LITIE J.B. van Rijswijk nieuwe KNO-arts in Diricsland Echtpaar Jongejan-Vos viert 60-jarig huwelijksjubileum ïm^m jeugdvereniging 0900-8844 één gemeente Hoeksche Waard van de baan 'Dropjespot blijft op tafel! Jaarvei^adering Sola Scri|itura Fietsicijicclagen Resultaten project LPG tankstations 3*252 a-6 Wijziging datum lezing Greece van Berg I (/Minn aard Schaatsen met ZAJW MAKELAARDIJ Ouddorpers vallen in Zwitserse prijzen chr. streekblad op gereformeerde gro voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilani Inbraak bedrijf Gordelcontrole Verkeersongeval loopt won derlijk goed af f^téUv^ Van de etlanaen Pvda statenfractie: Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? actief in beeld en geluid instattatiebedrijf ^d. Hen;- Ge i"^ Visser Visser Taxatie r^^f- ERA Belong' (0187) 47 02 72 of (0187) 68 45 45 politiebureau Sommelsdijl( Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! Vrijdag 13 februari 2004 76e jaargang nr. 7280 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee STELLENDAM - Woensdagochtend werd geconstateerd dat was ingebroken in een bedrijf aan de Delta-Industrieweg. In de nacht van dinsdag op woensdag was men door een ruit in te slaan naar binnen geko men. Het pand werd doorzocht, waarna men met onder meer een mobiele telefoon en geldkistje er vandoor ging. GOEREE-OVERFLAKKEE - Surveilleren de politiemensen van het district 'De Eilan den' hielden dinsdag op diverse locaties op Goeree-Overflakkee autogordelcontroles. In totaal werden acht bekeuringen uitgeschre ven omdat de bestuurder en/of de passagier geen gordel droegen. OUDE TONGE - Donderdagochtend om streeks zeven uur ontstond op de Rijksweg N59 een aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenauto. Een 47-jarige automo bilist uit Zierikzee reed in de richting van Rotterdam en belandde door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft. Een tege moetkomende 47-jarige vrachtwagen chauffeur uit Maastricht kon gedeeltelijk uit wijken maar hiermee werd een aanrijding niet voorkomen. De personenauto raakte aan de linkerzijde zwaar beschadigd en moest worden weggetakeld. De vrachtwagen chauffeur kon met lichte schade aan het voertuig zijn weg vervolgen. Wonderbaar lijk genoeg raakte niemand gewond bij deze aanrijding. Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opcï. Al 35 por de ric«st geliefde ciuto v^n Necieripnd, WWW.OPELNIEUWS.NL www.opelnieuws.nl De statenfractie van de Partij van de Arbeid heeft zijn standpunt bepaald over de gemeentelijk herindeling van de Hoekse Waard. De uitslag van de gehouden referen da zijn voor de statenfractie van doorslagge vend belang geweest bij de oordeelsvor ming. "De PvdA fractie is van oordeel dat de bestuurlijke problemen in de HW om een structurele oplossing vragen. De afwijzing van de vorming van één gemeente HW is echter een politiek feit. Dat betekent dat die optie hoe dan ook van tafel moet. De PvdA vindt dat GS deze stap moet zetten. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de mensen in de Hoeksche Waard," aldus Martin Huis, fractievoorzitter. Vervolgens is het aan GS om opnieuw in overleg te treden met de lokale besturen over alle mogelijke varianten met als doel een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor een bruikbaar alternatief. Ue cnieria die GS stel len aan het alternatief van niet vrijblijvende samenwerking moeten in het overleg tussen GS en de gemeenten in alle openheid wor den besproken en zo nodig bijgesteld. Na die ronde doet GS verslag en kan de finale besluitvorming plaatsvinden. Veel inwoners van Stellendam zullen, als ze de naam Van Rijswijk horen of lezen, terugdenken aan de voormalige Stellendamse huisarts, wijlen dokter Van Rijswijk. En verschillenden zul len zich ook wel herinneren dat hij een zoon Jeroen had. Welnu, over hem gaat het in deze tweede 'aflevering' over nieuw aangetreden specialisten in het Van Weel-Bethesdaziekenhuis te Dirksland. Per 1 januari jl. is Van Rijswijk er begonnen, als KNO-arts. Gezien zijn afkomst -jaren in Stellendam gewoond - was het Dirkslandse ziekenhuis voor hem natuurlijk niet onbe kend. Maar ook mag het niet verwonderlijk heten dat hij zijn interesse op medisch vak gebied van huis uit, via vader, heeft meege kregen. Van kind af aan wist hij het al: ook ik wil arts worden. En zo is het ook gegaan; ja, zelfs zijn samenwonende vriendin is arts: kinderarts in het Sophiaziekenhuis te Rot terdam. Van Rijswijk genoot zijn opleiding en stages in ziekenhuizen in het Gooi, Den Haag en Rotterdam. In het Dijkzigtziekenhuis behaalde hij zijn specialisatie KNO. Immers, die richting wilde hij in, bemerkte hij tijdens onderzoeken die hij verrichtte aan het eind van zijn artsenopleiding. Waarom KNO-arts? "Het is een divers beroep", licht de thans 32-jarige Van Rijs wijk toe. "Je hebt met allerlei patiënten te maken, van baby's tot volwassenen, alle leeftijden. Daarnaast ben je als KNO-arts zowel medicamenteus als chirurgisch bezig. Zelfs cosmetische aangezichtschirurgie kan er tegenwoordig bijhoren, zoals het verwij deren van tumoren, wratten of moedervlek ken uit het gelaat, of het corrigeren van scheefstand van de neus, oorschelpcorrec tie, e.d." Met name in het Gooi heeft Van Rijswijk dit soort chirurgie geleerd. Maar nu heeft hij zijn stekje dus in Dirks land gevonden, waar hij dokter Baarsma opvolgt. "En in diens lijn wil ik ook door gaan", zegt hij stellig: "voor kinderen een pot dropjes op tafel.Natuurlijk is hij nog maar kort aan het Van Weel-Bethesdazie kenhuis verbonden, maar het bevalt Van Rijswijk er prima. "Korte lijnen, iedereen kent elkaar hier, én de betrokkenheid van patiënten bij het ziekenhuis is groot. En niet te vergeten: de samenwerking met collega KNO-arts Van Hasselt is ronduit uitstekend te noemen." Ze kenden elkaar nog van vroe ger en samen runnen ze nu de KNO in Dirksland, in combinatie met de KNO-art- sen van het Ruwaard-Van Puttenziekenhuis te Spijkenisse. Op die manier is deze spe cialisatie in Dirksland voldoende vertegen woordigd. In verband met biddag - woensdag 10 maart 2004 - is de lezing van Greetje van den Berg in de Bibliotheek Goeree verzet naar woensdag 24 maart. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxaleur. lid NVM 0187-4765.55 Altijd 60 kwaliteitsoccasions met 6 tot 12 maanden BOVAG-garantie. Kijk op vw\^vy.axxiauto.nl of kom langs! Watertoren 25, Dirksland Tel. 60 35 90 COMBI OWDDtf-HMfTraar 3J M (OltTI ólldll hu «17» MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187)482606 Gas -Water -Warmte Dorpsv^eg 4, Ouddorp, Tel. (0187) 68 21 01 MIDDELHARNIS - Op vrijdag 20 februari hoopt jeugdvereniging 'Sola Scriplura' haar jaarvergadering te hou den. Ouderling E.S.P. van Kranenburg tilt Nieuwe Tonge hoopt dan te spreken over: 'Een eenzijdig Godswerk! En wij dan...?' Hij zal stilstaan bij het leven en werk van John Bunyan. Iedereen is hartelijk welkom in het ver enigingsgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Middelharnis. Aanvang 19.30 uur. Op 21 februari staan wij met jullie op de ijzers! Wil jij ook mee naar 'De Uithof in Den Haag, geef je dan vóór 17 februari op bij Corrie Bom, tel.: 651523. De deelnamekos ten bedragen 6,00 p.p. We vertrekken om 10.00 uur bij 'Elim', aan de Zuiddijk te Nieuwe Tonge, en hopen om 18.00 uur de dag te sluiten. Wij groeten jullie! Commissie Z.A.J. W. REGISTERACCOUNTANTS BARENDRECHT «TEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL 0187-617300 GOUDA «TEL. 0182-358 235 BARNEVEID» TEL. 0342-405 140 MIDDELHARNIS - Het echtpaar C. Jougejan-Vos uit Middelharnis was afgelopen dinsdag zestig jaar getrouwd. Samen met Idnderen en kleinkinderen hebben Cor en Pie - "zo kun je ons gerust noemen want zo kent iedereen ons" - dit feest gevierd tijdens een receptie in 'De Schakel' in Dirksland. Het huis staat vol met bloemen en het paar heeft ruim over de honderd kaarten mogen ontvangen. Natuurlijk waren er ook de feli citaties van de burgemeester, in de persoon van loco-burgemeester G. Slootweg, de Koningin en van de Commissaris van de Koningin, de heer J. Franssen. Samen met het echtpaar gaan we velen jaren terug de tijd in. Cor en Pie zijn nu 88 en 82 jaar oud, maar weten met oog voor details over het verleden te vertellen, als was het gisteren. Cor herinnert zich als driejarig jon getje zelfs nog zijn vader in uniform tijdens de Eerste Wereldoorlog. En zo voelen ze dat ook, want al terugblikkend lijkt het of die zestig jaar in een zucht zijn omgevlogen. En als ze gaan vertellen, zou je bijna een boek kunnen schrijven over wat ze allemaal heb ben meegemaakt. Cor en Pie ontmoetten elkaar op d'n Diek, zoals dat toentertijd op zaterdagavond dé ontmoetingsplaats was voor jongens en meisjes. Na een verkering van vijf jaar trouwt het paar in 1944. Cor: "Ik werkte in die tijd al bij drukkerij De Waal en om tewerkstelling in Duitsland te voorkomen, raadde de oude heer Koppelaar me aan te trouwen. Pie had voor haar trouwjurk een lap blauwe zijde op de kop kunnen tikken en ik had een overhemd en stropdas geleend en droeg schoenen met houten zolen. Tja, zo ging dat in die tijd. Toen we echter met de familie op het gemeentehuis in Sommelsdijk aankwamen, bleek burgemeester Den Hol lander te zijn gevorderd. Maar na drie kwar- Cor en Pie Jongejan tijdens hun huwelijksreceptie in 'de Schakel', waarbij namens de gemeente Mid delharnis loco-burgemeester Slootweg hen met een bezoek vereerde. tier kwam die gelukkig weer opdagen, zodat het huwelijk toch kon worden voltrokken. Ook het maken van een huwelijksfoto was nog een probleem. De fotograaf was een NSB'er en die wilde geen foto van ons maken. Toen zei mijn zus dat ze iets wat ze over hem wist, bekend zou maken als hij geen foto wilde maken en toen is er alsnog een foto van ons gemaakt... Van een feest kon door de oorlogssituatie geen sprake zijn, maar de vader van Pie had meel voor wit brood kunnen regelen en Pie zelf wat suiker en een paar plakjes rookvlees, zodat er tóch van een bruiloftsmaal sprake kon zijn." Nog geen jaar getrouwd werd Cor tijdens een razzia toch opgepakt en naar Dordtmund in Duitsland gebracht. Drie maanden heeft hij daar als stoker in een reparatiefabriek voor beschoten locomotieven gewerkt. In de chaos na een bombardement op de fabriek is hij gevlucht. Al lopend en liftend is hij in Winterswijk terecht gekomen en uiteindelijk met een beurtschipper op het Havenhoofd aangekomen. "Midden in de nacht stond Cor voor de deur", vertelt Pie. "Helemaal ver zwakt en vervuild. Hij heeft een maand, tot aan de bevrijding, in ons eigen huis onder gedoken gezeten en het heeft zo"n drie maanden geduurd voor hij weer genoeg op krachten was om in de drukkerij te kunnen gaan werken". Een eigen woning zat er tijdens de oorlogs jaren niet in, daarom heeft het paar zo'n anderhalfjaar bij vader en moeder Jongejan ingewoond, en daarna nog bij kennissen. Uiteindelijk kreeg het paar een eigen huis toegewezen op de Vissersdijk in Middelhar nis. Watersnoodramp Na de oorlog volgden jaren van betrekkelij ke rust. De eerste twee van de vier kinderen werden geboren; en hoewel het in materieel opzicht geen rijke tijd was, was het paar gelukkig en tevreden. Tót die nacht van de watersnoodramp. Pie: "We waren zaterdags- avonds bij mijn moeder op de Waterweg op verjaardagsvisite geweest en het stormde enorm. Toen Cor later thuiskwam was de kachel al uitgewaaid. Terwijl we sliepen, is de politie aan de deur geweest, maar die heb ben we niet gehoord. Uiteindelijk werden we wakker van het gebonk van de buurman op de deur. We wilden het licht aandoen maar dat deed het al niet meer. De buurman zei dat we direct weg moesten omdat we in de geva renzone zaten. Dus zijn we op de fiets met allebei een kind achterop naar mijn schoon ouders gegaan, die op het Zandpad woon den. De omvang van wat er gebeurde drong toen niet tot ons door. Uiteindelijk zaten we met zo'n veertig man in het huis van mijn schoonouders. Zondags stond alles onder water. Drie dagen later werden we naar Apeldoorn geëvacueerd en ik ben daar zeven weken met de kinderen gebleven. Cor niet, want die kreeg een telegram van de burge meester dat hij terug moest komen om te gaan werken." Cor heeft vijftig jaar bij drukkerij Gebr. de Waal in Middelharnis gewerkt. Voor deze staat van dienst heeft hij een lintje ontvan gen. "Ik heb het er reuze naar mijn zin gehad. Ik begon er als zetter en werd later machinezetter. Uiteindelijk werd ik chef van de zetterij en heb ik mijn patroonsdiploma gehaald. Ik ben er nu vijfentwintig jaar weg, maar ik zie nog wekelijks een collega uit die tijd. En toen ik thuis kwam te zitten, is mijn jongste dochter Corrie er gaan werken." Cor en Pie wonen nu zo'n vijfenveertig jaar aan de Irenestraat en genieten van de kinde ren, kleinkinderen, de rust en de dagelijkse bezigheden. Met nuchterheid bezien ze hun verleden, en met nuchterheid gaan ze ook de toekomst in. 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs NVM Op vrijdag 20 februari van 13.00-17.00 uur, en op zaterdag 21 februari van 10.00-17.00 uur kunnen in het politiebureau te Som melsdijk gevonden fietsen op Goeree-Over flakkee worden bekeken. Heeft u aangifte gedaan van vermissing van uw fiets en wilt u komen kijken de uwe erbij staat, neem dan uw proces verbaal van aangifte mee. In januari heeft het ISGO de LPG tankstations op Goeree-Overflak kee gecontroleerd op de naleving van de milieuvoorschriften. De overtredingen die zijn geconstateerd hadden veelal betrekking op kleine zaken waarbij de externe veiligheid niet in het geding was. Door de exploitanten van de tankstations werd alle medewer king verleend om inzicht te geven in de installatieboeken en de werking van de noodsystemen. Behalve de noodsystemen zijn ook de noodprocedures onder de aandacht gebracht welke moeten worden gevolgd bij een eventuele lekkage van LPG. Geconcludeerd kan worden dat de (vei- ligheids)voorschriften correct worden nageleefd en de exploitanten en het per soneel voldoende bekend zijn met de noodprocedures waardoor de externe veiUgheid voldoende is gewaarborgd. www.cormelissant.nl ELISSAHT OBILITEITSCENTRUM Nijverheidsweg 4, Dirksland Autobedrijf Cor Melissant 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-605191 Cor Melissant Tweewielers 0187-601706 Op de wereldkampioenschappen in Zwitser land zijn drie leden van vogelvereniging 'de Putter' te Ouddorp in de prijzen gevallen. Het zijn de heren P. Westdijk, A. Westdijk en J. van Alphen. Eerstgenoemde won zilver en de andere brons. Vanaf deze plaats felici teert het bestuur van 'de Putter' de drie win naars van harte.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1