KIEVIT (Hui/cfer^óïiA/ Cor Wagemaker marmer MONUMENTEN Uitvaartverzorging (0187)60 11 66 EIIAIIDBI-IIIEUWS 1964 2004 M.J.vm'Brussd L. R. Van 'Bnissd-vcin der Veldz .-; Roy I 1964 2004 J. 9^ Troost 9vt. Troost-van der Laan FAMILIEBERICHTEN DANKBETUIGING LEENDERT DUKGRAAF DANKBETUIGING ELISABETH GRINWIS GERARDUS WILLEM PORTEGIES HENK VAN DER WAAL Mevr. JANNIE VERLOOP DEN BOER INA TIMMERS-VAN DEN HOEK RECTIFICATIE ADRIAANTJE TANIS echtgenote van M. van 't Geloof JANNATAALE JANNATAALE Numbers and age TEUNTJE HELENA BOM MOEDER TEUNIE AALTJE DRIESSE- VAN ANTWERPEN mevr. A. DRIESSE- VAN ANTWERPEN DANKBETUIGING JOHANNA FRANCINA LUCHTENBURG-VAN ERKEL Begrafenisverzorging FRANS VAN DER WAL E VAN DER WAL de Waarden bevalt beter B Q Snelle levertijden Jarenlange ervgring waarborgt kwaliteit en deskundig advies WWW, kievit-uitvaart, nl De wereld van de eilanden PAGINA 3 VRUDAG 23 APRIL 2004 Op D.V. 28 april zijn onze ouders en grootouders il; en 40 jaar getrouwd. Wij zijn dankbaar dat wij deze dag met hen mogen vieren op donderdag 29 april in 'De Ark', Nieuwstraat te Stad aan 't Haringvliet. Leen en Brigitte Angeline -:•:■ Rick 1 Erica en Peter -j Dimri 3 Rémon ;t Marcel en Agnes Amber -j Voorstraat 7 3243 AV Stad aan 't Haringvliet ■■m%'mrm^<%'m=^^m:'mm^rm>%'X>'m!^^m'!&'i(m=h'mrX:^rXr. lOp D.V. 24 april a.s. hopen onze ouders en groot- ouders en de dag te gedenken dat zij 40 jaar getrouwd zijn. Wij zijn dankbaar dat wij deze dag met hen mogen vieren. Karin en Roel Geert-Jan Marij Frans en Mariska Maurice Thomas Marleen en Ko Kees Marieke Nico en Marianne Eline Marith Varkensmarkt 5 f 3252 BT Goedereede Kleinkinderen Een kaart... Een gebaar... Een handdruk... Een woord... Voor de vele blijken van deelneming, in welke vorm dan ook, ondervonden na het heengaan van mijn innig lieve man, onze geliefde vader, schoon vader en opa willen wij u onze oprechte dank betuigen. Met de hulp van God en de vele herinneringen hopen wij verder te gaan. In het bijzonder gaat onze dank uit naar ds. Voets voor het leiden van de rouwdienst en de kerken- raad voor de pastorale begeleiding. De EHBO vereniging Middelhamis-Sommelsdijk voor de begeleiding van mijn man, onze vader en opa naar zijn laatste rustplaats. Begrafenis verzorging Van Wageningen voor de correcte en respectvolle verzorging van de begra fenis. T. Dykgraaf-van Lente kinderen en kleinkinderen Middelhamis, april 2004 Voor de vele blijken van belangstelling en mede leven 'tijdens het verblijf en overlijden in het zie kenhuis van onze zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder betuigen wij u onze welgemeende dank. In het bijzonder dank aan ds. G. Meuleman en de kerkenraad voor de geestelijke begeleiding. Dank aan ds. C. Oorschot voor het leiden van de rouwdienst. Dank aan de plaatselijke artsen en de medische staf van het ziekenhuis te Dirksland voor de medische begeleiding. De thuiszorg en de wijkverpleegkun digen voor alle hulp en zorg wat met zoveel liefde is gedaan. Het is ons tot steun geweest. Dank aan de famiUe Grinwis en medewerkers van verenigingsgebouw Eben-Haëzer voor de goede zorgen. AUe medewerkers van Arensman Uit vaartverzorging, in het bijzonder de heer A. Bos- land, voor de correcte verzorging van de begrafe nis. J. Wijnhoff-Lokker A. C. Lokker Ouddorp, april 2004 Sub tuum praesidium confugimus Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet geven wij u kennis dat, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht, is heengegaan onze Vlissingen, 17 juni 1934 Middelhamis, 19 april 2004 Uit aller naam: R. G. van Dierendonck Rottenburgseweg 136 Middelhamis Correspondentie-adres: R. G. van Dierendonck, Zuiderbaan 11, 4386 CK Vlissingen De gezongen Eucharistieviering zal worden ge houden zaterdag 24 april 2004 om 10.30 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, Lange- weg 52 te Middelhamis. Aansluitend zal de begra fenis plaatsvinden op de begraafplaats aldaar. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het zaaltje naast de kerk. Als u geen rouwkaart heeft ontvangen, deze adver tentie als zodanig beschouwen. Uw Koninkrijk kome Uw wil geschiede Zwijndrecht, 24 maart 1931 Oude Tonge, 20 april 2004 Lieve man, zorgzame vader en trotse opa van: Corry van der Waal-Visser Désirée en Huibert Jeroen en Sandra Jasper, Wouter Michael en Linda Bart, Wessel, Inez Mercuriuslaan 7 3255 TV Oude Tonge De begrafenis heeft op vrijdag 23 april 2004 plaatsgevonden op de begraafplaats aan de Lange- weg te Oude Tonge. Namens bestuur, leden en dirigent maken wij u bekend dat is overleden, ons zeer gewaardeerd en trouw lid in de leeftijd van 71 jaar. Wij zullen haar node missen, en wensen haar man en kinderen troost en sterkte toe, van die God waarvan zij altijd heeft mogen zingen. Chr. Gem. Zangvereniging 'Soli Deo Gloria' Stellendam Intens verdrietig zijn we door het overlijden van onze Ueve, meelevende en spontane buurvrouw echtgenote van Jaap Timmers De buren: Frank, Lily en kinderen Jan, Colinda en kinderen Adrie, Addie en kinderen Jaap en Lenie Marten en Gé Wij wensen Jaap, de kinderen en kleinkind de kracht toe om dit verUes te kunnen dragen. Stad aan 't Haringvliet, 18 april 2004 Heden behaagde het de Heere tot onze diepe droef heid uit ons midden weg te nemen onze geliefde zuster, schoonzuster en tante in de leeftijd van 81 jaar. Ouddorp: J. Tanis-Bosland Ouddorp: K. Tanis C. Tanis-Flikweert Ouddorp: J. Tanis Ouddorp: J. Tanis J. C. Tanis-Westdijk Sommelsdijk: A. Tanis Ouddorp: B. Tanis F. Tanis-Witte neven en nichten Ouddorp, 15 april 2004 Summer is so far away winter, darkness, seem to stay but from far we see a light clear, inviting,'warm and bright. JannaTaale, 1977 Afgelopen zaterdag 17 april is, geheel opgebrand, op ruim 83-jarige leeftijd in 'De Samaritaan' te Sommelsdijk overleden onze heve moeder, oma en zus geboren: 19 juni 1920 Cees Vis Cisca Groen-van Hout Kirsten Vis Michiel Vis Corrie Boeter-Taaie Tmus van Gulik-Taale Aren van Gultk Jaap Taaie Nellie Taale-Guérand Spuistraat 28 3241 CZ Middelhamis De begrafenis heeft op haar verzoek inmiddels in alle stilte plaatsgevonden. Zoals elders in deze editie te lezen valt, overleed op zaterdag 17 april mijn moeder Gedurende een lange periode gaf zij aan huis. Spuistraat 28 te Middelhamis, bijles aan middel bare scholieren en Engelse les aan volwassenen. Zij heeft dat altijd met bijzonder groot plezier gedaan, ook al was het gericht op levensonder houd. Ik beschik niet of nauwelijks over namen en adres sen. Zij laat zich groeten en 'for the sake of memory' plaats ik een gedichtje van haar hand in de hoop dat haar lessen niet voor niets zijn geweest. When a dozen we have passed all the years are going fast 13, 14, 15 once our age was sixteen after that we say: Indeed seventeen is sweet. 18, 19, 20 soon the years are plenty! 30, 40, 50 we are getting thrifty with the years that lay ahead happy with each year we get 60, 70 and at last even 80 may bet past 90, there are very few and a hundred (it is true) seldom we shall live that long so, that's why we end our song. Janna Taaie, 1977 Moeder werd 83 jaar. Cees Vis, Den Haag "Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven (Matth. 11:28) Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor haar liefde en zorg voor hen die haar dierbaar waren, geven wij u kennis dat de Heere, na een moeilijke laatste levensperiode, uit ons midden heeft weggenomen mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en tante echtgenote van Wijnand Abraham van der Welle in de leeftijd van 71 jaar. Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging die zij in 'De Samaritaan' ontving. Ooitgensplaat: W. A. van der Welle WUly en Leo de Ruiter Bodegraven: Theresia en Jos Vermaat Ooitgensplaat: Jan en Thea van Drongelen Geertje Arend-Jan Thelma 21 april 2004 Zuid-Achterweg 36, 3257 BG Ooitgensplaat De rouwdienst zal D.V. gehouden worden maan dag 26 april om 13.30 uur in 'Elthato', Zuid-Ach terweg 27 te Oohgensplaat. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraaf plaats. Gelegenheid tot condoleren in de grote zaal van 'De Samaritaan', Kon. Julianaweg 59 te Sommels dijk, zaterdag 24 april van 20.30 tot 21.30 uur en in 'Elthato' na de begrafenis. Geen bloemen Zij die geen rouwbrief ontvingen, mogen deze advertentie als zodanig beschouwen. 'Ik ben zo bang Nu ben je vrij van alle pijn en hoefje nooit meer bang te zijn! Leo en Willy Zover wij konden zijn wij met je meegegaan, de laatste fase moest je alleen doorstaan. Moeder, je was een schat voor ons allen, je te moeten missen zal ons zwaar vallen. Heel trots zijn wij, zo een moeder en oma te hebben gehad, je blijft altijd bij ons, diep in ons hart. Vertrouwend op haar Heer en Heiland is rastig ingeslapen onze lieve moeder, oma en overgroot moeder weduwe van Leendert Driesse in de leeftijd van 77 jaar. Na 10 moeilijke jaren van gemis ben je eindelijk weer verenigd met Leen. moeder van: Woudi en Paul de Jong Maija en Piet van Seters Anneke en Koos Jansen oma van: Quintin en Jessica Laura en Jarl Erik en Thecla Esther Kevin Chantal overgrootmoeder van: Ryan 22 april 2004 Verzorgingshuis 'De Goede Ree', Prinsesselaan 51, Sommelsdijk Cortespondentie-adres: Koolmees 3, 3245 TP Sommelsdijk Gelegenheid tot condoleren zaterdag 24 april van 20.30 tot 21.30 uur in de grote zaal van 'De Goede Ree'. De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op maandag 26 april om 10.30 uur in de Lukaskapel van 'De Samaritaan', Kon. Julianaweg 59 te Sommelsdijk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraaf plaats 'Vrederust' te Middelhamis. Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, dan verzoeken wij u deze advertentie als zodanig te be schouwen. Met droefheid vernamen wij het overlijden van onze oud-werkneemster Gedurende een groot aantal jaren heeft zij met toe wijding de interieurverzorging van de voormalige Chr. LHNO 'De Dillenburg' uitgevoerd. Wij wensen haar nabestaanden van harte sterkte bij dit verdriet. Bestuur, directie en personeel van de Chr. S.G. 'Prins Maurits' te Middelhamis Voor de vele liefdevolle en hartelijke bewijzen van medeleven die ik van u persoonlijk en schriftelijk mocht ontvangen na het overlijden van mijn lieve moeder betuig ik u mijn hartelijke dank. In het bijzonder gaat mijn dank uit naar het perso neel van 'De Samaritaan', afdeling Kleiburg, voor de liefdevolle verzorging. Ds. Van Bennekom voor het leiden van de rouw dienst. Begrafenisverzorging Van Wageningen voor de correcte wijze waarop de begrafenis is verzorgd. L. J. Luchtenburg Nieuwe Tonge, april 2004 V\Jij aanUe.n la vooy uw b&langsfelling sn blijUe-ri van wiec/e/even iijd&ns de. zïe.U.ie en na Aef ov&AVjden van knijn tie.ve Vfouw &n onze zoygzavne ynoe-dey jAnnske ^^acobs-van Ve.pe.y-sifaien lAv^ i'&acH&s w/afen harfvefwaftnend en ons taf gfofe sfeun. ^e.f l\eeff ons goed gedaan dai zij bij velen van w een bijzondere ptaafs innatn. T~ainilie Jacobs Middelhamis, april 2004 Gespecialiseerd in thuis opbaring. Geheel naar uw wens en persoonlijke begeleiding. Dag en nacht bereikbaar. Jan van der Slik Nicotaas Beetsstraat 213245 RD Sommelsdijk Tel. (0187) 48 63 53 - 48 34 65 - 48 39 42 Psalm 42:2 onberijmd Na een welbesteed leven heeft de Heere tot Zich genomen mijn geliefde en zorgzame man echtgenoot van Willemina Johanna Kooijnian 16-11-1911 22-4-2004 Sterke de Heere mij in dit verlies. W. J. van der Wal-Kooijman Brielsestraat 46 3251 CE Stellendam Gelegenheid tot condoleren maandag 26 april 2004 van 19.00 tot 20.30 uur in 'De Rank", Bos- schieterstraat 6 te Stellendam. De begrafenis zal, naar zijn wens, vanuit het woon huis, in besloten kring plaatsvinden. Geen bloemen Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van de heer in de leeftijd van 92 jaar. De heer Van der Wal was vanaf juli 1954 tot december 1976 werkzaam als medewerker buiten dienst van de gemeente Stellendam en gemeente Goedereede. Wij herinneren hem als een man die zich steeds volledig heeft ingezet voor zijn taak. Wij wensen zijn vrouw alle kracht toe om dit ver lies te kunnen dragen. Het gemeentebestuur van Goedereede, De secretaris, R. S. M. Heintjes. De burgemeester, C. Sinke. Schrijf m\s en outvmig gratis een handig fotdmapje Schrijf nu in. en ontvang een handig fotomapjel Kraamzorg dBWaarOen Haflic HosKBCho Waard b.o. SV. F>Mtb(il12CI2 3280 AE Oua-Belter^ênd Voor tntoWlaW «n InscMjiirvijer. T»«toDn-(Ol«B)8120 55 £-nmiL tóhw® pl« neLnl van uraonwwK lijjn |a oM MJwn (J malum. V<«at*!tnsctinJfIor(nüMir aan en onhranfl fla insthfiivma «en )auk folomipjs voor timÈtt ftuaH v«i/e babyl I Garantiecertificaat van de Alg. Bond van Natuursteenbedrijven, PASCAL 6 INDUSTRIETERREIN OOSTPLAAT MIDDELHARNIS TEL. O 87-489088 FAX 0187-485088 v\AAAW.corvi/agemal<er.nl info@corwagemaker.nl I Dag en nacht bereikbaar Kijk ook op internet: Meidoorn 4 3248 XE Melissant Tel. (0187)60 11 66 Burg. Letteweg 36 3233 AG Oostvoorne TeL (0181) 48 80 88 Rouwcentrum: Nieuw/eweg 2, Melissant In het Eilanden-Nieuws leest u alles over de regionale gebeurtenissen en hun achtergronden. Wordt ook abonnee, en geniet mee.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 3