Abonneert U op Eilanden-Nieuw s Vooralsnog vraagtekens bij Interdecor nieuwe stijl Nieuwe leesboeken M www.devogel.nl Peren- plukkers/sters 'Apollo' en 'Apollo' EIIMfOet-lflEUlifS P.V. De Luchtbode PAGINA 3 DINSDAG 15 AUGUSTUS 2000 FAMILIEBERICHTEN Hij, die Uw naam in waarheid kent. Zal, Heer, op U in zijn ellend' Vertrouwen, wijl Gij nooit liet zuchten Hen, die gelovig tot U vluchten. (Psalm 9:10) Heden nam de Heere, na een liefdevolle verpleging ,in 'De Samaritaan' uit ons midden weg onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en over grootmoeder GEERTJE VAN WAGENINGEN sinds 1967 weduwe van Anthonie Leendert van Mourik in de ouderdom van bijna 86 jaar. Herkingen: T. J. van Mourik A. van Mourik-Troost Stad aan 't Haringvliet: E. Grootenboer-van Mourik W. Grootenboer Dronten: A. M. Kievit-van Mourik M. L. A. Kievit Hekelingen: G. D. Kw^eekel-van Mourik J. Kweekei Oudenhoom: E. van Mourik C. M. van Mourik-Bres Herkingen: J. van Mourik L. van Mourik-van der Veer klein- en achterkleinkinderen 14 augustus 2000 Verpleeghuis 'De Samaritaan', Sommelsdijk Correspondentie-adres: Anth. de Vliegerstraat 5, 3249 AA Herkingen Gelegenheid tot condoleren: donderdag 17 augus tus van 20.00 tot 21.00 uur in de rouwkamer van 'De Samaritaan', Kon. Julianaweg 59 te Sommels dijk en na de begrafenis in het Hervormd vereni gingsgebouw 'De Fontein', Scharloodijk 35 te Herkingen. De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal D.V. plaatsvinden op vrijdag 18 augustus om 13.30 uur in de Ned. Herv. kerk te Herkingen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Herkingen. Geen bloemen Langs deze weg delen wij U verdrietig mede dat door een auto-ongeluk om het leven is gekomen onze broer, zwager en oom WILLEM BRABER 13-7-1923 t 9-8-2000 Ooltgensplaat Abbotsford, Canada Namens de familite: E.M. Valk- Braber Correspondentie-adres: J. Braber- de Jong 36295 Sandringham Drive Abbotsford, B.C. V3G2M4 CANADA Op het alleronverwacht heeft de Heere uit onze vriendenkring weggenomen COR MELAARD-MALIEPAARD Geve de Heere Gerrit Zijn kracht en vertroosting om dit verlies te dragen. Jaap en Ka Mastenbroek Jan en Jaan Maliepaard Moos en Marrie Aleman Middelhamis, 9 augustus 2000 Psalm 121 Hedeimiorgen nam de Here, tot onze diepe droef heid, na een geduldig gedragen ziekte van ons weg mijn geliefde man, onze Ueve zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager en oom ELIZA HOTTING echtgenoot van Stoffelina Jacoba Bakker in de leeftijd van 74 jaar. Ooltgensplaat: S. J. Hotting-Bakker J. C. Duim-Hotting J. W. Duim John en Linda Richard en Tamara L. Hotting K. J. Hotting-Beijer Brenda en Marco Lies Oude Tonge: M. Hotting C. Hotting-van de Tonnekreek Erwin en Martine Jordi en Kim en verdere famiUe 14 augustus 2000 Van Weelstraat 6, 3257 BB OoUgensplaat Gelegenheid tot condoleren: woensdag 16 augus tus van 19.00 tot 20.00 uur in 'De Magneet', Zuid- Achterweg 17. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden donderdag 17 augustus om 14.00 uur op de algemene begraaf plaats te Ooltgensplaat, na een dienst van Woord en Gebed om 13.00 uur in de Gereformeerde kerk. DAG LIEVE OPA John en Linda Richard en Tamara Brenda en Marco Lies Erwin en Martine Jordi en Kim Rust zacht. 14 augustus 2000 Tot onze diepe droefheid werd hedenmorgen van ons weggenomen onze geliefde broer, zwager en oom ELIZA HOTTING echtgenoot van S. J. Bakker in de leeftijd van 74 jaar. C. Gróenendijk-Hotting Kees en Nicoüen Janet en Rob L. C. Kagchelland Gerrie en Jan Ooltgensplaat, 14 augustus 2000 DANKBETUIGING Uw medeleven en belangstelUng na het overlijden van onze lieve moeder, oma en oud-oma MARIA VAN DEN BOOGERT- VAN SCHETSEN heeft ons goed gedaan. Hiervoor betuigen wij u langs deze weg onze wel gemeende dank. Kinderen, Idein- en achterkleinidnderen Augustus 2000 MET SPOED GEZOCHT Inlichtingen: Hein/Els Mijs Tel. (0187) 48 25 84 Adverteren in Eilanden Nieuws betel<ent dat uw advertentie oof< buiten de bebouwde kom wordt gelezen. Zangvereniging Icinderlcoor Op donderdag 24 augustus a.s. starten zowel zang vereniging 'ApoIIo' als kinderkoor 'Apollo' hun repetities weer. De leden van beide koren zijn weer hartelijk welkom. Zowel de zang vereniging als het kin derkoor kunnen nieuwe leden gebruiken. Houd u/jij van zingen? Kom dan eens langs op één van onze repetitie avonden. Het kinderkoor repeteert iedere donderdagmid dag van 16.00-17.00 uur in 'Ons Dorpshuis' te Nieuwe-Tonge. De zangvereniging repe teert iedere donderdag avond van 20.00-22.00 uur, eveneens in 'Ons Dorpshuis' te Nieuwe- Tonge. Graag tot ziens op 24 augustus. te Herkingen Bovenstaande postdui- venvereniging nam op 12 augustus 2000 deel aan een wedvluclit van uit Strombeek. Afstand 91 km. In concours waren 245 duiven die om 09.00 uur met oos tenwind gelost werden. De eerste duif arriveer de om 10.17.45 uur en haalde een snelheid van 1174.97 m.p.min. De gedetailleerde uitslag luidt: M.v.d. Ochtend 1,9,22; J. den Boer 2, 5, 12, 20, 23, 28, 40, 43, 48, 49; A. hetJonk3,15,16,29,33, 34; A. Molenaar en Zn. 4, 7, 10, 11, 14, 18, 25, 44; D. Kievit 6, 35; C. Log- mans8,21,32,39,46;H. Kamerling 13,24,27,37, 45; M. Huizer 17, 26, 38, 47; H. Kievit 19,31,41; B. V. d. Ochtend 30, 36; A. Riedijk 42. UTRECHT - De sinds vele jaren bij woninginrichters en huishoudtextiel- zaken bekende vakbeurs INTER DECOR mag dan in september voor de 36e maal in de hallen van de Jaar beurs worden gehouden, de opzet is totaal anders dan voorheen. De talloze kritische geluiden uit de achterban - het ging volgens de vereniging TEX- PRO en de organisatie van de beurs al een hele tijd niet goed - hebben bewerkstelligd dat 'het roer definitief om' is. In het vervolg zal de koers wor den gevaren die voornamelijk in het belang is van de exposanten, zonder wie de beurs eenmaal geen levensvat baarheid heeft. Daarbij zou dan wel de vraag gesteld kunnen worden of het, gezien de structurele behoefte, niet wenselijk is om eens eenjaar verstek te laten gaan. Tot op heden is daarom trent nog geen besluit genomen, maar het lijkt er veel op dat Inter Decor afstevent op een tweejaarlijks evene ment. Inspiratie Hoe het ook zij, voor 2000 wordt het aantal beursdagen teruggebracht van vijf naar vier, te weten 3 tot en met 6 september. De expo sitie wordt dan gepresenteerd in de geest van het ItaUaanse "La Dolce Vita", een stijl die staat voor cultuur, smaak, trends, mode en design. Er zal één centrale entree zijn in hal 9, waar een ludiek ontmoetings- en activitei tenplein is gesitueerd. Daarvandaan lopen brede straten naar de, in nauwe samenwer king met het Perscentrum Wonen ontwikkel de trendkamers die, elk op hun beurt, aan sluiten bij de thema's van OKTOBER WOONMAAND. Deze zijn: 'de Woonka mer' met alles op het gebied van raamdecora- tie, 'de Keuken' (voor huishoudtextiel), 'de Kinderkamer' waeir aanbieders van wandde coratie en verf zich manifesteren, 'de Slaap kamer' die centraal staat voor het bedtextiel dat trouwens ook in 'de Badkamer' te zien is en 'de Werkkamer', het middelpunt van de groothandel en de aanwezige exposanten met vloerbedekking. Derhalve volop inspiratie- mogeUjkheden, afgezien van de speciale intemetruimte met markante sites op woon gebied. Nooit eerder Voor het eerst zullen er om redenen van uit eenlopende aard wegbüjvers zijn met beken de namen als Forbo Krommenie, Wijers en Luxaflex. Zelfs woningtextielgroothandel Dehnert Jansen (DEJA), die nooit eerder een Inter Decor heeft gemist, zal in 2000 niet van de partij zijn, evenmin als de tapijtfabri kanten. Alleen Bergoss is present om opnieuw een karakteristiek stukje van de wereld binnen ons bereik te brengen. Wel te verstaan middels een sterk stuk tapijt dat met frisse kleurstelüngen en een eigenzinnige structuur de sfeer ademt van de Chileense folklore. Het wordt in de handel gebracht in tien vrolijke accentkleuren, variërende van koraalrood, appeltjesgroen, kanariegeel en azuurblauw tot de meer neutrale tinten, waar bij u moet denken aan zandbeige, muis- en anthracietgrijs en ecru. De prijs bij de woninginrichter zal zijn 185,— per strek kende meter op 4 meter breed. Van den Brink Campman komt uit met een aantal nieuwe karpetten, ter aanvulling op de huidige collectie Reflexions 00. Met name de kwaliteit "Camel" - een eigentijdse herin troductie van het berber vloerkleed - past goed in het neutrale kleurbeeld van vandaag- de-dag, dat zowel beige als roomwit aangeeft. Er zijn vier aantrekkelijke dessins, te weten een bladmotief, een cirkel en twee verschil lende randen, eUc uitgewerkt in dezelfde twee kleuren. Daarnaast heeft B&C het assorti ment rolgordijnen uitgebreid. Al met al 360 kleuren in de nieuwste stoffen in effen, met dessin of met structuur en in bepaalde uitvoe ringen voorzien van een zonlichtreflecterende parelmoercoating. Om in stijl te blijven zijn er metalen onderroedes met ronde transparante eindknoppen of met metalen strakke eind- knoppen. Desgewenst kan een uni rolgordijn worden geleverd met een gekleurde, aan voor- en achterkant zichtbare, sierrand aan de onderzijde. De interieurverzorger die uit het oogpunt van service zijn klant een stalenboek wil meegeven, beschikt over een praktische collectiewaaier met de uni's en verduisteren de stoffen, zodat u aan de hand daarvan thuis rustig kunt nadenken over wat voor uw interi eur het meest geschikt is. Wat Inter Decor zelf betreft, de traditionele beurs met zowat cdles voor het raam, het bed, het bad, de wand, de vloer en de tafel, zal zonder twijfel veel stof doen opwaaien. Maar alle vraagtekens ten spijt, het zal een beurs zijn met perspectief, in welke vorm dan ook! VREDE OP AVONDRUST Het zesde deel over Mientje, geschreven door Arjan van Hoorn, speelt zich af op de hoeve "Weltevreden". De ziekte van haar man Gerrit, die ongeneeslijk blijkt te zijn, brengt onherroepelijk de dood met zich mee. Dat grijpt diep in, in het leven van Mientje, die nog niet zo lang geleden haar vader ook al heeft verloren. Maar gelukkig is er ook nieuw leven, in het gezin van dochter Lies en schoonzoon Barend. Zoon Henk wordt ook al wat groter en vindt steeds meer voldoe ning in het werk op de boerderij. Dat het voor een vrouw alleen moeilijk besturen is op een flinke stee, en dat een man eigenUjk niet gemist kan worden, blijkt regelmatig in het leven van Mientje. Wie kan ze de verant woording voor de stee in handen geven? Gijssen? Of Janus, die ze nog van vroeger kent, en die als weduwnaar ook niets meer te zoeken heeft in het hoge noorden? Als zoon Henk door een ongeluk om het leven komt heeft het leven voor Mientje weinig meer te beiden. Aan het eind van het boek vinden we VAN DER BOOM Mientje met haar oude moeder samen in Avondrust, het huisje op het boerenerf waar eerst haar vader en moeder, en later Lies met haar man en kinderen woonden. Ze heeft dan eindelijk de vrede gevonden. Vrede met God en met zichzelf. Een boek, dat weer veel heeft te vertellen over het wel en wee van een gewoon mens. Uitgegeven bij Frits Hardeman, 230 pagi na's met een prachtige omslagillustratie van Rino Visser. ISBN 90 76430 08 X. Prijs 24,95. MANKE OTJE Het portret op de omslag doet aanvankelijk vermoeden dat de hoofdpersoon Otje stamt uit de jaren dertig, maar dat blijkt een ver gissing zodra men het boek omdraait. Daar zien we Otje, getooid met vechtpetje, op zijn scooter. Otto van Wilgen, in de volksmond Manke Otje of De Groebel, leidt een teruggetrokken bestaan in Achterdorp. Hij is dikwijls te vin den aan de oever van de Rijn, helemaal ver diept in het vissen. Hoewel hij best goed bij de pinken is, werd hij in negentien jaar tijd een uitgestotene in de maatschappij. Zijn moeder, vlak voor zijn geboorte overleden, heeft hij nooit gekend. Zijn vader, die na het overlijden van zijn vrouw weinig ambities meer over had, zag geen kans om zijn kreu pele zoon op te vangen. Toen deze man overleed, moest Otje noodgedwongen onderdak zoeken bij zijn broer Adriaan en diens vrouw Gerdien. Helaas lijdt Gerdien aan waandenkbeelden en probeert ze Otje zwart af te schilderen, door hem verdacht te maken van ontuchtigheden met haar dochter Janneke. Dat komt Otje duur te staan. Nie mand gelooft in Otje's goede bedoelingen, behalve het doktersechtpaar Jansen, de oude rijke Duifonius en zijn vrouw, en Jacomien Zandhaver met haar dochter Corrie. Samen zorgen zij ervoor dat Otje een menswaardig bestaan krijgt. Een kleine kritische noot: het lijkt niet erg waarschijnlijk dat de hulp die Otje in dit boek krijgt aangeboden, afdoende is om de vele wonden die het leven hem toe bracht, te genezen. Zoiets vergt nogal wat deskundige begeleiding. Hoewel het woord psychische hulp Wel ergens ter sprake komt, blijft dit element nogal onderbelicht. Verder een goed leesbaar boek van Joh. G. Veenhof, uitgegeven door Frits Hardeman. Phn. 200 pag. met omslagillustratie van Rino Visser. ISBN 90 76430 09 8. Prijs: 24,95. L.B.-V. VROEGINDEWEIJ ■.'^-r. -i ■34- "Nee Geert, twee uit een huisgezin is genoeg, je kunt nooit weten, wat er gebeurt, het is raar werk. Twee man aan de riemen is genoeg, één aan het roer en één voorop met de haak, om zwaar drijfhout en ande re hindernis weg te duwen, zo hebben we vandaag ook gevaren en we brachten acht mensen mee. Nou wil ik de man aan het roer zijn, en op dezelfde voorwaarden als je daar straks hebt genoemd; dan waag ik er mijn schuit en mijn kop aan. Hoe denk je daarover, Lindorp...?" Het spreekt vanzelf, dat Frank graag op het voorstel van schipper Korpelman inging, en na nog een en ander te hebben afgesproken, veriiet men de woning van de palingschipper. TameUjk vroeg zocht Frank zijn slaapplaats op, doch zijn onrust over het lot van Hanneke was oorzaak, dat er van rustig slapen niet veel kwam. Als hij, na zulk een vermoeiende dag, even indommelde, werd hij toch telkens met schrik wakker door zijn benauwde dromen, waar in hij telkens Hanneke zag wegzinken in de zwarte vloed, zonder haar te kunnen helpen. Lang vóór de klopper, die met forse slag op de deurplaat viel, hem verkondigde, dat Korpelman hem kwam roepen voor de gevaarvolle tocht, was hij gekleed en gereed, en geen halve minuut later voegde hij zich bij de pahngschipper. De wind, hoewel nog krachtig, was toch wat bedaard en als de maan niet door de langs de hemel drijvende zwarte wolken werd bedekt, was de nacht tamelijk helder, zodat de gelegenheid om uit te varen niet bepaald ongunstig was. Men had gisteren de schuit van Korpelman, toen men er mede op red ding uitvoer, uit de haven en over de dijk gesleept en gisteravond had de eigenaar met veel overleg zijn boot zodanig vastgelegd, dat men haar thans zonder veel moeite kon bereiken. Nauweüjks waren de schipper en Frank bij de schuit, of ook Gijs en Jan Abels verschenen en onverwijld begon men thans de tocht. Achterin de schuit, de roerpen vast omkneld, zat schipper Korpelman, terwijl Gijs en Jan op de middelste roeibank elk een riem hanteerden en Frank Lindorp met een lange bootshaak voorop stond. Er werd door de mannen in de boot niet veel gesproken, slechts even merkte de schipper op, dat het water sinds gisterenmiddag maar wei nig meer gestegen was, en dat het waarschijnUjk niet veel hoger meer zou komen ook. Slechts langzaam en met grote moeite kwam men vooruit en aan de stuurmanskunst van de schipper, en de waakzaamheid en de sterke arm van Frank was het te daiiken, dat het gevaar van lekstoten of kan telen voorkomen werd. De meest uiteenlopende voorwerpen dreven rond op de onafzienbare, onstuimige watermassa. Hoeveel welvaart was sinds gisterenmorgen verloren gegaan op de Veluwe; wat al jam mer en doodsangst werd uitgestaan in deze schrikaanjagende nacht! Telkens stootte men op de dode Uchamen van verdronken vee en overal dreef beddegoed en huisraad rond. Het hart van Frank Lindorp klopte sneller van angst, toen hij deze voorwerpen zag drijven; het waren immers de duidelijkste bewijzen, dat er tal van huizen door de stormvloed waren weggeslagen, en misschien zou het voor hem en zijn metgezellen niet meer mogelijk zijn, de plek te vinden, waar eens de trotse Guilerhof stond. Reeds twee uur zwalkten de mannen op het water, voor ze de kerkto ren van Doomspijk in het oog kregen. Telkens werden ze genood zaakt, omwegen te maken, doordat groepen boven het water uitste kende boomkronen de weg versperden, of wanneer de haak van Frank op afgebrokkeld muurwerk stootte. Maar nu was men niet ver meer van het doel verwijderd en Frank Lin dorp wees de schipper de juiste richting. Opnieuw schoven zwarte wolken voor de maan en de duisternis dwong de mannen in de boot tot de grootste omzichtigheid; vooral op de plek, waar ze nu waren, dreef ontzaglijk veel wrakhout. De krach tige wind joeg evenwel de wolken uit elkaar en weer viel het maan licht op het watervlak. Doodsbleek van opwinding stond Frank Lin dorp voorin de boot en staarde strak naar het punt, waar hij wist, dat de Guilerhof zich moest bevinden, als die tenminste nog niet was ondergegaan in de vloed. "Stuurboord, meer stuurboord houden, schipper!" riep hij, en toen men enige tijd in deze richting had gevaren, ontdekte Frank plotseling de machtige kruinen van de oude notebomen en bespeurde hij ook het puntige dak Van de grote schuur? Keek hij wel goed? De schuur was weg, het leed geen twijfel, maar dan zou tegelijkertijd het huis verdwenen zijn. Zijn blauwe ogen vulden zich met tranen, hij zag of hoorde niets meer en riep uit: "Te laat, Gijs, we zijn te laat; de Guilerhof is er niet meer, en waar schijnlijk zijn aUe verdronken.O, waarom wilde oom Willem ook niet luisteren, toen hij tijdig gewaarschuwd werd. De smart van Frank sneed Gijs Abels door de ziel en zich omkeren de, sprak hij: "Heb je het wel goed gezien, Frank, ik ontdek daar toch een soort dak.Ja, dat is de kap van een hooiberg, maar. "Wat wappert daar zo in de lucht?" viel hij zichzelf in de rede. En dan opeens schreeuwde hij: "Roeien, mannen, roeien, er staat nog wat van het woonhuis en een noodvlag waait er boven; roeien mannen, alles is nog niet verloren!" De taaie roeispanen bogen en Korpelman hield zijn doel in het oog, zoals een jager het wild. Plotseling hoorden de redders in de boot duidelijk hulpgeroep en een zware, machtige mannenstem klonk er bovenuit. "Dat is de stem van Gerrit Gravels", mompelde Frank voor zich heen, en toen weer hulpgeroep tot hem doordrong en zijn luisterend oor dui delijk vrouwenstemmen opving, drongen hem opnieuw tranen in de ogen en hij steunde: "O God, sta hen bij!" HOOFDSTUK 18 Manhaftige redders Toen de schuur viel en de achterwand scheurde, meende boer Van Guilen niet anders, of het lot van de Guilerhof was zo goed als beslist en in zijn doodsangst overlegde hij, of het niet moge lijk zou zijn, om de hooiberg te bereiken. Er was echter geen kracht en moed meer in hem als hij dacht aan het diepe water, dat hem scheidde van de hooiberg. Neen, nog liever bleef hij waar hij was en hij wilde ook zijn vrouw en Hanneke niet wakker maken uit hun vas te slaap. Als het water nog hoger kwam, dan zou hij hen wekken, nu nog niet. De vochtige koude op de tochtige zolder deed hem huiveren en klap pertanden, maar toch liep hij telkens naar de open plek in het dak, waar de vlag uitstak. Dan staarde hij wanhopig over het onafzienba re watervlak, dat als een zee om hem heen golfde en bruiste en waar boven de wilde lucht met de voortjarende wolken zich welfde, doch geen boot of vaartuig was te bekennen. Wie zou zich ook in de nacht durven wagen op deze wilde vloed? Doodsangst deed hem ineenkrimpen; slechts de dag kon redding brengen en het stond bij Willem van Guilen onherroepelijk vast, dat zijn reeds wankelend huis het niet kon uithouden tot het aanbreken van de dag. Voor de zoveelste maal trok hij zich terug uit de opening en sloop bib berend en bevend langs de slapende vrouwen. Soms bleef hij voor het dakvenster aan de voorkant staan en tuurde door de kleine ruitjes naar de hooiberg, die thans wel op het water scheen te drijven, zó hoog spoelden er de golven omheen. (wordt vervolgd) dé financiële site voor Goeree-Overflakkee door John de Rijke Sowieso zijn collectiewaaiers makkelijk om thuis een bijpassend patroon te kiezen (Perscentrum Wonen) Hoenderdijk 9 3253 AK Ouddorp. TeL (01 87) 68 42 67 BOEKEN EN MUZIEK Voorstraat 41 - 3245 BG Soniinelsdijk Tel. (0187) 482614 - Fax (0187) 4845 20 BOEKEN ALLES VOOR SCHOOL EN KANTOOR Westdljk 45-48, 3241 GV Mldd«lhamlB Tal. (0187) 482040 402844 - FhX (0187) 485461 Fliaat: Hoendsrdrjh 19. 3253 AK Ouddorp Tel. (0187) 681276 - Fax (0187) 6S3519 immm iM.^. .^-^a -^'-1 ~-

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2000 | | pagina 3