sTPn? IE (010)2741135 Jan 't Mannetje ving reuzengoudvis in Goerees' vijver! Cornelia (Kee) van Zetten werd 100 jaarl Orgelconcert in de Grote kerk te Tholen www.buijze.nl Autopuzzeltocht Orgelconcert Everhard Zwart ,(y\/L MINNAARD VASTGOED Politie 24-uurs telefoon: Hervatting zangrepetities 'Jubilate Deo' Dirkslands Mannenkoor hervat repetities chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Laatste kans op Bingo C.O.V. Middelharnis zoekt alten en tenoren GEHANDICAPTEN ZORG Werkzaamheden begraafplaats Den Bommel Zangvereniging 'Hart en Stem' liervat haar repetities H.S.V. 'De Viscromte' Kerkdiensten Ger. Gem. Drukwerlc nodig? Dinsdag 15 augustus 2000 73e jaargang nr. 6930 De organist André Knevel produceert ook dit jaar weer een concertserie in Nederland. Vanwege het feit dat de in Canada wonende organist dit jaar zijn 30-jarige organistenju bileum viert, wordt deze concertserie ge noemd: Jubileum Zomertour 2000. André Knevel heeft een orgelstijl waarin zijn Nederlandse afkomst duidelijk te horen is. Met name zijn de improvisaties op gees telijke liederen en psalmen hier voorbeelden van. Dit jaar worden door geheel Nederland 27 orgelconcerten op bekende orgels georgani seerd, zoals: Katwijk aan Zee, Utrecht, Apeldoorn, Harderwijk, Hasselt enz. Op het programma staan een 3-tal improvi saties, en verder werken Vcin o.a. Feike Asma, J. S. Bach, Wolstenholme, e.a. Het Van Dam-orgel is bij Knevel zeer ge- üefd, na zijn concert van vorig jaar vroeg hij om weer terug te mogen komen vanwege de mooie akoestische ruimte waarin samenzang en klank van het orgel een bijzondere indruk bij de organist achterliet. Het concert vindt plaats op zaterdag 19 augustus om 20.00 uur in de Grote Kerk te Tholen. Voor de laatste keer dit seizoen is er op 17 AUGUSTUS een bingo van kleindieren- sportvereniging Nut en Genoegen. De afge lopen weken was het altijd een gezellige drukte. Dit is uw kans om er bij te zijn. De bingo is in M.F.G. Dorpstienden in Oud- dorp en begint om 20.00 uur, de zaal is open om 19.15 uur. Tot ziens op 17 augustus. Middelharnis B.V. Snelheidscontrole STELLENDAM - Personeel van de Ver keerspolitie (Project Verkeershandhaving) hield donderdagmorgen tussen tien uur en half twaalf een radarsnelheidscontrole op de N57. Van de 1132 passerende automobilis ten hielden 44 hun gaspedaal te diep inge drukt. Hoogst gemeten snelheid bedroeg 142 km/uur in plaats van de toegestane 100 km/ uur. Aanrijding DIRKSLAND - Als gevolg van een voor rangskwestie, ontstond donderdagmorgen omstreeks half tien op de Westdijk een aan rijding tussen een vrachtauto en een perso nenauto. De 79-jarige bestuurster van de personen auto, afkomstig uit Herkingen, raakte ge wond. Zij werd door de GGD met nekletsel overgebracht naar het ziekenhuis in Dirks- land. De 56-jarige bestuurder van de vracht auto, afkomstig uit Dirksland, raakte niet ge wond. Bromfietster gewond STELLENDAM - Bij een aanrijding tussen een bromfiets en een personenauto, donder dagmorgen omstreeks elf uur op de Molen-, kade, is de 21-jarige bromfietser uit Som- melsdijk licht gewond geraakt. De vrouw werd ter plaatse door de GGD behandeld. Radarsnelheidscontroles BRIELLE/STELLENDAM - De Verkeers politie heeft donderdag in het kader van het project Verkeershandhaving, radarsnel heidscontroles gehouden op de N57 bij Stel- lendam. Op de N57 reden tussen 10.30 en 12.15 uur, 73 van de 965 gecontroleerde automobilis ten harder dan de toegestane snelheid van 100 km. De hoogste snelheid was 151 kilo meter per uur. Tussen 10.45 en 12.15 uur werd ook op de N57 richting Hellevoetsluis gecontroleerd. Hier reden 42 van de 880 gecontroleerde bestuurders harder dan 100 km. De hoogste snelheid was 129 kilometer per uur. COMBI actief in beeld en geluid Gouden armbandje verloren in Ooitgensplaat..? In de Voorstraat te Ooitgensplaat heeft mevrouw Kamp een gouden arm- of enkel bandje gevonden, waaraan een klein klaver tje vier hang. Degene die het sierraadje ver loren is kan het bij mevrouw Kamp terugha len. Haar adres is Voorstraat 15, Ooitgensplaat en haar telefoonnummer (0187)631346. MIDDELHARNIS - De ChristeUjke Orato rium Vereniging 'Middelharnis' is op zoek naar alten en tenoren om het koor te verster ken. Repetities zijn op woensdagavond van 19.45 uur tot 22.00 uur in de aula van de Prins Mauritsschool in Middelharnis. Alten en tenoren die belangstelling hebben, zijn van harte welkom om eens enkele keren repetitieavonden vrijblijvend bij te wonen en kennis te maken met het koor. Het koor heeft in vergelijking met andere oratoriumvereni gingen in het land een gunstige leeftijdsop bouw. Zowel jong als oud zijn goed verte genwoordigd. Er is een gezellige sfeer, cor- veetaken worden rechtvaardig verdeeld en de onderlinge band is uitstekend. Het reper- toire van het koor Ugt in de klassieke wer ken, met een Uchte nadruk op de barok. Er wordt in het Engels, Frans, Duits en Latijn gezongen. Er worden veel grote oratoria uit gevoerd en minimaal eens per jaar een con cert gegeven. Programma Op het ogenblik wordt er druk gerepeteerd voor het kerstconcert op 9 december. Dan worden de 'Coronation Anthems' van Han del, het 'Magnificat' van Bach en het 'Glo ria' van Vivaldi uitgevoerd. Op 14 oktober wordt er een concert gegeven voor hospice 'Calando'. Dit is onderdeel van het initiatief 'Voices for hospices'. Wereldwijd wordt dan de 'Messiah' van' Handel uitgevoerd waarvan de opbrengst gaat naar soortgelijke instellingen als 'Calando'. In de hervormde kerk in Dirksland zal de C.O.V. hier aan zijn medewerking verlenen met een uitvoering van de 'Messiah'. Bij beide concerten zullen professionele orkesten en solisten meewer ken. Wilt u meer informatie over lid worden? Dan kunt u bellen met Mariska Koek, 0187- 683614 of met Lettie Tiele, 0187-603604. OUDDORP D.V. donderdagavond 17 augustus wordt er een autopuzzeltocht georganiseerd in Oud- dorp en omgeving. Inschrijving is van 19.00 tot 20.00 uur bij verenigingsgebouw 'Eben-Haëzer', Preek- hillaan 3 in Ouddorp. Prijs per auto 5,-. Voor inlichtingen kunt u bellen naar Hester Grin wis, tel. (0187) 683244. Tot ziens! (werkgroep Ouddorp) Als u thuis weet te genieten van een goudvis in een kommetje, dan zult u daarin waarschijnlijk nog nooit zo'n exemplaar heb ben gehad als de 9-jarige Jan 't Mannetje uit Goedereede daar twee weken geleden vanuit een openbare vijver in een nieuw bouwwijk op het droge haalde. Jan woont in de Doommeet, vlakbij de Berestein waaraan de royale vijver ligt. Zo'n plas is niet alleen een sierend element tussen de bebouwing, ook blijkt het voor jong en oud een uitstekende stek te zijn om zich aan te vermaken met een hengel. Daarmee was Jan ook bezig toen hij een kanjer van een goudvis boven water bleek te halen van maar liefst 36 cm. lang! Jan kon z'n ogen niet geloven en pa - die vorig jaar zo'n 200 voomtjes in de vijver uitzette en die best verstand van vissen heeft - moest eraan te pas komen om vast te stellen dat het niet om een 'gewone' voorn of karper ging, ook niet om een goudkarper, maar om een reuzengoudvis. Sinds die vangst wordt er best drukker gevist in de vijver, de reuzenvissenkom, want er zijn er natuurlijk meer die dit gou den exemplaar aan hun haakje zouden zien. Langs de vijver- rand - een vissteigertje ligt er niet, misschien komt dat nog - kan het soms gezellig druk zijn en vanaf die visplaats wordt Jan z'n vader regelmatig te hulp geroepen als een jonge visgast even in de problemen zit met z'n tuigje. Hij maakte ook de mooie foto van zijn trotse Jan met zijn bijzondere vangst. In verzorgingshuis 'de Goede Ree' in Sommelsdijk werd afgelopen zater dag mevrouw Cornelia van Zetten - in de kring van haar bekenden heet ze Kee - honderd jaar. Van die honderd jaren heeft ze er negen en negentig in Middelharnis gewoond. Sinds decem ber vorig jaar woont ze op de afdeling Hollands Diep van verzorgingshuis 'de Goede Ree'. Een hele stap "mar 't wier noadig ee", oordeelt ze nuchter. Ze werd op 12 augustus 1900 geboren in een huisje aan de Waterweg in Middelharnis - inmiddels al lang afgebroken. Begin 1922 verhuisde ze met haar ouders naar de toen net nieuwgebouwde woningen van de Secre taris Nijghstraat, en daar heeft ze tot eind vorig jaar gewoond. "Daer ha 'k dus acht en zeventig jaer geweund" rekent ze meteen uit het hoofd uit. Na de dood van haar ouders is ze er alleen blijven wonen. Heel veel naai werk heeft ze in haar leven verricht "mar dat wier minder toen er kaopgoed kwam". En zo heeft ze in die vele levensjaren heel wat zaken zien veranderen en veel heeft ze - het zij van dichtbij of meer op afstand - heel wat voor zich af zien spelen. Natuurlijk komen daarbij gebeurtenissen als de Water snoodramp ter sprake en de beide Wereld oorlogen. Van de Eerste Wereldoorlog her innert ze zich nog hoe ze de kanormen heeft horen schieten bij de gevechten rond Ant werpen en hoe ze de gloed zich tegen de hemel heeft zien afspiegelen van de ooriogs- branden die daar woedden. Dichter bij huis blijvend ziet ze het vissersleven van Middel harnis nog levendig voor zich. Twintig sloe pen lagen er in de haven "prachtig mit de koppen naer de kante". En als de vissers dan Voor de bouw van vijf woningen aan de Willem Alexanderstraat moest de beplanting langs de begraafplaats (aan de kant van de Willem Alexanderstraat) worden gerooid en de daar aanwezige sloot gedempt. Dit had tot gevolg dat er vrij zicht ontstond tussen de Willem Alexanderstraat en de begraafplaats. Het was de bedoeling van de gemeente om direct na het rooien van de beplanting een grondwal aan te brengen, zodat het zicht naar beide zijden weer zou worden afge schermd. De grond van de aan te brengen grondwal moest onderzocht worden en de uitslag van dit grondonderzoek liet echter langer op zich wachten dan was gepland. Hierdoor heeft de begraafplaats gedurende langere tijd onafgeschermd gelegen. Het gemeentebestuur doet er alles aan om aan deze ongewenste situatie een eind te maken. In de week van 8 augustus is een grondwal aangebracht. In het najajir kan deze worden beplant, zodat er een 'groene' afscheiding komt tussen de begraafplaats en de woningen aan de Willem Alexander straat. Ook aan de zijde van de Johan Friso- laan komt eenzelfde soort afscheiding. Deze zal waarschijnlijk dit jaar nog aangebracht worden. Voor vragen en/of opmerkingen kan men contact opnemen met de medewerkers van het taakgebied Nieuwe Werken en Onder houd, telefoonnummer 642200. Na de vakantieperiode hopen we op D.V. maandag 21 augustus a.s. weer een begin te maken met de wekelijkse repetities. We hopen dat al onze leden ook dit seizoen de repetities weer trouw bezoeken. Ook nieuwe leden en belangstellenden zijn van harte welkom. Zing je graag? Kom dan eens een avond meezingen! Het Chr. kinderkoor 'Jong Begonnen' zingt van 18.15-19.00 uur. Het Chr. jeugdkoor 'Van Knop tot Bloem' van 19.00-19.45 uur. En het Chr. gemengd koor 'Hart en Stem' repeteert van 20.00-22.00 uur. De repetities worden gehouden in zaal B van M.F.G. 'de Dorpstienden' te Ouddorp. We hopen tot ziens op D.V. 21 augustus. De H.S.V. 'De Viscromte' heeft op vrijdag 11 augustus een paling wedstrijd gehouden in het Haringvliet. Er waren 29 deelnemers. De uitslag is als volgt: 1. K. Struik260 cm. 2. P. Wolfert180 cm. 3. N. Bazen125 cm. 4. A. Schaaf115 cm. 5. J. de Jong97 cm. 6. P. Gootjes92 cm. 7. J. Wolfert89 cm. 8. L. Breederveld88 cm. 9. L. Struik78 cm. 10. B. Jordaan74 cm. op een andere teelt overgingen werden eerst de schepen grondig schoongemaakt. Daar deden de schippers precies een dag over. De sloepen lagen dan met touwen vast aan de bomen die langs de kant stonden en tegen die bomen aan werden scheepsplanken te drogen gezet, "'t Was toch zo moai an 't Viengerlieng..." En met opgestoken vinger verzekert ze: "een echte Menheersenaer bin ik oar, 'k zal noait 'n Sommerdieker worre!" Ter gelegenheid van haar honderdste ver jaardag werd ze daags daarvoor al verrast met gelukwensen van Hare Majesteit Konin gin Beatrix. Namens de gemeente Middel- Het bestuur van het Chr. Mannenkoor Jubi late Deo te Ouddorp nodigt haar leden na weken van vakantie uit D.V. zaterdag 19 augustus 2000 de eerste repetitie bij te wonen. Uiteraard zijn nieuwe zanglustige leden van harte welkom. Ons koor repeteert van 17.45 tot 19.15 uur in het Ned. Herv. verenigingsgebouw 'Eben-Haëzer', Preekhillaan 3 te Ouddorp. Eenmaal per week wordt er gerepeteerd onder leiding van onze dirigent Jan Bezuij- en uit Ouddorp. Onder zijn leiding worden Psalmen, Gezangen, Geestelijke en Vader landse liederen ingestudeerd. OUDDORP - dinsdag 15 augustus 19.30 uur ds. C. Neele, Aagtekerke. MELISSANT - heden dinsdagavond 19.30 uur ds. J. B. Zippro, Moerkapelle. OOLTGENSPLAAT - donderdagavond 19.30 uur ds. W. J. Karels, Hardinx- veld-Giessendam. HERKINGEN - woensdagavond 16 augustus, 19.30 uur ds. C. de Jongste. OUDE TONGE - woensdagavond 16 augustus, 19.30 uur ds. M. Karens. hamis werd ze op haar verjaardag bezocht door loco-burgemeester Slootweg. En namens de kerken bezochten ds. Kunz haar, de huispredikant van 'de Goede Ree', en ds. Gielen, predikant van de kerkelijke gemeen te die ze altijd dierbaar zal blijven: de Her vormde Gemeente van Middelharnis. Bovendien wordt ze nog omringd door een respectabele bekendenkring. Een hoge leef tijd én eenzaamheid gaan dus niet per defini tie samen. Hoe dat zo gelegen is? Het zijn Geestelijke banden tussen haar en haar bekenden en die zijn het die standhouden en de eeuwen verduren. CAPELLE A/D IJSSEL - Op maandag 21 augustus a.s. geeft organist Everhard Zwart zijn laatste concert in de serie van drie con certen die hij dit zomerseizoen geeft op het mooie orgel van de Nederlandse Hervormde Nieuwe Westerkerk, aan het Valeriusron- deel, te Capelle a/d IJssel. Het programma biedt een variatie aan goed in het gehoor lig gend repertoire, zodat het concert bijzonder geschikt is voor jong en oud. Everhard Zwart is een organist die nationaal en inter nationaal grote bekendheid geniet. De zomermaanden zijn de echte concertmaan den, waarbij de concerten in Capelle altijd een vaste plaats innemen. Het concert begint om 20.00 uur, maar van af 19.30 uur is de kerk open en is er al gele genheid tot koffie drinken in de hal. De toe gangsprijs is slechts 7,50. Naast de kerk is veel gratis parkeergelegenheid. Drukkerij Gebr. de Waal kan het U leveren! Telefoon (0187) 471020 Het Dirkslands Mannenkoor, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten, hoopt D.V. dins dag 22 augustus weer zijn eerste repetitie-avond te houden na de zomerstop, ledere man van af 15 jaar wordt van harte uitgenodigd om deze avond eens te komen kijken, luisteren of direct mee te zingen, om zo kennis te maken met het zingen op een mannenkoor. Zingen op een koor, zeker op een mannenkoor, is een bijzondere gewaarwording. Naast het zingen schept het tweewekelijks samenzijn een onderlinge band die erg belangrijk is, in het bijzonder in deze tijd van verkilling en vervlakking. De intentie van het Dirkslands Mannen koor is om Gods Woord uit te dragen door middel van de zang. Het koor telt op dit moment ruim 100 leden welke afkomstig zijn uit alle plaatsen op Goeree-Overflakkee, maar ook uit andere plaatsen tot ver buiten het eiland. Het koor wordt begeleid door Frans Cornet als diri gent en Michel de Wit als organist. De vaste repetitie avond is tweewekelijks op woensdag van 20.00 uur tot 22.00 uur in het verenigingsgebouw "Rehoboth" van de Gereformeerde Gemeente aan de Geldersedijk te Dirksland. Voor vragen kunt of contact opnemen met een van de volgende bestuursleden: F.Melissant, tel. 0187-603749 of M.Driesse, 0187-605618. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187)482606 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflal(kee 1 uur fotoservice I OUDDORP- Wïsntraot 35 Tel. (0187) 681611 fox 683734 RENESSE- Printthop Hogeioom 17! \t\. (0111) 462400 INKOMENS- EN VERMOGENSPLANNING STICHT I N G SOMMELSDIJK

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2000 | | pagina 1