1+1 dagen enorm succes! Nieuws Onwetendheid Plezier in klei! Ree gedood door aanrijding Op pad in de Korendijl(se Slikken Op drie plaatsen blikseminslag 35 miljoen mensen op de vlucht uit de kerken EiiAncBi-niEyws EIIIVI1DEI1-I1IEUW5 „Eilanden-nieuws" Wielerwedstrijd OZ Tour Beneden-Maas komt ook over Goeree-Overflakkee Buitendienst Exodusgemeente en Sticliting Zuidwester Verkoopdag Rockanje Wij weten wel: Drukke dagen voor De Zeemanspot Hervatting zangrepetities 'Door Eendraclit Verbonden' PAGINA 2 DINSDAG 15 AUGUSTUS 2000 Zoveel gezichtjes bij elkaar, samen luisterend naar een ver haal uit de Bijbel, samen biddend, samen zingend, samen knutselend... Dat moetje als organisatoren van een evene ment als 1+1 wel goed doen! In Dirksland waren de 1+1 dagen, die er vorige week in 'De Gooye' werden gehouden, een enorm succes. In Dirksland telde de voorloper van deze dagen - die jarenlang de naam VakantieBijbelclub droeg - al zo'n zeventig kinderen, die toen bijeenkwamen in 'Onder de Wiek'. Vorige week dinsdagmorgen werden er op de eerste 1+1 dag 211 kinderen, van de basisscholen in Dirksland e.o., ontvangen in sporthal De Gooye. Het is voor de tweede keer dat het evenement plaatsvindt op deze loca tie, die met gemak plaats biedt aan al deze kinderen en die bovendien een plaats is waar iedereen gemakkelijk in- en uitwandelt. Acht, negen en tien augustus, drie morgens lang stond de hele sport zaal in het teken van de verkondiging van het Evangelie, en het was roerend om te zien hoe al deze kinderen - in leeftijd variërend van 4 tot 12 jaar - samen met een vaste groepsleider bezig waren rondom een Bijbels thema. De naam 1+1 houdt in dat elk kind een buitenker kelijk vriendje of vriendinnetje meebrengt. Het aantal kinderen dat zo de 1+1 dagen bezoekt, stijgt per jaar. Een waar dorpsgebeuren dus. En dat is ook de bedoeling van de organisatie, die deze dagen werkt met materiaal van de IZB, de Inw.endige Zendings Bond van de Ned. Herv. Kerk. De sporthal was voor deze dagen verdeeld in een luister- en een doè- gedeelte. In het eerste gedeelte stonden ruim tweehonderd stoelen in een halve kring voor het podium, waarop grote beschilderde panelen het thema 'Wijs op reis' met de daarbij behorende onderdelen lieten zien. De ontwerp- en decoratieploeg van de organisatie beschikt zeker over creatieve talenten en heeft die op een geweldige manier ingezet om de ruimtes er zo mooi mogelijk uit te laten zien. Ruim voor de aanvangstijd - al om 8.00 uur - waren de leiders bij een, ledere dag werd door hen geopend met gebed, met en voor elkaar. Vervolgens druppelden de kinderen vanaf half negen binnen. Na zich voor een gulden per dag te hebben ingeschreven, konden ze eerst rond het podium gaan meezingen met de liedjes die (via de com puter) op een immens groot en deskundig verlicht scherm versche nen. De kinderen zongen veel en zeer enthousiast. Voor de muzikale begeleiding was een combo aanwezig en voor de verdere muzikale omlijsting, die de gehele morgen aanwezig was, bediende een muziektechnicus de knoppen van een professioneel mengpaneel. Daarna genoten ze van een sketch, die met het thema te maken had. Samen met een van de medewerkers lazen de kinderen dan in kleine groepjes uit de Bijbel en spraken er met elkaar over. Rond half elf was dit gedeelte afgerond en vertrokken alle kinderen naar het doe- gedeelte van de sportzaal, waar knutselmateriaal al op lange tafels klaar lag om te worden verwerkt. Bij elk thema een nieuw werkje, voor elke leeftijdsgroep - herkenbaar aan rode, gele of blauwe naam kaartjes - iets anders. Ook waren er drie grote spelencircuits. Van de hele happening zijn voortdurend video-opnamen gemaakt. Niet zomaar voor de aardigheid, maai' met het doel die op donder dagavond - de slotavond - speciaal voor alle ouders van de deelne mende kinderen te vertonen. A.s. zondag zal in de Ned. Herv. Kerk in Dirksland aansluitend een open dienst worden gehouden waarop alle aanwezigen van die creatieve avond inmiddels zijn uitgenodigd. De 1+1 dagen, een initiatief vanuit de Nederlands Hervormde gemeente van Dirksland, wordt georganiseerd door zo'n vijftig men sen. Het is een uniek gebeuren dat financieel wordt gesteund. "We weten ons werk gesteand door het gebed van heel veel mensen" zegt Jëanine Hoff,één van de rriedewerker-s. En als het dan vrijdag is geworden, na het afsluiten van de 1+1 dagen, hebben de medewer kers massaal last van heimwee, "Je bent zo lang intensief bezig geweest. Eerst met de voorbereiding, daarna met de dagen zelf. Samen 'als dorp' de Heere Jezus leren kennen. Samen optrekken rondom het Evangelie. En dan ineens is het alweer voorbij. En moet je het werk weer loslaten. En dan de zaak overgeven." Aan Hem, die de opdracht gaf te zaaien en nat te maken, maar Die ook beloofde Zelf voor wasdom te zorgen telt duizenden abonnees en wordt op Goeree-Overflakkee zo goed als huis-aan-huis gelezen! NED. HERV. KERK Bedankt voor Lisse (wijk Oost) C. G. Graafland te Aalsmeer. Beroepen te Delft D. M. Knibbe te Sprang- Capelle, die dit beroep heeft aangenomen. NED. GEREF. KERKEN DORDRECHT - Beroep teruggenomen: na onderling overleg is door de Nederlands Gereformeerde kerk te Dordrecht besloten, het op ds. W. van der Veer te Maassluis uil- gebrachte beroep, terug te nemen. CHR. GEREF. KERKEN Aangenomen naar Culemborg L. A. den Butter, kandidaat te Vinkeveen, die bedank te voor Drogeham. GEREF. GEMEENTEN Beroepen te Corsica (VS) A. M. den Boer te Dirksland. OUD GEREF. GEM. IN NEDERLAND Beroepen te Silford (Canada) A. Kort te Rijssen. Op zaterdag 19 augustus a.s. zal de 12e edi tie van de OZ Tour Beneden Maas worden gereden. Deze internationale wielerwed strijd in het kader van de Wielerliga 2000, met een lengte van ca. 195 km., voert o.a. over de eilanden Hoeksche Waard, Goeree- Overflakkee en Voome-Putten. De wedstrijd start om 13.00 uur in Spijkenisse en om streeks 14.20 uur nadert de wielerkaravaan Ooltgensplaat (Langeweg, Galathesedijk). waarna het verder gaat via: 14.37 Achthuizen Blokseweg, Bomraelsedijk. 14.45 Oude Tonge N498, Oudelandsedijk. 14.50 Den Bommel Tilsedijk. 14.55 St. a/h H'vliet Lievevrouwepoldersedijk. 15.02 Nieuwe Tonge Langeweg, Oudelandsedijk, Battenoordsedijk. 15.13 Herkingen Molendijk, Westdijk. 15.21 Dirksland Vroonweg, Boezemweg, Westhavendijk. Jong en oud worden bij deze hartelijk uitge nodigd tot het bijwonen van een feestelijke buitendienst op zondag 20 augustus 2000 in het amfitheater op het terrein van Hemes- seroord te Middelharnis. De aanvang van deze dienst, waarin Ds. Johan Bruning en Ds. Jak Verwaal hopen voor te gaan, is om 10.30. Muzikale medewerking wordt verleend door jongerenkoor 'Clarits' uit Sint Maar tensdijk en drumband 'de Roffels' van Stichting Zuidwester. ,U wordt geadviseerd om van de achterin gang van Hernesseroord gebruik te maken; wegwijzers leiden u vandaar naar het amfi theater. Daar komt bij dat u, voor zover mogelijk, beter op de fiets kunt komen omdat de parkeergelegenheid rond Hernes seroord vrij beperkt is. Bij slecht weer wordt de dienst verplaatst naar de Meerpaal, ook gelegen op het ter rein van Hernesseroord. Het aanvangstijd- stip is ook dan om 10.30. Na de dienst is er voor iedereen koffie of limonade. Bij twijfel kunt u op 20 augustus vanaf 8.30 de volgende nummers bellen: (0187) 482494 of (0187) 484462. Zaterdag 19 augustus a.s. is van 9.30 tot 14.00 uur de schuur aan de Hilzeweg 3 in Rockanje weer open waar voor elk wat wils te koop is. De opbrengst hiervan is voor onderhoud en restauratie van de Ned. Herv. kerk aldaar. Voor informatie: tel. (0181) 401726, (0181) 402234 of (06) 51925313. L'i.50 Ouddorp Ouddorpse Haven, Oudelandseweg. 15.57 Ouddorp De Punt, Brouwershaven. 16.01 Ouddorp Groeneweg (verzorging). Vrijheidsweg. 16.10 Ouddorp Oosterweg, parallelweg N57, 16.16 Goedereede Mariadijk, Tramlijnweg, Hoofdpoortstraat, Vissersweg. 16.21 Stellendam Korteweg, Zuiderdiepstraatweg. In verband met de doorkomst van de wieler karavaan moeten weggebiuikers rekening houden met enig oponthoud. Tijdens de pas sage zullen kruisingen tijdelijk worden afge zet door politie en/of verkeersregelaars. TAPIJT VINYL GORDIJNEN TRAMWEG 33 OUDE TONGE De aarde en zijn bewoners Dat wij sinds 10 jaar afhankelijk zijn van de computer. Dat onze identiteit in steeds meer com puterbestanden voorkomt. Dat wij onze tijd vullen met het kijken en luistern naar media dat voor 80% geba seerd is op fantasie en inspiraties. Dat veel mensen leven van feest naar feest. Dat er steeds meer dieren uitsterven. Wij denken dat er betere tijden zullen aanbreken. Wij denken dat onze huidige welvaart alles goed zal maken. Wij denken dat wij in staat zijn alles te verdelen op aarde. Maar er is zeer veel onwetendheid over de levende God. Hij, die Zijn eigen Zoon opgeofferd heeft om alle mensen te verlossen uit deze wereld, en dat Hij binnenkort terug zal komen. Lees je Bijbel, bid ellse dag. En zoek naar meer informatie, bijvoorbeeld een Alpha cursus of de Bijbelcursus in het Diekhuus. Onder begeleiding van Marianne Bosch, keramiste te Sommelsdijk, begint op woens dag 13 september een beginnerscursus kera miek. Gedurende 12 woensdagavonden zul len cursisten in het Diekhuus te Middelhar nis leren om uit klei gebruiks- en siervoorwerpen te maken. De kosten voor deze cursus bedragen f 240, inclusief 10 kilo klei, exclusief bakken en glazuren. Voor verdere informatie kunt u bellen naar 0187- 482400 of 0187-481914. Vrijdag 11 augustus voer het 14 meter lange jacht "Le Beche'" in het Slijkgat. De beman ning wilde op de motor naar Stellendam varen om daar te schutten. De motor weiger de bij boei SG 2 echter alle dienst. Via de kustwachtpost Ouddorp werd alarm gesla gen en de bemanning van de Stellendamse reddingboot "De Zeemanspot" werd onge veer 16.45 uur opgeroepen. In korte tijd was de reddingboot ter plaatse, nam het scheepje op sleeptouw en bracht het naar de buitenha- ven van Stellendam, waar het werd afge meerd aan één der steigers van Rijkswaters taat. De eigenaar, woonachtig in Breda, was met drie personen aan boord onderweg van Scheveningen naar de thuishaven Willem stad. Zaterdag 12 augustus heeft de Stellendamse reddingboot een drukke dag gehad, 's Mid dags vond de maandelijkse proeftocht plaats, die begunstigd werd door buitenge woon mooi weer. Langs het drukke Oud dorpse strand werd de tocht gemaakt naar de Brouwersdam en weer terug. Vanwege het hoge water kon de boot zelfs het haventje bij de trailerhelling op de Brouwersdam binnen varen. Vandaar voer zij weer terug naar de thuishaven, terwijl ondertussen geoefend werd met de aan boord zijnde iiibberboot. Er vvaren vanwege het mooie weer erg veel jachten en jachtjes van allerlei soort op het water. De bemanning heeft die middag dan ook gedacht: "We worden vandaag nog wel een keer opgeroepen". Dat gebeurde ook. De kustwachtpost Ouddorp alarmeerde de bemanning om 18.15 uur voor een motor kruiser, die vastgevaien was op de zuidpunt van de Hinder. Het scheepje, de Ecstasy, thuishaven Hellevoetsluis, was met 2 perso nen aan boord na een rondvaart door het Goereese Gat weer op weg naar Stellendam. Toen De Zeemanspot het scheepje bereikte was het water te ver gevallen om het nog vlot te kunnen trekken. Aangezien er geen gevaar was voor scheepje en bemanning keerde de reddingboot terug naar de haven. Halftwaalf voer zij weer richting Hinder, maakt nu een sleepverbinding vast met behulp van de rub berboot. De motorkruiser werd nu in dieper water getrokken en kon op eigen kracht ver der varen. Wel werden er twee opstappers van De Zeemanspot overgezet en voer het achter de reddingboot aan naar de haven van Stellendam, waar zij 02.00 uur in de morgen van de 13e augustus arriveerden. Nu de meeste mensen hun vakantie weer achter de rug hebben en het gewone leven weer wordt hervat, wil ook het Chr. Man nenkoor 'Door Eendracht Verbonden" te Stellendam de dra^d weer oppakken. Op D.V. dinsdag 5 september wordt er met de repetities gestart, we doen dit om 20.00 uur in 'De Rank", Bosschieterstraat 2 te Stel lendam onder leiding van de dirigent Come de Geus. Het koor stelt zich als doel eenvoudige Christelijke liederen in te studeren. Als u van zingen houdt is dit misschien een goede gelegenheid om eens te komen kennisma ken, te luisteren en of mee te zingen, alle mannen uil Stellendam en wijde omgeving zijn van harte welkom. Op de N215 is donderdagavond een hert aangereden. Het dier wilde vanuit het SteUIendam- se bos de weg overstekenen werd daarbij geschept door een personenauto. De volwassen ree- geit overleefde de botsing niet. De auto liep wat blikschade op. De politie kwam er aan te pas om het diertje weg te halen. Aangereden dieren worden, als ze slechts weinig uiterlijke won den hebben, naar de poelier gebracht. Vanaf Goeree-Overflakkee worden deze altijd naar poelier J. de Vries in Rockanje gebracht, omdat deze de enige erkende poelier in deze regio is. Daar worden ze dan opgezet, zodat toch nog van hun schoonheid kan worden genoten. Natuurlijk worden de dieren liever springend, levend en springlevend door het bos gezien, maar helaas komen er steeds om in het verkeer. De Korendijkse Slikken, een prachtig natuurgebied in het Haringvliet. Ooit ont staan door aanslibbing van rivierklei langs de dijken, nu een afwisselend natuurgebied waar het gehele jaar door diverse vogels afkomen op de rustige wateren tussen de dijk en de beschermde oevers. Vereniging Natuurmonumenten organiseert in de maand augustus een tweetal excursies naar de Korendijkse Slikken. De boswachter geeft tekst en uit leg over het gebied en staat klaar voor al uw vragen. Dit zijn de laatste excursies van het jaar naar de Korendijkse Slikken, dus laat deze kans niet voorbij gaan! Van zout naar zoet Tot 1970 stonden de Korendijkse Slikken nog onder invloed van eb en vloed en ken den daarmee alleen een zoutwatermilieu. Door de aanleg van de sluizen verdween het getij en het water verzoette. Nu zijn er nog steeds enkele zoutminnende planten te vin den. De bloemenpracht is nu op zijn mooist. Tussen de dijken en de beschermde oevers vormt het rustige water een waar vogelpara- dijs. Een groot deel van het gebied is in gebruik als weiland, waar tal van weidevo gels voorkomen. Zo'n 100 ha. wordt exten sief begraasd, waardoor het begroeid is gera^ikt met riet, ruigte, struweel en bos. Excursies Heel bijzonder is de nacbtvlinderexcursie die op vrijdag 18 augustus om 21.30 uur van start gaat. Kijk hoe het natuurgebied zich voorbereidt op de nacht en ga mee op zoek naar de nachtvlinders die nu tevoor schijn komen. Met behulp van lampen en lakens worden de vlinders gelokt. Kom kij ken hoe dit in zijn werk gaat en welke vlin ders we van dichtbij kunnen zien. Zaterdag 26 augustus start om 9.30 uur de dagexcursie door de Korendijkse Slikken. Een hele dag genieten van de uitgestrekte natuur, met grazende runderen en paarden. De excursie duurt tot ongeveer 16.00 uur. Zorg zelf voor voldoende te eten en te drin ken en neem eventueel een verrekijker mee. Laarzen (of hoge wandelschoenen) zijn aan te bevelen Beide excursies vertrekken vanaf het eind van de Groeneweg in Goudswaard die u vindt door de tweede weg na de molen in Zuid-Beijerland linksaf te slaan. Deze Lange Eendrachtsweg uitrijden en einde links. Aanmelden Vooraf aanmelden is in verband met de groepsgrootte noodzakelijk en kan bij de boswachter, mevr. Lia Vlietland, tel. (0167) 502970. De excursies zijn gratis voor leden van Natuurmonumenten, niet-leden betalen 10,-; kinderen t/m 12 jaar 2,- voor de dagexcursie en 5,- en 1,- voor de nacht vlinderexcursie. In de nacht van afgelopen zondag op maan dag is op drie plaatsen de bliksem ingeslagen tijdens de onweersbui die in die nacht over ons eiland trok. Omstreeks half vier volgden kort achter elkaar drie brandmeldingen naar aanleiding van blikseminslag. De eerste betrof een woning aan de Prinses Marijke- straat te Middelharnis. Daai' sloeg de bliksem door de schoorsteen in waarna brand op de zolder ontstond. Vrij wel direct daarop volgde de tweede melding: inslag op een rieten dak van een woning op park 'Nieuw Zeeland". Omdat de brandweer van Middelharnis aan de Prinses Marijke- straat bezig was werd voor 'Nieuw Zeeland de brandweer van Stad aan "t Haringvliet gealarmeerd. Die bestreed de brand op het rieten dak. Omdat het vuur bleef smeulen en over begon te slaan naar de andere zijde van het dak werd ook de blusgroep Middelharnis ingezet, die inmiddels klaar was met de eer ste melding. De derde melding volgde kort op de eerste twee: inslag in een woning aan de Winter straat in Dirksland. Daar brak geen brand uit, wel raakte de woning beschadiad. Stichting VJuchteling is in ongeveer 40 landen actief en steunt meer dan 120 projecten: dankzij de donaties van vele Nederlanders. Helpt u ook? KBFi Stichting Vlucliteling Stadhouderslaan 28, 2517 HZ Den Haag tel: 070 - 346 89 46 fax:070-46157 40 Giro 999 e mail: info@vluchteling.org www.vluchteiing.org clir. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden is een uitgave van Uitgeversmaat schappij Eilanden Nieuws BV Verschijning; dinsdag- en vrijdagavond Tel. (0187)471020 Fax (0187) 48 57 36 Postbus 8, 3240 AA Middelharnis Langeweg 13, Sommelsdijk ADVERTENTIES EN ADMINISTRATIE: tel.(0187)47 10 20 e-mail: Algemeen@gebr-dewaal.com (onder vermelding van 'adv' of 'adm') tarief per mm 0,46; contracttarieven op aanvraag sluiting stemlijn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 14.00 uur sluttingstermijnjamilieberichten: dinsdag en vrijdag 8.30 uur voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentie opdrachten of telefonisch opgegeven advertenties kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. Advertentie-acquisitie: A. J. van der Velden, tel. mobiel 06-51412500, e-mail: ajvdv@hetnet.nl REDACTIE: "hoofdredacteur: J. Villerius, tel. (0187)47 10 22, privé (0187) 60 14 40 e-mail: J.Villerius@gebr-dewaal.com Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. ABONNEMENTEN: Per kwartaal 17,50. Per jaar ƒ66,—. Abonnementen zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vóór 30 november. Wijzigingen graag twee weken voor deze ingaan doorgeven. REKENINGNUMMERS: postbank 167930 rabobank Middelharnis 342001108 GEREF. KERKEN TELEFOON (0187) 64 18 42 Fax 64 35 95 Gevolgen van blikseminslag op het rieten dak VOOR GOEDE DOELEN

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2000 | | pagina 2