I STOP Eigen Huis HypotiieJtengids 25 jaar onmisbaar Dierenspeciaalzaak de TT. PvdA I I GAZONZAAD "^Christenunie -i EIIAilDBI-raEUWS RjRi Pi GEZOCHT RUIMTE voor een STOP GEWELD TEGEN VROUWEN ir 9.' ©e ^ieren-speciaal^aak die leef*< OPEL COMBO 17D stek- geraniums Kwekerij De tweewekelijkse rubriek waarin beurtelings de ellandelljke gemeenten 'fractiegewijs' hun mening geven. èwiÉsifc^jwitiiiÉi' 109 natuurgeneeskundige praktijk op Goeree-Overflakkee Minimaal 100 m^ liefst begane grond. Uitsluitend huur. Gaarne uw reakties onder nummer 2304 Sifl statxar, 7/9 pers.auto of MPV? Klijnsmit Auto's Weidemengsels Groentezaden Sierfruitzaden Okker's Zaden Voorstraat 9, Nieuwe Tonge, tel. (0187) 65 24 26 5goudvissenio-i5cm. 5 neontetera's SIJchtvisjes Div. aquariumpianten ,795 395 Kleurmuisjes1 Hamsters3?*^ Cavia's4?= Konijntjesv.a.e 3?* Grasparltiet9?* Roodrugparlciet P.P.3900 Elegansparkiet P.R49?® Vogelkooien Werphengel 2-deiig12?® Molen junior met iijn550 Teil. hengel met dobberset Zie ook WWW.dierenSpeCiaalzaakdeV.nl (deze site is wegens tectmlsche redenen nog niet klaar) Ze zïjn er weer! in verschillende kleuren Oostenrijkse hanggeraniums. Lobelia, Fuchsia, Petunia, Vlijtig Liesje enz. enz. Ook voor Groenteplanten, kruiden, fruitbomen, vaste planten, heesters en bomen Kies voor gezelligheid! Kies voor kwaliteit! Kies voor De Halve Maan De Halve Maan Wonin^ouw The Islanders Vluehtelingenwerk Recreatie Bibliotheek Veiligheid Hangplekken in Oostflakkee Huurharmonisatie Subsidiebeleid Btirgeravonden Visie Oostflakkee 2025 Wet Werk en Bijstand (WWB) Riolering in het buitengebied Opknappen toegang Ooitgensplaat PAGINA 8 VRUDAG 23 APRIL 2004 sfa Print bv is leverancier van websites, drukwerk, reclame en etiketten. Sfa Print bv is een jong en groeiend bedrijf In verband met deze gezonde groei zïjn wij op zoek naar een. Profiel: creatieve, initiatiefrijke en gedreven persoonlijkheid; geschikt om in een jong en enthousiast team te werken; flexibel en zelfstandig; kennis van ervaring met Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash, QuarkXPress beheersing van HTML XML ASP of PHP zijn een pré. Wij bieden een interessante en veelzijdige functie met doorgroeimogelijkheden. Daarnaast bieden wij een goed salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. P R I hierken je jezelf in dit profiel en spreekt deze functie je aan? Stuur dan je sollicitatie en portfolio noan Sfa Print bv ta.v. Pieter Struik Postbus 19 3247 ZG DIRKSiAND Of bel 0187 608020 Fax 0187 608021 info@sfaprint.nl web www.sfaprint.nl ili0> lef) 'tlltjii WIÊIi mm» Zoekt u een Wij tiebben 70 auto's op voorraad. Geopend ma. t/m vr 8.00-21.00 uur Zaterdag 9.00-17.00 uur Karweistraat 3, Nw.-Beljerland Tel. (0186)6910 33 Stoofstraat 26 Ooitgensplaat Tel. 63 16 92 op 30 april bij de stand van Amnesty International op de Oranjebraderie in Dirksland en teken de petitielijsten voor de actie Vereniging Eigen huis bundelt jaarlijks alle kennis over de financiering van de eigen woning in de Eigen Huis Hypo- theekgids. Onlangs reikte directeur Marlies Pernot de 25e editie uit aan Jacob Kaptein, bestuurslid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Net als Vereniging Eigen Huis maakt de AFM zich hard voor objectieve, eerlijke informatie aan consumenten en stelt misstanden aan de kaak. De Eigen Huis Hypotiiekengids legt in heldere woorden uit wat een hypo theek is, welke variaties er bestaan en welke risico's en consequenties daar bij horen. Ieder jaar opnieuw worden de hypotheekvooi-waarden van de veertig belangrijkste geldverstrekkers beoordeeld. Deze volstrekt onaf hankelijke informatie helpt iedere huidige of toekomstige huizenbezitter de juiste keuze te maken. De Eigen Huis Hypotheekgids wordt ook dagelijks door banken en verzekeraars gebruikt. Vereniging Eigen Huis beantwoordt ieder jaar vele duizenden telefonische vragen over hypotheken. "Nu gaan veel vragen over de lage hypotheek rente. Lage rente klinkt altijd goed, maar de huizenprijzen stijgen onver minderd door. Er zijn bijzondere aandachtspunten bij het afsluiten van een hypo theek. Eén daarvan is de provisie die je ongemerkt betaalt aan de hypo theekadviseur en waarvan de hoogte soms een goed en onafhankelijk advies in de weg staat. De adviseur komt soms wel erg in de verleiding om de hypotheek en verzekeringen aan te prijzen waar hijzelf, en niet de klant, het meest bij gebaat is. En dat is goed om te weten, want een hypotheek is de grootste financiële verplichting die veel mensen in hun leven aan gaan'", aldus Marlies Pemot, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis. Vereniging Eigen Huis komt op voor de belangen van 650.000 (toekom stige) woningbezitters en geeft adviezen op fiscaal, juridisch, financieel als bouwkundig gebied. Regelmatig maakt zij een vuist tegen oneerlijke prak tijken en onjuiste of onvolledige voorlichting over hypotheken. De Eigen Huis Hypotheekgids kost 10,20 euro voor leden en 13,40 euro voor niet-leden. De gids kan worden besteld via www.eigenhuis.nl of tele fonisch via 033-4507750. Sfa Print bv is leveroncier van websites, drukwerk, reclame en etiketten. Sfa Print bv is een jong en oro^isnc! bïc'riif !n "srb-ncl met dszï gezoncie groai zijn wij op zoek naar een: Wij bieden een interessante en veelzijdige functie waarin je dagelijks contact hebt met leveranciers, klanten en de vertegenwoordigers van Sfa Print. Wij bieden een goed salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Profiel, - precieze en gedreven persoonlijkheid; - geschikt om in een jong en enthousiast team te werken; - flexibel, doortastend en zelfstandig; - geen "8-tot-5-mentaliteit"i - kennis van Duitse en Engelse taal - perfecte beheersing van Word en Excel - beheersing van Multivers for Windows is een pre - affiniteit met vormgeving/internet is een pré I li T Herken je jezelf in dit profiel en spreekt deze functie aan? Stuur dan je sollicitatie naan Sfa Print bv T.a.v. Piefer Struik Postbus 19 3247 ZG DIRKSLAND Of bel 0187 608020 Fax 0187 608021 info@sfaprint.nl web www.sfaprint.nl f- I i* 'jt K* K* C« i« K* C« C* i* i* i* C« K* i" C« i* *j* :i ifi tfi tfi Sfi tfi :fi :ji ^4 ^4 ^4 ^4 ^4 ^4 -^ ..v.a. 95 4 meter* 6a 5 meter O 95 ft A ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft «j «j K «j K- K- »j «j «j k- ^l TE KOOP aangeboden: Comfortuitvoering, o.a. getint glas, elektr. ramen, buitentemp.mt., radio. Lm. velgen, Ie eigenaar. Bouwjaar 1999. Kleur: rood (reclamevrij) Km. stand 40.000! Vraagprijs 5.900- incl. BTW Tel. (0187) 48 58 01 Onze overbekende prachtige Panksdijkje 2 Sommelsdijk Tel. (0187)48 21 72 Geopend: ma.-vrij. 10-12 uur en 13-17 uur zat. 9-16 uur Fractiegewijs Reacties van de PvdA op de actuele ontwikkelingen Het gebrek aan betaalbare sociale woningen voor starters en ouderen in onze gemeente is een bron van grote zorg voor onze fractie. In Nederland v/orden ongeveer 60.000 woningen per jaar gebouwd, terwijl er 100.000 nodig zijn. Begrijpelijk is dus dat Oostflak- kee te weinig contingent krijgt. De schuld ligt dus bij de rijksregering, die op een volstrekt onverant woorde wijze ook op deze eerste levensbehoefte bezuinigt. De honk - en softbalvereniging beoefent z'n sport op het terrein aan de Melkweg. Het plan is op deze accommodatie een WoZoCo (Woon Zorg Com plex) te vestigen. Dit zorgcomplex komt dan in de plaats van Ebbe en Vloed. Het spreekt vanzelf dat voordat dit plan ten uitvoer wordt gebracht The Islanders een nieuw onderkomen dienen te heb ben. De commissies hebben hun voorkeur uitge sproken voor het terrein van de Koepel. De bestaande complexen van de voetbal- en tennis verenigingen zullen daar geen of nauwelijks hinder van ondeivinden. Wij dringen er bij het college op aan een en ander MET SPOED te regelen. In Nederland is de afgelopen jaren sprake van een verharding van het maatschappelijke en politieke klimaat tegenover asielzoekers. Zeker sinds de aan slagen op 11 september 2001 zijn de verhoudingen op scherp gezet. Wij hopen dat op 'ons eiland' hier geen sprake van is. We willen de erkende vluchte lingen die hier wonen een veilig en goed onderdak verlenen. Ook dit werk kost geld. Onze fractie is bereid hier voor geld in de begroting op te nemen. Zoals bekend is onze fractie voorstander van exten sieve recreatie. Dit houdt in dat wij geen groot schalige campings willen, maar fiets/wandelpaden. We kiezen voor kleinschalige recreatie. Het verheugt ons zeer dat binnenkort de biblio theek in Oude-Tonge kan worden geopend. Het vorige college, waarin de PvdA met een wethouder vertegenwoordigd was, heeft zich sterk gemaakt voor deze bibliotheek. Ook de positieve Inzet van Pro Biblio heeft bijgedragen aan de (relatieve) snel le venvezenlijking. Inderdaad een veel besproken onderwerp, flile par tijen, ook de onze vinden veiligheid belangrijk. Overigens, veiligheid is niet alleen geënt op feiten, maar ook op gevoelens. Feitelijk gezien is Oostflakkee een veilige gemeente: toch hebben wij nog wel wat wensen. We krijgen immers regelmatig op onze vaarwegen te maken met de grenzen van drie provincies. Op papier staan deze grenzen vast, maar een brandend schip kan zo maar van de ene provincie de andere binnen varen. PvdA-fractie Oostflakkee Nelly van Dgke Jan v/d Mast Frans Daalmeijer, voorzitter Toon Meeuwsen secretaris Tel. (0187) 630176 E-mail: toon@meeuwsen-pvda.nl In het raadsprogramma van Oostflakkee staat, ook met instemming van de ChristenUnie, dat de gemeente geen hangplekken voor jongeren moet creëren. Soms hebben jongeren echter zelf al een ontmoetingsplek gecreëerd waar ze aan gehecht zijn. Een voorbeeld hien/an is 'de caravan van Acht- huizen', die jaren geleden i.o. met de gemeente is neergezet en waarover voor het gebruik door de jeugd afspraken zijn gemaakt. Echter, de caravan is bouwvallig geworden en er blijven, ondanks goed willende jongeren, regelmatig klachten terugkomen over overlast. En een onveilige caravan met overlast op gemeentelijk terrein, dat kan natuurlijk niet. Na uitvoerig overieg met o.a, de jeugd en de wethou der, is in de commissie MA besloten de hangplek te gedogen tot I mei a.s. Tot die tijd moet er breed onderzocht worden of er een alternatief gevonden kan worden en zo niet, dan gaat de caravan alsnog weg. De Christenunie steunt deze lijn. Ontmoe tingsplekken zijn voor de jeugd onmisbaar maar grote overiast en onveilige situaties kunnen niet worden getolereerd. Nadrukkelijk ziet de Christen- Unie wel een taak voor de gemeente, om samen met bijv. SWO, jongerenwerkers, kerken, dorps huizen, politie en jeugd te zoeken naar mogelijkhe den als jongeren hier serieus naar vragen. Het heeft lang geduurd, maar eindelijk is er zicht op; een harmonisatie van de huren van de sport velden en accommodaties. Er zijn in de afgelopen 20 jaar zoveel onderiinge verschillen gegroeid in combinatie met verschillende subsidiebedragen, dat het niet meer doorzichtig was welke vereniging nu teveel en welke te weinig huur betaalde. De Christenunie is content met de wijze waarop wet houders en betrokken ambtenaren deze slepende kwestie tot een goed einde lijken te gaan brengen. Uniform gemeentelijk sportbeleid is belangrijk. Welke ruimte krijgt een vereniging in Oostflakkee die zich voor het eerst aanmelt voor subsidie? In de eerste plaats wordt gekeken of de vereniging vol doet aan de subsidievoorwaarden. Subsidie aanvra gen betekent toch je afhankelijk opstellen naar de gemeente toe die inzage krijgt in de financiële huis houding. Wanneer aan de voorwaarden voldaan wordt, wordt gekeken in welke categorie deze ver eniging valt, bijv muziek, sport, etc. Omdat de raad in 2002 heeft besloten het subsidieplafond niet te verhogen, zal het subsidiebedrag van de categorie waarbinnen de nieuwe vereniging valt, worden heiverdeeld. De spoeling wordt dus dunner voor alle verenigingen die in deze categorie vallen. De Christenunie is het eens met deze heiverdeling. Het standpunt van de ChristenUnie is dat subsidie altijd slechts aanvullend kan zijn en dat het afge sproken subsidieplafond binnen deze raadsperiode niet moet worden verhoogd. Van de verenigingen mag een mate van financiële betrokkenheid en zelf werkzaamheid worden gevraagd. Daarnaast besef fen we dat het verenigingsleven voor jong en oud waardevol is, zeker in deze tijd, en dat het subsi diebeleid erop gericht moet zijn om verenigingen aan te moedigen en niet te ontmoedigen. Daarbij staat de ChristenUnie van harte achter de lijn dat participatie van de jeugd in onze verenigingen wordt aangemoedigd door extra subsidiëring. Contacten met u als burger vinden alle politieke partijen van groot belang. De raad heeft besloten om in het kader van burgerparticipatie in alle kernen burgeravonden te organiseren. Op dinsdag 13 april is de eerste geweest in Den Bommel. Nadat 's mid dags raadsleden al nadere kennis hadden genomen van de problemariek die in Den Bommel speelt; de ontsluiting van het industrieterrein en de plannen voor nieuwe woningen bij het zgn. tuindorp, volg de 's avonds de ontmoeting met de inwoners van Den Bommel. Verrassend was de hoge opkomst, een teken van sterke betrokkenheid! Er waren goe de inleidingen en er ontstonden geanimeerde en diepgaande discussies aan de tafeltjes tussen bur gers en raadsleden. Al met al kregen de raadsleden voldoende kennis en emoties mee naar huis over de problematiek van de dorpskern Den Bommel. We vinden de opzet van deze burgeravond zeer geslaagd en we denken dat dit een goede weg is om een directer contact tussen burgers en hun volksvertegenwoordigers tot stand te brengen. De ChristenUnie Is een voorstander van een beleldsnoritie "Oostflakkee 2025" waarin een visie wordt gegeven op het toekomstbeeld van onze gemeente. Wat voor gemeente willen we zijn of willen we worden. Wij nodigen de inwoners van Oostflakkee uit om hierover mee te denken. We willen wel eens horen hoe u denkt dat Oostflakkee er in 2025 uitziet of uit zou moeten zien. Worden er nu niet teveel besluiten genomen die een adhoc karakter hebben waardoor we de gevolgen op lan ger termijn niet kunnen overzien? Recreatie, land bouwbeleid, woningbouw, minimaal voorzienin genniveau, enz. Genoeg onderwerpen om over na te denken voor wat betreft, ons kleine kemenbe- leid. Op welke wijze kunnen we de leefbaarheid van de kleine kernen verbeteren of minimaal in stand houden? We zijn benieuwd naar uw reacties. Maak gebruik van de website van Oostflakkee of gebruik de emailadressen van de ChristenUnie- raadsleden. Vanaf I januari 2004 is de gemeente volledig ver antwoordelijk voor de inhoudelijke en financiële uitvoering van de WWB. De gedachte achter deze wet is sympathiek: werk gaat voor verdienste en de burger staat dichter bij de gemeente dan bij de rijksoverheid. De financiële middelen van de gemeente zijn echter te beperkt om in alle gevallen het 'sociale gezicht' te behouden dat we jarenlang hebben gehad. De ChristenUnie is erg content met de ellandelljke ambtelijke werkgroep die al veel voorbereidend werk heeft gedaan om op Goeree-Overflakkee deze ingrijpende sociale omslag voor de gemeenten op elkaar af te stemmen. Het beleid is gericht op "Recht op Werk" met als vangnet de Bijstand. Zorg voor de naaste, vooral de sociaal zwakke onder ons, is het uitgangspunt van de ChristenUnie. Maar zorg voor de naaste kan ook betekenen: zorg dragen voor een baan! Daarbij mag wel worden aangetekend dat de Chris tenUnie, landelijk en lokaal, een sterk voorstander is om de zorgtaak van een alleenstaande ouder met één of meer kinderen jonger dan 5 jaar of met één of meer zorgbehoeftige gehandicapte kinderen jon ger dan 18 jaar zwaarder te laten wegen dat het belang van arbeidsinschakeling. En ook in situaties waariDij een alleenstaande ouder de verantwoor ding heeft voor een kind tot 12 jaar moet een zorg vuldige individuele afweging tussen zorgtaak en betaalde arbeid niet bij voorbaat uitgesloten wor den. Niet alles is zwart/wit, zorg op maat moet mogelijk blijven, zeker binnen onze gemeente Oostflakkee. ChristenUnie Oostflakkee, J.D. van der Welle, Fractievoorzitter, Kerkring 26, 3255 AH Oude-Tonge emailscorp26@wishmail.nl Het staat al jaren op de agenda maar nu moet er toch werkelijk begonnen worden met de riolering van het buitengebied. Het Zuiveringsschap heeft aangegeven dat er voor 2005 begonnen moet wor den met de uitwerking van een plan. De comissie Grond- en Economische Zaken van de gemeente Oostflakkee heeft zich gebogen over de plannen die er liggen. Er zijn verschillende keuzes: je kunt een gedeelte aansluiten op de riolering, maar je kunt ook kiezen voor een individuele benadering. Dat betekent dat er bij de verschillende panden een soort 'mini-zui veringsinstallatie' wordt geplaatst. Op natuuriijke wijze wordt het afvalwater dan gezuiverd. Dit is een heel nieuw systeem dat al een aantal jaren wordt uitgeprobeerd. De resultaten zijn echter veel belovend. Als we met deze inivividuele aanpak akkoord gaan betekent dit dat er in het buitenge bied geen wegen opgebroken hoeven te worden om een rioleringssysteem aan te leggen. En een logisch gevolg is dat dit ook minder geld hoeft te kosten. Het CDA heeft als standpunt dat je alle burgers gelijk moet behandelen, dat betekent in onze ogen datje niet een klein gedeelte van het buitengebied gaat rioleren en tegen de rest zegt dat ze zelf maar moeten zorgen voor een voorziening. Gelukkig dachten de meeste commissieleden er hetzelfde over. Het rioleringsplan moet echter nog in de raad besproken worden en dan weet je nooit of er par tijen zijn die er toch weer anders over denken. Het CDA vertrouvrt er echter op dat dit plan met de individuele benadering gekozen zal worden en dat er snel begonnen kan worden met de uitwerking eivan. De commissie heeft aangedrongen op een goede vooriichting aan de burgers in het buitenge bied door middel van zogenaamde inloopavonden in de verschillende dorpen van de gemeente. Bijna alle partijen hebben het in hun algemene beschouwingen opgenomen dat de toegang naar Ooitgensplaat opgeknapt moet worden. Het is er echter nog steeds niet van gekomen. Het is mij en vele anderen al jaren een doorn in het oog dat de toegang ontsierd wordt door honden- poep. Er waren eerst nog wat perken met bosjes, maar die waren doodgegaan en verwijderd. Het heeft de hondenliefhebbers er echter niet van weer houden hun honden dan maar hun behoefte te laten doen op de kale grond. Het ziet er echt niet uit en het is bepaald geen visitekaartje voor Ooit gensplaat, In een volgende commissievergadering gaan de leden zich buigen over een oplossing. Weer bosjes of plantjes poten heeft naar mijn mening geen zin, omdat die eerder ook al gesneuveld zijn door de hondenpoep. En om er nu constant een politie agent naast te zetten om dat te verhinderen vind ik Iets te ver gaan. Je zou zeggen dat er een sociale controle door de bewoners plaats kan vinden maar of dat werkt is nog maar de vraag. In mijn ogen is de beste oplossing dat de perken betegeld worden en dat daar bovenop wat bloem of plantenbakken worden geplaatst. Ik kan me niet voorstellen dat er dan nog mensen zullen zijn die hun hond hun behoefte in zo'n bloemenbak laten doen. Maar misschien zijn er nog andere suggesties om het aanzien van de perken te verbeteren. U kunt het me altijd laten weten. CDA Oostflakkee Ria van Rossum-Cortzak, fractievoorzitter. Rossum 123@hotmail.com

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 8