LITIE 0900-8844 ftlatneelemaM \\J Boodschappenpakkettenberg Zoon van Goréese bezoekt scholen Goeree met workshop Senegalese trommels Oranjebraderie 325a Q-^ Radio Superstar bedankt raadsfracties CDA houdt politiek praathuis Uitvoering Hout en Rietblazers IHuzïekschool G-O. fi mmMïmmB ■(/Minnaard Grote zangavond in de Ned.Herv.Kerk te Dinteloord DoRROSTRUfiK De makelaar die weet wat er te koop is MAKELAARDIJ chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hoüandse en zeeuwse eilanden Inbraak garagebedrijf INGEZONDEN: actief in beeld en geluid Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? Het is tijd voor de Beschermingstiypotheek. Leerzaam initiatief van Kunststichting Goedereede Scholen bepaald bij minder fraaie bladzijde uit de vaderlandse geschiedenis instattatiehedrijf www.opelnieuws.nl www.cormelissant.nl OBILITEITSCENTBUM Nijverheidsweg 4, Dirksland Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! Autobedrijf Cor Melissant 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor MelissantTweewielers 0187-6017 06 www.dereusvastgoed.nl Altijd 60 kwaliteitsoccasions met 6 tot 12 maanden BOVAG-garontie. 1^^ Visser Visser BARENDRECHT «TEL 0180-642 111 IVIIDDELHARNIS»TEL0187-617 300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVEID» TEL 0342-405 140 Wie deze week In de buurt kwam van de basisscholen in de gemeente Goedereede heeft zich wellicht afge vraagd waar de Afrikaanse klanken van trommels vandaan kwamen. Was men de scholen binnengegaan dan had men daar een Afrikaan in inheemse kledij aangetroffen die de kinderen van de hoogste groepen van de scholen de grondbeginselen van het Afrikaanse trommeispel bij bracht. te Dirksland ■H Taxatie nofl^- ERA Bel ons! (0187) 47 02 72 of (0187)68 45 45 Vrijdag 12 maart 2004 76e jaargang nr. 7288 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflalclcee OUDE TONGE - In de nacht van zondag op maandag werd in een garagebedrijf op de Boezemweg ingebroken. Onbekenden had den in de nachtelijke uren een raam openge broken, waarna diverse artikelen werden weggenomen. Radio Superstar Middelhamis bedankt de gemeenteraadsfracties van de SGP, ABB en VVD uit Middelhamis, die hebben meege werkt aan het voortbestaan van het station. NAMENS BESTUUR EN MEDE WERKERS RADIO SUPERSTAR Op vrijdag 19 maart houdt de afdeling van het CDA in Goede- reede een 'politiek praathuis'. Dit v^'ordt gehouden vanaf 18.30 tot ongeveer 22.00 uur. In het praathuis, dat gehouden wordt in Hotel restaurant De Gouden Leeuw aan de Markt in Goedereede, zijn verschillende CDA-prominenten aanwezig. Van Goede reede zijn wethouder J. van Oosterom en de raadsleden H. van Oostenbrugge en D. Pijl vertegenwoordigd. Namens de provinciale CDA-fractie is Martijn de Haas aanwezig en Cornells Visser, vertegenwoordigd 'Europa' als kandidaat lid voor het Europese parle ment. Thma's als de gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid, landbouw en visserij zullen zeker aan de orde komen. Belangstellenden die bij willen praten en bijgepraat willen worden over zaken die spelen op lokaal, provinciaal en europees niveau mogen deze bijeenkomst van het CDA zeker niet missen. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd! Op dit moment buitelt de ene uitvoering van de muziekschool "Goeree-Overflakkee" zowat over de andere. Op vrijdag 19 maart, aanvang 19.30 uur, kunt u weer terecht in het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 te Middel hamis. Er valt dan weer veel te genieten van een optreden van o.a klarinet- en saxofoon- leerlingen, al of niet in combinatie met een flinke hoeveelheid nog jonge blokfluitleer- lingen. De toegang is als vanouds gratis en eveneens als vanolids bent u weer hartelijk welkom! Docente Elly Bakker presenteert - een week na de uitvoering ió de Exoduskerk voor de gevorderde leerlingen - opnieuw een deel van de blokfluitafdeling. Ongeveer 22 blok- fluitisten in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar spe len stukjes uit de Barok, volksliedjes uit ver schillende landen en fragmenten uit de "Sound of music". De instrumenten die klin ken zijn de sopraan- en de altblokfluit; blok fluiten die solo en in groepsverband bespeeld worden. Docent Max Nunnemaker levert een fraai aandeel aan deze uitvoering met een zeven tal rietblazers. Op klarinet en saxofoon wordt les gegeven in een samenwerkings verband met het fanfareorkest "Sempre cres cendo" uit Middelhamis en het harmonieor kest "ApoUo" uit Nieuwe-Tonge. Deze avond spelen de rietblazers veel in ensem- blevorm met o.a. "Let us wander" van H. Purcell en "Eine kleine Nachtmusik" van W.A. Mozart. Het bovenstaande illustreert opnieuw de belangrijke plaats die het samenspel inneemt in het onderwijs aan de muziekschool. Om dat nog eens te onderstrepen spelen alle leer lingen (blokfluit, klarinet en saxofoon) ter afsluiting van het programma gezamenlijk "He's got the whole world in his hand". De 'concertgevers', de docenten, de directie en het bestuur va" df muziekschool ver wachten weer een stimulerend publiek dat nog net niet met spandoeken etc. aan de slag gaat. Het spelen voor publiek is elke keer weer een uiterst leerzame ervaring die heel belangrijk is voor de (muzikale) vorming van de leerlingen. Natuurlijk komt ook bij dit optreden de zaal weer vol COMBI OUDDOtf-WntitraalUI0II7] ólltll fn 61)734 bij PLUS Weken hebben de klanten van Plus Slingerland en Plus Tessemaker erop gewacht. Maar vorige week vrijdag en zaterdag konden ze het boodschappenpakket ophalen. De klanten hebben 11 weken de tijd gehad om voor het pakket van 40, - te sparen. "Ruim tweeduizend pakketten werden weggerukt. Het was weer eens een klapper van een actie van Plus", aldus de heerA. Slingerland, die op de foto met twee medewer kers poseert voor de 'boodschappenpakkettenberg'. Makelaarskantoor Tamboer becdigil makclaai/la\:ilciir. lid NVM 01X7-47655.^ Rafaopank Beschermings- rentekorting! Meer wetm? Suffnaar v,fww.rabobank.r!l of ne«m contact op rriet de Rabobank m uw buurt. HetHtijil voor éleflóbobank. Rabobank Gas -Water -Warmte Dorpsweg 4, Ouddorp, Tel. (0187) 68 21 01 Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel. Al 35 joor de meest geliefde auto von Nederland. www.opelnieuws.nl MAKELAARDIJ Middelhamis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraaf 32-34, 3241 AA Middelhamis Tel. (0187)482606 ELISSANT KilktoorhelvolUigeaaiUmlopi TEL. 0187 - 688500 Kijk op www.axxiaulo.nl of kom fangs.'Wateiloren 25, Dirksland Tel. 60 35 90 REGISTERACCOUNTANTS In één van de scholen, de Openbare Basis school 'Het Stellegors' in Stellendam waren we getuige van het optreden van de Senega- lees Malick N'Diaye Rose. Nadat de leerlin gen van 'SteUegors' de eerste kneepjes van het trommelen waren bijgebracht, sloegen ze er binnen korte tijd, op los. Alsof ze de Afri kaanse handtrommels al jaren in bezit had den. Het was een initiatief van de Kunststichting Goedereede om Malick naar de gemeente Goedereede toe te halen. Toch was de aan leiding voor deze workshop niet het veron derstelde gebrek aan ritmische vaardigheden van de Goereese schooljeugd. Nee, voor de aanleiding voor dit evenement moeten we ruim vierhonderd jaar terug in de geschiede nis gaan. Verband met Goeree De moeder van de Afrikaanse trommelspeler is afkomstig van het eiland Goree, dat vier kilometer voor de kust van Senegal in West- Afrika Ugt. De overeenkomstige naam van dit Afrikaanse eiland met Goeree is niet toe vallig. Er blijkt wel duidelijk een verband te bestaan met Goeree-Overflakkee. Volgens Marias Velthuizen, bestuurslid van de Kunststichting, was er bij de gemeente een verzoek binnen gekomen van de Stichting Doudou N'Diaye Rose om wat contacten met het eiland in de Atlantische Oceaan tot stand te brengen. De gemeente heeft vervol gens de Kunststichting benaderd. De Stich ting Doudou N'Diaye Rose en ook nog een Dit jaar zal Oranjevereniging Dirksland wederom de druk bezochte Oranjebraderie op Koningiimedag organiseren. De brade rie vindt plaats van 12.00 tot 18.00 uur in het centrum van Dirksland. Rondom de braderie vinden diverse attracties plaats (o.a. kinderspeelplein, muziek, straat theater en demonstraties), waardoor een grote toeloop vanuit geheel Goeree-Over flakkee gegarandeerd wordt. Momenteel zijn nog enkele kramen en/of standplaatsen beschikbaar. Een kraam kost 25 Euro en een standplaats 15 Euro; voor beide geldt de tweede voor de halve prijs. Voor locale verenigingen/instellin gen en het goede doel, wordt een gratis kraam door de Oranjevereniging beschik baar gesteld. Voor inschrijvingen of nadere informatie: Krijn Witvüet, tel. (0187) 605368. andere organisatie bleken grote plaiuien te hebben. Wellicht zal daar in de toekomst nog wat meer over bekend worden. Het leek de Kunststichting wel wat om rond de trom melaar Malick een educatief programma te maken voor de scholen. Een programma, waarbij niet alleen het hanteren van de Afri kaanse trommels aan de orde zou komen, maar ook de geschiedenis van het Afrikaan se eiland Goree. Tijdens de workshop werd er door een verhalenverteller de historie van het eiland verteld. En nu blijkt dit niet een geschiedenis te zijn waar we als Nederlan ders trots op zullen terugzien. Het eiland Goree blijkt een klein eiland te zijn wat vier kilometer uit de kust van Sene gal ligt in West-Afrika. Het eiland lag en ligt erg gunstig voor schepen die een veihge ankerplaats zoeken voor het afmeren van hun schepen. Door die ideale ligging was het eiland vanaf de 15e eeuw het sfrijdtoneel van verschillende Europese landen. Aanvankelijk heette het eiland Beer, maar de Nederlanders gaven het de naam Goede Reede, vanwege de haar gunstige ligging, later werd dit veranderd in Goree. Het was niet alleen de gunstige ligging die Goree aan haar naam hielp, maar ook de vorm van het eiland leek sterk op het eiland Goeree (toen nog los van Overflakkee). Voegen we daar nog bij dat veel schepen die naar West-Indië togen vanuit Goedereede vertrokken dan is het niet zo vreemd dat de zeevarenden voor het eilandje de naam Goedereede gebruik ten. Bij de vaartocht naar Indië rond Kaap de Goede Hoop, was het eiland een onmisbare, veilige haven, die gemakkeüjk te bereiken was. Ook werd het eiland gebruikt om de oversteek naar Amerika te maken, want de afstrand tussen Afrika en Amerika is ter hoogte van Goree op zijn smalst. Slavenhandel Het eiland heeft drieëneenhalve eeuw een grote rol gespeeld in de slavenhandel: in 1536 werd het eerste slavenhuis door de Por tugezen gebouwd, zij waren ook de eerste Europeanen die in 1444 voet aan val zetten Op zaterdag 27 maart wordt er een grote zangavond gehouden in de Ned. Herv. Kerk (Westvoorstraat) te Dinteloord. Aan deze avond wordt medewerking verleend door het jongerenkoor 'Laudate Dominum' uit Kapelle-Biezelinge o.l.v. Paul Heijboer en drie koren uit Tholen, te weten het jeugd- koor 'Sjaloom' en het jongerenkoor 'Hanan- ja', beiden o.l.v. Willy Eggebeen en het gemengd koor 'Crescendo' o.l.v. Paul Hey- boer. Tevens is er plaats gemaakt voor samenzang en orgelspel. De leiding van de avond berust bij de heer T.W. Kruithof, hoofd voorlich ting en fondswerving van de Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). Hij zal ook kort iets vertellen over het werk van de SDOK en met name het hulpverleningspro ject 'Christenen Noord-Korea'. Hiervoor is ook de collecte bestemd. Malick N'diaye Rose temidden van de Stellen- dammers van 'Het Stellegorstijdens zijn trom- melworkshop. op het eiland. Verschillende keren is er strijd gevoerd om het belangrijke eiland. Zo is het na de Portugezen achtereenvolgens bezet door de Hollanders, Fransen en Engelsen. De Nederlanders hebben het laatst overge bleven slavenhuis op Goree gebouwd. In Afrika werd op mensen gejaagd en via Goree werden deze mensen ingescheept ver voerd naar Amerika. Miljoenen mannen, vrouwen en kinderen werden van elkaar gescheiden en kwamen na een gruwelijke overtocht op geheel verschillende bestem mingen aan in Amerika. Tegenwoordig wordt het eiland Goree voor geheel andere en menslievende doeleinden gebruikt, namelijk het toerisme. Het door de Nederlanders gebouwde fort Nassau waar nog oude Hollandse kanonnen staan opgesteld is een van de trekpleisters voor de toeristen. Het slavenhuis maakt veel indruk op zwarte Amerikaanse toeristen. Zij komen uit Amerika speciaal naar Goree om met eigen ogen de plaats te zien waarvan hun voorouders werden weggevoerd. De heer Velthuizen van De Kunststichting verklaart dat de stichting via Malick ook de jeugd van de gemeente in aanraking wil brengen en ook interesse op te wekken voor de kunst. En hier valt ook zeker de Afri kaanse kunst van het trormnel slaan bij. Met veel overgave probeerde Malick in het Engels, Frans en - een beetje - Nederlands de leerlingen het Afrikaanse ritme bij te brengen. Bij 'Het Stellegors' hadden de leer lingen het vlug onder de knie! Na het trommel slaan was het de beurt aan verhalenverteller Michel Damhuis. Hij ver telde de kinderen het verhaal van het eiland Goree en van de slavenhandel. In een van de volgende edities van Eilanden Nieuws plaat sen we het verhaal van Damhuis. WeUicht zullen we de komende tijd nog meer horen van 'ons zustereiland' Goree voor de kust van Senegal. 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs NVM Van harte nodigen we nodigen we iedereen, jong en oud, uit om deze mooie avond mee te maken. Neem vrienden en bekenden mee! De avond begint om 19.30 uur en de toe gang is vrij! Overigens kunnen ook giften worden over gemaakt op Rabobankrekening-nummer 38 52 87 445, t.n.v. St. De Ondergrondse Kerk, o.v.v. 'Christenen Noord-Korea' Voor inlichtingen kunt u en jij bellen naar de SDOK: 0183 - 561186 (dhr. Kruithof).

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1