Meekrapplanten gevraagd! Beiaardconcerten Goedereede 1999 w 3=F f MEDISCHE DIENSTEN ^nnt ^otM reis KiA -T Alsnog geslaagd I iÉiiMiiiiin»iiiEiii£i: Ophalen oud papier in Oude Tonge ■i-Allem. -Z "•-?"-? t/CU'^<!'^<^dA IMGHNAÖ In zijn 'hof van de vereniging Klein Grondbezit in Dirksland lieeft Kees Keur één meekrapstekje geplant. Hij wou dat hij er meer van had. Meekrapproject Het meekrapstekje, dat hij met zorg in de grond heeft gezet, kreeg Kees Keur een paar weken geleden bij de presentatie van het project 'De Meestove Onverwacht' in het Diekhuus in Middelhamis. "Ik was er heen gegaan omdat landbouwhistorie me interes seert en omdat mijn voorouders werkzaam waren in de meekrapcultuur. Mijn familie naam wijst er op dat een van mijn voorvade ren keurmeester van meekrap is geweest. Een neef van me heeft de familiegeschiede nis uitgezocht tot midden vijftienhonderd". Tijdens de presentatie van 'De Meestove Onverwacht' heeft Kees genoten. "Het was echt een leuke ochtend. Met uitleg over de meekrapteelt en met een groep in kleding van honderd jaar geleden. Er was speciaal gecomponeerde muziek, uitgevoerd door leerlingen van de muziekschool. En dan de 'proefscène' met de conservatieve boeren zoon, de progressieve boerendochter en de op nieuwtjes beluste klepperman: Prachtig. Toen ik dat zag, dat dééd me iets. Het werd ook mooi gespeeld. Je kon goed zien waar het om ging. De wisselvalligheid van de opbrengst van de meekrap, afliankelijk van de natuur. Daarbij de dreigende neergang door nieuwe ontwikkeüngen en de uitvin ding van kunstmatige verven". Belangstelung "Ik zou graag meer van de meekrap te weten komen en ga opzoeken hoe je de plant pre cies moet behandelen. Ik vind het een goed initiatief, dat er op deze manier aandacht aan de meekrapcultuur wordt besteed. Als je bedenkt dat in de bedijkingsbrief van de pol der Dirksland in 1415 de meekrapteelt al wordt genoemd, dan is dat gewas hier vijf honderd jaar van groot belang geweest voor het bestaan van de mensen. De wil zelf wel eens zien hoe dat met die mee krap gaat. Ik heb er nu de tijd voor en de ruimte. En de belangstelung. Als iemand me aan meekrapplantjes kan helpen: Graag! Waarschijnhjk moet er in het voorjaar geplant worden, maar als iemand me plantjes wil geven zal ik er extra goed voor zorgen". Het telefoonnummer van Kees Keur is (0187) 601629. Het is inmiddels een traditie: in de maanden juli en augustus worden iedere zaterdagmid dag in Goedereede beiaardconcerten gege ven. Dit jaar is dat een heel bijzondere ge beurtenis: Najaren van actie is een door velen gekoes terde wens in vervulUng gegaan: de beiaard is uitgebreid en verrijkt met 13 nieuwe klok ken! Ook het klavier is vervangen; het nieu we klavier heeft 52 toetsen die op het caril lon zijn aangesloten. Naast de 37 bestaande en de 13 nieuwe klokken is ook de grote Maria-klok uit 1519 aangesloten. Door deze uitbreiding en aanpassing behoort het carillon tot een van de besten van Neder land. Op donderdag 24 juni jl. is de beiaard fees- teUjk ingeluid door de commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Dit jaar ziet de concertserie er als volgt uit: 3 juli: Jan Bezuijen, met Jacco Groenendijk, trompet, dit concert begint om 15.30 uur. 10 juli: Michel Gottmer, beiaardier te Etten- Leur. 17 juli: Eddy Marien, beiaardier te Meche- len. 24 juli: Henk van Putten, beiaardier te Nieuw-Beijerland. 31 juli: Koen van Assche, beiaardier te Averbode. 7 augustus: Martin van der Knijff, beiaar dier te Oldebroek. 14 augustus: HyDce Banning, beiaardier te Amersfoort. 21 augustus: Sjoers Tamminga, beiaardier te Goes. 28 augustus: Jan Bezuijen, beiaardier te Goedereede. Oud papier aktie Dirksland Zaterdag a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Wij verzoeken u het voor 8.30 uur 's morgens gebundeld buiten te zetten (geen karton). Bijvoorbaat dank, namens de vrijwilUgers. Deze vraag- en antvi^oordrubriek staat geheel ten dienste van de lezer die er kostenloos gebruik van kan maken. Vvf vragen op velerlei gebied kunt u stu ren aan: Redactie Eilanden-Nieuws, Postbus 8,3240 AA Middelhamis, met in de linkerbovenhoek 'Vragenrubriek' vermeld. De vragen worden door deskundigen beantwoord en zullen binnen enkele weken na de inzending compleet met antwoord in deze rubriek worden gepubliceerd. ICUK WOENS mHNGEaSCHIIP Op de volgende vraag heb ik nooit een ant woord kunnen krijgen. In de maanden van mijn 2e en 3e zwangerschap werd ik gekweld door hevige jeuk onder mijn voeten en in de handen. Ik heb pilletjes geslikt, diëten ge volgd, niets hielp. Zodra de baby geboren was, was de jeuk over. Kunt u me zeggen wat het geweest is? Antwoord: Kenmerkend in uw verhaal zijn twee dingen: in de eerste plaats ontstond de jeuk bij een zwangerschap en ten tweede verdwenen de klachten na de bevalling. Dit betekent dat u gevoeüg bent voor allergieën bij het krijgen van baby's. De kans is groot, maar het hoeft niet, dat u bij een volgende zwangerschap weer last zult krijgen van deze allergische reactie. Wat precies de oor zaak is kan ik zonder verder onderzoek onmogeUjk zeggen. Een allergoloog is de aangewezen speciaUst om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken. Ook dan zal het echter moeilijk büjken om de allergie te achterhalen. iiEüGüai Welke siergrassoort blijft het mooist en in welk gras krijgt onkruid de minste kans om te groeien? Antwoord: De bekendste van de siergras- sen is Briza, maar daarnaast zult u in goed- gesorteerde tuinwinkels ook Lagurus, Phala- ris, Polypogon, Setaria en Tricholaena aan treffen. Bij uw keuze zal de lengte van de halmen en de kleur van de aren de doorslag geven, waarbij in de winkel aanwezige foto's u op weg kunnen helpen. Wat de kans op onkruid betreft, die wisselt per grond soort. U kunt dus het best raad vragen bij een tuin- winkel zo dicht mogeUjk in uw buurt, waar u dan ook iets over de ligging van uw tuin kunt vertellen. Zonder meer uit de verte is hier geen advies over te geven. HmilNG. OUO OF NIEUVt Toen we bij de visboer haringen wilden kopen, hadden we de keuze uit oude en nieuwe haring. De laatste was uiteraard duurder. Nu vragen we ons af of die oude haringen vorig jaar al gevangen zijn of in de eerste maanden van dit jaar, of dat het oudere vissen zijn die pas gevangen zijn. Verstaat men onder nieuwe haringen pas gevangen jonge vissen? Antwoord: De oude haring is inderdaad die haring die voor april of in het vorige jaar gevangen is. Met de leeftijd van de vis heeft het 'oud' of 'nieuw' zijn niets te maken. De voor velen zo smakelijke 'Hollandse nieu we' is dus wel degelijk de vanaf Vlaggetjes dag gevangen haring. mEUa EEN El! Waarom kakelt een kip nadat ze een ei ge legd heeft? Antwoord: Voor het kakelgedrag moeten we even teruggaan naar de wilde voorvader van onze kip het Bankivahoen. Net zoals bij onze kippen was er sprake van een eiantal hennen en één haan. Op het moment dat een hen voelde dat ze nodig een ei moest leggen meldde ze dit aan de haan. Deze ging, dan met haar op zoek naar een veiüge nestplek. Het leggen van een ei duurt enige tijd, een haan heeft nu eenmaal nog meer te doen, dus bleef de kip alleen ach ter. Na het leggen riep de kip de haan door te kakelen. De haan, als een echte heer, haalde de dame weer op en bracht haar terug naar de groep. Onder de huidige omstandigheden waarin onze legkippen moeten leven is een dergelijke escortservice natuurUjk niet meer nodig. Het kakelen is dus een overgeleverd gedrag uit een ver verleden, net zoals een hond probeert om een kuiltje te maken in de vloer voor het slapen gaan. Dit deed zijn verre voor vader de wolf nameüjk ook in het vrije veld. Morgen, zaterdag 3 juU, zal bij u het oud papier weer worden opgehaald. Graag het papier voor 9 uur 's morgens buiten zetten. De opbrengst is bestemd voor het restaura tiefonds van de N.H. kerk te Oude Tonge. [L SttmrjeopIossijQgett aan het eind van de maand naar 2. Per maand zijn er 80 a 100 punten te ver- dieaeiï. Zelfgemaakte raad- voor»en van oplossing leveren 15 extra pusten op. 3. Stuur af ea toe een Mefje, dat wordt beantwoord. 4. Bij 400 punten ont vang je een boeken- bon van f 15,-. Oei dat was een lelijke streep door de cijfers van de automerken. Konden julUe het toch nog lezen? Vandaag hebben we geen post te beantwoor den, wel zetten we de oplossingen van de meimaand erin. Dat vult een beetje, vind je niet? ^piCii Lenie Groeneweg (Rockai^e) komt met een Bijbelraadsel. Streep alle letters weg waar een oneven cijfer achter staat. Wat blijft er dan over? En waar staat deze tekst te lezen? Deze 2 dingen, als je die weet; krijg je de volle 10 punten erbij. Bedankt Lenie! m Ml B4 A7 D5 VI Pil E8 Gg9 199 A 55 D3i C5? D45 G29 K28 O 53 PI R13 Q17 E 14 X29 T7 Ü3 E 24 R34 T13 159 G35 T22 B7 C35 T41 PI D15 tr98 Gil Q61 V56 111 R15 C13 Z99 A 96 T5 Cl B9 Dii M92 C5 Plï U84 F 97 IJ15 V93 W32 D89 P15 C81 E 68 T69 B3 TÏ7 B8 P5 T15 Z17 K79 N81 T15 012 C3 BI Z59 Z77 X35 Q39 T19 J25 H21 G13 ZIO P15 C21 D5 Mil E2 A 81 WIO 147 K53 U17 Q6I W79 V65 E 92 VI R61 F 65 T5 E 12 R15 X67 V9 Z67 N28 S51 V87 Martijn van Hoorn (Middelhamis) reist naar buitenland in zijn vakantie. Los maar eens op wat zijn bestemming precies is. Succes. lo-q Duur: Hoe: Aantal Doel: bijna 4 weken. Met de vouwwagen. pa, ma, 2 broers en ik. Wandelen, hengelen, stadjes bezoeken en pret maken 1. 1. d, 2. b, 3. g, 4. a, 5. f, 6.e, 7c. A. Van boven naar beneden staat te lezen: Europese Unie, de vlag is daarvan, in het blauwe veld zijn 12 gele sterren. Dat twaalftal stelde de 12 landen van vroeger voor. B. Tsjechië, 2. Zie, hier ben ik Heer' C. Er is geen spreker die een zwijger verbe tert. D. Den Ham. f /\IMTlE 3. Paas-Pinksterpuzzel. E. Het getal is 20. De maker van de rebus: Gijsbert van Gils. F. Hardenberg. 4. 1. Saffira, 2. Sadrach, 3. Salomo, 4. Samuel, 5. Sosthenes, 6. Stefanus, 7. Saulus, 8. Sanherib. G. 1. vuur, 2. ogen, 3. mond, 4. honden, 5. huis, 6. pot, 7. deur, 8. kat, 9. vogel, 10. water. H. Hausach. Wellicht hebben jullie in de gaten gehad dat ik per ongeluk juni b (Goede reis) de naam mei h gegeven heb. Over in de bonen zijn gesproken. Neem het je oude puzzeloom maar niet kwalijk. "^Onnin Gijs en Willemijn, zodra ik de nieuwe serie beloningsbonnen binnen heb, stuur ik ze op. van vrijdag 3 juli 1999 t/m zondag 4 juli 1999 Tel. 48 33 66 Van de Chr. Scholengemeenschap 'Prins Maurits' te Middelhamis zijn de volgende leerlingen alsnog geslaagd: Hoofdvestiging: Mavo-4: Dorinda de Bonte, Ooitgensplaat; Anne Knops, Oude Tonge; Rebecca v.d. Nieuwendijk, Middelhamis; Jantina van Wezel, Herkingen. Havo-5: Mirian v.d. Bos, Sommelsdijk; Ruth Huisman, Oude Tonge; William Klep per, Ouddorp; Marian Langbroek, Middel hamis; Jana Looij, Herkingen. Ath-6: Aimemarie Groeneveld, Sommelsdijk; Nelleke Redert, Stellendam; Dirk-Jan van Rossum, Sommelsdijk. Nevenvestiging: Mavo-4: Bianca Hameeteman, Ouddorp. P.V. De Luchtbode te Herkingen Bovenstaande postduivenvereniging nam op 26 juni 1999 deel aan een wedvlucht vanuit Creil. Afstand 297 km. In concours waren 120 duiven die om 06.40 uur met noorden wind gelost werden. De eerste duif arriveerde om 10.48.17 uur en Iiaalde een snelheid van 1194.66 m.p.min. De ge detailleerde uitslag luidt: M. V. d. Ochtend 1, 22; A. Molenaar en Zn. 2, 3, 5, 16, 19; J. den Boer 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 29, 30; A. het Jonk 8, 17, 23; C. Logmans 13; T. v. d. Ochtend 14,27; S. H. Stoop 21; H. Kievit 24; M. Huizer 25,26,28. 683149/482411. ir Q% 1-3-6 3-4 1 WEEKEND-DIENSTEN ARTSEN Middelhamis - Sommelsdijk: van zaterdagmorgen 8.00 uur tot maandagmor gen 8.00 uur dokter Van der Ven, tel. 482117. Dirksland - Herkingen - Mellssant: van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur dokter Broek, tel. 601262. Ouddorp: van vrijdagavond 17.30 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur: tel. 681312. Goedereede - Stellendam: van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur praktijk Stellendam, tel. 498333. Nieuwe Tonge - Oude Tonge: van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur praktijk Oude Tonge, tel. 641259. Stad aan 't Haringvliet - Den Bommel - Ooitgensplaat: van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur dokter NIjhoftel. 631201 TANDARTSEN Uitsluitend voor spoedgevallen, tandarts Du Toy van Hees, West Achtenweg 32, Middelhamis (van 11.00 tot 11.30 uur). Klassiek homeopaat M. L C. MASTENBROEK Middelhamis. Tel. 48 64 59. (zaterdagochtend van 11.00 tot 11.30 uur) APOTHEKEN Apotheek Menheerse Voorstraat 16, Middelhamis, 48 36 66 Werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 18.00 uur. Zaterdag van 10.30 tot 11.30 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden: 48 36 66. Apotheek St. Joris St. Joris Doelstraat 34-36, Sommelsdijk, Tel. 487277. Geopend op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 18.00 uur. Incontinentie-lijn Meditheek: 487277. Voor avond- en weekendiensten: zie Apotheek Menheerse. APOTHEEK DIRKSLAND Voorstraat 25, Dirksland Openingstijden van ma. t/m vr.: 08.30-12.30 uur. (12.30-13.00 uur gesloten) 13.00-18.00 uur. Openingstijden van za. t/m zo.: za. 09.00-12.00 uur 17.00-17.30 uur zo. 11.30-12.00 uur 17.00-17.30 uur Voorspoedrecepten buiten deze uren wordtu vriendelijk verzoctit te bellen met 601580 APOTHEEK 'OUDDORP' Boompjes 3-5, tel. 68 37 89 Werkdagen van 8.30 tot 18.00 uur. Zaterdag van 12.00 tot 13.00 uur en van 16.30 tot 17.00 uur. Zondag van 12.00 tot 12.30 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Buiten deze uren via 683789. DIERENARTSEN De weekenddienst wordt opgegeven via de antwoordapparaten bij: P. R. J. M. Schilder, Oude Tonge, 64 24 41L. Tjebbes, Middelhamis, 48 29 66; W. J. Vink, Sommelsdijk, 48 28 97. ZORG EN WELZIJN GROEP Voor verpleging, verzorging en huishoudelijke hulp, ouder- en kindzorg, voedingsvoorlichting en dieet- advisering, maatschappelijk werk. 24 uur per dag bereikbaar via Zorglijn ZHE tel. (0181) 62 62 26 Thuiszorgwlnkel geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur, tel. (0181) 67 97 00 ALARMERING Brandweer, Politie, Ambulance 1-1-2 THUISZORG EN MAATSCHAPPELIJK WERK 'De Dillenburg', Jul. v. Stolberglaan 19, Middelhamis Tel. Thuiszorg 488 080 Tel. Maatschappelijk werk 488 070 telefonische hulpdienst, tel. (0181) 62 59 52. KRAAMZORG NEDERUND De Vriesstraat 2, Oud-Beijerland Postadres: Postbus 1202,3260 AE Oud-Beljerland. Is dag en nacht bereikbaar onder telefoonnummer (0186) 612055. Kraamzorg Nederland geeft diverse vormen van zorg, variërend van enkele uren tot 8 dagen. Informatiebijeenkomsten over kraamzorg en bevalling worden regelmatig gegeven in Oud- Beljerland. Inlichtingen en Informatie verkrijgbaar op werkdagen vla bovenstaand telefoonnummer. KRAAMZORG DE EIUNDEN Vliet 8, Postbus 1185,3220 BD Hellevoetsluis Biedt een compleet zorgpakket rondom zwanger schap, bevalling en kraamperiode, aangepast aan de persoonlijke zorgbehoefte van de cliënt. Tel. (0800) 0225323 Voor Inschrijving, het aanvragen van een infomiatie- pakket en informatie rondom zwangerschap, bevalling en kraamperiode (excl. medische vragen) (0181)310000: Bevallingslijn (24 uur per dag bereikbaar) GEZINSVERZORGING Aanvraag hulp voor heel Flakkee: 6410 44 Stichting Bejaardenwerk 'MIDDELHARNIS' Stichting Welzijnswerk voor Ouderen '00STFLAKKEE'.Tel.6413 44 BURO SLACHTOFFERHULP Tel./fax484916 NED. M.S. VERENIGING afd. G-Overflakkee K. M. Schippers-Berghuis, 491815 ALZHEIMER VERENIGING ZUIDH. EILANDEN Heeft u vragen? Bel dan van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur Locaal Ouderenwerk Middelhamis, telefoon 48 33 66. Landelijke Telefonische Hulpdienst: (dag en nacht bereikbaar) (030) 65 67 511 TEL. HULPDIENST VOOR DIABETEN (033)4725083 VERTROÜWENSTELEFOON NED. PATIËNTEN VER. ALCOHOLPROBLEMEN Voor hulp en inf. tel. (0181) 66 38 85 VER. REUMAPATIËNTEN Goeree-Overflakkee e.o. J. van Loon, Burg. Overdomstraat 46, Nieuwe Tonge, tel.(0187)651661. LOTGENOTEN-KONTAKTGROEP voor vrouwen die borstkanker hebben (gehad). Belangstellenden kunnen bellen naar: Kruisw. Zuldh. Eilanden Gezondheid Service, tel. (0181) 626226 of het Patiënten Service Bureau van het Van Weel Bethesda Ziekenhuis, tel. 607119 ('s ochtends). Wanneer u dat wenst kunt u een lotgenote persoonlijk ontmoeten. U kunt dat kenbaar maken in het telefonisch gesprek met een lotgenote. NED. LEVERPATIËNTEN VER. Reglo-kontaktpersoon: H.G.Snauw-v.d.Krol,6318 21 NEDERLANDSE PATIËNTEN VERENIGING Consultatiepunt voor medisch-ethische vragen rondom het levenseinde: tel. (0318) 54 78 78 PATIËNTEN OMBUDSMAN ZIEKENHUIS Postbus 153,3240 AD Dirksland Tel. (0187) 607278 WERKGROEP V.B.O.K. OP G.-OVERFLAKKEE Ongewenst zwanger? Bel voor hulp aan moeder èn kind 65 21 53 of 65 27 60 Landelijk dienstencentrum VBOK te Amersfoort, tel. (033) 463 8212 HULP EN INFORMATIE BIJ BORSTVOEDING La Leche League, 682999 Borstvoeding Natuurlijk, 642975 Ook verhuur kolven. REGIO: NTN THUISZORG voor thuiszorg en kraamzorg, 24 uur per dag bereikbaar, (010) 4130230. Voor klachten omtrent de behandeling In de Gezond heidszorg en Maatschappelijke dienstverlening: INFORMATIE- EN KLACHTENBUREAU GEZONDHEIDSZORG (IKG) Tel. (0181) 626445 's ochtends (beh. woensdag) van 9.30 tot 12.00 uur. MOEDERS VOOR MOEDERS Aanmelden vanaf 'overlijd' tot 11 e week zwangerschap (deelname t/m 16e week), 0800-0228070 (gratis). REGIONAAL INDICATIE ORGAAN Is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur voor verpleeghuis- en verzorgingsaanvragen en van 13.00 tot 14.00 uur voor thuiszorgaanvragen onder telefoonnummer (0187) 488 060 Telefax (0187) 488 068

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1999 | | pagina 13