lege batterijen? Geef ze een tweede leven!' WELKE KEUKENS Groei Bloei Foto Tour Tijdrede SGP Apollo en Amicitia geven concert Bijeenkomst C.P.B. Geslaagde bazar van de Geref. kerk te Middelharnis Schaakvereniging De Zwarte Pion Schotejil ook in Verenigingscompetitie goed van start De Russische chauffeurs danken u Organiseert Plantenruilen In Ouddorp hinder van de horeca afd. Goeree Uw ideale hulpmiddel hij het kiezen van een keuken Kijken, kiezen kopen Handig hulpmiddel Koninklijke Maatschappij Tuinbouw Plantkunde Afdeling Goeree-Overflakkee Oliebollenactie muziekver. 'Amicitia' www.elvege.nl 'Oranjeboom' en kerktoren worden verlicht Abonneert U op Eilanden-Nieuws Damvereniging 'Ernst Nut en Ontspanning '52' te Melissant Uitslagen van 12 oktober Biz. 2 EILANDKN-NIKUWS DINSDAG 13 OKTOBER 1998 Op 23 september van dit jaar is de landelijke actie 'Lege batterijen? Geef ze een tweede leven!' in Neder land gestart om de inzameling van lege batterijen te sti muleren. Gescheiden aanbieden van afval is tegenwoordig behoorlijk inge burgerd. We doen het op zich heel goed. Dat blijkt uit de cijfers: 77,5% van al het glas en bijna de helft van het papierafval wordt gescheiden aangeboden. Helaas blijft de gescheiden inzameling van batterijen wat achter. De moderne batterij is weliswaar steeds minder belastend voor het milieu, maar hergebruik van de mate rialen levert een be.sparing op van energie en grondstoffen. Deze actie is bedoeld voor leerlingen van het basisonderwijs. De onderdelen van het lespakket zijn zodanig opgezet, dat de infor matie eenvoudig in het lesprogramma van de verschillende groe pen kan worden ingepast. De doelstellingen van dit project zijn, de kinderen te: - motiveren verstandig om te gaan met (lege) batterijen; - informeren over batterijen: wat zijn batterijen eigenlijk, hoe gebruik je ze? - stimuleren afval gescheiden in te zamelen; - informeren over inzameling van het afval in het algemeen. Tevens is er een inzamelwedstrijd voor de scholen. De prijs wordt toegekend aan de school die in een bepaalde regio per leer ling de meeste batterijen inzamelt. De winnende school kan kiezen uit een excursie naar de AVR, het drukken van een poster, een computer of een geldprijs. Janu ari 1999 is de eerste prijsuitreiking, daarna in juni 1999, Op Goeree-Overflakkee doen 8 scholen mee aan deze actie: - O.B.S. D'n Tuun te Middelharnis. - R.K.B.S. De Nobelaer te Oude Tonge. - C.B.S. De Regenboog te Melissant. - C.N.S. Zomerland te Stellendam. - O.B.S. Stellegors te Stellendam. - Chr. school op G.G. Prins Johan Friso te Herkingen. - C.B.S. Prins Maurits te Dirksland. - O.B.S. De Pannebakker te Nieuwe Tonge Donderdag werd het eerste lespakket op Goeree-Overflakkee aan de C.B.S. de Regenboog te Melissant door wethouder F. J. Koningswoud, namens de vier gemeenten, aangeboden. NIEUWE TONGE Muziekvereniging Apollo Nieuwe Tonge zal op 17 oktober a.s. een uitwisseling's- concert geven in samenwerking met Amicitia uit Dirksland. Op 17 oktober zullen beide muziekver enigingen een gevarieerd programma ten gehore brengen in Ons Dorpshuis te Nieuwe Tonge. Apollo zal 0.1.v. dirigent H. Verweij een gevarieerd programma brengen met voor elk wat wils. Na de pauze is het de beurt aan de slagwerkgroep van Amicitia Dirksland o.l.v. H. Orgers. Na dit inter mezzo zal Amicitia o.l.v. I. Kouwenho- ven de avond besluiten. De avond begint om 19.30 uur en de toe gang is gratis, graag tot ziens namens beide verenigingen in Ons Dorpshuis te Nieuwe Tonge. De afdeling Goeree van de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond houdt a.s. donderdag 15 oktober haar volgende bijeenkomst, 's avonds half acht in het verenigingsgebouw 'Oostdam' te Goede- reede. Deze avond zal de heer Tim Grinwis een demonstratie bloemschikken geven met als thema 'Van zooi naar mooi'. Ieder is welkom, breng gerust belangstel lenden mee. Op zaterdag 10 oktober jl. werd er door de Gereformeerde kerk te Middelharnis een bazar georganiseerd. De gehele dag was het gezellig druk. In de ochtend bracht een filmploeg van TV Rijnmond een bezoek aan deze bazar om opnames te maken voor hun programma 'Langs de Maas'. Op dinsdag 20 of woensdag 21 oktober a.s. zullen deze opnames om 17.25 uur in dit programma te zien zijn. De bruto-opbrengst van de bazar bedroeg 14.186,00. Van dit bedrag zal weinig meer afgaan. Langs deze weg bedankt de organisatie alle sponsors en vrijwilligers van harte! Ook vergeten wij natuurlijk de bezoekers niet: bedankt voor uw komst! Dankzij u allen is de bazar een groot succes gewor den. Steeds meer is de keuken een onder deel van het interieur. Een ruimte waarin u niet alleen het eten klaar maakt, maar waarin u een groot deel van de dag doorbrengt. Om koffie te drinken, de krant te lezen en om uit gebreid met familie of vrienden te eten. Dus kiest u voor comfort, kleur en sfeer. Steeds vaker wordt gekozen voor een open of een halfopen keuken. Omdat de keuken dan duidelijker aanwezig is, krijgt het interieur meer aandacht. Kleu ren van kastfronten en werkblad worden afgestemd op het dessin van vloeren en wanden. Kleur is in, van originele, met natuurlijke pigmenten gemaakte kleuren tot het 'nieuwe wit'. En had de keuken vroeger standaardafmetingen en een stan daardindeling, tegenwoordig is er veel aandacht voor variatie en een speelse vormgeving. Zo zijn er inbouwkookpla- ten met niveauverschillen en worden hoekige randjes steeds vaker vervangen door afgeronde 'softline'-uitvoeringen. Naast de bekende rechte kastjes zijn er ook halfronde soortgenoten, zuilenkastjes en andere vormen die de strakke lijn doorbreken. Een mooie keuken maakt van koken steeds meer een bezigheid om echt van te genieten en het professionele gereed schap maakt het nog gemakkelijker en efficiënter. Zo is er de magnetron met geheugenchip, kookplaten met sensorbe diening en er zijn zelfs sensorgestuurde keukenkastjes! Zoveel keukenwensen, zoveel keuze: misschien ziet u door de bomen het bos niet meer. Een ideaal hulpmiddel bij de keuze van uw keuken is de Welke Gids Keukens. Een actuele koopgids boorde vol informatie, tips en foto's van de nieuwste keukentrends. Een binnenhuis architect geeft talloze slimme en prakti sche oplossingen voor alle problemen die u voor en tijdens de verbouwing kunt tegenkomen en u vindt alle informatie over de financiering van uw droomkeu- ken. Welke Keukens staat overigens ook op Internet: www.welke.nl. VVelke Keukens ligt vanaf nu in de tijd- schriftenwinkel voor 8,95. MIDDELHARNIS RSB-compedtie (12 oktober 1998) Het derde team van De Zwarte Pion moest de eerste ronde thuis aantreden tegen Shah Mata 5 uit Rotterdam. Vorig jaar werd van dit team nipt gewonnen met 41^-21^. Dit jaar werd ook gewonnen, maar met grote cijfers, namelijk IVi-'A Markwat haalde simpel het eerste punt binnen. Zijn tegenstander stond een stuk voor, maar gaf daarna teveel pionnen weg. Ook Lesuis, Struik en H. K. Smit wonnen hun partij snel. Aan het achtste duurde het iets langer, maar Minnaar wist ook te winnen. Bleven de eerste drie borden nog over. Van Genderen kon aan bord 1 niet meer dan remise bereiken. Verbeek had het geluk dat in een eind- spel met twee pionnen minder zijn tegen stander een volle toren weggaf en daar mee de partij. Op bord 2 werd het langst gestreden. In een toreneindspel kwam Bom echter beter te staan. Zijn tegen stander schaakte nog door, maar Bom hield het hoofd koel en zette hem mat. Huishoudelijke competitie (12 oktober 1998) Groep 1 A. L. Mourik - M. VerolmeVi - M W. L Peeman - H. LogmansO - 1 J. du Pree - I. LagendijkO - 1 T. C. van Prooijen - R. van Hooff....!^ - 'A C. J. Smit - H. van de VeldeO - 1 Groep 2: G. de Jager - M. L. v. d. WaalA - A Ant. Visser-H. Taaie1 -O Groep 3: F. Meiaard - R. Wolters1 - O J. Noordijk - L. Stolk'A - A A. Vroegindeweij - S. Bosch1 - O J. Flint - B. LoosjesO - 1 Zaterdag 10 oktober heeft de wed- strijdploeg van zwemclub de Scho tejil de eerste van vijf wedstrijden in de landelijke Dl Verenigings competitie gezwommen. In Baren- drecht werd uitgekomen tegen de zwemverenigingen van De Merwe- de uit Dordrecht, De Geul uit Papendrecht en ZPB Profus uit Barendrecht. Opnieuw waren de behaalde resultaten uitstekend. In totaal werden 33 persoon lijke records gevestigd, waaronder 4 clubrecords. Er werd op 17 nummers een ereplaats behaald. Bij de jongens en meisjes onder 10 jaar waren Rhiana van Kempen en Dion Beu kers zeer succesvol. Op de 25m rugslag eindigde Rhiana van Kempen als Ie in een tijd van 0.20.33, hetgeen tevens een clubrecord betekende. Dion Beukers werd 3e in een lijd van 0.21.60. Op 50m vrije slag was het Dion Beukers die als Ie aantikte in 0.38.21 en Rhiana van Kempen als 2e in 0.39.88. Bij de jongens onder 11 jaar behaalde Leander Jongejan een 3e plaats op de 50m rugslag in een tijd van 0.41.12. Mark Verwijs (onder 13 jaar) wist zowel een bronzen medaille te jjehalen op lOOm wisselslag in 1.21.85 als op lOOm vrije slag in 1.12.25. Voor Danielle Hagoort was er een Ie plaats op de 50m vrije slag bij de meisjes onder 15 jaar in een tijd van 0.31.12. Maarten Nieuwstraten werd 2e bij de jongens onder 15 jaar in een tijd van 0.29.75 en later ook nog 2e op de 200m schoolslag in een tijd van 3.04.31. Lieske van de Polder (eveneens onder 15 jaar) zwom zich twee keer in de prijzen. Eerst op de lOOm vlinderslag met een 3e plaats in 1.16.30 en later zelfs Ie op de 200m schoolslag in een tijd van 3.03.16, hetgeen in beide gevallen een nieuw clubrecord betekende. Jenny Jongejan behaalde een 2e plaats op de 200m vrije slag bij de meisjes onder 17 jaar in een tijd van 2.31.60. Willemijn Veltman zwom op de lOOm wisselslag met een tijd van 1.18.11 naar een 3e plaats. Ook drie van de vier estafettes van de Schotejil wisten zich ik de prijzen te zwemmen. In de 4x1 OOm vrije slag bij de dames kwamen Danielle Hagoort, Willemijn Veltman, Jenny Jongejan en Lieske van de Polder tot een 3e plaats met een tijd van 4.34.01, hetgeen ook nog een clubre cord betekende. Bij de jongens onder 15 jaar behaalden Matthijs Weeda, Mark Verwijs, Frank Zoeteweij en Maarten Nieuwstraten in een tijd van 2.29,61 eveneens een 3e plaats. Bij de 4xl00m vrije slag voor jongens onder 17 jaar zwommen Leander Noor dijk, Frank Zoeteweij, Maarten Nieuw straten en Matthijs Weeda in een tijd van 4.38.98 naarde 2e plaats. Tenslotte waren er behalve de genoemde medaille winnaars ook een aantal zwem mers die opmerkelijke tijdwinst wisten te boeken. Zo zwom de 12-jarige Iris Oost dijk op de lOOm wisselslag"7 seconden sneller in 1.28.19. De even oude Piet-Jan van Zoest wist op deze afstand zijn tijd zelfs met 22 seconden te verbeteren tot 1.30.33. Op de 200m schoolslag bij de jaargang 1983 verbeterde Willemijn Veltman bij de mei-sjes haar tijd tot 3.14.84 met ongeveer 5 seconden. Maarten Nieuw straten deed er bij de jongens zelfs 11 seconden sneller over in een tijd van 3.04.31. Wanneer de weg van de drie Russi sche chauffeurs Viktor, Igor en Vas- sil hen weer 'es langs huis voert zul len ze daar aan vrouw en kroost een prachtig verhaal vertellen. Over een luilekkerland dat écht bestaat... Op hun landkaart zullen ze "t proberen aan te wijzen. Eerst Nederland, dan een eiland en dan een plaats, Middel harnis, daar ligt het. Ze weten 't zeker want ze zijn er zelf geweest. Tot vorige week vrijdag zouden ze 't nog anders hebben gedacht. Al dagen en nachten lang stonden ze met hun vrachtwagens werkloos langs bedrij venterrein Oostplaat; geen enkel ver tier, weinig meer te eten en koud, ook 's nachts, onder dat vodje dat deken heten moest... Toen heeft, op een ochtend. Mijn Blokland, service-monteur bij Krijgs man Vleeshandel een contactje gelegd, niet verbaal, maar in gebarentaal en hij begreep dat de positie van de drie Oek- raïners een beetje hachelijk werd. Mijn heeft hen een pot warme koffie gebracht, een warme maaltijd voor hen geregeld en is naar de krant gestapt. We plaatsten in de vrijdagkrant een oproepje om aan de gestrande chauffeurs wat aandacht te besteden en toen begon voor hen het verblijf in Luilekkerland, mooi is 't geweest. Leen Jordaan liet ze douchen in 'De Staver', zeep en handdoeken waren er, want die blijven er altijd wel achter. Anneke Blokland regelde schoon ondergoed, nam het gewoon van Mijn z'n stapeltje of kocht het bij de Hema. Een slijterij gaf haar een fles Wodka mee en in 'De Staver' brachten de chauffeurs een deel van de zaterdau door, ze belden er zelfs naar huis waar ze weken niet waren geweest. Het leven lachte de chauffeurs weer een beetje toe. Staand langs de Huigens namen ze versnaperingen en levensmiddelen van burgers in ontvangst en wie het gezien hebben, vooral Mijn Blokland, verze kert dat hij nooit eerder zulke gelukki ge en dankbare mensen heeft gezien dan de drie Russfsche chauffeurs. Van één van hen heeft hij zo'n houten Russische popje gekregen waarin nog vijf kleinere popjes zijn geborgen, een Matrüschki, ook nog een schilderijtje, geen Rembrand, maar iets wat hem van harte gegeven werd. Mijn Blokland is iedereen vreselijk dankbaar die in actie kwam. Hij heeft hem en tal van anderen blijdschap gegeven wat te kunnen doen aan de misère van anderen. 'Want arm zijn ze, daar in de Oekraïne. Een flakkees echt paar heeft de chauffeurs een doos met voedsel in blik gegeven; dat gaat voor een deel vast mee naar de Oekraïne, al zullen de chauffeurs het zelf uit hun mond moeten sparen. De chauffeurs zijn gisteren nog plotse ling vertrokken, de een naar Zweden, de ander naar Zwitserland en de derde naar Duitsland, op hope dat hun vracht hen weer'es naar huis zal voeren. Ze popelen natuurlijk om dat verhaal te vertellen, van al die aardige mensen daar op dat eiland, ja, dat moet vast Luilekkerland zijn! Een evenement dat altijd doorgaat, dat altijd slaagt en waar iedereen graag even z'n gezicht laat zien. Plantenruilen, het klinkt een beetje ama teuristisch, zo van "als ik dat plantje mag hebben, krijg jij deze..." Niets is natuur lijk minder waar. Natuurlijk, iedereen zet wat planten neer. De één beter verzorgd; in een potje, met de naam op een stukje tape of een stee- ketiket. de ander wat minder; losse pol len of stekken, alles blubber, klei of zand. Dat wat de plantenruil leuk en gezellig maakt, is natuurlijk het rondneuzen; "Hè, wat is dat ken ik niet wil ik wel proberen... kijk je ook even bij mijn planten?"... En zodoende komt u wel of niet met een interessante aanwinst thuis. Of een verschrikkelijke woekeraar, of een leuke plant die je echt nog niet kende, u kunt ze nog eens wat proberen. De woekeraar rooit u het volgend jaar, het leuke plantje stekt u en geeft u weer door op de volgende plantenruil, zo gaat dat. Dit najaar kunnen we terecht bij: Fam. Goekoop De Pad 9 - Goedereede vanaf 10.00 tot 12.00 uur op zaterdag 24 oktober Nu noteren op die kalender! En ook dit keer weer van te voren al wat plantjes in een potje zetten. Echt, als u dat doet, laat u het vast niet schieten. Regen en verder onaangenaam weer is geen excuus; Gootje woont op een boerderij. Vrijdag 16 oktober aanstaande zal door muziekvereniging 'Amicitia' uit Dirks land een oliebollenactie worden gehou den ten behoeve van het instrumenten fonds. De oliebollen, gebakken door bakker Nagtegaal uit Melissant, zullen zowel 's middags als 's avonds verkocht worden. Vanaf 15.00 uur kunt u de leden van 'Amicitia' dan ook bij u aan de deur ver wachten. De acde zal in Dirksland worden gehou den. Verder is het mogelijk om de olie bollen vanaf 15.30 uur af te halen bij het gebouw van de muziekvereniging aan de Nijverheidsweg in Dirksland. Het zijn in Ouddorp vooral omwo nenden van de Molenblok e.a. die het gemeentebestuur een brief heb ben geschreven over de overlast die ze in late uren van bezoekers van horeca-inrichtingen ondervinden. De heer G. Moerkerk (RPF) is daar in de raadsvergadering van jl. donderdagavond op terug gekomen; hij wilde van de raadsvoorzitter burgemeester Sinke graag weten wat nu concreet met de klacht gedaan wordt, want de bewoners van o.a. Dijkstelweg en Westerweg on dervinden steeds meer overlast inplaats van dat het zou verminderen. De bespre kingen die er in commissieverband aan zijn gewijd hebben tot nog geen enkele verbetering geleid. Tóch heeft burgemeester Sinke verbete ring in het vooruitzicht gesteld. Er zijn afspraken in de maak over o.a. de slui tingstijden waarop bindend zal worden gecontroleerd op straffe van hoge boetes. Desnoods kunnen de ondernemers met de sterke arm gedwongen worden aan de regels te voldoen. Het horecabeleid be rustte trouwens al op vrij goede afspra ken met de bekende en zich in het uitge stippelde beleid voegende ondernemers, maar dit jaar zijn er enkele nieuwe ondernemers bijgekomen die hun gele genheden vrij radicaal van karakter ver anderd hebben, waardoor ook niet vol doende aan de milieu-eisen wordt vol daan. In de notitie die in wording is wordt ook de norm vastgesteld waartoe de geluids productie beperkt wordt. NIEUWE TONGE Vanaf a.s. donderdagavond worden in Nieuwe Tonge de korenmolen 'de Oran jeboom' en de kerktoren verlicht. Een en ander wordt de gemeente aangeboden door de Rabobank, die loco-burgemees ter Slootweg heeft gevraagd om 19.15 uur de torenveriichting-, en om half 8 de veriichting van de molen te ontsteken. BRUINISSE - Op uitnodiging van de SGP-kiesvereniging in Bruinisse hoopt de heer D. Nieuwenhuis uit Hoofddorp op woensdag 14 oktober een tijdrede uit te spreken. De heer Nieuwenhuis is al gemeen secretaris van het landelijk par tijbureau en hoofdredacteur van het par tijblad'De Banier'. De aanvang is om halfa cht in het kerk gebouw van de Gereformeerde Gemeen te m Nederland aan de Schoolstraat. De collecte is bestemd voor de partijkas. Afdeling 1: T. Goedegebuur - A. het Jonk1 - 1 B. V. d. Spaan - A. Doorn0-2 P. Kom - H. VisbeenO - 2 J. Looy-C. Visbeen''I!!.''l - I Afdeling 2: T. de Geus - E. v. d. Slik2 - O H. van Heukelen - Carlo Visbeen ....2 - O J. Koppelman-H.de Geus 2-0 J. Non - A. Visbeen 2 - O

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1998 | | pagina 2