bakkerij PAASBRODEN 50 85 de resultaten van één jaar service-garantie. E NlE c O' p. d. <:^dm VAN DER BOOM Reklame's Slagerij de Vries 2.19 GEREEDSCHAPPEN ^Warwurg College ^H Imt looatli GOEDEREEDE DINSDAG 25 MAART 1997 EILANDEN-NIEUWS TWEEDE BLAD Bakker van kwaüteitsprodukten Woensdag op de markt in Sommelsdijk met 100% roomboter- amandelspijs gevuld 1100 gram van 11,50 NU voor PAASTAART 6 personenNU Sf MINISTOLLENNU 5 voor 3?° SPECULAASHAZEN12 voor 21 Rb. PAASKOEKJES .NU 250 gram 3J 10 WITTE BROODJESNU 21° 10 BRUINE BROODJES 1.0 KRENTENBOLLENNU Alle soorten BRODEN 75 75 NU .vanaf 200 Dirksland Verse KIPVINKEN (lekker mager 200 gram) 100 gram Malse PEPERSTEAK gratis kruidenboter) 100 gram Z.Z" Gesneden KOMIJNEKAAS (zonder korst) per 100 gram l.T%f 100 gram Bretonse KIPROLLADE 100 gram MOSTERD- ROLLADE SAMEN Verse EISALADE (uit eigen keuken) 100 gram l.uO Locatie De Swaef Rotterdam AANMELDINO i zo spoedig mogelijk Inlichtingen worden graag verstrekt door de locatieleiding. ^iÉmëMdris: Camisseslngei 20,3084 NA Rotterdam Tej. (010) 480 14 22, Fax |010) 481 48 84 Het verslag dat wij u hier presenteren, is speciaal voor u geschreven. U kunt er namelijk in lezen in hoeverre wij de beloften zijn nagekomen die we het vorige jaar aan u deden. Kortom: de resultaten van één jaar service-garantie. Na een aantal spannende weken werd de balans opgemaakt en gelukkig mogen we best tevreden zijn. Over het algemeen voldoet onze service aan de normen. Maar helemaal tevreden zijn we nooit. En wat ons betreft, is dat ook een voorwaarde om de service aan u te blijven verbeteren. Het jaarverslag kunt u gratis aanvragen via 0800-0515. Afvalinzameling Voor al uw dierenvoeders i RUITERSPORT ■',.1 f «w Sluiting gemeentehuis Verwijderen slib BIJ VEEL EENMALIGE PROJECTEN IS KOPEN VAN GEREEDSCHAP VAAK DUUR U KUNT BIJ KORTEWEEGJE 63 - 3247 BH DIRKSLAND TEL. 0187-603355 FAX:0187-602491 TERECHT VOOR EEN GOEDE HUUR TEGEN LAGE PRIJZEN ogel 00 27 voor christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag Basisschool (bijna) achter de rug... en belang stelling voor een vbo-opleiding (techniek of dienstverlening). Kom dan naar De Swaef te Rotterdam-Zuid. Leerlingen kunnen starten op De Swaef in de basisvorming (ivbo, vbo en vbo/mavo). Na twee jaar basisvorming kunnen de leerlingen kiezen uit de volgende afdelingen: Bouwtechniek (timmeren, metselen en schilderen), metaaltechniek, electrotechniek, voertuigentech niek, administratie, verkoop, verzorging, mode en kleding. De werving op Goeree-Overtlakkee richt zich op leerlingen die een technische opleiding willen vol gen of een beroep in de dienstverlenende sector op het oog hebben (administratie en verkoop), omdat voor hen op Goeree-Overflakkee geen voor ziening voor christelijk ondenwijs is. Een boek vol GEMEENTE Wijziging ophalen huisvuil Het ophalen van huisvuil (groene container) in de kern Stellendam en omgeving wordt verplaatst van maandag 31 maart naar dinsdag I april 1997 Overslagplaats gesloten Op vrijdag 28 en maandag 31 maart 1997 is de overslag plaats gesloten. 25 maart 1997 Oranjestraat 3245 AT Sommelsdijk Tel. (0107)40 92 69 M E E N T E mmimmii mus mmimmmmi 'l D D E L H A R N I S In verband met de komende feestdagen Is het gemeen tehuis van donderdag 27 maart 15.00 uur t/m maandag 31 maart gesloten. In de periode mei/juni 1997 wordt in de haven van Sommelsdijk tussen de Wilhelminabrug en De Kaai het slib venwijderd. Deze werkzaamheden zijn noodzake lijk, omdat op termijn in net kader van het bestemmings plan Westplaat het havenkanaal gedempt moet wor den. Het slib zal met vrachtwagens buiten Middelharnis om langs de Kraaijensteinsedijk, Oudelandsedijk, de wa tertoren, provinciale weg, Rottenburgseweg, Molen weg en via de rotonde naar de stortplaats ven/oerd worden. Wegafsluiting De Sommeldijkse Havendijk zal daarom voor alle verkeer worden afgesloten. Omleidingsroutes zullen worden aangegeven. 25 maart 1997, Burgemeester en wethouders van Middelharnis

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1997 | | pagina 6