mRo Ouddorpse kotter in haven itiortieetemM GHOR Rotterdam-Rijnmond plaatst derde Geneeskundige Combinatie in Goedereede Met Ontdek je plekje Waterschap 'verovert' 2,1 miljoen euro voor Goeree-Overflakkee tegen wateroverlast 32^<2^ e Vroeg uit de veren wandeltocht 299.- www.buijze.nl Zeilboot slaat om tijdens storm Even terug naar vroegen Fietspuzzeltocht Woord en Daad Motorrijders gewond Extra Kerkdiensten Ger. Gemeenten Rommelmarkt Woord en Daad succes Boerendag op camping kievit warmte Fietspuzzeltocht Roekan je Snelheidscontrole Orgelconcert Jaap Kroonenburg te Kapelie Uw woning of bedrijfspand verkopen? Raya 2-zitsbank Teak. zeer goede kwaliteit www.europatuin.nl actief in beeld en geluid Zoals we vrijdag al in Eilanden Nieuws konden melden heeft het Waterschap Goeree-Overflakkee 2.1 miljoen euro veroverd voor projecten tegen wateroverlast op Goeree-Overflakkee. Dinsdag 20 juli 2004 77e jaargang nr. 7323 De opbrengst van de zaterdag 17 juli gehou den rommelmarkt t.b.v. Woord en Daad op het terrein van de familie Grinwis in Oud- dorp was weer een succes. De bruto omzet was ruim 13.000,00. Hieronder volgen de nummers van de prij zen: Verloting Fiets: 3EA125250 Geel; Boodschappenmand 636 zalmkleur; Senceo koffie automaat 783 zalm; Kruimeldief 731 groen; Picknickset 808 zalm; Zaklamp 760 zalm; Glazenset 800 zalm; Glazenschaal 538 wit; Puzzel 844 groen; Spellendoos 766 groen; Beachbalset 796 zalm. De prijzen kunnen worden afgehaald bij bloemenhandel Grinwis, Dijkstelweg 28, Ouddorp. Wij willen een ieder hartelijk bedanken voor het behalen van dit resultaat. Namens Woord en Daad, Familie Grinwis Zaterdag 24 juli wordt er van 11.00 tot 17.00 uur een gezellige boerendag gehouden op Camping 't Weergors te Hellevoetsluis (ingang terrein Zoomweg). Deze dag wordt georganiseerd in het kader van het 40-jarig jubilieum van de camping. Iedereen is wel kom. Er is een dorsmachinedemonstratie met oude dorskast; oude tractoreren en stationaire motoren; oude ambachten (o.a. Zeeuwse houtsnijder); mini boerenmarkt (o.a. zelfge maakte jam, honing, pompoenencake). Als u zelf een leuk oud ambacht beheerst of een oude tractor bezit (max. 1968), bent u van harte welkom op deze dag. Voor infor matie of aanmelding kunt u bellen naar: 06 19514714 of 0181-312430, mailen kan ook naar WvdH79@hotmail.com of weergors@publi.shnet.nl. Ook wordt er dit jaar weer een 'vroege vogeltocht' georganiseerd door de Werk groep Missionaire Gemeente van de Gere formeerde Kerk Ouddorp. Deze tocht wordt gehouden op zaterdagmor gen 24 juli, is ongeveer 20 kin van lengte en loopt over de kop van Goedereede. De tocht begint om 6.00 uur en we verzame len bij de ingang van de Gereformeerde Kerk Ouddorp aan de Dorpstienden. Na afloop, ongeveer 10.00 uur, staat er een lek-, ker kopje koffie/thee of limonade voor u klaar. Iedereen is van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze tocht, kinderen graag onder begeleiding. De deelname is gratis naar een kleine bijdrage is welkom in de bus. Graag tot ziens om zaterdag 24 juli en een prettige wandeltocht toegewenst! Makelaarskantoor Tamboer heëilii!cl niakclaar/lii.xalciir. lid NVM ()KS7-476S.'ï5 DIRKSIAND.VROONV/EG 23,0I87.«)1354, DONDERDAG +VR8DAG KOOPAVOND Industrieweg 44 324IMAMidde)hamis Tel.: (0187) ■482609 E-mail; info@kievitvnirmte.nl www.kievitwarmts.nl De VVV in Rockanje organiseert op 14 augustus i.s.m. Probaro een fiets-puzzel- tocht. Al fietsend en puzzelend komt u langs de mooiste plekjes van Rockanje en omge ving Omdat er dit jaar gekozen is voor een dag tijdens de vakantie-periode worden ook de toeristen van harte uitgenodigd aan deze fietstocht deel te nemen. Voor elke deelne mer is er een attentie en er zijn natuurlijk ook prijzen te winnen. Starten kan bij het VVV kantoor aan de Berberislaan 2 (achter het Gemeentehuis) tussen 10 en 14 uur. INKOMENS- EN VERMOGENSPLANNING DEN BOMMEL - Zaterdagmiddag tijdens een hevige bui met zware windstoten kap seisde op het Haringvliet een zeilboot met daarin een 50-jarige vrouw uit Eersel en haar hond. Politiemensen troffen de omgeslagen boot zonder de vrouw en hond aan tussen Den Bommel en Tiengemeten. Het bleek dat de vrouw en hond waren aangespoeld en onderdak hadden gekregen op Tiengemeten. Nadat de zeilboot was omgeslagen had de vrouw zich naar lagerwal laten afdrijven en enkele uren in het water geprobeerd haar boot weer overeind te krijgen. Toen dit niet lukte was zij uitgeput Tiengemeten opge gaan en had onderdak gezocht. De vrouw werd op het politiebureau onder de warme douche gezet en voorzien van dro ge kleding. Daarna keerde zij huiswaarts. OUDDORP - Dit weekeinde kreeg het haventje van Ouddorp wel zeer bijzonder bezoek. Voor het eerst sinds 1975 lag er weer een echte Ouddorpse kotter in de haven, de OD 7 van schipper Jaap Klein. De kotter en haar bemanning werden enthousiast onthaald door een aantal leden van de plaatselijke watersportvereniging Goeree voor wie weer even de goede oude tijd herleefde. Sinds de Grevelingen niet meer vanuit zee toegankelijk is doen kotters normaal gespro ken de Ouddorpse haven namelijk niet aan. Het aanleggen was bovendien niet zo simpel gezien de geringe diepte van de oude haven. De OD 7 moest dan ook noodzakelijkerwijs met het grootste gedeelte in de blubber buiten de havenkom blijven liggen. Het bezoek was overigens puur privé, want Jaap Klein is van plan de komende veertien dagen met zijn gezin lekker vakantie te vieren op de Grevelingen. Daarna maakt hij de tocht weer terug naar Stellendam, om vandaar uit met zijn vierkoppige bemanning de Noordzee op te gaan voor de tong- en scholvangst. Op dinsdag 3 aug. organiseert Woord en Daad een fietstocht door Ouddorp en omgeving. U kunt vertrekken vanaf 19.00 uur vanuit het Herv. ver.gebouw Eben-Haëzer, Preekhillaan 3, in Oud dorp. Prijs p.p. 1,50 (inl. tel: 681940). OUDDORP - Bij een aanrijding tussen een motor en een personenauto, vrijdagmiddag omstreeks drie uur op de rijksweg N57, zijn de 47-jarige bestuurder van de motor en zijn 40-jarige duopassagiere (beiden afkomstig uit Monster) gewond geraakt. Zij werden overgebracht naar het Zuiderziekenhuis in Rotterdam. Personeel van de traumaheli ver leende assistentie aan de GGD. De 52-jarige bestuurder van de personen auto, afkomstig uit Oosterhout, wilde vanuit een vluchthaven keren, maar zag daarbij de van achteren naderende motor over het hoofd. De motor klapte tegen de auto waar door de bestuurder en zijn vrouwelijke duo- passagier op de weg terechtkwamen. De Technische Ongevallen Dienst stelt een nader onderzoek in. STAD AAN 'T HARINGVLIET - Zondag middag hielden politiemensen van het wijk team Goeree-Overflakkee een snelheidscon trole op de Tilsedijk. Tussen twee en drie uur reden drie automobilisten harder dan de toe gestane snelheid van 80 k/uur. Hoogst geme ten snelheid: 111 km/uur. DIRKSLAND - Woensdag 21 juli, 19.30 uur, ds. C. de Jongste. MELISSANT - Woensdag 21 juli, 19.30 uur, ds. G.J. van Aalst, bed. H. Doop. MIDDELHARNIS - Vanavond, dinsdag 20 juli, ds. A.A. Brugge. NIEUWE TONGE - Vanavond, dinsdag 20 juli, ds. M. Mondria. In een uitzending van het programma 'Met Wie???' op Radio Flakkee is de Gezond- heidservice weer aan de beurt. Sylvia Grij- seels komt deze keer informatie geven over schoenen. We lopen elke dag op onze voe ten. Maar vaak zijn onze voeten een beetje een ondergeschoven kindje. Goede schoe nen of aangepaste schoenen? Ze zijn te ver krijgen. Je moet alleen de juiste weg weten te bewandelen. Op Radio Flakkee vertelt Sylvia welke weg het beste is. "Met Wie???" is een programma van Carla en Jan Hersbach en wordt uitgezonden op dinsdag 20 juli tus sen 18.00 uur en 19.00 uur. De herhaMng is woensdag op dezelfde tijd. COMBI I uur foto-$»rvitm I WwMinwi 3Ï M. (OUT) U14I1 Fn U37H Een nostalgisch plaatje: de OD 7 voor de Ouddorpse haventoegang. (foto Dorien Kickert) Op zaterdag 24 juli geeft de bekende orga nist van de Groote Kerk te Maassluis, Jaap Kroonenburg, een concert op het Batz- Wit te Orgel in de Ned.Herv.Kerk van Kapelie. Jaap Kroonenburg is sinds het overlijden van Feike Asma 1984) vaste organist van het beroemde Garrels- orgel in Maassluis. Het is dit jaar 20 jaar geleden dat de beroem de organist Feike Asma stierf, daarom zal Jaap Kroonenburg enkele composities van hem spelen. Vervolgens worden er werken gespeeld uit de barok, o.a. Bach, Handel, en de Duitse- en Franse romantiek. De aanvang van het concert is 20.00 u. Toe gang euro 4,50 en euro 3,50 (CJP/pas 65). Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken. Vorige week werd door Regionaal Geneeskundig Functionaris Christi- aanse de derde Geneeskundige Com binatie in het gebied Rotterdam-Rijn mond offlcieel overhandigd aan de regionale hulpverleners. De combina tie wordt een middel dat wordt inge zet bij ongevallen waarbij meerdere (zwaar) gewonden zijn betrokken. GHOR staatvoor Geneeskundige Hulpver lening bij Ongevallen en Rampen. Op het moment dat er een groot ongeval of ramp gebeurt, zoals in Volendam of Enschede, moeten hulpverleners goed met elkaar samenwerken om slachtoffers te redden en te verzorgen. Onder het motto 'Veiligheid met Zorg geregeld' zorgt de GHOR ervoor dat iedereen binnen de geneeskundige sector goed voorbereid is en dat slachtoffers goed geholpen worden op het moment dat er echt een groot ongeluk gebeurt. Bij grote onge lukken gaat het niet alleen om een vliegtuig dat neerstort of een grote brand, maar ook bijvoorbeeld een demonstratie die uit de hand loopt of een terroristische aanslag. Geneeskundige combinatie Om haar doelstelling nog verder te ontwik kelen worden er op verschillende plaatsen in het gebied van de hulpverleningsorganisatie Geneeskundige Comlsinaties geplaatst. De drie combinaties staan verspreid opgesteld in het gebied. De in Goedereede geplaatste combinatie zal dan ook worden ingezet bij calamiteiten in de omgeving. De Geneeskundige Combinatie is ingevoerd omdat de geneeskundige hulpverlenings diensten vaak met problemen worden gecon fronteerd. Dit gebeurt juist bij ongevallen waarbij meerdere (zwaar) gewonden zijn betrokken. Als de hulpverleners het aanbod van gewonden op de plaats van het ongeval niet aan kunnen, wordt er extra geneeskun dig materiaal ingezet. Dit wordt dan de Geneeskundige Combinatie. Door de inzet van de Geneeskundige Combinatie worden de gewonden, op basis van de ernst van hun verwondingen, op de plaats van het incident geholpen. Hierna worden zij, indien nodig met een ambulance naar het ziekenhuis ver voerd. Betere aansluiting De Geneeskundige Combinatie is ingevoerd binnen de GHOR om een betere aansluiting op de reguliere zorg te realiseren. Achterliggend doel is het verbe teren van de kwaliteit en de mogelijkheden voor de GHOR op korte termijn, afgestemd op de behoeften (aan medische behandeling) van slachtoffers van ongevallen en rampen. De Geneeskundige Combinatie maakt deel uit van de rampenbestrijdingsorganisatie. Vier belangrijke onderdelen van de rampenbestrijding zijn: de gemeen ten, de Politie, de Brandweer en de GHOR. De Geneeskundige Combinatie is een samenwerkingsverband van: - een Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie (SIGMA); de GHOR beschikt over 80 speciaal opgeleide - en getrainde vrijwilligers van het Neder landse Rode Kiiiis; - twee ambulanceteams (elk bestaande uit een ambulanceverpleegkundige en een ambulancechauffeur); deze ambulance teams worden ingezet voor het behande len van gewonden op de locatie van het ongeval, en nemen geen deel aan het transport van gewonden naar ziekenhui zen; - een Mobiel Medisch Team (MMT); één of meerdere gespecialiseerde arsten en verpleegkundigen maken deel uit van dit MMT. De taken van de Geneeskundige Combinatie zijn: - rangschikken van slachtoffers (triage) - het veilig stellen en bewaken van vitale functies - het stabiliseren en vervoersgereedmaken van - slachtoffers - het geven van de nodige zorg aan slacht offers. De Geneeskundige Combinatie in de buurt van Goedereede. Wat doet de GHOR? "De GHOR Rotterdam-Rijnmond zorgt voor een optimale organisatie van de grootschalige geneeskundige hulpverle ning in de regio,zo luidt de missie van de hulpverlenigingsorganisatie. Naast een goede voorbereiding staat de GHOR 24 uur per dag paraat om de hulpver lening te coördineren en bijvoorbeeld ambu lances naar de juiste ziekenhuizen te sturen. De geneeskundige hulpverlening op straat is eigenlijk het meest zichtbaar. Maar de GHOR geeft ook gezondheidsad- viezen geeft op het moment dat er bijvoor beeld een giftige wolk ontsnapt is en verder adviseert de GHOR de gemeente bij het afgeven van een vergunning voor een evene ment en ook regelt zij de opvang voor men sen die iets traumatisch hebben meegemaakt bij een ramp. Om goed voorbereid te zijn is voor de regio Rotterdam-Rijnmond een bureau GHOR actief dat bestaat uit zo'n 20 medewerkers. Daarnaast zijn er bijna 300 mensen 24 uur per dag oproepbaar om te helpen bij de hulp verlening als er daadwerkelijk iets gebeurt. Dit zijn bijvoorbeeld ambulancemedewer kers, medewerkers van de GGD, hulpverle ners van de psychosociale hulpverlening, vrijwilligers van het Rode Kruis etc. Deze mensen hebben allemaal een pieper zodat zij oproepbaar zijn en snel ingezet kunnen wor den. Gelukkig gebeurt er in Rotterdam-Rijnmond niet dagelijks een groot ongeval. Toch moe ten er op elk moment van de dag deskundige en getrainde mensen inzetbaar kunnen zijn. Daarom investeert de GHOR veel tijd en energie om medewerkers op te leiden, te trainen en te oefenen. En vandaar ook de sta- tionaering van de Geneeskundige Combina tie in Goedereede. Onder dit motto organiseert de VVV Zuid- Hollandse Eilanden op 28 juU een bustoer voor toeristen, maar ook voor de eigen inwo ners naar bezienswaardigheden op Voome en Flakkee, want naast strand, zee en duinen heeft onze regio nog veel meer te bieden. Deze dag ziet er als volgt uit: Vanaf opstapplaatsen op diverse campings gaat de bus naar het Droogdok Jan Blanken in Hellevoetsluis. De rondleiding door dit uit 1806 daterende bouwwerk gaat o.a. langs de aquaducten die rond het Droogdok lopen. Vervolgens brengt de bus u naar de veerpont aan het Haringvliet, waar u overvaart naar Middelhamis. Daar staat de bus al weer klaar om u naar het centrum te brengen, waar u een bezoek brengt aan het Rien Poortvlietmuseum Daarna is er nog gelegenheid om te winkelen in winkelcentrum D"n Diek of een terrasje te pikken bij de haven. Tot slot van deze dag wordt u weer terugge bracht naar de camping. Dankzij de medewerking van de volgende campings, 't Weergors, de Meeuw, de Krab- beplaat, Ketjil, de Waterboscamping en Bungalowpark Resort Citta Romana is dit complete dagje-uit bijzonder scherp geprijsd, met bovendien voor kinderen tot 12 jaar kinderkorting Meer informatie over deze dagtocht bij de camping of de VVV kantoren in Hellevoet sluis, Rockanje, Oostvoome, Brielle en Mid delhamis of op telefoonnr. 0181-401600 0187-484870 Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft eenmalig 100 miljoen euro voor geheel Nederland uitgetrokken om de pro blemen rond wateroverlast versneld aan te kunnen pakken. In Zuid-Holland zijn 20 plannen ingediend, waarvan er aan 10 een uitkering is toegewezen. Goeree-Overflak kee is één van de zes waterschappen naast 4 gemeenten in Zuid-Holland. Verhou dingsgewijs heeft Goeree-Overflakkee een flink deel van de pot te pakken gekregen, wanneer er naar gebiedoppervlakte en inwonersaantal wordt gekeken. De projecten die voor deze uitkering in aan merking komen, zijn -projecten waaraan gewerkt wordt tussen 1 januari 2004 en eind 2008. Voor Goeree-Overflakkee zijn dit de volgende projecten: - De vier grote kreken in het gebied van Flakkee - Bierkreek, Stad aan het Haringvliet - Amenea-de Moerwei-het Watergat, Oude-Tonge - De kooszak-An den kreek-Galatheese- kreek, Oude-Tonge/ Ooltgensplaat - 't Slaak, Oude-Tonge/ Ooltgensplaat - Opstelplaatsen voor noodpompen, ver deeld over Goeree-Overflakkee - Aanpassing van stuwen fase 2, verdeeld over Goeree-Overflakkee - Aanpassingen gemaal Nieuwe Stad, Stad aan het Haringvliet - Waterberging landgoederen, nog nader te bepalen locaties - Waterberging rond gemaal de Witte Brug, Goedereede Het waterschap zorgt ervoor dat nu en ook straks binnen het nieuwe waterschap Hol landse Delta haar waterzaken op Goeree- Overflakkee op orde heeft. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de toekeiming, dan kunt u contact opnemen met de heer Stoutjesdijk, sectorhoofd Planvorming en Ondersteurtmg op (0187) 488888. Algeme ne informatie over het waterschap is te vin den op www.wsgo.nl

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1