Oostflakkee krijgt recreatiestrand I I I I I I I I I I ƒ5,- ƒ5,- Casper Versmarkt ■ms Dit mag u niet missen! Diamanten huwelijk oud-Nieuwe Tongenaren DEMONSTRATIEIVIIDDAG HOGCHEM Folder Veilig autorijden in herfst en winter t t t Bazar in de Samaritaan Canticum begint repetities weer J. van Dam J. van Dam-Brooshoofd CORNELIS KLINK Gerriëtte MOZES HOEK MOZES HOEK Woensdag 29 augustus: OUDDORP JAN KASTELEIN JAN KASTELEIN CEBECO MECHANISATIE B.V. vicon nederland bv Woensdag 5 september 1990 Tijd: 14.00 uur Plaats: Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen Schuringsedijk 2 Numansdorp Wij demonstreren met: Vicon pneumatische zaaimachine rotoreg Cebeco Sanne trekkers rotoreg U bent van harte welkom! Cebeco Mechanisatie B. V. Groen licht voor aanleg strand Hellegatsplein OOSTFLAKKEE Nog dit jaar zal worden begonnen met de aanleg en verbetering van een recreatiestrand op het Hellegatsplein-oost. Zwem-en surfliefhebbers kunnen in 1991 gebruik maken van het voor hun speciaal ingerichte terrein. Drukke zomers Subsidie Ontwerp Uitvoering Beheer Morgen op de markt in Sommelsdijk 2 bos trosanjers 20 roosjes „Het is weer voorbij, die mooie zomer...." zingt Gerard Cox. En hoewel we er liever niet aan willen, toch breekt nu onvermijdelijk de tijd aan van korte, donkere dagen met mist, storm en regen. Deze weers omstandigheden zijn van invloed op het verkeersgedrag. Slechts weer vergroot het risico om betrokken te raken bij een verkeersongeval. Dit risico kan beperkt blijven door het treffen van een aantal maatregelen. Defensief rijden OOLTGENSPLAAT Kerkelijke huwelijksbevestigingen Verlichting Conditie van de auto FAMILIEBERICHTEN Op D.V. 30 augustus hopen onze lieve ouders en grootouders en de dag te herdenken, dat zij 45 jaar geleden in het huwelijk traden. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun kinderen en kleinkinderen Kees en Joke Simone en Johan Jaap en Corrie Hans Wim en Hannie John en Jolanda Ds. V. Baerlestraat 11 3244 AD Nieuwe Tonge Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat onver wacht van ons is heengegaan onze lieve zorgzame vader, behuwd-, groot- en overgrootvader weduwnaar van Willempje Bestman op de leeftijd van 84 jaar. Vlaardingen: J. Kievit-Klink C. Kievit Arnhem: Hans en Jos Bianca. Natascha Vlaardingen: Wilma en Nico Martijn. André Sommelsdijk: Kees en Paula Jeanette en Adri Ricky 3247 XD Dirksland, 25 augustus 1990 Bosdreef 8 Gelegenheid tot condoleren dagelijks aan het woonhuis van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur. De begrafenis, waarbij u wordt uitgenodigd, zal plaats vinden woensdag 29 augustus 1990 om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Dirksland. Aanvang rouwdienst in „Onderde Wiek", Ring 57 te Dirksland om 13.30 uur. Geen bloemen Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten cadeau's en andere attenties, die wij gekregen hebben na de geboorte van ons dochter- .-) tje en zusje Wim en Elza Nelis van Wageningen Jacoline Sommelsdijk, augustus 1990 van Aerssenstraat 18 DANKBETUIGING Voor de vele blijken van belangstelling ondervon den bij de herdenking van ons 40-jarig huwelijk zeggen wij u, mede namens onze kinderen en kleinkinderen, heel hartelijk dank. C. Nattekaas A. C. Nattekaas-Franke Ooltgensplaat, augustus 1990 Pieter Biggestraat 16 Met diepe droefheid geven wij u kennis, dat na een langdurig, doch geduldig gedragen lijden, de Heere uit ons midden heeft weggenomen onze geliefde broer, zwager, oom en oud-oom in de leeftijd van bijna 61 jaar. Sterke de Heere ons in dit voor ons zo smarte lijk verlies. J. Hoek A. Hoek-Aleman Jac. Hoek C. Hoek P. E. Hoek-Tanis neven en nichten 24 augustus 1990 Oudelandseweg 7 3253 LN Ouddorp Gelegenheid tot condoleren dinsdag van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur aan het woonhuis. Geen bloemen Woensdag 29 augustus D.V. zal er een rouwdienst worden gehouden in de aula op de algemene begraafplaats aan de Dorpsweg te Ouddorp, aan vang 14.00 uur waarna aansluitend de begrafenis zal plaatshebben. Samenkomst aan het woonhuis 13.30 uur. Na afloop van de begrafenis is er alsnog gelegen heid om de familie te condoleren aan het woonhuis. Met diepe droefheid geven wij u kennis, dat na een langdurig, doch geduldig gedragen lijden, de Heere uit ons midden heeft weggenomen onze geliefde oom en oud-oom in de leeftijd van bijna 61 jaar. Wij zullen hem in liefde blijven gedenken. Marja en Hans Jan Arjanne Huib en Lijnie Nella Karin Hef en Ineke Kees Mariëlle Ouddorp. 24 augustus 1990 DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij een ieder die ons, door middel van kaarten, persoonlijk of op welke andere wijze, geluk heeft gewenst met ons 45-jarig huwelijk, hartelijk dankzeggen. P. L. A. Tieleman H. A. P. Tieleman-Trommel Kon. Julianaweg 18 3241 XC Middelharnis 2 kg. JAMES GRIEVE2,50 1 krop SLA0,39 I kg. ROSAKI DRUIVEN2,98 1 kg. HALF-OM-HALF GEHAKT6,98 200 gram Zwan BOTERHAMWORST1,98 Vol verdriet om de leegte die hij bij ons achterlaat, doch dankbaar voor de liefde en zorg die wij van hem mochten ontvangen, geven wij u kennis dat de Heere tot Zich heeft genomen, mijn geliefde, zorgzame man, onze lieve vader en opa in de leeftijd van ruim 85 jaar. M. Kastelein-Luime Nieuwerkerk: A. Boudeling-Kastelein L. C. Boudeling Dordrecht: J. Verwaal-Kastelein J. Verwaal Loch Gilphead (Schotland): P. Kastelein A. M. Kastelein-Boshoven klein- en achterkleinkinderen 4306 CR Nieuwerkerk, 26 augustus 1990 Burg. Boumanstraat 26 Geen bloemen Geen toespraken De rouwdienst zal gehouden worden donderdag 30 augustus om 13.15 uur in zaal „Rehoboth", Ooststraat 18 te Nieuwerkerk, waarna aanslui tend om 14.00 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Muyeweg te Nieuwerkerk. Diegene, die deze plechtigheid wenst bij te wonen, wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in genoemde zaal na de begrafenis. Zij, die geen kaart hebben ontvangen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. Heden behaagde het de Heere, tot onze diepe droefheid, uit ons midden weg te nemen, onze geliefde zwager en oom echtgenoot van Maartje Luime in de leeftijd van ruim 85 jaar. K. Luime-Hameeteman L. Flikweert-Luime K. Luime-v.d. Bok J. Luime-Mierop neven en nichten Ouddorp, 26 augustus 1990 e Mede namens onze kinderen danken wij u harte- lijk voor alle goede wensen, bloemen en kado's die wij ontvingen t.g.v. ons 25-jarig huwelijk. j) Lauw en Janny Arensman Stad aan "t Haringvliet augustus 1990 Het gebied aan de voet van de Haringvlietbrug heeft zich de laatste 10 jaar spon taan ontwikkeld tot een recreatieve voorziening, welke al vele zomers drukke tij den kent. Op topdagen blijken duizenden mensen bezit te nemen van het strand. Voorzieningen zoals parkeergelegenheid, toiletten en beveiliging ontbreken ech ter of zijn niet berekend op deze drukte. De gemeente Oostflakkee heeft daarom al in 1986 het inititatief genomen om een plan op te stellen voor de aanleg van een volledig ingericht strand nabij de twee bestaande baaien. Gekozen werd voor een gefaseerde uitvoering van het plan met voorkeur voor de aanleg van het grote strand. Vorig jaar kwam ook de toezegging van het ministe rie van landbouw, namurbeheer en visserij en de provincie om de eerste fase van het recreatiestrand te subsidiëren. Het ministerie zal 75% van de kosten voor zijn rekening nemen, de provincie 15% en de gemeente 10%. De totale projeklkosten zijn geraamd op een bedrag van 720.000 gulden. Het inrichtingsplan voor het recreatiestrand is uitgerwerkt door de Grontmij. De capaciteit van het parkeerterrein wordt vergroot tot ca 1000 plaatsen. Op het strand komen twee toiletgebouwen te staan. Voor de veiligheid van zwemmers en surfers worden drijvende ballenlijnen inn de baai aangebracht. Het strand krijgt een opknapbeurt en wordt ingezaaid. In de direkte omgeving worden afscher mende grondwallen gemaakt en struiken bijgeplant. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door wegenbouwmaatschappij Heijmans b.v.. Op 3 september aanstaande zal hiermee worden gestart. Tijdens de werkzaamheden wordt gezorgd dat het strand in de weekeinden bruikbaar is. Er wordt naar gestreefd voor 1991 het grootste gedeelte van de werkzaamheden gereed te hebben. In het voorjaar wordt de laatste hand gelegd aan de nodige groenvoorzieningen, waarna de recreanten weer zonder belemmeringen gebruik kunnen maken van een recreatiestrand dat aan hun wensen tegemoet komt. Het beheer van het strand is voorlopig ondergebracht bij de gemeente Oostflak kee. Of dit in de toekomst onder het natuur- en recreatieschap Haringvliet valt, is nog niet zeker. Vast staat wel dat met de inrichting van het gebied als recreatie strand aan een groeiende behoefte en de regio wordt voldaan. Als je samen DIAMANT haalt, mag je van ,geluk' spreken, maar bovenal dank baar zijn. Marie de Witte en Gerrit van der Werf hopen die mijlpaal te bereiken op 28 augustus aanstaande. Op die dag zal dhr. Van der Werf 85 jaar worden. De heer en mevrouw Van der Werf verwisselden in 1953 Nieuwe Tonge voor Rotterdam. Tot 1942 exploiteerden zij café de Kroon dat gevestigd was op de Hoogte in Nieuwe Tonge (inmiddels heeft dat café plaats gemaakt vooreen parkeerplaats). Hoewel zij al 37 jaar in Rotterdam wonen hebben ze nog steeds een zwak voor het ,eiland'. Bij bijkans alle festiviteiten in Nieuwe Tonge zijn zij vaste bezoekers. Het brui loftsfeest dat op zaterdag 1 september gevierd wordt vindt dan ook op het eiland plaats. Alle familieleden, vrienden en kennissen zullen elkaar tussen 10 uur en half elf ontmoeten in het café van de familie Visbeen op de Hoogte in Nieuwe Tonge, vlak naast de plek dus waar alles is begonnen. 's Middags en 's avonds zal de familie-caravaan in Ouddorp vertoeven. Op de foto nemen Marie de Witte en Gerrit van der Werf vast een „voorproefje". Hun adres: G. A. van der Werf, Dresselhuysstraat 22, 3039 JZ ROTTERDAM, tel.(010)4 65 03 59. De maand september staat weer voor de deur. Dit betekent voor het verpleeghuis „De Samaritaan" weer de maand van de bazar. Traditioneel betekent het laatste septemberweekend de grote bazar. Dit jaar organiseert de welzijnszorgkom missie van het verpleeghuis de bazar op vrijdag 28 en zaterdag 29 september a.s. Nu reeds komen er diverse spullen bin nen voor de rommel-boekenmarkt. Mis schien staat er bij u in de schuur of op zolder ook nog het een en ander wat u niet meer direkt gebruikt en wat u beschikbaar wilt stellen voor de bazar. Zijn er spulletjes of boeken dan kunt u dit afgeven bij de receptie van „De Samaritaan", Kon. Julianaweg 59 te Sommelsdijk. Mochten er spullen bij zijn die voor u moeilijk te vervoeren zijn dan kunt u altijd even kontakt opne men. De beschikbare spullen worden dan bij u opgehaald. Tel.nr. verpleeg huis „De Samaritaan" (01870) 25 00. Natuurlijk bij uit Dirksland In de bijsluiter „Veilig autorijden in herfst en winter '90-"9r' zijn tips opge nomen over hoe men het rijgedrag kan aanpassen bij slecht weer en over hoe men de conditie van de auto op peil kan houden. De bijsluiter wordt uitgegeven door het Bureau Vooriichting Verzeke ring in samenwerking met de Neder landse Vereniging van Automobielassu radeuren NWA. Omdat eigelijk iedere automobilist met zo min mogelijk over last en liefst zonder schade de winter door wil komen, geven wij hier alvast een aantal tips. Onder alle omstandigheden is het van belang „defensief te rijden. Het tijdig inschatten van wat er kan gebeuren zodat men het eigen rijgedrag aan kan passen en noodsituaties kan vooromen, is zeker onontbeeriijk bij ongunstige weersomstandigheden. Op vrijdag 31 augustus 1990 om 14.15 uur zal in de Geref kerk de huwelijksbe vestiging plaats hebben van Ronald Hoekstra, Margrietlaan 13, alhier, en Marina van Dam Ad., Kerksingel 22c, alhier, door drs. J. H. Becker, gerefor meerd predikant te Rotterdam-Schie- broek. Het toekomstig adres is: Esdoom- straat 9, 3257 XB Ooltgensplaat. Eveneens op vrijdag 31 augustus a.s. om 14.45 uur zal in de Herv. Kerk de huwe lijksbevestiging plaats hebben van Peter Gouman, Alpenhof 7 te Barendrecht en Ilja Dorsman L.Cd., Stoofstraat 12, alhier, door ds. C. J. W. Verboom, herv. predikant te Ooltgensplaat. Het toekom stig adres is: Standerdmolen 89.2992 DL Barendrecht. De zangvereniging van de Ger. Ge meente te Middelharnis „Canticum" hoopt D.V. morgenavond, 29 augustus, de repetities weer te beginnen. Het bestuur hoopt al de leden weer te mogen verwelkomen om 8 uur in het verenigingsgebouw aan de Chr. de Vrieslaan. Nog fijner zouden we het vinden, als we naast de bekende gezichten, ook ande ren kunnen begroeten, die zich als lid bij de vereniging willen aansluiten. Van harte welkom! De vereniging begint het dit seizoen o.l.v. de nieuw benoemde dirigent Paul Kieviet, die ons zal proberen te bekwa men in het meerstemmig uitvoeren van psalmen, gezangen en geestelijke lie deren. Het bestuur rekent op uw komst! Houd koplampen en achterlichten sneeuwvrij, verwijder de aanslag van wegenzout en dergelijke. Zorg voor een goede verlichting, die juist is afgesteld door de garage. Zorg dat u steeds vroegtijdig wordt gezien onder alle weersomstandigheden, 's nachts en overdag. Rijgedrag Rijd met aan de weersomstandigheden aangepaste snelheid. Beheerst remmen vermindert het slip gevaar. Voorkom snelle stuurbewegingen, de auto kan hierdoor in een slip raken. Neem voldoende afstand in acht. Rem niet abrupt als u een mistbank bin nenrijdt, verminder langzaam snelheid en let óók op achteropkomend verkeer. Volg de verkeersinformatie via de radio. Laat op tijd remsysteem en schokdem pers controleren, zodat kontakt tussen wielen en wegdek optimaal is. Let op de banden. Een profieldiepte van 1,6 mm is als minimum nog net aan vaardbaar. Ook de verwarming van de auto dient in orde te zijn. Deze tips en nog vele andere staan in de bijsluiter „Veilig autorijden in herfst en winter ■90-"9r". De gratis bijsluiter kan worden aangevraagd door een brief kaart te sturen naar Bureau Vooriichting Verzekering, Postbus 990. 2501 CZ Den Haag, met daarop de naam van de folder.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 4