i Grote opruiming i i t Geslaagd leerlingenconcert Pianoschool Van Toor Cor Melissant c^Tweewielers B.V. M Eiiiirsaat-niEuiia X Bergmans Brillen I de gehele dag I GESLOTEN Nieuw beëdigd ZANDSTRA: SCHAATSEN SLIJPEN schaatsen ensléeënT M. Grinwis en Zn. :sL^-%fe^^aoo4 W^ GRATIS AF TE HALEN KLEINE VERGOEDING KLEINE VERGOEDING HOCKEYSCHAATSEN KUNSTSCHAATSEN KLAPSCHAATSEN NOREN COMFORT NOREN met HOCKEYSCHOEN KINDERSCHAATSEN ^E»- NIJVERHEIDSWEG 4 CATHARINA VAN DER MAST- VAN SPLUNDER ADRIANA BAKELAAR GEERTRUI WILHELMINA KAMMERAAD-DE BONTE Hartelijk dank t Ouddorp X As. vrijdag 30 januari zijn wij n Bloemenhandel u ADRIANA BAKELAAR ADRIANA BAKELAAR Mevr. A. MIEROP-BAKELAAR HMV^EGEH Reclameborden-Autobelettering-Spandoeken-enz.J Deklam® JuUanaweg 84c - 3248 AN - IVIeilssant Tel.; 0187-487557 Mobiel: 0626-368 886 ARENTJE BOTH-NAGTEGAAL CORNEL14 VAN WIJK weduwe van Adam den Eerzamen Abonneert U op Eilanden-Nieuws - Grote partij openhaardhout - Restanten dakpannen en - Restanten plaatmateriaal en ruw balkhout IQO OP OP •"'^'00 tot 17 (if Spuikolk 4, Dirksland Telefoon (0187) 60 94 60 Tfieo Van 'Ecl(^ J^drie van "EckcTiijkgs Collectanten 1 gevraagd voorde collecte van 15 t/m 21 februari iuu4 m^c ft. A: AMNESTY Inruil mogelijk!! Dirksland, tel. 60 17 06 PAGINA 3 DINSDAG 27 JANUARI 2004 FAMILIEBERICHTEN Je wilde nog zoveel maar had niet meer de kracht. Je ziekte had je volkomen in zijn macht. Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden. Al je zorgen en verdriet behoren nu tot het verleden. Voorbereid, maar toch nog vrij plotseling, is na een liefdevolle verzorging in het ziekenhuis van Dirks- land overleden, mijn onvergetelijke vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma echtgenote van Mozes van der Mast op de leeftijd van 67 jaar. M. van der Mast Kinderen Kleinkinderen 26 januari 2004 De Tuinen 17 3252 AH Goedereede Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen donderdag 29 januari 2004 van 19.00 tot 20.00 uur in het Hervormd Verenigingsgebouw 'De Ark', Kerkpad 2 te Goedereede. Er zal op vrijdag 30 januari 2004 om 14.00 uur een afscheidsdienst gehouden worden in voornoemd Hervormd Verenigingsgebouw 'De Ark', waarna de begrafenis omstreeks 14.45 uur zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Mariadijk te Goedereede. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid de fami lie te condoleren. Geen bloemen Heden nam de Heere uit ons midden weg onze schoonzus en tante echtgenote van Christiaan Mierop Ridderkerk: J. Mierop-Mastenbroek Ouddorp; G. Meijer-Tanis L. Meijer S. Mierop-van Hoven Ouddorp, 26 januari 2004 DANKBETUIGING Voor de vele blijken van medeleven ons betoond na het overlijden van onze lieve moeder, schoon moeder, groot- en overgrootmoeder betuigen wij u hiermede onze oprechte dank. Uw medeleven was voor ons tot grote steun. Kinderen, klein en achterkleinkinderen Ooltgensplaat, januari 2004 Bij deze willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Gedurende 23 jaar hebben we met veel plezier in onze winkel gewerkt en daarbij veel aardige nnensen ontmoet die van lieverlee trouwe klanten werden, Ook hebben we veel vriendschap van wijlen 7 de heer en mevrouw C. de Ronde-Emaus J ondervonden. De laatste inbraak, waarbij ons filiaal compleet is leeggeroofd 7 heeft ons o.a. doen besluiten deze locatie van Bergmans Brillen niet langer open te houden. Z wij wensen u alle goeds toe en nogmaals hartelijk dank. Dijkstelweg 28 - Ouddorp Telefoon (0187) 681578 Fax (0187) 682873 M Tot onze diepe droefheid is door de Heere, op Zijn tijd en wijze, na een kortstondige ziekte van onze zijde weggenomen nüjn innig geliefde vrouw, onze zorgzame moeder en oma en mijn dochter echtgenote van Christiaan Mierop in de leeftijd van 77 jaar. Sterke de Heere ons in dit voor ons zo grote ver lies. Ouddorp: Chris Mierop Ouddorp: Krijn Mierop Ria Mierop-van 't Geloof (in liefdevolle herinnering) Varsseveld: Maja van Soldt-Mierop Jos van Soldt Goedereede: Leo Mierop Katrien Mierop-Struijk Ouddorp: Hans Mierop Sjaan Mierop-Venneman Goedereede: Wim Mierop Hilda Mierop-Breeman Ouddorp: Adrie Mierop Aimie Mierop-Venneman Koewacht: Jan Mierop Petra Mierop-Snijders Stellendam: Jeanet van Brenk-Mierop Herman van Brenk kleinkinderen en achterkleinkinderen Ouddorp: Maartje Bakelaar-KMjn 26 januari 2004 Kool weg 14a 3253 LH Ouddorp Gelegenheid tot condoleren woensdag 28 en don derdag 29 januari van 19.00 tot 20.30 uur aan het woonhuis. D.V. vrijdag 30 januari zal er om 14.00 uur een rouwdienst worden gehouden in de aula op de algemene begraafplaats aan de Dorpsweg te Oud dorp. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben. Vertrek vanaf het woonhuis om 13.40 uur. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot con doleren aan het woonhuis. Geen bloemen Tot ons groot verdriet overleed na een kortston dige ziekte toch nog onverwacht onze lieve oma en overgroot-oma ADRIANA MIEROP-BAKELAAR Lizet en Robert-Jan Rick, Sanne, Tom Arjan Peter Nathalie en Marco Leander Ronald en Karin Mariska en Perry Martijn Christiaan en Tamara Ronnie Danielle Christiaan Kees (m liefdevolle herinnering) Rosanna Merel Ouddorp, 26 januari 2004 Bedroefd delen wij u mede dat de Heere, na een kortstondige ziekte, heeft weggenomen de echtge note van onze vriend, mevrouw echtgenote van Christiaan Mierop De Heere sterke Chris en de kinderen in dit zware verUes. Mocht Hij deze roepstem heiligen aan ons aller hart. Ouddorp: Pouw en Aat Aleman Hoek: Corien en Arend van Iwaarden Evert, Paul, Elise Ouddorp: Teunis en Karoline Aleman Pouline 26 januari 2004 Heden ontvingen wij het droevige bericht dat is overleden onze buurvrouw Wij wensen buurman Chris, kinderen en kleinkin deren veel sterkte en Gods onmisbare kracht toe. Dhr. C. FUkweert Mevr. Meijer en Laurens Fam. H. Meijer Mevr. C. v. d. Linde Fam. E. Santifort Fam. P. van Assen Fam. C. Grinwis Fam. C. Sperling Fam. J. V. d. Linden 26 januari 2004 Tot onze diepe droefheid nam de Heere op Zijn tijd na een periode van afnemende krachten en na een moeiüjke levensavond uit ons midden weg onze geüefde zuster, schoonzuster en tante weduwe van Leendert Both in de leeftijd van 90 jaar. Dirksland: J. M. Nagtegaal-van Wageningen Sonunelsdijk: P. Nagtegaal Canada: C. Nagtegaal B. Nagtegaal-van Donselaar Groot-Ammers: B. Nagtegaal G. Nagtegaal-van der Plaat Middelhamis: M. Sarelse-Nagtegaal M. B. Sarelse neven en nichten 25 januari 2004 Verpleeghuis 'De Samaritaan' te Sommelsdijk Correspondentie-adres: M. B. Sarelse, Beneden Zandpad 47, 3241 GA Middelhamis Gelegenheid tot condoleren woensdag 28 januari van 20.00 tot 21.00 uur in de rouwkamer van 'De Samaritaan', Kon. JuUanaweg 59 te Sommelsdijk. De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden D.V. donderdag 29 januari om 10.00 uur in de Lukaskapel van 'De Samaritaan'. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Som melsdijk. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot con doleren in bovengenoemde rouwkamer Geen bloemen Mochten wij u vergeten zijn een rouwkaart te stu ren, dan kunt u deze advertentie als zodanig be schouwen. Bedroefd, maar vol fijne herinneringen en dank baar dat zij zolang bij ons was, geven wij u kennis dat door de Heere, na een kortstondige ziekte, zacht en kalm uit ons midden is weggenomen onze üeve zorgzame moeder, schoonmoeder, groot moeder en overgrootmoeder in de leeftijd van 97 jaar. Goedereede: D. van Heest-den Eerzamen H. J. van Heest Ouddorp: J. Soeteman-den Eerzamen kleinkinderen en achterkleinkinderen Sommelsdijk, 26 januari 2004 Verpleeghiois 'De Samaritaan', afd. 'Straalenburg' Correspondentie-adres: Korte wenden 9 3252 BA Goedereede Gelegenheid tot condoleren donderdag 29 januari van 15.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur in zorgcentrum 'De Vliedberg', Hoge Pad 2 te Ouddorp. De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal gehouden worden D.V. vrijdag 30 januari in 'De VUedberg', aanvang 10.30 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de algemene begraafjplaats aan de Mariadijk te Goe dereede, omstreeks 11.30 uiu". Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot con doleren in 'De Vliedberg'. Geen bloemen Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen kunnen deze advertentie als zodanig beschouwen. (moet gezaagd worden) hulpstukken (diverse soorten) 2004 Af te halen: En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, Heere, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken. (Ps. 9:2) Zaterdag 24 januari j.l. waren onze ouders en opa en oma en 40 jaar getrouwd. Wij zijn blij en God dankbaar dat we dit samen mochten vieren. Wij wensen hen Gods zegen toe voor de toekomst. Wijnand en Aruieke Sijbrand en Alette Nelleke, Matthijs en Andrea Philine en Peter Thijs en Marije Margot Burg. Mijslaan 4 3241 XA Middelhamis DIRKSLAND - Tijdens de gemeenteraads vergadering van afgelopen donderdag avond van de gemeente Dirksland is de heer B.J. Overweg uit Melissant beëdigd als raadslid voor de fractie Gemeentebelangen. Hij neemt de plaats in van mevrouw J.E. Struik-Zitman, die per 31 december jL haar raadslidmaatschap neerlegde. K 1 VO(\ fi?fi International STELLENDAM - Afgelopen zaterdag werd weer een concert gegeven door leerlingen van Pianoschool Van Toor. Geopend werd met een lied, begeleid door Ina Verhoeven (gitaar) en Karin van Toor (piano). Na de beginners op piano en keyboard, volgden de gevorderde leerlingen, die dit jaar opgaan voor het Al EPTA Examen. Iedereen kon horen hoe geweldig zij vooruit gegaan zijn. Martijn Kievit speelde zelfs een eigen begeleiding bij twee liederen; een hele prestatie! Drie ouders zijn inmiddels ook met lessen begon nen, daar het enthousiasme van de kinderen zo aanstekelijk werkte. Geweldig! Cathalijne de Wit bespeel de, naast het keyboard, de blokfluit. Dit jaar zal dan ook meer tijd en aandacht worden besteed aan het begeleiden van melodie-instrumenten. Dus bij deze meteen een oproep aan de instrumentalisten die nog geen begeleider hebben. Na de gevorderde kinderen volgden de gevorderde volwassenen, met o.a een etu de van Burgmüller, Sonatine van Diabelli, Für Elise van Beethoven, een Gavotte en natuurlijk quatre- mainsspel. Na het concert werden de toekomstplannen uiteengezet, waar u nog van zult horen. Onder het genot van een hapje en een drankje konden alle leerlingen nog even napraten en nader met elkaar kenni smaken. Het was een zeer geslaagde middag. Wilt u meer informatie, of zich opgeven voor begeleiding of de keyboardcursus, bel dan naar: (0187) 493552. isS Gebr. de Waal Drukkerij Lange weg 13 w 3245 KE Sommelsdijk j^ Postbus 27 5j 3240 AA Middelhamis Tel: (0187)47 10 20 Fax: (0187) 48 57 36®; E

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 3