Wat doet uw bank voor uw beurszaken op feestdagen m:'mÊII ^mmm asperges I jemenriiürict 21 Dinsdag 30 april Grote Geranium- en TUinplantenmarkt BIEDIIMCBi Daar is activ^^^^^p GEEN LEP KRIJGEN IM Bloemenhandel M. Grinwis Zn. Wat doet u met Koninginnedag? m m 'm Het was bütegewön in Düsseldorf Op 30 april houden wij weer onze jaarlijkse geranium- en tuinplantenmarkt. Wij hebben weer volop O AT ONS Geraniums, Fuchsia's, Hang-Kuipplanten en diverse Tuinplanten m Rabobank m Nieuwe aardappelen P. POLIE Sparta-met Werken In het verpleeghuis? 11 I Dijl^telweg 28 - Ouddorp Tel. (0187)68 15 78 in Stellendam Dinsdag 30 april Superzoete aardbeien O 50 gebruikte rijwielen MAATSCHAPPELIJK WERKER ACnVITEITENBEGELEIDER De markt met de grootste sortering Tot ziens bij: Op Koninginnedag, Hemelvaartsdag en Pinksteren zijn de banken in Nederland gesloten. De Amsterdamse effectenbeurs is op deze feestdagen ecliter gewoon geopend. Om ervoor te zorgen dat u ook op deze feestdagen uw beurszaken kunt regelen bij de Rabobank is een aantal adviseurs van onze effectenafdeling voor u beschikbaar. Zij zijn op deze dagen telefonisch bereikbaar op het onderstaande telefoonnummer. Effectenafdeling Rabobank West-Flakkee en Rabobank Flakkee Oost (0187)498010. H H H H y®"^ van het land H H ties eiBèijke van der Velde J van 8.00 tot 17.00 uur Div. soorten tuinplanten, kuipplanten, geraniums, fuchsia's, vaste planten, div. groentenplanten. U kunt bij ons UW bakken laten vullen. Tevens: (Doré, franse) Langeweg 57, Stellendam. Tel. 49 17 37 gro«nt«n fruit v.o.t. Vanaf heden: Nieuwe aardappels Geschrapte kriel Witte en groene asperges Grote bak op *op Damweg la, 3251 LB Steltendam EIIAtlDBI-Uif'' ALTIJD IETS BIJZONDERS dames model en een mooie collectie Tel. 631331 Ze zijn er weer de witte asperges met nieuwe doré's en geschrapte kriel voor horeca en particulieren Handel in aardappelen, groente en fruit fam. C. Aleman per 1 juli 2002 een voor 21 uur per week fi^ Tevens zoeken we per 1 juli 2002 voor verpleeghuis Grootenhoek een voor 32 uur per week ^TOi^ Gaat u feestvieren, uitverkoop houden of houdt u 't dit jaar wat rustiger? Wat u ook doet, uw bankzaken hoeven niet tot 1 mei te blijven liggen. Via de tele foon en internet kunt u 24 uur per dag uw saldo checken, betalingen doen en beleggen. Interessant? Kijk op www.rabobank.nl. Of bel de Rabofoon. Leve de Koningin! Uw Rabobank is op Koninginnedag gesloten. U kunt woensdag 1 mei weer bij ons terecht voor al uw bankzaken. LET OP: op 1 mei is er geen betalings verkeer mogelijk. Rabobank Midden in de samenleving De mannen van mannenkoor 'Ons Koor' en hun partners hebben genoten van hun lange weekend in Düsseldorf. Een luxe dubbeldekkerbus met Sjaak aan het stuur bracht het gezelschap via Asten naar Düsseldorf-Süd, waar ze bij het Novotel werden opgevangen door o.a. de voorzitter van het Benrather Maiuierchor. Diezelfde middag nog hadden ze een korte gezamenlijke repetitie in de Dan- kerkirche van Benrath, dat een voorstadje is van Düsseld orf. Daar stond een verzameld koor van Duitse en Hol landse mannen, die de afgelopen maanden aan hetzelfde repertoire hadden gewerkt. Dat was een bijzondere gewaarwording. Zaterdags gingen ze de stad in en werden ze in het stadhuis ontvangen door een charmant raadshd, die na haar toespraakje spontaan door de mannen werd toegezongen met 'Daar was 'n Wuf die spon'. Ze moch ten daarna nog even in de raadzaal gaan zitten, maar kwa men daarbij al gauw tot de ontdekking dat ze de stoel met de verkeerde politieke kleur hadden gekozen! 's Avonds hebben ze gezongen in een muzikale vesperdienst in de Dankerkirche. 'Adoramus', 'Kyrie' en nog enkele delen van de nus van Rheinberger werden door de vrou welijke dominee op gepaste wijze aan elkaar geregen in een dienst, die ongeveer een uur duurde. Daarna hadden ze een gezellige avond met de Duitse mannen en hun part ners. Zeer geanimeerd en na een koud buffet en onder het genot van uitstekend plaatselijk gebrouwen donker bier werd heel wat steenkolenduits gesproken. De dansvloer was goed gevuld en de Benrather mannen hadden zelfs een toneelstukje ingestudeerd. Aldus geïnspireerd nodig de voorzitter Jaap Mackloet de mannen uit voor een tegenbezoek aan Flakkee, Dat voorstel werd bij handop steken prompt aanvaard en al de volgende dag door de besturen nader besproken. Zondags stond mannen koor 'Ons Koor' tijdens een katholieke mis in de Maxi milian Kirche er weer alleen voor. Hoog in de kerk voor het orgel, dat door de eigen organist Andries Stam bespeeld werd (na wat aanwijzingen omdat er aanvanke lijk geen geluid uit te krijgen was!) lieten de mannen zich van hun beste kant horen. Ook hier de mis van de 19e eeuwse organist en componist Rheinberger, maar niet alleen het 'Kyrie', 'Gloria', 'Sanctus' en 'Benedictus', maar ook het 'Agnus Dei', 's Middags volgde een boot tocht op de Rijn en 's avonds een diner en een gezellige avondje onder ons in het hotel. Ook toen werd er veel gezongen, 's Maandags gingen ze op weg naar huis en hebben ze nog een paar uurtjes in Maastricht vertoefd. Onder stralend weer en op de terrasjes van de stad was Flakkee die middag goed vertegenwoordigd. Sjaak lever-de de mannen aan het eind van de dag weer veilig af bij hun familieleden, die bijtijds per mobiel op de hoogte waren gesteld van hun thuiskomst. Op z'n steen kolenduits gezegd: het was bütegewön! Oi£> Üjp Qiü 'ai£> QmP Cup Qjp Qiö' üiö üi^ <iiö üiö üi^' QiC' üiö <iip ■aiö öiö üiö 'aip üiö "JiC' üie '^jp üiö =fe ■•Jlp 0% TE KOOP in alle maten Dijkstelweg 44a Ouddorp (0187) 681425 W^^ÊÉÊIiiÉèJ^mÉiHh Voor verpleeghuis Grootenhoek in Hellevoetsluis zoeken we Je werkt voor een somatische afdeling, waar zowel reactiverings- als chronisch somatische bewoners verblijven. Samen met je collega ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding van bewoners en hun relaties bij opname, verblijf en ontslag. Je participeert in het Multi Disciplinair Overleg (MDO) en bege leidt bewoners en hun directe relaties bij psychosociale problemen. Je neemt deel aan diverse overlegvormen (zowel in- als extern) en adviseert het management met betrekking tot het te voeren beleid. Je hebt de studie HBO maatschappelijk werk afgerond. Je hebt kennis van en ervaring met de geïndiceerde doelgroepen (met name reactivering); bij voorkeur opgedaan in een verpleeghuis. Bovendien ben je op de hoogte van ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied en ben je in staat om stimulerend en activerend te werken, goede menselijke verhoudingen te scheppen en je kunt goed samenwerken metanderedisciplines. Je moetin het bezit zijn van een rijbewijs en een auto in verband met het afleggen van huisbezoeken. Je Werkt voor een somatische afdeling, waar zowel reactiverings- als chronisch somatische bewoners verblijven. Je bent verant woordelijk voor de voorbereiding, organisatie en uitvoering van individuele en groepsactiviteiten voor bewoners. Daarnaast wordt je ingezet bij centrale- en avondactiviteiten en assisteert je collega's van andere afdelingen. Je participeert in het Multi Disciplinair Overleg (MDO). Je hebt een gerichte (vak)opleiding op MBO-niveau. Je hebt kennis van en ervaring met de geïndiceerde doelgroepen (met name reactivering); bij voorkeur opgedaan in een verpleeghuis en bent op de hoogte van ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied. Arbeidsvoorwaarden Voor beide functies zijn de salariëring en overige arbeidsvoor waarden conform de CAO voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen. Informatie en sollicitatie Wanneer je meer informatie wilt over de functie Maatschappelijk Werker, kan je contact opnemen met Ria van Dijk-de Caluwé of RegSlors, Maatschappelijk Werkers. Wanneer je meer informatie wilt over de functie Activiteiten begeleider, kan je contact opnemen met Ellen Rutjens, coördinator Activiteitenbegleiding. De contactpersonen zijn bereikbaar via telefoon, (0181) 32 13 55. Sollicitaties kan je binnen 10 dagen na verschijningsdatum richten aan de afdeling PO&O Grootenhoek van de Zorg Welzijn Groep, Postbus 65, 3200 AB Spijkenisse, onder vermelding van de betreffende vacature. BalS ^r& i^l^ ^t^ ^I5> ^f^ O^Ki (TO ^i ÖT^ j(I^ (?tló ÖTÖ C^Ki df^ O^ fl^Ö 5'5> ^'5> O^Ki O^ J|^

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2002 | | pagina 10