Christelijke bibliotheek in Den Bommel geopend ROVIN Assurantiën GEZOND WEL Mag ik er nog een?" Uitslagen Damclub 'Denk en Zet' maakt verzekeren auto helder Fiets-3-daagse Goeree- Overflakkee Traditioneel Oranjeconcert Natuurwandeling door de Kleistee EIIAtlDEn-niEUWS 20 t/m 22 mei 2004: Barbecue t.b.v. 'De kerk naar buiten' INGEZONDEN 'Zwart zijn de meisjes van Batavia' Mannenkoor "Ons Koor" klaar voor Engeland Is deze wereld wel te verbeteren? H H N N H H H H H H H N H N H H H H H H H N H H H H N H H H H H H H H H N H H H H N H H H H H H H H H H N H H H H N N N 4 Vorige week vrijdagavond opende de christelijlce biblio theek in Den Bommel haar deuren. Zo'n veertig kinderen verrichtten samen de openingshandeHng door het oplaten van ballonnen. Voor sommige kleintjes was het wel moei lijk om die prachtige ballon los te laten. Maar voor de jon gen of het meisje van wie de ballon de langste reis aflegt, ligt een mooi boek te wachten. Yoorjaarsbeurs Van 20 t/m 22 mei wordt de Fiets-3- daagse Goeree-Overflakkee gehou den. Tijdens deze driedaagse fiets tocht kunt u het mooie Goeree-Over flakkee in al zijn facetten op uw gemak bewonderen. Per dag wordt ongeveer 40 km gefietst. - VW/ANWB Overflakkee - VW Ouddorp aan Zee Middelharnis Sommelsdijk. 19 april 2004.Vriendschappelijke wedstrijd Denk en Zet.-ENEO'52 Melissant. Eindstand 10-16 OUDDORP - Het IVN Goeree Over flakkee, VVV Ouddorp en het Zuid- Hollands Landschap organiseren op zaterdag 8 mei om 14.00 uur een wan delexcursie door de Kleistee, een natuurterrein midden in het Schurve- lingengebied van Ouddorp. Een res tant van een schurveling is aan het openbare Kerkepad in de Kleistee te zien. Aan de noordkant van de wallen groeien o.a. de eikvaren en verschil lende korstmossen. ROVIN Assurantiën B.V. is een nieu we, zelfstandige assurantieonderne ming met een uitgebreid pakket aan verzekeringsproducten. Info Feestelijk Oranjeconcert Trio Avanti in Breepleinkerk Rotterdam U Gezondheid en Welzijn op de Zuidhollandse eilanden Verslavingszorg vraagt integrale aanpak Elke jaarwisseling geven vele Ne derlanders aan te gaan stoppen met roken. Het moet, zo vinden ze, maar eens afgelopen zijn met de nicotine- verslaving. Velen van hen lukt het om voor korte of langere tijd - of zelfs voorgoed - van de sigaretten af te blijven. De meesten vallen echter al weer spoedig terug in de oude ge woonte. Zij kunnen niet zonder de dagelijkse hoeveelheid nicotine. "Ik voel me er een stuk prettiger bij", zo verklaren ze hun terugval, "en ook niet meer zo opgejaagd." Verschillende verslavingen Niet iedereen verslaafd Psychiatrie Behandeling Informatie PAGINA 6 VRIJDAG 23 APRIL 2004 tm^if-AA: Met het oplaten van Je bulluiuten vt'u.v de opening van De bibliotheek is gevestigd in iiet verenigingsgebouw 'De Bron' van de Nederlandse Hervormde Kerk. ledere vrijdagavond is de biblio theek geopend van 19.00 tot 20.00 uur, behalve in de schoolvakan ties. Naast de bibliotheek worden er ook workshops georganiseerd zoals het maken van kaarten of raamdecoraties en bloemschikken. Corry Hagen initiatiefneemster vertelt over al het werk wat er in het afgelopen halfjaar is gedaan, "Het is ongeveer 10 jaar geleden dat de vorige bibliotheek is gesloten, omdat er steeds minder gebruik van werd gemaakt. Nu bleek er toch weer behoefte te zijn aan een bieb. Onze opzet ligt in de doelstelling de opbouw van de kerkelijke gemeente, waarbij de activiteiten zijn gericht op het hebben van gezellige contactmomenten met elkaar. Activiteiten waarvoor de drempel niet hoog is om mee te doen. We schenken bijvoorbeeld ook koffie tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Iedereen is dan ook van harte welkom". Bij het opzetten van de bibliotheek is er door de organisatie veel hulp de Cliiiiielijke Bibliotheek in Den Sominel een feit. gekregen. "Na een oproep kregen we enorm veel boeken, die koste loos beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast zijn er ook nog boeken nieuw gekocht. Boeken zijn doorgenomen om te bekijken of ze wel geschikt waren voor het opnemen in de bibliotheek", aldus Hagen. Door vrijwilligers is veel werk verricht om vooral 'herenboeken' en de jeugdboeken door te nemen. Er is een breed assortiment zowel voor de jeugd als voor volwassenen. Op het gebied van algemene theologie en ethiek en romans van moderne romanschrijvers zoals Francine Rivers. Ook zijn boekjes verkrijgbaar voor jongeren op het gebied van jeugd- pastoraat. Deze boekjes behandelen moeilijke onderwerpen zoals het scheiden van je ouders. Bij ieder boek staat het Woord van God cen traal. Naast boeken leent de bibliotheek ook tijdschriften uit zoals Eva maar ook tijdschriften gericht op hobby's voor het maken van kaarten en het zelf maken van kleding. Voor het uitlenen staat een bedrag van 20 eurocent voor drie boeken die dan twee weken thuis mogen worden gehouden. De openingsavond werd al druk bezocht en er hing een gezellige sfeer. Voor de opening werd van de bibliotheek werd een voorjaars- beurs georganiseerd. Naast de boeken kon het publiek ook terecht voor een oliebol, kleding, woondecoraties, groente en fruit en prach tige bloemstukjes. De opbrengst was bestemd voor de bibliotheek. Daarnaast zijn er ook kaarten verkocht waarvoor de opbrengst ging naar Woord en Daad. Schema Het schema luidt als volgt: - Donderdag 20 mei (Goeree-Route), locatie Ouddorp. Start: vanaf m.f.g. Dorpstienden om 9.00 uur en 12.00 uur. Eindcontrole: tussen 12.00 uur en 17.00 uur. - Vrijdag 21 mei (Flakkee-Route), locatie Middelharnis. Start: vanaf de Staver om 9.00 uur en 11.00 uur. Eindcontrole: tussen 12.00 uuren 17.00 uur. - Zaterdag 22 mei (Oostflakkee-Route), locatie Stad aan 't Haringvliet. Start: vanaf Café 't Schippershuis om 9.00 uuren 11.00 uur. Eindcontrole: tussen 11.00 uur en 17.00 uur. Deelnameprijs Bij voorinschrijving tot 15 mei bedraagt de deelnameprijs 7 voor volwassenen en 4 voor kinderen tot en met 12 jaar. Gezinnen ontvangen een aparte korting. Het is ook mogelijk om per dag deel te nemen. De deel namekosten bedragen dan 4,50 voor vol wassenen en 2,25 voor kinderen tot en met 12 jaar. Meer informatie Voor meer informatie kunt u terecht bij: Vingerling 3 3241 CE Middelharnis Tel.: 0187-484870 e-mail: middelhamis@vvvzhe.nl Bosweg 2 3253 XA Ouddorp Tel.: 0187-681789 e-mail: infovvv-ouddorp.org De JBGG organiseert momenteel een actie t.b.v. evangelisatie. Als Jeugdvereniging van Ooltgensplaat willen we alle 4-16 jonge ren en oud-leden uitnodigen om D.V. 8 mei te komen barbecuen. Kosten zijn 12,50 per persoon/pers. De locatie is Fittersweg in Ooltgensplaat. We willen beginnen om 19:00 uur (inloop vanaf 18:30). Geef je op voor 27 april. Voor info of opgave 0187 642695 ofdirkvandersluijs@kliksafe.nl. Tot ziens!! Vanmorgen vroeg zat ik in pyama achter de computer een spelletje te doen toen het plotseling bij me opkwam: 'Glorie-glorie- glorie-gloriaaaa,zwart zijn de meisjes van Batavia, glorie-glorie glorie-gloria en de meisjes van Batavia zijn zwart-pikzwart' Ik moest lachen om de tekst: we weten nu intussen dat Indonesiërs totaal niet zwart zijn, integendeel: half Nederland is jaloers op die mooie bruine tint! Wanneer zongen we dat ook al weer? Als we terug kwamen van een schoolreisje? In het rijtje: 'en we slapen vannacht in 't schuurtje, hojoho' enz? Het liedje zal wel ontstaan zijn na de oorlog toen veel Indo nesiërs naar Nederland kwamen. Wie weet er het fijne van? Ik ben daar net iets te jong voor omdat ik in 1940 geboren ben. L.J.C.HISSCHEMÖLLER- Achterweg2 VAN DER VALK 3245LK Sommelsdijk tel.Ol 87 484034 e-mail adres: leniehishetnet.nl Donderdag 29 april zal het Mannenkoor 'Ons Koor' al vroeg vertrekken met twee touringcars van Mijnders Tours met 90 per sonen aan boord richting Calais voor de oversteek naar Dover. Na eenjaar van voorbereiding in samenwer king met Beter-Uit Reizen uit Alphen a/d Rijn is een prachtige reis samengesteld voor de koorleden met hun partners. Het koor zal met dirigent Willem Chr. Meyboom, orga nist Andries Stam en tenorsolist Jan Ossevoort een gevarieerd programma bren gen op Engelse bodem. Er staan 4 optredens op het progamma. Vrij dag een lunch-concert in de cathedraal van Canterburry, zaterdagavond een concert in de All Saint Church in Maidstone, zondag morgen een kerkdienst in Kingston Vale, een buitenwijk van Londen en zondagmid dag twee optredens in Osterley Park in West Londen, een prachtig park met een mooie locatie om het vele publiek wat daar komt te verrassen met mannenkoorzang. Maandag wordt Londen uitgebreid bezocht en dinsdag 4 mei is de terugreis met 's avonds medewerking aan de dodenherden king bij het monument aan de Hoflaan te Middelharnis. Het koor zal 2 nachten in Kent(Ashfort) ver blijven en 3 nachten in Londen. Vanwege de afwezigheid op zaterdag 1 mei zal het oud papier een week later worden opgehaald in Sommelsdijk n.l. zaterdag 8 mei!!!! I.Mackloet - J.Looij 0-2 A.v.d.Veer - W.Doorduin2-0 M.Klink - H.Zoon 2-0 I.Koese- C.Visbeen 1-1 J.A.Dekker - B.Visbeen 0-2 J.Lodder- H.Visbeen0-2 A.Verolme - A.Doorn1-1 W.Vroegindeweij - P.Kom1-1 C.Polder - B.v.d.Spaan 2-0 B.du Pree - T.de Geus0-2 H.Bijdevaate - H.v.Heukelen 0-2 R.Jacobs- T.Goedegebuur0-2 R.Rijnberk - H.de Geus1-1 In deze wedstrijd kwam de goede, sportieve relatie tussen Denk en Zet en de dammers van ENEO'52 Melissant duidelijk tot uit drukking. Het was plezierig dat ook de wat lager geplaatste spelers een kans kregen om eens tegen een andere vereniging te spelen. Er werd aan de verschillende borden flink strijd geleverd. I.Mackloet speelde een sterke par tij tegen J.Looij, waarbij Mackloet in het eindspel de winst voor het grijpen had, maar zijn laatste zet was zo slecht dat hij de strijd meteen opgeven kon. A.v.d.Veer speelde een degelijke partij, ver overde een stuk en wist zijn tegenstander W.Doorduin tot overgave te dwingen. Ook M.Klink trok tegen H. Zoon - in de langste partij van de avond - aan het langste eind. I.Koese die het hele seizoen al uitstekend op dreef is, behaalde tegen C.Visbeen een mooie remise. J.A.Dekker die zijn vorm van vorig seizoen helemaal kwijt is, trof de ster ke Bert Visbeen en moest al vlot in hem zijn meerdere erkennen. J.Lodder die niet zo gemakkelijk te verslaan is, dolf tegen H.Vis- been het onderspit. A.Verolme had een geduchte tegenstander in A.Doorn. Nadat hij in het eindspel op voorsprong was gekomen, wist A.Doorn door sterk verdedigen er toch nog remise uit te slepen. W.Vroegindeweij en P.Kom waren aan elkaar gewaagd. Deze partij eindigde in remise. C.Polder had z'n avond en wist B.v.d.Spaan met een neder laag naar huis te sturen. B.du Pree had de eer om tegen de enige vrouwelijke deelneemster te spelen. Nadat Du Pree in eerste instantie een stuk voordeel behaalde, wist Mevr. T.de Geus toch nog heel knap de winst binnen te halen. H.Bijdevaate had het moeilijk tegen de sterk spelende H.v.Heukelen. Hij moest met een nederlaag genoegen nemen. R.Jacobs ging na reeks partijen zonder één nederlaag nu ten onder tegen een sterk spe lende T.Goedegebuur. Ruud Rijnberk speel de zijn eerste officiële partij. Hij deed dat erg goed, had de winst voor het grijpen, maar gaf die op het laatst toch nog weg tegen H.de Geiis. Het werd remise. Al met al een geslaagde avond vooral op sportief gebied. 30 april a.s. hoopt het ongeveer 75 leden tel lende Duivelands Mannenkoor onder leiding van Dinant Struik haar tradionele Oranje zangavond te houden in de Nieuwe Kerk te Zierikzee. Aanvang van deze avond is 19.30 uur en de toegang is vrij. Verder werkt aan deze avond mee het kinderkoor "Jedaja" uit Nieuwerkerk o.l.v. Peter Wildeman. Elk jaar organiseert het Duivelands Mannen koor een Oranjeconcert in de Nieuwe Kerk te Zierikzee. In al die jaren is er veel belang stelling voor deze avonden geweest. Het kinderkoor "Jedaja" is opgericht in oktober 1997 en staat sindsdien onder lei ding van Peter Wildeman. Het koor wordt begeleid door de dirigent zelf op de piano. Het mannenkoor is opgericht in 1981 en staat sinds augustus 2001 onder leiding van Dinant Struik. Stephan Folmer is reeds jaren vaste organist van het koor, die naast de koorbegeleiding ook de samenzang voor zijn rekening zal nemen. In het programma is veel samenzang opge nomen van Vaderlandse liederen. Naast het Zeeuws Volkslied en het Wilhelmus staat er ook b.v. Ferme jongens, stoere knapen en Wien Neerlands bloed op het programma. Juist ook de samenzang van de vaderlandse liederen wordt enorm gewaardeerd door de bezoekers. Een ieder is van harte welkom. Wie een kijkje terug in de tijd wil nemen, kan naar de Kleistee waar nog steeds Mid deleeuwse landschapsstructuren zijn terug te vinden. De Kleistee was van oorsprong de naam van de boerderij midden in het Schur- velingengebied, gemetseld met klei uit de polder. De eerste boerderij was dus met klei uit de polder gemetseld, maar verder is de Kleistee een gebied met veel zand. Die boer derij is gesloopt, maar de plaats is goed terug te vinden aan de hand van de fruitbomen en de afwijkende plantengroei. Op één van de akkertjes is meekrap aangeplant. Dit plantje werd vroeger gebruikt als oranjerode verf stof. Bij de productie van chemische verf stoffen is dit plantje verdwenen. Vroeger werd het massaal geteeld. Datum: zaterdag 8 mei; Duur: van 14.00 tot 16.00 uur; Verzamelen: aan de Smalle weg naast Dirk Doensweg 35 te Ouddorp. (Parkeermoge- lijkheid in het centrum, op 10 min. loopaf stand); Deelnamekosten: gratis; Aanmelden: opgave verplicht via de natuur agenda op www.zuidhollandslandschap.nl of tot en met vrijdag 7 mei telefonisch tussen 10.00 en 17.30 uur bij VVV Ouddorp, tele foonnummer (0187) 681789. Rechts de heer Keijmel, eigenaar van ROVIN Assurantiën B. V. en de verkooptnedewerker van autobedrijf Cuelenaere B.V. Voor de automotive verzekering heeft ROVIN Assurantiën B.V. een nieuwe samenwerkingsvorm met aangesloten dealers c.q. garagebedrijven voor de ver koop van polissen vanuit de showroom van de dealer of het garagebedrijf. Door de samenwerking met de aangesloten bedrijven is er een sterke constructie ont staan, die bij schade een groot voordeel biedt voor de verzekerde. Door korte communica tie van garagebedrijven en ROVIN Assuran tiën B.V. en de expertisedienst is het moge lijk een eventuele schade supersnel af te wikkelen en de verzekerde schadeloos te stellen. Er zal zeker voor de verzekerde geen verplichting zijn om de beschadigde auto naar een door de verzekeraar geselecteerde reparateur te brengen, maar de verzekerde wordt juist in de gelegenheid gesteld zijn auto bij zijn vertrouwde garagebedrijf te laten herstellen. Donderdag 15 april was er voor ROVIN Assurantiën B.V. weer een historisch moment aangebroken. Er werden twee gese lecteerde dealerbedrijven aangesloten. Renaultdealer Autobedrijf Cuelenaere te Steenbergen en Nissandealer Autobedrijf De Graaf te Poortvliet. Deze bedrijven zijn de samenwerking aangegaan, met het doel hun klanten een totaalpakket aan service te bie den. Zo is er ook een aantal dealer- en gara gebedrijven op Goeree-Overflakkee en oms treken dat voor deze samenwerking heeft gekozen. Heeft u vragen op het gebied van Assuran tiën dan zijn wij u graag van dienst via ons gratis telefoonnummer 0800-0200031 Rovin Assurantiën B.V. is nu nog gevestigd in Goedereede aan de Jongkoenstraat 70, maar zal in juni verhuizen naar Beresteijn 80 in Goedereede. Op Koninginnedag, vrijdag 30 april, geeft Trio Avanti een concert in de Breepleinkerk. Dit trio bestaat uit Martin Mans, orgel en Noortje van Middelkoop en Liselotte Roky- ta, panfluit. Een prachtige combinatie. Zij brengen in de eerste plaats feestelijke Oranjeliederen ten gehore, zoals: Gelukkig is het Land, In Holland staat een huis. Neer- land en Oranje, een Oranjefantasie, Hollands glorie en het Wilhelmus. Daarnaast spelen zij werken van hun CD Spirit of Pipes II die in de zomer van 2003 nieuw verscheen. 'Adiós Nonino' van PiazoUa, Tritsch Tratsch Polka van Strauss, The last of the Mohicans, Halleluja van Handel en anderen spelen zij van dit album. Martin, Noortje en Liselotte vormen al jaren een muzikaal trio dat bekend is onder de naam Trio Avanti. Het concert begint om 20.00 uur. De toegang bedraagt 7,- voor volwassenen en 3,- voor kinderen onder de 12 jaar. Hervormers proberen de samenleving ertoe te brengen haar benadering van bepaalde kwesties te heroverwegen. Ze protesteren niet alleen; ze hebben ook ideeën over de manier waarop dingen verbeterd kunnen worden. Zij vragen u misschien een petitie te ondertekenen, houden demonstraties op straat of zoeken publiciteit in de media. De Franse schrijver Molière zei eens: "Het allerdomste wat je kunt doen is je bezighou den met het verbeteren van de wereld." Wat denkt u? Kan hervorming de wereld verbete ren? Op maandag 26 april a.s. tussen 21.00 en 22.00 uur, wordt dit onderwerp behan deld in het programma "Ontwaakt Radio" op Radio Flakkee. Daarin hoort u ook een inter view met een oud-vakbondsman. De presen tatie is van Jenny van Tetteroode. Dinsdag om 16.00 uur wordt het programma her haald. Mensen gebruiken middelen waarvan zij hebben ontdekt dat zij zich er prettiger, ener gieker of meer ontspannen door voelen. Een aantal van deze middelen, zoals voomoemde sigaretten en alcohol zijn legaal en - hoewel steeds minder - sociaal geaccepteerd. Ande re, zoals hard dmgs zijn per wet verboden. Het af en toe gebruik van zogenaamde genotsmiddelen hoeft geen probleem te vormen. Anders is het als het functioneren van de gebruiker afhankelijk wordt van het gebruik van de middelen. Verslaafd zijn aan betekent dan ook dat men niet meer buiten het beproefde middel kan. Vraag iemand op straat naar een versla ving en hij of zij zal al snel de nicotinever- slaving noemen. Daarnaast zijn er echter nog heel veel andere vormen van versla ving die het leven van de betrokkene (en de omgeving) volkomen kunnen domine ren. Gokverslaving, verslaving aan soft en harddrugs, alcohol, slaaptabletten, medicijnen, voedsel en zelfs seks zijn hier een aantal voorbeelden van. Sinds kort kunnen we aan dit rijtje ook de internet verslaving toevoegen. Een verslaving kan iemand op verschillen de manieren in die toestand brengen waar hij of zij zich zo prettig in voelt. Door het nemen van kalmerende middelen als alco hol, slaapmiddelen en opiaten vindt men rust. Stimulerende middelen als cocaïne, cafeïne en nicotine hebben juist een stimu lerende werking. De gebruiker is minder vermoeid en blaakt van de energie. Hallucinerende middelen zorgen ervoor dat de omgeving anders en intenser beleefd wordt. In tegenstelling tot wat velen denken werken deze stoffen niet lichaamsverslavend. Inhalantia zoals ace- ton, ether of solutie leiden tot een diepe roes of slaap, soms gevolgd door halluci naties. Niet iedereen, zelfs niet iedereen die met middelen experimenteert, raakt verslaafd. Een verslaving is dan ook het gevolg van de kenmerken van de gebruikte middelen in combinatie met de kwetsbaarheid van de gebruiker. De meeste mensen die een glaasje wijn drinken, genieten ervan op dat ogenblik. Vervolgens kunnen ze da genlang zonder alcohol. Soms kan echter het gebruik van een verslavende stof een terugkerend verlangen opwekken. Als aan dat verlangen wordt toegegeven zal het herhaaldelijk gebruik ook een herhaalde lijk verlangen tot gevolg hebben. Bij het gebruik van nogal wat verslavende stoffen zal ook het lichaam steeds meer aan de stof wennen. Bij het stoppen van het gebruik zal het lichaam dan ook bepaalde symptomen, de zogenaamde ont wenningsverschijnselen vertonen. Nieuw gebruik zal deze verschijnselen laten ver dwijnen. In dit stadium is dan niet alleen een geestelijke, maar ook een lichamelijke afhankelijkheid bereikt. Geestelijke en lichamelijke afhankelijklreid gaan dan ook meestal hand in hand. Bij het ontstaan van een verslaving spelen verschillende factoren een rol. Erfelijk heid, impulsiviteit, eigenwaarde, depressi viteit, maar ook een belangrijke sociale factor als de leefomgeving kunnen er de oorzaak van zijn dat iemand gevoelig is voor een verslaving. Ook (traumatische) ervaringen en omstan digheden tijdens de ontwikkeling van een individu blijken hierbij bepalend te zijn. Als de afhankelijkheid van de gebruikte middelen leidt tot beperkingen in het func tioneren of leidt tot verlies van autonomie op het gebied van gevoel, denken en han delen, is er sprake van een verslavings- ziekte. Ernstige vormen hiervan zijn als ziekte gelijk te stellen met psychiatrische stoornissen zoals bijvoorbeeld schizofre nie. Niet zelden is het dan ook zo dat een verslavingsziekte en andere psychiatri sche ziektes tezamen voorkomen. Afhan kelijk van de gebruikte middelen vindt er tevens een verdergaande aantasting van de gezondheidstoestand plaats. Verslavende middelen kunnen enorme gevolgen heb ben voor de hersenfuncties. Verslaving is over het algemeen een lang durige aandoening die een psychothera peutische en medicamenteuze behande ling vergt. Niet alleen het gebruik op zich moet gestopt worden, maar ook aan de biologische, sociale en culturele achter gronden van de gebruiker dient aandacht besteed te worden. Alleen door deze inte grale aanpak kunnen risicofactoren die kunnen leiden tot een terugval het hoofd geboden worden. Tenslotte moet iemand leren om zijn of haar leven weer inhoud te geven zonder het gebruik van verslavende middelen. Voor meer informatie over verslaving en de preventie ervan kunt u contact opne men met de Hersenstichting Nederiand Korte Houtstraat 1, 2511 CD Den Haag' tel. (070) 3604816 of een bezoek brengeli aan hun website: www.hersenstichting.nl. U kunt ook de afdeling Preventie van DeltaBouman benaderen voor informatie over werking van middelen en preventie van verslaving, tel. (010) 2723380.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 6