EIIAIIDEn-IIIEüWS Stukje dorpsvernieuwing Diricsland in uitvoering Stellendam krijgt in 'Charisma' pracht kapsalon 'n Fabert meubel dat zit [PlAB Fotowedstrijd Fietsen en reuma Kosten bestrating vallen mee Deo Cantemus in Dirksland EVO pleit voor aanpassing wetsvoorstel grijs kenteken Extra kerkdiensten Geref. Gemeenten Dames en Herenkapsalon i^N^UrlöiTlCl Ophalen oud papier 2e Blad DINSDAG 24 AUGUSTUS 1993 No. 6228 Woensdag j.l. is een aanvang gemaakt met de reconstructie van de Winter straat en de Stationsweg in Dirksland. Deze straten stonden al langer op de nominatie om grondig te worden opgeknapt. In het kader van het Plan van Aanpak Dorpsvernieuwing heeft de gemeenteraad onlangs besloten voor herstel van de riolering en voor reconstructie van de weg een krediet van totaal 600.000- beschikbaar te stellen, rekening houdend met onvoor ziene tegenvallers. Vóór de zomervakantie werd de riolering via een nieuw systeem gerenoveerd. Een kunststofvoering werd in de oude riolering aangebracht, zodat de straten niet behoefden te worden uitgegraven. Voor herinrichting en bestrating van de Winterstraat en de Stationsweg werd vorig jaar door de afdeling weg- en waterbouw van de gemeente een plan gemaakt, dat uit voerig werd besproken met de bewoners. Met name de Winterstraat vgerandert; die krijgt een vriendelijk, verkeersluw karak ter en wordt aantrekkelijk voor winkelend publiek. De Stationsweg blijft hetzelfde voor autoverkeer maar er worden voetgangersvoorzieningen aangebracht. De uitvoering van het reconstructieplan is in handen van Aannemingsbedrijf Win kels. Het werk werd door de gemeente openbaar aanbesteed voor een bedrag vanb ƒ209.000,-exclusief btw. Met deze, wat men in de aannemerswereld 'brandprijs' noemt, blijven de totale kos ten van de reconstructie voor de gemeente ruimschoots onder het eerder genoemde krediet van 600.000,-. De gemeente spreekt van een zeer aantrekkelijke prijs voor de bestrating. De bewoners kregen vóór de aanvang van de werkzaamehden van aannemer Win kels een brief met informatie over de reconstructie van hun straat. Het werk zal naar verwachting 10 a 12 weken in beslag nemen en ongerief met zich meebrengen; maar de bewoners van de Winterstraat en de Stationsweg krijgen een straat om zuinig op te zijn. Op D.V. 11 september a.s. zal het chr. gem. i;oor 'Deo Cantemus' uit Rotter dam een koor- en samenzangavond houden in de Ned. Herv. Kerk te Dirksland. Medewerking zal worden verleend door Martin Mans, organist; Leo Fortuin, bas; en ds. W. Westland zal de meditatie verzorgen. Dit alles staat onder leiding van de dirigent Cor de Haan. Op deze avond zullen vele bekende lie deren ten gehore worden gebracht waar naast ook een bundeling van liederen van Arie Pronk gecomponeerd door Cor de Haan. De toegang is gratis. Aanvang 20.00 uur. Het koor 'Deo Cantemus' wenst u een fijne en gezegende avond. P.v. De Gevleugelde Vrienden Bovenstaande postduivenvereniging nam op 21 augustus deel aan een wed vlucht vanuit HAASDONK. Afstand 66 km. In concours waren 243 duiven, die om 12.15 uur met veranderlijke wind gelost werden. De eerste duif arriveerde om 13.07.47 uur haalde een snelheid van 1244.27 en m.p.m. De gedetailleerde uitslag luidt: J. A. Koppelman 1,3,13,14,21.32,33,34, 35,41, 50; J. C. Roodzant 2,12,15,19.23, 29, 51, 55; B. 't Mannetje 4, 9, 26, 39, 42, 44; W. Nieuwland 5, 10, 25, 38, 52; Comb. Nagtegaal 6,16, 17, 20, 30,47,48; K. de Jong 7,18, 36, 49, 54; M. J, Kalle 8, 27, 60; J. Kleijnenberg 11, 46; L. S. van der Baan 22, 31, 43, 53, 59; P. C. van Alphen 24, 28, 37, 40,m 45, 56, 57, 58, 61. MIDDELHARNIS/SOMMELSDIJK Zoals je ziet komt hier weer een bericht van het Hervormd Open Jeugdwerk. We staan aan het begin van een nieuw sei zoen. Dit seizoen zal er weer anders uit zien dan voorgaande jaren. Er zullen onder andere meer avonden zijn, zodat je je nog minder hoeft af te vragen watje de zaterdagavond weer moet doen. Maar het OJW is geen OJW als jij er niet bij bent. Daarom nodigen wij iedereen uit die 15 jaar of ouder is. Ben je nog niet geweest, kom dan gerust eens langs. Misschien weet je niet hoe een avond er uit ziet, dan zullen we dat op een rijtje zetten. De avonden worden in 'De Hoeksteen' gehouden aan de Ring van Middelharnis. Het gebouw is om 19.30 uur open en de avonden begin nen om 20.00 uur. We beginnen dan met zingen, een stukje lezen uit de Bijbel waar we stil willen staan om te kunnen luisteren naar wat God tot ons te zeggen heeft, gevolgd door een korte uitleg of meditatief moment, daarna bidden we met elkaar en zingen nog wat. Daarna zijn de avonden open en is er ruimte voor het programma als er een pro gramma is en als er een open avond is, dan is de avond vrij in te vullen. Heb je nog vragen kom dan zaterdag eens langs. Er zijn altijd wel teamleden die jou wat uitleg willen geven over het een en ander. Maar nu eerst iets over a.s. zaterdag. We hopen dan een wedstrijd te houden. Niet zomaar een wedstrijd, maar een foto wedstrijd. Er zijn twee prijzen te win nen. Er is een prijs voor de leukste foto en er is een prijs voor de mooiste foto. Neem dus je foto's van de vakantie mee en lever ze voor 20.00 uur in bij de jury. Het is natuurlijk ook heel leuk om jouw vakantieverhaal aan andere OJW-ers te vertellen en zo gezellig allerlei herinne ringen aan de vakantie uit te wisselen. We hopen na een periode van rust weer met frisse moed verder te kunnen gaan. We hopen dat jullie er weer zullen zijn, want zonder jullie is het een stuk minder gezellig. We hpoen je zaterdag te zien, tot dan. Stellendams mannenkoor 'Door Eendracht Verbonden' D.V. dinsdag 31 augustus vangen de repetities weer aan van ons mannen koor in verenigingsgebouw 'De Rank". Wij zijn nog op zoek naar nieuwe leden. Deze worden dan ook van harte uitge nodigd een van onze repetities bij te wonen, welke wij houden iedere dins dagavond van 20.00 tot 22.00 uur. STELLEND AM Hervatting repetities Het Chr. gemengd koor 'Soli Deo Glo ria' en het kinderkoor 'De Zangvogel tjes' uit Stellendam hervatten a.s. woensdag 25 augustus hun wekelijkse repetities in ver. gebouw 'De Rank'. Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom, in het bijzonder mannen bij het gemengd koor. Mogen wij deze oproep nogmaals onderstrepen. Het koor heeft een tekort aan bassen. Neem deze oproep s.v.p. ter harte. Het koor repeteert elke woensdag van 19.45 tot 21.45 uur. Graag tot ziens. De van origine Sommelsdijkse Leen v.d. Boogert die in Stellendam z'n Bommelse Wil v.d. Slik al 22 jaar aan z'n zijde vindt, heeft er in z'n huwelijksjaren wel mee gerekend: als Wil wat in d'r hoofd had dan gebeurde dat ook, alleen, de eigen zaak was tot dusver uitgebleven, maar ook daar wordt nou hard aan gewerkt... A.s. vrijdag komt een hele schoolklas te pas aan de ope ning (met ballonnen) van kapsalon 'Charisma' (uitstra ling) aan de Voorstraat 93, het pand waarin voorheen een dierenspeciaalzaak gevestigd is geweest maar daar herin nert niets meer aan. Het pand is geheel vernieuwd en onherkenbaar veranderd. Vrijdag de 27e houdt 'Cha risma' open dag en vanaf dinsdag gaan ze officieel van start, dan draait 'Charisma' en zien dhr. en mevr. v.d. Boogert een lang gekoesterde wens vervuld, de eigen zaak. Ze proefden in hun omgeving de behoefte aan een goeie dames-, heren- en kinderkapsalon, een die qua bediening 't gemiddelde overschrijdt maar de gemiddelde prijs niet te boven gaat, zó'n salon wordt: 'charisma' hebben de v.d. Boogerts zich voorgenomen. De eerste tekenen ervan werden zichtbaar in de inrichting van de salon met 4 zitplaatsen en een kinderhoek, de meu bels en de kleur werden zorgvuldig uitgezocht, zo ook werd zorgvuldig naar personeel uit gekeken en ook daar zijn ze in geslaagd. Bedrijfsleidster wordt Miranda de Moor uit Middelharnis. Ze beheerde in Breda een filiaal van kapper v.d. Tonne- kreek, maar ze heeft haar werk liever op Goeree- Overflakkee. Een maand nadien treedt 2e kapster Marleen in dienst en op haar collega Susan kan nadien een beroep wor den gedaan. Eigenaresse Wil kent niet het kappersvak waarom zij zich met de administratie en het gastvrouwschap bezig zal houden. Aan de inrichting wordt de laatste hand gelegd, 't Wordt trouwens een bijzonder milieubewust bedrijf, nemen ze zich voor. Daarover zijn goeie afspraken gemaakt. Belangstellenden die enige haar behandeling wensen kunnen dat via tel. (01879) 36 63 afspreken. Er wordt ook op belangstelling van buiten Stellendam gerekend. VOOR KLASSIEK EN MODERN WONEN Onder de sporten die aan reumapatiën ten kunnen worden aanbevolen, neemt fietsen een belangrijke plaats in. zoals ook blijkt uit het zojuist bij De Driehoek in Amsterdam verschenen boek 'Pijn bij reuma natuurlijk behandelen' van de Duitse kuurarts dr Robert M. Bach- mann. Bij het fietsen kunnen de gewrichten namelijk relatief vrij van belastingen bewegen. Belangrijk is dat vooral regel matig wordt gefietst. Dr Bachmann adviseert ten minste drie maal per week op de fiets te stappen. Een juiste hou ding op de fiets moet goed in de gaten gehouden worden en dat wil zeggen rechtop zitten en zo dat een ontspannen houding kan worden aangenomen. Dat vraagt om een fiets met hooggeplaatst stuur en een relatief breed zadel dat goede ondersteuning biedt. HERKINGEN Op woensdag 25 augustus a.s. wordt het oud papier weer opgehaald voor de Prins Johan Friso-school. Het ophalen begint om zes uur. Zet u het gebundeld aan de kant van de straat. De vorige keer werd 6170 kg opgehaald. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. De vervoerkosten kunnen voor veel ondernemers toch nog aanzienlijk stijgen als de Tweede Kamer de nieuwe belastingvoorstellen over het grijs kenteken aanneemt, zegt de EVO, Ondernemersorganisatie voor transport en logistiek. Deze voor stellen gelden voor enkele catego rieën voertuigen die voor het goe derenvervoer belangrijk zijn. Omdat ze als personenauto's worden aan gemerkt moet toch de hoge BPM worden betaald. Zo worden de van personenauto's en stationcars afgeleide bestelauto's en de 4x4 pick-up met dubbelcabine als ge volg van deze voorstellen fors duurder per 1 januari 1994. Hierdoor stijgen de aanschafprijzen en gebruikskosten van deze voertuigen met enkele tientallen procenten. De EVO stelt de Tweede Kamer voor een voorziening te treffen, waardoor bedrijven deze categorieën voertuigen BPM-vrij kunnen kopen. Voor een dergelijke voorziening zou dezelfde systematiek als bij de BTW kunnen worden aangehouden: belas tinginspecteurs dienen de bevoegdheid te hebben ondernemers voor deze voer- MELISSANT Ophalen oud papier Morgen -, woensdagavond, zal door een ploeg van de Herv. Gemeente in het hele dorp weer oud papier worden opge haald. OUDDORP donderdagavond 7.30 uur ds. J. J. Tanis van Lisse. MELISSANT zaterdagavond 7.00 uur ds. P. Blok van Kootwijkerbroek. NIEUWE TONGE dinsdagavond (heden) 7.30 uur ds. B. van der Hei den van Hardinxveld-Giessendam. OUDE TONGE woensdagavond 7.30 uur ds. H. Paul van H.I. Ambacht. OOLTGENSPLAAT donderdag avond 7.30 uur ds. C. de Jongste van Alblasserdam. tuigen een ontheffing te verlenen. Deze ontheffing wordt verleend indien de belastinginspecteur niet kan aantonen dat het voertuig ook voor privé-doel- einden wordt gebruikt. Ook vraagt de EVO de verplichte blin dering van het rechterzij raam uit het voorstel te schrappen. Deze blindering belemmert het zicht naast de auto in ernstige mate. Uit het oogpunt van ver keersveiligheid is dit ongewenst. Financiën stelt vervolgens voor dat alle kleinere bestelauto's uitgerust moeten zijn met een dicht tussenschot. Dat vindt de EVO uit oogpunt van bedrijfs voering en verkeersveiligheid zeer on aantrekkelijk. Daarom wordt bepleit in alle gevallen waarin een tussenschot wordt voorgeschreven, te volstaan met een laag schot van 35 cm. Uitgangspunt voor de EVO is dat onder nemers als gebruikers van bedrijfsvoer tuigen voor goederenvervoer, moeten worden gevrijwaard van lastenverzwa ring die tot doel heeft misbruik door par- tikulieren te beteugelen. Dat dit bij bedrijven zwaar op de maag ligt, blijkt uit de meer dan 10.000 protestbrieven die de EVO vorig jaar ontving. VERVOLGVERHAAL - 3 - Dan is hij tenminste voor vanavond van de narigheid af Een ogenblik is er twee strijd in zijn hart. De wind giert door de toppen van de hoge populieren. Maar hij hoort er niets van. In zijn hart stormt het ook. Hij gaat terug... maar neen, dat kan niet. Kees rilt ervan. In zijn gedachten ziet hij het boekje van Van Laren. En binnen korte tijd moet hij alle schuld betaald hebben, plus de rente. Kees kent de herbergier zo goed, dat hij wel weet dat hij op dat punt onverbiddelijk is. Je kunt zoveel geld van hem lenen als je wilt, maar op tijd moet je de aflossing en een schandalig hoge rente geven. En Kees heeft niets meer, alleen nog maar dub beltjes. Het koste wat het kost, hij moét naar 'De Verhulde Haan' om uitstel van betaling te gaan vragen. In machteloze woede balt hij opnieuw zijn vuis ten. Hij is helemaal in de macht van de herber gier. En was zijn schuld nu maar niet zo groot, dan zou het nog wel gaan, maar dat is het juist. Hij kan nooit alles in één keer betalen. Kees beseft echter dat het beter is om zich zo kalm mogelijk te houden. Met harde woorden kun je immers toch niets bereiken. Misschien valt het nog mee. Opeens krijgt hij een hekel aan zichzelf Hij, de zoon van een rijke boer, moet buigen voor een schraperige herbergier. Bah! Verachtelijk spuwt Kees op de grond. Toch is er angst in zijn hart. Als Van Laren hem nu eens geen uitstel van betaling wil geven? De schrik slaat hem om het hart. Hij ziet zichzelf al in de handen van de veldwachter. Huiverend tornt hij verder tegen de storm op. Even moet hij aan zijn moeder denken. Als zij hem eens kon zien. Wat zouden haar ogen droevig kijken, alsof ze zeggen wilde: Kees, jongen, moet hij, mijn eigen kind, nu de plaatsen der ijdelheid op zoeken? Een snik ontsnapt Kees. Maar dan vermant hij zich. Met een vloek op de lippen smoort hij de weemoedige gedachten. Moeder is dood! Zij kan toch niet meer zien wat hij doet. Wild bruist het water van de Vliet. Kees merkt het niet. Koortsachtig werken zijn gedachten. Hij moet ook aan zijn vader denken. Het zal niet lang meer duren, of hi jpast er voor om nog langer slaaf te zijn van zijn vader. Hij verdwijnt, daar kan hij zeker van zijn. Eerst meer geld, ja geld, geld moet hij hebben om zijn schulden te kunnen betalen. Tien minuten later staat hij voor de deur van "De Vergulde Haan'. Even kijkt Kees om zich heen. Hij aarzelt om naar binnen te gaan. Nog enkele ogenblikken, dan stapt hij de gelagkamer binnen. Zijn 'vrienden' zitten al op hem te wachten... HOOFDSTUK 3 Onverschillig gooit Kees zijn jas op één van de kapstokken en loopt dan regelrecht naar de tap kast, waar de herbergier bezig is om glazen bier te tappen. Hij begroet Kees met een luide uitroep. Kees mompelt een groet, maar gaat niet zoals gewoonlijk bij zijn vrienden zitten. Hij blijft bij de tapkast staan. Hij weet eigenlijk met zijn hou ding geen raad. Hoe moet hij beginnen? Het angstzweet breekt hem uit. Van Laren ziet het en een spottende glimlach komt er om zijn lippen. Aha, hij begrijpt het al. Die jongen van 'Vlietzicht' zit op zwart zaad. Maar betalen zal hij. Hij kan toch niet altijd op zijn centen blijven wachten? „Zeg Van Laren", begint Kees, „ik... eh... kan ik misschien volgende week betalen? Het komt me op het ogenblik niet gelegen. Ik..." ..Je weet het" bijt de herbergier hem toe. ..je betaalt precies op tijd, anders zal het niet goed zitten. Ik heb nu lang genoeg gewacht". „Maar... ik kan niet", hakkelt Kees helemaal van zijn stuk gebracht. „Niet kunnen!" hoont Van Laren, „de zoon van de rijkste boer uit heel de omtrek zou niet kunnen betalen. Laat me niet lachen zeg!" Kees zijn handen beginnen te jeuken. Hij moet zich beheersen om de hatelijke herbergier geen fiink pak slaag te geven. Als hij dat echter zou doen, dan was het helemaal verloren. Neen, het is het beste om maar zoete broodjes te bakken. Misschien... „Is er niets aan te doen?" vraagt hij. ..Wat aan te doen? Ik wil mijn eigen geld en op tijd. Dat is het enige wat ik je zeggen wil". De herbergier buigt zich over de tapkast naar Kees. ..Laten we goed afspreken mannetje, morgen avond om deze tijd wil ik minstens de helft heb ben, en overmorgen de rest. En denk er aan datje de bak indraait als je het wagen zou om niet te komen". De herbergier wil nog meer zeggen, maar voordat hij zover is, wordt de deur van de gelagkamer geopend en stapt er een koopman binnen. Met een ruk trekt hij zijn mars van de rug en loopt daarna handenwrijvend naar de kachel. Kees is blij dat er iemand binnenkomt. Nu kan hij tenminste bij zijn maats gaan zitten. De herbergier zegt nu ook niets meer, maar loopt naar de koopman. Deze bestelt koffie. Uit zijn mars haalt hij een pakje met brood. Ondertussen zijn de kaarten op tafel gekomen. Kees wilde eerst niet meedoen, maar één van de boerenzoons heeft vijf gulden geleend. In het begin voelde hij zich niet erg op zijn gemak, maar weldra is hij zo in zijn spel verdiept dat hij het stemmetje van binnen niet meer hoort. De laatste tijd is Kees erg ongelukkig met kaarten. Ook nu weer. De vijf geleende guldens is hij al lang kwijt. In een minimum van tijd heeft hij zes glazen bier naar binnen geslagen. Zijn brein is beneveld en hij is door het dolle heen. Winnen moet hij, winnen, anders... De koopman zit aan een tafeltje naast hem. Van Laren staat bij hem en informeert waar de reis heengaat. Zonder enige terughoudendheid vertelt de koopman dat hij naar de jaarmarkt is geweest. Hij moet nog wel twee uren lopen voordat hij thuis is. „Moet je met zo'n wind en regen nog twee uur lopen?" vraagt Van Laren verbaasd. „Man blijf toch vannacht hier. misschien is morgenochtend de storm wel geluwd". ..Neen. ik ga naar huis", zegt de koopman, terwijl hij zijn benen behaaglijk naast de kachel strekt. ..Mijn vrouw verwacht me vanavond thuis", ver volgt hij. „en ik zie er niet tegen op om door de storm te gaan. Wat dat betreft ben ik wel wat gewend". Kees hoort wat de koopman zegt. Plotseling schiet er iets in zijn benevelde gedachten. Als... als die koopman straks weggaat, dan...? Schijnbaar onverschillig speelt Kees verder. En steeds weer verliest hij. (wordt ven'olgd) UUOONKOMPAS meubelen Stationsweg 32b 3255 BL Oude Tonge. Tel. (01874) 19 27 woningtextiel Kaai 4-6 slaapkamers 3255 AG Oud^Tonge. Tel. (01874) 20 63 (privé) J^4■*'^*4■***'^**'^*'^**^■'^4■*'^*'f'^*'^Jf*'^'^'^'^'^*^■¥*'^***'^*¥*****'^***^'^'^4■*'^'^****^*4■*******^

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1993 | | pagina 5