bij het Ouddorpse VVV, en de lengte van de route (12 kilometer) valt ook best mee. De opbrengst van dit evenement zal dit keer naar Speeltuin De Flipjes gaan, van daar zal er ook op de Dorpstienden een attractie voor de kinderen staan. Kom daarom ook op 13 augustus de sfeer van deze bijzondere fietstocht proeven, en beoordeelt u zelf of deze 4e lichtjesfiet stoer alle vorige jaren kan overtroeven. Wilt u uw tuin, huis of straat verlichten, maar weel u niet zeker of u langs de route woont? Neemt u dan contact met VW Oud dorp aan Zee (0187-681789). OOSTFLAKKEE - De Stichting Welzijns werk Oostflakkee start op donderdag 9 sep tember a.s. in het Westerlicht in Den Bom mel en op dinsdag 14 september a.s in het Infocentrum in Oude Tonge een cursus acrylschilderen voor volwassenen. De cur sus wordt gegeven door Frank Mommer- steeg. In Den Bommel begint de cursus om 9.15 uur en duurt tot 11.15 uur, en in Oude Tonge duurt deze van 19.00 tot 21.00 uur. Deelname aan de cursus kost 64,00 voor 8 lessen, excl. materiaal. De materialen kun nen via de docent worden aangeschaft en kosten in totaal ca. 35,00. Wilt u zelf twee lege (jam)potten meenemen? U kunt zich voor de cursus opgeven tot 31 augustus a.s. bij de SWO, tel. (0187) 641344.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1