De Nationale Krakercompetitie eiiAtiiaai-raEyia MEDEDELING Eilanden-Nieu ws een krant die G-E-L-E-Z-E-N wordt! Opbrengst diabetes collecte Goedereede Brassband Concordia behaalt eerste prijs Gevonden voorwerpen Bingo te Diricsland PAGINA 3 DINSDAG 4 NOVEMBER 2003 FAMILIEBERICHTEN j Janim Cflristina f f J^driana 9\{edtje papa en mama jullie ll'A jarig huwelijk f JAN MULDER (de opa van de bruid) Tiet (Breen ai Herma !Af^rshot((^ A. VAN NOORD JACOB VLIETLAND OPA VLIETLAND JACOB VLIETLAND JACOB VLIETLAND CORNELIS AREND VAN LOON weduwnaar van J. M. Mijs ARU OVERBEEKE DIRK KREEFT OPA EN OMA MARJOLUN Verlovingskaarten Geboortekaarten Jubileumkaarten Trouwkaarten Visitekaartjes Enveloppen Briefpapier Brochures Fakturen Boeken Folders Posters Gebr. de Waal Drukkerij Opa Dirk en Oma Marjolijn, OPA EN OMA DIRK KREEFT MARJOLIJN Wie mag zich straks in Nederland de beste zoeker op internet noemen? CORNELIS VAN DAMME echtgenoot van Cornelia Dirkje Geluk CORNELIS VAN DAMME DIRK KREEFT DIRK KREEFT MARJOLUN Heel blij en dankbaar zijn wij met de geboorte van i Jente is geboren op 28 oktober 2003 f iTf om 2.55 uur en weegt 1735 gram. .-:•:■ 'rt; 'M ■I- Janco, Diana Merit Tanis 3- Joost van den Vondellaan 19 3245 RA Sommelsdijk Diana en Jente verblijven voorlopig ;fc •|- in het ziekenhuis te Dirksland. '■f- 'S. i l "Want de HefiRÊ is goed, ,i 2ijn goede>*tie»*enkeid is i^\ der f eetiwigKeid, en 2iJK\ getrowwl^eid van geslackt tot geslacKt", (Psalm -too vees 5) IJ ji;i T>an\<.oaaf en keel tlij zijn wij met de geboorte •i: van onza dockter en mijn zus] i mijn zusje Wij noemen kaar yVlC\ K'Q k'jef Dirksland, 2 november 2003 ;Arjan en Lya Baelde-Vrewgdenkil "Rosalie ;i; Pewterdijk 13 I 3249 AW t-lerkingen y In stille verwondering en met grote blijdschap mochten wij uit Gods scheppende en bewarende i hand een dochter ontvangen Wij noemen haar Arinde Gerwin en Carolien Korpershoek i 3 november 2003 j Van Aerssenstraat 25 3245 BC Sommelsdijk I telefoon (0187) 48 14 09 3 mei 1991 3 november 2003 van harte gefeliciteerd met Mathilde, Carlo. Leanne Westhoeve |i Dijkstelweg 8 3253 TB Ouddorp Wegens het overlijden van wordt het huwelijk van verplaatst naar D.V. vrydag 28 november. Met droefheid geven wij u kennis dat, na een kort stondige ziekte, toch nog onverwacht van ons is heengegaan onze geliefde zwager en oom m het Verzorgingstehuis 'Jaap van Praag' te Purmerend in de leeftijd van 90 jaar. Ouddorp: D. Grinwis-Tanis Ouddorp: Jn. Flohil Dirksland: Anth. Tanis neven en nichten Ouddorp, 1 november 2003 Giro 667 Den Haag o.v.v. Afghanistan «j^ Mensen in Nood www.menseninnood.nl <nn Conl.ld ■luK Verwerp mij niet in den tijd des ouderdoms; verlaat mij niet, terwijl mijn kracht vergaat. (Psalm 71:9) De Heere nam uit ons midden weg-onze lieve zorg zame vader, schoonvader, grootvader en over grootvader weduwnaar van Hendrika Louisa Kurvink eerder weduvraaar van Maria Boelaars 29 juni 1904 f 2 november 2003 Wij zullen zijn grote betrokkenheid bij ons en onze gezinnen missen. Ouddorp: Marie Mierop-Vüetland Den Haag: Nel Ligthart Schenk-Vüetland Inge Ligthart Schenk Ouddorp: Joop Vlietland Jannie Vlietland-Moerkerk Hoofddorp: Jan VUetland EUy Voorbij Ouddorp: Peet Vlietland Annie Vlietland-Moerkerk kleinkinderen en achterkleinkinderen Ouddorp, Zorgcentrum 'De Vliedberg', Hoge Pad 2, kamer 021 Cortespondentie-adres: Marijkeweg 6, 3253 BP Ouddorp Gelegenheid tot condoleren donderdag 6 novem ber van 15.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur in Hervormd verenigingsgebouw 'Eben-Haë- zer', Preekhillaan 3 te Ouddorp. De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal gehouden worden D.V. vrijdag 7 november in 'De VUedberg', aanvang 10.30 uur, waarna de be grafenis zal plaatshebben op de algemene begraaf plaats te Ouddorp, omstreeks 11.30 uur. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot con doleren in 'De Vliedberg'. Geen bloemen Wij zijn verdrietig omdat wij afscheid moesten nemen van onze lieve Ook danken wij God dat hij zo lang onze opa mocht zijn. Marri en Eduard Marijn en Klari, Jonathan, Egbert, Elise Marie Elise Jacobine en Dirk Koos, Karen, Jannemarie, Dorien Adrianne en Eef Maurits, Marijke, Jan Joanca en Huib Hendrike Harm-Jaap Sanne Daan en Karien Jip Jeroen en Cora Lotte, Rens, Mees Michiel en Mariska Jochem en Edmee Herbert Rieke en Anko Loïs Richard Martine en Fred Daniël en Heleen Ingmar en Petra Danaé, Evy Louis en Annemieke Anne Ouddorp, 2 november 2003 Met droefheid geven wij kermis, dat na een Uefde- voUe verzorging, op hoge leeftijd uit onze familie kring werd weggenomen, onze geliefde en zeer gewaardeerde oom, de heer Met dankbaarheid zien wij erop terug dat wij zoveel jaren zijn vriendschap, belangstelling, zorg en bijstand hebben mogen ervaren. Wij wensen de kinderen, klem- en achterkleinkin deren Gods ondersteuning en krachten toe bij het dragen van dit verlies en hopen dat wij met jullie zijn nagedachtenis als een dankbare heriimering in ere mogen houden. J. Vüeüand G. Vlieüand-Meijer Middelhamis, 2 november 2003 Met droefheid geven wij u kennis dat de Heere van ons heeft weggenomen onze buurman in de gezegende leeftijd van 99 jaren. Sterke de Heere de kinderen met dit verlies. Mevr. Luime Mevr. Voogd Fam. de Wijer Fam. Grinwis Fam. Klepper Ouddorp, 2 november 2003 Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft. {Psalm 121 vers 2) Verdrietig geven wij u kennis, dat in de zekerheid van het geloof, is overleden onze Ueve zorgzame vader, groot- en overgrootvader, broer, zwager en oom Ridder in de Orde van Oranje Nassau in de leeftijd van 93 jaar. Lelystad: CD. van Loon M. M. van Loon-Idema Marcel en Pascale Edo en Yvonne Temeuzen: M. A. Zomer-van Loon t D. Zomer W. Veldhorst Paul en Kees Oude Tonge: Grootebroek: Den Hoom: D. van Loon S. van Loon-Schooten Terry en Alice Aike Sandra A. A. J. van Loon A. L. Gaemers-van Loon P. C. A. Gaemers 2 november 2003 Verzorgingshuis 'De Goede Ree', Sortunelsdijk Correspondentie-adres: D. van Loon, Oostendesedijk 3, 3255 LM Oude Tonge De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal D.V. plaatsvinden op donderdag 6 november om 14.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Oude Tonge. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Oude Tonge. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in 'Diakonia', Kolfweg 1 te Oude Tonge. Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, dan verzoeken wij u deze advertentie als zodanig te be schouwen. Denken aan anderen, zo was je zelf. Beter te geven dan te ontvangen, zowasje zelf. Nu kan je niet meer geven, maar je leeft voort met je geest. Dank voor al die jaren, datje bij ons bent geweest. Dankbaar voor alles wat hij voor ons tijdens zijn leven heeft betekend, delen wij u mede, dat na een moedig gedragen lijden, van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze lieve vader en opa echtgenoot van Miep van der Linde Ridder in de Orde van Oranje-Nassau op de leeftijd van 78 jaar. J. J. Overbeeke-van der Linde Wim en Edith Floor, Jasmijn, Merel Sjaak en Geert Pieter en Tanja Mathijs, Esmée, Amber 29 oktober 2003 de Ruyterstraat 39 2161 TA Lisse De begrafenis heeft plaats gehad op 3 november. De leegte die je nalaat wordt opgevuld met de herinnering aan een prachtig mens zo blijven we toch verbonden en vervaagt er elke grens. Drie dagen na hun tragische ongeval is, na zijn vriendin Marjolijn, nu ook overleden onze lieve vader, opa, zoon, broer, zwager en oom in de leeftijd van 63 jaar. Sonja en Aad Martin en Elma Mariëlle Wesley Jaap en Christien Dennis Samantha Hans en Alexandra Emilio Chris en Inge S. Kreeft-Donkersloot en verdere familie 1 november 2003 Correspondentie-adres: Prunuslaan 29, 3257 XK Ooltgensplaat Donderdag 6 november om 13.30 uur zal in 'El- thato'. Zuid-Achterweg 27 te Oohgensplaat een afscheidsbijeenkomst worden gehouden. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Ooltgensplaat. Gelegenheid tot condoleren in 'Elthato' woensdag 5 november van 20.30 tot 22.00 uur en na de begra fenis. Bedankt voor al je liefde je vriendschap en je trouw ook over de grens van 't leven houden we van jou. Dag lieve We zullen jullie missen! Martin en Elma Mariëlle Wesley Langeweg 13 3245 KE Sommelsdijk Postbus 27 3240 AA Middelharnis Tel. (0187)4710 20 Fax (0187) 48 57 36 Al ben ik nog maar twee jaar, ik heb herinneringen genoeg voor de rest van mijn leven. Dag lieve Ik mis jullie nu al, Emilio En toen was het stil... Nooit meer je stem, je kritiek en je enthousiasme Het zal nooit meer hetzelfde zijn. Dirk, we zullen je missen. Door een tragisch ongeval is onze sportverslag gever en zijn partner overleden en zijn We verliezen in Dirk een fantastische voetbalver slaggever en medewerker. Wij wensen alle familie veel sterkte met dit verlies. Het RGL Sport-team, Leo Troost, Jan v. d. Nieuwendijk, Tim Hoek, Siem Schutte, Carla Heerschap, Simon Voortman en Maurice v. d. Nieuwendijk Ouddorp, 1 november - 29 oktober 2003 Om daar achter te komen hebben Bibliotheek.nl en Overheid.nl in samenwerldng met NRC Handelsblad de Nationale Krakercompetitie geor ganiseerd. Een nieuw type internet wedstrijd waarin deelnemers hun krachten meten bij de beantwoording van een aantal pittige vragen. Elke vraag is via internet op te lossen. Deze wedstrijd vormt een uitstekende manier om kennis en vaardigheid in het gebruik van internet als informa tiebron aan te scherpen. En natuur lijk zijn er aantrekkelijke prijzen te winnen. De Nationale Krakercompetitie is een wed strijd in Zoeken op internet. Het is een span nende wedstrijd waarbij plezier en leren voorop staan. De competitie zal plaatsvin den van 7 november tot 5 december 2003 en omvat vier wekelijkse ronden. In iedere ron de moeten de deelnemers, via multiple choi ce, tien pittige vragen (hersenkrakers) oplos sen. De vragen zijn verdeeld over diverse interessegebieden en zijn zo gekozen dat de deelnemers met kwalitatief verantwoorde intemetbrormen worden geconfronteerd. "Werken was zijn lust en zijn leven, stilzitten was aan hem niet besteed". Nu heeft hij de rust gevonden die hij verdient. Zaterdagavond is van ons heengegaan mijn ge- Uefde man, onze dierbare vader, schoonvader en trotse opa 2 oktober 1925 tl november 2003 C. D. van Damme-Geluk Ineke en Jaap Marja Wout en JacqueUne Laura Jens Oranjelaan 8, 3243 AP Stad aan 't Haringvüet De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 6 november om 11.00 uur op de begraafplaats te Stad aan 't Haringvliet na een samenkomst om 10.00 uur in 't Anker, Kerkstraat. Gelegenheid tot condoleren voorafgaand aan de samenkomst in 't Anker. Geen bezoek aan huis - Geen bloemen Hiermede geven we u kennis van het overlijden van onze broer, zwager en oom in de leeftijd van 78 jaar. Rotterdam: M. C. Maliepaard-van Damme Den Bommel: P. van Damme Stad aan 't Haringvliet: C. V. d. Boogert-van Damme A. V. d. Boogert neven en nichten Stad aan 't Haringvliet, 1 november 2003 Met grote verslagenheid hebben wij kermis geno men dat, ten gevolge van een ongeval, is overleden onze oud-werknemer en oud-collega Ruim 40 jaar heeft Dirk zijn vakbekwaamheid in ons bedrijf ten toon gespreid. "Wat zijn ogen zagen, maakten zijn handen". Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte met dit verlies. Directie en medewerkers 'Dorsman's Aaimemersbedrijf Timmerfabriek' Ooltgensplaat L. C. Dorsman Rene Johan Ko Dimitri WUco 1 november 2003 Verslagen zijn wij van het overlijden van onze sportverslaggever en zijn parmer en zijn We zullen hen nooit vergeten. Wij wensen alle fartrilie veel sterkte met dit verlies. Bestuur, PBO en medewerkers Radio Goeree Lokaal Ouddorp, 1 november - 29 oktober 2003 De vragen worden samengesteld door itrfor- matiespecialisten van openbare bibliotheken die in de dagelijkse inlichtingenpralctijk veel vragen van een groot publiek krijgen. Een voorbeeldvraag: 'Vorige week heeft u uw baas op de trap ont moet terwijl hij in druk gesprek gewikkeld was met een zakenrelatie. De volgende dag zag u hem weer terwijl hij in hoge nood naar de wc rende. Beide keren heeft hij u niet terug gegroet. U vindt dit een teken aan de wand en bereidt u alvast voor op uw ontslag. U bent 55 jaar, 30 jaar in dienst met een riant salaris van 2000,- bruto per maand. U wilt graag de hoogte weten van de afkoop som die de kantonrechter zal bepalen als het tot een rechtszaak komt. De beste drie zoekers worden beloond met zeer aantrekkeUjke hoofdprijzen. Niet alleen de winnaars, maar aUe deelnemers die tot het eind van de competitie meedoen, maken kans op een prijs. Aan deze competitie zijn geen kosten verbonden. Voor informatie en inschrijvingen kan men terecht op www.nationalekrakercompetitie.nl. Inschrijven is mogeüjk vanaf 17 oktober. De collecte voor het Diabetes Fonds die in de week van 26 oktober tot en met 1 november in Goedereede werd gehouden, heeft €710,94 opgebracht. Alle gevers, collectanten en iedereen die zich heeft ingezet: hartelijk dank! Op zaterdag 1 november heeft brassband Concordia uit Ouddorp deelgenomen aan een concertconcours in Middelburg. Onder leiding van dirigent Cees Nijsse werden twee werken beoordeeld. Dit waren Patterns van de componist Edward Gregson en Dio genes van componist Jacob de Haan. Na beoordeling door de driekoppige jury lever de dit 80.42 punten op, goed voor een eerste prijs. Met dit resultaat zijn de bandleden zeer tevreden. Vorig jaar werd in Temeuzen nog een tweede prijs behaald. De volgende gevonden voorwerpen op Goe- ree-Overflakkee zijn op het politiebureau in Sommelsdijk: Dirksland, damestas, 2003364900; Middelhamis: Armband, 2(X)3392017. Ook zijn er diverse sleutels gevonden. De voorwerpen kunnen bekeken worden in het politiebitreau te Sommelsdijk, tussen 10.00 en 17.00 uur. Op 13 november a.s. organiseert de SVIK een bingo in de Vicoriahal te Dirksland. Er zullen acht rondes en één superronde wor den gespeeld. De Victoriahal opent haar deuren om 19.30 uur, de bingo start om 20.00 uur. De Stichting staat garant voor een klinkend prijzenpakket.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2003 | | pagina 3