i voor de ware fijnproevers Bakkerij Dam FeestbiiSlagwii /75\ Ftorestei|nv.o.f' Voor de komende Paasdagen I i i Jofianna T,Cisa6etfi Vera f ^iet van Qroningtn ^um van Qroningen-de Vos Gieter van der Qaag I %nneije I van dzr Qaag-van Lenten I Lieve O-pa en Oma Bestel vandaag nog! Jaco Ossezueijer 9^artinel<^ 'Berf^nboscfi BROEIRAMEN ƒ5,- CONrFEREN VAKANTIE WONING I vww f,1 E ^0 JAAR M 1 kilo VARKENSROLLADE vanaf 7i® 1 kilo RUNDERGEHAKT 7i" 10 HAMBURGERS 7?^ 10 TARTAARTJES 7i® 1 kilo JONGE KAAS 7?® 100 gram GEBRADEN GEHAKT OJ^ 100 gram LEVERWORST OJ^ ^yr^ Vrijdag en zaterdag gratis proeven KC R van jublleumreepjesvlees FAMILIEBERICHTEN De Heere verblijdde ons opnieuw met de geboorte van een dochter en zusje Bezoek graag tijdens de kraamdagen. Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze dochter en ons zusje I r.) •i§ G. J. ten Voorde il:- f M. J. J. ten Voorde-Dogterom »- il Louise t: Annemijn |i Steneweg 89 t 3241 XG Middelhamis t 1 1952 1997 i -| Op donderdag 27 maart hopen onze ouders en grootouders I ^ip± 7)an Grnninap.n en |j de dag te herdenken dat zij 45 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Dit heuglijke feit wordt in familiekring gevierd. I Ria i |j Johan en Corrie jj;. Peter en Mariska West Achterweg 9b I 3241 EH Middelhamis 4: Als God het geeft, zijn onze lieve ouders en opa en oma en op 9 april 1997,50 jaar getrouwd. 1^ U wordt uitgenodigd hen hiermee te feliciteren op hun receptie. Deze zal gehouden worden op D.V. 9 april van 19.00 tot 20.30 uur in de zaal van de Bethlehem- i| kerk. Baarsweg 61 te Hoogvliet. Piet en Atie Jan-Pieter, André, Jaco en Martijn Arja en Cor |i -js Dan en Peter iij Barend en Liesbeth i^ Kevin en Ronald 0; Jobke en Ton Gerrit-Jan, Pleter, Anne, Janske, Gerhard en Wouter \^-. II Anton en Erika f David en Gabriëlle Jan en Jacoline 'S: Ariena, Jobke, Elja en Pleter i|; Viskaarweg 101 3192 DM Hoogvliet RT 1 Van harte gefeliciteerd met jullie I 50-jarig huwelijk Wilfred Al dat vechten, al die pijn. Je wilde niet weg, maar bij ons zijn. Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden. Al je zorgen en verdriet behoren nu tot het verleden. Rust nu maar uit. Je bent bevrijd uitje lijden. Het valt zo zwaar van jou te moeten scheiden. Wij zijn diep bedroefd omdat van ons is weggeno men, na een moedig gedragen lijden, mijn lieve man, onze lieve vader, zoon, schoonzoon, broer, zwager en oom CHRISTOFFEL JAN DE GEUS echtgenoot van Maatje Helleman in de leeftijd van ruim 47 jaar. Middelhamis: M. de Geus-HoUeman Sommelsdijk: William Middelhamis: Linda en Dimitri Dirksland: J. A. de Geus-Kievit Middelhamis: L. Holleman-Nelis 21 maart 1997 Rembrandtlaan 100, 3241 AL Middelhamis Gelegenheid tot condoleren: dinsdag 25 maart van 20.30 tot 22.00 uur in de grote zaal van 'De Sama ritaan', Kon. Julianaweg 59 te Sommelsdijk. De begrafenis, waarbij u wordt uitgenodigd, zal D.V. plaatsvinden op woensdag 26 maart a.s. om 11.00 uur op de algemene begraafplaats 'Vrede rust' te Middelhamis, vanuit de Lukaskapel van 'De Samaritaan'waar vooraf de rouwdienst wordt gehouden. Aanvang 10.15 uur. Liever geen bezoek aan huis Mochten wij u vergeten zijn een rouwkaart te stu ren, gelieve u deze advertentie als zodanig te be schouwen. Een lange moeilijke weg is gestreden Wij zullen dit niet licht vergeten. Bedroefd geven wij kennis dat na een langdurige ziekte toch nog plotseling is overleden mijn lieve zoon, onze broer, zwager en oom CHRISTOFFEL JAN DE GEUS echtgenoot van Maatje Helleman in de leeftijd van mim 47 jaar. Dirksland: J. A. de Geus-Kievit Cura9ao: Krijnie en Frits Dirksland: Jan en Corry Willemijn Martine Christa 3247 XD Dirksland, 21 maart 1997 Bosdreef 30 Op de eerste dag van de lente is overleden onze lieve oom CHRIS DE GEUS Hij zal voor altijd in onze gedachten blijven. Zijn nichtjes: Willemijn Martine Christa de Geus Poldersweegje 18, Dirksland Tot onze diepe droefheid is uit ons leven wegge nomen, onze goede vriend CHRIS DE GEUS Wij wensen Ma, kinderen en verdere familie veel kracht en sterkte toe. Leen en Ada v. d. Ham Arjan Dirksland, maart 1997 i Mijn opa ziet donderdag 27 maart Abraham Opa een hele prettige dag van je kleindochter Patricia Wil je opa een kaartje sturen: I Piet Westdijk ;s Alexanderstraat 54,3253 BA Ouddorp Bereid volgens oud OUDDORPS recept met roomboter en echte SAFFRAAN Wij bakken broden van 800 gram, 1200 gram, 1600 gram, 2400 en 2800 gram in de oude vormen. ^^^^Tf Weststraat 14, Ouddorp, (0187) 681395 Met verslagenheid dat het toch nog zo plotseling kwam, met verdriet omdat hij één van ons was, maar ook met dankbaarheid dat wij hem hebben leren kennen als een moedig, krachtig man geven wij u kennis van het overlijden van één van onze deelnemers CHRIS DE GEUS in de leeftijd van mim 47 jaar. We zijn blij dat we hem de laatste jaren in ons midden hadden, Chris, we zullen je missen en je blijven herinneren als een sterk mens. Wij wensen Matie, William en Linda en verdere familie heel veel kracht en sterkte toe in deze voor hen zo moeilijke dagen. Medewerkers en deelnemers A.C. 'Ophelia' Na een langdurige ziekte, die met zoveel moed en dapperheid gedragen werd, waarin hij voor ande ren een troostend voorbeeld was, is van ons heen gegaan onze lieve zwager en oom CHRIS DE GEUS Middelhamis: Cor en Cory du Pree Zwijndrecht: CormaenRob OudeTonge: Marco en Bianca Sommelsdijk: Adri en Jacqueline van Oudenaren Marjolein Evelien Middelhamis, 21 maart 1997 Rust nu maar uit, bevrijd van zorgen en verdriet. Vergeten zullen we je niet. Bedroefd zijn wij nu van ons is weggenomen onze buurman CHRIS DE GEUS Wij wensen Ma, de kinderen en verdere familie veel sterkte toe in de komende tijd. Jullie vrienden: Fam. Piazza Fam. de Blok Fam. Mierop Fam. Stadhouders Middelhamis, 21 maart 1997 Na een liefdevolle verzorging thuis, is van ons heengegaan, de vader van onze kinderen Jaap en Karin en de opa van Harm DAAN VAN DER BOK Wij wensen de familie veel kracht en sterkte toe. Daan en Nel Oosters Stellendam, 18 maart 1997 In plaats van kaarten Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken, willen wij u langs deze weg onze welge meende dank betuigen voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn geliefde man, onze zorgzame vader en opa JAN RAS Het heeft ons bijzonder goed gedaan. A. J. Ras-den Boer Yerseke, maart 1997 kleinkind DANKBETUIGING Voor uw belangstelling en medeleven ons betoond na het overlijden van onze lieve moeder, schoon moeder en oma MINA HUBRINA KORNET-DRIESSE DANKBETUIGING Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de ïl:- i vele kaarten en goede wensen, die wij mochten m ontvangen voor ons 40-jarig huwelijk. P. Grinwis I T.W. Grinwis-v. d. Vliet I OudeTonge,maart 1997 I Lieve mensen, f Hartelijk dankvoor de bezoekjes, de kaarten, en I de attenties tijdens mijn verblijf in 'Geldershof'. I Speciale dank aan de buren die geholpen hebben |- toen ik gevallen was. U H. V. d. Veen-Zoutewell '4 De Klaver 45, Sommelsdijk DANKBETUIGING Op 11 februari 1997 ontvingen wij uit Gods bewarende hand een dochtertje en zusje 9\dajjoCijn waterschap Goeree-Overflakkee Verleende vergunningen I VERLOOFD 7'. en Den Bommel 22 maart 1997 üj TE KOOP ±85cm; 2,- Tel. (0187)651828 Adverteren in Eilanden Nieuws betekent dat uw advertentie ook buiten de bebouwde kom wordt gelezen. het gehele jaar te bezoeken Op een zonnige heuvelhelling in het Beierse woud. Een eldorado! 2 pers. per dag DM 45,- 4 pers. per dag DM 70,- Vraag inl. en folders: Tel. 0049-9973-9601 Na 19.00 uur (Holl. sprekend) Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee Wijziging route ophalen huisvuil ^^0^^^ Voor iedere klant een leuke attentie 0 Voor de kinderen grabbelton Tel. (0187) 681348 Wij noemen haar Jïrt/te E/we H. Bal L. Bal-Noteboom Mieke Harm Jan Maries Molenzicht 95 3247 VB Dirksland Tel. (0187)6035 87 .;;:..;J:..;J:.;;;.dK»:.-;»:..;»:.;i;J};;*;.il;..;i;;j;^ S^;»:•S^:SiK-;s;S•:i^;i^;K-S^:i:•ii;-i}5Stï{^;s•;?;••^•S^^^^^ |i J;.^j.:J:.^;.,;j;.;l;.;l;.^;..;^.:t;.;l;..;l;..;J;.;»;..;»;.;J;;l;.;J;.^^^^ 3^:*:•;*c-;KS■■;K■iS•;SSiSS:■■Sc■•:Sï!c■H:-■;K■H:••:S^^:-•:SS:■vK•s:••:s ':k 5|:-:sH:--:!:-S:--ï:-i*Kï-*;}:-;»:-;fi*-:};S:-:Si}:-:}:":}:H^^ 'PiÜlSBRÖÖb' O betuigen wij u langs deze weg onze hartelijke dank. In het bijzonder bedanken wij de verzorgsters van 'De Goede Ree' voor de liefdevolle verzorging, alsmede dr. G. J. Wieringa voor de medische zorg. Tevens bedanken wij de weleerwaarde heer T. Korten voor het leiden van de rouwdienst. Tenslotte de heer J. van der Slik voor de korrekte verzorging van de begrafenis. Namens de familie M. H. Wielaard-Kornet Middelhamis, maart 1997 .*.**;«jfc*ai.*.v-«-«-'»'";*K<-s:~S:s:-v*;s«SS:-;SS:"*-HS^^ .1, .;J:..;J.j;;„;;;.j^-j;.;^ijj3;..-^j^J;.J^;J;.iS;ft3C-iSiiKSit:-:KiK-iS^^ .;^;J;.^j;.3:_;j;.^;..,j^.;l;..;git;.iJH»ï*-K-5^K-;fKKi^^^^^ Si* t Na een zorgvolle tijd van 5 weken mogen wij u in stille verwondering en met grote dankbaarheid aan de Heere Die haar leven spaarde, mee delen dat zij op 19 maart 1997 uit het ziekenhuis is thuis gekomen. Tevens bedanken wij de doktoren en verpleging van de kraam- en kinderafdeling voor de goede zorgen aan ons besteed. Kraambezoek a.u.b. binnen 14 dagen, daarna liefst na een telefoontje Kees en Karin Roos-Klink Jorian, Marjolijn 3253 VS Ouddorp, maart 1997 Zeebrekersweg 3, tel. (0187) 68 43 73 'in ^rzenddatum 19 maart 1997: - Maatschap Biemond - verlengen dam bij i-angeweg 10, Stellen- dam - N.V. Delta Nutsbedrijven - leggen waterleidingen Duiven- waardsedijk en Oudelandsedijk, Nieuwe-Tonge - N.V. Delta Nutsbedrijven - leggen waterleiding Haveneind, Goedereede-Havenhoofd - N.V. Delta Nutsbedrijven - leggen waterleiding Westhavendijk en Kaal, Dirksland - N.V Delta Nutsbedrijven - leggen waterleiding Zeedijk, Stad aan Haringvliet - N.V ENECO - vera/ijderen en plaatsen trafostation, maken toegangspad en leggen signaal-, laagspannings- en middenspan- ningskabels Schaapsweg en Galatheesedijk (Achthuizensedijk), Achthulzen N.V ENECO - leggen midden- en laagspanningskabels Lange- weg, eerste Noordboutweg en Noordzijdsedreet, Ooitgensplaat - RIT. Telecom B.V - leggen telefoonkabel Kraaijesteinsedijk, Sommelsdijk - L.J. Vera/ijs - bouwen garage en planten bomen oostzijde Westhaven, Dirksland. Bezwaar Binnen zes weken na de verzenddatum kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift Indienen bij dijkgraaf en heemraden van het waterschap Goeree-Overflakkee, postbus 67, 3240 AB Middel hamis. De desbetreffende stukken liggen ter inzage in het waterschap- shuis, Dwarsweg 40 te Middelhamis. 25 maart 1997 itK^-:tK^-:t:-i!;-ïj:-S:-:fe3;;{:-^i-ir:":K;K-i!;üi Mededelingen -namens burgemeester en wethouders van de hier genoemde gemeen ten- van het dagelijks bestuur van het ISGO. Postadres ISGO: postbus 313, 3240 AH Middelhamis, telefoon: (0187) 4B8111. In verband met Tweede Paasdag, maandag 31 maart 1997, is het ophalen van het huisvuil als volgt: Gemeente Oostflakkee: de route in de kern Achthulzen en het buitengebied voor het legen van de groene restafvalcontainers wordt op donderdag 3 april 1997 gereden Gemeente Middelhamis: de route in de kern van Middelhamis voor het legen van de bruine GFT- afvalcontainers wordt op vrijdag 28 maart 1997 gereden, 25 maart 1997

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1997 | | pagina 8