hekje Examenkolder. I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GOEDE MORGEN Schoolkinderen krijgen tennisgymles 10 11 12 /if rit i2 Af^^^^ ^s Flakkeese damkampioen- schap 2001/2002 Uitslag dressuur- wedstrijd 'Adoptie' bij Passage Oud papier Hericingen Oud papier Oude Tonge ^fjrU io cTtsèbcK*) •4^^^^ el^'QbcK!) vdH ifüm ^6 Joalien v.d. Houten (Sommelsdijk) zal D.V. 27 april 8 jaar worden. Gefeliciteerd hoor! Geert Tanis (Ouddorp) [düDt Ac t^ren Aceyt) ^i 'Passage', de christelijke-maatschappelijke vrouwenbeweging organiseert donderdag 2 mei haar bijeenkomst in het Dienstencen trum aan de Doetinchemsestraat 27 te Mid- delhamis. Als spreekster over het onderwerp 'adoptie' is aanwezig mevrouw A. Degeling uit Hellevoetsluis. Zij is zelf adoptiemoeder van vier kinderen en dus terzake zeer des kundig. Er wordt gerekend op uw aller aan wezigheid. Aanvang 19.30 uur. Alle schoolkinderen van het basisonderwijs in Ooltgensplaat hebben van tennisleraar Rutger Pesch de afgelopen week tennisgymles gehad. Op een leuke manier werden kinderen wegwijs gemaakt in de tennissport. Aansluitend wordt er voor alle kinderen van het basisonderwijs nog een open dag gehouden bij Tennisvereniging Ooltgens plaat. Daar krijgen de kinderen nogmaals tennisles van Rutger Pesch, maar nu op echte banen. Dit wordt gedaan op maandag 29 april. De middag wordt in twee delen opgesplitst. Van 13.00 uur tot 14.30 uur komen de kinderen van de groepen 3,4 en 5 aan bod, terwijl de jeugd van de groepen 6, 7 en 8 van 15.00 uur tot 16.30 uur de banen opkomen. De tennisleraar wordt dan geassisteerd door een paar 'oude rotten' zoals Wit Tiggelman en John Freen, die vorig jaar op zes woensdagmiddagen kinde ren bezig hielden met tennissen op de baan, terwijl René Soons de leiding hielp met het kinderhuttendorp in Ooltgensplaat. Tussentijds krijgen de kinderen in de kantine wat te drinken en te snoepen. Ook ouders zijn natuurlijk van harte welkom om hun kinderen aan het werk te zien. Lid worden van de tennisvereniging gaat heel makke lijk. Informatiesetjes liggen klaar. Ook kan men zich telefonisch aanmelden bij Leen Huijer, Berkenlaan 36, tel.: (0187) 632358, e-mail: TV.Ooltgensplaat@ 12move.nl. Op zaterdagmorgen 27 april wordt het oud papier weer opgehaald voor de Hervormde Gemeente van Herkingen. Het ophalen begint om 09:00 uur. Wilt u het papier gebundeld £ian de kant van de straat zetten en er geen karton tussen stoppen? De vorige keer werd er 5230 kg. opgehaald. Bij voor baat dank voor uw medewerking. Zaterdag 27 april zal in Oude Tonge oud papier worden opgehaald. Bewoners worden verzocht het papier voor 09:00 uur buiten te zetten. De opbrengst is bestemd voor het res tauratiefonds van de Nederlands Hervormde kerk te Oude Tonge. lijpuzzelreglement p. Stuur je öplossiBgen 'fl;: aanheteiad t$: vaa de maand naar Wh. ti Ooia Kk», t;: PostbvsS, |f 3240AA IS MMdelbacois. 2. Per maand zijn ra lOOaiaOptmtente venJienea. ZelfgeinaAte raad sels voorzien vm oplossing leveren 15 extra ponten op. 3. Stuur af en toe eai brieve, dat wordt beantwoord. Bij 500 punten ont vang je een boeken- bonvan 10,-. Met de raadsels van vandaag zijn we weer aan het eind van april gekomen. Volgende week slaan we in verband met de vakantie eens een keertje over. Help je even om de laatste aprilvragen op te lossen? Is het jullie nog opgevallen dat de laatste letters van de alfabetpuzzel in de war geraakt zijn? Allicht dat je er zonder hulp ook wel uit komt. In dit figuur moeten we steeds antwoorden van drie letters schrijven. Wat lees je dem in de eerste hokjes van boven naar beneden? 1. Man uit het Oude-Testament die melaats op de mesthoop zat. 2. Derde koning van Juda. 3. Vader van Saul. 4. Dit lichaamsdeel sloeg Petrus eraf bij Malchus. 5. Zo noem je een heleboel bomen bij elkaar. 6. Zoon van Noach. 7. Vrouw van Jakob. 8. Vrouw van Lamech. 9. Zoon. van Jakob. 10. Verdroogd. 11. Eerste moeder. 12. Offerdier dat in de struiken verward zat op de berg waar Izak geofferd zou wor den. Lievelingsontbüt: Dranlqe: Hobby: Fijnste muziek: Bloem en klenr: beschuit met muisjes. (Hou je van baby's Geert?) shandy. jeugdbrandweer. panfluit. roze orchidee. Vier pasfotootjes. Toch zijn het geen 4 verschillende kinde ren. Nee, eentje is er twee keer afgebeeld. Alleen door de jaren heen verandert je gezicht wel eens een beetje. Van welk kind zie je twee keer een foto? Geef de num mers ervan door. Job en Geert Tanis (Ouddorp) "Oom Ko, Job en ik willen stoppen met puzzelen. Bedankt voor alles". Zo schrijven de twee boven staande broers. Jullie hebben jarenlang trouw meegedaan. Leo- nie neemt geluk kig de fakkel over. Het ga jullie goed hoor. Willemijn Vülerius (Sommelsdijk) tracteert ons op een speciale puzzel. Dat past wel bij de feestelijkheden van volgende week. Steeds lees je twee antwoorden bij de vraag. Kies de goede, schrijf --------------------------- daar de letters vanop die er tussen haakjes achter staan. Wat lees je als je alles gemaakt hebt? 1. l.hert; 2. steenuil; 3. gier, kraai, raven; 4. ooievaren: 5. slangen; 6. honden; 7. schapen, ossen; 8. ezel; 9. bok, ooi; 10. paard; 11. leeuw; 12. kalf; 13. mus; 14. lammeren; 15. adders. 2. 1. Twaalf; 2. Ding flof bips; 3. Wim Duisenberg; 4. Brug; 5. Acht; 6. Zeven; 7. God zij met ons; 8. Www. Euro. NI.; 9 eurogebied; 10. Escudo; 11. NLG.; 12. Het euroteken; 13. Nationale Zijde; 14. 2,20371 gulden; 15. 28 januari 2002; 16. Geld voor zorg; 17. 14 tot en met 26 januari 2002; 18. Watermerk; 19. Raad van ministers van Financiën. 20 aftellen naar de euro.; 21. Drachme; 22. EMV; 23. ECB. 3. B. 4. Linzetmioes. 5. 1. Tomaten; 2. Peren; 3. Prei; 4. Prui men; 5. Sla; 6. Bieten; 7. Neus of wc; 8. Fles; 9. Dobbelsteen; 10 eierschaal of weegschaal; 11. Tekaam; 12. Schil dersezel; 13. Wachtpost; 14. C; 15. Een haas, de oren heten lepels; 16. Uien; 17. Broekspijpen; 18 E. Natuurlijk is dit maar een selectie uit de vele moge lijkheden. Andere oplossingen reken den we soms ook goed! 7. De ogen des Heeren doorlopen de gan se aarde. 8. Nederland: Hallo; Frankrijk: Bonjour; Engeland: Hello; Italië: Ciao come va.; Duitsland: Gutentag. 9. De cijfers van de klok. De 6 zit boven aan en de 12 onderaan. 10. Jona (zon); Amorieten (hagel); Wijze en dwaze bouwer (regen); Job (onweer); Benaja (Sneeuw); Noach (zon, regen en wolken). 11. Ik heet Liesbeth Bos en ik vind puzz- zels maken leuk. Er stond per ongeluk drie maal een z. 1. Wie was er voor Beatrix koningin? 2. Is Johan-Friso al getouwd? 3. Met wie is Maurits getrouwd? 4. Hoe heet de vrouw van Claus? 5. In welk Europees land gingen Willem- Alexander en Maxima even op vakantie na hun huwelijk? 6. In welk paleis werkt Beatrix? 7. Waar staat Beatrixs paleis? 8. Het land van Claus' geboorte. 9. Wie is de opa van Willem-Alexander. 10. Trouwdatum van Maxima en kroonprins. 11Wie is er geen zoon van Beatrix en Claus? 12. Waimeer is Beatrix koningin geworden? Juliana (on) Ja(m) Marilene (on) Laurentien (on) Duitsland (de) Drakestein (we) Den Haag (is) Nederland (wa) Claus (op) 02-02-2002 (ran) Constantijn (ol) 1982 Margriet (ka) Nee (sk) Maxima (er) Beatrix (in) Zwitserland (gs) Noordeinde (hu) Amsterdam (we) Duitsland (va) Bernard (nO) 02-01-2002 (es) Bernard (je) 1980 12. foto 1 en 2. 13. Velen welke elkaar maar tot de Kijk naarde Typisch wisten wel teksten bij hoorden, kwamen niet juiste figuur! maar eens afbeelding, voor Goede Er waren veel leuke puzzels deze maand, alleen maart 2 was echt te moeilijk. (R. v. R. in D. B.); Sorry, maar ik wist echt veel ant woorden niet bij maart 2. Moeilijke puzzel hoor. (M. B. te E.) Het is altijd onze gewoonte om zo rond de zomervakantie met een speciaie opgave te komen. Dit jaar willen we dat ook weer probe ren. Nu onder de naam: OP STAP. Het enigste wat jullie er voor moeten doen is de plaats naam doorgeven waar jullie je vakantie hopen door te brengen. Dat kan dus ook gewoon fijn thuis zijn. Goed voor 15 punten extra!! Volgende week een keer geen Jeugdboek dus. Stuur je alle apriloptossingen op? Het kan natuurlijk niet uitblijven: zo tegen het eind van een schooljaar halen exa- menleerlingen altijd wel een of andere streek uit op school; grappige dingen, soms sneuvelt er ook wel eens wat, maar de leerlingen van atheneum 6 van de Christelijke scholengemeenschap 'Prins Mamits' te Middelhamis kozen woensdagmorgen voor iets leuks en onschuldigs. "We willen niks molle" waren ze met elkaar eens. Zo kwa men ze ertoe om al om half vijf 's morgens bij Re-Cars te Middelhamis meer dan 600 ballormen met gas te vullen, in trossen aan elkaar te binden en rond acht uur in colon ne daarmee over straat te gaan, richting school. Daar hebben ze de kleurige massa binnen in het gebouw opgelaten, onder een raampartij die zich op vele meters hoog te bevindt. En daar kan niemand erbij. Maar dat hoeft ook niet, want als over een poosje voldoende gas uit de ballonnen verdwenen is, komen ze stuk voor stuk van zelf naar beneden. Voor de conciërge een leuk karweitje om bij te houden. 'it De teerling is gewor pen. Mackloet is de kampioen van 2002. Niet ongeslagen. In de laatste wedstrijd moest hij het loodje leggen te gen Leroy, die daardoor naar de derde plaats op klom. De Mik jr., die vorig jaar de hoogste plaats in nam, staat nu een trapje lager. Hij werd tweede. Van der Veer, die net als Leroy 10 punten haalde, valt net buiten de prijzen, omdat voor de ranglijst een bepaald puntensysteem gehan teerd wordt. Van Hoom en Doom, die ook nog een kansje hadden op het erepodium te komen, kwamen na een spannende wedstrijd rüet verder dan remise. De uitslagen van de laatste ronde: P. Leroy -1. Mackloet2-0 H. H. Verolme - A. P. C. de Mik0-2 J. van Hoom-A. Doom1-1 M. Klink-A. v.d. Veer0-2 H. M. Floresteijn - B. Visbeen0-2 W. van Schie - C. van Welie2-0 J. Wolfert-J. v.d. Ouden2-0 D. Wolfert - J.A. Dekker0-2 K. Tanis - C. Polder2-0 J. Jordaan -1. Koese0-2 C. Tanis - W. Stolk2-0 J. van Koppen - M. Goedegebuur0-2 P. van Eek- A. de Mik1-1 L. J. T. Jacobs - J. Lodder2-0 De ranglijst (met het behaalde aantal punten: 1. 1. Mackloet12 2. A.P.C, de Mik12 3. P. Leroy10 4. A.v.d. Veer10 5. A. Doom9 6. J. van Hoom9 7. B. Visbeen9 8. W. van Schie9 9. H.H. Verolme8 10. M. Klinkg 11. K. Tanis8 12. J. Wolfertg 13. J.A. Dekkerg 14. I. Koese7 15. C. Tanis7 16. J. v.d. Ouden6 17. D. Wolfert6 18. C. Polder6 19. C. van Welie6 20. H.M Floresteijn6 21. J. Jordaan5 22. P. van Eek5 Uitslag van de dressuurwedstrijd voor pony's, proeven B8, B9, BIO, BI 1, B12, Ll- 13, Ll-18 en L2-19, gehouden op zaterdag 20 april in Manege Oostmoer te Stad aan't Haringvliet. Voor deze proeven dient een minimaal aantal punten behaald te worden van 140. Proef B8: Noelle Dam, Snoopy, 171 pnt; Manon de Jong, Daisy, 170 pnt; Madeion Tieleman, Tazz, 167 pnt; Angelique v. Dam, Daisy, 167 pnt; Juliette Kamp, Tazz, 166 pnt; Kim Visser, Daisy, 165 pnt; Sharona Hack, Brenda, 164 pnt; Anneloes v. Hunnik, Tazz, 162 pnt; Jorien de Wit, Snoopy, 160 pnt; Josephine Luiten, Tazz, 159 pnt; Nikita Zevenhuizen, Snoopy, 159 pnt; Eveline Maliepaard, Dynamite, 158 pnt; Ingrid de Vogel, Snoopy, 157 pnt; Nadine Staritsky, Fenjala, 154 pnt; Anneli v. Huizen, Snoopy, 153 pnt; Vanity Monnee, Dynamite, 153 pnt; Peggy Ossenblok, Carla, 152 pnt; Adrierme Luiten, Dynamite, 152 pnt; Nadi ne Peekstok, Sterre, 148 pnt; Cynthia Mon nee, Dynamite, 148 pnt; Jeroen v. Dis, Anouschka, 146 pnt; Evelien v. Opstal, Lady, 145 pnt; Kimberley Alstede, Dia mond, 145 pnt. Proef B9: Barbara Kaaijk, Tazz, 171 pnt; Quirine Philipsen, Cindy, 170 pnt; Jaleesa v. Vhet, Sam, 162 pnt; Kim Langendijk, Lady, 161 pnt; Samantha Lugthart, Sparky, 154 pnt; Louise GutteUng, Sterre, 148 pnt. Proef BW: Saron Donker, Tazz, 176 pnt; Ester Verhoeff, Gabor, 161 pnt; Daisy Argoudehs, Anouschka, 160 pnt. Proef Bil: Eline Bestman, Tazz, 162 pnt; Nieiüce Verwijmeren, Fenjala, 160 pnt; Anne v. Middelkoop, Diamond, 146 pnt. Proef B12: Caroline de Vogel, Bennie, 159 pnt; Amande v. Santen, Fenjala, 158 pnt; Lavina Burgers, Mickey Boy, 154 pnt. Proef Ll-13: Evelien Almekinders, Anou schka, 150 pnt; Marielle Peekstok, Fenjala, 147 pnt; Angelique Visser, Pepper, 146 pnt; Wendy de Vogel, Snoopy, 145 pnt; Ilona de Vogel, Mickey Boy, 144 pnt. Proef Ll-18: Karina Hendrikx, Gabor, 156 pnt. Proef L2-19: Karina Hendrikx, Gabor, 128 pnt. 23. M. Goedegebuur5 24. J. van Koppen4 25. W. Stolk4 26. L.J.T.Jacobs4 27. A. de Mik3 28. J. Lodder2 Op de slotavond, 8 mei a.s., zal in 'Melishof te Melissant een sneldamcompetitie worden gespeeld. Tevens zal dan tevens de prijsuit reiking plaatsvinden. Opnieuw is elke belangstellende hartelijk welkom. We hopen om half acht te beginnen.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2002 | | pagina 13