Chauffeursdag chauffeursver. „Flakkee" geslaagd! Mosselavond Blaastraining Soosmiddagen P.v. De Trekvogels Veiling Sint Annaland mil(t op nieuwbouw P.V. De Luchtbode Tentoonstelling over alfabetisering in bibliotheek M'harnis REÜNIE Hr. Ms. „Kortenaer" Maak er werk van! Cursus voor meewerkende vrouw in onderneming KASTEEL-RIJST MET OLLIE Bladz. 2 ,EILANDEN NIEUWS' DINSDAG 28 AUGUSTUS 19% De chauffeursvereniging „Flakkee" organiseerde op zaterdag 25 augustus opnieuw haar bekende chauffeursdag op de parkeerplats van de Haringvliet Expo in Stellendam. Het was zaterdag een schitterende dag weer en dat heeft zeker bijgedragen aan het welslagen van deze dag. De wedstrijd is een echt buitengebeuren en dus zijn de organisatoren in hoge mate afhankelijk van de weersomstandigheden en die hebben zich van hun beste kant laten zien want het was de hele dag een stralende zon en een verkoelende wind zodat de deelnemers en toeschouwers met een zonnig en stralend humeur rond konden wandelen over het evenemententerrein. Tachtig heren en één dame hebben gestreden om de eer en de punten bij de vaardigheidswedstrijd met vrachtwa gens en autobussen. De strijd ging om plaatsing voor het Nederlands Kam pioenschap van 1991 voor deze vaardig heidswedstrijden. Ingespannen reden de deelnemers over het parcours met een uiterste precisie om maar geen centi meter verkeerd te rijden, want dat kostte punten en kan je plaatsing voor het N.K. kosten. Sportief is er gestreden om de hoogste plaatsen en na afloop waren dan ook de diverse winnaars bekend van het geheel. Er werd niet alleen gereden met de grote trucks en bussen, maar er kon ook strijd worden geleverd mete en personenauto en wel door de aanwezige dames. Hier is ruimschoots gebruik van gemaakt en zeker waren de dames erg fanatiek omdat ook zij zich kunnen plaatsen voor een plaats bij het Nederlands Kampioenschap. Voor de junior truckers, zowel jongens als meisjes, ware er trapskelters aanwe zig waar zij hun kunnen konden tonen en konden strijden om één van de drie bekers welke hiervoor beschikbnaar zijn gesteld. Ook hier werd er zeer druk gereden en frappant om te zien was dat de tekst welke wele eens op stickers van een bekend verzekeringsmerk wordt gelezen en die luidt: „de heer in het ver keer is steeds vaker een dame", bij de junior truckers zeer wel opging, want van de eerste drie waren er twee meisjes op zowel de eerste als de derde plaats. Naast de strijd die werd gevoerd om uit te maken wie er dit jaar het behendigst met zijn of haar voertuig om kon gaan was er ook een uitgebreid en gezellig randgebeuren met voor elk wat wils. Zo .HERKINGEN Na een korte zomerstop zullen in sep tember de soosmiddagen weer begin nen. Deze zullen iedere woensdag middag van 14.30 tot 16.30 uur worden gehouden, te beginnen op 5 september a.s. in de recreatiezaal aan de Klinker- landsestraat 32. Het doel van deze middag is gezellig samenzijn. Het is uiteraard niet ver plicht te handwerken of een spelletje te doen. De entree bedraagt 1,-. Hiervoor krijgt u twee kopjes koffie gratis. U bent van harte welkom op deze soosmiddagen. OUDE TONGE De plaatselijke commissie te Oude Tonge organiseert op woensdag 12 sep tember 1990 een mosselavond. Deze mosselavond is bestemd voor 55- plussers en W.A.O.-ers uit Oude Tonge. De kosten bedragen 15.- per persoon. De avond wordt gehouden in het Dien stencentrum in de Bernhardstarat te Oude Tonge. De avond begint om half zeven, de zaal is open vanaf zes uur. Voor een goede organisatie is wel opgave verplicht, de absolute sluitingsdatum is vrijdag 7 september. U icunt telefonisch opgeven op nummer (01874) 13 44. Voor vervoer kan gezorgd worden. Denkt u aan de sluitingsdatum. Komt u ook. dan wordt het gezellig! kon de jeugd zich uitleven op een springkussen, er waren tal van kraam pjes waar men zich op een aangename manier kon vermaken, kortom diegenen welke de rit naar Stellendam gemaakt hebben, hebben zich echt niet hoeven te vervelen. De gehele dag door is dit spek takel uitgezonden door maar liefst twee lokale radiostations zodat geheel Goe- ree-Overflakkee mee kon genieten in dien men tenminste afgestemd was op de frequentie van Radio Superstar of van Radio Flakkee. Het bestuur van de chauffeursvereni ging „Flakkee" kan terugzien op een zeer geslaagde dag en is dan ook zeer tevreden over de afloop van hun chauf feursdag. Er is hard voor gewerkt om alles zover te krijgen dat het ging lopen en uiteraard kon dit ook niet zonder de hulp van velen zowel transportonderne mingen, garagebedrijven, horecabedrij ven en vele vele andere bedrijven welke dit evenement financieel of materieel hebben ondersteund. Van de zijde van het bestuur een welgemeend dankwoord aan allen die deze dag en de dagen ervoor en erna hebben meegewerkt om dit tot een succes te maken en wat iets is wat de chauffeursvereniging op een vol gend jaar weer hoopt te gelukken. De bekers werden geschonken door de Stichting Sponsoring Chauffeurswed strijden. Dit is een stichting welke de landelijke bond van deze behendig- heidswedstrijden (N.C.K.B.) financieel ondersteund en mede hierdoor natuur lijk ook de regionale chauffeursclubs. Ook zorgen zij ervoor dat de kosten van de wedstrijdbaan en de gehele admini stratie en uitzendingen naar Wereld Kampioenschappen worden gedragen door deze stichting. Mede door deze OUDDORP Uitslag van de jonge duivenvlucht uit Etampes d.d. 18-8-90. In concours 297 duiven. De duiven werden op zaterdag omn 12.20 uur met zuidwesten wind gelost. Comb. Kievit 1. 17, 18 32, 37; C. Heer schap 2,4,12,29,31,38; J. K. van Wijk 3, 21,40,52,56,58; P. Mierop 5,50; L. Sper ling 6, 13, 14, 27, 34, 36, 43, 46, 47,49; M. Grinwis 7; Joh. Grinwis 8, 35, 48; K. Meyer 9, 33; Comb. Pijl-Verhage 10, 15, 22. 23, 42, 51, 54, 59; A. Klyn 11, 53; J. J. v.d. Berg 16; C. Venneman 19; H. Kleyn 20,24,26,44,55; C. M. Grinwis 25,28,41, 45, 57; K. Breen 30, 39. Uitslag van de Natourvlucht uit St. Niklaas, d.d. 18-8-90. In concours 434 duiven. De duiven werden op zaterdag om 14.50 uur met zuidwesten wind gelost. T. v.d. Bok 1,7, 8,12,13,17, 21,22.26,29, 30,48,51,55.61 68,74,82; J. Kaptyn 2,35; C. Heerschap 3,6,19.58,62.67,76,86; A. Klyn 4, 56, 60 73; L. Krijger 5. 20, 50; P. Mierop 9,14,23,32,59,77; C. Venneman 10,43,64,81,83,85; L. Speding 11,28,36; J. K. van Wijk 15,45,57,72; H. Kleyn 16, 25, 39, 69, 70, 84; Joh. Grinwis 18, 27; M. Grinwis 24; K. Breen 31,38,41,44,53,71; J. van Wijk 33, 34; C. M. Grinwis 37, 54, 63; K. Meyer 40, 42, 79; B. Dorsman 46, 47,49,65.66; J. J. v.d. Berg 52,78; Comb. Kievit 75, 80; A. Knape 87. 't Was voor de waarnemers een drukke dag om te noteren hoe secuur de deehiemers wisten te chaufeuren. houding van deze tien bedrijven, Sca nia, Shell, Volvo, KAV verhuur, Philips, Daf, GoodA'ear, Iveco, Man en Merce des, en door het enthousiasme van vele vrijwilligers kunnen de kosten beheers baar blijven en kunnen vele honderden chauffeurs op een betaalbare wijze hun hobby uit blijven oefenen. De uitslagen zijn als volgt; Kinderparcours (junior truckwedstrijd): 1. Jeanine Jansen uit Stellendam; 2. Sebastiaan Vaane uit Scharendijke; 3. Joyce Oversier uit Oude Tonge. Damesparcours: 1. Wilma de Blok-Trommel uit Middelharnis (geplaatst N.K.'91) 2. Ina Clement uit Oude Tonge (geplaatst N.K.'91) 3. Elly Quak uit Middelharnis (geplaatst N.K.'91) Truckshow: 1. M. Heerschap uit Melissant met een DAF van de firma N. Mijnders uit Melissant; 2. C. Nagtegaal uit Melissant met een VOLVO van de firma M. R. Nag tegaal; 3. L. Wielhouwer uit Stad aan 't Haring vliet met een VOLVO van de firma Van Rumpt uit Stad aan 't Haring vliet. Behendigheidswedstrijden: Categorie A: 1. B. v.d. Gijze met 2779 punten (geplaatst N.K.'91); 2. W. A. Gebuis met 2557 punten (geplaatst N.K.'91); 3. J. A. Pollemans met 2552 punten. Categorie B: 1. A. den Eerzamen met 3087 punten (geplaatst N.K.'91); 2. K. Peeman met 2470 punten; 3. A. van Tigchelen met 2447 punten. Categorie C: 1. J. J. Taaie jr. met 2773 punten (geplaatst N.K.'91); 2. J. H. Vroegindewei met 2771 punten (geplaatst N.K.'91); 3. KI. de Jong met 2669 punten (geplaatst N.K.'91); 4. J. J. de Jong met 2655 punten (geplaatst N.K."91); 5. St. van 't Hof met 2497 punten (geplaatst N.K.'91); Categorie D: 1. S. v.d. Baan met 2501 punten (geplaatst N.K.'91); 2. C. A. Mierop met 2407 punten (geplaatst N.K.'91); 3. A. A. van Druningen met 2275 punten. Op vrijdagochtend, 14 september a.s., start het Kruiswerk in Middelharnis met een blaastraining. Dit is een groepsge wijze training ter bestrijding van urine- incontinentie bij vrouwen. Onder lei ding van een fysiotherapeute wordt in acht bijeenkomsten aandacht besteed aan informatie, inspannings- en ont spanningsoefeningen. De resultaten van een eerdere training zijn veelbelovend. Bij ongeveer 70% van de cursisten is het onvrijwillig urinever- lies verminderd of gestopt! Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de training in Middelharnis op vrijdagoch tend van 09.30- 11.30 uur. Belangstellenden kunnen zich nu opge ven bij het Kruiswerk, telefoon (01870) 59 00 (alle werkdagen, van 09.00-12.00 uur). De kosten van de training bedragen ƒ45,-. Leden van de kruisvereniging betalen 35,-. SINT ANNALAND Vervanging afgebrande loodsen De veiling aan de Langeweg in Sint Anna land zal op termijn de door brand ver woeste loodsen vervangen door nieuw bouw. Volgens direkteur D. L. Hage moet in ieder geval de verloren gegane opper vlakte terugkomen. Begin juli richtte een brand in de coöpe ratieve veiling voor niet minder dan 2 miljoen schade aan. Tweederde van de bedrijfsgebouwen, veelal droog- en op slagruimten, gingen in vlammen op, evenals diverse voorraden aardappelen, uien, bloemzaad en droogbloemen. Het bestuur stelde de 111 leden één dezer dagen op de hoogte van deze voor lopige plannen. Volgens direkteur Hage bestaan er momenteel nog slechts vage ideeën over totale nieuwbouw. Vast staat dat de uitgebrande loodsen met een gezamenlijke oppervlakte van 2500 m^ moeten worden vervangen, anders zal de veiling volgend jaar in de problemen komen bij de aanvoer van aardappelen en/of uien. Of de veiling verder zal uit breiden hangt onder meer af van de ver goeding van de geleden brandschade. Ook de leden hebben op dit punt mis- .schien wel wensen. Het verkoopcentrum en het kantoor aan de voorzijde zijn bij de brand intakt gebleven. Direkteur Hage liet doorschemeren dat het finan cieel nauwelijks te doen is deze voorge stelde plannen door nieuwbouw te vervangen, omdat daar geen verzeke ringsbedrag tegenover staat. Schipperen Ondanks het grote ruimtegebrek heeft de coöperatieve veiling in Sint Anna land tot nu toe redelijk kunnen schippe ren. „De grootste aanvoer van nieuwe aardappelen was gelukkig al voor de brand achter de rug. Het bloemzaad dat hier wordt gedroogd, kunnen we echter niet volledig opvangen. Hiervoor heb ben we ruimte gehuurd bij de firma Meijer in het naburige Scherpenisse." Direkteur Hage verwacht weinig proble men als in de komende maand septem ber de uien van het land komen. Het gaat om een bulkprodukt dat we in huis wel zullen kunnen verwerken. Boven dien hebben we wat voorbereidingstijd. De hinder die de veiling van de brand ondervindt, spitst zich vooral toe op de telers van aardappelen en uien. „Als iemand een vrachtje heeft, kon hij altijd hier terecht. Nu moet hij eerst bellen om te vragen of er ruimte beschikbaar is", aldus direkteur Haee. HERKINGEN Uitslag wedvlucht Oudenaarde 25-8.272 oude en jonge duiven los om 10.35 uur bij westenwind. Afstand ±101 km. J. Molenaar 1.12,22,29,46; K. Kievit 2,7, 27,44,50; J. den Boer 3,4,9,10, 1115,16, 19, 21, 24, 28, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39. 41, 45, 49, 5152, 53, 54, 55; A. Molenaar en zn 5,26; H. Kievit 6; C. Auperiee 8,13,48; M. Huizeren zn. 14, 18, 33; I. Kievit 17, 25,34; B. v.d. Ochtend 20; A. J. A. Volaart 23, 40; C. Logmans 35, 43; A. het Jonk 42, 47. Uitslag wedvlucht Orieans 25-8. 76 jonge duiven los om 8 uur bij zwakke zuidwesten wind. Afstand 448 km. J. den Boer I, 2, 3, 13, 15; K. Kievit 2, 12; C. Logmans 5; A. het Jonk 6, 9; M. Hui- zer en zn 7, 8. 11, 14, 16; 1. Kievit 10. 1990 is uitgeroepen tot internationaal jaar van de alfabetisering. De biblio theek wil hier even stil bij blijven staan. Analfabetisme is niet een probleem dat je enkel in ontwikkelingslanden tegen komt, zoals sommige mensen denken. Ook Nederland kent een groot aantal analfabeten, mensen die om diverse redenen niet of nauwelijks kunnen lezen of schrijven en die daardoor aller lei belemmeringen ondervinden in hun dagelijks leven. De enige manier om het probleem te lijf te gaan is om met profes sionele hulp nogmaals een kans te bie den om deze vaardigheden aan te leren. Daar wordt hard aan gewerkt door instanties als o.a. de volwasseneneduca tie en in het verlengde daarvan instan ties als bibliotheken met al hun mate rialen op verschillend niveau. In samen werking met de Stichting Volwassenene ducatie Goeree-Overflakkee en de Pro vinciale Bibliotheek Centrale in Schie dam heeft de Gemeenschapsbiblio theek Middelharnis een tentoonstelling rond dit thema samengesteld. Deze ten toonstelling wordt op vrijdag 31 augus tus geopend door dhr. Tiggelman, wethouder van de afdeling samenleving van de gemeente Middelharnis. U kunt deze tentoonstelling bekijken gedu rende de openingsuren van de bibli otheek. De openingstijden van de bibliotheek zijn- dinsdag14.00-17.00 u 19.00-20.30 u woensdag ...10.00-12.00 u 14.00-17.00 u donderdag 10.00-12.00 u 14.00-17.00 u vrijdag14.00-21.00 u Vrijdag 16 november a.s. zal in de Marine-kantine „'t Huys Tydtverdrijf' te Den Helder een reünie worden gehou den voor de oud-opvarenden, die in de jaren 1956 tot en met 1962 aan boord van dit schip in het voormalig Nederiands Nieuw-Guinea hebben gediend. Ook zij, die in andere tijden aan boord van deze torpedobootjager hebben ge diend, alsmede oud-opvarenden van de huidige Hr. Ms. „Kortenaer" zijn op deze reünie van harte welkom in ver band met het eventueel oprichten van een Kortenaer-Reünievereniging. Aanmeldingen gaarne bij: H. van Turennout Queridostraat 38 2274 XG Voorburg Telefoon (070)3 87 51 27 U wilt werken maar kunt niet aan de slag komen omdat uw opleiding en/of werk ervaring niet aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt? Daarom organiseert de PBVE Zuidhollandse eilanden beroeps opleidingen voor volwassenen vanaf 18 jaar met een lage, onafgemaakte of ver ouderde opleiding. De opleidingen bestaan uit een combi natie van theorie en praktijk (of een betaalde baan) en duren gemiddeld één jaar en nemen 5 tot 9 dagdelen per week in beslag. Er kan gekozen worden uit de volgende sectoren: techniek, verzorging, admini stratie en kantoorautomatisering, tuin bouw en dienstverlening. Als er nog geen voorkeur voor een bepaalde oplei ding is kan er deelgenomen worden aan een kort oriëntatieprogramma. De kostenbedragen 60,- per opleiding ofleerjaaren/50,-maximaal voor leer middelen en huurboeken. Voor kinde ropvang bestaat een financiële rege ling. Informatie over de opleidingen van de PBVE wordt gegeven op donderdag 6 september om 9.30 uur in het gebouw van SVE, Kastanjelaan 3 te Middelhar nis. Er kan ook gebeld worden naar de PBVE Zuidhollandse Eilanden, tele foon (01880) 2 20 77. Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Nederland start vanaf oktober 1990 een aantrekkelijke cursus voor de meewerkende vrouw in de onderneming. Deze cursus is bestemd voor vrouwen die samen met hun partner aktief zijn in het eigen bedrijf. Onder het motto „Samen voor één zaak staan" behandelt de cursus zowel de zakelijke als de praktische kanten van de bedrijfsvoering. Aan de orde komen ondermeer: de communicatie met klan ten en leveranciers, klantvriendelijk heid in de praktijk, fiscale en juridische consequenties van het ondernemen en het automatiseringsproces in het mid den- en kleinbedrijf. Naast informatie over de diverse facetten van het meewer kend ondernemen biedt de cursus ruimte voor het uitwisselen en herken nen van eigen ervaringen. Tevens is er gelegenheid tot oriëntatie op verdere (bij-)scholingsmogelijkheden. Dankzij het veelomvattende programma is de cursus interessant voor meewerkende vrouwen uit diverse branches, met veel of weinig ondernemerservaring. Uit recent onderzoek is gebleken dat de behoefte aan (bij)scholing onder de circa 200.Ó00 meewerkende vrouwen in Nederland groot is. De cursusinhoud is dan ook afgestemd op de meest voorko mende vragen en problemen in de dage lijkse praktijk. Behalve de Instituten voor het Midden- en Kleinbedrijf wer ken de NCOV-Vrouwenraad, de KNOV- stuurgroep „Vrouw en Onderneming", de Vereniging van Kamers van Koop handel en het Ministerie van Economi sche Zaken mee aan dit nieuwe initi atief. De cursus wordt uitgevoerd op 2,9,16,23 en 30 oktober 1990 in Dordrecht. Kosten ƒ300,- per deelnemer, incl. de syllabus. Voor nadere informatie over de cursus kunt u terecht bij: Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Zuid-Holland Zuid, de heer J. P. F. C. van den Ameele, Groenmarkt 17. Tel. (078)337214/337234. Wat hebt u nodig: Bereiding: Binnenkort is het weer zo ver: op 8 september is liet Open IWonumentendag. Leul< hoor, al die prachtige oude huizen en gebouwen waar je normaal nooit naar binnen mag. Dit jaar heb ik ook een uitnodiging gekregen omdat er een heel bijzonder kasteel voor het eerst zijn poorten voor het publiek opent. Over dat kasteel en zijn kasteelheer zijn enorm veel boeken verschenen en ook de kranten hebben er bol van gestaan. En het bekendst zijn de fantastische maal tijden waarmee slotheer Ollie elk van zijn avonturen pleegt af te sluiten. Van daar die uitnodiging natuurlijk. Hedy d'Ancona verricht de officiële opening van de Open Monumentendag in Groningen en daarna gaan we naar het kasteel \^an Ollie. En weet u wat \k nou zo aardig vind: belt laatst Joost op. U weet wel, de bediende van heer Ollie. Hij wilde even het menu van de eenvou dige doch gezonde maaltijd doorne men. Laat hij nou een verrukkelijk rijstgerecht met kalfsschnitzels en drui ven op het menu gezet hebben. (voor 4 personen) - 250 g Oryza Snelkook Zilvervlies Rijst - 4 kalfsschnitzels van 125 g elk - 50 g boter - 24 witte druiven - 4 takjes peterselie -1 pal<je witte-wijnsaus - zout en peper 3. In koekepan de boter verhitten en het vlees in 15 minuten aan beide zij den gaar bakken. 4. Druiven en peterselie wassen. 5. De druiven halveren en van pitjes ontdoen. 6. De peterselie fijn snipperen boven een kommetje. 7. Nu de witte-wijnsaus bereiden vol gens de aanwijzingen op de verpak king, de druiven erbij doen en op zeer laag vuur warm houden. 8. Tot slot de schnitzels dakpansgewijs op een schaal leggen. 9. De wijnsaus over het vlees schenken en garneren met peterselie. Serve ren met de mooi droge rijst. 1. De rijst koken volgens de aanwijzin gen op de verpakking (15 minuten op een matig vuur laten koken). 2. Intussen de kalfsschnitzels aan bei de zijden bestrooien met peper en zout. Met vriendelijke groeten, Ria van Eijndhoven

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 2