webwinkel Reuze bekend Eilandelijk comité Woord en Daad alweer vijfentwintig Jaar actief op Goeree-Overfialikee Begin zomertijd Paaszang Goedereede Paasbijeenkomst Televisieuitzendlng Passie Nieuw Statenlid PvdA 3252 a.B Flodderije opent Explosie en gewonde aan boord Noordzeekotter DöRROSTRUyK innaard @QjaD@offiiam X^ Visser Visser Arte van Eist vijfentwintig jaar bij comité^ Veel belangstelling kinderworkshop chr. streekblad op gereformeerde grom voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilani NahMSeneeskundge J. M. Beiigsma houdt voor de laatete keer lezing op Goeree-Overflakkee Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? 'De Christenvrouw' Concert op twee orgels in Breepleinicerli IVIAKELAARDM ■H Taxatie ^''^l^^ CB3 ERA Bel ons- kËÉ (0187)47 02 72 of (0187)68 45 45 www.opelnieuws.nl actief in beeld en geluid www.dereusvastgoed.nl www.cormelissant.nl OBILITEITSCENTRUM Nijverheidsweg 4, Dirksland Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! Autobedrijf Cor Melissant 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor MetissantTweewielers 0187-6017 06 instattatiebedrijf Altijd 60 kwaliteitsoccasions met 6 tot 12 maanden BOVAG-garantie. BARENDRECHT «TEL. 0180-642 111 MIDDELHARNIS TEL. 0187 - 617 300 GOUDA «TEL. 0182-358 235 BARNEVELD* TEL. 0342-405 140 Maandagavond, tijdens een verga dering van het eilandelijke comité van Woord en Daad in de Groen van Prinsterer school in Middelhamis, werd op gepaste wijze stilgestaan bij het vijfentwintig jarig bestaan van het comité én bij het feit dat Arie van Eist al bijna vanaf de oprichting bij het comité betrokken is. Cijfers In de statenvergadering van 31 maart vcordt de in Voorburg woon achtige Martin Loose geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten voor de PvdA. Hij volgt Henk Bouwman op, die de Staten om gezondheids redenen heeft moeten verlaten. Karels Autoschade www.karels.com Ook voor Caravan schadeherstel en onderhoud www.caravanschadeherstel.nl Vrijdag 26 maart 2004 76e jaargang nr. 7292 LET OP: in de nacht van zaterdag 27 maart op zondag 28 maart, om 2.00 uur, moet de klok een uur vooruit worden gezet in verband met de zomertijd. De Tilburgse natuurgeneeskundige J.M. Bergsma hoopt in Dirksland weer een lezing te houden over hoe natuuriijke middelen succesvol kunnen worden ingezet ten behoe ve van de gezondheid. Jaarlijks houdt hij op Goeree-Overflakkee een lezing over zijn vakgebied, waarvoor telkens grote belang stelling bestaat. Ditmaal komt Bergsma ech ter voor de laatste maal. Zijn activiteiten op medisch gebied heeft hij reeds flink afge bouwd en binnenkort legt hij ook zijn prak tijk neer, daar ook bij Bergsma 'de jaren gaan tellen'. Maar maandagavond 19 april a.s. is hij nog eenmaal te beluisteren op Goe ree-Overflakkee te komen. Hij hoopt dan weer te spreken in gebouw 'De Schakel', Beatrixlaan 31 te Dirksland. De aanvang is 20.00 uur en de toegang is gratis. Makelaaiskantoor Tamboer liociliiiil makclaiu/laxaloiir. lid NVM ()lS7-476.'>ri3 Floddertje goed tweedehands goed heeft een webwinkel geopend. Op de webwinkel staan foto's van kinderkleding die recent zijn ingebracht. Bestel online en laat het öf per post bezor gen öf kom de kleding binnen 1 week opha len in de winkel.Omdat Floddertje qua locatie buitenaf zit is het ideaal om even te checken of er iets voor uw kinderen bij zit. U kunt selecteren op maat en soort.De web winkel is een proef van 3 maanden en kan worden uitgebreid tot 100 stuks kinderkle ding. Als u geen tijd heeft om naar Floddertje te komen surf dan naar www.floddertje.org en bestel online! BHS webdesign heeft deze webwinkel geheel in de Ujn van de origine le lay-out van Floddertje geïntegreerd in de site, via de website kunt u doorklikken naar de website van BHS Webdesign. Tot slot, u kunt nog kinderkleding positiekleding inleveren t/m 8 april! De kleding moet wel; schoon/heel/gestre ken modieus zijn. Verder zijn er voor de babyboek nog de volgende artikelen van harte welkom; auto/fiets wipstoeltjes, kiddyboards, goed speelgoed! Tot ziens op di donderdagmorgen en woensdagmiddag op de Noordzij dsedreef 10 te Ooltgensplaat. Tel: 0187-630.732. Op vrijdag 2 april 2004 zal er een paaszang- avond gehouden worden in de kerk van Goe dereede. Het Christelijk Stadskoor 'Goeree', onder leiding van Jaap de Geus zal haar medewerking verlenen. Het lijden en sterven van onze Here Jezus zal het onderwerp zijn van de meditatie, die zal worden verzorgd door dhr. H. van der Haven, ouderling-kerkvoogd van de Her vormde gemeente Goedereede. Het orgel zal worden bespeeld door Ad de Gans. De declamatie zal verzorgd worden door een koorUd en mevr. A. van der Haven. De aanvang van deze avond is 19.30 uur. De kerk is om 19.00 uur open. De toegang is gratis. Bij de uitgang zal er een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten. Na afloop is er voor ieder een koffie, thee of limonade in "De Ark". Schroom niet en kom. We kijken uit naar een mooie en fijne avond waarvan u getuige kimt zijn! Begin deze week moesten de KNRM red dingboten van Stellendam, Hoek van Hol land en Noordland-Burgsluis in actie moeten komen voor hulpverlening aan de visserij. Het begon dinsdagavond 23 maart. De bemanningen van de reddingboten op de kop van Goeree waren bezig met een EHBO-cur- sus in het boothuis van Ouddorp. De kust- wachtpost in de vuurtoren van Ouddorp kreeg een melding van de Noordzeekotter G04 George Johannes Klazina dat er een gewonde aan boord was. Hij had een steen op zijn been gekregen en was daarbij zoda nig gewond geraakt dat het raadzaam was hem naar de wal te brengen voor verdere medische hulp. Doordat de bemanning al in het boothuis aanwezig was, behoefde deze niet te worden opgepiept, maar kon onmid dellijk met de reddingboot naar het Euro platform worden gevaren om de man van boord te halen en naar het boothuis in Stel lendam te brengen, waar hij door familie werd opgehaald. De volgende dag, woensdag 24 maart, ont stond er rond half tien een explosie aan boord van de TH43 Maria. Die bevond zich, net als de G04 de vorige dag, in de buurt van het Europlatform. Door de explosie werd een bemanningslid ernstig gewond en ont stond er brand aan boord. Onmiddellijk werd via de Kustwacht alarm geslagen. De red dingboten Kapiteins Hazewinkel uit Hoek van Holland, Prinses Margriet uit Stellen- dam en Koopmansdank uit Noordland- Burghsluis werden gealarmeerd, alsmede een helikopter van de Koninklijke Marine, het marinevaartuig Snellius en het patrouil levaartuig RPA-16, die allen koers zetten naar de TH43. Daarbij nam de KNRM ambulancepersoneel mee. De brand aan boord kon door de bemanning zelf worden bedwongen. Voor de gewonde werd per helikopter een arts op het schip gezet. De patiënt werd met de heli naar het Dijkzigt ziekenhuis in Rotterdam vervoerd. De TH43, die door de uitgevallen motor zelf niet meer kon varen, werd door de in de buurt zijnde G055 Zuiderkruis op sleeptouw genomen en naar de haven van Stellendam gebracht, waarna de reddingboten weer terugkeerden naar hun station. Bij het bin nenvaren van de sleep door het Goereese Gat werd de Prinses Margriet weer opgeroepen om assistentie te verlenen daar tijdens de begeleiding de tros brak, maar met behulp van de reddingboot was de sleepverbinding snel weer hersteld. Rond 18.00 uur kon de Maria de buitenhaven van Stellendam wor den binnengebracht. Inmiddels was bericht uit het ziekenhuis ontvangen dat de verwon dingen van het bemanningslid meevielen en dat hij al snel naar huis zal mogen. Op woensdag 31 maart a.s. hoopt 'De Chris tenvrouw' ^d. Middelhamis/Sommelsdijk haar Paasavond te houden in verenigingsge bouw 'De Hoeksteen' te Middelhamis. Ds. C. Gielen hoopt een meditatie te houden, terwijl Arjan en Fryda Huizer uit Dirksland op de orgel en panfluit hopen te spelen. Aan vang 19.30 uur. Gasten zijn harteüjk wel kom. Aan de eerste uitvoering van de passie Een gat in het dak, gecomponeerd door Mar van der Veer op teksten van ds. Michiel de Zeeuw zal de televisierubriek Netwerk van de Avro aandacht besteden. Zowel tijdens de generale repetitie als tijdens de uitvoeringen zullen opnamen gemaakt worden afgewis seld met interviews met de makers en deel nemende koorleden. Een van de redenen van deze uitzending is dat voor het eerst wordt gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvert aling die eind dit jaar zal verschijnen. De eerste uitvoering van de passie vindt plaats op zaterdag 3 april in de Nieuwe Kerk te Zierikzee, in de week daarna zal de reporta ge worden uitgezonden op Nederland 1 Op vrijdag 2 april geeft Martin Mans een orgelconcert in de Breepleinkerk in Rotter dam, samen met de organist Marco den Toom. Zij bespelen twee orgels: het orgel van de kerk en een drie klaviers elektronisch orgel. Naast de gebruikelijke verzoeken die bij de ingang kunnen worden ingediend, spe len zij werken voor twee orgels en vierhan dige werken op één orgel. Marco den Toom is een jonge organist uit Hoevelaken, die steeds meer bekendheid geniet. Het is het eerste dubbelconcert dat zij geven. Het con cert begint om 20.00 uur. De toegang bedraagt 7,- voor volwassenen en 3,- voor kinderen onder de twaalf jaar. Voor nadere informatie kan men de website van Martin Mans bekijken: www.martin mans.nl. 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs NVM Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel. Al 35 jaar de meest geliefde auto van NedeHond. www.opelnieuws.nl COMBI OUODOW-WtilihMl 3S U (0117] 611611 hx iU7U MAKELAARDIJ Middelbarnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelhamis Tel. (0187)482606 Ifüiffl^ RiDetDiuirii fliwmiirf muntu «titc-Toimi Kijk voor hett'otledige aanbod op: 'kliiSMUÜH' MH I^VCfH TEL. 0187 - 688500 ELISSANI. Gas -Water -Warmte Dorpsweg 4, Ouddorp, Tel. (0187) 68 21 OI Kijk op wwv^.axxiauto.nl of kom langs! Watertoren 25, Dirksland Tel. 60 35 90 REGISTERACCOUNTANTS De heer en mevrouw Van Eist met comitévoorzitter M. Vroegindeweij (rechts). De voorzitter van het eilandelijke comité, de heer M. Vroegindeweij, stond in het zijn openingswoord stil bij het vijfentwintigjarig bestaan van het Comité. Terugkijkend naar de geschiedenis van het eilandelijk comité moest hij constateren dat "God groot is". Hij was God dankbaar dat het comité in de afge lopen vijfentwintig jaar veel werk heeft mogen verrichten. "Ons comité heeft een klein steentje bij mogen dragen, maar door Gods grootheid kan dit eeuwigheidswaarde hebben voor de mensen waar hulp aan werd verleend", aldus Vroegindeweij. Het blijkt dat het eilandelijk comité al die jaren flink aan de weg heeft getimmerd; vrij wel eUce inwoner van Goeree-Overflakkee wordt enkele keren per jaar op een of andere wijze geconfronteerd met het werk van Woord en Daad. Zo zijn daar de inmiddels traditionele kaartverkopen in december. En ook worden er regelmatig etenswaren ver kocht, zoals krentenbroden of oliebollen. In dit verband dient zeker ook de jaarlijkse rommelmarkt bij de familie Grinwis in Oud- oprp niet vergeten te worden. Verder is de Reformatorische hulpverleningsorganisatie bekend van het adoptieplan voor kinderen in het buitenland. Voor een vast bedrag per maand kan men een kind financieel adopte ren. Van de landelijke organisatie in Gorinchem was voorlichter de heer H. de Pater afgereisd naar Middelhamis. Hij had wat cijfers mee gebracht waaruit bleek dat het eilandelijke comité voor wat betreft de 'prestaties' boven het landehjke gemiddeld uitstak. Ook gaf hij wat uitleg bij het werken van de Stichting Woord en Daad. De Pater veronderstelde dat door de genoemde activiteiten van het comité vrij wel iedereen op Goeree-Overflakkee van het bestaan van Woord en Daad op de hoogte en volgens hem is dit voornamelijk te danken aan het Comité. Hij vond het ook belangrijk dat de achttien comitéleden verspreid over het eiland wonen en ook een verschillende kerkelijke achtergrond hebben. Om een beeld van de activiteiten van Woord en Daad op Goeree-Overflakkee te schetsen gaf de heer De Pater een overzicht: van het kwartaalblad wat Woord en Daad uitgeeft worden er op Goeree-Overflakkee ongeveer 1900 exemplaren verspreid. Dit büjkt 2,2 van de landelijke oplage te zijn. Van het jon gerenblad 'Grenzeloos' bUjken er 563 exem plaren verspreid te worden. Als men kijkt naar de inkomsten van Woord en Daad over 2003, bUjkt dat 910 lezers van het kwartaal blad een bijdrage hebben gegeven. Verwon derd waren de comitéleden over het gemid delde bedrag dat deze lezers schonken: 381,-! Het landelijke gemiddelde lag op 330,- per lezers. Vorige jaar werd er in totaal 347.000,- gegeven door sympathisanten op Goeree-Overflakkee. Het eilandelijke comité zorgde voor 18% procent van de inkomsten. Een groot deel van de inkomsten komt vol gens De Pater uit het adopteren van kinde ren. "Dit is een bewijs dat de mensen Woord en Daad vertrouwen. Dit komt omdat ze jul lie vertrouwen", verzekerde De Pater de comitéleden. Platte organisatie De heer De Pater legde uit dat Woord en Daad een 'platte' organisatie is, waar bij de Ujnen tussen het bestuur en de comités zo klein mogehjk worden gehouden. Dit komt het efficiënte werken ten goede. Ook de geldstroom is, volgens De Pater heel kort en loopt over zo min mogelijk schijven. Ook in de contacten met het buitenland waar de hulpverlening actief is wordt zo efficiënt mogelijk gewerkt. "Wij zenden zo weinig mogelijk personeel uit, maar verlenen hulp aan bestaande vertrouwde organisatie in ver schillende landen. Het zijn meestal organisa ties waar we soms wel een dertigjarige band mee hebben en die we volledig kunnen ver trouwen". Onlangs heeft de Volkskrant een onderzoek gehouden naar 'goede doelenorganisaties'. Uit dit onderzoek blijkt dat de Stichting Woord en Daad er heel positief uitspringt. Zo blijkt Woord en Daad bijna de laagste salariskosten te hebben, zowel directeur als medewerkers. Uit het onderzoek blijkt ook dat Woord en Daad het minste uitgeeft aan wervingskosten van alle organisaties. De heer De Pater wijst er op dat deze lage wer vingskosten in de eerste plaats te danken is aan de comités in het land. De Pater verklaarde dat door de jaren heen het bestuur van Woord en Daad steeds meer verder is gespeciaUseerd, naast theologen, zitten er ook twee onderwijskundigen, een jurist arts econoom, een accountant en een ontwikkelingsdeskundige. Het blijkt dat Woord en Daad een flink bedrijf is geworden: 20 nevenvestiging in het buitenland met ongeveer drieduizend personeelsleden! Het omvangrijke werk van Woord en Daad zou nooit kunnen worden verricht als er geen beroep op de comités van vrijwilligers kon worden gedaan. Eén van deze vrijwilligers werd in het zonnetje gezet. De heer Arie van Eist uit Herkingen was 25 jaar lid van het eilandelijke comité. Korte tijd na de oprich ting is hij al lid geworden. Namens het hoofdbestuur van Woord en Daad bood De Pater Van Eist een beeldje aan. De heer C.J. Arensman, bestuurslid van het eilandelijk comité was voor deze bijzondere gelegenheid een 'zoektocht' begonnen. In een toespraak tot de jubilaris liet hij markan te punten uit het verleden de revue passeren. In 1978 werd het comité opgericht, dit gebeurde in Vormingscentrum De Proeftuin in Middelhamis. De heer Visser nam het ini tiatief om tot een eilandelijk comité van Woord en Daad te komen. Arensman had begrepen dat er in het begin veel weerstand was vanuit de kerken tegen de oprichting van het comité. De kerkenraden van de reformatorische keren op Goeree-Overflak kee werd verzocht om een vertegenwoordi ger in het comité te benoemen, die als con tactpersoon zou fungeren en activiteiten voor Woord en Daad zou ontplooien. "Maar ondanks de vriendelijke groet en heilbede, werd er niet meegewerkt. Onbegrijpelijk!" aldus Arensman. Ook de toenmalige voor zitter ds. Beens heeft meermalen verzucht dat het moeilijk was om comitéleden te krij gen. De oorzaak van de weerstand bleek te liggen in het feit dat de kerkenraden bang waren dat de eigen hulpverleningsinstanties zouden lijden onder de komst van Woord en Daad. In de praktijk is gebleken dat dit niet het geval is geweest. Ondanks de gaven voor Woord en Daad werden de eigen organisa ties zeker niet vergeten. Rustig en betrouwbaar Arensman stond stil bij de groei in de tachti ger jaren en bij de vele acties die Van der Eist had meegemaakt in dit verband noemde hij de Korendag in de Vismijn in Stellen dam, wat een enorm succes is geworden. "Rustig, betrouwbaar en evenwichtig", zo schetste Arensman de heer Van Eist. Namens het bestuur ontving de heer Van Eist nog een enveloppe met inhoud en een plant voor mevrouw Van Eist, die dankbaar in ontvangst werden genomen. Martin Loose (49) vervulde na een studie Technische Natuurkunde in Delft diverse functies in het bedrijfsleven (vooral op het vlak van technisch management). Daarna belandde hij in het onderwijs; hij is nu als docent wiskunde 'terug' op de school waar hij ooit zelf eindexamen deed (Haags Montessori Lyceum). Het HML ligt vlak achter het provinciehuis; dat is in de praktijk best gemakkelijk, zo heeft hij in zijn inwerkperiode al gemerkt. Martin Loose neemt voor de PvdA zitting in de statencommissies GWM (Groen, Water en Milieu) en R&W (Ruimte en Wonen). Deze onderwerpen sluiten naad loos aan op enerzijds zijn affiniteit met Langeweg 38, 3244 BH Nieuwe Tonga Tel. (0187)6513 96 CARAVAN- EN CAMPERSERVICE euROGimmeBmniJF Maak tijdig een afspraak. Voor meer Informatie zie onze website: natuur en milieu (opgedaan in de NJN, Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstu die) en anderzijds zijn passie voor het thema duurzaamheid in al zijn facetten - niet alleen in de ecologische betekenis, maar ook m.b.t. zaken als ruimtegebruik en wat hij zelf graag 'duurzame besluit vorming' noemt: vermijd de waan van de dag en kijk altijd naar uitvoerbaarheid en consequenties op lange termijn. Martin Loose is getrouwd (3 kinderen van 10, 7 en 4 jaar). Hij verwierf zich in Voorburg bekendheid als oprichter en voorzitter van de Kopersvereniging Sijt- wende, het iimovatieve project van 700 woningen gebouwd langs de NORAH (N14). Er was veel belangstelling voor de kinder workshop van de Kunststichting Goederee de op 17 maart in het verenigingsgebouw Oostdam. Ondanks het mooie weer die woensdagmiddag hebben 21 jongens en meisjes vol enthousiasme gewerkt met gips. Ze hebben mallen gemaakt, gips gemengd, gegoten en beschilderd. Na 2 uur gingen ze trots met hun zelfgemaakte fossielen naar huis. Er werd al meteen geïnformeerd naar de volgende workshop. Het succes van o.a. dit project ziet de kunst stichting als een stimulans tot het organise ren van meer creatieve evenementen voor kinderen in de toekomst.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1