PiJjLITIE Cornelis Visser is klaar voor 'Europa' Koninklijke onderscheiding voor scheidend kerkenraadslid Aanrijding auto en vrachtwagen Vocaal en instrumentaal concert in Dreischor www.buijze.nl 0900-8844 4x4 Imémagensf^ekiaM op strand Ouddorp Oeltgendag 'De dag van de lach' Laatste inleverdag rommelmarktspullen Met Wie??? kievit warmte chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en. zeeuwse eilanden Woninginbraak Auto te water Inbraak winkel Vijfjarig meisjes aangereden "Europa is garantie voor democratie, vrede en veiligheid" "Ga donderdag stemmen!" Weinig animo? STEM CORNELIS VISSER CDA lijst 1 nr. 12 Moeilijk te verkopen? Boeren Kansen Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? actief in beeld en geluid Spaanse margriet EUROPAlUlN Dinsdag 8 juni 2004 Te jaargang V J>^;_,-----~^nr. 7311 ::^BEW. EX. DIRKSLAND - Meer dan twintig jaar lang is de iieer A.H. ten Hove uit Dirksland voor zitter geweest van de afdeling Flakkee/Schouwen-Duiveland/Tholen van de stichting 'Helpende Handen', een stich ting die vanuit een christelijke achtergrond diensten verleent aan de medemens met een handicap en diens ouders of verwanten. Ook was Ten Hove voorzitter van de Commissie Praktische Thuishulp. Maar tijdens een bij eenkomst van de stichtingsafdeling, afgelo pen zaterdagmiddag in één van de zalen van de Gereformeerde Gemeente te Dirksland, legde de heer Ten Hove (79) zijn voorzitter schap neer. Onlangs trad hij ook terug uit de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeen te van Dirksland, waarvan hij al sinds 1971 deel uitmaakte. En Ten Hove's inzet gedu rende al die jaren is klaarblijkelijk niet onop gemerkt gebleven, ook niet bij Hare Majes teit Koningin Beatrix, want afgelopen zater dag werd hij bij gelegenheid van zijn afscheid benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zoals gezegd werd decorandus in 1971 benoemd tot lid van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Dirskland, waar hij de eerste twee jaar het ambt van dia ken bekleedde. In 1973 werd hij tot ouder ling gekozen, tevens verzorgde hij vanaf die tijd de financiële administratie van de Gere formeerde Gemeente te Dirksland. In 2001 werd hij tweede voorzitter van de kerken raad, en een jaar later voorzitter. Binnen de kerkelijke gemeente fungeerde Ten Hove als aanspreekpunt als het ging om ziekte, zie kenhuisopname en steifgevallen. Daarnaast was hij afgevaardigde voor de classicale ver gaderingen. Vanwege zijn leeftijd heeft hij recentelijk het ambt neergelegd. Naast zijn kerkelijke functies bekleedde Ten Hove ook bestuursfuncties in de Stichting Zorgcentrum Geldershof te Dirksland, waar van hij vanaf 1983 tot heden bestuurslid was en 1985 tot 2000 ook lid was van de opna mecommissie. Eveneens vanaf 1983 tot heden was hij voorzitter van de afdeling Flakkee/Schouwen-Duiveland/Tholen van de Stichting Helpende Handen, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten. De bij zijn onderscheiding behorende deco raties kreeg Ten Hove zaterdag opgespeld door burgemeester Stoop van de gemeente Dirksland. Op zaterdag 19 juni zal wederom het 4 x 4 terreinwagenspektakel gehouden worden op het strand Noord te Ouddorp. De organisatie ligt in handen van de Stichting JeeBee en de VVV Ouddorp aan Zee. Het evenement start om 11.00 uur en zal tot 16.00 uur duren. Op een speciaal aangelegd parcours, ter grote van enkele kilometers, kunt u genieten van de capriolen die met deze wagens worden uitgehaald. Vaste onderdelen tijdens deze dag zijn o.a.: een groot aantal legervoertui gen en een demonstratie trial rijden. Vanaf ongeveer 13.00 uur kunt u meerijden met een ervaren chauffeur! Houdt u van zand, zee en spektakel, dan mag u dit evenement niet missen! OOLTGENSPLAAT - De stichting "Oelt- gen" houdt voor de 21e keer de Oeltgen eve- nementendag in Ooltgensplaat op zaterdag 3 Juli van 10.00 uur tot 17.00 uur. Het thema van de dag is 'Straattheater'. Tijdens de grootste en gezelligste braderie/evenemen tenmarkt zal de bezoeker zeker enkele keren oog in oog komen te staan met diverse straat artiesten, die de lachspieren zéker zullen acti veren. Ook is de Ford Futura Road Show aan wezig vanaf 13.00 uur met een spelkwis en showprogramma. Tevens kan er een proefrit worden gemaakt in één van de Ford-auto's. NIEUWE TONGE - Op zaterdag 12 juni a.s. kunt u voor de laatste keer uw overtollige huisraad inleveren in de schuur van de fam. Tijl, Korteweegje 52 in Nieuwe Tonge. Alle spullen zullen te koop worden aangeboden op de jaarlijkse rommelmarkt die nu weer al voor de 21e keer gehouden wordt bij Her vormd Centrum 'EUm', Zuiddijk 19 te Nieu we Tonge op zaterdag 26 juni a.s. Hiervoor kunnen de volgende rommelmarktspullen goed worden gebruikt; kasten, bankstellen, stoelen, tafels, boeken, elektrische appara tuur, speelgoed, gereedschap, computers, fietsen, serviesgoed, babyraeubeltjes, kort om eigenlijk alles wat er nog goed uitziet en niet kapot is. U kunt uw spulletjes inleveren van 9.00 uur tot 12.00 uur. Wie niet in staat is om zelf zijn of haar spullen te brengen, kan bellen naar de familie Kom, telefoon (0187) 652128, en ze worden bij u opge haald, zowel in Nieuwe Tonge als in de omliggende dorpen. Bemhard van Stijn van het Jongerenwerk Goeree-Overflakkee is op dinsdag 8 juni van 18.00 tot 19.00 uur te gast in de studio van Radio Flakkee in het programma 'Met Wie???' Hij legt uit wat jongerenwerk inhoudt en wat deze men.sen allemaal doen. De presentatie is van Carla Hersbach. De herhahng is woensdag om 18.00 uur. Als u vragen heeft over het jongerenwerk, stuur die naar metwie@zeelandnet.nl. STELLENDAM - Vrijdagmorgen omstreeks kwart voor elf vond op de kruising van de Mr, Snijderweg met het Sluisplein een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen plaats. Een 91-jarige automobilist uit Breda stak de kruising over, maar zag hierbij de vrachtwagen bestuurd door een 32-jarige man uit Stellendam over het hoofd. Brandweerpersoneel haalde het 91-jarige slachtoffer uit zijn benarde positie. De man werd voor nader onderzoek door per soneel van de ambulance vervoerd naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Het kentekenbewijs werd ingevorderd. Industrieweg 44 3241 MA Middelharnis Tel.: (0187) 482609 E-mail: info@l<ievitvyamite.^l www.kievityranTrte.nl Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee STELLENDAM - Zondagmorgen ontdekte een 55-jarige bewoonster van de Voorstraat dat in haar woning was ingebroken. Onbe kenden waren via een openstaand raam het huis binnengekomen. Uit een portemonnee werd een klein geldbedrag ontvreemd. MIDDELHARNIS - Zondagmorgen om streeks drie uur reed een achttienjarige man uit Dirksland met zijn auto het water aan de Westhavendijk in. Het slachtoffer had geen goed zicht op de weg gehad, omdat de ruiten van zijn auto waren beslagen. De jongen en zijn zeventienjarige bijrijdster uit Nieuwe Tonge konden op eigen kracht aan de kant komen. Zij werden ter plaatse door perso neel van de Ambulance onderzocht, waarna beiden werden doorverwezen naar de huis arts. MIDDELHARNIS - Zondagmorgen om streeks half drie stelde politiepersoneel van het district De Eilanden, naar aanleiding van een inbraakmelding, een onderzoek in een winkel aan de Nieuwstraat in. Onbekenden hadden in de nachtelijke uren een ruitje ver nield. Uit de winkel werd een bierkrat ont vreemd. DIRKSLAND - Vrijdagmiddag omstreeks half twee raakte in de Tuinstraat een vijfjarig meisje uit Dirksland gewond, nadat zij werd aangereden door auto, bestuurd door een 51- jarige vrouw uit Sommelsdijk. Het slacht offertje dat aan het spelen was, stak plotse ling de weg over. De 51-jarige automobilis te probeerde nog krachtig te remmen, maar kon een aanrijding niet meer voorkomen. Het meisjes werd voor nader onderzoek door ambulancepersoneel vervoerd naar het Eras mus Medisch Centrum. Op vrijdag 11 juni geeft liet gezin Stouten uit Kerkwerve een concert in de Sint-Ariaanskerk te Dreischor. Arianne en Aleida spelen dwarsfluit, Christiaan en Marien bespelen het orgel en de piano. Nieuwkomer is Jacob-Jan, die de trompet bespeelt. Tevens werkt het Chr. Gem. Koor 'Internes' o.l.v. Joop de Visser mee en is er veel samenzang. Arianne (13) en Aleida Stouten (15) spelen op de dwarsfluit Zij hebben beiden les gehad van Carla Sevestre in Brouwershaven. Alei da studeert nu aan de muziekschool in Zie- rikzee bij Bart Groeneveld. Christiaan (18) en Marien (20) bespelen het orgel en de piano. Zij hebben jaren orgel gestudeerd bij Rinus Verhage. Marien studeert momenteel aan het conservatorium te Brugge bij Ignace Michiels. Als gezinsensemble hebben zij een CD gemaakt met geestelijk en klassiek repertoire. Het kerkorgel in Drieschor is de afgelopen weken gerestaureerd. Het concert door de Stoutens is het eerste na de restauratie. Het progranmia van het concert bestaat uit ver schillende onderdelen. Er worden bekende psalmen en geestelijke liederen ten gehore gebracht op dwarsfluit, trompet, piano en orgel. Ook kunt u luisteren naar enkele klas sieke werken. Het Chr. Gem. Koor 'Inter- nos', dat al jaren onder leiding van Joop de Visser staat, zingt bekende liederen. Naast de vaste pianist Arjen van Dalen zal ook het gezin Stouten hen begeleiden. En tijdens de samenzang kunnen de luisteraars meezingen met de psalmen en de gezangen. Kortom: een gevarieerd programma in een goed klin kende kerk te Dreischor. Voor meer informatie kijkt u op website www.marienstouten.nl. Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is vrij. Cornells Visser uit Middelharnis; de enige vertegenwoordiger van de eilanden op de kieslijsten van het Euro-parlement. Overmorgen, donderdag 10 juni, mogen de Nederlandse kiezers naar de stembus om hun vertegenwoordi gers te kiezen voor het Europees Par lement. Onze regio is doorgaans slecht vertegenwoordigd als het gaat om kandidaten voor kamers of staten. Een kanshebber voor een zetel in het Europees Parlement van Goeree- Overflakkee is zéker zeldzaam. Daar om zochten we de twaalfde man op de lijst van het CDA voor de verkiezin gen voor het Europees parlement op: de 38-jarige ir. CorneUs Visser uit Middelharnis. Cornells Visser is geboren in Stellendam, als zoon van wethouder Laurens Visser, kreeg hij zowel de politiek als de landbouw met de paplepel ingegoten. Hij noemt zijn vader dan ook één van zijn grote voorbeelden; "Met de Bijbel en het geloof als baken volg ik het voorbeeld van mijn vader, die als het nodig was zijn eigen koers durfde te varen". De kandidaat Europarlementariër begon tijdens zijn studie in Wageningen zijn politieke loopbaan en werd lid van de jongerenorgani satie van het CDA, het CDJA. Hij begon als persoonlijk medewerker van een Europarle mentariër in Brussel. In 1999 maakte hij de overstap naar het bedrijfsleven en werd hij algemeen secretaris van de Europese koepel organisatie voor de aardappelzetmeelindus trie. Hij combineert dit werk met het beheer van de ouderlijke boerderij in Stellendam en is sinds enkele jaren voorzitter van het CDA Agrarisch Platform Zuid-Holland. In zijn vrije tijd is hij actief als bestuurder in de Westelijke land- en tuinbouworganisatie (WLTO). Comehs Visser is getrouwd met Mieke, ze hebben twee zoons van 5 en 3 jaar. Het is algemeen bekend dat de burgers niet warm lopen voor de verkiezingen voor het Europese Parlement. Toch blijkt juist de laatste dagen uit opiniepeilingen dat er wel wat meer interesse komt voor de gang naar de stembus, overmorgen. Vijf jaar geleden was de opkomst dramatisch laag. Visser wijt dit aan het feit dat vijfjaar geleden de Euro pese Commissie een wat negatieve uitstra ling had doordat er in die verkiezingstijd een fraudezaak speelde. "Er is in Nederland lang een negatieve sfeer geweest tegenover Europa en nu merk je toch dat de mensen wat minder negatief zijn, men gaat nu meer kijken wat Europa doet voor haar burgers", merkt Visser op. Volgens Visser is het debat over het functio neren van 'Europa" in Nederland nog nooit gevoerd, dit in tegenstelling tot andere lan den van de gemeenschap, waar referenda zijn geweest over het verdrag van Maas tricht, wat handelde over de invoering van de Euro en het verdrag van Nice wat de toe lating van de Oost-Europese landen regelde. "Ik merk dat de mensen willen weten wat Europa nu voor hen betekend". Visser heeft er geen moeite mee om aan te geven wat nu de 'gewone eilander' met Brussel van doen heeft. "Als je aan de eetta fel zit, staan er producten op tafel waar Euro pa regels voor heeft gemaakt over wat er nu allemaal in mag zitten. Alle toevoegingen worden door Brussel bepaald. Alle produc ten die strak in de 'nieuwe' landen van Euro pa gemaakt worden, mogen ook hier ver kocht worden en dienen aan die regelgeving te voldoen. Dus veilige producten zijn gega randeerd. Dit geldt ook voor drinkwater, want ook hiervoor gelden regels uit Brussel, evenals voor de arbeidsomstandigheden. Dus iedereen heeft dagelijks met Brussel te maken"! zo schetst Visser het belang van Europa. Er zijn nog tal van andere richtlijnen uit Brussel die het dagelijks leven bepalen. Zo zijn er regels voor het milieu, de kwaliteit v;m het rivierwater en zelfs de veiligheid van speeltoestellen. Ook voor de recreatie is er belangrijke regelgeving vanuit Brussel. Ook de Euro is van heel Europa en is vanuit Brus sel ingevoerd. Het blijkt dat men in Nederland, en dan vooral onder de boeren niet zo ingenomen is met die Brusselse regelgeving voor wat betreft de milieunormen. Visser vindt dat hier de Nederlandse regering een kans heeft laten liggen. Als voorbeeld noemt hij de nitraatrichtlijn, waarbij is vastgesteld dat niet meer als 170 kg. nitraat per hectare mag uitrijden. "Daar worden wij als boeren geconfronteerd met zulke extreme gevolgen. Ik mag voor mijn tarwe maar net genoeg kunstmest gebruiken zodat het plantje nau welijks groeit. Deze regel is voor kleigrond onzin en toen dit aan de orde kwam had de Nederlandse regering moeten inbrengen dat deze regels alleen maar dienen te gelden voor gevoelige gronden en dat heeft men nagelaten", aldus Visser. Volgens Visser signaleert 'Den Haag' veel te laat dergelijke problemen. Dit geldt ook voor de vastgestel de Vogelrichtlijnen waarmee beschermde gebieden voor vogels worden ingericht, met alle beperking van dien. Visser benadrukt dat de Nederlandse regering zelf verant woordelijk is voor de aanwijzing van deze gebieden, want de Nederlandse regering heeft aan Brussel alle open wateren aange wezen. "Ook voor de Tweede Kamer ligt er een taak om niet teveel op de zaken vooruit te lopen", aldus Visser. Toch blijkt Europa 'moeilijk te verkopen' aan de kiezers. Visser legt uit dat Europa ooit als project is begonnen na drie oorlo gen in Europa. Met behulp van de Marshall hulp kwam Europa hier weer bovenop en enkele Christendemocratische leiders in Europa spraken met elkaar af dat dergelijke oorlogen niet meer voor mochten komen. De Europese Gemeenschap van Kolen Staal, de voorloper van de huidige Europe se Unie werd opgericht als project van vre de en veiligheid in Europa. Er werden afspraken gemaakt dat er geen dictaturen lid konden worden en dit geldt nog. "Daar om is het een garantie voor de democratie, vrede en veiligheid", en dat moeten de kie zers goed begrijpen. "De mensen zien dit wellicht niet meer in Nederland, maar de nieuwe landen uit Oost Europa beseffen dit nog heel goed". In onze regio staat het onderwerp 'Europa' veel op de agenda bij zowel de vissers als de boeren. Kunnen deze twee bedrijfstakken nog wel zonder Europa? vroegen we Visser. "Er moeten voor wat de visserij betreft afspraken gemaakt worden, want we vissen in dezelfde zee", aldus Visser. Wel is het volgens hem de vraag of dit op het niveau in Brussel moet, want er zijn landen in Europa die weinig met de Noordzeevisserij te maken hebben. Hij pleit ervoor om de gesprekken over de quotering alleen door de gezamenlijk Noordzeelanden plaats te laten vinden, maar wel onder toezicht van Brus sel. Hij erkent dat de visserijquotering een heikel punt is. De CDA'er vindt dat je als zeevisser in de huidige situatie moeilijk een bedrijf kunt voeren als de quota voor het vol gende jaar pas in december bekend worden. Hij pleit er dan ook voor om dit veel eerder en de quota meer geleidelijker aan te pak ken. Visser wijst erop dat er in de visserij sprake is aan een tekort van het product, bij de landbouw en veeteelt is dit precies anders om, want daar is een overschot en daarom is er een strakke regelgeving vanuit Brussel nodig. Verder erkent hij dat de toeslagen die de boeren vanuit Brussel ontvangen niet weg kunnen vallen omdat dit veel boeren de nek gaat kosten. "Zowel met suiker als met graan is de Europese concurrentiepositie slecht. Als men de toeslagen terug zou nemen gaan er veel akkerbouwbedrijven verloren en wat er moet er dan gebeuren met platteland'?" Wel wil Visser er zich sterk voor maken dat de regelgeving voor land bouw en veeteelt eenduidig en eenvoudiger moet worden. Een ieder is ervan overtuigd dat er niet meer zonder centrale regels gewerkt kan worden in de lidstaten van de Europese Unie. Die regels zijn ter bescherming van de eigen bevolking maar ook kan door diezelfde regels het sociale gezicht van Europa getoond worden. Iets dat Visser als Christen democraat zéker aanspreekt. Hierbij gaat het om de arbeidsomstandigheden, maar ook om de steun aan de arme gebieden in Oost-Euro pa. Normaal gesproken zijn de kansen op een plaats in het Europese Parlement die Visser - als 12e op de CDA-lijst - niet zo groot, want het CDA verwacht acht zetels in het Europese Parlement te bezetten. Toch vindt hij dat er wel kansen zijn om naar Brussel te gaan. Hij heeft veel voorkeurstemmen nodig, maar hij denkt die 13.000 stemmen wel uit de regio te kunnen halen. "Van de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden zijn geen vertegenwoordigers op de lijsten en vanuit deze regio verwacht ik veel stemmen. Ik hoop ook op de steun van de boeren en tuinders in West Nederland door mijn activi teiten van de WLTO. Het is wel belangrijk dat de mensen die mij willen stemmen, echt voor de twaalfde kandidaat op de lijst kie zen", aldus Visser. Hij verzekert graag te willen fungeren als aanspreekpunt voor de burgers van de eilanden, zowel bij Europa als in Den Haag. Visser roept ook om vooral donderdag naar de stembus te gaan want "Europa heeft veel met het dagelijks leven van de burgers te maken op zowel het gebied van landbouw, visserij, recreatie, voeding, enzovoort, zon der dat men het weet wordt de burger er dagelijks mee geconfronteerd. Ga stem men!" aldus Cornelis Visser. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-476555 COMBI OUDDOt»-Wtitfflwit 3S M. IDlirj 611611 tra 6U734 INKOMENS- EN VERMOGENSPLANNING Zomerse plant in div. kleuren, 0 12 cm. 1.49 per stuk www.europatuin.ni DII8CSL«W>,VR0ONWEG 23,0(87-60(354, OONDaOAG tVIUJOAG KOOPAVOND

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1