KERSTKADO'S Woonhuis met erf Casper Versmarkt ALLES MOET WEG! HALVE PRIJS L VAN DER BAAN VERBOUWINGSOPRUIMING 10,20,30,40 en 50% jtIu iLfD(§]öD KERST STOL WAGENAAR Slagerij De Vries SANTIFORT Net WINKELMEISJE Kerstbomen met kluit Dit mag u niet missen! AUTO STRIP ING ALEMAN? Mooie Kerstbomen Prachtige Kerststukjes Bloemenhuis Korteweg Unieke kerstzangavond met 'Groot Rotterdam' Voor de a.s. feestdagen COMBi geschenkmandjes, grote sortering Kerstchocolade Bakkerij van Harberden Hoveniersbedrijf VOOQCI Denkt u nog aan de bij Met kortingen van U slaagt zeker bij: FAMILIEBERICHTEN 'l Pieter-Hugo .j CORNELIA VAN DER WAL Woensdag: GEHAKTDAG I Donderdag/vrijdag/zaterdag: 1 kilo KIPPEPOTEN 4.95 500 gram SUKADELAPPEN 7.98 J Voor de boterham: 500 gram KAAS5.35 100 gram GELDERSE WORST 1.39 Uit eigen l<eul<en: NASI, BAMI en BABI PANGANG De prijswinnaars zijn: I 1e prijs: Fam. Schaaf I 2e prijs: E. J. Boerema 3e prijs: Mevr. Koele KOMMER NIEUWLAND Geschokt zi n wij van het bericht dat plotseling is overleden ARJAN DE WAAL zoontje van onze medewerker en collega Wij wensen Piet, Tiny en Steven veel sterkte en 1 kracht toe in deze tijd. 1 Je collega's GO 14 1 1 7 december 1991 1 IBOERDER» UW VERSWINKEL H0ENDERDIJK9 - OUDDORP TELEFOON (01878) 35 21 Kom kijken voor uw o.a. TE KOOP in Ouddorp: (26 are) Oosterweg 2, tel. (01878) 26 95 (niet op Zondag) Mooie sortering Verschillende maten. :^:f»cfti^c^eft€lteftCf»c^i^citi^cf»i^i^c^ J Woensdag 11 december 1991 J OUDDORP P— 'iiiiMiJMiiiyunyiMiiiniHiiJLynyii" Uflt:i[»[:iiliim(:jiliilfiMH[:iiMP;i»[-jill Ar I isu extra voordelig: II kilo RIBKARBONADE 10.98 11 kilo HAMLAPPEN 10.98 I I I 1 kilo VARKENSLEVER 2.98 1 kilo H.O.H. GEHAKT 8.00 I II kilo VERSE WORST 9.98 Wij bezorgen ook in Herkingen en Nieuwe Tonge I op woensdag- en vrijdagmiddag. Telefoon (01878) 13 48 gemeente DIRKSLAND Ophalen klein chemisch afval Handelsonderneming TAN IS NU ALLES stationsweg 5, Tel. (01878) 29 61, OUDDORP t Het adres voor al uw: Pootgoed Groenbemesting Kunstmest én Gewasbeschermingsmiddelen U SLAAGT ALLEMAAL BIJ ALEMAN. BdompjeslS 3253 AC Ouddorp Telefoon 01878-1277 uit Sauerland in alle prijzen Verder hebben wij alles voor SFEERVOLLE KERSTDAGEN Tot ziens in onze Kerstwinl<el Winkelcentrum d'n Diel< De lekkerste: onze eigengebakken Gul gevuld. Om stil van te worden.... 17T7T®J Kommer Rkexshoék wm0fm0mk CENTRUM SLAGERIJ B.V. Diverse: ROLLADES WILD KALKOEN KALKOENDELEN en diverse VULLINGEN voor uw gevogelte DINSDAG 10 DECEMBER 1991 „EILANDEN NIEUWS" Biadz. 3 t Sta en aanmerk de wonderen Gods. (Job 37:14b) O Door Gods goedheid werden wij verblijd met de geboorte van een zoon j Ewout en Annet Tanis-Roon .-) i 8 december 1991 t Pieterstraat 38a t 3252 BL Goedereede RECTIFICATIE Voor de blijken van medeleven en deelneming, ons betoond na het overlijden van onze lieve tante en oud-tante betuigen wij u langs deze weg onze welge meende dank. In het bijzonder dank aan de plaatselijke artsen voor de medische behandeling, alsmede dank aan direktie en personeel van 'de Vliedberg' voor de liefdevolle verzorging. Eveneens dank aan ds. Veldman, ds. Heemskerk en Kerkeraad voor de geestelijke begeleiding. Tevens dank aan Arensman Uitvaartverzorging voor de goede verzorging van de begrafenis. Uit aller naam: J. Breen Ouddorp, december 1991 DANKBETUIGING Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken voor de belangsteUing en de vele blij ken van deelneming ons betoond na het overlij den van mijn geliefde man, onze lieve vader en opa AART BESTMAN betuigen wij u langs deze weg onze welge meende dank. J. E. Bestman-Okker Henk en Miranda Bestman Reuben, Andrea, Jeremy Ria en Piet Dijkgraaf Lisette Dirk Jan en Ria Bestman Martijn, Sandra Dirksland, december 1991 Geldersedij k 24 Presto Print. Ongelooflijk goed in kleur. Bij omwikkelen van een kleurenfilm. Zolang de voorraad strekt. Voor topkwaliteit, goede service en voordelige prijzen: FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER Weststraat 35 - Molenweg 4 - Ouddorp, S (01878) 1612 en 2120 West-Krakeelstraat 8 - Sommelsdijk, S (01870) 68 41 Filiaal Renesse Printsliop - Hogezoom 172, (01116) 24 00 Zomerstraat 5, tel. (01877) 14 87, Dirksland I Aanbiedingen zijn geldig t.m. zaterdag 14 december —Jl „De Heer is mijn herder". Tot onze grote droefheid is, geheel onverwacht, van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorg zame vader en fijne opa lop de leeftijd van 79 jaar. Castricum: L. Nieuwland-Jansen Zierikzee: Leny en Cor Visser Niels en Brigit Michel Vlaardingen: Frans Nieuwland T Truus de Boer Rolf en Jeanet Ellen en Dick Waarland: Henk en Gerda Nieuwland Sandra en Dick Arnoud en Debby 9 december 1991 De Loet 108 1902 BM Castricum Vader is overgebracht naar het uitvaartcentrum op de begraafplaats 'Onderlangs' te Castricum; gelegen achter het station. Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren aldaar: donderdag van 19.00-19.30 uur. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrij dag 13 december om 14.00 uur in het crematorium 'Zaanstad', Wibautstraat 282 te Zaandam. ■^^^nt veiswinkel ^BOERMRD SANTIFORT :-:-:-:-:-?x-::.:.Vf>'^F??;:;::>?g GEVRAAGD: Dinsdagsmlddags en zaterdags vrij. Jullanaweg 49, tel. (01877) 16 19, Melissant Ind.: keuken, douche met WC, hal, gr. kamer, kl. kamertje, keukentje. Verd.: overloop, 3 sl.kamers Garage, 2 schuurtjes Er is nu volop keus. Dorpsweg 5 Telefoon (01878) 14 77 OUDDORP 20 SINAASAPPELS4,50 •2 kg. STOOFPEREN3,95 2 kg. JONAGOLD APPELEN3,50 2 1 kg. RUNDERGEHAKT8,98 200 gram ONTBIJTSPEK2,25 jmimij Op 12 en 13 december 1991 zal de chemocar weer bij u door de straat komen voor het ophalen van uw klein chemisch afval. U wordt vriendelijk verzocht uw klein chemisch afval tot die tijd te bewaren en gereed te houden voor afgifte. 10 december 1991 Computers Faxen Randapp. Software Printers Copieer app. Auto-telefoons Navigatie app. Ireneweg 13 - Ouddorp 01878-3453 Groot assortiment 5,515 reclame Oo/c diverse spetters Middelnarnis (01870) 63 66 Langeweg 153, SOMMELSDIJK Telefoon 01870 - 5490 i^»<»^ii MIDDELHARNIS Op donderdag 19 december 1991 om 19.30 uur zal het Mannenkoor der Gere formeerde Gemeente 'Groot Rotterdam' o.l.v. Matthijs van Noort een zanguit voering geven in de Grote Kerk te Zierik zee. Het orgel zal op deze avond be speeld worden door de bekende organist Herman van Vliet. Verder werken aan deze avond mee: Ds. Korving van de Chr. Ger. Kerk te Kerkwerve (meditatie) en dhr. H. de Pater (Appèlwoord). Daar deze kerstzangavond georganiseerd is door het comité van Schouwen-Duive- land van de Stichting Reformatorische Hulpaktie Woord Daad, zal de netto opbrengst van deze avond geheel ten goede komen aan het werk van deze stichting. Het mannenkoor is opgericht op 19 oktober 1978. Het koor begon met onge veer 40 leden. In de afgelopen 13 jaar is dit aantal uitgegroeid tot ruim 120 leden! Hoewel de leeftijd van de leden vrij jong is, loopt deze uiteen van 18 tot 80 jaar. De leden van het koor komen uit de regio Rotterdam (Den Haag, Zoeter- meer, Krimpenerwaard, Dordrecht Hoek se Waard en natuurlijk uit Rotterdam zelf). Er zijn zelfs een aantal enthou siaste koorleden die helemaal uit Zee land komen! Het koor staat al sinds 9 jaar o.l.v. Mat thijs van Noort en de eerste organist van het koor is Herman van Vliet. Het koor heeft meer bekendheid gekre gen door de opname 'Opent Uwen mond', waarvan de opbrengst (f 42.500,-) bestemd was voor de Vereniging Ge handicaptenzorg der Gereformeerde ECHTE BRKKER stationsweg 15, 3263 AP Ouddorp Tel. (01878) 13 62 Gemeenten. Hierna kwam de opname 'Geef ons heden...' uit. De opbrengst 50.000,-) hiervan kwam ten goede aan de Stichting Reformatorische Hulpaktie Woord Daad. In 1989 heeft het koor op verzoek van de maatschappij Mira- sound Prod. BV een kerstopname ge maakt (Leer m' U danken daarvoor). Op j.l. 28 september 1991 is door de maat schappij weer een opname gemaakt van het bovengenoemde koor in de Evange lische Lutherse kerk te Den Haag. Op deze opname, waarvan een MC en CD (Titel: 'Alle volken looft de Heere') gemaakt is, staan psalmen en geestelijke liederen, zowel in de Hollandse taal als in enkele buitenlandse talen. Deze nieuwe opname is op deze kerstzang avond verkrijgbaar tegen de prijs van ƒ39,90 (CD) en 22,50 (MC). Ook Herman van Vliet is geen onbe kende in de orgelwereld. Hij werd in 1941 geboren en ontving zijn muzikale opleiding bij Wim van der Panne. Ver volgens studeerde hij aan het Utrechts Conservatorium bij Stoffel van Viegen en Cor Kee. Bij Feike Asma volgde Van Vliet interpretatielessen. Hij nam een aantal jaren deel aan de 'Internationale Meestercursus voor Muziek' te Zurich, waar Jean Guillou zijn leermeester was. Wegens Van Vliets verdiensten voor de Franse orgelcultuur werd hij in 1983 onderscheiden door de Société Acadé- mique 'Arts, Sciences, Lettres'. Gezien de opkomst van vorig jaar 3 november 1990, toen dit koor ook optrad in de Grote Kerk te Zierikzee, gaan de deuren om 18.45 uur open. De entreeprijs voor kinderen t/m 12 jaar bedraagt ƒ2,50 en 13 jaar en ouder ƒ5,00. Gezinsreduktie is mogelijk! Daarom, blijf niet thuis en kom luiste ren naar de kerstuitvoering van dit beroemde koor. Weststraat 2a, 3253 AR Ouddorp Telefoon (01878) 12 45

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1991 | | pagina 3