Con Amore zoekt talent LITIE Ombudsteam SGP Goedereede gereed voor vragen en klachten van burgers Meet 'n greet Slotavond >y 0900-8844 Havenevangelist bij 'Ruth' in Stellendam Roemeniecomitée op rommelmarkt en koninginnedagl Wie stuurt een kaartje? Open ochtend 'Van Vrouw tot Vrouw' in Ouddorp ■(•Mmnaard UITNODIGING Bijeenkomst 'De Christenvrouw' DÖRROSTRUyK Ta.a«fr.f' Eï] Concert in Ridderkerk 315-2 a .0 Men wil op de hoogte blijven van wel en wee van Goereese burgers Vertegenwoordigers uit elke kern 4"^ Visser Visser Proces-verbaal voor overtreden sluitingstijden Snelheidscontroles Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? www.cormelissant.nl lOBMTEITSCENTRUM. Nijverheidsweg 4, Dirksland Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! I Autobedrijf Cor Melissant f 0187-6015 98 m&i Flakl(ee Caravans 0187-60 5191 Cor MelissantTweewielers 0187-6017 06 www.opelnieuws.nl -A Kapspanten „X Portalen (0187)68 47 21 p Liggers Lateien Kom kijken en luisteren! Allen hartelijk welkom! ERA Bclorts: (0187) 47 02 72 of (0187) 68 45 45 Drie dorpen Contact Phiox Subuiata BARENDRECHT «TEL. 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL 0187-617300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVELD* TEL 0342-405 140 Vrijdag 16 april 2004 76e jaargang nr. 7297 Woensdag 21 april houdt de vrouwenbij- belstudiegroep Ruth in Stellendam haar laatste bijeenkomst van het seizoen. Voor deze ochtend is Ruud Kuijer uit Oude Ton- ge uitgenodigd. Hij zal het een en ander vertellen en laten zien over zijn werk als evangelist in de Rotterdamse haven. Het bestuur van 'Ruth' hoopt dinsdag weer veel vrouwen te ontmoeten. Ook andere belangstellenden die Ruth nog nooit hebben bezocht zijn welkom. De bijeenkomst begint om 9.30 uur en duurt tot 11.30 de ochtend wordt gehou den in verenigingsgebouw 'De Rank', naast de Hervormde Kerk van Stellendam. Zaterdag 3 april jl. mochten we als koor, voor het eerst onder leiding van onze nieuwe dirigent Lennert Knops, medewerking verle nen aan het Paasconcert van WWZ in Mid- delharnis. Daarna ontvingen we verschillen de positieve reacties over ons optreden waarvoor we als koor heel dankbaar zijn. Het is immers niet niks om, met een geheel nieuwe dirigent, in heel korte tijd een uit voering voor te bereiden waarvan het resul taat gehoord mag worden. Voor de verdere uitbouw van ons koor zijn we op zoek naar enthousiaste koorleden, met name jongens, die de diverse koorpartijen komen versterken. Heb je altijd al zin gehad om op een koor te zingen of is na onze laatste uitvoering je interesse gewekt Bezoek dan gerust eens vrijblijvend een repitie-avond. We repeteren elke 2 weken op donderdag van 19.45 - 22.00 uur in Melishof te Melissant. De eerst volgende keer is op d.v. donderdag 22 april a.s. Je bent van harte welkom! HET BESTUUR VAN CON AMOREk STELLENDAM - U vindt het Roemeniëco- mité vertegenwoordigd op de rommelmarkt van de N.H. kerk te Stellendam op Deo Volente zaterdag 24 april aanstaande. Van zelfsprekend kunt u bij onze kraam terecht voor vragen over het Roemeniëwerk, maar vooral ook voor koekjes, cakes en kaarten ed. Hiermee steunt u financieel het werk in Roemenië. Op Koninginnedag is het Roemeniëcomité er opnieuw! U vindt ons dan op de Voor straat met een kraam waarin u kunt schieten, darten, sjoelen en spijkerslaan voor het goe de doel! De kinderen kunnen lollytrekken, waarbij altijd prijs! Ook hier zijn koekjes ed. te koop, omdat hier voorgaande jaren veel vraag naar was! In de nacht van zondag op maandag na Koninginnedag vertrekt de transportgroep en de vrachtwagen (met twee Stellendamse chauffeurs!) naar Botosani in Roemenië, om daar opnieuw uw materialen af te geven. Wij bedanken iedereen voor de geschonken materialen en wij hopen u te ontmoeten op de rommelmarkt en op Koninginnedag! Heeft u leuke, bruikbare materialen of ideeën voor het zomerwerk voor de kinderen en jongeren in Kökös? neemt u dan contact op met het secretariaat van het comité: B. Smelt, 491209. Op woensdag 21 april 2004 wordt mevr. Geerts uit Ooltgensplaat 90 jaar. Mevrouw Geerts is bij de meeste Ooltgensplatenaren en Langstraatbewoners beter bekend als juf frouw Quispel, de kleuteronderwijzeres die bijna de helft van alle jongeren tussen 1944 en helft van de zeventiger jaren in de klas heeft gehad. Daarnaast was zij erg actief in het verenigingsleven van Ooltgensplaat. Zij kan niet iedereen meer persoonlijk ontvan gen, maar het zou haar veel plezier doen om een kaartje te krijgen voor haar verjaardag. Doet u mee.... Haar adres is: Mr. M.Geerts-Quispel, Voorstraat 3, 3257 BC Ooltgensplaat. Mevrouw Geerts in februari 2004. e Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakl<ee SOMMELSDIJK - Politiemensen van dis trict De Eilanden hebben tegen de eigenaar van een horecagelegenheid aan de Oostdijk proces-verbaal opgemaakt voor het overtre den van de sluitingstijden. Naar aanleiding van klachten van omwonenden stelden de politiemensen zondagochtend omstreeks drie uur een onderzoek in. Ter plaatse bleek dat de horecagelegenheid nog open was, ter wijl deze al een uur eerder dicht moest zijn. Nadat een waarschuwing voor de gevolgen als dit vaker gaat voorkomen werd gegeven, werd proces-verbaal tegen de eigenaar opge maakt. Motorrijder omgekomen STELLENDAM - Zaterdagmiddag omstreeks twee uur is een 28-jarige man uit Nieuwe Tonge ernstig gewond geraakt nadat hij met zijn crossmotor in een sloot langs de rijksweg N57 te Stellendam was gereden en vermoedelijk met zijn hoofd tegen een betonnen duiker was gekomen. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het Eras mus Medisch Centum in Rotterdam waar hij in de avonduren aan zijn verwondingen overleed. Het slachtoffer en zijn vriend reden beiden op crossmotoren in het gras evenwijdig aan de N57. Men reed kort langs de sloot en het slachtoffer dat voorop reed, zag kennelijk niet dat de sloot een inham kreeg (bij een duiker). Hij reed daar de sloot in en kwam tegen de betonnen duiker aan. De vriend haalde het slachtoffer uit het water en heeft hem nog beademd. Daarna werd hij overgebracht naar het EMC. Personeel van de traumaheli verleende assistentie aan de GGD. De Technische Ongevallen Dienst heeft een onderzoek naar het ongeval inge steld. Auto over de kop GOEDEREEDE - Zondagavond omstreeks half twaalf ontstond op de N57 nabij Goede- reede een aanrijding. Een 20-jarige bestuur der uit Stellendam belandde door nog onbe kende oorzaak met de auto in de berm, verl oor de macht over het stuur waarna de auto over de kop sloeg. De bestuurder en een 17- jarige inzittende uit Stellendam raakten niet gewond. De Technische Ongevallen Dienst stelt een nader onderzoek in. Preventie auto-inbraken OUDDORP - Zondagmiddag hielden poli tiemensen van het wijkteam Goeree-Over- flakkee een preventieactie auto-inbraken in Ouddorp. Op alle parkeerplaatsen aan de stranden werd gecontroleerd of de voertui gen waren afgesloten en of er waardevolle goederen in de auto's waren achtergelaten. Hierbij werden eveneens flyers uitgedeeld. Auto's die niet goed waren afgesloten, wer den vooralsnog door de politiemensen afge sloten. Bij vier auto's was dit niet mogelijk en werden eveneens een telefoon, radio en kftitekenbewijs aangetroffen. Deze werden meegenomen naar het bureau en konden daar later door de (opgeluchte) eigenaren worden afgehaald. Inbraak tennisvereniging MIDDELHARNIS - Zondagmiddag werd geconstateerd dat was ingebroken in een kantine van een tennisvereniging aan de Sportlaan te Middelhamis. Onbekenden hadden in de nacht van zaterdag op zondag. De voordeur geforceerd en doorzochten ver volgens het pand. Uit de kantine werden onder meer een stereo-installatie, geld en snoep weggenomen. STELLENDAM - Personeel van de Ver keerspolitie (Project Verkeershandhaving) hield donderdagmorgen radarsnelheidscon troles op de Korteweg in Stellendam. Tussen kwart voor acht en kwart voor negen flitste de snelheidsradar 35 van de 692 passerende weggebruikers. Hoogst gemeten snelheid bedroeg 155 km/uur in plaats van '50'. Woensdag 21 april wordt weer de open och tend voor vrouwen gehouden in Ouddorp. Deze keer wordt het seizoen afgesloten met een gastspreekster: Willemien Lemkes. Zij zal spreken over het thema 'Met het oog op deze tijd', naar aanleiding van het bijbelboek Esther: Hoe kun je naar Gods wil leven in deze maatschappij? De koffie staat weer klaar vanaf 9.00 uur, het programma begint om 9.30 uur en eindigt om ongevbeer 11.00 uur. De open ochtend wordt gehouden in de Doopsgezinde Gemeente^ Dorpstienden 3, in Ouddorp. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-476555 MAKELAARDIJ Middelhamis B.V. Voor de koop of verl<oop van uw woning Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelhamis Tel. (0187)482606 Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel. Al 35 Joor de meest geliefde auto von Nederland. www.opelnieuws.n! EI$ÊÏ1MEeCtEËlit^\ Nederlandse Patiënten Vereniging Jaarvergadering van de Nederlandse Patiënten Vereniging, met een referaat over Gehandicaptenzorg. Toegang vrij. D.v. dinsdag 27 april 2004. Aanvang 19.30 uur. Chr. Scholengemeenschap Prins Maurits te IVliddelharnis. Op woensdag 21 april komt 'De Christen vrouw', afdeling Middelhamis Sommels- dijk voor de laatste keer in dit seizoen bijeen in 'De Hoeksteen' te Middelhamis. De aanvang van de avond is: 19.45 uur en de spreekster is mevrouw Van Dijk van de Nederlandse Patiëntenvereniging. Onder werp: 'Levenswensverklaring'. Gasten zijn ook van harte welkom. 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs NVM m De SGP-fractie in de gemeente Goede reede wil ernst maken met het motto van de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 'Tot uw dienst'. De kleine letter 'u' van het motto wijst erop dat de SGP-ers ook de burgers van Goe dereede ten dienste willen zijn. De invoering van het dualisme heeft er toe geleid dat de politieke partijen ernst moeten maken met het 'opzoe ken van de burgers'. De Goereese SGP'ers hebben daarom besloten om een Ombudsteam in te stellen, wat vanaf heden actief is. Woensdagmiddag werd het team voorge steld aan de pers. Tijdens deze presentatie bleek dat de SGP er voor heeft gekozen om uit ieder dorp van de gemeente Goedereede een vertegenwoordiger in het Ombudsteam te plaatsen. Uit Stellendam heeft Hans de Geus zitting in het team, Goedereede is ver tegenwoordigd door Klaas Soeteman en Ouddorp door Eduard Nap. Raadslid Hans Klepper verzorgt de algehele coördinatie van het Ombudsteam. Volgens de initiatiefnemers is er binnen de gemeente wel behoefte aan een ombudsteam en de instelling van een dergelijk orgaan heeft een tweeledig doel. Allereerst is het team er voor alle burgers van de gemeente Goedereede. Iedereen die een klacht heeft over een overheids- of semi-overheidsin- stantie kan bij het team terecht. En niet alleen met klachten, maar ook met allerlei vragen waar de burgers mee kunnen zitten, wanneer ze in aanraking komen met over heidsinstanties of instellingen. Het tweede doel wat de SGP in Goedereede voor ogen staat is het contact met de burgers, waarin zij, zéker na de invoering van het dualisme een grotere taak heeft gekregen. Het blijkt dat ander SGP-afdelingen in Nederland ook een dergelijk ombudsteam hebben ingesteld en deze functioneren naar volle tevreden heid. Klepper legt uit dat er bewust gekozen is voor een vertegenwoordiger uit elk van de drie dorpen omdat zij het dichtst bij de bevolking staan en wellicht dichter bij de problematiek staat die de burger aankaart. Er is ook geprobeerd om mensen vanuit ver schillende beroepsgroepen en specifieke achtergronden in het ombudsteam te plaat sen. De Geus is 'vutter', maar werkt nog een dag in de week bij Groenservice Zuid-Hol land. Soeteman is bouwkundig opzichter bij een woningbouwvereniging en is actief bin nen de besturen van zorginstellingen en dia ken van de Hervormde kerk in Goedereede. Nap is locatiemanager van 'De Mantelienge' in Ouddorp en is ook betrokken bij de lei ding van enkele gezinsvervangende huizen in de regio van de Stichting Adullam. Bij de introductie van het team legt Klepper uit met welke vragen de burgers bij het Ombudsteam terecht kunnen. Hij benadmkt Het Ombudsteam van de SGP in de gemeente Goedereede: v.l.n.r.: E. Nap, J. Klepper, J. de Geus en K. Soeteman. dat het team er is voor alle burgers van de gemeente Goedereede. "We willen de bur gers helpen met het oplossen van klachten die er leven ten aanzien van overheidsinstel lingen". En met overheidsinstellingen wor den naast de gemeente ook welzijnsinstellin- gen of nutsbedrijven genoemd. Het is de bedoeling dat het Ombudsteam helpt met het opstellen van een klacht in het kader van de verschillende klachtenregelingen van de instellingen. Het team verwacht verschillen de vragen van de burgers, zoals het soms lang uitblijven van een reactie op een brief van de gemeente tot vragen over bijvoor beeld de Wet Voorzieningen Gehandicap ten. Het Ombudsteam verwacht dat er door het initiatief van de SGP voor de burgers een opening wordt geschapen om met hun klach ten of vragen voor de dag te komen. "Een burger kan wel eens het idee hebben dat zijn klacht niet goed behandeld wordt bij een overheidsinstantie, bijvoorbeeld de gemeen te. Als die burger dan bij ons zijn of haar verhaal doet kunnen wij contact opnemen met het sectorhoofd van de afdeling waar de klacht thuishoort en wellicht kunnen we dan tot een oplossing komen", aldus Klepper. Verder benadmkt hij dat het niet de bedoe ling is dat het team juridische procedures gaat voeren en meewerkt aan zaken waar de burger via slinkse wijze gelijkt probeert te krijgen zonder de wettelijke procedures te hebben bewandeld. Vertrouwelijk Als een burger een klacht heeft over een instel ling kan er contact opgenomen worden met één van de leden van het Ombudsteam, dit kan mon deling, schriftelijke of via e-mail. De klacht wordt vervolgens op een klachtenformulier ingevuld en in het team besproken. Vervolgens wordt er geprobeerd om - eventueel - in samen werking met de raadsfractie van de SGP de klacht op te lossen. Het team benadmkt dat er geprobeerd zal worden om snel te werken en dat de klager op de hoogte wordt gehouden over het verloop van de behandeling van de klacht. Het is vQorlopig niet de bedoeling dat het team spreekuur zal gaan houden, maar de leden zijn altijd aanspreekbaar voor burgers die zich in het ongelijk gesteld voelen in hun contacten met de overheden. De SGP-ers hopen dat ze op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan de volksvertegenwoordi- gende taak van de raadsleden. Een ieder die contact wil met het Ombuds team kan zich in verbinding stellen met één van de leden: J. de Geus, tel. 0187-491695, e-mail: h.degeussgp-goedereede.nl: K. Soeteman, tel. 0187-492631, e-mail: k.soeteman@sgp-goedereed&.nl: E. Nap, tel. 0187-683631, e-mail: e.nap@sgp-goedereede.nl of algeheel coördinator:. Klepper, tel. 0187-681005, e-mail: j .klepper® sgp-goedereede.nl. Verdere info via de website www.sgp-goedereede.nl. Bodembedekkende vaste plant. In diverse fraaie tinten. DIRKSUkND.VROOMWEG 23,0187.601354, DONDERDAG VRIJDAG KOOPAVOND Aanstaande zaterdag is het weer OJW, de deuren van de Hoeksteen staan vanaf half 8 voor jullie open voor een gezellige meet 'n greet. We organiseren deze avond ook een tafeltennistoemooi met voor de winnaar een leuke prijs. Ook hebben we weer een lekkere warme hap. Allemaal komen dus. Tot zaterdag! Het OJW. Zaterdag 24 april D.V. wordt er een orgel concert gegeven in de Singelkerk te Ridder kerk. Jan Hage zal het Van Den Heuvel orgel bespelen. Deze organist, met een bij zondere kwaliteit, belooft een interessant programma te verzorgen. Jan Hage, organist van de bekende Kloosterkerk in Den Haag, heeft een rijk studie verleden. O.a. Theorie der Muziek, Muziekwetenschappen en Kerkmuziek werden in Utrecht afgerond. De in 1964 geboren musicus, won regelmatig eerste prijzen tijdens verschillende concour sen. Zijn vele concerten in binnen -en bui tenland en zijn boeiende cd's spreken voor zich. Jan Hage zal zich in zijn concert rich ten op het thema 'improvisatie'. De avond aan de Kerksingel 1 begint om 20.00 uur. De deuren gaan al om 19.30 uur open. De pro gramma's zijn voor 4,- verkrijgbaar bij de ingang van de kerk. Kinderen tot 12 jaar en 65-plussers betalen 3,- Morgen is er slotavond van spirit, dus een leuke gezellige avond met een leuk pro- gramma.wat gaan we doen? We beginnen om 19.00 uur met Woord en gebed, daama reizen we af naar het strand van Ouddorp met de auto, en gaan we leuke en vermoei ende spellen doen. En natuurlijk is er een barbecue voor de frikadellen en hamburgers. De weerman geeft goed weer af, dus het belooft een mooie avond te worden. Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd, en neem je vrienden en vriendinnen maar mee. Tot morgen! REGISTERACCOUNTANTS

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1