LITIE l \>J scheid van liet Watersciiap Goeree-Overfialdiee Drs. J. de Prieëlle waarnemend burgemeester van Goedereede BOERENMARKT Brand in Herkingse snackbar CD 'MARE' nu in de winkel 0900-8844 DöRROSTRUüK ■^M inn aard Zwerven door de Kwade Hoek Moerkerk verlaat gemeenteraad Goedereede MAKELAARDIJ Fiets natuurexcursie Kop Goeree r<;^!ï^l^H£^, 315^ Q-B chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Poging overval slager Snelheidscontrole Wandeltocht Melissant Middelharnis www.opelnieuws.nl Wij zoeken per direct een in STELLENDAM Tel. 47 10 20 ERA Bel ons. Hl (0187)47 02 72 (0187) 68 45 45 OBILITEITSCENTRUM Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! 0187-6017 06 Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? j^s^ Visser Visser BARENDRECHT «TEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL 0187-617 300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVELD* TEL. 0342-405 140 ijkgraaf David Goekoop: Afscheid als waterschapsbestuurder Hollandse Delta Afronding Stichting Dirkslandse Sas Europese subsidie Eerste steen voor restauratie Met ingang van 14 juni zal de heer J. de Prieëlle in functie treden als waarnemend burgemeester van de gemeente Goedereede. Vrijdag 11 juni 2004 77e jaargang nr. 7312 Na de raadsvergadering van augustus zal er in de gemeenteraad van Goedereede wéér een vertrouwd gezicht en geluid gemist wor den. George Moerkerk, die tien Jaar geleden de raadszetel innam voor de RPF en later Christenunie, moest een keuze maken tus sen bestuurslid van de Woningbouwvereni ging en de gemeenteraad. Hij besloot om met het raadslidmaatschap te stoppen en wil zich verder gaan inzetten voor de huurders van Woningbouwvereniging Beter Wonen Goedereede. In de krant van dinsdag een gesprek met Moerkerk over zijn beweegredenen voor zijn besluit en een terugblik op zijn werk in de gemeenteraad. Overigens blijft het raadslidmaatschap in de familie, want in de raadsvergadering van september wordt Moerkerks dochter Marie ke beëdigd. Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee OUDE TONGE - Maandagochtend om streeks half zes werd geprobeerd een slagerij aan de Dabbestraat te overvallen. De 44-jari- ge slager was bezig vlees te bereiden toen een nog onbekende man op een raam klopte. Nadat de .slager had aangegeven pas later open te gaan, stapte de man in een auto, waarna de bestuurder zacht tegen de pui van de winkel aanreed. Ter verdediging pakte de slager een hakbijl. Nadat de overvaller een vuurwapen had gepakt, vluchtte het slacht offer via de achterzijde van de winkel. De daders verdwenen in nog onbekende rich ting. STAD AAN 'T HARINGVLIET - Personeel van de Verkeerspolitie hield dinsdagmiddag öp de Lieve Vrouwepoldersedijk een snel heidscontrole. Tussen half vier en kwart óver vier lapten 16 van de in totaal 200 pas serende automobilisten de 50 km-limiet aan hun laars. Hoogst gemeten overtreding bedroeg 79 km/uur. De Oranjevereniging Melissant organiseert op zaterdag 19 juni haar jaarlijkse wandel tocht. Vertrek v<maf de hoek Voorstraat/ Plein in Melissant. De afstanden bedragen 25 of 50 km. Het is tussen 7.00 en 8.00 uur. Een gedeelte van de tocht gaat over de Flakkeese gorzen via Goe dereede naar Ouddorp. Vandaar gaat het via de buitenhaven van Stellendam weer rich ting Melissant. Bij de controleposten wordt voor drinken en versnaperingen gezorgd. De kosten zijn 5,00 p.p. Net als vorig jaar zal er - morgen zaterdag 12 juni - weer een grote 'boerenmarkt' op het terrein van de Prins Maurits Scholengemeenschap worden gehouden. De markt begint om 9.30 en duurt tot ongeveer 15.00 uur. Er zijn ongeveer 40 kramen. Dus voor elk wat wils! De organisatie heeft een leuke mix van standhouders proberen te maken. Naast de vele vertrouwde kramen die er vorig jaar ook waren, zult u ook weer andere standhouders aantreffen. Een kleine greep; crea; gereed schap (voor 2,50 en 5); (2e hands) kle ding; imker; rommelmarkt met 2x veiUng; koffie; haring; patat; ijs; huifkartocht; hoe den, fietsen en fietsonderdelen; boeken (nieuw en gebruikt); schoonmaakartikelen; agf; artikelen uit Roemenië, etc. Ook zullen er 's ochtends voor de kinderen weer diverse spelletjes te doen zijn. Maar ook de oudere sportievelingen kunnen zich met elkaar meten bij het 'ketelpak-hangen'. De organisatie hoopt veel belangstellenden te ontmoeten op zaterdag 12 juni. Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel. Al 35 joor de meest geliefde auto von Nederlond. www.opclnieuws.nl 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs of Zaterdagavond omstreeks halfzeven in de avond werden de bewoners van de Kaaidijk in Her- kingen 'opgeschrikt' door een alarm, afkomstig van de snackbar. De schoorsteen op het dak van de snackbar braakte vuilgrijze rook uit. Ook binnenin het gebouw stond het vol rook. De eigenaar probeerde met eigen blusmiddelen de brand te bestrijden, maar helaas waren zijn inspanningen ontoereikend. De brandweer moest worden gealarmeerd, en die was binnen enkele minuten ter plaatse. Na ongeveer een half uur was men 'brand meester'. Het resultaat was wel een gebouw vol roet, water en stank, maar de kersverse uitbater Jos hield het hoofd koel en gaf aan "absoluut niet bij de pakken neer te gaan zitten". De brand werd waarschijn lijk veroorzaakt door kortsluiting in de frituuroven. www.cormelissant.nl UJSSANL Nip/erheidsweg 4, Dirksland Autobedrijf Car Melissant I 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor Melissant Tweewielers Op zaterdag 19 juni verzorgt een gids van de Stichting Bomen Over Leven een boeiende fiets natuurexcursie. Tijdens deze excursie fietst u met een gids vanaf Ouddorp richting Goedereede Havenhoofd en via een andere weg terug. Er wordt onderweg een paar keer gestopt en gekeken naar planten, vlinders en andere natuurlijke dingen. Ook vertelt de gids iets over het gebied. Om 10.00 uur wordt gestart vanaf het parkeertertein bij Strand Noord (aan het eind van de Ooster weg te Ouddorp). De excursie duurt onge veer 2,5 uur, mogelijk iets langer. Deelne mers graag tijdig aanmelden via telefoon nummer 0187-684079 (tussen 18.00 en 19.00) of via e-mail natuurgids_go@hot mail.com. Tip: warme kleding, stevige schoenen en een verrekijker kunnen van pas komen. De excursie gaat alleen door bij een minimum aantal deelnemers van vijf. De deelnamekosten voor de excursie bestaat uit uw vrijwillige bijdrage, die u kunt storten op postgiro 4032484 van de Stichting Bomen Over Leven, Postbus 7124, 2701 AC Zoeter- meer, onder vermelding van 'excunsiebijdra- ge'. Met het saldo dat zich aldus vormt, wil de stichting natuurprojecten financieel mede mogelijk maken. Te denken valt aan de aan plant van jonge bomen en struiken, maar ook het behoud van oude, waardevolle bomen. Meer informatie over de Stichting Bomen Over Leven kunt u vinden op de website: www.bomenoverleven.nl. MIDDELHARNIS - De muziek die tijdens de theatervoorstelling 'MARE' live wordt gespeeld en gezongen is nu op CD versche nen en te koop bij een aantal winkels in Mid delharnis. In april is het orkest samen met alle spelers, koorleden en Zingende Zwanen bij elkaar gekomen in de Notenkraker van muziekvereniging Sempre Crescendo, om onder leiding van componist en dirigent Wim Soeters alle muziek in één dag op te nemen. Een hele klus, omdat er behoorlijk wat muziek in de voorstelling is verwerkt. Maar het resultaat is absoluut de moeite waard. Zangers en musici die het resultaat hoorden, waren blij verrast hun liederen zo mooi terug te horen. Dit alles is te danken aan een grondige voorbereiding, aan de indi viduele kwaliteiten van de uitvoerenden en aan de kwaliteit van geluidstechnicus Joris Holtackers, die met zorg en toewijding alle nummers heeft opgenomen en afgemixed. Iedereen kan, dankzij de CD, thuis mee gaan zingen met 'In hetzelfde Schuitje' of het prachtige 'Zonsopgangkoor'. De CD is, naast de voorstellingen op het Diekhuus- plein, verkrijgbaar bij boekhandel Vroegin- deweij, boek- en muziekwinkel Van der Boom en muziekhandel Frans Eekman. De prijs bedraagt 14. Binnenkort verschijnt naast deze CD een bundel met bladmuziek uit de voorstelling 'MARE'. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-476555 REGISTER ACCOUNTANTS MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraaf 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187)482606 Per 1 januari 2005 houdt het Water schap Goeree-Overflakkee op te bestaan. Het gaat op in een fusie van vier waterschappen en het zuivering schap. Er komt een nieuw Waterschap Hollandse Delta. Het einde van het Waterschap Goeree-Overflakkee betekent ook het einde van de functie van dijkgraaf David Goekoop. De heer Goekoop sluit dan een periode van ruim acht jaar als dijkgraaf van het water schap af. Terugblikkend zegt hij: "Voordat ik dijkgraaf werd, ben ik waarnemend dijk graaf geweest. In 1981 ben ik bestuurslid van het waterschap geworden. Daarvóór was ik bestuurder van de polder Goeree". Hoe ervaart de dijkgraaf het dat hij afscheid moet nemen van het Waterschap Goeree- Overflakkee? "Het voelt best goed", ant woordt hij nadenkend. "Ik geloof dat ik een goed waterschap achterlaat en ik heb alle vertrouwen in Hollandse Delta. De insteek voor de fusie is buitengewoon positief en ik ga er vanuit dat het goed zal blijven. De had wel tot mijn vijfenzestigste door willen gaan, maar ik ben nu tweeënzestig en ik vind het goed zo. Ik ben ervan overtuigd dat het waterschap in goede handen komt. Wat ik belangrijk vind: Er blijft hier op het eiland een aanspreekpunt. Dit waterschapshuis wordt verkocht, maar er blijft een punt waar de mensen terecht kunnen". Voor het Waterschap Hollandse Delta wor- dc.j in september verkiezingen gehouden. In oktober is de uitslag daarvan bekend. "Er komen verkiezingen voor een heel nieuw bestuur, waarbij iedereen de kans heeft zich kandidaat te stellen. Er komt geen over- gangsbestuur. We willen zo snel mogelijk de nieuwe opzet van het waterschap realiseren. Er zijn twee kiesdistricten. Het Waterschap Goeree-Overflakkee vormt samen met de Brielse Dijkring district 1. Samen met de Brielse Dijkring krijgen we in het nieuwe waterschapsbestuur zestien hoofdingelan den: vier vertegenwoordigers van het onge bouwd, vier van het gebouwd, zes van de ingezetenen en twee namens de Kamer van Koophandel. Het blijft Waterschap heten - geen Hoogheemraadschap - met de traditio nele functienamen. Het dagelijks bestuur heet dus net als nu Dijkgraaf en Heemra den". Voor de zittende bestuursleden van het Waterschap Goeree-Overflakkee is er geen enkele garantie dat ze overgaan naar Hol landse Delta. "Voor het personeel wel, dat gaat over naar de nieuwe organisatie. Maar de bestuursleden moeten zich kandidaat stel len als ze ons eiland in Hollandse Delta wil len vertegenwoordigen. Er komt natuurlijk nog een voorlichtingscampagne. We hebben er veel energie in gestoken om Hollandse Delta snel bekend en vertrouwd te maken bij iedereen. Ook vóór 1 januari 2005 kan men het nieuwe waterschapslogo al tegenko men". Het Waterschap Goeree-Overflakkee vindt het belangrijk in het laatste jaar van zijn bestaan een aantal punten af te maken. De heer Goekoop noemt zaken als verkeersvei ligheid en aandacht voor fietspaden. Heel actueel is de extra waterberging uit een Dijkgraaf Goekoop bij het te restaureren Sas van Dirksland. oogpunt van veiligheid. "We zijn druk bezig met het aanleggen van extra waterberging, waarbij we gelijk natuurvriendelijke oevers reahseren. En we ronden af wat de laatste jaren steeds meer is gaan leven: de betekenis van cultuurhistorische waterstaatkundige werken. Momenteel wordt het spuisluisje in Ooltgensplaat gerestaureerd. Dat doen we samen met de gemeente Oostflakkee en de provincie. We gaan ook wat doen aan de bunker in de dijk van de Preekhilpolder bij Ouddorp. Dat gebeurt samen met het Zuid- HoUands Landschap en de gemeente Goede reede. En daar is ook Europese subsidie voor beschikbaar. Al eerder is de restauratie van het Dirksland- se sluisje van 1672 gerealiseerd. Dat hebben de gemeente Dirksland en het waterschap gezamenlijk in orde gemaakt. Ook de pro vincie heeft daaraan bijgedragen en de stich ting Landschapsbeheer Zuid-Holland". Het grootste restauratieproject is de schut sluis aan het Dirkslandse Sas. "Dat is echt een heel groot project", aldus dijkgraaf Goe koop. "Ik ben blij dat het waterschap dat nog voor de streek kan doen. Lang voordat er sprake was van Hollandse Delta is in de Ver enigde Vergadering met name door hoofdin geland Gerrit Joppe, de nestor van de Ver enigde Vergadering, altijd gepleit voor res tauratie van het Sas. En, het Dirkslandse Sas leeft erg in de gemeenschap. Wie heeft er als kind niet gezwommen of is er over het brug getje gefietst. Het is een bekend punt in fiets tochtjes over het eiland. Als ook de schut sluis gerestaureerd is, is het havenkanaal van Dirksland een aantrekkelijk traject. Zeker nu het Sashuis zo mooi is geworden. Ton en Sjaan de Graaff hebben daar heel wat gepresteerd. Toen ze het van het waterschap kochten, had je niet kunnen denken dat het zo mooi zou worden". De recreatief toeristische functie van het Sas staat volgens de dijkgraaf buiten kijf. "Er is maar één zo'n complex uit die tijd op Goe ree-Overflakkee. En vergeet niet: de schut sluis heeft zijn waterstaatkundige functie als tweede waterkering behouden". Er was dus alle reden om de schutsluis te res taureren, maar de bekostiging van zo'n groot project kon het waterschap zich niet permit teren. Daarom is door het waterschap de Stichting Dirkslandse Sas opgericht om de benodigde fondsen voor de restauratie te verwerven. In nauwe samenwerking van waterschap en stichtingsbestuur is de restau ratie van het Sas tot stand gekomen, al bleek overigens fondsenwerving door de stichting vooralsnog niet nodig. De Stichting Dirkslandse Sas had het geluk dat het waterschap een verzoek om Europe se subsidie gehonoreerd zag. "Verreweg het grootste bedrag voor de restauratie komt uit de zogenoemde POP gelden van de Europe se Unie. Het waterschap had al een post voor het Sas in de begroting opgenomen. De gemeente Dirksland draagt bij en de provin cie. Met dat geld wordt ook een stuk van het trekpad langs de westelijke buitenkant van het Sas in ere hersteld". De dijkgraaf legt uit dat het om een eigentijdse restauratie van het Sas gaat. Niet alles kan teruggerestaureerd worden. Helaas zijn de twee karakteristieke gedenkstenen aan de buitenkant van de sluis zo breekbaar, dat er weinig aan gedaan kan worden. De Vereniging voor Natuur- en Landschaps bescherming Goeree-Overflakkee heeft het sluiscomplex gecontroleerd op natuurwaar den, vertelt de dijkgraaf. "Gebleken is dat er elk jaar zwaluwen nestelen in de sluisdeu ren. Daarom is ons geadviseerd vóór het broedseizoen zeilen over de deuren te doen. We hebben dat tijdig gedaan, want de zwa luwen werden vroeg verwacht dit jaar. Vol gend jaar mogen ze weer in de sluis nestelen, nu niet". Dijkgraaf Goekoop hoopt op een voorspoe dige restauratie. "We proberen dit jaar nog de opening van de gerestaureerde sluis te realiseren. Ik beschouw het als een mooi geschenk van het waterschap aan de streek. Het gerestaureerde rijksmonument wordt in onderhoud overgedragen aan het nieuwe waterschap, dat het Dirkslandse Sas zal behouden voor de toekomst. Toen de sluis in 1790 gebouwd werd, was het een werk van betekenis. Zo ervaren we het nu ook. Onder toeziend oog van de Ver enigde Vergadering wordt met passend ceremonieel op 18 juni de eerste steen voor de restauratie van het Sas gelegd". Een wandeling door de Kwade Hoek met een gids van Natuurmonumenten is een ech te aanrader. De Kwade Hoek is een prachtig natuurgebied, waar de invloed van de zee nog duidelijk merkbaar is. Bij heel hoog water loopt een deel van het gebied onder water. Op de strandvlakte ontstaan nieuwe duinen en meer landinwaarts liggen de oude duinen met prachtig begroeide duinvalleien. Na tuurmonumenten biedt u de gelegenheid om mee te gaan zwerven door de Kwade Hoek op woensdag 16 juni om 13.00 uur of op zaterdag 19 juni om 10.00 uur. U krijgt volop de gelegenheid om dit geva rieerde gebied te leren kennen; de gids kan u alles vertellen over de dieren en planten die hier leven en over het beheer dat Natuurmo numenten hier voert. U kunt zich aanmelden voor deze excursies bij VVV Ouddorp, tel. (0187) 681789. Hier hoort u waar de excursie vertrekt. De kosten van de excursies zijn voor leden van Natuurmonumenten 4,00, niet-leden betalen 7,00 en kinderen t/m 12 jaar 2,00. Goede wandelschoenen zijn aanbevolen en een vertekijker komt goed van pas. Drs. J. de Prieëlle (lid van het CDA, 59 jaar) volgt burgemeester C. Sinke op, die eind mei zijn functie neerlegde naar aanleiding van de resultaten van een onderzoek naar door de gemeente verstrekte garantstellingen. Hoe wel de heer Sinke formeel pas per 1 juli aftreedt heeft de Commissaris van de Konin gin in Zuid-Holland, de heer J. Franssen, besloten op korte termijn een waarnemer te benoemen omwille van de continuïteit van bestuur in de gemeente. De benoeming van de heer De Prieëlle vindt plaats met de unanieme instemming van de fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Goedereede. Tot I juli a.s. zal De Prieëlle zijn nieuwe functie combineren met het ambt van waarnemend burgemeester in de nieuw gevormde gemeente Midden-Delf- land, waar op die datum de heer A.J. Rodenburg in functie treedt als kroonbe- noemde burgemees ter. Voor de heer De Prieëlle wordt Goe dereede zijn achtste benoeming als (waar nemend) burgemees ter. Hij begon in 1974 als burgemees ter van de gemeente Hedel en enkele jaren later als waarnemend burgemeester in Maurik, Van 1981 tot 2001 was de heer De Prieëlle burgemeester van Pijnacker. Sinds 2000 was hij achtereenvolgens waar nemend burgemeester in Heerjansdam, Maasland, Schipluiden en Midden-Delfland. De waarneming zal duren tot het moment dat een vaste, kroonbenoemde burgemeester is aangetreden.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1